25 yaş ssk dan yararlanma


Yazan: Aysenur Mert - 16.02.2010 18:19:45

05.05.1985 doğumluyum hiç bir işyerinde çalışmıyorum açıköğretim öğrenciyim annem ve babam emekli sağlık sigortasından yararlanabiliyormuyum?


Sponsor Reklam


Cevaplayan: Yaşar Gönenç - 21.03.2010 11:40:55
Sayın Aysenur Açık öğretim Üniverite veya Yüksek Okul düzeyinde ise ve kayıt yenilemesi yapmış
isen 25 yaşını doldurana kadar hem yetim maaşı hem de sağlık hizmeti alırsınız.Sgk na öğrenim
belgesini talep dilekçesi ie gönderiniz.Ayrıca sınıf geçme ve kalma durumları sizi etkilemez.Öğrenci
olmanız yeter. Bilgilerinize Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Hasan Yıldız - 26.09.2010 12:51:42
yaşım 25 geçti ama halen lisins öğrencisiyim babamın üzerinden ssk dan yararlanıyordum şu an yararlanabilirmiyim yararlanamazsam ne yapmam gerekiyor

Sayın Hasan Yıldız

Normal şartlarda, eski emekli sandığı kapsamındaki iştirakçilerin bakmakla yükümlü oldukları erkek çocukları yüksek öğrenimi 25 yaşından önce bitirip, 25 yaşına kadar yüksek lisans yapması durumunda dahi 25 yaşına kadar anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti almakta idiler. Ancak yeni dönemde, SGK 25 yaşına kadar aktif öğrencilik şartı istemekte olup, erkek çocuğu 25 yaşından önce yüksek öğrenimin bitirilmesi durumunda, erkek çocuklarını bakmakla yükümlüler arasından çıkarmaktadır. Yani yüksek lisans maalesef yüksek öğrenim kapsamında değerlendirilmemektedir. siz 25 yaşınızı doddurmuş olduğunuzdan sağlık hizmeti alamazsınız.Bilgilerinize.
Yaşar GönençCevaplayan: Ahmet Er R - 07.10.2010 02:46:57
yaşım 25 ssk dan 26 dan gün alıncaya kadar mı yoksa 25 ten gün alınca mı bakma süresi sona eriyor orasını anlayamadım açıklarsanız sevinirim

Sayın Ahmet
Doğum tarihinin yılına 25 ilave et bu tarih ay ve gün olarak sizin 25 ylını doldurduğunuz tarihtir.Bu tarihe kadar yararlanırsınız.


örnek Doğum tarihiniz 10 Ekim 1985 ise
ilave edilen yaş 25
toplamı 10 ekim 2010 tarihidir.Bilgilerinize.
Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Esra Kara - 06.12.2010 02:14:51
iyi günler
ben 28 yaşında daha önce hiç evlenmedim.babam ssk dan emekli.onun sağlık sigortasından yararlanabilir miyim?teşekkürler

Sayın Esra kara
2008 yılından sonra ssk çalışamadıysanız işyeri açmadıysanız babanızdan dolayı sağlık hizmeti almaya devam edersiniz.Durumunuzda bir değişiklik olana kadar
bu hakkınız geçerlidir.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Safiye - 06.12.2010 10:25:19
merhaba... 25 yaşını doldurmamış kız/erkek açıköğretim yada örgün öğretim öğrencilerinin sigortalı bir işte çalışıp (örneğin 1 aylık) ayrılması durumunda ailesinden yeniden sigortalı olarak yararlanması mümkün müdür?

Kız Çocukları da Sağlık Primi ödeyecekler mi?
31 Mart 2010


Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

I- GİRİŞ

Bahse konu Kanun ile ilk defa genel sağlık sigortalılığı uygulamasına geçilmiştir. Kimlerin genel sağlık sigortalısı olacağı hususu anılan Kanun’un 60. maddesinde belirlenmiştir. Kız çocukları ile ilgili olarak gerek 1479 sayılı Kanun, gerek 5434 sayılı Kanun, gerek 2926 sayılı Kanun ve gerekse 506 sayılı Kanunlarda sağlık hizmetinin alınması noktasında hiçbir sınırlama bulunmamakta idi. Kız çocukları erkek çocuklardan farklı olarak hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın sigortalı annesinin veya babasının üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi olarak evlenene kadar faydalanabiliyorlardı. Ancak 5510 sayılı Kanun kız çocuklarının sağlık hizmetleri ile ilgili yeni uygulamalar getirmiştir. Bu hususu makalemizde açıklayacağız.

II- 5510 SAYILI KANUN’DAKİ DÜZENLEMELER

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre; genel sağlık sigortalısının, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a- Eşi;

b- 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,

c- Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilmektedir.

Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları 5510 sayılı Kanun gereğince de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmakta ve bunların sağlık yardımları devam etmektedir.

Genel sağlık sigortalısı olması gerektiği halde tescili yapılmamış olan ana ve babaların çocukları sağlık hizmeti sunucularına başvurduğu tarih itibariyle ana ve babalar genel sağlık sigortalısı sayılmak suretiyle 18 yaşını dolduruncaya kadar bakmakla yükümlü olunan kişi olarak genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar.

Bakmakla yükümlü olunan kişi olmaları nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamındaki ana ve babaların çocukları gelir durumuna bakılmak suretiyle prim ödemeden veya prim ödeyerek genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

III- KIZ ÇOCUKLARININ DURUMLARINDA 01.10.2008 TARİHİNDEN SONRA DEĞİŞİKLİK OLMASI

Kız çocukları 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra durumlarında değişiklik olduğunda (çalışmaya başladıkları veya evlendikleri takdirde) sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları sona erecek ve daha sonra işten veya eşlerinden ayrılmaları durumunda Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenecektir.

Yani, aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden (243 TL) az olması halinde primleri Devlet tarafından karşılanacak. Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri; brüt asgari ücretin üçte biri (243 TL) ile asgari ücret (729 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (29.16 TL), brüt asgari ücret (729 TL) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.458 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (87.48 TL), brüt asgari ücretin iki katından (1.458 TL) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si (174.96 TL) tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler.

Ana ve babası boşanmış çocukların, genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da babası üzerinden sağlanacaktır. Velayet hakkı verilmeyen kişinin üzerinden de sağlık hizmeti ile yol gideri, gündelik ve refakatçi hakları sağlanabilecektir. Bu durumun, çocuğun sağlık hizmeti ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlandırılacağı ana ya da babası tarafından SGK’ya verilecek bir dilekçe ile belgelenmesi gerekmektedir.

Genel sağlık sigortalısının tescili aşamasında veya sonrasında bakmakla yükümlü olduğu kişilerin elektronik ortamda Kurum’ca tespit edilememesi halinde, genel sağlık sigortalısı tarafından bildirim yapılması gerekmektedir.

Kurum, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu; eşinin, 18 yaşını doldurmuş çocuklarının, ana ve babasının sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanma hakkının devam edip etmediğini öncelikle elektronik ortamda periyodik olarak kontrol edecektir.

IV- YETİM KIZ ÇOCUKLARININ SAĞLIK YARDIMLARI

Önceki Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından, bu durumdaki yetim aylığı alan kız çocukları yetim aylıklarını aldıkları sürece sağlık hakkından yararlanma hakkına sahiptir. Ayrıca çalışmaya başlaması veya evlenmesi nedeniyle aylıkları kesilen yetim kız çocukları boşanır veya işten ayrılırlarsa yeniden aylıkları bağlanmaktadır. Evlenme yardımı almış yetim kız çocukları 2 yıl bitmeden boşanırsa 2 yıl tamamlandıktan sonra yetim aylığı bağlanmakta ama aylık alamadığı bu dönemde dahi sağlık yardımı verilmektedir. 5510 sayılı Kanun’da yetim kız çocuklarına verilen sağlık yardımları ile ilgili olarak sınırlayıcı bir düzenlemeye gidilmemiştir. Önceki Kanunlarda yer verilen düzenlemelere paralel bir düzenleme yapılmıştır.

V- DEĞERLENDİRME

Yukarıda da açıkladığımız üzere kız çocuklarına sağlık yardımlarının verilmesinde iki husus önemlidir. Kız çocukları babalarının sigortalı olmasına bağlı olarak veya emekli olmasına bağlı olarak bakmakla yükümlü olunan kişi şeklinde sağlık hizmetlerini almaktadırlar. Bu durumda olan kız çocukları ile ilgili olarak gerek 1479 sayılı Kanun, gerek 5434 sayılı Kanun, gerek 2926 sayılı Kanun ve gerekse 506 sayılı Kanun’da sağlık hizmetinin alınması noktasında hiçbir sınırlama bulunmamaktaydı. Yani kız çocukları evlenene ve/veya sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayana kadar anne veya babaları üzerinden sağlık hizmetini almakta ve bunun için ayrıca herhangi bir prim ödememekteydiler.

5510 sayılı Kanun ile bu durumda olan kız çocuklarına “18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,” hükümleri dışına çıkıldığı andan itibaren, “Aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden (243 TL) az olması halinde primleri Devlet tarafından karşılanacak. Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri; brüt asgari ücretin üçte biri (243 TL) ile asgari ücret (729 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (29.16 TL), brüt asgari ücret (729 TL) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.458 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (87.48 TL), brüt asgari ücretin iki katından (1.458 TL) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si (174.96 TL) tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler.” çerçevesinde tıpkı erkek çocukları gibi genel sağlık sigortası primi ödeme zorunluluğu getirilmiştir.

Bunun yanında yetim kız çocukları, yetim aylığı almaya bağlı olarak, hak sahibi şeklinde sağlık hizmetlerini almaktadırlar. Bunlarla ilgili olarak önceki uygulamalara devam edilecektir.

Ahmet ARAS*

Yaklaşım


* SGK Müfettişi, GSS DanışmanıCevaplayan: Burak Hekim - 06.12.2010 22:03:37
24 yaşındayım üniversiteyi bu sene bitirdim. Avukatlık stajı yapıyorum. Malumunuzdur ki stajyer avukatların staj süresinde sigortalı bir işte çalışması mümkün değil. Öğrenci de sayılmıyoruz yani anne-babamızın sigortasından da (sağlık) faydalanamıyoruz. İşin açıkçası bu sene Allah korusun başıma bir kaza bela gelirse bu nahoş durum maddi açıdan da bizi çökertebilir ve bizim için iki kat eziyet olabilir. Bunun çıkış yolu illaki özel sağlık sigortası yaptırmak mıdır? Tüm stajyer avukat arkadaşlar adına mağduriyetimizi belitmek istiyorum. Saygılar.

Sayın Burak Hekim
Stajyer avukatlar, inanılmaz yoğun bir tempoyla çalışarak, yanında çalıştıkları avukatlara gözardı edilmeyecek şekilde faydalı oluyorlar. Karşılığında ise Anayasa ile güvence altına alınan en basit sosyal güvenlik hakkından bile yoksun olarak çalıştırılıyorlar. 5510 sayılı yasa ile yuvarlak laflar ve genel ifadelerle avukatlık stajının ikinci altı ayında isteye bağlı sigortalılık düzenleniyor. Sigorta primini ödemeyecek durumda olan, maddi gücü yetersiz stajyer avukatlar için hiçbir anlamı olmayan bu düzenleme bile kafaları netleştirmeye yetmiyor. Adliyede yapılması zorunlu ilk altı aylık staj süresi ise tamamen unutulmuş. Avukatların kendi haklarını savunma konusunda yetersiz kaldığı nasıl da ortada
Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Melih Ay - 15.12.2010 12:24:27
Merhaba ben bu sene açıköğretim fakültesine yeni kayıt oldum.Yaşım 21.Babam ssklı ve halen çalışmakta.Sağlık hakları yönünden babamın üstüne geçmek için ne yapmam gerekir.Son olarak babam Türk Telekom da çalışıyor.Personele ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere VKART adlı bir sağlık kartı veriliyor.Geçenlerde bunu bize verilen geçici öğrenci kimlik belgesiyle istememize rağmen,asıl kimlik belgesini istediler ne yapabilirim şimdiden teşekkür ederim.

Cevaplayan: Sevgi Kara Ara - 17.12.2010 21:49:06
ben 25 yasındayım. 2007 de ssk başladı ve 2009 kadar calıştım bu arada ssk babamın ustunden duserek kendı ssk saglık hizmetlerınden yaralanıyordum.1 yıldır calışmıyorum .ssk yok ne yapmam lazım bu durumda..şu an doktara da gıtmem gerekiyor babamın üzerine tekrar gecebılırmıyım.ya da baska bir alternatıf varmı? şimdiden teşekkürler

Sayın Sevgi Kara
Malesef babanızdan dolayı sağlık hizmeti alamazsınız.Siz ya isteğe bağlı bağkura giriş yapıp ayda 244 tl ödeyim hem sağlık hizmeti alıp hem de emeklilik yolunda ilerliyeceksiniz. Ya da GSS na girip gelir tesbiti yaptırıp ona göre sağlık pirimi ödiyeceksiniz.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sevgi Kara Ara - 17.12.2010 23:16:06
gss nasıl yapmam gerekiyor bunu lütfen yardımcı olurmursunuz teşekkurler

1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun GSS primleri ile 2 yıl sonraya ertelenmişti. Şimdi, 1 Ekim 2010 günü ülkedeki, işsizler, 18 yaşından büyük çocuklar, ayda 30 günden az prim ödenenler GSS primleri ödemeden sağlık yardımı alamayacaklar…
1 Ekim 2010 günü Sağlık primi başlıyor
5510 sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesine göre;
-SSK’lı, Bağ-Kur’lu veya memur olanlar,
-İsteğe bağlı Bağ-Kur’lu olanlar,
dışında kim varsa aynı madde gereğince 1 Ekim 2010 gününden itibaren GSS primi ödeyecekler.
Yasanın yine 60 ıncı maddesine göre;
“Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,” sağlık primi ödemeden yeşil kart ile sağlık yardımı almaya devam edecekler.
Kişi başına geliri 243 liradan çok olanlar
Yapılan gelir testi sonrasında ailedeki kişi sayısına göre, kişi başına düşen aylık gelir tutarı,
-Asgari ücretin üçte birinden (243 liradan) çok, asgari ücretten (729 liradan az ise 30 lira,
-Asgari ücretten (729 liradan) çok iki asgari ücretten (1458 liradan) az ise 88 lira,
-İki asgari ücretten (1458 liradan) çok ise 175 lira,
her ay GSS primi ödenmeden, ne kendisine ne 18 yaşından küçük çocuklarına ne de eşine sağlık yardımı verilmeyecektir.

Cevaplayan: Seyhan Şengül Engül - 19.12.2010 15:24:49
Merhaba Sayın Hocam;
HOcam ben 25 yaşındayım 4 yıllık üni bitirdim ve askerliğimide tamamladım, tekrar ayrı bir ön lisans programına kayıt yaptırdım ssk dan yararlanabiliyor muyum? Annem emekli babam sigortalı değil annemin üzerinden yaralanabilir miyim?


Teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Yetim aylığında 2.Üniversite sorunu
Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez. Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç
--------------

Cevaplayan: Emine Topcu - 20.12.2010 12:08:36
merhaba ben 26 yaşındayım daha önceden babamın üzerinden sigortalıydım fakat sigortalı bir işte çalışıyordum babamın sigortasını düşürmek aklıma gelmemişti çünkü sürekli çalışmıyordum bikaç ay çalışıp okullar tatil olunca çıkarıyorlardı çünkü ücretli öğretmenlik yaptım bu sene de yapmıyorum.babam beni kendi üzerinden düşürdü birkaç ay önce 25 yaşını geçtim çok fazla cezası varmış diye şimdilerde bir söylenti duydum kız çocukları sigortalı bir işte çalışsalar bile işten ayrıldıktan sonra tekrar babasının üstünden sağlık sigortasından yararlanacakmış evlenene kadar diye böyle birsey var mı sizden bunu öğrenmek istiyorum teşekkürler.

Sayın Emine Topçu
Siz tekrar babanızın sigortasından sağlık hizmeti alamazsınız.İşe giriş yapmanız nedeniyle.İşi bırakmış olsanız dahi bu hakkı kullanamazsınız.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seyhan Şengül - 20.12.2010 15:29:07
Merhaba Sayın Hocam;
HOcam ben 25 yaşındayım 4 yıllık üni bitirdim ve askerliğimide tamamladım, tekrar ayrı bir ön lisans programına kayıt yaptırdım ssk dan yararlanabiliyor muyum? Annem emekli babam sigortalı değil annemin üzerinden yaralanabilir miyim?


Teşekkür ederim.
Saygılarıml
Hocam yukarıda belirtmek istediğim aylık falan değil anlatamadım sanırım kusura bakmayım sağlık sigortasından yararlanabiliyormuyum annemde babamda sağ henüz.
Sayın Seyhan Şengül
Malesef sağlık hizmetlerinden yararlanamazsınız.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Tunçer - 20.12.2010 23:31:05
İyi günler,

23 yaşındayım; 4 ay önce 4 yıllık bir lisans programından mezun oldum. Yani şu an öğrenci değilim ve işsizim. Öğrenciliğimin son aylarında öğrenci belgesiyle SGK`ya başvurup 6 ay daha babamın sigortasından yararlanma süresi kazanmıştım, fakat bu süre içinde bulunduğumuz Aralık ayının sonunda sona ermiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde okuduğum bir genelgede erkek çocukların şu an öğrenci olmasa bile lisans mezunu olduğu için 25 yaşına kadar babalarının sigortasından yararlanabilme hakkı olduğu yazıyordu, fakat okuduğum kaynağı şu an bulamıyorum ve dolayısıyla pek de emin olamıyorum. Lisans mezunu olan erkek çocuklar için böyle bir hak var mıdır? Varsa bu hakkın tanınması için SGK`ya hangi belgelerle başvurmam gerekmekte?

Sayın Ali Tuncer
Bakmakla yükümlü olunan erkek çocukları, yüksek öğrenimlerini sürdürmeleri halinde 25 yaşını tamamladığı tarihe kadar genel sağlık sigortalısı sayılır. 25 yaşını tamamlayan erkek çocukları anne ve babalarının sigortalılıkları üzerinden genel sağlık sigortası yardımı almaları ancak, %60 ve üzeri malul olmaları durumunda söz konusu olabilir...

Onun dışında, her ne şartla olursa olsun 25 yaşını dolduran erkek çocukları anne ve babaları üzerinden genel sağlık sigortası hizmeti alamazlar.
Bu durumda yapabileceğiniz, kendinizin genel sağlık sigortalısı olmasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu`na Genel Sağlık Sigortası Giriş Belgesi ile başvurup, genel sağlık sigortalısı olmanızdır. Geliriniz, asgari ücretin 2/3`ünden az olması durumunda, genel sağlık sigortası priminiz devlet tarafından karşılanır. O nedenle öğrencinin herhangi sabit bir geliri olmayacağına göre, kendinizi genel sağlık sigortalısı yaptırabilirsiniz Bilgilerinize.
Yaşar GönençCevaplayan: Akif Balta - 22.12.2010 03:07:35
Selam Hocam.
Ben 25 yaşında üniversite 4.sınıf öğrencisiyim.
25 yaşıma kadar SSK Emeklisi babamın sağlık hizmetinden yararlanıyordum, yaşıma girdiğim için artık yararlanamıyorum.
Acaba sağlık hizmetinden yararlanabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bir miktar prim mi ödemeliyim yoksa bir işe girip çalışmam mı gerek?
Cevap verirseniz çok sevinirim.
Teşekkürler.

Siz GSS na müracat etmelisiniz.Gelir durumuna göre pirim ödenmektedir.Ya da isteğe bağlı bağkura giriş yapılır ayda 244 tl ödenir.Hem emekliliğe sayılır hem de sağlık hizmeti alınır.Bilgilerinize.
Yaaşar Gönenç

Cevaplayan: Sema Atmaca - 22.12.2010 18:17:28
Ben 31 yaşındayım ve bekarım.2007 yılında işten ayrıldım ve o tarihten sonra SSK`lı bir işte çalışmadım.Babam SSK emeklisi, onun sağlık sigortasında faydalanabilirmiyim.
Bilginiz için teşekkürler.

SEMA ATMACA
En çok konu edilen ve sorulan kız çocuklarına gelince;
01 Ekim 2008’den önce uygulanan 506 sayılı kanun gereğince, kız çocukları evli olmaması, çalışmaması ve emekli olmaması şartıyla yaşları kaç olursa olsun ana-babaları üzerinden ölünceye kadar sağlık yardımı alabilmekte idiler.
01 Ekim 2008 sonrasında 18 yaşından büyük çocuklardan ise ailenin dikkatine alınarak GSS primi alınacaktır. Kız çocukları için her ay GSS primi ödenecek, 5510 sayılı kanuna göre test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden çok olan vatandaşlar çocukları ile ana-babaları için GSS primi ödeyecekler.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 2009/108 sayılı genelgesine göre kız çocukları 18 yaşını, lisede okuyorsa 20, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurmuşsa ister 01 Ekim 2008’den önce veya sonrasında yaşına bakılmaksızın bir işte çalışmıyorsa ve evleninceye kadar anne-babanın sağlık sigortasından yararlanmaya devam edecek ta ki işten ayrılır veya evlenip boşanırsa bir daha anne-babanın sağlık sigortasından yararlanma imkanı olmayacaktır

Cevaplayan: Mehmet Tok - 26.12.2010 12:38:36
ben 25 sasındayım 4 yıllık üni de 2. sınıf ögrencisiyim fakat sgkdan yararlanamıyorum bu konuda nasıl bir yol izlmemliyim bana yardımcı olurmusunuz

Sayın Mehmet Tok

ÖĞRENCİLERİN 25 YAŞINA KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALMASI
Bakmakla yükümlü olunan erkek çocukları, yüksek öğrenimlerini sürdürmeleri halinde 25 yaşını tamamladığı tarihe kadar genel sağlık sigortalısı sayılır. 25 yaşını tamamlayan erkek çocukları anne ve babalarının sigortalılıkları üzerinden genel sağlık sigortası yardımı almaları ancak, %60 ve üzeri malul olmaları durumunda söz konusu olabilir...

Onun dışında, her ne şartla olursa olsun 25 yaşını dolduran erkek çocukları anne ve babaları üzerinden genel sağlık sigortası hizmeti alamazlar.
Bu durumda yapabileceğiniz, kendinizin genel sağlık sigortalısı olmasıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu`na Genel Sağlık Sigortası Giriş Belgesi ile başvurup, genel sağlık sigortalısı olmanızdır. Geliriniz, asgari ücretin 2/3`ünden az olması durumunda, genel sağlık sigortası priminiz devlet tarafından karşılanır. O nedenle öğrencinin herhangi sabit bir geliri olmayacağına göre, kendinizi genel sağlık sigortalısı yaptırabilirsiniz Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Aysel Sevinç - 28.12.2010 16:29:22
Ben 37 yaşındayım. Şubat 2010 işten ayrıldım. Şu an çalışmıyorum. Babam ssk emeklisi onun sigortasından faydalanabilirmiyim. Eğer faydalanamazsam sağlık sigortasından faydalanmak için ne yapmam gerekir?

Sayın Aysel Sevinç
Babanızın ssk sından malesef yararlanamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Tuana Karatekın - 30.12.2010 21:46:50
Hocam 29 yaşındayım açıköğretim fakültesinde okuyorum 2008 yılından sonra işe girdim çıktım annem ve babam emekli.Evde 3 kişi yaşıyoruz ve toplam gelir de 1500 TL.Babamın sağlık sigortasından yararlanabilirmiyim yoksa yeşil kart mı çıkartmam gerekiyor ve ne kadar prim öderim.Teşekkürler

Yasanın yine 60 ıncı maddesine göre;
“Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,” sağlık primi ödemeden yeşil kart ile sağlık yardımı almaya devam edecekler.
Kişi başına geliri 243 liradan çok olanlar
Yapılan gelir testi sonrasında ailedeki kişi sayısına göre, kişi başına düşen aylık gelir tutarı,
-Asgari ücretin üçte birinden (243 liradan) çok, asgari ücretten (729 liradan az ise 30 lira,
-Asgari ücretten (729 liradan) çok iki asgari ücretten (1458 liradan) az ise 88 lira,
-İki asgari ücretten (1458 liradan) çok ise 175 lira,
her ay GSS primi ödenmeden, ne kendisine ne 18 yaşından küçük çocuklarına ne de eşine sağlık yardımı verilmeyecektir.

Cevaplayan: Enez Kahraman - 01.01.2011 02:48:59
18 yaşına bu ocak ayını 3. de gireceğim ssk dan emekli baban ondan yararlanıyordum , sigortalı bir iş bulamadım üniversiteyide kazanamadım ben bu 2011 kanunlarına göre nasıl yararlanabilirim veya yararlanabilirmiyim? teşekkürler.

Cevaplayan: Emre Baloğlu - 04.01.2011 10:04:19
Hocam kolay gelsin ben 21 yaşındayım ve üniversite öğrencisiyim ancak aynı zamanda kendi üzerime işyeri açtım. Bu durumda önceden faydalanmış olduğum babamın emeklilik durumundan hala faydalanabilir miyim ? Teşekkürler

Sayın Emre Baloğlu
Siz kendi adınıza işyeri açarsanız Bağ-kur a giriş yapmanız gerekir.Babanızdan dolayı almıi olduğunuz haklarınız sona erer.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ebru Öztürk - 04.01.2011 16:22:56
Merhaba, 30.08.1987 doğumluyum 2009 yılından bu yana aralıksız sigortalı olarak çalışıyorum ancak hastaneye gittiğimde hala babamın sigortasından yararlanıyorum. Bir arkadaşım babamın sigortasından düşmem gerektiğini ve bunun için de dilekçeyle başvuru yapmamız gerektiğini söyledi. Ayrıca bu şekilde devam ederse emekliliğimin gecikeciğini söyledi. Bu konuda ne yapmam gerekir, bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler.

Sayın Ebru Öztürk
Kişi kendi sigorasından hizmet almalıdır.Siz SGK na uğrayarak aktivasyon yaptırınız.Babanızınkini iptal ettiriniz.Bu olayım emeklilikle de hiç bir ilgisi yoktur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Tugay Tugay - 04.01.2011 19:47:44
merhabalar.18 yaşıma girdim hasta oldm lise 4 öğrencisiyim ama doktora gitmekten korkuyorum.Bnim sigortam okul tarafndan ödenyor mu öğrenebilir miyim???

Cevaplayan: Ahmet Yaşar - 06.01.2011 20:54:49
merhabalar.. üniversite ikinci sınıftayım...27 yaşındayım..babamın ssk sından yararlanabilirmiyim...

Sayın Ahmet Yaşar
Malesef babanızdan dolayı sağlık hizmeti alamazsınız.25 yaşını doldurduğunuz için.bilginize.
Yaar gönenç

Cevaplayan: Adem Demirci - 08.01.2011 17:24:45
merhaba..
2000 yılında 18 yaşımı doldurmuştum ve lise yeni bitmişti ve okumadıgım için babamın ssk sından faydalanamıyordum rahatsızlıgım nedeniliyle heyet raporu dogrulutusunda ankara etlik ssk hastenesinden hayatını çalışıp kazanmayacak kadar malüldür diye heyet raporu verdiler ve bu sayede babamın üstüne tekrar gectim %48 özürlü raporum var ve kamuda engelli kadrosunda işe başlayacagım işe başaldıgımda otmatikmen daha önce aldıgım raporum gecersiz olurmu yoksa yine gidip o raporu bozdurup babamın üstünden çıkmam mı lazım? teşekkurler...

Cevaplayan: Baldan Kara - 11.01.2011 23:47:31
2008 yilindan sonra gecici olarak bir iste calistim, bu surede sigortam da yatti. Su anda calismiyorum fakat yuksek lisans ogrencisiyim. 2 ay sonra 25 yasimi dolduracagim. Yuksek lisans ogrencisi oldugum icin babamin emekli sandigi saglik hizmetinden faydalanabilcek miyim? Bu konuda goruslerinizi bekliyorum. Tesekkurler..

Sayın Baldan Kara
Yüksek lisans öğrencisi yetim maaşı alamaz.Ayrıca da Sağlık hizmeti verilmez.Yüksek öğrenim yapanlar 25 yaşına kadar bu haklarını kullanırlar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Işılay Karahan - 12.01.2011 01:53:38
merhaba ben 31 yaşındayım önlisans mezunuyum.bekarım.3 yıl iş tecrübesi sonunda işsizim.babmdan yetim aylığı almaya başladım.sağlık hizmetinden yararlana biliyor muyum?teşekkürler

Sayın Işılay Karahan
Yetim aylığı aldığınız sürece sağlık hizmetleri de alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Melik Metin - 12.01.2011 13:48:26
Öncelikle İyi günler.04.11.1985 Doğumluyum.Şu an AOF`de öğrenciyim.Yukarıda Erkeklerin Sağlık sigortasından yararlanabilmesi için "25 yaşını doldurması" gerekir gibilerinden yorumlarınızı gördüm.Şimdi kendi yalıma bakıyorum 25 yaşımı doldurabilmem için 2011 Kasım 4`üne kadar zamanımın olduğunu düşünüyorum.Yoksa ben mi hatalıyım ?Teşekkürl

Sayın Melik Metin
Hesabınız doğrudur.Bilginize.
Yaşar gönenç

Cevaplayan: Duygu Yılmaz - 13.01.2011 16:27:47
merhabalar..universite 3.sınıf ögrencisiyim..babamın sigortasından yararlanıyordum..ancak haftasonları parttime işe basladım kendi sigortam baslamıs oldu daha 2 günlük..işten ayrıldıgımda tekrar babamın sigortasından yararlanabilirmyimmm??sgk ya gidip sordugumda üniversite ögrencısı oldugum ıcın yararlanabılecegımı soyledılerr cewabınızı beklıyorum sımdıden tesekkurler..


Sayın Duygu Yılmaz
Öğrenciliğiniz devam ettiği sürece yararlanırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sevgi Kara Ara - 17.01.2011 18:46:17
ıyı akşamlar yine bir sorum olacak size yeni çıkan kanunla kzı çocuklarının babalarının sıgortasından tekrar yaralanamaya başlanacağını internette okudum bu ne kadr doğru eğer doğruys bızım tekrar bu hakkımıza kavuşşabilemmiz için ne hang yolu izlememiz gerekecek şimdiden teşekkrler

Bu konu yeni hazırlanan yasanın içinde var.Aynı şekilde çıkması beklenmektedir.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ramazan Doğan - 22.01.2011 02:16:46
Hocam ben ve eşim SSK dan emekliyiz.İkimizin ssk maaşımız toplamı 1750 YTL dir.Başka gelirimiz yok.Ancak 2 dairemiz var kiraya veremedik.Oğlumun dairenin birisinde yarım hissesi var.27 yaşında.Üniversiteye devam ediyor.
Sağlık yardımı alamıyor.Bize bu durumda oğlumun sağlık hizmeti alabilmesi için en ekonomik yolu gösterebilirmisiniz.

Ramazan DoğanCevaplayan: Sevcan Deniz - 24.01.2011 00:37:36
iyi akşamlar.ben açıköğretimden bu sene mezun oldum yaşım 24 şuan.acaba mezun olduktan nekeder zaman sonra babamın bağkurdan yararlanmam iptal oluyor.25 yaşını dolduruncaya kadar mı?

Cevaplayan: Neslihan Bingöl - 27.01.2011 21:36:39
ben 22 yaşındayım işten ayrılalı baya oldu sigortamın süresi bitti babam ssklı olduqu için ondan nasıl yararlanabilrim yada yararlanabilirmiyim?


I- KIZ ÇOCUKLARININ DURUMLARINDA 01.10.2008 TARİHİNDEN SONRA DEĞİŞİKLİK OLMASI

Kız çocukları 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra durumlarında değişiklik olduğunda (çalışmaya başladıkları veya evlendikleri takdirde) sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları sona erecek ve daha sonra işten veya eşlerinden ayrılmaları durumunda Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenecektir.

Yani, aile içinde kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden (243 TL) az olması halinde primleri Devlet tarafından karşılanacak. Aile içindeki kişi başına düşen aylık geliri; brüt asgari ücretin üçte biri (243 TL) ile asgari ücret (729 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (29.16 TL), brüt asgari ücret (729 TL) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.458 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (87.48 TL), brüt asgari ücretin iki katından (1.458 TL) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si (174.96 TL) tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler.
Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Neslihan Bingöl - 27.01.2011 21:40:53
ben 22 yasında ssk çalışanıydım ama süresi bitti babam sigortalı oldugu için ondan nasıl yararlanabilirim

Cevaplayan: Sedat Çetin - 31.01.2011 15:14:27
merhaba 22 yaşındayım. bu sene önlisans bölümünden mezun olduktan sonra açıköğretime kayıt yaptırdım.acaba hazırlık bölümünde okuyan öğrenciler ssk dan yararlanabiliyor mu? sadece 25 yaşına kadar mı babamın sigortasından faydalanabilcem?

Öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmetleri alırsınız.Hazırlık okumakta öğrencilik süresi içerisindedir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Büşra Aslan - 31.01.2011 21:20:31
Merhabalar;

Ben ve arkadaşım üniversite 3. sınıf öğrencisiyiz. Şu anda her ikimizde kendi babamızın sigortasında yararlanmaktayız. Eğer belli bir süre çalışmak için bir bankada işe girdiğimizde ve 5 ay sonra işten ayrıldığımızda tekrar babamızın sigortasından yararlanabilirmiyiz? Arkadaşımın erkek olması bir fark yaratır mı?

Siz 25 yaşına kadar ünüversitede okuduğunuz için sağlık hizmetleri alırsınız.İşe başlayınca sağlık hizmetini kendi sigortanızdan alırsınız.

Cevaplayan: Seçkin Yıldırım - 01.02.2011 01:09:59
11.06.1986 tarihinde doğdum ünv. de okuyorum babamın sağlık sigortasından yararlanabilirmiyim ? yararlana bilirsem ne zamana kadar yararlanabilirim???

Cevaplayan: Aykut Demir - 01.02.2011 13:25:40
20 yaşındayım. Şu anda bir yerde işe başladım. Eğer işten ayrılırsam tekrar babamdan yararlanabilirmiyim?

Tekrar sağlık hizmeti alamazsınız.

Cevaplayan: Gökçe Gürsoy - 02.02.2011 13:15:48
Ben şu anda yüksek lisans hazırlık sınıfındayım ve yüksek lisansımı ancak 2013 haziranda bitirebileceğim. Doğum tarihim 22.11.1986 dır. Babamın SSK sağlık hizmetinden yararlanabilir miyim? Şimdiden teşekkürler...

Normal şartlarda, eski emekli sandığı kapsamındaki iştirakçilerin bakmakla yükümlü oldukları erkek çocukları yüksek öğrenimi 25 yaşından önce bitirip, 25 yaşına kadar yüksek lisans yapması durumunda dahi 25 yaşına kadar anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti almakta idiler. Ancak yeni dönemde, SGK 25 yaşına kadar aktif öğrencilik şartı istemekte olup, erkek çocuğu 25 yaşından önce yüksek öğrenimin bitirilmesi durumunda, erkek çocuklarını bakmakla yükümlüler arasından çıkarmaktadır. Yani yüksek lisans maalesef yüksek öğrenim kapsamında değerlendirilmemektedir.Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Cenk Agar - 08.02.2011 01:19:20
mrb ben 23 yasındayım hic bır sosyal guvencem yok yaptırmakta ıstemıyorum acıkcası yaptırsam su an 48 yasında prım gun sayım doluyo ancak yastan beklemek zorundayım.. yaptırmasam su an sosyal guvencesı olmayan cezalı duruma dusuyormus dogrumu..tsklrr.....Cevaplayan: Veysel Döker - 10.02.2011 16:00:50
Merhaba,

Martın 16`sında 25 yaşını dolduracak bir kardeşim var. Şu an üniveriste öğrencisi ve ağır bir hastalığı var. Bir seneden beri tedavi görüyor önümüzdeki günlerde tekrar ameliyat olacak ve rutin tedavileri sürecek. Şu anda Emekli sandığından yararlanıyor.
Bu noktada sormak istediğim 16 Mart tarihinde kardeşim artık emekli sandığından yararlanamayacak. Bu tarihten sonra kendisine sigorta yaptırsak bile bildiğim kadarı ile sigortası 2 ay gibi bir süre sonra sağlık giderlerini karşılayacak.
Kendisini mağdur etmemek için nasıl bir yol izlememiz lazım, yardımcı olursanız çok memnun olacağım.

Cevaplayan: Seren Eren - 16.02.2011 10:40:11
Merhaba,
Ben 26 yaşındayım babam vefat ettiği için onun sigortasından yararlanıyordum...Geçiçi bir işe girdiğime sigorta yaptılar ve babamdan yararlandığım sigortam düşmüş oldu. Ve ben işten çıktım Tekrar devreye sokmak istiyorum çünkü ameliyat olmalıyım. Devreye sokmak ne kadr sürer. Ya da isteğe bağlı sigorta yapmak ne kadar sürer. 1 hafta içinde hallolur mu teşekkürler..

Tasarının aynen yasalaşması halinde, kız çocuklarının durum değişikliğinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaklar ve yaşları ne olursa olsun tekrar ana veya babaları üzerinden sağlık yardımı alabilecekler..

Cevaplayan: Doğukan Kaya - 16.02.2011 18:18:57
Merhabalar 23 yaşındayım geçen yıl haziran ayında üniversiteyi bitirdim.Şu an okumuyorum ve çalışmıyorum Şu ana kadar doktora gittiğimde bir sorun olmadı babamdan dolayı emekli sandığından yararlanıyorum 25 yaşımı dolduruncaya kadar babamdan ötürü emekli sandığından yararlanabilecek miyim? yanıtınız için şimdiden çok teşekkürler...

Kız çocuklarından 1 Ekim 2008 öncesinde ebeveyni üzerinden sağlık yardımı alanlar, durum değişikliği (işe girme, evlenme) olsa dahi yararlanmaya devam edecekler.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kerem Narman - 18.02.2011 10:55:22
hocam benim sigortam var ama anne ve babamın yok Onları kendi sigortam üzerinden nasıl sigortalı yapabilirim yarcımcı olursanız sevinirim

Siz SGK na uğrayarak taahütname imzalamanız gerekir.Anne ve babanın gelir durumu etkendir.

Cevaplayan: Yasin Genç - 18.02.2011 21:07:07
ben öğretmen olarak atandım yeşil kart güvencem vardı memur olduğum için emekli sandığına bağlanmış olduk bu durumda sağlık güvencem için ne yapmalıyım yeşil kartı iptal edip başka ne yapmalıyım_????teşekkürler

Cevaplayan: Murat K. - 22.02.2011 15:02:06
ben 21 yaşında üniversite 3. sınıf öğrencisiyim.Babam çalışan ve sigortasından yaralanma hakkımız vardı.ancak gittiğim hastanede randevu alıp gittim ve randevumu gittiğimde iptal edildi.İptal etmeden önce çalışan mı yoksa emekli mi diye de soru sormuştu.acaba ikisi arasında bir fark mı var?
cevaplarsanız sevinirim,iyi günler...

Siz 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenci belgenizi kuruma veriniz.Aktivasyon yaptırınız.

Cevaplayan: Damla S. - 28.02.2011 13:58:59
Merhaba. 9 mayıs 1985 doğumluyum. 2003 yılında babamı ve 2006 yılında annemi kaybetmem üzerine annemin haklarından yararlanmak isteyerek 2007 martı itibari ile annem üzerinden yetim maaşı alarak sağlık sigortasından yararlanmaya başladım. Ancak şu an okuduğum üniversiteyi bitirmiş durumdayım. Avukatlık stajına başlamak için başvurumu yaptım. Yeni torba yasa ile staj yapan avukat adaylarına TBB tarafından genel sağlık sigortası yaptırılarak, primleri TBB tarafından karşılanacağına dair bir hüküm bulunmaktadır. Benim sorunum şu, TBB tarafından yaptırılacak bu genel sağlık sigortasını yaptırmama gibi bir seçeneğim mevcut mu? Sonuçta benim mevcut bir sigortam var. Eğer barolar birliği tarafından bu sigorta zorunlu olarak yapılacaksa bu yetim maaşı almamı engelleyerek maaşımın kesilmesine neden olur mu? Maaşımın etkilenmemesi için izlemem gereken yol nedir? Barolar birliği ve il barosu ile yaptığım görüşmede ne yapmam gerektiği konusunda kesin ve net bir cevap alamadım ne yazık ki. Bana sadece bir dilekçe ile sigorta yaptırmak istemediğime dair il barosuna başvurmam söylendi ancak bu yeterli olacak mı emin olamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi günler!

Sayın Damla
Anneniz memur emeklisimi(Emekli Sandığı yoksa SSK veya Bağkur dan mı emekliydi

Cevaplayan: Mehmet Özdemir - 02.03.2011 10:53:37
merhaba arkadaşlar yasım 20.meslek yüksek okulunda tahsilimi dewam ettiriyorum.fakat geçen sene 2 döneme mahsus kayıt dondurma işlemi yaptım. bu 2 dönemlik sürede sigortalı çalıştım.su ana babamın ssk güvencesinden yararlanabilirmiyim?

Sizin okulunuzdan alacağınız öğrenci belgesini SGK na dilekçeyle birlikte vermeniz gerekir.

Cevaplayan: Ahmet Mert - 03.03.2011 18:07:09
İyi günler babam öğretmen,1800 tl maaş alıyor,ben 26 yaşındayım sağlık hizmetinden faydalanamıyorum,işsizim,evde 4 kişiyiz,gss kapsamında her ay 30 tl yatırmammı lazım,yoksa gelirim olmadığı için benim primimi devletmiödeyecek,teşekkürler.

Gelir tesbiti yapılır.Yeşil kart da verilebilir.

Cevaplayan: Ahmet Mert - 03.03.2011 18:08:10
İyi günler babam öğretmen,1800 tl maaş alıyor,ben 26 yaşındayım sağlık hizmetinden faydalanamıyorum,işsizim,evde 4 kişiyiz,gss kapsamında her ay 30 tl yatırmammı lazım,yoksa gelirim olmadığı için benim primimi devletmiödeyecek,teşekkürler.

Gelir tesbiti yaptırmanız gerekir.Kaymakamlığa müracat

Cevaplayan: Murat Varol - 05.03.2011 17:36:23
ben 18 yaşıma yeni girdim acıköğretimden liseyi okuyorum babamın ssksından yaralınyorum ama 18 yaşımı girdiğimde bunun son bulacağı söylendi okumadığım taktirde birde ama ben acıköğretim lise öğrencisiyim okuyorum ve 18 yaşındayım babamın ssksından yaralanabiliyormuyum lütfen beni bilgilendirmisiniz şimdiden teşekür ederim ......

Üniversiteye girersen 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.

Cevaplayan: Ahmet Evren - 06.03.2011 18:44:12
Merhaba,
Şu an 30 yaşında olan ve psikolojik sebelerden dolayı çalışamayan bir abim var. Kendisinin düzenli kullanması gereken ilaçlar var ama sigortası olmadığından ilaç alamıyor. Bu konuda ne yapabiliriz, babası SSK emeklisi, kendisi babasının sigortasından yararlanabilir mi? Yoksa yeşil kart başvurusu mu yapmalı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Sayın Ahmet
Kardeşiniz %60 oranında rapor alırsa babasından sağlık hizmeti alır.

Cevaplayan: Gizem Çakır - 07.03.2011 14:32:14
merhaba, 1984 doğumluyum. aöf öğrencisiyim. şuan çalışmadığım için sigortam yok. babam ssk emeklisi. onun sigortasından yararlanabiliyor muyum? süreç nasıl işlemekte?

2008 yılında 18 yaşını doldurmuş olduğunuzdan sağlık hizmetinı babanız üzerinden alırsınız

Cevaplayan: Gizem Çakır - 07.03.2011 14:42:37
yararlanabilmem için belli bir ücret ödemem gerekiyor mu?

Cevaplayan: Gizem Çakır - 07.03.2011 15:39:23
`merhaba, 1984 doğumluyum. aöf öğrencisiyim. şuan çalışmadığım için sigortam yok. babam ssk emeklisi. onun sigortasından yararlanabiliyor muyum? süreç nasıl işlemekte? ` soruma; `2008 yılında 18 yaşını doldurmuş olduğunuzdan sağlık hizmetinı babanız üzerinden alırsınız` yanıtını verdiniz. ben bunun aylık 30tl ya da 50tl gibi bir ödeme yapılarak gerçekleşebileceğini duydum. doğru mudur? yararlanabilmek için herhangi bir aylık ödeme yapmam gerekiyor mu? teşekkürler.


2008`DE 18 YAŞINDA OLMAYANA YARDIM YOK

Aynı şekilde SSK ya da Bağ-Kur çalışanı ve emeklisinin kız çocuğu 2008`de 18`ini doldurmuş ise işe girer ya da işten çıkarsa ya da evlenip boşanırsa da sisteme hak sahibi olarak giremiyordu. Torba tasarıya TBMM Genel Kurulu`nda son dakika önergeyle eklenen bir madde ile SSK ya da Bağ-Kur çalışanı ve emeklisinin çocuğu 2008 yılında 18`ini geçmiş ise bugün işe girer ya da işten çıkarsa da ya da evlenip boşanırsa sisteme hak sahibi olarak girip anne-babası üzerinden sağlık yardımı alabilecek. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`na göre, 2008 yılında 18 yaşında olmayan SSK ve Bağ-Kur çalışan ve emeklisi kız çocuğunun bugün evlenip boşanması ya da işten ayrılması halinde anne-babası üzerinden sağlık yardımı almasına dönük hak sahipliği bulunmuyor.
http://yenisafak.com.tr/Ekonomi/?i=305670&t=28.02.2011
Cevaplayan: Nurtengül Kaleli - 08.03.2011 23:58:15
kendi emeklimi az alıyorum eşimdende aldıgım maaş 3 e bölünüyor her kes 740tl alıyor bense600 nedendir lütfen bilgi verin ne yapmam gerektini söyleyin şimdiden tşk edrim .

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 13.03.2011 15:21:03
mRb...bn 21 yaşındayım açıköğretimden Lise okuyorum.babamın üstünden yararLanabiLiyormuyum ?

Yüksek öğrenim yaparsanız yararlanırsınız.

Cevaplayan: Cevdet - 18.03.2011 11:48:43
mrb, ben malül emekli sandıgı emeklisym. annem ve babam emekli sandıgında sağlıktan benden yararlanıyorlar.babam ve annemi emekli sandıgından üzerimden düşürmek istiyorum? benden yararlanmalarını sonlandırmak istiyorum ne yapmam gerekir? acil cevap beklyrm. teşk.

SGK na dilekçeyle müracat etmelisiniz.

Cevaplayan: Esra Aydın - 21.03.2011 09:03:36
Mrb 1986 doğumluyum. 2004 yılında kaybettiğim babam üzerinden hem maaş hemde sağlık sigortasından yararlanıyordum. 2006-2009 yılları arasında sigortalı olarak çalıştığım için dilekçe vererek iptal ettirmiştim. Şuan işsizim ve tekrar babam üzerinden sağlık ve aylık imkanından yararlanabiliyor muyum?
Teşekkürler.

Cevaplayan: Damla S. - 22.03.2011 09:27:45
Annem Emekli sandığına bağlı olarak memur emeklisiydi.

Sorunuz neydi

Cevaplayan: Pä±nar ınar H - 28.03.2011 17:50:13
1989 ağustos doğumluyum ,4 yıllık örgün üniversite bitirdim şu an açıköğretimden yeniden okuyorum.Hala babamın üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanma şansım var diye biliyordum ama geçtiğimiz günlerde ilaç masraflarını kendim karşılamak durumunda kaldım.acaba sgk ya yeniden öğrenci olduğumu belgelerimle beyan mı etmem gerekiyor yoksa farklı bir durum mu söz konusu?teşekkür ederim...Cevaplayan: Anıl Kepoca - 02.04.2011 20:03:06
Merhabalar. Geçtiğimiz ocak ayında 19 yaşıma girdim. Geçen sene üniversiteyi kazanamadım bu sene dershaneye gidiyorum ve üniversite sınavına hazırlanıyorum. Annem ve babamın üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanabilir miyim? (Annem emekli babam çalışıyor memur)

Üniversiteye girerseniz yararlanırsınız.Bilginize.

Cevaplayan: Kerem Tuana - 13.04.2011 11:17:06
MERHABALAR,BEN 27.MAYIS.1986 DOĞUMLUYUM,ŞUANDA UNİ OKUYORUM BABAMDAN DOLAYI YETİM MAAŞI ALIYORUM.,MAAŞIM 25 YAŞINA GİRİNCEMİ YOKSA 25 YAŞINI DOLDURANA KADARMI SÜRER?
İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

27 Mayıs 1986
+25
27 Mayıs 2011Tarihinde dolar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kerem Tuana - 13.04.2011 16:32:43
TEŞEKKÜR EDERİM,PEKİ AYLIĞIM KESİLİNCE ,AYLIĞIMIN ANNEME DEVRİ İÇİN DİLEKÇE VERMEM GEREKİRMİ? YOKSA KESİLEN AYLIĞIM HAZİRAN AYINDA ANNEME KENDİLİĞİNDEN DEVROLURMU?

Sizden başka yetim maaşı alan yoksa annenizin dul maaşı %50 den %75 çıkar.


Cevaplayan: Rıdvan Aşkın - 15.04.2011 11:54:42
mrhb ben üç ay önce 19 yaşıma girdim ve ünüversteye hazırlık yabıyorum ssk dan yararlana bilirmiyim

Malesef yararlanamazsınız.

Cevaplayan: Emre Akbulut - 18.04.2011 22:03:35
merhaba ben 19 yaşındayım çıraklık meslek okulunda okuyorum babam emekli sigortalı tekrar babamın üstünden ssk dan yararlanmak için ne yapmam gerekiyo yani hangi belgeler lazım şimdiden teşekkürler.

Öğrenci belgesi alıp bir dilekçe yazarak SGK na vermeniz gerekir.Yaşar gönenç

Cevaplayan: Emre Arslan - 19.04.2011 23:52:35
20yasindayim üniv öğrencisiyim babam bağkurlu fakat pirim borcu var.sağlık sorunlarım var öğrenci olduğum için yararlanma şansım varmi?teşekkürler

Bağkur a 2 ay pirim borcu olanlar sağlık hizmeti alamıyor.Siz sağlık hizmetinden babadan dolayı yararlanamazsınız.

Cevaplayan: Emre Arslan - 20.04.2011 12:00:52
peki hiçbir gelir kaynağım yok öğrenciyim 20yaşındayim babamdan yararlanamiyorum ne yapmaliyim

Genel Sağlık Sigortası için müracat edip gelir durumuna göre ödeme yapılacak .

Cevaplayan: Aynur Yılmaz - 27.04.2011 18:12:35
slm benim bir sorum olacak benim oğlum 18 yaşında okumuyor hastaneye gitse babasının üzerinden sskdan yararlanabilirmi beni bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

18 yaşını tamamladığında yararlanamaz.

Cevaplayan: Fahriye Kan - 28.04.2011 13:25:21
OĞLUM 26-12/1985 DOĞUMLU 2 YILLIK ÜNİVERSİTEDEN MUHASEBE BÖLÜMÜNDEN MEZUN AYRİCA İŞLETME AÇİK ÖĞRETİM 3 CÜ SİNİFTA OKUYOR SIGORTASI YOK HİÇ İŞE GİRMEDİ ŞİMDİ DEPRESYON ŞİZOFRENİ HASTASİ BAKIRKÖY RUH VE SINI HASTALIKLARI BÖLÜMÜNE YATIRDİM 25 GÜN YATTI ÇIKARKENN 2500 TL İSTEDİLER HOCAM NE YAPMALIYIM OĞLUM HANGİ SİGORTADAN YARARLANABİLİR NE OLUR BANA CEVAP YAZIN ANNESİYİ BABA EMEKLİ BEN İSE ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYORUM

Cevaplayan: Uğur Mutlu - 04.05.2011 00:05:38
Babam, emekli sandığı emeklisi iken 22 martta vefat etti. Anneme % 50, bana da % 30 maaş bağlandı. Ben şu an 22yaşındayım ve bu yaz üniversiteyi bitiriyorum.
1) Üniversite bitince maaş kesilir mi? Yoksa iş buluncaya kadar devam eder mi?
2) Maaşım kesilirse anneme eklenir mi? Eklenirse aynen mi eklenir yoksa azalır mı?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler...

Sayın Uğur
Okulunuz biterse yetim maaşınız kesilir.
Annenizin maaşı sizden başka yetim maaşı alan yoksa kendi de emekli değilse maaşı artar (%25).Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Zehra Poyraz - 05.05.2011 13:56:59
27 /11 /1988 doğumlu daha önce hiç evlenmemiş biriyim. 2008 yılnda 2.5 sene sigortalı olarak çalıştım şu an çalışmıyorum annem bağkurlu annemin üzerinden yararlanabilir miyim.şimdiden teşekkürler..

Cevaplayan: Meliha Can - 10.05.2011 11:26:08
27 yaşındayım babam üzerine ssklıyım daha önce işe girip çıktım şuan çalışmıyorum bildiğim kadarıyla artık sskdan yararlanmamam gerek babamın üzerinden düşmem için ne yapmam gerekiyor ssk şuan devam ediyor ben iptal ettirmek istiyorum

Cevaplayan: Numancan Yıldız - 15.05.2011 11:43:39
merabah bnim babam öldü babamın dan ssk emekli aylı alıyorum bu ay 18 yaşın giryom açık lisede okuyom emekli maşşın almaya davam edebiliyozmu

Yetim erkekler ise SSK`lının erkek çocukları 18 yaşına kadar, ortaöğrenimde (lise) okuyorsa 20 yaşına kadar, yükseköğrenimdeyse 25 yaşına kadar alabiliyor.

Cevaplayan: Mahmut Şentürk - 30.05.2011 19:52:56
Merhaba Babam üzerinden yetim ağlığı almaktaydım 25 yaşını doldurmam nedeniyle aylığım kesildi. Aylık annemin üzerine devredilir mi yoksa sgk`na bildirmem mi gerekiyor. Babamın maaşını bölen birde kız kardeşim var.

SGK bu işlemi yapar.Yetim maaşı alan kalmazsa annenizin maaşı %25 artar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Afşin - 30.05.2011 21:48:03
Merhaba hocam, 23 yaşındayım ve 4 yıllık lisans programından mezunum. okurken babamın sağlık sigortasından yararlanıyordum. okul bitince bu hakkımızı aldılar. geçenlerde bir yerde 25 yaşına kadar bedava sağlık hizmetlerinden yararlandığını ve sigortanın devam edebileceğini öğrendim. doğruluk payı nedir ve yapabileceğim başka bir çözüm önerebilir misiniz?

Malesef böyle bir durum yok.Öğrenciliğin devam ettiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alımı devam eder.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yunus Emre Güzelhan - 09.06.2011 09:40:15
Merhaba.Ben bu sene üniversite kazandım.19 yaşındayım.sgk ya öğrenci belgesi vererek babamın sağlık güvencesinden yararlanıyorum.Ancak hastaneye gittiğimde okulun tatil olduğu için yararlanamayacağımı söylediler.Yani sadece okul açıkken mi yararlanılıyor.Ben yazın hasta olmayacak mıyım????

Bu açıklama doğru değil kesinti olmaz.

Cevaplayan: Özkan Akdeniz - 14.06.2011 10:10:35
Merhaba.Ben 03.12.2009 da ssk`am başladı nisan 2010 da eczaneden ilaç almak istediğimde bundan önce bababım üzeründen(emekli sandığı) bakıldığımı ama iptal olduğunu sölediler bende gittim kendi sağlık sigortamı aktifleştirdim.Fakat, 01 mart 2011 itibariyle işten ayrıldım ve 13 haziranda hastaneye gittiğimde sigortam düşmüş dediler.Babam çalıştığm kuruma gittim orda da aktif görünüyorum ama hala sağlık sigortamdan yararlanamıyorum sizce ne yapmalıyım.Bu arada 25.09.1986 doğumluyum?

Cevaplayan: Aytuğ Ayrancı - 15.06.2011 11:35:10
09.02.1987 doğumluyum,2008 de yüksek okulumu bitirdim,şimdi askerliğimde bitti. Herhangi bir işte çalışmıyorum. Okul bitinceye kadar annem üzerinden işbankası vasıtası ile sağlık hizmetlerinden yararlanıyordum.Okul bitince iş bankası üzerinden yürütemiyorum. Babam SGK emeklisi. Sağlık güvencesi için babamın üzerine geçebilirmiyim ve ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler.

Malesef Babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.GSS müracatında bulununuz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seval - 22.06.2011 22:48:34
ben aktif bağkurluyum fakat prim borçlarım olduğu için sağlıktan faydalanamıyorum.eşim öğretmen acaba emekli sandığından eşimin üzerinden bakılabilirmiyim.teşekkürler

Bağkur terkini yapmadan yararlanamazsınız..

Cevaplayan: Yasin - 29.06.2011 19:52:54
21 yasindayim 2 yillik universitenin 4 uncu yilindayim 1 sene okul uzuyor ssk karnemin vizesini yaptirabilirmiyim

Cevaplayan: Yusuf - 01.07.2011 23:30:18
18 yaşıma bi ay oldu gireli açıköğretim öğrencisi olduğum için babamın sigortasından yararlanabilirmiyim acaba????

Cevaplayan: Yusuf Akan - 01.07.2011 23:30:59
18 yaşıma bi ay oldu gireli açıköğretim öğrencisi olduğum için babamın sigortasından yararlanabilirmiyim acaba????

Yüksek öğrenim öğrencisi 25 yaşına kadar öğrenimi devam ettiği sürece babası veya annesi üzerinden sağlık hizmeti alır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yusuf Akan - 02.07.2011 17:07:57
lise öğrencisi yararlanamıyor mu yaniii

20 yaşına kadar yararlanır.

Cevaplayan: Yusuf Akan - 02.07.2011 17:09:18
lise öğrencisi yararlanamıyor mu yaniiiii

Cevaplayan: Yusuf Akan - 02.07.2011 17:10:30
lise öğrencisi yararlanamıyor mu yaniiiii

Cevaplayan: Mustafa Balpetek Alpetek - 08.07.2011 17:36:53
babam vefat etti sağlık sigortası yoktu annemin de yok 18 yaşına kadar yeşil kartım vardı daha sonra iptal oldu ve şimdi hiçbir sigortam yok hastanelere gidemiyorum maddi durumum da iyi değil ne yapmam gerekiiyor yardım edebilir misiniz simdiden teşekkürler

Cevaplayan: İbrahim Sarı Arı - 09.07.2011 14:07:50
merhaba 24 yaşındayım bu yıl lısans eğitimimi tammaladım açık öğretimde tekrar okumak istiyorum bu durumda babamın ssk sından yararlanabilirmiyim ?

Cevaplayan: Demet Kalaycı - 11.07.2011 11:34:52
22 yaşındayım. geçen hafta üniversiteden mezun oldum.bu zamana kadar babamın emekli sandığından yararlanıyordum. suan pasif gözüküyor. yararlanmaya devam edebiliyormuyum? bunun için ne yapmam gerekiyor?

2008 yılında 18 yaşından büyükseniz SGK na uğrayıp aktivasyon yaptırınız.

Cevaplayan: Halil Sarı - 26.07.2011 13:41:11
aof öğrencileri ssk dan yararlanabilyomu bilginiz varmı ?

Yararlanır.Öğrenimi devam ettikçe 25 yaşına kadar.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seda Eda - 29.07.2011 16:12:15
23 yaşındayım 3 yıldır çalışıyorum ve aöf okuyorum.şuan işten çıkartıldım işsizlik parası için başvurucam. babam ssk emeklisi . hem işsizlik parası alıp hepde babamın sağlık hizmetinden yararlanabilirmiyim

Cevaplayan: Kemal Yıldırım - 29.07.2011 21:54:56
merhabalar hocam. ben 21 yaşındayım ve bu sene meslek yüksek okulundan mezun oldum. ayrıca açıköğretim okuyorum. babam subay. ben kaç yaşına kadar babamın sağlık sigortasından yararlanabilirm? myo`dan mezun oldum diye bitmiş midir acaba sağlık güvencem? teşekkürler. not: (açıköğretimde üst üste 2 sene kaldım.)

Açık öğretimde kayıt yenilendiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmeti aşırsınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Leyla - 01.08.2011 16:32:42
23 yaşındayım 10 ay işsizlik parası alcam hem işsizlik parası alıp hemde babamın emeklisinden sağlık için yararlanabilirmiyim aöf 4. sınf için kayıt yaptırcam.

Siz sağlık hizmetini işsizlik maaşı aldığın sürece kendin üzerinden kullanacaksınız.

Cevaplayan: Serkan Özcan - 01.08.2011 18:43:01
ben 20.06.1985 dogumluyum açık ögretim ögrencisiyim babam ögretmen onun üzerinden saglıkdan yararlana bilirmiyim ? 25 yaşını geçinci yararlanma şansımız hiç yokmu ?

25 yaşına kadar öğrenimin devam ettiği sürece sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenim belgeni SGK vermen gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yunus Demir Emir - 02.08.2011 18:23:43
mrb. ben suanda myo ögrencisiyim babam ssk emeklisi 1.sınıf bitti ve stajımı tamamladım bugün hastaneye gittigimde bana muyane olamıyacagımı ve ücret vermem gerektigini söylediler...bu kayıt yenileyinceye kadar böyle mi devam edecek yani sadece okurken mi babamın üzerinden bakılabilecegim...yaz ayları dahil degil mi...yaş 20...

Öğrenci belgesini SGK na vermeniz gerekir.Orta öğrenimde 20 yaşına Yüksek öğrenim de 25 yaşına kadar yetim maaşı alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Melis Demir - 03.08.2011 15:53:10
merhabalar,
19 yaşımdayım. üniversite öğrencisiyim. 18 yaşımdan beri babamın işyeri aracılıgıyla ssk` m var. ancak bir kaç aydır ödenmiyor. ne kadar ödenmezse sorun teşkil eder? ve ben sağlık işlemlerimi yine de kendi ssk`m üzerinden yapabilirmiyim yoksa babamın ssk`sından yararlanabiliyormuyum? bu konuda aydınlatırsanız sevinirim. teşekkürler.


siz 25 yaşına kadar babanızın üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.

Cevaplayan: Seyit Yılmaz - 03.08.2011 21:24:02
Merhaba ben 1986 doğumluyum.Üniversite okumaktayım hala annemin ya da babamın sosyal güvenliğinden yararlanabilir miyim? Yukarda çeşitli cevaplar verilmiş ancak yeni bir düzenleme olbilir diye tekrar soruyorum.Beni aydınlatırsanız sevinirim...

25 yaşına kadar öğrenimin devam ettiği sürece sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yunus Demir - 05.08.2011 00:07:07
yetim maaşı derken babam sag hocam.demek istedigim tam olarak öyle bişey degil.dediginiz belgeyide bu sene ünv. kazandıgımda ssk a vermişdim.ama suanda ne hikmetse babamın üzerinden muayane olamıyacagım söylendi ve 15tl istendi...yani kayıt yenileyinceye kadar bu durum böyle devam mı etcek...

Cevaplayan: Melek Turacı - 05.08.2011 00:14:46
merhabaa. üniv.öğrencisiyim. babamın sağlık sigortasından yararlanmak için nerelere başvurmak lazım öğrenci belgesiyle? ilaç yazdırırken direkt tc kimlik no veriliyor degilmi? aydınlatırsanız çok sevinirim :)

Siz öğrenci belgesini sgk na verdiğiniz de sağlık hizmetlerinden yararlanırsınız.

Cevaplayan: Emre Aslan - 05.08.2011 13:14:27
Doğum tarihim 13 Nisan 1987. üiversitede önlisans okuyorum. babamın sağlık sigortasından yararlanabilmek için Geçen sene Eylülde kayıt yenilettikten sonra sgk il müdürlüğüne öğrenci belgesi verdim. 25 yaş sınırı 13 Nisan 2012 de doluyor. şimdi yeniden öğrenci belgesi vermem gerekiyor mu? bu öğrenci belgelerinin geçerliliği sgk da kaç aydır?

Her öğretim yılı vermeniz gerekir.

Cevaplayan: Seval Ceyhan - 05.08.2011 15:29:02
ben çalışıyorum ancak bir kaç aydır ssk`m ödenemedi. buna rağmen ssk üzerinden muayene olabilir ilaç yazdırabilirmiyim? ödenmediği sürece ne kadar süre hakkım var? şimdiden teşekkürler.

SSK pirim ödemesi işverene aittir.Bu nedenle siz sağlık hizmeti alırsınız.Şayet isteğe bağlı veya bağkur lu iseniz bu durumda 60 gün borcunuz olursa sağlık hizmeti alamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Murat Türkay - 05.08.2011 15:42:01
isteğe bağlı sigortalar hakkında bilgi verebilrimisnz?

İsteğe bağlı bağ-kur olarak uygulama devam etmektedir.267 TL aylık pirim ödemesi vardır.Her hişi müracatla giriş yapabilir.Sağlık hizmeti alırlar emeklilik yolunda da ilerlerler.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nuri Çelik - 05.08.2011 18:57:51
27.10.1987 doğumluyum. 11.06.2011 tarihinde mezun oldum ve bu tarihe kadar da babam üzerinden sağlık sigortasından yararlanmak için başvurmadım. 25 yaşını doldurmadığım için şu anda başvurup babam üzerinden sağlık sigortasından yararlanabilirmiyim. Bilgilendirdiğiniz için şimdiden teşekkürler.

Mezun olduktan sonra yararlanamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ömer Karakoç - 06.08.2011 00:48:54
Merhaba :
Ben 03.04.1993 doğumluyum bu yıl liseyi bitirdim babam öğretmen idi bu yıl emekli oldu ben babamın sağlık sigortasından nezamana kadar yararlanabilirim? (şuanda okumuyorum) öğrenci değilim bilgilendirirseniz sevinirim.

18 yaşına kadar.Lise de okuyan öğrenci 20 yaşına kadar.Okul bitince sağlık hizmeti alamazsınız.

Cevaplayan: Ömer Karakoç - 07.08.2011 02:32:42
Merhaba:
18 yaşı doluncaya kadarmıdır süre birde 18 yaşını doldurduğum taktirde belirli bir prim yatırıp sağlık güvencesinden yararlanmak gibi bir olanağım varmı?

Öğrenim görmüyorsanız 18 yaşına kadardır.Bundan sonra GSS pirimi ödenerek sağlıktan yararlanılır.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Damla Gungor - 11.08.2011 05:45:44
IS TEKLIFI ALDIM, COK ACIL BILGI EDINMEM GEREKIYOR. SIMDIDEN COK TESEKKURLER.
29 yasindayim. 4 yillik universite mezunuyum. Hic evlenmedim. Daha once sigortalı olarak da calismadim.
Babam 2004 yilinda vefat etti. 1995 `ten once emekli olmustu. 2004 `ten beri babamdan yetim ayligi aliyorum. Su an sigortali olarak ise girersem, isten CIKTIGIM TAKDIRDE :

1) Saglik primini kendim mi odeyecegim?
2) YETIM AYLIGIM TEKRAR BAGLANIR MI?

Babanız memur emeklisi ise sizin yetim maaşınız kesilmez.Aksi halde kesilir.İşten çıktığında tekrar sağlık hizmetlerinden yararlanır yetim maaşınızı alırsınız.


Cevaplayan: Kadir Sağanak - 11.08.2011 11:01:48
18.11.1986 doğumluyum...okulu uzattım öğrenciliğim devam etmekte.2005 yılından bu yana yetim maaşı almaktayım...eylülde kayıt yenileyeceğim...yetim maaşı her senenin haziran ayında kesilip,müracaat ettiğimde kasım ayında geçen 5-6 aylık süre için toplu şekilde para alıyordum...bu sene de kayıt yaptırdıktan sonra 5-6 aylık para alabilir miyim...bilgilendirirseniz çok sevinirim...
Teşekkürler...

18.11.12011 tarihinde yetim maaşınız 25 yaşını dolduracağınız için kesilir.Öğreniminiz devam ettiği sürece bu tarihe kadar yetim maaşınızı alırsınız.

Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yunus Demir - 11.08.2011 20:35:00
soruma tam yanıt almadıgım için tekrar soruyorum.ben 2010-2011 lisans 1.sınıf ögrencisiyim yaşım 20.babam ise ssk emeklisi ve sag.ben gecen hafta hastaneye gittigimde benden babamın üstünden bakılamıyacagım söylendi ve belli bir ücret istendi bu nden böyle oldugu ve kayıt yenileyinceye kadar bu durumun devam mı edecegi.? ayrıca ssknın istenen belge (babamın üzerinden bakılabilmem icin lazım belgeyi) okul kayıt oldugumda teslim etmişdim...

Sizin 25 yaşına kadar babanızın üzerinden sağlık hizmeti alma hakkınız var.Öğrenim belgeni kuruma vermişseniz işlem tanmamlanmıştır.Siz SGK na giderek aktivasyon yaptırınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kadir Sağanak - 15.08.2011 12:00:09
yalnız alamıyorum şu an maaşımı...çünkü her yıl haziran ayında kesilip tam kasım ayında alıyordum...bu sene için de öyle bişey geçerli olur mu...çünkü kasım ayında tam olarak 25 bitiyor...kasımdan önce alamıyor muyum..? bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim... kolay gelsin...

Cevaplayan: Hasan Kalpakçı - 21.08.2011 10:59:32
sayın hocam...kardeşim 14.01.1989 doğumlu kız.babam ssk emeklisi.kardeşim bu yıl üniversiteyi bitirdi.çalışmıyor.evli de değil.şu ana kadar sağlıktan yararlanabiliyordu.peki bundan sonrada yararlanabilir mi.?belli bir yaş sınırı var mı?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM..AYRICA ÇOK FAYDALI BİR İŞ YAPIYORSUNUZ..TEBRİKLER..

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşında olan kız çocukları sağlık hizmetinden yararlanır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Not:Hiç bir beklentim ve çıkarım olmadan boş zamanlarımda bildiğim konularda faydalı olmaya çalışıyorum.Yaş 60 geçti.

Cevaplayan: Barış Çelik - 25.08.2011 13:39:49
Merhaba. Temmuz ayında 4 yıllık üniversite eğitimimi bitirdim. Direkt olarak yüksek lisansa başladım henüz yaşım 22 Bundan önce sağlık sigortası olarak babamdan yararlanıyordum. Babam memur emeklisi, emekli sandığına bağlı, annem ise ssk emeklisi, benim yüksek lisans yaparken 25 yaşına kadar annem veya babamın haklarından yararlanmam mümkün mü?

Sayın Barış Çelik
Malesef ünüversite bitince sağlık hizmeti verilmiyor.Yüksek lisans veya ikinci üniversite okuyanlara da bu hak tanınmıyor.Biraz adaletsiz bir durum.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Barış Çelik - 27.08.2011 12:35:04
teşekkürler cevabınız için, evet oldukça adaletsiz bir durum, hocalarımız sürekli proje verdikleri için çalışmamızı istemiyor, bu durumda sağlık güvencemiz olmuyor, devletin okuyan insanları desteklemesi gerekir en azından buna bi çözüm bulması gerekir...

Cevaplayan: Jülide Oluklulu - 05.09.2011 12:18:09
iyi günler!33 yaşında bir ablam var.Şu an sağlıktan babamın emekli sandığından yararlanıyor,bekar.Bu sene ücretli öğretmenliğe başvurmayı düşünüyor.Ücretli öğretmenlikte sigorta yatırılıyormuş,birkaç ay çalışıp çıkarsa emekli sandığından tekrar yararlanma şansı var mı?bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler...

Tekrar sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Osman Toprak - 07.09.2011 11:38:31
iyi günler açık öğretim lise okuyorum 20 yaşındayım babamın emekli sandığından yararlanabilirmiyim?

20 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.

Cevaplayan: Tuğba Aytu - 08.09.2011 08:58:23
arkadaşlar günaydın kişi evli değil fakat kendi ssk sını yatırıyor ve hamile doğum yapması için kendi ssk sından yararlanabilrimi?

İsteğe bağlı bağ-kur lu sağlık hizmeti alır.2(60 gün) aylık pirim borcu yeterki olmasın.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 09.09.2011 15:22:05
sayın hocam 1988 yılında güngören de BİLGİN tuhafiye adı altında bir dükkan açtım fakat hiç kayıtlarda bulunamamaktayım ne yapmam lazım bana bilgi verirseniz memnun olurum (mustafabilgin1960@mynet.com )

1 Ekim 2008 yılına kadar bağ-kur a tescilini yaptırmayanların tescili bu tarih olarak yapılır.Bu nedenle geriye doğru kayıt olma durumu söz konusu olamaz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Malik Kanpğara - 12.09.2011 19:43:04
myo okulunu bıtırdım suan dişlerıme tel tedevısaı goruyorum ve 1 sene daha bu tedavı surecek okulu yenı bıtırdıgım ıcın babamın sıgortasınmdan dustummu ...

Cevaplayan: Yusuf Özkan Ataş - 14.09.2011 22:03:39
merhaba Yaşar Bey. 10.08.1986 doğumluyum babam emekli sandığı çalışan. M. yüksekokulu bu yıl bitirdim. aynı zamanda açıköğretim 4. sınıf öğrencisiyim. Raporlu ilaç kullanıyorum. raporun bitmesine 3 ay kala 25i dolduğum için babamın üzerinden düştüm. Ve mutlaka almam gereken bir ilaç. hiç bir sağlık kurumundan faydalanma imkanım yok gibi görünüyor. Ne yapacağımı şaşırdım.Bu konuda ne yapabileceğim hakkında bilgi verirseniz sevinirm. Teşekkürler..

Cevaplayan: Uğur Yazıcıoğlu - 14.09.2011 23:39:30
Hocam benim 2010 yılında yatmış olan 10 günlük sigorta başlangıcım var şuan 20 yaşında üniversite 1. sınıf öğrencisiyim acaba sigorta başlangıcımın olması babamın sağlık sigortasından yararlanmama engel olur mu?
Teşekkürler...

Engel olmaz.Öğrenci belgeni bir dilekçe ile SGK na veriniz.

Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yusuf Özkan Ataş - 16.09.2011 08:21:16
merhaba Yaşar Bey. 10.08.1986 doğumluyum babam emekli sandığı çalışan. M. yüksekokulu bu yıl bitirdim. aynı zamanda açıköğretim 4. sınıf öğrencisiyim. Raporlu ilaç kullanıyorum. raporun bitmesine 3 ay kala 25i dolduğum için babamın üzerinden düştüm. Ve mutlaka almam gereken bir ilaç. hiç bir sağlık kurumundan faydalanma imkanım yok gibi görünüyor. Ne yapacağımı şaşırdım.Bu konuda ne yapabileceğim hakkında bilgi verirseniz sevinirm. Teşekkürler..

Siz kaymakamlığa giderek GSS yararlanmak için gelir tespiti yaptırmalısınız.

Cevaplayan: Furkan Kutlu - 20.09.2011 14:28:42
bn acıkögretim lise ögrencisiyim 18 yasıma girmeye 1 ay var babamn saglık güvencesnden yararlanabltmrym ayrıca tetim maaşıda alıyorunm devam eder mi ??

Furkan öğrenimin devam etmezse 18 yaşınızı tamamladığınızda sağlık hizmeti alamazsınız.

Cevaplayan: Ayşen - 20.09.2011 19:39:57
18 yaşında üniversite öğrencisi erkek çocuk sgk dan yararlanabilmesi için ne yapması gerekmektedir.Teşekkürler.

Öğrenci belgesini alıp bir dilekçeyle SGK na teslim etmeniz gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Cem - 20.09.2011 21:25:08
18 yasını doldurmus erkek cocuk ogrencı belgesı sskdan yararlanmaya devam edebılırmı (lıse ogrencı)

20 yaşına kadar devam eder.

Cevaplayan: Sinem İnem - 21.09.2011 00:34:46
Merhaba..Ben 27 yaşındayım..25 yasıma kadar annemın ssksından yaralanıyordum..Çalışmıyorum.Şuan tekrar yararlanma şansım varmı?Teşekkürler

Tekrar yararlanırsınız.

Cevaplayan: Melih Can - 21.09.2011 18:37:36
ben açık öğretim lisesi okuyorum 18 yaşım bitti , sgk ya okuduğuma dair belge götürdüğüm zaman tekrar babamdan sigortam olucak mı ?? teşekkürler ..

Cevaplayan: Gökhan Hamurcu Amurcu - 21.09.2011 19:53:18
merhaba..BEN 18 YASIMA 1 hafta sonra girecem su an babamın ssk faydalanyorum acık ögretım lısesı son sınıf ogrencisiyim suan birde universite sınavlarına hazırlamıyorum babamın ssk sından yararlanma hakkım varmı varsa nereye basvurmam lazım ?Teşekkürler

20 yaşına kadar faydalanırsınız.Öğrenci belgeni SGK na vermeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hanife Hanife - 21.09.2011 23:29:42
merhabalar..25 yasındayım,babamın ssk dan faydalanıyorum..sıgortamı baslatmıs olsam ve 1 yıl sonra evlenmiş olsam.esımın sıgortasından yararlanabılır mıyım?

Eşinizin üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Cevaplayan: Ayşe Kaya - 27.09.2011 11:23:47
1985 Ağustos doğumluyum, 25 yaşımı doldurdum 26 dan gün alıyorum,babamın sigortası emekli sandığı,şu ana kadar ondan yararlanıyordum ama bu sene üniversiteden yeni mezun oldum ve işe de giremedim, evli de değilim şimdi ben babamın sigortasından hala yararlanabiliyor muyum ?

Yararlanmanız devam eder.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Berğudan Uslu - 27.09.2011 21:20:22
2 yıllık bi myo okudum şimdi aöf 3 sınıftan devam etmek istiyorum acaba babamın ölümü dolayısıyla aldığım maaş ve sağlık sigortam tekrar aktif olurmu

25 yaşına kadar öğrenim yaptığın süre içerisinde sağlık hizmeti alırsınız.Yetim maaşınızda kesilmeez.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gülçin Tutar - 28.09.2011 19:53:40
4yıllık üniversite mezunuyum ve 1 Eylül` kadar babamın sağlık güvencesi üzerinden faydalanıyordum.Henüz hastaneye gitmedim ama şu eylülden sonra babanın üzerinden çıkılacak muhabbeti doğrumudur acaba?

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edersiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aslı Yılmaz - 28.09.2011 20:19:59
meraba ben 21 yaşındayım açıköğretim ünive kayt olucam babam ssklı . açıköğretime kayıt olduktan sonra babamın ssksından yararlanabilcekmıym acaba ? teşekür ederm şimdiden yardımlarınız için..

Babanızın üzernden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Murat - 02.10.2011 20:15:47
Geçen yıl Açıköğretim Fakültesine 1 kasımda kayıt oldum ve aynı gün öğrenci belgesini sgkya ilettim.Eylül ayında hiçbir sorun olmadan sağlık hizmetlerinden yararlandım.Kayıt yenilemeler daha başlamadı.Ekimde yine hastaneye gideceğim tekrar sorun olmadan sağlık hizmeti alabilir miyim?

Cevaplayan: Ebru Atas - 04.10.2011 18:34:42
18 yaşımdayım.babamın emekli sandığından yararlanıyodum fakat şu anda yararlanamıyorum.bu yıl açıköğretim öğrencisiyim. tekrar babamdan yararlanmak için napmam gerekiyor acaba ?

Öğrenim belgenizi bir dilekçeyle birlikte SGK na vermeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emirhan Ak - 07.10.2011 10:33:22
merhaba askerliğimi yaptım açık öğretim lisesine kayıt oldum babam sigortalı ben sigortadan yararlanabılıyormuyum yanlız benım sıgorta girisim var etkıler mı babamın sıgortasından yararlanmam ayrıca demıssınız yetim maası onu bıra
z tam acıklarmısınız kımler alabılır o maası ılgınız ıcın tskler

Orta öğretim de 20 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden yararlanırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Kandemir - 09.10.2011 01:55:59
merhaba 29 yaşındayım bu yıl üniversite 1.sınıfa başladım..babam 5 yıl önce vefat etti,emekli sandığından anneme maaş bağladılar,geçmişte çalıştım ama 1 yıldır çalışmıyorum okuduğum için sağlık sigortasından yararlanabilir miyim,yoksa 25 yaş sınırına mı takılıyorum..
birde bir defaya mahsus 200 tl yatırınca devletin bana belli bir miktarda maaş bağlayabileceğini duydum..bilgilendirirseniz sevinirim,şimdiden teşekkürler..

Sayın Nustafa Kandemir
Belirtiğiniz gibi 25 yaş sınırlaması vardır.Yararlanamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ebru Yüceer - 09.10.2011 14:30:48
merhaba benim babam sgk emeklisiyken vefat etti ve ben babamdan yetim maaşı alıyorum.üniversiteyi yeni bitirdim ve işe başlayacağım .maaşım kesilir mi kesilirse anneme mi bağlanır?benden başka yetim maaşı alan yok ağbim alıyordu ancak 25 yasını doldurunca kesildi.

İşe başlarsanız yetim maaşınız kesilir.Annenizim dul maaşı %50 de %75 çıkar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ebru Yüceer - 09.10.2011 14:53:54
peki birşey daha sormak istiyorum. babam 20 martta vefat etti biz 22 sine babamın maaşını çektik ancak bunun suç olduğunu bilmiyorduk.devlet bizden faiziyle o maaşı geri aldı.şuan bizim o maaşı istemeye hakkımız var mı sonuçta hak edilmiş bir maaştı.

Malesef ölüm tarihinden sonra kişinin kartı başkası tarafından kullanılmaz.Maaşı isteme hakkınız yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Öz - 10.10.2011 15:10:21
28.09.1986 doğumluyum.üniversite son sınıf öğrencisiyim.babam ssk emeklisi.bende ssk hizmetlerinden faydalanıyordum.25 yaşına girdiğim için bu hakkım sona erer mi yoksa 25 yaşını bitirinceye kadar dem edecek mi.bilgi verirseniz sevinirim

Sayın Mehmet Öz
28.09.1986+25=28.09.2011 tarihinde sona erer.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emine Budakçı - 13.10.2011 18:24:47
Merhaba,
Ben13.07.1985 doğumluyum, daha önce hiç çalışmadım ve bu yıl açıköğretim üniversitesine kaydoldum. Babam emekli ve ben onun sağlık sigortasından faydalanabiliyor muyum? Teşekkürler.

Sağlık hizmetlerini babanızın üzerinden alırsınız.

Cevaplayan: Sercan Işık - 14.10.2011 20:44:42
Merhabalar,
24.04.1987 doğumluyum 13 haziran 2011 de üniversiteden mezun oldum.Bu zamana kadar babamın özel sağlık kuruluşundan faydalanıyordum.Şimdi ise mezun olduğum için artık bana bakmıyorlarmış ve bir işte de şu an çalışmadığım için hastalanmam veya ilaç almam gerektiği zaman bütün para bizden çıkıcak.Geçen gün doktor eğer üstüne kayıtlı ev , araba vb yok ise kaymaklığa gitmemi söyledi.Aylık belli bi ücret karşılığı sağlık sigortası olduğumuzu söyledi işe girene kadar.Bir bilginiz var ise tam detaylı olarak öğrenmek istiyorum.Şimdiden ilginiz için teşekkür ediyorum.

Gelir tesbiti yapılarak GSS yararlanma yoluna gidiniz.

Cevaplayan: Ceren Kandemir - 15.10.2011 16:02:52
21 yaşındayım sigortalı işe girip çıktım babamın sigortasından yararlanabilirmiyim tekrar. Veya açıköğretime yazıldığım takdirde bakılabilirmiyim.

Cevaplayan: Ceren Kandemir - 15.10.2011 16:15:11
21 yaşındayım babam emekli daha önce sigorta girş çıkışım oldu 2010 yılında tekrar babamın sigortasından yararlanabilirmiyim. Eğer yararlanamazsam açıköğretime tekrarkayıt yaptırdığım takdirde bakılabilirmiyim


yüksek öğrenime başlarsanız 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.

Cevaplayan: Yusuf Emiroğlu - 17.10.2011 12:03:48
31.08.1987 doğumluyum.Yani 24 seneyi bitirdim 25 ten gün aldım.Yukarıda yazılanlardan anladığım kadarıyla benim 31 agustos 2012 ye kadar babamın sigortasından yararlanabilmem gerekiyor.Birde halen lisans eğitimine devam ediyorum.Fakat sgk merkezine öğrenci belgemle sigorta girişini güncellemeye gittiğimde,görevli arkadaşlar bana 25 ten gün almışsın artık kendi başının çaresine bak dediler.Şimdi burda görevli arkadaşlar hatalı mı yoksa benim eksik okudugum veya bilmediğim başka birşeymi var.Bilgilendirirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.

31.08.1987
25
31.12.2012 dolar.Yasada 25 yaşını doldurma maddesi vardır.

Cevaplayan: Aysu Yucel - 21.10.2011 23:12:12
Merhaba 24.10.1988 dogumluyum. 4 yillik universiteden 2010 yilinda mezun oldum ve su an calismiyorum. Annem ve babam emekliler. İkisi de sigortali. Onlarin saglik sigortalarindan faydalanabilir miyim? İlginiz icin tesekkurler.

Siz sağlık hizmeti alırsınız.

Cevaplayan: Emine Buakçı - 23.10.2011 00:18:14
Tekrar rahatsız ediyorum fakat benim için önemli bir konu, siz "Sağlık hizmetlerini babanızın üzerinden alırsınız" yazmışsınız fakat 25 yaşını doldurana kadar değil mi sigorta, nasıl yararlanabileceğim, açıköğretimden mi, öyleyse ne yapmam gerekiyor, nereye başvurmalıyım?, çok teşekkür ediyorum.

Kız çoukları evlenene kadar sağlık hizmetini anne veya babası üzerinden alır.Erkek çocukların okumuyorlarsa 18 orta öğrenimde ise 20 yüksek öğrenim yaparsa da 25 yaşına kadar sınırlıdır.Bulunduğunuz yerdeki SGK na baş vurunuz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hilal - 23.10.2011 00:30:40
25 yaşımı doldurdum fakat üniversitemi uzattığım için lisansı bitiremedim.Annemin üzerinden sağlık sigortam şuanda devam edebilir mi?Şimdiden teşekkürler

Uygulamada kız çocukları her durumda ann ve babaları üzerinden sağlık yardımı alabilmektedirler. Her hangi bir ayırıma gidilmemektedir. Bizzat Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde tüm kız çocuklarının bu kapsamda olduğunu belirtmiştir.

Cevaplayan: Hilal - 23.10.2011 00:30:55
25 yaşımı doldurdum fakat üniversitemi uzattığım için lisansı bitiremedim.Annemin üzerinden sağlık sigortam şuanda devam edebilir mi?Şimdiden teşekkürler.

Sayın Hilal
Uygulamada kız çocukları her durumda ann ve babaları üzerinden sağlık yardımı alabilmektedirler. Her hangi bir ayırıma gidilmemektedir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Uğur Kıcık - 24.10.2011 12:50:14
Merhaba Hocam Size Bir Sorum Olacak ben Şuan Liseden Mezun Oldum ve Üniversteye Hazırlanıyorum yaşım 19 fakat şuan Hiçbir Okulda Okumuyorum sadece Dersaneye gidiyorum Üniversteyi KAzanabilmek için Bu Şartlar Altında Babamın Sigortasından Sağlık İçin Yararlanabilirmiyim? erkekler 18 yaşını doldurunca Bitiyor Diye Biliyorum Üniversteyi KAzanınca Yenileniyor Diye Biliyorum Ben Şuan Üniverste İçin Uğraşıyorum NE yapabilirim Hiçbir Yerdede ÇAlışmıyorum

Malesef babanızın sigortası üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Emeğin boşa gitmez inşallah ünüversiteyi kazanırsın o zaman da 25 yaşına kadar sağlık hizmetini alırsınız.Kısa süre için GSS için mürcat edebilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sercan Sarı Arı - 25.10.2011 05:13:37
ben 18 yasındayım acıkögretım lısesınde okuyorum babamın bagkuru var ve ben bu bagkurdan yararlanabıırmıyım dıye sorcaktım ? Yararlanacaksam bunun ıcın bısey yapmama gerek varmı dılekce vermek gıbı .

20 yaşına kadar yararlanırsınız.

Cevaplayan: Mert Ert Ert - 26.10.2011 12:23:00
s.a ben 18 yasındaım lise 3 öğrencisiyim. annem ile babam abimgilin üstüne. bnm hiç bir sağlık güvencem yok. ne yapmalıyım.

GSS için başvurmalısın

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 26.10.2011 14:43:30
AHMET BİLGİN BEN 1988 YILINDA İSTANBUL GÜNGÖRENDE BİLGİN TUHAFİYE DÜKKANI AÇTIM FAKAT BAKUR NUMARASI ALIP ALAMADIĞIMI BİLMİYORUM 4 AY ÇALIŞTIRDIM KAPATTIM mustafabilgin1960@mynet.com adresine bilgi verirseniz memnun olurum

Siz siteme girip kontrol edebilirsiniz.
1.Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Buradan görebilirsiniz son bir yıllık hizmeti)

2.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşları hesaplanır)

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Emekli maaşınızı ve kesintilerini de görebilirsiniz.Maaş aktarmasını da yapabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 26.10.2011 16:30:50
bakur nom varmı yokmu nasıl öğrenebilirim sicil nomu bulamıyorum mustafabilgin1960@mynet.com bilgi verirseniz memnun olurum bilgin tuhafiye dükkani açmıştım ist/güngören de giriş yaptığıma dair nereden bilgi alabilirim

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 26.10.2011 16:35:51
dükkan açarak hangi birime kayıt yaptırılıyor onu öğrenebilirmiyim mustafabilgin1960@mynet.com adresine bilgi verirseniz memnun olurumCevaplayan: Tülay Ülay - 27.10.2011 23:05:47
merabalar ben 16.04.1985 doğumluyum yaklaşık 5 yıl çalıştım 2009 a kadar sıgortam vardı 2009 da ünv. kazanınca ışten ayrıldım 2 yıl okudum bu sene mezun oldum ışe gırdım yaklaşık 1 ay kadar sıgortam yattı ışten ayrıldım, babam emeklı sandığına bağlı memur emeklısı şuan onun üzerıne geçebılır mıyım yararlana bılıyormuyum

Siz evli değilseniz babanızın üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Süleyman M. - 28.10.2011 22:40:49
Arkadaşlar ameliyat olmam gerek ve ben 30 Ocak 1987 doğumluyum. aynı zamanda açık öğretim 4. sınıfa geçtim ve kayıt yenileme yapacağım ben ssk mı aktif edebilirmiyim sağlık hizmetinden yararlanıbilirmiyim. teşekkür ederim cevap veren arkaadşlaar.

Siz sağlık hizmetlerinden 25 yaşına kadar yararlanırsınız.Öğrenim belgesini SGK na vermelisiniz.Bilginize.


Cevaplayan: Ramazan Değer - 29.10.2011 02:37:24
Merhabalar 87 doğumluyum. 4 yıllık bir üniversite bitirdim ve babamdan dolayı aldıgım ölüm aylığı kesildi. Ben eğer bir açık öğretim fakultesine yazıldıgımda 25 yasımı doldurana kadar ölum aylıgı alma hakkı bana doguyor mu? Bunu ogrenmek ıstemıstım şimdiden tesekkur ederım.

İkinci ünüversitede bu hakkınız kullanamazsınız.

Cevaplayan: G.yıldız - 02.11.2011 16:15:03
Merhaba hocam;ben 18 i doldurunca yetim maaşı kesildi şuan yeni aöf üniwersitesine kayıt yaptırdım yaşım 19.Babamın sigortasından yetim maaaşı alabiliyormuyum ?şimdiden teşekkürler.

Öğrenim belgesini bir dilekçe ile SGK na veriniz.25 yaşına kadar hem sağlık hizmeti hem de yetim maaşınızı alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mesut - 08.11.2011 19:34:46
25 yasına kadar babamdan sağlıktan nasıl yararlanabılırım

Siz yüksek öğrenim yapıyorsanız babanızın üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Bunun için öğrenim belgesini bir dilekçeyle SGK na vermeniz yeterlidir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatih Özdemir - 10.11.2011 18:06:24
1980 doğumluyum 1998 ssk girişim var en son bagkurluydum iş yerimi kapattım bağkurdan ayrıldım babam bağkur emeklisi peki ben babamın sgk hizmetinden yararlanma imkanım varmı

Yararlanamzsınız.

Cevaplayan: Hicran Alkan - 13.11.2011 13:13:15
merhabalar.1984 doğumluyum.ssk girişim var.yaklaşık 1 senedir çalışmıyorum.babam ssk emeklisi.kayıt yaptırıp tekrar babamın üzerinden sağlık hizmeti alabilirmiyim.teşekkür ederim.

Sayın Hicran Alkan
Çalışmadığınız sürece babanızdan sağlık hizmeti alabilirsiniz.SGK na uğrayıp aktivasyon yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aslı Yılmaz Ilmaz - 17.11.2011 22:36:42
açıköğretime kayıt oldum öğrenci belgem var bunu sgk ya götürmemmi gerekiyo yoksa direk yararlanabiliyomuyum acaba babamn sıgortsndan.

Öğrenci belgeni bir dilekçe ekinde SGK na vermeniz gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatma Balık Alık - 22.11.2011 21:11:29
merhaba ben 2,buçuk aydır işsizim daha öncesinden 17yıldır sigortalı çalışıyordum, ama doktora gitmem gerek babam bagkur emeklisi babamdan bakılabilirmiyim ne yapmam gerek?

Siz evli değilseniz babanızın üzerindan sağlık hizmeti alırsınız.SGK na gidip aktivasyon yaptırınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatma Akay - 26.11.2011 00:34:28
ben 27 yaşındayım ve açıköğretim 3.sınıf öğrencisiyim babamın sigortasından faydalanamıyorum sgk gittim bana siz 25 yaşından büyük olduğunuz için öğrencilik haklarından faydalanamıyorsunuz dedi şimdi benim ne yapmam ve nereye başvurmam gerekiyor

Kız çocukları babalarından sağlık hizmeti almaya devam eder.Evlene ve işe girinceye kadar.
SGK na uğrayıp aktivasyon yaptırabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Makbule Kök - 30.11.2011 00:31:52
benim 3 tane çocuğum var biri kız ikisi erkek oğlum üniversitede okuyo 25 yaşını doldurduğu için babasından aldığı dul e yetim maaşı kesildi. bu maaş benim üzerime bağlanırmı ne yapmam gerekiyo diğer çocuklarımada bölünürmü

Cevaplayan: Durmuş İlker - 03.12.2011 20:04:32
Annemizin vefatinden sonra aldığımız aylıklar kesildi ve babamızın aylığı arttı şimdi 2 kardeşim üniversiteye başladı. Tekrar aylık bağlanması için hangi belgelerle nereye başvurmalıyız annemiz ssk lıydı. Bir de tekrar aylık almaya başlarsak babamızın aylığında değişiklik olur mu? Teşekkürler.

SGK na uğrayıp talep formu almanız gerekir.Bunu doldurarak öğrenci belgenizle birlikte SGK na vermelisiniz.Yetim maaşı alanlara sağlık hizmeti de verilir.Babanızın emekli maaşı yoksa dul aylığı oranı %75 den %50 düşer.Ancak öğrencilere de %25 %25 oranında yetim maaşı bağlanır.Devre dışı olan %25 de kullanılmış olur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Durmuş İlker - 03.12.2011 20:06:28
Annemizin vefatinden sonra aldığımız aylıklar kesildi ve babamızın aylığı arttı şimdi 2 kardeşim üniversiteye başladı. Tekrar aylık bağlanması için hangi belgelerle nereye başvurmalıyız annemiz ssk lıydı. Bir de tekrar aylık almaya başlarsak babamızın aylığında değişiklik olur mu? Teşekkürler.

Cevaplayan: Sevim Sayer - 05.12.2011 23:35:39
Merhaba,
24 yaşındayım. 2010 yılında üniversiteden mezun oldum. Ssk ya bağlı sağlık sigortam 3 ay önce işten ayrıldığımda kesildi. Babam emekli. Tekrar babamın üzerinden yararlanabiliyor muyum? Teşekkürler..


Babanızın sigortası üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Rana Yımaz - 07.12.2011 01:34:25
merhaba ben üniversite 2. sınıf öğrencisiyim 20 yaşındayım babamın bağkuru var benim bundan yararlanmak için herhangi bir belge teslim etmem gerekiyor mu yoksa okuduğum için direk yararlanabiliyor muyum?şimdiden teşekkür ederim

Öğrenci belgesini alıp bir dilekçeyle birlikte SGK na vermeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 08.12.2011 17:11:59
1998 yılında ssk ve isteğe bağlı prim ödedim. emekli olabilirmiyim yaş 1965 dir ve ne zaman emekli olabilirim

Cevaplayan: Mehmet Kıvanç Çelik - 09.12.2011 12:36:41
Merhaba,

Geçen yaz ayında lisans eğitimimi tamamladım. 2008 yılı Aralık ayından beri babamın vefatından dolayı, Emekli Sandığı üzerinden maaş alıyordum. Fakat mezuniyetimden sonra bu paranın bir miktarı kesilip anneme döndü. Şuan ise İTÜ`de yüksek lisans eğitimine başladım. Bu durumda sağlık sigortam yok ve babam üzerinden maaş almıyorum henüz. Bostancıdaki SGK`ya gittiğimde belgelerimi Ankara`ya yollamam gerektiğini söylediler. Ankara`ya dilekçe ile beraber belgeleri yollamam gerek sanırım? Bu durumda 25 yaşına kadar babam üzerinden Sosyal Güvencem olup, yüksek lisans yaptığımdan da maaş hakkına sahip olabileceğim heralde?

Cevaplarınız için teşekkürler..

Sayın Mehmet Kıvanç Çelik
Yetim aylığında 2.Üniversite sorunu
Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez. Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 09.12.2011 16:50:54
1998 yılında ssk ve isteğe bağlı prim ödedim. emekli olabilirmiyim yaş 1965 dir ve ne zaman emekli olabilirim 46
yaşındayım

Cevaplarınız için teşekkürlerCevaplayan: Mehmet Kıvanç Çelik - 12.12.2011 13:45:00
Yaşar bey,

Aylık ödenmediği gibi 25 yaşın altında olunsa da yüksek lisans yapıldığından dolayı sağlık sigortasından yararlanılmıyor mu? Teşekkürler..

Yasalar böyle malesef Açık öğrenime kayıt olurlar 25 yaşına kadar yetim aylığını alırlar.Hala birinci sınıf da olurlar.Siz erken okulu bitirisiniz yüksek lisans yaparsınız yetim maaşını keserler.Ben de anlamadım bu işi.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Betül Diken - 16.12.2011 19:08:03
merhaba.
ben 29 yaşında bekar bir aöf öğrencisiyim babam sigortadan emekli bende ondan yararlanıyorum bir işyerine ortak olmam halinde benim babamın sigortasından yararlanmam biter mi? bu konuda yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla...

Siz işyerine ortak olduğunuzda vergi kaydınız olacağı için Bağ-kur kapsamında olcağınızdan kendinize ait olanı kullanmalısınız.Babanızdan sağlık hizmeti sona erer.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Harun Dağ - 19.12.2011 00:21:25
Merhaba.
Ben 21 yaşında Aöf 3.sınıf öğrencisiyim.Ameliyat olmam gerekli fakat daha önceden çalışmış olduğum isyerinden 1.5 yıllık sigorta prim ödenmişliğim var.Şu an çalışmıyorum ve bu yıl aöf ye kayıt yenileme yaptım.Babam ssk emeklisi.Öğrenci belgesiyle SGK ya gitsem önceki sigortam sorun teşkil eder mi? Teşekkürler

Sayın Harun Dağ
Siz öğrenci belgenizi bir dilekçeyle SGK na veriniz.Sağlık hizmetlerini babanızın üzerinden alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 19.12.2011 10:53:43
1998 yılında bu yana ssk ve isteğe bağlı prim ödedim. emekli olabilirmiyim yaş 1965 dir ve ne zaman emekli olabilirim 11 yıldır çalışıyorum daha ne kadar çalışmam lazım ben yaş durumu bana vuruyorum bu konu da bana yardımcı olursanız memnun olurum
şimdiden teşekür ederim


Cevaplayan: Mahmut Bulut - 19.12.2011 13:36:29
Merhabalar..ben 25.06.1986 doğumluyum vefat eden babam üzerinden 25 yaşıma kadar yetim maaşı aldım..okulum eylül ayında bitti .benim maaşım haziran ayı itibariyle kesildi..bende eylül ayında maaşımın anneme devredilmesi yönünde dilekçe verdim..bana dönüşeri mezun olduğunuza dair belge gönderin dediler..bende 27.10.2011 tarihinde mezun olduğum belge ile tekrardan ankaraya gönderdim..henüz cevap gelmedi cevap ne zaman gelir ayrıca toplu para alabilir miyiz..bu maalı annem bir kız kardeşim ve ben alıyorduk benden kesilen maaş annem ile ablama aktarılır mı ? saygılarımla mahmut bulut.

Yetim maaşı hiç almayan olursa annenizim maaşı o zaman %50 oranından %75 oranına çıkartılır.
Yaşar Gönenç.

Cevaplayan: İlker Özel - 20.12.2011 12:39:05
25 yasimi gectigim icin babamin sigortasindan faydalanamiyormusum. 5. Sinif tip ogrencisiyim. Simdi sigortali olmak icin ne yapabilirim. Ve nereye hangi belgeler ile basvurmaliyim. Simdiden tesekkur ederim.

Genel Sağlık Sigortası için müracat etmeniz gerekir.Kaymakamlığa uğrayıp gelir testi yaptırmlısınız.

Cevaplayan: Hakan Soysal - 22.12.2011 00:28:47
Merhabalar

Size bir konu hakkında fikir danışmak istiyorum, cevaplarsanız sevinirim.

Üniversite öğrencisiyim şuanda çalışmıyorum babam emekli ve sağlık hizmetinden onun ssk aracılığıyla yararlanıyorum, fakat söyle bir sorunum var 24.12.1986 doğumluyum bugüne kadar hizmetten yararlandım ama bu tarihten sonra yıl bakımdan 26 yaşına girmiş olacağım , ay ve gün hesabına göre ise 25 yaşına girmiş olacağım halen okulum devam ediyor acaba öğrenci belgesini alıp kuruma götürdüğümde ( 7 yıllık lisans hakkım doluyor yılbaşı itibariyle 8 yılımı okuyacağım okulda ) ssk dan yararlanmaya devam edirmiyim yoksa bu tarihten sonra bu hakkımı kaybedermiyim. Böyle bir durumda sanırım sağlık için GSS ödemek zorunda kalacağım eğer bu GSS primlerini ödemezsem ne gibi bir yasal zorunluluk peşimde olacak. Şu aralar iş bakıyorum ocaktan sonra bir kaç ay çalışmasam daha sonra ssk`lı bir işte çalışırsam geriye dönük bir GSS prim borcu ödeyecekmiyim yoksa iş buldum diye bu prim borcundan muaf mı olacağım.

Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim.


Cevaplayan: Ezgi Çetin - 23.12.2011 15:45:35
merhaba hocam, konuyla ilgili cok soru sorulmuş ama ben 1989 doğumluyum ve bu sene üniversiteden mezun oldum. suanda calısmıyorum ve sigorta baslangıcımda yok. babam emekli sandığı emeklisi ve üniversiteyi bitirdiğim için yaklaşık 7aydır sağlık sigortam bitti. bunun için herhangi bir fark ödeyip sağlık sigortasını devam ettirebilirmiyiz? kolay gelsin.

1 Ekim 2008 günü ve öncesine ana-babası üzerinden sağlık yardımı alan kızlar ise yaşları kaç olursa olsun, evlenmedikleri veya işe girmedikleri sürece ölünceye kadar ana babaları üzerinden prim ödemeden sağlık yardımı alabiliyorlardı. Ancak, bir gün dahi olsa işe girip çıksalar, evlenip sonra boşanıp baba evine gelseler ana-baba üzerinden sağlık yardımı hakkı olmuyordu. Kamuoyundan gelen yoğun baskılar sonrasında, TBMM’de kabul gören 6111 sayılı Torba Kanun sonrasına 5510 sayılı Kanun’un geçici 12 inci maddesinde şöyle bir değişiklik yapıldı.

“Ancak durumlarında değişiklik olduğunda sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları bu Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenir” cümlesinden sonra gelmek üzere “Kız çocuklarının durum değişikliklerinin ortadan kalkması halinde, bu kişiler tekrar ilgili kanunlarına göre bakmakla yükümlü olunan kişi sayılır.” cümlesi eklenmiştir.

Yeni duruma göre; 1 Ekim 2008 günü ana-babası üzerinden sağlık yardımı alan kız çocukları bundan sonra işe girip çıksalar, evlenip boşanıp tekrar baba evine dönseler bile eski kanunlardan yararlanıp, ana-babaları üzerinden sağlık yardımı alabilecekler.

***1 Ekim 2008 günü sağlık yardımı verilmeyen çocukların durumu kötü

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun yürürlüğe girdiği gün olan 1 Ekim 2008 günü, ana-babası üzerinden sağlık yardımı alamayan kız ve erkek çocuklarımız ise 18 yaşından sonra, kendi ceplerinden sağlık yardımı almak zorundadırlar. (Okuyorlarsa bu yaş şartı 25’e kadar devam eder) Erkek veya kız farketmez 18 yaşından büyük çocukların durumu ise şayet okumuyorlarsa ailenin geliri dikkate alınarak GSS primi alınarak sağlık yardımı verilecek. Yani, çocuklarımız, 18 yaşını ikmal ettikleri andan itibaren artık birey sayılacaklar ve ana-babaları üzerinden sağlık yardımı alamayacaklar ve ailenin gelir durumuna göre GSS primi ödenerek sağlık yardımı alabilecekler. Prim ödenmiyorsa sağlık yardımı alamayacaklar. Bu arada 1 Ocak 2012 gününe kadar GSS primini isteyen ana-baba veya çocuklar ödeyecekler ama bu tarihten itibaren istese de istemese de tüm herkes GSS primi ödeme mükellefi olacak.

Cevaplayan: Mehmet Cagligoz - 26.12.2011 13:53:54
Merhabalar,

Babam is kazasi sonucu vefat etti ve ben onun uzerinden emekli maasi alip saglik hizmetlerinden yararlaniyordum fakat bu haziranda universiteden mezun olacagim saglik hizmetlerinden babam uzerinden yararlanmaya devam edebilir miyim? Universite son sinif ogrencisiyim yasim 21. Tesekkur ederim

Üniversite bitiğinde sağlık hizmetini rahmetli babanızın üzerinden alamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Halil İbrahim Uzun - 26.12.2011 15:07:42
18 yaşındayım.Açıköğretim meslek lisesine kaydımı yaptıracağım.Annemin SGK güvencesinden faydalana bilir miyim

20 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenci belgenini bir dilekçe ile SGK na vermelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yüce Türk - 27.12.2011 18:48:42
02.06.92 doğumluyum.babam memur.kendim liseyi bitirdim.dersane öğrencisiyim (Ün hazırlanıyorum) babamın üzerinden sağlık yardımı alabilirmiyim ?Teşekkürler.

Siz 18 yaşını doldurduğunuz için babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Yüksek öğrenimine başlarsanız 25 yaşına kadar alırsınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Sebahattin Bağdatlı - 30.12.2011 23:16:06
25 yaşını doldurdum ve benim %80 olan bir raporum var ama babamın üzerinden düştüm sağlık hizmetinden yararlanamıyorum tekrar yararlanabilmem için ne yapmalıyım?teşekkür ederim

Cevaplayan: Sebahattin Bağdatlı - 30.12.2011 23:27:16
15.12.1986 doğumlu, lise mezunuyum,babam memur.25 yaşımı doldurmadan önce babamın üzerinden yararlanıyordum psikolojık rahatsızlığımdan dolayı % 80 lik bir raporum da var. ama 25 yaşımı doldurunca sağlık sigortasından yararlanamadığımı öğrendim babamın üzerinden düşmüşüm tekrar yararlanabilmem için ne yapmalıyım nereye baş vurmalıyım?teşekkür ederim

Rapor oranı %60 ve üzeri olanlar belirtiğiniz haktan yararlanırlar.Bunun için rapor almanız gerekir.

Cevaplayan: Sebahattin Bağdatlı - 31.12.2011 23:42:26
Teşekkür ederim hocam o zaman benim raporumu mu yenilemem gerekiyor.30.04.2008 tarihli benim raporum.

Cevaplayan: Nuray - 04.01.2012 19:49:48
16.03.1982 doğumluyum e so 2007 senesinde sigortalı çalıştım. şimdi eşimden ayrıldım babam bağkur emeklisi babamın sağlık sigortasından faydalanabiliyormuyum acaba. teşekkürler.


Cevaplayan: Adem Aydın - 05.01.2012 05:32:42
Yaşım 24 lisans mezunu, öğrencilikle herhangi bir ilişiğim yok. Yeni yasa kafa mı karıştırdı. Askerliğimi asteğmen olarak yapıp bitirdim ve sonrasında herhangi bir yere başvurmadım. Ben babamın sağlık sigortasından yararlanabiliyor muyum yoksa gelir kontrolü için sydv`ye mi başvurcam?

Sayın Adem Aydın
1.Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Öğreniminizi tamamladığınız için.
2.Siz Genel sağlık sigortası için müracat etmelisin.Gelir testi yaptırmalısınız.İkametgahın olduğu yerin Kaymakamlığından.Ya da isteğe bağlı bağ-kurlu olmalısınız.Ayda284 TL ödeyip hem sağlık hizmeti hem de emeklilik yolunda ilerlersiniz.Tabi ki doğrusu bir işe girip sigortanın ödenmesi.Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 06.01.2012 15:56:01
1998 yılında ssk ve isteğe bağlı prim ödedim. emekli olabilirmiyim yaş 1965 dir ve ne zaman emekli olabilirim 46
yaşındayım

Prim gün sayınızı çıkarmalısınız.
1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Emekli maaşınızı ve kesintilerini de görebilirsiniz.Maaş aktarmasını da yapabilirsiniz.
Yaşar GönençCevaplayan: Selda - 06.01.2012 23:45:50
merhaba 20 yaşındayım babamın sigortasından faydalanıyodum işe girdim kendi üzeime sigortam vardı 3 ay önce işten çıktım ve daha bugüne kadar hiç hastahaneye gitmedim çok şükür kolay hastalanan biri değilim benim soracağım babamın sigortasından şuan faydalanabilir miyim benim kendi üzerime var ama işten çıktığım için yatmıyo sigorta babamın sigortasından faydalanmak için başvuru yapmam lazımmı

5510 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce 18 yaşını doldurmuş olanlara eski kızlar diyoruz: Yasa çıkmadan önceki uygulamada kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece ana-babalarını sağlık sigortasından yararlanmakta idiler.İşte 1 Ekim 2008’den önce ki haklarını korudular. Yani müktesep hakları korundu. O tarihte 18 yaşını doldurmamış kızlar yani yeni kızlar için bu hak yeni yasa ile kaldırıldı.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gülay Demir Emir - 08.01.2012 19:40:11
ben 21 yaşındayım açıköğretimde okuyorum babam emekli ondan yararlanabiliyormuyum?

Yüksek öğrenim yapanlar 25 yaşına kadar babası üzerinden sağlık hizmeti alırlar.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hüseyin Karakuş - 10.01.2012 17:39:06
BEN EMEKLİ SANDIĞINA TABİ MEMURUM. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUM EŞİM VE 10 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞUM VAR. HER İKİSİDE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUMDAN DOLAYI BENİM SOSYAL GÜVENCEMDEN FAYDALANABİLİYOR. SORUM İSE ŞU, BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUM EŞİM VE ÇOCUĞUM AYRICA GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ OLACAKLARMI YANİ ONLAR İÇİN AYRICA MÜRACAAT EDİP PRİM ÖDEYECEKMİYİM.

Sayın Hüseyin Karakuş
Eşiniz ve kızınız sizin üzerinizden sağlık hizmeti alırlar.Onlar için GSS müracat gerekmemektedir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mutlu Basat - 10.01.2012 18:22:41
merhaba
29 yaşındayım, üniversite mezunu ve işsizim,ikametim anne ve babamın evinde gelir tespiti için başvuru yapacağım, ancak bu tespit sırasında anne baba ve abimin gelirleri benim gelir tespitimin hesaplanmasında etkili olacak mı? onların bana bakma gibi bir yükümlülükleri söz konusu mu? yoksa işsiz olduğum için gelirim yok kabul edilerek devlet tarafından mı karşılanır genel sağlık sigortam? zira ailem yükümlü tutulursa sanırım büyük sorunlar başlayacak.
Bu konuda beni aydınlatırsanız hocam çok sevinirim
Saygılar.

GENEL SAĞLIK SİGORTASINA BAŞKA AÇIDAN BAKIŞ

Bir kişiyi zorunlu genel sağlık sigortası yapacaksın.Olmazsa 760 TL ceza yazacaksın.İşin var mı diye de sormuyacaksın.Gelirini giderini kontrol edceksin.Olmadı evine gideceksin,anne ve babasının mal varlığını araştıracaksın çalışmayan çocuğuna da paylaştırıp sigorta prim tutarını belirliyeceksin.Bu kişi 18 yaşının üstünde olacak diye de not düşeşeksin.Yasalara baktığında 18 yaş üstünü anne ve babanın bakmakla yükümlüler arasında saymayacaksın.Bu çelişkiyi nasıl izah edeceksiniz.Genel Sağlık sigortasının söylemi güzel ya uygulaması.?
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gülşah Çam - 10.01.2012 21:05:13
ben 02.01.1986 doğumluyum babam emekli ben çalışmıyorum okul da bitti. evlenene kadar babamın sigortasından yararlanabilirim diye biliyordum şimdi kafamız iyice karıştı.bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim..

Sayın Gülşah Çam

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını dolduran kız çocukları babalarının üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.
Siz de o tarihde 18 yaşını doldurduğunuzdan bu haktan yararlanıyorsunuz.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Mutlu Basat - 11.01.2012 00:42:22
Hocam öncelikle ilginize teşekkür ederim. Ancak hala kafamdaki soru işareti kalkmadı. Yani sorumun cevabını alamadım sanki. Tekrar değerlendirip cevap verirseniz sevinirim. Yani ben şimdi 29 yaşında bi insan olarak sırf anne babasının ikametinde diye onların vesayeti altında mı değerlendirecem yoksa devlet beni yalnız bi birey olarak tanımlayacak mı? Bu sanırım son zamanlarda en çok istediğim şey devlet beni birey olarak görüp kendimle başbaşa bıraksın kimseyi durumumdan mesul tutmasın. Zira yeterince ailemize iş bulamayarak yük oluyoruz. Ayrıca tedavi istememe hakkıda olmalı insanın ben mesela bu şartlarda istemiyorum.

Genel sağlık hizmetlerinde 18 yaşını geçenlere bile ayrı birey olarak tanımlamıyor.Ailenin gelirini değerlendiriyor.Bu yanlıştan sanırım dönülür.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Tuba Tunç - 12.01.2012 10:40:31
merhaba
24 yaşındayım ve üniversite mezunuyum ama işsizim.babam ssk çalışanı bugüne kadar onun sigortasından faydalandım ancak şimdi kafam karıştı. gss ile aile sigortasından yararlanmada 25 yaş sınırı getitirildi mi kadınlara?

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı doldurduğunuzdan siz sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Damla Dönmez - 12.01.2012 10:57:25
Merhaba,
5 Şubat 1987 doğumluyum, öğrenciyim. Ailemden Genel Sağlık Sigortam var, 5 Şubat`tan önce öğrenci belgemle SGM ye gidip sigortamı yaptırsam geçerliliği bu sene boyunca mı yoksa sadece 5 Şubat`a kadar mı olur? 5 Şubat`tan sonra ayrıca Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidip gelir tespiti yaptırmam mı gerekir?
Teşekkürler..

Cevaplayan: Ayşe Yılmaz - 12.01.2012 12:15:26
merhabalar.ben 26 yaşındayım çalışmıyorum ve bekarım.babam emekli.benim de bu zorunlu sağlık sigortası için gelir tespiti başvurusu yapmam gerekiyor mu?

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı doldurmuş bulunduğunuz için babanızdan sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için başvurmanıza gerek yoktur.

Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kenan Ay - 12.01.2012 15:07:34
Merhaba hocam,
Öncelikle ilğinize teşekkür ediyorum.20 şubat tarihinde 25 yaşına giriyorum ve halen üniversite öğrencisiyim.İkamet adresimde ailemden farklı.Bunun yanında hiç bir sosyal güvencemde yok yeni yasaya göre benim ne yapmam gerekiyor.Gerekeni yapmadığım taktirde nasıl bir yaptırım uygulanıyor?

İşte 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bu kişilerin 1 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvurmaları gerekiyor. Burada yapılacak gelir testine göre de prim ödemek zorunda kalacaklar.
BİN 773 LİRA GELİRLERİ OLDUĞU VARSAYILACAK


SGK yetkilileri, bu kişilerin büyük bölümünün gelir seviyesinin düşük olduğunu tahmin ederken, bir de uyarıda bulunuyorlar: “1 ay içinde başvurmazlar ise asgari ücretin 2 katından fazla gelirleri olduğu varsayılarak, sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için aylık 213 lira prim ödeyecekler.”


MEKTUP GİDECEK


SGK, 1 milyon 700 bin kişiye bir de mektup gönderecek. Mektupta bu kişilere hak ve yükümlülükleri anımsatılacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak, ‘gelir testi’ yaptırmaları gerektiğinin altı çizilecek.


KİM NE KADAR ÖDEYECEK?


Gelir testi yapılarak, bu kişilerin ‘aylık’ ne kadar prim ödemeleri gerektiği ortaya çıkacak.
13 ayrı kuruma bağlanılarak, 28 ayrı parametre üzerinden kişinin gelir sorgulaması yapılacak.
Aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan bütün vatandaşlar Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalacaklar. Buna göre;
- Geliri brüt asgari ücretin üçte biri (295 TL) ile asgari ücret (886,5 TL) arasında olanlar aylık 35,4 TL ödeyecek.
- Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı (1.773 TL) arasında olanlar aylık 106,4 TL ödeyecek.
- Geliri asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar aylık 212,8 TL zorunlu sağlık primi ödeyecek.
- Sosyal güvencesi olmayan ve gelir testi yaptırmayan vatandaşların da aylık geliri asgari ücretin iki katından (1.773 TL) fazla kabul edilecek ve aylık 212,8 TL prim alınacak.YEŞİL KARTLILAR NE OLACAK?


Yeni sistemle ‘yeşil kartlı’ ifadesi de tarihe karıştı. Bunun yerini 60-C-1 ifadesi aldı. Yani
5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. maddesi, c-1 fıkrası hükmüne tabi olanlar, eskinin yeşil kartlıları olacak.


Aylık geliri brüt asgari ücretin, yani 886.5 liranın üçte birinden az olanlar; bir başka ifadeyle 295 liranın altında olanlar 60-C-1 kapsamında olacak ve sağlık primini devlet üstlenecek.


Bunun anlaşılması içinse yeşil kartlıların vize süresinin dolmasının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na başvurarak ‘gelir testi’ yaptırmaları gerekecek. Bu test sonucu bir hanede 4 kişi yaşıyorsa 4 kişinin geliri toplanıp 4’e bölünecek. Çıkan rakam asgari ücretin üçte birinden az ise 34 liralık sağlık primini devlet ödeyecek.


Yeşil kartlılar da vize sürelerinin dolmasından itibaren 1 ay içinde gelir testi yaptırmazlar ise; gelirlerinin bin 773 liranın üzerinde olduğu varsayılarak aylık 213 lira prim ödemeleri gerekecek.


3 AYDA BİR GÜNCELLENECEK


Tüm vatandaşlar için gelir testi üç ayda bir düzenli olarak, sistem tarafından otomatik olarak yapılır hale gelecek. Böylece devlet, 3 ayda bir kimler için sağlık primi ödeyeceği konusunu güncellemiş olacak. Geliri 295 liranın üzerine çıkanlar da sağlık primini kendileri ödemeye başlayacaklar

Cevaplayan: Gül Turan - 12.01.2012 18:11:43
Merhaba ben 20 yasındayım 1 yıl sgklı olarak calışdım uc ay once cıkartıldım acıkogretım fakultesınde 1.sınıfdayım babamın sgksından yararlana bılırmıyım?yaralana bılırsem ne gıbı evraklar göturmem gerekıyor sgkya?

Kimler sağlık primi ödeyecek?

Basında yeşil kartlıları endişelendiren haberler yer alıyor. Okurlarımız, “Hocam, yeşil kart kalkacak mı? Prim ödeyecek miyiz?” diye soruyor.

Sağlık sistemimiz, sosyal güvenlik reformuyla birlikte önemli şekilde değişti. Özellikle 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de herkes genel sağlık sigortalısı olacak. Eskiden sadece SSK, Bağ-Kur ve devlet memurlarının sosyal güvence kapsamında yararlandıkları sağlık yardımlarından artık çalışan-çalışmayan bütün vatandaşlarımız yararlanacak. Genel sağlık sigortası (GSS) ile;

- İsteğe bağlı sigortalılar,

- 18 yaşına kadar çocuklar,

- Vatansız ve sığınmacılar,

- Türkiye’de ikamet eden ve kendi ülkesinde sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaşları kapsama alındı. 18 yaşından küçük çocuklar, anne ya da babaları tescil edilmese veya prim ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmeseler dahi sağlık yardımlarından yararlandırılacak.

4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Kamu Görevlisi) sigortalıları veya isteğe bağlı prim ödeyenler, sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu sigortalılar dışında sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

1) Eşi,

2) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,

3) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, sağlık yardımlarından faydalanacak.

Bu kapsamda en çok yeşil kartlıların durumları merak ediliyor. Yaklaşık 9.5 milyon yeşil kart sahibinin durumu, SGK tarafından yapılacak gelir testi ile ortaya çıkacak. Yeşil kartlıların gelir durumunu yeniden değerlendirecek olan ‘Gelir Testi Yönetmeliği’ SGK tarafından hazırlandı ve yakında Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra uygulamaya girecek.

Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, banka kredi kartı harcamalarından, kira ödemelerine, kira gelirlerine ve elektrik, su, telefon kullanımlarına kadar bir çok ayrıntıyı içeren test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) az olduğu tespit edilenler herhangi bir prim ödemeden genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı;

* Brüt asgari ücretin üçte biri (279 TL) ile asgari ücret (837 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (33,48 TL),

* Brüt asgari ücret (837 TL) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.674 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (100,44 TL),

* Brüt asgari ücretin iki katından (1. 674 TL) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si (200.88 TL) tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler. Bu bağlamda yeşil kartlıların aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) fazla çıkması halinde de yuakrıda belirtilen tutarlarda GSS primi ödemeleri gerekecek.

18 yaşına kadar bütün çocuklar ve gençler, koşulsuz sağlık hizmeti alabilecek. Anne ve babası sigortasız dahi olsa 18 yaşını dolduruncaya kadar başka hiçbir belge istenmeden sadece nüfus cüzdanı ile her türlü sağlık yardımı alabilecekler.

Zorunlu GSS 1 Ocak 2012 tarihinde başlayacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası giriş bildirgesini kuruma süresi içinde (bir ay içinde) vermeyenler hakkında bir asgari ücret (837 TL) idari para cezası uygulanacak. Belki de en önemli konu bu.

Bu kapsamda, yeşil kartlılar dışında emeklilik için gün ve sigortalılık süresini tamamladığı halde yaş bekleyenler de gelirine bakılarak GSS primi ödemek zorunda kalacak.

Resul Kurt

http://www.stargazete.com/yazar/resul-kurt/kimler-saglik-primi-odeyecek-haber-363475.htm

Cevaplayan: Meltem Akman - 12.01.2012 19:01:02
Merhaba.Şuanda öğrenc degilim calısmıyorum 23 yasındayım.Bugüne kadar babamdan faydalanıyordum.Simdi bu yeni sistemde nereye basvurup ne yapmam gerekiyor?Tesekkür ederim.

Kimler sağlık primi ödeyecek?

Basında yeşil kartlıları endişelendiren haberler yer alıyor. Okurlarımız, “Hocam, yeşil kart kalkacak mı? Prim ödeyecek miyiz?” diye soruyor.

Sağlık sistemimiz, sosyal güvenlik reformuyla birlikte önemli şekilde değişti. Özellikle 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de herkes genel sağlık sigortalısı olacak. Eskiden sadece SSK, Bağ-Kur ve devlet memurlarının sosyal güvence kapsamında yararlandıkları sağlık yardımlarından artık çalışan-çalışmayan bütün vatandaşlarımız yararlanacak. Genel sağlık sigortası (GSS) ile;

- İsteğe bağlı sigortalılar,

- 18 yaşına kadar çocuklar,

- Vatansız ve sığınmacılar,

- Türkiye’de ikamet eden ve kendi ülkesinde sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaşları kapsama alındı. 18 yaşından küçük çocuklar, anne ya da babaları tescil edilmese veya prim ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmeseler dahi sağlık yardımlarından yararlandırılacak.

4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Kamu Görevlisi) sigortalıları veya isteğe bağlı prim ödeyenler, sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu sigortalılar dışında sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

1) Eşi,

2) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,

3) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, sağlık yardımlarından faydalanacak.

Bu kapsamda en çok yeşil kartlıların durumları merak ediliyor. Yaklaşık 9.5 milyon yeşil kart sahibinin durumu, SGK tarafından yapılacak gelir testi ile ortaya çıkacak. Yeşil kartlıların gelir durumunu yeniden değerlendirecek olan ‘Gelir Testi Yönetmeliği’ SGK tarafından hazırlandı ve yakında Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra uygulamaya girecek.

Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, banka kredi kartı harcamalarından, kira ödemelerine, kira gelirlerine ve elektrik, su, telefon kullanımlarına kadar bir çok ayrıntıyı içeren test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) az olduğu tespit edilenler herhangi bir prim ödemeden genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı;

* Brüt asgari ücretin üçte biri (279 TL) ile asgari ücret (837 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (33,48 TL),

* Brüt asgari ücret (837 TL) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.674 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (100,44 TL),

* Brüt asgari ücretin iki katından (1. 674 TL) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si (200.88 TL) tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler. Bu bağlamda yeşil kartlıların aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) fazla çıkması halinde de yuakrıda belirtilen tutarlarda GSS primi ödemeleri gerekecek.

18 yaşına kadar bütün çocuklar ve gençler, koşulsuz sağlık hizmeti alabilecek. Anne ve babası sigortasız dahi olsa 18 yaşını dolduruncaya kadar başka hiçbir belge istenmeden sadece nüfus cüzdanı ile her türlü sağlık yardımı alabilecekler.

Zorunlu GSS 1 Ocak 2012 tarihinde başlayacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası giriş bildirgesini kuruma süresi içinde (bir ay içinde) vermeyenler hakkında bir asgari ücret (837 TL) idari para cezası uygulanacak. Belki de en önemli konu bu.

Bu kapsamda, yeşil kartlılar dışında emeklilik için gün ve sigortalılık süresini tamamladığı halde yaş bekleyenler de gelirine bakılarak GSS primi ödemek zorunda kalacak.

Resul Kurt

http://www.stargazete.com/yazar/resul-kurt/kimler-saglik-primi-odeyecek-haber-363475.htm

Cevaplayan: Ramazan - 12.01.2012 19:38:16
ben 25 yaşımı 29.04.2012 itibari ile dolduruyorum. daha önce yani kasım gibi öğrenci belgemle sgkya başvurdum.
benim sorum ocak sonuna kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmam gerekiyor mu.

25 yaşınızı doldurduğunuz tarihde GSS içi baş vurmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İsmail Ölmez - 12.01.2012 19:44:29
merhaba sayın hocam ben 25 yaşımı doldurdum. akdeniz üniversitesinde öğrenciyim haylen. Benim hiçbir sosyal güvencem yok. Maddi gelirimde asgari üçretin baya bi aşağısında. Zaten zar zor okuyorum. Sağlık güvencesini yapmak zorundamıyım yapmazsam ne olur teşekürler

Artık herkes prim ödemek zorunda. Prim ödemeyene ceza var. Ücretli öğretmen prim farkını cebinden ödeyecek. “Ben sağlık hizmeti almadım, almayacağım” demek mümkün olmayacak. Prim ödenmediği andan itibaren sağlık hizmeti durdurulacak ve ödenmeyen prim birikmiş faiziyle yine de tahsil edilecek.
Bilindiği gibi Genel Sağlık Sigortası (GSS) 1 Ocak 2012‘den itibaren uygulamaya geçirildi. “Herkes sağlık sigortasına kavuşuyor” gibi süslü laflarla duyurulan genel sağlık sigortası, basın tarafından da yüzyılın sağlık dönüşüm hareketi olarak nitelendirilerek haberleştirildi.
İşin içyüzünün anlatılmadığı vatandaş ise, başından beri GSS’ye karşı çıkanlara “herkes sigortalı olacak, ne var bunda. Ücretsiz sağlık hizmeti geliyor, buna neden karşısınız?” demekteydi. Bugün gelinen noktada GSS’nin uygulama esaslarıyla mecburen tanışan halk artık GSS‘ye tepkili.
SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYANLAR
Zorunlu GSS üzerinden sosyal güvenlik kapsamında olmayanlar, Ocak ayı sonuna kadar genel sağlık sigortasına başvurup gelir testine tabi alacaklar. Eğer sosyal güvencesi olmayanlar zamanında gelir testine tabi olmazlarsa SGK tarafından gelirlerine bakılmaksızın, devlete kişi başı 212 TL borçlu olacaklar ve bu borç her ay katlanarak artacak.
“BEN İSTEMİYORUM” DEMEK MÜMKÜN DEĞİL
Zorunlu sağlık sigortası herkesi kapsamakta. “Ben aylardır sağlık hizmeti almadım, sağlık sigortası için ödeme yapmak istemiyorum.” demek mümkün değil. GSS primleri ödenmediği andan itibaren süreç başlayacak ve bu primler faiziyle yine de tahsil edilecek.
KİM, NE KADAR PRİM ÖDEYECEK?
1. Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecek.
2. Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte biri (295 TL) ile brüt asgari ücret (886,5 TL) arasında olanlar, 295,3 × % 12 = 35,4 TL
3. Aylık geliri asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar 886,5 × %12 = 106,38 TL
4. Aylık geliri asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar 1.773×%12 = 212,76 TL tutarında prim ödeyecekler.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER NE YAPACAK?
Ayda 30 günden az “kısmî süreli” çalışan sigortalılar, 30 günün altında kalan primlerini 30 güne tamamlamak zorunda kalacak.
Örneğin okullarda ek ders karşılığı derse giren bir ücretli öğretmenin sigortası ayda en fazla 22 gün olarak yatıyor. Ücretli öğretmenler ve onlar gibi aylık sigortaları 30 günden az yatan diğer kısmi süreli çalışanlar eksik kalan süreyi ceplerinden tamamlamazlarsa sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar.
Elbette sadece ücretli öğretmenler değil, herhangi bir işyerinde part-time ve gün/saat üzerinden ücretli çalışanlar, yevmiyeli çalışanlar vb. kişiler de eksik primlerini kendisi tamamlamak zorunda alacak.

Cevaplayan: Emel Şen - 12.01.2012 20:19:51
Merhaba Hocam, 22 yaşındayım, 2011 haziranda üniversiteden mezun oldum. Şu an çalışmıyorum ve bugüne kadar babamın üzerinden (emekli sandığı) sağlık hizmetinden yararlandım. 2008 yılında 2 ay kadar bir işte ssklı olarak çalıştım ve sonrasında sigortam ödenmedi. Acaba babam üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilir miyim yoksa herhangi bir işleme ihtiyacım var mı? Teşekkür ederim.

5510 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce 18 yaşını doldurmuş olanlara eski kızlar diyoruz: Yasa çıkmadan önceki uygulamada kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece ana-babalarını sağlık sigortasından yararlanmakta idiler.İşte 1 Ekim 2008’den önce ki haklarını korudular. Yani müktesep hakları korundu. O tarihte 18 yaşını doldurmamış kızlar yani yeni kızlar için bu hak yeni yasa ile kaldırıldı.

Cevaplayan: Ayşe Eğlen - 12.01.2012 20:29:14
Benm ERKEK kardeşim var. 18 yaşını doldurdu. Üniversiteye hazırlanıyor. Babamın sigortasından yararlanamıyor. Yeni tasaya göre sağlık sigortasından yararlanabilmek için neler yapmalı ? Sgk ya başvurmalı diye duyduk ama son gün ne zaman ve yapılacak işlemler neler aydınlatırsanız seviniriz. Şimdide teşekkürler.

Bu ay içerisinde gelir testi için bulunduğunuz yerdeki(kaymakamlık) Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfına mürcaat etmeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emel Kara - 13.01.2012 00:39:51
Merhaba hocam. 26 yaşındayım üniversiteden mezun oldum. Daha önce bir işte çalışmadım. Babamın sigortasından faydalanıyordum. Faydelanmaya devam edebilecek miyim?

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı tamamladığınızdan babanızdan dolayı sağlık hizmetlerini almaya devam edeceksiniz.GSS için müracatınıza gerek yoktur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Derya Budak - 13.01.2012 12:58:53
16.07.1987 dogumluyum.2011 de bir kac ay sigortalı bir işte çalıstım o süre zarfında kendi sigortamı kullandım daha sonra kendi isteğimle işten ayrıldım.2008 babam bagkurluydu sımdı bagkur emeklısı tekrar babamın üzerine gecmem için bir dilekçe vermem gerekiyor mu cevap vermenizi rica ediyorum.

SGK na uğrayıp aktivasyon yaptırınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Türkan Uğur - 13.01.2012 14:05:33
merhaba hocam, ben 30 yaşındayım açıköğretim son sınıfta okuyorum. 2007 de sigorta başlangıcım var ve o yıldan sonra bir işte çalışmadım. Babam bağkur emeklisi, şimdiye kadar babamın saplık sigortasından yararlanabiliyordum, bundan sonra da yararlanabilirmiyim, herhangi bir pirim ödemem gerekiyormu? Teşekkürler..

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı tamamladığızdan Babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için müracatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Adem Aydın - 13.01.2012 14:08:31
Merhaba Yaşar Bey,

05.01.2012 tarihinde yazmış olduğum soruda üniversite mezunu olduğumu ve yaşımın 24 olduğunu söylemiş sizden gss ile ilgili bilgi almıştım. Siz de "doğrusu bir işe girip sigortanın ödenmesi" seçeneğinin en cazip olduğunu benim için vurgulamıştınız. Ben de 11 Ocak 2012 tarihiyle resmi olarak işe başladım ve işveren bugünden itibaren sigortalı olduğumu söyledi. Fakat sağlık için müstahaklık sorgusu(provizyon) yaptığımda MÜSTAHAK DEĞİLDİR yazıyor. Bu durumda şu an için yapmam gereken nedir? Gssden dolayı ceza ödemek istemiyorum. Şu an internetten görünmeyen kayıt acaba sgkdan görünür mü? vb..??

30 gün sonra sistemde gözükür.Sağlık hizmeti almaya başlarsınız.İşe giriş yapıdığına göre GSS mürcatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Şenol Karaoğlan - 13.01.2012 16:30:01
yaşım 24 üniversiteyi 2 yıl once bitirdim bendemi genel saglık sigortası yaptırmalıyım ? 10 ocak 1988 25 yaş ustu olanlar ceza alır diye duymuştum ailemin uzerinden bakınamıyorum artık ne yapmam gerek bi belge verdiler bu gun ona sadece imza attır ailene anne babaya sonra tc fotokopileriyle gel dediler ??bakınmak için ne yapmalıyım ?

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfına gitmelisin.Gelir tessti yapılmalıdır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aysegül Peker Eker - 13.01.2012 18:24:39
MERHABA BEN 26 YASINDAYIM.ÜNİVERSİTE 2.SINIFTA OKUYORUM AYNI ZAMANDA EVLİYİM. EŞİM ÜZERİNDE BAKILABİLİYOR MUYUM? YOKSA BENİMDE GELİR TESPİTİNE BAŞVURMAM MI GEREKİYOR?

Eşiniz üzerinden sağlık hizmeti almaya devem eedeceksiniz.Gelir tespitine gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Uğur Öztürk - 13.01.2012 18:31:59
Ben sssk emeklisiyim.11/01/1987 doğumlu ve üniversite mezunu olan kızım 2011 yılında iki aylık çalışmışlığı var 31/12/2011 tarihinde işten ayrıldı. GSS açısından yapmamız gereken nedir? Teşekkürler.

Cevaplayan: Güneş Sever. - 13.01.2012 18:41:00
e-devlet`te sorgulama yaptığım zaman, 60/f kapsamında sigortalı yazıyor, gss sigortası için ne yapmalıyım?
ben herhangi bir aktivasyon işlemi yapmadım, provizyon tarihi olarak sisteme girdiğim bugünün tarihi var, tekrar gidip herhangi bir aktivasyon işlemi yapmama gerek var mı?
bunun yanında katılım payı muafiyeti için de hayır yazıyor.
tüm bunların anlamı nedir? çok teşekkür ederim.

Sayın Güneş Sever
Müstehaktır diye yazarsa aktivasyon yaptırmaya gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Uğur Öztürk - 13.01.2012 18:48:13
Ssk emeklisiyim. 11.01.1987 Doğumlu üniversite mezunu olan kızım 2 ay çalıştıktan sonra 30.12.2011 tarihinde işten ayrılmıştır. GSS açısından durumu ve yapmamız gereken nedir? Teşekkürler...

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını doldurmuş kız çocukları babalarının üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.
Bunun için kızınız GSS için işleme gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Murat Karaağaç - 13.01.2012 19:21:34
Öncelikle ilgi ve aydınlatmanız için teşekkür ederim Yaşar bey.. 15. 02 . 1987 tarihi doğumluyum ve 25 ime gireceğim üniversite 2. sınıf öğrencisiyim, yukarıda ki bilgilerinizi okudum tam bir kesin cevap için somak istedim. yıl 2008 de ssk girdisi yapılmıştı totalde azami 4 ay kadar yatırılmıştı sonra çalıştığım iş yerinden ayrıldım ve bir daha yatırılmadı şuan babamın emekli sandığından faydalanıyorum gss için önümüzde ki hafta içi mesaisinde başvuracağım ilginize küçük bir aydınlatma rica ediyorum. teşekkür ederim..Cevaplayan: M. Salih Aslan - 13.01.2012 22:12:36
Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Ben Tarım bağkur çalışanıyım. Annem ve babam benim sigortamdan faydalanıyorlar. Babam 70 yaşında. Babam bu yaştan sonra sgk kaydı yapmalı mı? Babam ve annem benim bağkurumdan faydalanmaya devam edbilirlermi?
Teşekkürler....

Sizin üzerinizden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.GSS için baş vuruya gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nilüfer Servet - 14.01.2012 00:17:02
Ben 29 yaşındayım çalışmıyorum babam çalışıyor onun SSK sından faydalanabilirmiyim ? cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Siz babanızın üzerinden sağlık yardımı almaya devam edeceksiniz.GSS için mürcatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Esra Özer - 14.01.2012 11:27:25
kaerdeşim 25 yaşında ve babamın üzerinden düştü. sağlık hizmetinden yararlanamıyor idi üniversite öğrencisi yanlız yeni değişen kanunla acaba öğrencilerdemi kazançlarının %12 si oranında pirim ödeyecek diye okumuştum yani okul hayatı boyunca ssk lımı olcak buna muracat nerden nasıl yapılacak ayrıca pirim ödenecek bile ise nereye odenecek bilgilendirirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim...

Sayın Esra Özer
Kardeşiniz bulunduğunu yerde bulunan Kaymakamlığa gitmesi gerekir.Burada bulunan Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma vakfına gelir tespiti için müracat etmesi gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Berna Alara - 14.01.2012 19:08:17
ben 22 yaşındayım fakat anlamadığım şuanda evlenene kadar babamın üzerinden mi ssk görüneceğim.yoksa 18 yaşından sonra bitiyormu.cvp atarsanız sevinirim...şimdiden tşkkrler

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını dolmuşsanız sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.30.09.1990 öncesi doğum tarihi olanlar GSS için mürcat etmelerine gerek yoktur.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Bekir Yılmaz - 14.01.2012 21:26:20
ben 05.02.1987 doğumluyum aöf öğrencisiyim .babam bağkur yatırıyor halen 1 ay da olsa yararlanabilirmiyim acaba bana ssk dan kağıt wermelerine gerek war mı

Siz 25 yaşına kadar sağlık hizmetini babanızın üzerinden alırsınız.30 gün sonra yararlanılır.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Seda Sertdemir - 14.01.2012 22:49:48
Merhabalar,
Ben 29 yaşındayım(31-07-1982 doğumluyum.) 1,5 senedir çalışıyordum.(02-08.2010 ve 02.01.2012 tarihleri arasında) Annemin ve babamın sigortasından yararlanabiliyor muyum (ikisi de emekli sandığından yararlanıyorlar) ve ne yapmam gerekiyor?
Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim?

Sayın Seda Sertdemir
Sizin doğum tarihiniz 30.09.1990 öncesi olduğu için anne veya babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.
GSS için müracatınıza gerek yoktur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Bora - 15.01.2012 01:41:08
Merhabalar;
ocak 19`da 25 yaşıan gireceğim, bi üniversitede yüksek lisans yapmaktayım, babam çalışıyor (emekli sandığı) ne yapmam gerekli gss yaptırmalımıyım ayın 19undan sonra? şimdiden teşekkürler

GSS için gerekeni yaptırmalısınız.

Cevaplayan: Ali Özdal - 15.01.2012 01:55:44
Merhabalar öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Önceki cevaplarınızı okudum. Ancak emin olamadığım için bir ayrıntıyı sormak istiyorum.
Halen ailemin üzerinden sigortadan yararlanıyorum.
Doğum tarihim 24.04.1987.
25 yıl eklediğimizde 24.04.2012 tarihinde 25 yaşımı dolduruyorum.
Emin olamadığım nokta: kesinti tarihi, 24.04.1987 mi yoksa 31.12.2012 mi olacak?
İyi çalışmalar dilerim.

Yüksek öğrenim gören 25 yaşını doldurana kadar yetim aylığı alabilir.24.04.1987 tarihidir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İsa Hoşgör - 15.01.2012 15:22:20
Merhaba öncelikle sorulan soruları ayrıntısıyla cevapladığınız için teşekkürler.
Ben 20 yaşındayım iki yıllık üniversitede öğrenim görmekteyim ama ne yazık ki üçüncü yıldayım alttan dersim olduğu için.Ben babamın üzerinden sağlıktan faydalanabiliyor muyum?Bu çıkan yeni yasa biraz kafamı karıştırdı benim herhangi yeni bir işlem yapmam gerkiyormu?Yoksa her zamanki gibi okuldan bir öğrenci belgesi alıp sgk da aynı işlemi yapıp babam dan faydalanabilecek miyim? TEŞEKKÜRLER...


Sosyal güvenlik hukukunda, lise mezunu olmak orta öğrenim olarak kabul edilirken, iki yıllık meslek yüksek okulu, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak ise yüksek öğrenim olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, malul olmayan erkek öğrencilerin, üstte saydığımız okulları bitirdiklerinde yaşlarını doldurmaları beklenilmeden yetim aylıklarının kesilmesi gerekmektedir. Malul olmayan erkek çocukların yetim aylıkları evlenmeleri halinde kesilmemektedir.
Sizin öğrenimiz devam ettiğine göre 25 yaşına kadar sağlık hizmeti almanız gerekir.

Cevaplayan: Burak Akın - 15.01.2012 21:00:57
Merhaba 22 yaşındayım ve üniversite mezunuyum suan acıköğretim vs. okumuyorum babamın sigortasından yararlanıyormuyum acaba...

Sayın Burak Akın
Maşallah erken okulları bitirmişsiniz.Okul bitince babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Bunun için GSS na müracatını gerekir.Gelir testi yaptırıp sağlık primi ödemelisiniz.İmkanınız var ise isteğe bağlı sigortalı ol ayda ödemesi 284 TL. dir Hem sağlık hizmeti alır hem de emeklilik yolunda ilerlersiniz.En iyisi ise iş bulup çalışman.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Şermin Şahin - 15.01.2012 23:45:51
merhaba ben 32 yaşındayım.bu güne kadar yeşilkarttan faydalanıyordum,eşimin sosyal güvencesi olmadığı için,birbuçuk yıl önce ayrıldım ve yeşilkartımı kullanmaya devam ettim.BABAMLARLA YAŞIYORUM 13 YAŞINDAKİ KIZIMA VE BANA BABAM BAKIYOR,KENDİSİ EMEKLİ.Onun sigortasına geçebilirmiyim ve kızımın sağlık güvencesi nasıl olacak\

Sayın Şermin Şahin.

Babanızın üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.1Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı tamamladığınız için.

Cevaplayan: Şermin Şahin - 15.01.2012 23:49:28
merhaba ben 32 yaşındayım.bu güne kadar yeşilkarttan faydalanıyordum,eşimin sosyal güvencesi olmadığı için,birbuçuk yıl önce ayrıldım ve yeşilkartımı kullanmaya devam ettim.BABAMLARLA YAŞIYORUM 13 YAŞINDAKİ KIZIMA VE BANA BABAM BAKIYOR,KENDİSİ EMEKLİ.Onun sigortasına geçebilirmiyim ve kızımın sağlık güvencesi nasıl olacak\

Cevaplayan: Tuğçe Kır - 16.01.2012 08:37:10
Merhaba 1988 doğumluyum, ağustos 2011 de mezun oldum,çalışmıyorum. babam emekli sandığında ona bağlıydım. gelir testi yaptırmam gerekiyor mu?30.09.1990 öncesi doğum tarihiniz olduğu için siz sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için müracatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Merve Tunç - 16.01.2012 09:55:17
ben 1984 doğumluyum, babam ssk dan emekli opup ondan yararlanıyorum gelir testi yapmam gerekiyor mu yoksa babam dan yararlanmaya devam edecekmiyim

Doğum tarihiniz 30.091990 öncesi olduğu için babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Gelir testi için müracat etmenize gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Uğur Tüsünel - 16.01.2012 09:55:20
Merhaba eşim öğretmen ben ise şu an çalışmıyorum sağlık sigortasından eşimin emekli sandığı üzerinden yararlanıyorum mecburi sağlık sigortası yaptırman gerekiyormu ve gelir testi yaptırman gerekiyormu ilginize teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim

Eşler bir birinin üzerinden sağlık hizmeti alırlar.Bu nedenle gelir testi için müracatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Oray Milas - 16.01.2012 10:46:21
Merhaba , açıköğretimden mezun oldum,25 yaşını doldurdum ve herhangi bir işte çalışmıyorum.Daha önce babamın emekli bağkurluğundan faydalanıyordum ama yaşımı doldurduğum için artık faydalanamıyorum.SSK`dan faydalanmak için ne yapmam gerekiyor?şimdiden teşekkür ederim.

GSS için müracatınız şarttır.Bulunduğunuz yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarına mürcat etmelisiniz.Gelir testi için.

Cevaplayan: Elif Demir - 16.01.2012 10:47:09
ben 27 yaşındayım ve üniversite mezunuyum. eylül 2008 işe girdim ve kasım 2009 da işten ayrıldım babam ssk emeklisi ve onun üzerinden yararlanıyorum.benim bu dururmum geçerli olacak mı yoksa gss yaptırmak zorundamıyım. birde ssk emeklisi bir babanın ev hanımı çalışmayan eşide gss yaptırmak zorundamı yoksa hala eşinni ssk sından mı yararlanır.

Eşler bir biri üzerinden sağlık hizmeti alır.GSS müracatına gerek yoktur.Siz Babanızın üzerinde sağlık hizmeti alırsınız 1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını doldurduğunuz için.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Elif Demir - 16.01.2012 10:58:10
yaşar bey öncelikle teşekür ederim birde ssk emeklisi beyin çalışmayan ev hanımı eşi beyinin ssk sından mı yaralannır yoksa gss yaptırmak zorunda mı

Eşinden yararlanır GSS müracatına gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hasan Alkan - 16.01.2012 12:38:43
Çok değerli bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim. benim sorum kısaca şöyle olacak; babam 72 yaşında, annem ise 57 yaşında ve her ikisine de bakmakla yükümlü olduğum için benim üzerimden sigorta hizmetinden faydalanabiliyorlar. En küçük kız kardeşim 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Bu kardeşim herhangi bir yerden bir sağlık ve sigorta hizmetinden faydalanamamaktadır. Mağdur durumda olduğundan tüm sağlık sorunlarında harcamaları biz karşılamak zorunda kalıyoruz. Hem mevcut şartlarda kardeşimin genel sigorta hizmetinden faydalanmasının bir yolu olup olmadığını hem de 25 yaş sınırından etkilenip etkilenmeyeceğini öğrenmeme yardımcı olmanızı diliyor, saygılar sunuyorum.

GSS için gelir tespiti yaptırması gerekirSosyal yardım ve dayanışma vakfı uğrayınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yaren Kara Ben 1992 Doğumluyum Şuanda Okumuyorum. - 16.01.2012 12:51:17
yaren kara 1992 doğumluyum.şuanda okumuyor ve çalışmıyorum.annemin sigortasından yararlanıyorum. gss yaptırmama gerek var mı. lütfen acil cevap yazarsanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.

Annenizin sigortasından sağlık hizmeti alırsınız.GSS için müracatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç
Cevaplayan: İsmail Yalçın - 16.01.2012 12:53:56
Merhaba ben 30 yaşındayım şu an yurtdışında bir türk şirketinde sigortasız olarak çalışmaktayım bekarım yalnız buraya işkurdan sözleşme imzalayıp geldik türkiyeye yaklaşık 3 ay sonra döneceğim geldiğimde mecburi sağlık sigortası için herhangi bi işlem yapmam gerekiyormu ilginize teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim

Cevaplayan: Ayla Diken - 16.01.2012 13:00:08
82`liyim. 12/2006 - 12/2007 arası bir senelik sigortam yattı.. sağlık hizmeti için doğduğumdan beri annemin bağlı olduğu akbank tekaüt sandığından yararlandım.. babam bağkurlu ama ondan hiç yararlanmadım.. gelir testine başvuracakmıyım?

Cevaplayan: Esra Nur - 16.01.2012 13:13:34
Merhaba Yaşar Bey
Ben 24 yaşındayım 4 yıllık üniversite mezunuyum çalışmıyorum. Babam çalışıyor. Babamın sağlık güvencesinden ne zamana kadar yararlanabilirim. GSS`ye başvurmam gerekir mi ?

Sizin doğum tarihiniz 30.09.1990 öncesi olduğu için babanızdan sağlık hizmetleri almaya devam edeceksiniz.GSS için müracatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Merve Sezer - 16.01.2012 13:51:49
Iyi gunler hocam..05.05.1987 dogumluyum..universite ogrencisyim,simdiye kadar babamin saglik sigortasi olan emekli sandigindan faydalandim fakat 25 yas ile ilgili cikan yasa kafami karistirdi yani artik faydalanamaycakmiyim?Aradigim yerlerden tam net birsey ogrenemedim...ne yapmam lazim??Bir bayanin evlenene kadar babasinin saglik sigortasindan yararlanabilecegini saniyordum..tesekuurler :)

Sayın Merve Sezer
Siz 30.09.1990 tarihinden önce doğduğunuz için Sağlık hizmetlerini anneniz veya babanız üzerinden almaya devam edeceksiniz.GSS için işlem yaptırmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Selman Çetmen - 16.01.2012 14:06:09
Merhabalar,

Ben yurtdışında burslu olarak doktora yapıyorum. 87 doğumlu erkek ve evliyim. Bu durumda annem veya babam üzerinden sigortadan yararlanamıyorum. Bu durumda ben GSS müracaatı yaptığımda,

1) Burs dışında bir gelirim yok, ödemem gereken prim burs üzerinden mi belirlenecek?
2) İkametgahım yurtiçinde fakat fiilen yurtdışında olduğum için sağlık sigortasını zaten kullanamayacağım. Bu durumun bir etkisi var mıdır?

Şimdiden teşekkürler

Cevaplayan: Ceren Kader - 16.01.2012 15:11:39
20 kaziran 1992 doğumluyum. okumuyorum ve çalışmıyorum.bnm ne yapmam gerekir heran gibi yere başvurmam gerekir mi. erkek kardeşim 1995 doğumlu lisede okuyor. ikimizinde gss başvurmamız gerkir mi. bilgilerinize sunarım. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Cevaplayan: Esra Kof - 16.01.2012 16:15:19
ben 1983 doğumluyum annem ve babam emekli 2010 yılında üç aylık sigortam var babamdan yararlanabilirmiyim. gecen hafta devlet hastanesine gittim tahlil yaptırdım ve ilaç aldım eczaneden bi sorunla karşılaşmadım beni bu konuda beni aydınlatır mısınız

30.09.1990 öncesi doğduğunuz için sağlık hizmetini babanızdan almaya devam edeceksiniz.GSS için müracat etmenize gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Arif Demir - 16.01.2012 17:58:46
merhaba şuan hiçbir sosyal güvencem yok ancak açıköğretim fakültesine kayıt yaptırıp öğrenci olmam dolayısıyla emekli sandığından babamdan dolayı bana yetim maaşı ve sosyal güvence verilecek, muhtemelen sağlık güvencesinin verilmesi şubatı geçecek genel sağlık sigortası yaptırmama gerek var mı acaba ne yapmam gerekiyor teşekkür ederim.

Cevaplayan: Fatma Saraç - 16.01.2012 21:00:48
1986 doğumluyum babam memur 2010 yılından iki aylık sigortam var ondan öncesinde de bir iki günlük sigortam vardı.şu an çalışmıyorum öğrenci değilim babamdan yararlanabilir miyim?bi yere başvurmam gerekiyo mu?

Doğum tarihiniz 20.09.1990 öncesi olduğu için babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devem edeceksiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Sezer - 16.01.2012 21:09:48
Merhaba, 28 yaşındayım ve Ankara`da doktora eğitimimi, üniversite`de kısmi zamanlı çalışarak sürdürüyorum. İkametgah adresim ise ailemin bulunduğu il olan Bursa. İkametgahımı Ankara`ya aldırdığım takdirde, GSS için başvurduğumda hane halkı olarak yalnızca kendim yani bir kişi mi olarak değerlendirileceğim?

Bekar kişi hane halkından sayılmaktadır.

Cevaplayan: Işıl Emecan - 16.01.2012 21:36:48
Merhaba 1986 doğumluyum ve üniversite 2.sınıftayım babam emekli onun üzerinden bakılıyorum.etmem .Oturduğum yer izmir ama ben eskişehirde okuyorum ve ikametimi eskişehire eldırmıştım.GSS için müracat etmem gerekir mi.

Siz babanızdan sağlık hizmeti alıyorsunuz.Sisteme baktığızda müstehaktır diye gözükmesi gerekir.

1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

Cevaplayan: Aysun Ünal - 16.01.2012 23:15:44
30 yaşındayım doktora öğrencisiyim, burslu okuyorum, emekli babamın saglık sıgortasından faydalanıyorum, gss yaptırmam gerekir mi?

30.09.1990 öncesi doğum tarihiniz olduğu için sağlık hizmetlerinizi babanızın üzerinden almaya devam edeceksiniz.
GSS için bir işlem yaptırmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Arif Demir Emir - 16.01.2012 23:32:52
mrb kusura bakmayın tekrar yazıyorum benim şuan sağlık güvencem yok 23 yaşındayım. şubattan sonra açıköğretim öğrencisi olmam sebebiyle yetim maaşı ve emekli sandığından sağlık güvencem olacak sağlık sigortasının son günü de 31 ocak genel sağlık sigortasına mı başvurmam gerekiyor yoksa emekli sandığının yetim maaşımı bağlanmasını bekleyip ardından emekli sandığından sağlık güvencemi başlatmam mı gerekiyor teşekkür ederim.

Genel sağlık sigortası için müracat ediniz.İşlem sonuçlanıncaya kadar da yetim maaşınız bağlanır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Semih Fidan - 16.01.2012 23:38:23
merhaba,
ben 1993 doğumluyum şu anda 18 yaşını doldurdum.Babam bağ-kur lu ama şu an ödemediği için yararlanmıyor.babam ağabeyimin astsubay babası sağlık hizmeti hakkından yararlanıyor.ancak ben yararlanamıyorum.25 yaş ile yasası ile ilgili benim ne yapmam gerekiyor.1 ay içinde bir yerlere kayıt yaptırmazsam her ay 220 lira ödeyecekmişim diye bir söylenti var.beni aydınlatabilirmisiniz.

Cevaplayan: Özgür Demir - 17.01.2012 08:44:39
merhaba ben 01.02.1987 doğumluyum şu an yurt dışında bir türk firmasında işkur sözleşmesi ile çalışmaktayım yaklaşık üç ay sonra Türkiye ye döneçem. evli değilim GSS başvurmam gerekirmi

Cevaplayan: Pınar Yıldırım - 17.01.2012 10:51:30
4.4.1986 dogumluyum kendi çalıştıgım sürede 133 günlük sigortam var ama babamın üzerinden yararlanıyordum saglık hizmetlerinden... şu anda işsizim acaba hala babamın ssk sından yararlanabilir miyim? şimdiden teşekkürler

30.09.1990 öncesi doğum tarihiniz olduğu için babanızdan sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Batuhan Vural - 17.01.2012 11:08:29
iyi günler hocam. Ben emekli sandığına üye bir jandarma personeliyim. eşim, babam ve annemin sağlık sigortaları benim sağlık sigortam üzerinden karşılanmakta. Yeni kanuna göre annem ve babamın gelir tespiti yapması gerekiyor mu yoksa hiç bir işlem yapmadan halen yararlanmaya devam edebilecekler mi? Teşekkürler..

Anne ve babanızın gelirlerinde bir değişiklik yoksa şartları sizden sağlık hizmetlerini almaya uygun olduğu için bu şekliyle devam edeceklerdir.GSS için müracatlarına gerek yoktur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Işıl Durak - 17.01.2012 11:11:41
14.01.1986 doğumluyum üniversitede okumaktayım.İkamet yerim izmir eskişehirde okuyorum ve ikametimi buraya aldırdım herhangi bir işte çalışmıyorum.1.212 gün önceden çalışmış olduğum sigorta günüm var babam emekli sandığına mensup ve emekli onun üzerinden bakılıyorum.GSS için ne yapamam gerekli.

Sizin 30.09.1990 öncesi doğum tarihiniz olduğu için babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için müracatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sercan Aslan - 17.01.2012 11:36:47
iyi günler hocam benim 2 3 ay sonra üniversitem bitiyor ama şuan okuyor görünüyorum seneye açık öğretime başlıyacam ben ne yapacam bu durumda yaşım 22

Öğrenimin devam ettiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seda Sertdemir - 17.01.2012 11:37:04
Sayın Yaşar Bey,
Siz ve değerli ekibinize böyle bir site açtığınız için çok teşekkürler. Normalde SGK`dan uzun bir sürede alacağımız(alamayacağımız) cevaplara sizin sayenizde hızlı ve net bir şekilde ulaşabiliyoruz. Güzel bir şey yapıyorsunuz, lütfen aynen devam edin. :)

Sayın Seda Sertdemir.
Açıklamalarınıza teşekkür ederim.İnanan bu siteyi ben açmadım.Bana ait değil.Ekibim de yok. Ben boş zamanlarımda yardımcı oluyorum.Yalnız o kadar soru geliyor ki tek başıma yetemiyorum.Cevapladığım soru 10 bini aşmıştır.Hiç bir beklentim ve çıkarım da yoktur.Bir teşekkür beni mutlu ediyor.Konuya hakim arkadaşlardan yardımcı olmalarını bekliyorum.Selamlar
Yaşar Gönenç
Yaşar GönençCevaplayan: Merve Koç - 17.01.2012 11:47:05
merabalar. bn 20 yaşındayım liseyi bitirdim üniversite okumuyorum. şuan içinde çalışmıyorum. annemin sigortasından yararlana bilirimiyim. yararlanırsamda kaç yaşına kadar yararlanırım.bilginize başvurmak istiyorum bide gss ye başvurmama gerek var mı. yardımlarınız içn şimdiden teşekür ederim

Üniversite de öğrenim görenler 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırlar.Doğum tarihiniz 30.09.1990 öncesi ise evlene kadar veya işe girinceye kadar alırsınız.Sonrası ise 25 yaşına kadar.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Onur Dündar - 17.01.2012 12:48:55
13,09,1985 doğumluyum 2005 sigorta girişliyim askerliğimi yedek subay olarak yaptım ve yeni bitirdim ve şuan bi yerde çalışmıyorum.
Yeni yasayla genel sigorta için hangi işlemleri yapmam gerekiyor?
Annem emekli öğretmen babam devlet kurumunda çalışıyor bir üniversite okuyan kardeşim var.
Şimdiden teşekkürler

Siz Genel Sağlık Sigortasi için bulunduğunu yerde bulunan(Kaymakamlık)Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına baş vurmalısınız.Gelir tespiti için.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gizem Ar - 17.01.2012 13:27:09
Merhaba 24 yaşındayım.İki yıl önce 4 yıllık üniversiteden mezun oldum.2 buçuk ay önce işten çıktım. Ne yapmalıyım

Anneniz veya babanızın sigortalılık durumu varmı ?

Cevaplayan: Ahemt Hemt Berberoğlu - 17.01.2012 13:45:46
25/10/1988 dogumluyum askerliğimi yaptım lise mezunuyum şuan çalışmıyorum syani 24 yaşıma girdim ssk paramı yatıracagım annem emekli ben peki ne yapmalıyım

GSS için başvuruda bulunmanız gerekir.

Cevaplayan: Gizem Ar - 17.01.2012 14:00:27
Babam SSK emeklisi, annem de SSK lıydı ancak o da işten ayrıldı.Annem işten ayrılalı bir buçuk ay oluyor.Bu durumda ne yapmalıyım?işten ayrıldığımızda 3 ay sağlık sigortası devam ediyor diye biliyorum.annem ve ben bu kapsama giriyor muyuz? ayrıca 24 yaşında olduğumu tekrar hatırlatmak isterim.

Anneniz babanızın üzerinden sağlık hizmetini alır.Siz ise 30.09.1990 öncesi doğum tarihi olduğu için babanızda sağlık hizmeti alacaksınız.Bu nedenle GSS için mürcatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gülcan Saral - 17.01.2012 14:05:37
merhaba yaşar bey ben 04.11.1986 dogumluyum lise megzunuyum hiç calışmadım. babam emekli sandığı emeklisi bügüne kadar babamdan yararlandım benim başvuru yapmama gerek varmı bilgi verirseniz beni cok mutlu edersiniz teşekkürler.

Sizin doğum tarihiniz 30.09.1990 öncesi olduğu için babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için müracatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Türkyılmaz - 17.01.2012 14:10:52
Merhabalar 34 yaşındayım 3 ay önce işten ayrıldım. 18 yaşımdan bu yana eksiksiz ödemem var SSkya. şu an işsizim ve zaten param yokken ödeme yapmakta istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor acaba.
Azıcıkta içimi dökeyim..
18 yaşından Bu zamana kadar zaten bordrolu çalışanlardan biri ,bu ülkenin vergi kaçırmayan ender vatandaşları olarak ödememiz gereken ne varsa eksiksiz ödedik.Şimdi subat başına kadar, olmayan gelirimizi bildirmek ve devletin sağlık güvencesine dahil olmak zorundaymışız galiba.Bekar olanlar aileden sayılıyormuşya benim ailemle ne alakam var. İnsanlar emekli maaaşı ile zor geçiniyor zaten ve ben onların aldığı maaş üzerinden gelir sahibi sayılıyorum öylemi? Hastanelerimizde verilen hizmet belli iken bizi mecbur tutmak zorbalık olmuyormu? Madem bu kadar düşüncelisin ey ülkem yöneticileri bırakın sağlık hizmeti almak isteyen başvursunda. Garibanlar sevinsin. Ama niyet bu değil tabiiki...

Yaşar Gönenç
GENEL SAĞLIK SİGORTASINA BAŞKA AÇIDAN BAKIŞ

Bir kişiyi zorunlu genel sağlık sigortası yapacaksın.Olmazsa 760 TL ceza yazacaksın.İşin var mı diye de sormuyacaksın.Gelirini giderini kontrol edceksin.Olmadı evine gideceksin,anne ve babasının mal varlığını araştıracaksın çalışmayan çocuğuna da paylaştırıp sigorta prim tutarını belirliyeceksin.Bu kişi 18 yaşının üstünde olacak diye de not düşeşeksin.Yasalara baktığında 18 yaş üstünü anne ve babanın bakmakla yükümlüler arasında saymayacaksın.Bu çelişkiyi nasıl izah edeceksiniz.Genel Sağlık sigortasının söylemi güzel ya uygulaması.?

Cevaplayan: Gülcan Saral - 17.01.2012 14:11:48
meraba yaşar bey ben 04.11.1986 doğumluyum. lise meğzunuyum. babam emekli sandığı emeklisi ve ben bu güne kadar babamdan yararlandım şimdi sgg ye baş vurmam gerekiyormu.

Sizin GSS için başvurmanıza gerek yoktur.Babanız üzerinden sağlık hizmeti alacaksınız .Çünkü doğum tarihiniz 30.09.1990 öncesi
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Barış Korkmaz - 17.01.2012 14:23:41
Merhaba, 36 yaşındayın 5 aydır çalışmıyordum bugün işe başladım. 17 ocak 2012 itibariyle ssk girişim yapılacak, peki geride kalan 17 gün için gss pirimi için gelir tespiti vs. gerekli mi yoksa işe girişimle beraber ödenecek olan gss primi yeterli olcak mı. Yani benim Gss için bir şey yapmama gerek var mı? Durduk yere bir de ceza ödemek zorunda kalmayayım. Aydınlatırsanız çok sevineceğimCevabınız için şimdiden teşekkürler.

İşleminiz başlamıştır.Başka bir işleme gerek yoktur.

Cevaplayan: Ayşe Kılıç - 17.01.2012 15:01:54
Merhaba, ben 29 yaşımdayım. Bekarım. Babam SSK emeklisi. Sigortasından yararlanıyordum 25 yaşına kadar. Sonra yasa çıktı yararlanamadım. Bu arada en son işimden 2008 Temmuzda ayrıldım. 2009da öğrenci oldum sigortadan yararlandım. 2011 Eylül ayında mezun oldum. Şu an çalışmıyorum. Gelir testi yapmama gerek var mı yoksa babamın sigortasından prim ödemeden yararlanabiliyomuyum? Teşekkürler.

Babanızdan sağlık hizmeti alabilirsiniz.Gelir tespitine gerek yoktur.Doğum tarihleri 30.09.1990 öncesi olanlar bu haktan yararlanırlar.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Melih Yücel - 17.01.2012 15:24:49
Merhaba, 25 yaşından büyük bekar bir öğrenci olduğum için GSS`ye başvurmam gerekiyor ancak yurt adresim esas adresim olamayacağı için ailemin yaşadığı ilde GSS müracaatını yapmam gerekiyor sanırım. Bu doğru mudur? Peki ailemin bulunduğu ilde başvuru yaptığımda (ki esas adresim burası) bana bakmakla yükümlü olmadıkları halde niye hane halkı gelirlerini beyan ederken onları da eklemem gerekiyor?

Şimdiden teşekkürler...

GENEL SAĞLIK SİGORTASINA BAŞKA AÇIDAN BAKIŞ

Bir kişiyi zorunlu genel sağlık sigortası yapacaksın.Olmazsa 760 TL ceza yazacaksın.İşin var mı diye de sormuyacaksın.Gelirini giderini kontrol edceksin.Olmadı evine gideceksin,anne ve babasının mal varlığını araştıracaksın çalışmayan çocuğuna da paylaştırıp sigorta prim tutarını belirliyeceksin.Bu kişi 18 yaşının üstünde olacak diye de not düşeşeksin.Yasalara baktığında 18 yaş üstünü anne ve babanın bakmakla yükümlüler arasında saymayacaksın.Bu çelişkiyi nasıl izah edeceksiniz.Genel Sağlık sigortasının söylemi güzel ya uygulaması.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Kılıç - 17.01.2012 16:08:59
Merhaba, 30.09.1990dan önce doğanlar için yararlanır demişsiniz peki 25 yaş sınırı ne oluyor? Eskiden bekar, işsiz genç kızlar babasının sigortasından yararlanıyordu evlenmediği taktirde fakat bu sonradan değiştirilmedi mi?

25 yaş sınırı erkek öğrenciler içindir.


Cevaplayan: Faruk Karakuş - 17.01.2012 16:23:28
kızım eşinden hastalıgıdan dolayı boşandı.kızım beyin tümörü hastası ve görme kaybına ugradı ve su an gözleri görmüyor devamlı doktorlar tedavisinde raporlu ilaclar kullanmakta yatalak hasta 31 yasında ben ssk emeklisiyim benim saglıgımdan faydalanabilirmi ne kadar faydalanır saygılarımla.not acil cevap bekliyorum.tşk.

Sayın Faruk Karakuş
Kızınız sizin üzerinizden sağlık himeti alır.30.09.1990 öncesi doğum tarihi olduğu için.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hamdi Gökahmetoğlu - 17.01.2012 17:32:18
ben 1986 dogumlu 25 yasını doldurmus ve halen antalya akdeniz universitesinde ogrenim gormekte olan bir ogrenciyim. ailem ise alanyada yasamaktadır.ben ANTALYADAN sosyal yardımlasma ve dayanısma vakfına basvurdum ve 10 -15 gun sonra sgk ya gitmem geretigi soylendi.anladıgım kadarıyla bu basvuru suresince gelir tespitim yapılacak.soruma gelicek olursam ben ALANYADA Kİ SGK YA GİTSEM VE KAYDIMI ORDAN YAPTIRSAM Bİ SORUN OLUR MU?(İKAMETGAH ADRESİM ANTALYA)ELİMDE GELİR TESPİTİ ALINDI BELGESİ BUNUNMAKTA fakat bunu ANTALYADAN almıstım.bana 10-15 gun sonra gidiniz denmesine ragmen aynı gun sgk ya ugramıstım ve 1000 kişiden fazla sıra vardı.ben 10 gun sonra gittigimdede aynı sıkıntı olacak bunun icin .bu işlermleri antalyadan aldıgım gelit tespiti basvurusu belgesi ile alanyadan yaptırabilir miyim? eger mumkun degilse ikametgahımı buraya alarak yaptırabilirmiyim ? tabi boyle olunca gelir tespit basvurum antalyadan yapıldıgı icin gecersiz mi olucak ???

simdiden ilgilendiginiz icin tsk edrm

Cevaplayan: Fatma Çalık - 17.01.2012 18:16:57
meraba ben 20 yaşındayım yuksek okul okuyorum. annemın ve babamın sıgortası yok ben bır sigortadan yararlanabılırmıyım ve nasıl yararlanabılırım yardımcı olursanız sevınırım.

Gelir testi için müracat edilecek GSS gelire göre prim ödenecektir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Okan Ateş - 17.01.2012 18:23:38
Merhaba Yaşar bey!

03.07.1986 doğumluyum. Üniversitedeki eğitimime devam etmekteyim. SSK emeklisi babam üzerinden sigortadan yararlanıyordum. Galiba yasayla birlikte 03.07.2011 tarihinde 25`ini doldurmuş olmamdan dolayı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına gelir tespiti için başvurmam kaçınılmaz son olacak?

Vakit ayırdığınız için teşekkürler.

Okan açıkladığınız şekilde olacaktır.İyi akşamların olsun.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Karanfil - 17.01.2012 18:24:45
iyi günler. Ben 22 yaşındayım. üniversiteyi bitirdim ve çalışmıyorum. Babamın emekli sandığından faydalanıyorum. Bu durum devam edecekmi yoksa Genel sağlık sigortası yaptırmak zorunda mıyım? Bilgilendirirseniz sevinirim.

Doğum tarihiniz 30.09.1990 öncesi Babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Aksi halde GSS için gerekli işlem yaptıracaksınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Merve Işık - 17.01.2012 18:49:02
01.12.1989 doğumluyum. 1 ekim 2008`den önce 1 aylık sigorta yaptırdım. Ayrıca üniversitem bitince sigortam bitmişti ama sgkya gittik ve sgk yeniden evlenene kadar babamın üzerine sigortamı devam ettirdi. Öğrenci değilim, çalışmıyorum, evli değilim. Bu durumda babamın üzerinden sgk`m devam mı edecek yoksa yeni kanuna göre ne yapmam lazım. Bilgileriniz için teşekkür ederim şimdiden.......

Sayın Merve Işık
Siz 1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı tamamladığınız için babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işlem yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Merve Işık - 17.01.2012 18:50:11
01.12.1989 doğumluyum. 1 ekim 2008`den önce 1 aylık sigorta yaptırdım. Ayrıca üniversitem bitince sigortam bitmişti ama sgkya gittik ve sgk yeniden evlenene kadar babamın üzerine sigortamı devam ettirdi. Öğrenci değilim, çalışmıyorum, evli değilim. Bu durumda babamın üzerinden sgk`m devam mı edecek yoksa yeni kanuna göre ne yapmam lazım. Bilgileriniz için teşekkür ederim şimdiden.......

Cevaplayan: Sezen Şahin - 17.01.2012 18:53:21
27.03.1987 doğumluyum. babam sskdan emekli. balıkesir üniversitesinde formasyon eğitimi alıyorum.(sertifika programı) bugüne kadar babamın üzerinden bakıldım. sgya başvuru yapmam gerekli mi?

Babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz1Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı tamamladığınız için.Gelir testi yaptırmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aynur Çınar - 17.01.2012 19:39:10
merhaba ben 1986 doğumluyum babam bagkur emeklisi ve ben onun saglık sigortasından yararlanıyorum ama benim 3 ay kadar kendi sigortam var ama şimdi işsizim acaba benimde mi gelir tespiti yaptırmam gerekiyor...şimdiden teşekkür ederim

Babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işlem yaptırmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Arif Demir Emir - 17.01.2012 19:42:17
yaşar bey bitmeyen tükenmek bilmeyen sorularımıza verdiğiniz cevaplardan dolayı çok teşekkür ederim sağolun.
ben önceki sorduğum sorudaki yanlışlığı düzelterek yeniden sormak istiyorum izninizle. ben şu an 3. sınıf açıköğretim fakültesi öğrencisiyim. 23 yaşındayım. öğrenci olmam sebebiyle emekli sandığı tarafından şubat ayından sonra yetim aylığım ve sağlık güvencem tekrar bağlanacak. genel sağlık sigoratsının son günü 31 ocak bu süre bitene kadar sağlık güvencem olmayacak.emekli sandığı tarafından yetim aylığı ve sağlık güvencemin bağlanmasını mı beklemeliyim,genel sağlık sigortası yaptırmam mı gerekiyor mu kusura bakmayın çok yere sordum yeterli cevabı alamadım. her zaman ki gibi yardımcı olursanız sevinirim. kolay gelsin.

Siz 25 yaşına kadar sağlık hizmetini ve yetim maaşını alma hakkınız vardır.GSS için işlem yaptırmanıza gerek yoktur.Öğrenim belgesini bir dilekçeyle SGK na vermeniz yeterlidir.Her ihtimale göre GSS için başvurunuz.Bu notu ekleyiniz.İlerde resen bir işlem yapılırsa izahı olur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Çağdaş Çallı - 17.01.2012 20:07:01
Merhaba. 23 yaşındayım. erkeğim. yüksek lisans birinci sınıftayım. annem devlet memuru öğretmen. sağlık sigortası için bildirimde bulunmam gerekiyor mu? ya da yapmam gereken başka bir işlem var mı?

Yüksek Lisans da öğrenim yapanlar sağlık hizmetini anne ve babanın üzerinde alamıyorlar.GSS için gereken işlemi yapmalısınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatma Gerçek - 17.01.2012 20:30:37
ben 26 yaşımdayım.diş hekimliği fakültesi öğrenciyim.medikoluydum.yeni yılın girmesiyle sağlık karnem elimden alındı.babam emekli.şimdi ben babamdan bakınabilirmiyim.burada okuduğum durumlar kafamı karıştırdı.25 yaş altı üstü durumları nasıl.aslında bu yeni çıkan genel sağlık sigortası hakkında beni ilgilendiren durumları (yaşıma,öğrenci olduğum vs.durumuma göre) kısaca bahsedermisiniz

Sayın Fatma Gerçek
1.Siz 1 Ekim 2008 öncesi 18 yaşınızı doldurduğunuz için babanızdan sağlık hizmeti alırsınız.GSS için müracat etmenize gerek yoktur.Sağlık hizmetini almanız işe girmenizle ancak durdurulur.Bilginize.
Yaşar GönençCevaplayan: Ahmet Muslu - 17.01.2012 20:55:15
Merhaba. Herkese yardım ettiğiniz için teşekkürler. Ben 30 yaşında doktora öğrencisiyim. Bugün sabahtan akşama kadar koşuşturup formlarımı teslim ettim. Yalnız benim gelirimi soran bölümü boş bırakmıştım, çünkü gelirim yok. Fakat görevli "gelirim yok diyemezsin" dedi. Öğrenci olduğumu ve herhangi bir yerden gelir elde etmediğimi izah etmeme rağmen ısrarla "gelir bildirmem" gerektiğini belirtti. Evde babam annem ben ve kardeşim yaşıyoruz. Evin tek geliri babamın emekli maaşı (bin lira civarı). "Mutlaka birşey yazmanız gerekiyorsa 100-200 tl yazın" dememen rağmen, haneye giren toplam parayı (bin lira) benim gelirime ilişkin bölüme yazdı. Bu durumun bir açıklaması ve geçerliliği var mıdır?

Eve giren gelir paylaştırılacaktır.Bunun araştırması da yapılacaktır.Siz merak etmeyin.Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aylin Mutlu - 17.01.2012 21:05:47
Öncelikle böyle bir site yaptığınız için çok teşekkürler.ben 32 yaşındayım ve babamın üzerinden bakılabiliyorum.biz evde annem babam ve ben yaşıyoruz.benim merak ettiğim başka şehirlerde yaşayan biri evli iki ablam var.bir de aynı ilde başka bir ilçede ikamet eden abim var.hepsi çalışıyor.bekar olanlar bizim haneden mi sayılacaklar?

Bekar olanlar sizin haneden sayılacaktır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yürüten - 17.01.2012 22:44:57
İyi günler. Eşimle birlikte heyet raporu aldıktan sonra bankadan 3 ayda 1 mağduriyet maaşı (sakatlık maaşı) almaktayız. Ayrıca yeşil kartımızda bulunmaktadır. Yeni çıkan yasaya göre 3 ayda 1 aldığımız mağduriyet maaşının kesilip kesilmeyeceğini ve yeşil kartımızın iptal olup olmayacağını öğrenmek istiyoruz. Herhangi bir işlem yapmamız gerekiyor mu? Bilgilendirirseniz sevinirim. Bilgileriniz içinde ayrıca çok teşekkür ederiz.

Cevaplayan: Nur Yılmaz - 17.01.2012 23:22:23
iyi akşamlar.ben 1985 doğumluyum.üniversite mezunuyum ve şu an çalışmıyorum,babam bağkurlu,yeni yasaya göre gelir tespiti yaptırmam gerekiyormu? işverenlerin sabit bir geliri olmadığı için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum..gelir tespit belgesini nereden alabilirim? teşekkür ederim

Siz 1Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı doldurduğunuz için GSS için işlem yaptırmanıza gerek yoktur.Babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yürüten - 17.01.2012 23:27:35
İyi günler. Eşimle birlikte heyet raporu aldıktan sonra bankadan 3 ayda 1 mağduriyet maaşı (sakatlık maaşı) almaktayız. Ayrıca yeşil kartımızda bulunmaktadır. Yeni çıkan yasaya göre 3 ayda 1 aldığımız mağduriyet maaşının kesilip kesilmeyeceğini ve yeşil kartımızın iptal olup olmayacağını öğrenmek istiyoruz. Herhangi bir işlem yapmamız gerekiyor mu? Bilgilendirirseniz sevinirim. Bilgileriniz içinde ayrıca çok teşekkür ederiz.Cevaplayan: Çağla Yıldırım - 17.01.2012 23:39:30
merhaba.ben 1986 yılı doğumluyum,unıversıte mezunuyum ve ıssızım babamın ssk sından yararlanıyorum.sizde 2008 yılında 18 yasını doldurmus olmakla konuyu ilişkilendirdiniz.ancak tv programlarda sgklara basvurulması gerettıgı soylenıyor,sizde gss gerek olmadıgını bıldırdınız bu konuda şüpheye düştüm konuyu bıraz daha ayrıntılı anlatırsanız sevınırım...Mustafa BALKIZ
SORULARLA GENEL SAĞLIK SİGORTASI.
SORU:Genel Sağlık Sigortası hangi yasa ile çalışma hayatımıza girdi.?SORU:Genel Sağlık Sigortası yasası kimleri kapsıyor.?

CEVAP: İşsizleri, köylüleri, çiftçileri, yeşil kartlıları ve 18 yaşını doldurmuş olan gençleri ve ayda 30 günden az çalışanları kapsıyor.

SORU:Yeşil Kartlıların durumu ne olacak.?

CEVAP: Yeşil Kartlılar yine kartlarını kullanmaya devam edecekler. Sağlık Bakanlığındaki bütçeleri SGK’ ya aktarılan yeşil kartlıların 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren tescilleri GSS’lısı olarak yapılacak. Ancak kartlarının vizesi dolana kadar sağlık yardımı almaya devam edecekler.Yeşil kartın vizesi dolduğunda ,en geç bir ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvurarak gelir testi yapılması talebinde bulunacaklar. Süresi içinde başvuru yapmayanlara 106,38 TL üzerinden GSS’ı prim borcu çıkarılacaktır.

SORU:Kimler gelir testi yaptırmak zorundadır.?

CEVAP: İşsizler,18 yaşını doldurmuş okumayan çocuklar, köylüler, çiftçiler,vizesi dolmuş yeşil kartlılar ve ayda 30 günden az çalışan kimsi-süreli çalışanlar gelir testi yaptırmak zorundadır.

SORU: Gelir testi yaptırmayanlara ceza var mı?

CEVAP Hapis cezası gibi bir ceza yok. Ancak vizesi dolmamış yeşil kartlılar hariç 31 Ocak 2011 tarihine kadar kapsama dahil olanlar başvuru yapmazlarsa gelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu varsayılarak ayda 212,76 TL sağlık primi istenecek. Süresi içinde başvuru yaparsa belki en az sağlık primi olan 35,46 TL ödeyerek sağlıktan yararlanacak

SORU: Çalışmayan eşlerde gelir testine tabi olacak mı?

CEVAP:Çalışmayan eşler ve 18 yaşından küçük çocuklar için test yaptırılmasına gerek bulunmuyor.Çalışmay

SORU: Eski kızlar yeni kızlar farkı neden kaynaklanıyor.?

CEVAP 5510 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce 18 yaşını doldurmuş olanlara eski kızlar diyoruz: Yasa çıkmadan önceki uygulamada kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece ana-babalarını sağlık sigortasından yararlanmakta idiler.İşte 1 Ekim 2008’den önce ki haklarını korudular. Yani müktesep hakları korundu. O tarihte 18 yaşını doldurmamış kızlar yani yeni kızlar için bu hak yeni yasa ile kaldırıldı.

Şevket Tezel

Kız Çocuklarının GSS Durumu Farklıdır - Ücretsiz İzinliler GSS Kapsamında mıdır? - Köyde Yaşayanların GSS Durumu

Kız Çocuklarının GSS Durumu Farklıdır
Soru: Babam emekli, annem ev hanımı ben sigortalı bir işte çalışıyorum 1983 ve 1985 doğumlu iki ablam var çalışmıyorlar. Şimdi annem ve iki ablam babamdan dolayı sağlıktan yararlanıyorlardı. Şimdi yine yararlanmaya devam edebilecekler mi? Yoksa GSS‘na başvuru yapmaları mı gerekiyor? Arif GÜZELYURT
Cevap: Ablalarınız eski sosyal güvenlik kanunlarına göre emekli babanızdan dolayı bakmakla yükümlü olunan kişi olarak genel sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilirler. Bu nedenle onlar için GSS başvurusu yapmaya gerek bulunmamaktadır. Evleninceye veya işe girinceye kadar da babalarından dolayı sağlık yardımından yararlanabilirler. Evlenip, boşanma veya işe girip çıkma hallerinden sonra yine babanızdan dolayı sağlık yardımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Ama 01.10.2008 tarihinden sonra 18 yaşını doldurmuş kız çocuklarının yani 30.09.1990 ve daha sonra doğmuş kız çocukları ise çalışmıyorlarsa veya öğrenime devam etmiyorlarsa 18 yaşını, ortaöğrenime devam ediyorlarsa 20 yaşını, yükseköğrenime devam ediyorlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık yardımından yararlanabilecekler, bu durumlar dışında ise genel sağlık sigortasına başvurmaları gerekecektir. Her halukarda babanızın bakmakla yükümlü bulunduğu anneniz için zaten GSS problemi olmayacak.


Cevaplayan: Güven Sezer - 18.01.2012 00:47:40
ben 19 yaşındayım. babam ve babamın eşi ile yaşıyorum. benim gelir testim evde birlikte yaşadığım kişiler üzerinden mi yapılacak, üvey annemin mal varlığını bana gelir olarak gösterebilirler mi? ayrıca biyolojik annem de hesaba katılacak mı? dört yaşımdan beri kendisini görmüyorum bu konuda herhangi bir yaptımla karşılaşmaktan endişeleniyorum.

Cevaplayan: Diyar Ferah - 18.01.2012 01:39:15
Merhaba;

Yaşar bey ben 29 yaşında ve üniversite mezunu bir erkeğim. İkametim Ankara`da ailemin yanında ancak ben İstanbul`da bi arkadaşımın evinde yaşıyorum. Gss başvurusu için ikametimi İstanbul`a arkadışımın evine aldırsam çalışmadığım için primimi devlet karşılar mı? Yoksa Ankara`da aynı evde yaşayan babam ve abimin gelirinden beni sorumlu tutar mı devlet? Benim çalışma ma tembellik yapma hakkım anayasa ile korunmuyor mu? ben bi işten bi şekilde sıyrılmaya çalışıyorum aileme yük olmadan. Babam hadi neyse abimin maaşından beni sorumlu tutacaklarsa o zaman batsın bu dünya...
İlginiz için teşekkürler.

Cevaplayan: Hakan Özel - 18.01.2012 01:45:18
23 yaşında 4 yıllık lisans eğitimimi bitirmiş olup şu an fen bilimleri enstitüsüne bağlı örgün eğitim yapan İstanbul Üniversitesinde yüksek lisans 1. sınıf öğrencisiyim. Daha önceden sigorta girişim olmasına rağmen şuan da çalışmıyorum. babam bağ-kur emeklisi olup halen ticaretle uğraşmasından ötürü gelir vergisi mükellefidir. Bugüne kadar babam üzerinden sağlık alanında faydalandım. yeni kanunla birlikte 25 yaşın altında olmamdan ötürü şu an ki durumumla sağlık alanından faydalanabilecek miyim? Gelir testine girerek herhangi bir prim ödemesi yapmam gerekiyor mu?

şimdiden ilginize teşekkürler,

Saygılar...

Sayın Hakan Özel
Yüksek öğrenimizi tamamladığınızdan dolayı babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Yüksek lisan öğrencisi olana da ayrıca bir hak tanınmamıştır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahemet Yıldırım - 18.01.2012 10:41:30
Merhaba 4 aydır çalışmıyorum. Yaklaşık 1 hafta önce, Eşime ev hanımlarına yönelik isteğe bağlı sigorta başlangıcı yaptık. ben ve çocuğumuz eşimin genel sağlık sigortasından faydalanabilirmiyiz , ne gibi bir işlem yapmalıyız yoksa gss primi ödemem gerekiyor mu? cevabınız ve bu hizmetiniz için çok çok teşekkürler...

Siz ve çocuklarınız eşiniz üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz.SGK na gidip aktivason yaptırınız.Kimlikleriniz yeterlidir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seda Uyar - 18.01.2012 11:54:11
merhaba.ben yeni çıkan yasalara göre 18 yaşından büyük çalışmayan yada evlenmemiş kızlırın durumunu öğrenmek istiyorum.25.02.1991 doğumluyum önlisans mezunuyum ama şuan açıköğretm 3. sınıfta okuyorum. bir ay kadar sigortalı olarak çalışıp kendi isteğimle çıktım.babam bağkur lu şuan pirim ödemeye devam ediyor.ben babamın sigortasından yararlanabilir miyim. yoksa gelir testi yaptırmam gerekiyor mu. ayrıca 05.08.1994 dogumlu lise son sınıfta okuyan erkek kardeşim var. onun herhangi bir işlem yaptırması gerekli mi.lütfen acil cevap verirseniz çok sevinirim. şimdiden teşekkürler..

Siz 25 yaşına kadar öğrenimin devam ettiği sürece anne veya babanız üzerinden sağlık hizmeti alamaya devam edeceksiniz.Öğrenim belgenizi bir dilekçe ile SGK na vermeniz gerekir.
Erkek kardeşiniz de öğrenimi devam ediyorsa(Lise) 20 yaşına kadar ünüversiteye girebilirse 25 yaşına kadar sağlık hizmetini babanızın üzerinden alır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Zeynep Oduncu - 18.01.2012 11:58:08
1986 doğumluyum .açık öğretim 3, sınıfta okuyorum .babam öğretmen .sımdıye kadar onun üzerinden sağlık hizmeti alıyordum.daha önce sigorta girişim oldu 1 ay kadar sigortalı calıstım.daha sonra babamdan faydalandım.gelir testi yaptırmama gerek var mı?

Siz ! Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı tamamladığınız için babanızdan sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işlem yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Canan K - 18.01.2012 12:53:18
Ben mart ayında 25 yaşımı dolduruyorum. Üniversite mezunuyum fakat hiç çalışmadım. 2004 yılından beri emekli babamdan yararlanıyorum. 01.10.2008 önces durumunu tam anlayamadım. Ben babmdan yararlanmaya devam decekmiyim yoksa GSS için başvuru yapmam gereklimi ? Şimdiden teşekkür ederim...

30.09.1990 öncesi doğumlular anne veya babası üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Canan Kocabıyık - 18.01.2012 13:31:42
Merhaba ben 1987 doğumluyum. 2009 yılında üniversitede mezun oldum fakat hiç çalışmadım. 2004 yılından beri emekli babamdan faydalanıyorum. GSS için başvuru yapmalımıyım yoksa faydalanmaya devam edebilirmiyim. İlginize teşekkürler...

1 ekim 2008 tarihinde 18 yaşını doldurduğunuz için babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hamdi Gökahmetoğlu - 18.01.2012 15:03:01
mrb ben 25 yasını doldurmus halen universite ogrencisiyim.ikamet adresimde okulumun bulundugu antalya.ailem ise alanyada yasıyo.babam halkbankasından emekli,emekli sandıgına baglı.benim anladıgım kadarıyla gelir tespiti yaptırmam gerekiyo, peki bu tespit yapılırken alanyada yasayan babam uzerinden mi yapılacak( babam annem 2 kardesim yasamakta)yoksa ben 25 yasını doldurdugum ve ikametgahımda antalya oldugundan ben tek basına bir birey olarak mı degerlendirmeye alınıcam? ikametgah bu konuda onemlimi ogrenci oldugumu dusunursek
yardımcı olursanız cok sevinirim

Cevaplayan: Yasemin Sadık - 18.01.2012 15:39:40
merhaba Yaşar Bey,1978 doğumluyum 2007 yılında işten ayrıldım şuan çalışmıyorum ve bekarım.bu güne kadar babamın üzerinden sağlık yardımı alıyordum.yeni yasaya göre sağlıktan yararlanmaya devam edecekmiyim yoksa gelir tespiti yaptırıp prim ödemek zorundamıyım?ilginize teşekkürler...

Siz 1Ekim 2008 tarihinde 18 yaşının üstünde olduğunuz için babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işlem yapmanıza gerek yoktur.İyi günleriniz olsun.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayla Diken - 18.01.2012 16:10:27
Yaşar Bey, iki sorum olucak:
1 - Akbank Tekaüt Sandığı kız çocuklarına kaç yaşına kadar sağlık yardımı veriyorlar? ben 82`liyim.. bana evleninceye ya da bir işe girinceye kadar sağlık yardımı vermeye devam edicekler mi?

2 - 12/2006 - 12/2007 arasında ssk sigortam yattı.. ama sağlığımı aktifleştirmedim. Hiç ssk`dan sağlık yardımı kullanmadım.. hep akbank tekaüt sandığından faydalandım.. bunun cezası nedir?

Teşekkür Ederim.

Cevaplayan: Melike Günay - 18.01.2012 16:48:03
merabalar. Ben 03.02.1991 doğumluyum. Lise mezunuyum çalışmıyorum. Babam çiftçi bağkurlusu olup emekli olmamıştır. Bugüne kadar babamın üzerinden sağlık yardımı alıyordum. Bundan sonra sigortam devam edecekmi yoksa gelir tespiti mi yaptırmam gerekir? Gelir tespitini nerden yaptırıyoruz? Cevaplarsanız sevinirim..

Sayın Melike Günay
Siz 30.09.1990 sonrası doğumlu olduğunuz için sağlık hizmetini babanız üzerinden alamıyacaksınız.Gelir testi yaptırılarak GSS için müracatınız gereklidir.Bunun için bulunduğunuz yerde bulunan SYDVakfına mürcat etmelisiniz.(Kaymakamlık)
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sanem Yağız - 18.01.2012 22:08:23
Merhaba Yaşar Bey,

Temmuz 1986 doğumluyum ve Açıköğretim fakültesinde 1. sınıf okuyorum. Daha önce kendi sigortamdan yararlanıyordum ama şuan işsizim. Tekrar babamın sigortasından yararlanabilir miyim? Eğer yararlanabiliyorsam süre bittikten sonra GSS için başvuru yapmam mı gerekiyor. ( şuan için çalışma imkanım olmadığı için süreyi sormak istedim) Bilgi verirseniz sevinirim
İYİ ÇALIŞMALAR..

Cevaplayan: Sanem Yağız - 18.01.2012 22:09:49
Merhaba Yaşar Bey,
Temmuz 1986 doğumluyum ve Açıköğretim fakültesinde 1. sınıf okuyorum. Daha önce kendi sigortamdan yararlanıyordum ama şuan işsizim. Tekrar babamın sigortasından yararlanabilir miyim? Eğer yararlanabiliyorsam süre bittikten sonra GSS için başvuru yapmam mı gerekiyor. ( şuan için çalışma imkanım olmadığı için süreyi sormak istedim) Bilgi verirseniz sevinirim

İYİ ÇALIŞMALAR

Sayın Sanem Yağız
Siz 1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını doldurduğunuz için babanızın sigortasından sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işlem yaptırmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Dudu Erdogan Rdogan - 18.01.2012 23:21:39
merhaba ben 1986 dogumluyum 3 ay kadar kendi sigortam var babam bagkur emeklisi ben babamın üzerinden saglık hizmeti alıyorum ama şu anda işsizim bir işe girmek istiyorum sigortalı acaba işten çıkarsam tekrar babamın sigortasından yararlanabilirmiyim? şimdiden alakanıza teşekkür ederim.

Siz işten çıkarsanız Babanızın üzerinden sağlık hizmeti alırsınız 1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını dolduran kızların bu hakkı vardır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Didem Yaşar - 19.01.2012 00:07:13
Merhaba,

Haziran 1987 doğumluyum. Üniversiteden 2010`da mezun oldum. Bir işte çalışmıyorum ve evli değilim. Babam SSK emeklisi. Bu yaşıma kadar babamın sigortasından yararlanmıştım. Üniversite mezunu olduğum için GSS`na başvuru yapmam gerekiyor mu? Yoksa bir işe girene ya da evlenene kadar babamın sigortasından yararlanmaya devam edebilir miyim?

Teşekkür ederin.

Sayın Didem Yaşar
1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı doldurmuş olan kız çocukları anne veya babası üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceklerdir.Bunun için GSS müracatınız gerekmez.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayça Çiloğlu - 19.01.2012 11:44:41
slm 08.08.1987 doğumluyum ve hiç evlenmedim ve en son 2005 te 3 günlük ssk girişim var aöf okumaktaydım kayıt dondurdum babam ssk`dan işçi emeklisi onun emeklisi üzerinden sağlıktan yararlanabilir miyim?

Siz 1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşından büyük olduğunuz için sağlık hizmetlerinizi babanızın üzerinden alırsınız.Almaya da devam edeceksiniz.GSS için müracatınıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Aydın - 19.01.2012 11:52:04
iyi günler yaşar bey genel sağlık sigortası yaptırmamıza gerek olmadığı halde,yanlış bilgilendirme nedeniyle genel sağlık sigortası için başvursak sorun olur mu acaba 31 ocaktan sonra teşekkürler

Sorun olmaz.

Cevaplayan: Gülşah Güllü - 19.01.2012 16:57:42
iyi günler. benim babam ----bağkurlu---, emekli değil. babamın üzerinden sağlık hizmetinden yararlanıyorum. 1991 doğumluyum çalışmıyorum. Bugün sgk`ya durumumu sormaya gittim ve görevli dedi ki "bağkur ve yeşilkartlıları kapsamıyor bu yasa, gss yaptırmanıza gerek yok, babanızdan faydalanabileceksiniz, hiçbir işlem yapmanıza gerek yok" dedi. hatta kimlik nom ile bilgisayara baktı ve beni geri gönderdi. Sizde yukardaki bi yorumda bir bayana ""Siz 30.09.1990 sonrası doğumlu olduğunuz için sağlık hizmetini babanız üzerinden alamıyacaksınız""" diye yazmışsınız, kafam karıştı. Acaba sgk yanlış bilgi mi verdi. Cevap yazarsanız sevinirim.

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını dolduran kız çocukları sağlık hizmetini anne veya babalarının üzerinden almaya devam edecekler.18 yaşından büyük olanlar okumuyorlarsa GSS testi için baş vurmaları gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Zafer Künbü - 19.01.2012 17:03:19
Merhabalar hocam ben 25.08.1989 doğumluyum şu an açıköğretim 4.sınıfda okuyorum babam ssk emeklisi fakat hastaneye gittiğimde onun üzerinde görünmediğim kuruluşa belge iletmem söylenmişti ne yapmam gerekiyor teşekkürler .


Siz SGK na kimliğinizle uğrayıp aktivason yaptırınız.Öğrenci belgenide bir dilekçe ile kuruma veriniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Zafer Künbü - 19.01.2012 17:32:47
cevabınız ıcın tesekkurler pekı bu dedıgınız yapılmazsa gss ye basvurmam gerekiyormu yoksa sadece sigortadanmı faydalanamam ?

Cevaplayan: Rıdvan Yılmaz - 19.01.2012 20:47:23
1 yıl önce Emekli Sandığından emekli oldum, eşim hala Emekli Sandığına bağlı olarak çalışıyor. bir kızımız ve bir oğlumuz var kızım yüksek okul mezunu 31 yaşında ve hala çalışmıyor, oğlum ise 22 yaşında ve endüstri mühendisliği öğrencisidir.
Sosyal Güvenlik hizmetinden yararlnmaları için beyanda buluncağımızdan, kızım 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı kanuna göre; emekli olan benim ( babası) üzerimden mi, yoksa emekli sandığına bağlı olarak çalışan eşimin üzerinden mi sosyal güvenlik hizmetinden yararlanabilecektir. şimdiden vereceğiniz bilgi için sizlere teşekkür ederiz.

Sayın Rıdvan Yılmaz
Önceden aile reisi babadır denilirdi.Şimdi bu kaldırıldı.Çocuklar veya babaların üzerinden sağlık hizmeti alabilirler.Kızınız 1Ekim 2008 tarihinde 18 yaşından büyük olduğu için sizlerin üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecektir.Oğlunuz öğrenci olduğu için 25 yaşına kadar yine sizlerin üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecektir.Bu nedenle GSS için işlem yaptırmanıza gerek yoktur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Diyar Ferah - 19.01.2012 21:05:06
Merhaba;

Yaşar bey ben 29 yaşında ve üniversite mezunu bir erkeğim. İkametim Ankara`da ailemin yanında ancak ben İstanbul`da bi arkadaşımın evinde yaşıyorum. Gss başvurusu için ikametimi İstanbul`a arkadışımın evine aldırsam çalışmadığım için primimi devlet karşılar mı? Yoksa Ankara`da aynı evde yaşayan babam ve abimin gelirinden beni sorumlu tutar mı devlet? Benim çalışma ma tembellik yapma hakkım anayasa ile korunmuyor mu? ben bu işten bi şekilde sıyrılmaya çalışıyorum aileme yük olmadan. Babam hadi neyse abimin maaşından beni sorumlu tutacaklar mı?.

İlginiz için teşekkürler.
İkamatgahın başka yerde de olsa bekar olduğun için aile gelir testine tabi olursnuz.

Cevaplayan: Tarkan Karlıdağ - 19.01.2012 21:36:30
hocam merhaba 1.1.89 doğumluyum 2yıllık yuksekokulu bitirdikten sonra açıköğretim 3. sınıfına kayıt yaptırdım babam bağkurlu kendim ssklıyım sigorta primlerim tam ödenmedi en son girdiğim işte eksik ödendi genel sağlık primi ödeyecekmiyim yada bir sigortalı işe girdikten sonra herşey eskisi gibimi devam edecek sadece primlerim ödendiği zamanmı sağlık hizmeti alabileceğim ? daha once primlerim ödenmediği için hizmet alamıyordum.. teşekkürlerr..

Cevaplayan: Sinem Aydın - 19.01.2012 21:51:51
Meslek yüksek okulu mezunu ve 1991 doğumluyum ailemin sosyal güvencesinden yararlanıyorum. Raporlu olarak ilaç kullandığım için her yerde bu sorunun cevabını arıyorum ama net bir cevap bulamadım. Şuan bir okula kaydım yok ve 25 yaş altındayım benim gibi bireylerin yapması gereken nedir?

Sayın Sinem Aydın
1Ekim 2008 tarihinde 18 yaşından büyük olanlar anne veya babasının üzerinden sağlık hizmeti almaya devem edecekler.Bu onların kazanılmış hakkıdır.Bu durumda sizin doğum tarihiniz 30.09.1990 tarihinden sonra olduğu için siz GSS için mürcat etmeniz gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hülya Hoşgör - 19.01.2012 21:54:39
Merhabalar ben 13.11.1986 doğumluyum daha önceki çalıştığım yerden yaklaşık bir aylık sigorta girişim var.Şu anda aöf de 3. sınıf öğrencisiyim ve babamın sigortasından yararlanıyorum yapmam gerekenler nelerdir.Şimdiden teşekkürler.

Babanızdan sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için bir işleme gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sinem Aydın - 19.01.2012 22:07:35
yeni kızlar diye adlandırılan grup için evlenene kadar ya da boşanma sonrasında babasının sigortasından yararlanma söz konusu mu?

Eski kızlar yeni kızlar farkı neden kaynaklanıyor.?

CEVAP 5510 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce 18 yaşını doldurmuş olanlara eski kızlar diyoruz: Yasa çıkmadan önceki uygulamada kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece ana-babalarını sağlık sigortasından yararlanmakta idiler.İşte 1 Ekim 2008’den önce ki haklarını korudular. Yani müktesep hakları korundu. O tarihte 18 yaşını doldurmamış kızlar yani yeni kızlar için bu hak yeni yasa ile kaldırıldı.Cevaplayan: Yusuf Çuhadar - 19.01.2012 22:24:20
merhaba hocam ben 23.05.1986 doğumluyum ( babam öğretmen) ikametgahım okuduğum üniversitedeki ildedir.Farklı bir ikametdeyim. Son sınıftayım şimdi ben 25 yaşını doldurdum mu ? GSS dan faydalanabiliyormuyum? Ne yapmam gerekiyor. İşlem yapmazsam ne olur?

23.05.1986+../.../25=23.05.2011 tarihinden dolmuştur.GSS için işlem yaptıracaksınız.Bunun içimn gelir testi yaptırmalısınız.
Yaptırmazsanız hesabınıza 212 TL borç yazılır.Bekarlar aile içinde değerlendirilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Keski Eski - 19.01.2012 23:53:29
BEN 15,06,1989 DOGUMLUYUM 4 YILLLIK ÜNÜVERSİTE BİTİRDİM ÜCRETLİ OLARAK 2 AY ÇALIŞTIM BENİM ZORUNLU SAGLIK SİĞORTASI YAPTIRMAM GEREKİYORMU


30.09.1990 tarihinden sonra doğanlar GSS için işlem yaptırmaları zorunludur.Siz anne veya babanızdan sağlık hizmeti alıyorsanız işlem yaptırmanıza gerek yoktur.

Cevaplayan: Nergiz Ergiz - 20.01.2012 00:27:36
Merhaba,
Ben 1980 doğumlu bir bayanım. Şu anda doktora programında öğrenciyim. Annem ve babam 1991 yılında boşanmışlardı. 2005 yılından itibaren babamın emekli sandığı sigortasından yararlanmaya başladım. Acaba şu durumda SGK için bir başvuru yapmam gerekiyor mu?
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Sayın Nergiz
Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işlem yaptırmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Şener Vatansever - 20.01.2012 15:26:38
Merhaba ben 22 yaşındayım liseyi bitirdim ve dersaneye gidiyorum, kpss ye hazırlanıyorum. sağlık hizmetlerinden faydalanmak için ne yapmalıyım. teşekürler.

GSS içn işlem yapmalısınız.Gelir testiniz için SYDV na baş vurmalısınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Figen Sezgin - 20.01.2012 16:40:49
26 04 1975 dogumluyum bbam emeklı 2008 yasasından öncede onun sıgortasından yararlanıyordunm daha önce hıc calısmadım sanırım eskı kızlardan sayılıyorum ama yınede sormak ıstedım halen yararlancakmıyım yoksa gssiçin işlem yapmalımıyım tesekkürederım

Siz sağlık hizmetlerinizi babanızın üzerinden almaya devam edeceksiniz.GSS için işlem yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Figen Sezgin - 20.01.2012 17:10:54
verdiginiz bilgiler içiç tesekkurederım bunun ııcn bı ıslem yaptırmam gerekıyormu pekı

Figen bir önceki konuyu izliyemiyorum.Şerit gibi çok soru önümden geçiyor.


Cevaplayan: Enes Aslan - 20.01.2012 18:37:34
20 YAŞINDAYIM AÇIK ÖGRETİM ÖGRENCİSİYİM LİSE BABAM EMEKLİ SANDIGINDAN YARARLANMAKTA BENİM BABAMDAN YARARLANMAM MÜMKÜNMÜ CEVAP VERİRSENİZ MEMNUN KALICAM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

20 yaşına kadar yararlanabilirdin.Yüksek öğrenime geçtiğinde 25 yaşına kadar yararlanırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Zeynep Baş - 20.01.2012 19:58:36
1999-2006 yılları araında sigortalı çalıştım şu an çalışmıyorum 1980 doğumluyum evli değilim babamın sağlıksigortasından yaralanabilirmiyiim biyere başvurmam gerekirmi?teşekkürlerr ..

Babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç.
Cevaplayan: Zeynep Baş - 20.01.2012 23:09:11
yaşar bey çok teşekkür ederim fakat bilmediğim içim gss na başvurdum sorun çıkarmı?tekrar teşekkürler...baş

Çıkmaz.Müsterih olun.

Cevaplayan: Rumuz . - 21.01.2012 10:27:40
mrb.benim sorumda skk ile ilgiliben 09.09.1985 dogumluyum.sigortam yok herhangi bir işte calişmıyorum.evli deglim.aöf.de okuyorum.ve ben babamın ssk .sından yararlanmaya devam edebilirmiyim.cevap yazarsanız cok sevinirim.çünkü şuan çok kafam karışık.aydınlatılmaya ihtiyacım var.şimdiden tşk.ederim

Siz 1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı tamamlamışsınız. Babanızın üzerinde sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz GSS için işlem yapmanıza gerek yoktur.

Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seda Arın - 21.01.2012 13:19:26
merhabalar şu an 23 yaşındayım ve yüksek lisans öğrencisiyim bu güne kadar babamın bağkur (çalışan) undan faydalandım şu an ikamtgahımın bulunduğu il dışındayım ve herhangi bir işlem yapamıyorum. bazıları hala kız çocuklarının evlenene kadar babasının sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini söylüyor. hocam kafam çok karışık bilgilendirirseniz çok sevinirim.
iyi günler...

Sayın Seda Arın
Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işlem yaptırmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Muhammed Uçar - 21.01.2012 14:52:47
Merabalar , ben üniversite öğrencisiyim ve de üniversitenin vermiş olduğu sağlık sigortasından yararlanmaktayım, ailemin sağlık güvencesi bulunmamaktadır, işbu sebeplerden genel sağlık sigortası kapsamında benim yapmam gereken nedir ve de hangi belgeler gerekmektedir , cevaplarsanız sevinirim,,, iyi günler...

niversite bu tarihden sonra sağlık hizmeti size sunmayacaktır.GSS için müracat etmelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Rumuz Ayşe - 21.01.2012 14:59:34
peki ben 1985 li oldugumlu oldugum için skk ya üniverstede okudugumu bildirmek zorundamıyım ssk dan yararlanmak için

Örenciliğinle ilgili belgeyi vermeniz gerekmez.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aytekin Kunt - 21.01.2012 15:16:05
ben 01.01.1974.dogumluyum.1981 den 2 ay sigortam var.300 istege baglı son 2004 ten sonra tarım sigortasına 7 yıl yatırdım.dilekçeyi verdim .ben ne zaman emekli olurum.

Cevaplayan: Semra Can - 21.01.2012 17:43:16
ben 1986 doğumluyum.babamın sigortası yok sadece abimim üzerine sağlık sigortası mevcut.bende 2 yıllık yüksekokul mezunuyum.şimdi açıköğretim fakültesi 4.sınıftayım.sağlık güvencem yok ne yapabilirim.teşekkürler.

Kardeş üzerinden sağlık hizmeti verilmez.Siz GSS için işlem yaptırın Gelir testi için buluduğunuz yerde bulunan SYDVakfına uğrayınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gökhan Karakuş - 23.01.2012 00:12:41
14.06.1988 DOĞUMLUYUM ASKELİĞİMİ YAPTIM SANAT MESLEK LİSESİ MEZUNUYUN 2009 DA 4 AY 2010 DA 3 AY SİGORTALİ OLARAK ÇALIŞLTIM ŞİMDİ İSE 1 YILDIR İŞSİZİM YENİ YASADAN NASIL FAYDALANA BİLİRİM. TEŞEKKÜRLER

Siz GSS için SYDVakfına gelir testi için müracat etmelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hüsne Gökçe - 23.01.2012 09:08:53
Babam memur emeklisi kız kardeşim 36 yaşında okumuyor yalnız 2011 yılında geçici bir süre çalıştı babamın sağlık güvencesinden faydalana bilirmi

Kardeşiniz 1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını tamamlamıştır.Bir de babanızdan daha önce sağlık hizmeti almış ise GSS içim müracatına gerek yoktur.
Müstehaklıktan bakabilirsiniz.
1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Emekli maaşınızı ve kesintilerini de görebilirsiniz.Maaş aktarmasını da yapabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Ersan - 23.01.2012 09:35:23
26 yaşındayım. Açıköğretimde okuyorum.Abimin yanında kalıyorum.Bu yeni kanunla gss kapsamında abimin geliri üzerinden mi prim ödeyeceğim yoksa babamın geliri üzerinden mi hesaplanacak (babam emekli sandığı)

Babanız ve evlenmemiş kardeşleriniz dikkate alınarak gelir testi yapılır.

Cevaplayan: Sercan Bilici - 23.01.2012 11:02:10
Merhaba, ben 20 yaşındayım daha önce hiç çalılşmadım, dolayısıyla sigortam yok. Fakat Açık Öğretimden öğrenciliğe devam etmekteyim. Sigortalı olabilmem için SGK` ya hangi belgeleri temin edip vermem gerekiyor?Cevaplayan: Murat Kipel - 23.01.2012 11:22:55
yukarıda verdiginiz cvplardan yola çıkarak üni ögrencisinin 25 yaşından gün mü alması veya 25 yaşını doldurmuş olması mı lazım GSS ye başvurmak için
ÖĞRENCİLERİN 25 YAŞINA KADAR SAĞLIK HİZMETİ ALMASI
Bakmakla yükümlü olunan erkek çocukları, yüksek öğrenimlerini sürdürmeleri halinde 25 yaşını tamamladığı tarihe kadar genel sağlık sigortalısı sayılır

Doğum tarihinin yılına 25 ilave et bu tarih ay ve gün olarak sizin 25 ylını doldurduğunuz tarihtir.Bu tarihe kadar yararlanırsınız.

yukardaki cvp tan yola çıakrsak 25 ileve ettigimde 02.2012 denk geliyor kendi doğum tarihimde 2 aya kadar yararlanabiliyormuyum sağlık sigortasından 2 aydan sonra mı yaptırmam lazım GSS nı ?

Hesabınız doğrudur.

Cevaplayan: Bilal Kuzu Uzu - 23.01.2012 14:02:26
Merhaba Yaşar Bey..
Haziran 1986 doğumluyum. Babam devlet memuru. 25 yaşımı doldurduğum ve bugüne kadar hiç çalışmadığım için herhangi bir sağlık güvencem yoktu..
Üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yeni GSS sisteminde benim yerim ne olacak? Babamın üzerinden yine sağlık güvencem mi olacak yoksa gelir testi, öğrenci belgesi vs. bu işlemleri yapmam gerekiyor mu? Cevabınızı bekliyorum.. Saygılar..

Babanız üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.GSS için müracat ediniz SYDF gelir testi için müracat.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sema Yörük - 23.01.2012 14:38:01
iyi günler ben 23.11.1987 doğumluyum. 25 yaşını henüz doldurmadım. ama 25 yaş derken doldurmuş olmayı mı gün olmaş olmayı mı kastediyorlar? benim herhangi bir işlem yaptırmam gerekiyor mu?

Anne veya babanızdan sağlık hizmeti alıyormusunuz..

Cevaplayan: Mehmet Çakal - 23.01.2012 16:41:38
ben 18 yaşını geçtim babam emekli ygs ye hazırlanıyorum okul bitti ygs ye hazırlandığım için babamın sgk sından yararlana bilirmiyım?

Babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.GSS için müracat ediniz.Yoksa 213 TL hesaba yazarlae.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Murat Temel - 23.01.2012 18:28:10
Ben 18 yaşımı geçtim ve YGS`ye hazırlanıyorum.GSS için müracat etmek ve 213 lira ödememek için ne yapmam ve ne zamana kadar yapmam gerekiyor.

GSS için gelir testi müracatında bulunmalısınız.Bulunduğunuz yerde SYDVakfı(Kaymakamlıkta)
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Tabinak Çaya Akyüz - 23.01.2012 19:16:18
30.10.1969 dogumluyum .bekarım.çalışmıyorum.babam emekli sandıgından emekli onun üzerinden saglık hizmetlerinden faydalanıyordum.bugün muracaat ettim yetkili sizin muracaat etmenize gerek yok dedi.lakin kafam karıştı bende muracaat edecekmiyim aydınlatırsanız sevinirim .teşekkür ederim.

Babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işleme gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ecem Gizdeş - 23.01.2012 19:44:53
merhaba ben inönü üniversitesinde öğrenciyim 18.11.1992 doğumluyum. annem ve babam öğretmen onlar üzerinden bakınıyorum. ben bu işleme göre sadece öğrenci belgemi göndermem mi gerekiyor yoksa bende gelir tespiti yapmalı mıyım? abimde üniversite öğrencisi doğum tarihi 04.01.1989 onun ne yapması gerekiyor?

Siz anne ve babanızdan sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Ünüversite eğitiminiz devam ettiğince 25 yaşına kadar.
Öğrenim belgeni bir dilekçeyle SGK na vermelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Berk Yılmaz - 23.01.2012 22:23:01
01.12.1987 doğumluyum, bugüne kadar ailem üzerinden sağlık hizmeti alıyordum (emekli sandığı). Şu anda yüksek lisans yapıyorum. Tam olarak ne yapmam gerekiyor?

1ekim 2008 tarihinde 18 yaşınızı tamamladığınız ve aileniz üzerinden sağlık hizmeti aldığınız için bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seyfullah Özbay Zbay - 24.01.2012 00:15:20
iyigünler hocam benım bı sorum olucaktı ben açıgöretim de okuyorum fakat para yatırmadıgımdam dolayı ögrencılıgım don du ben şu an babam üzerinden yararlana bılırmıyım ssk için ? yaş 20 . teşekkürler...

Öğrenci değiseniz babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Okuldan öğreci belgesini alıp SGK na vermenişz gerekir.Öğrenciliği dondurulana da bu belgeyi vermezler.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Emre Kalkan - 24.01.2012 10:18:31
Iyi gunler 15.12.1984 dogumluyum. universite son sinif ogrencisiyim. ailemle yasiyorum. Ozel bir sigorta sirketinden saglik sigortam var. Yine de gelir tespiti yapip sigorta icin para yatirmam gerekir mi? Tesekkurler.

Özel şirket de sağlık hizmeti almak GSS için müracat etmeyi engellemiyor.Müracatınız yapmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Elis Coşan - 24.01.2012 11:52:50
12 Mayıs 1993 tarihinde doğdum 18 yaşını 2011de doldurdum babamın sigortasından yararlanıyorum hala böyle mi devam edecek yoksa bende mi GSS ye müracaat etmem gerekiyor? Şu an üniversiteye hazırlanıyorum dersaneye gidiyorum herhangi bir okula bağlı değilim.

Sizin 30.09.1990 sonrası doğum tarihiniz olduğu için babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Bu nedenle GSS için işlem yaptırmanız gerekmektedir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yasemin Selamoğlu - 24.01.2012 15:09:02
İyi günler ve kolay gelsin..Benim 20 yaşında akşam lisesi öğrencisi bir oğlum var,sizin de belirttiğiniz gibi,20 yaşında ve hala lisede olduğu için,benim sigortamdan faydalanamaz.Ama ona doldurmak için aldığım formun alt kısmında şöyle bir yazı var :
Uyarı : 25 yaşın altındaki öğrencilerin hane dosyasına eklenerek Genel Sağlık Sigortası`ndan yararlanmaları sağlanmaktadır.
Bu yazı kafamı karıştırdı,çünkü hiç bir şart konmamış..acaba kanun mu değişti..Zaten artık liseler 4 yıl,1 yıl hazırlık okusalar,1 yıl da kalsalar,20 yaşında hala lisede olabiliyorlar..Son durumda ne yapmam gerek,az bir gün de kaldı..Gidip bu çocuğun aktivasyon başvurusunu yapayım mı..formu mu doldurayım..Allah`a emanet olmanız dileğiyle..


Cevaplayan: Taner Anil - 24.01.2012 15:11:39
Merhaba.1989 lu dogumluyum.yurtdisinda lisans egitimi aliyorum.anne yada babam ne emekli nede skkli.evli abim uzerinden skklari var.benim hicbir saglik guvencem yok.devlet hastanesine gittigimde ucretli hasta oluyorum.suan icin bobreklerimde bi sikinti var lakin maddi durumum ve saglik guvencem olmadigindan dolayi hastaneye basvuramiyorum.bunun icin ne yapmam yada nereye basvurmam gerek?Tesekkurler.

Cevaplayan: Gizem Eski Ski - 24.01.2012 15:24:47
iyi günler yaşar bey ben 24.09.1990 doğumluyum şuan çalışmıyorum açıköğretim okuyorum sgkya öğrenci belgemi götürmeme gerek var mı cevap verirseniz çok sevinirim.

Anneniz veya babanızdan sağlık hizmeti alıyormusunuz.


Cevaplayan: Hatice Kaya - 24.01.2012 15:25:49
merhaba ,28yaşındayım bekarım, ailemle yaşıyorum açık öğretim ünversitesi öğrencisiyim,kendi sigortam var, yaz aylarında turizimde çalışıyorum kışın okuyorum ,ama sigortam kışın çalışmadığım için yatmıyor ailemden de yararlanmıyorum yeni sistemdeki gelir tespitini yaptrmak zorunda mıyım?Cevaplayan: Tuğçe Kır - 24.01.2012 15:33:57
Ancak " 18 yaşın üzerinde çalışmayan/okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/okumayan/ çalışmayan erkek çocukların durumu ne olacaktır?

Bu kişiler, 1/1/2012 tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre re?sen tescil edilecektir. Bu kapsamdakiler, gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileri olacaktır. "

deniyor...

Cevaplayan: Gizem Eski Ski - 24.01.2012 15:36:51
evet babam ssk emeklisi yaşar bey

Cevaplayan: Erdem Kaya - 24.01.2012 19:21:17
açıköğretim 4.sınıf öğrencisiyim bir yerde çalışmıyorum daha önceden 70 günlük bir sigorta primim var
01-06-1987 doğumluyum babamın sigortasından yararlanabilirmiyim yada genel sağlık siğortasınamı baş vurmam gerekiyor ?

Siz 01.062012 tarihine kadar babanızın üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Erdem Kaya - 24.01.2012 19:24:29
açıköğretim 4.sınıf öğrencisiyim bir yerde çalışmıyorum daha önceden 70 günlük bir sigorta primim var
01-06-1987 doğumluyum babamın sigortasından yararlanabilirmiyim yada genel sağlık siğortasınamı başvurmam gerekiyor ?

Cevaplayan: Gizem Eski Ski - 24.01.2012 19:48:25
ben 24.09.1990 doğumluyum şuan çalışmıyorum açıköğretim okuyorum babamda ssk emeklisi sgkya öğrenci belgemi götürmeme gerek var mı cevap verirseniz çok sevinirim.
şimdiden teşekkürler.

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.30.09.1990 öncesi doğum tarihiniz olduğu için.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Volkan Aşkar - 24.01.2012 20:06:02
MERHABALAR BEN 04.06.1988 DOĞUMLUYUM ANNEM BABAM EMEKLİ VE BEN 3, SINIF AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİYİM HERHANGİBİRYERE BAŞVURMAM GEREKİR Mİ? EĞER ÖĞRENCİ BELGEMİ SGK YA VERMEZSEM EN YÜKSEK TABANDAN PRİM ÖDETİRLER Mİ BANA YOKSA SADECE SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN Mİ ÖĞRENCİ BELGESİ VERMEMİZ GEREKİYOR YANİ AÇIKÇASI ŞUNU SORMAK İSTİYORUM ÖĞRENCİ BELGESİNİ SGK YA VERMEZSEM NE OLUR PRİM ÖDERMİYİM....TEŞEKKÜRLER İYİ AKŞAMLAR

Siz 25 yaşına kadar anne veya babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenci belgeni bir dilekçe ekinde SGK na vermelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Volkan Aşkar - 24.01.2012 20:15:42
MERHABALAR BEN 04.06.1988 DOĞUMLUYUM ANNEM BABAM EMEKLİ VE BEN 3, SINIF AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİYİM HERHANGİBİRYERE BAŞVURMAM GEREKİR Mİ? EĞER ÖĞRENCİ BELGEMİ SGK YA VERMEZSEM EN YÜKSEK TABANDAN PRİM ÖDETİRLER Mİ BANA YOKSA SADECE SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN Mİ ÖĞRENCİ BELGESİ VERMEMİZ GEREKİYOR YANİ AÇIKÇASI ŞUNU SORMAK İSTİYORUM ÖĞRENCİ BELGESİNİ SGK YA VERMEZSEM NE OLUR PRİM ÖDERMİYİM....TEŞEKKÜRLER İYİ AKŞAMLAR

Cevaplayan: Meltem Akar - 24.01.2012 20:15:58
iyi günler. 26 yaşında üniversite lisans öğrencisiyim. geçtiğimiz sene evlendim, öğrenimim devam ediyor bu arada tabii. evlenmeden önce babamın sigortasından faydalanıyordum. evlendikten sonra da çalışıncaya kadar eşimin sigortasından faydalanacağımı düşünüyordum ancak öğrenci oluşum ve hali hazırdaki değişiklikler kafamızı karıştırdı ailece. ne yapmamız gerekir? yanıtlarsanız çok seviniriz.

Eşinizin sigortasından sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Hiç bir işlem yapmanıza gerek yoktur.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Ayşe Kaya - 24.01.2012 21:17:12
merhaba babamın bağkura prim borcu var ben öğretmenim ve babamı emekli sandığından yararlanmasını istiyorum bu prim borcu buna engel midir?

Babanız sizn üzerinizden sağlık hizmeti alamaz.Bağ-kur terki ve borcu ödenmelidir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Süleyman Kayacan - 24.01.2012 23:36:40
Merhabalar Ben ssk lı olarak çalışıyorum.oğlum 20yaşında kazakistanda üniversite okuyor.ülkeye geldiğinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirmi.Gerekli belgeler nelerdir.

Cevaplayan: İlknur Müküs - 25.01.2012 01:12:44
Merhaba Yaşar Hocam, 17.08.1987 doğumluyum, üniversite 3.sınıf öğrencisiyim. Babam emekli. 17.06.2011 tarihinden beri part time olarak özel bir kuruluşta çalışmaktayım. 25 yaşına ay olarak henüz girmedim. Bu aşamada benim ne yapmam gerekiyor, herhangi bir başvuru yapmam gerekiyor mu? Ayrıca işten ayrılmam durumunda birşey yapmam gerekecek mi? Şimdiden çok teşekkür ederim bizlere zaman ayırdığınız için çok sağolun.

Cevaplayan: Sümeyye Ürgüplü - 25.01.2012 02:43:57
Merhaba Yaşar Bey,
Ben 19.02.1985 doğumlu, üniversite mezunu bir kadınım. Ocak 2009`da evlenip Nisan 2011`de boşandım, ancak tekrar babamın sigortasından faydalanmak için başvuruda bulunmadım. Şimdi başvuruda bulunmam halinde tekrar faydalanabilir miyim? Birkaç günlük de olsa sigorta girişimin yapılmış olduğunu biliyorum fakat hiç çalışmadım. İlaveten, ailemden ayrı yaşıyorum, ailemin desteği hariç gelirim yok. GSS yükümlülüğüm bulunuyor mu? Yardımlarınız için çok teşekkür ederim, saygılarımla.

Sayın Sümeyya Ürgüplü
Siz babanızdan yetim maaşı alırsınız.Yetim maaşı alan da sağlık hizmeti alır.SGK na uğrayıp tahsis ve talep formunu doldurmalısınız.GSS için baş vur yetim maaşın bağlanana kadar.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İlker Civanmirza - 25.01.2012 07:23:56
Emeğiniz için teşekkürler Yaşar bey .... Ben 31.08.1986 doğumlu yüksek lisans öğrencisiyim ikamet adresim şu anda üniversiteyi okuduğum sehirde geçen sene babam emekli olduğundan dolayı babamın sigortasından cıkartıldım su anda bir sağlık sigortam bulunmuyor ne yapacağımı tam olarak öğrenmek istiyorum ilk sorum acaba ben gelir tespiti yaptırmam gerekiyormu ( 25 yasının içinde olmusmu oluyorum bitirmişmi oluyorum bu durumda? ) eğer gerekmiyorsa sigortamı tekrar baslatmak için ne kadar süre içinde öğrenci belgemi götürmem gerekiyor ?
şimdiden cevaplarınız için teşekkürler...

Cevaplayan: Funda Unda - 25.01.2012 10:50:25
10/08/1984 dogumluyum. hiç bir çalışma hayatım olmadı.babam emekli sandığı 2/3 derecesinden emekli benim bir bildirimde bulunmam gerekiyormu.

Siz 30.09.1990 öncesi doğumlusunuz.Babanızın üzerinden sağlık hizmeti alıyorsunuz.Almaya da devam edeceksiniz.GSS için işleme gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Oğuz - 25.01.2012 11:16:09
18 yaşını doldurdum. Üniversiteye hazırlık için dershaneye gidiyorum. Öğrenci sayılırmıyım. Ne yapmam lazım.
Hayırlı işler diliyorum.

GSS için Bulunduğunuz yerde bulunan SYDV (Kaymakamlık) Gelir testi için başvurun.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Esra Çakmaz - 25.01.2012 11:57:14
merhaba,
ben yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldım ve 21 yaşındayım gelir testi uygulaması için form doldurmam gerekiyor mu? şuanda üniversiteye hazırlanıyorum. annem çalışıyor ve sigortalı yararlanamazsam bile ödemem geren bi prim olur mu? gelir testi için dün form doldurmaya gittim ve bana 25 yaşın altında olduğunuz için gerek yok dendi ama ben tam olarak emin olamadım. yardımcı olursanız çok sevinirim. teşekkürler

Cevaplayan: Betül Yılmaz - 25.01.2012 12:22:31
10.10.1990 doğumluyum ve üniversite öğrencisiyim. Babam SSK`dan emekli ve ondan faydalanıyorum. Benim gelir testi yaptırmama gerek yok ama bir Sosyal Güvenlik Merkezi`ne gidip öğrenci belgemi vermeli miyim?
Çok teşekkür ederim.

Siz öğrenci belgenizi SGK na bier dilekçe ekinde vermelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aslı Taş - 25.01.2012 13:04:16
ben 1991 doğumluyum üniversite 1.sınıf öğrencisiyim ailemden yararlandığım bir güvencem yok.babamın bağkurdan emekli olmasına 3 sene var.benim ne yapmam gerek yardımcı olur musunuz.

Babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aslı Taş - 25.01.2012 13:12:45
ben 1991 doğumluyum üniversite 1.sınıf öğrencisiyim ailemin güvencesi yok yararlanamıyorum.babam bağkurdan emekli olmasına 3 sene var.benim gelir testi yaptırmam gerek mi.yardımcı olur musunuz?

Sayın Aslı Taş
Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Gelir testi için işlem yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Volkan Aşkar - 25.01.2012 13:15:32
peki dilekçe vermezsem ne olur onu sormak istiyorum sadece yani prim ödermiyimm yaşar bey tam anlayamadım

Cevaplayan: Bugra Ceylan - 25.01.2012 13:54:29
merhaba
ben 18 yasındayım ve suanda ogrencı olarak gozukmuyorum sınava tekrar hazırlanıyorum
saglık sıgortasından yararlanabılıyormuyum ?

Siz 18 yaşını doldurmuşsanız GSS için müracat etmelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Elif Saydam - 25.01.2012 14:00:19
04.11.1987 doğumluyum.üniversiye mezunuyum.babam ssk dan emekli ondan faydalanıyorum kaymakamlığa gidip gelirim yoktur diye bir dilekçe vermem gerektiği söyleniyor doğru mudur ?? şimdiden teşekkürler...

Cevaplayan: Elif Saydam - 25.01.2012 14:00:53
04.11.1987 doğumluyum.üniversiye mezunuyum.babam ssk dan emekli ondan faydalanıyorum kaymakamlığa gidip gelirim yoktur diye bir dilekçe vermem gerektiği söyleniyor doğru mudur ?? şimdiden teşekkürler...

Cevaplayan: Burak Yoleri - 25.01.2012 14:18:07
Merhabalar.. 1992 doğumlu üniversite öğrencisiyim. Babam bu Ocak ayında emekli olmuş durumda. Benim SGK`ya gidip herhangi bir işlem yaptırmam gerekli midir? Yani ben daha önce babamdan ssk çalışanı olarak yararlanıyordum. Şimdi emekli olduğu için gidip herhangi bir değişiklik yaptırmam gerekiyor mu?
Teşekkürler..

Babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işleme gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Salih Kurt - 25.01.2012 14:35:10
Merhaba 08,08,1987 dogumluyum,, 23 yasında 4 yıllık fakülteden mezun oldum, su an 24 yaşındayım, babamın emekli sandığından yararlanıyorum. Gelir testi yaptırmama gerek var mı?

az önce bir sgk görevlisi ile görüştüm,o 20 yaşını doldurduğum ıcın prosedürleri uygulamamı söyledi.

kısacası yaş sınırı 20 mi 25 mi benim durumum için?

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını tamamlayanlara eski hızlar denilmektedir.Eski kızlar anne ve babalarının üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceklerdir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sertac Gunay - 25.01.2012 15:19:26
23 yaşındayım yüksek lisans yapıyorum. Babam özel bi bankadan emekli sandığından emekli. Babamın sigortasından faydalanabilr miyim? Gelir testi yaptırmam gerekiyor mu?

Ünüversite bitince babanızdan sağlık hizmeti almanız da sona erer.GSS için işlem yaptırın.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emre Mre Uçar - 25.01.2012 15:29:15
meraba 12,01,1989 dogumluyum açıköğretim LİSE de son sınfta okumaktayım şuan çalışmıorum babam emekli onun üzerinde n yaralanabilimiym saglık için birde 3 günlük yatmış pirimim var kendime ait bu sorun olurmu soalun

Cevaplayan: Özgür Yıldız - 25.01.2012 15:49:59
merhaba 24 yaşında açık öğretim lisesi ğrencisiyim babamın sigortası üzerinden sağlık hizmeti alabilirmiyim gelir tesbiti yaptırmama gerek varmı

Cevaplayan: Banu Özel - 25.01.2012 17:11:51
ben 18 yaşıma yeni girdim okumuyorum ben dydum 18 yaşını doldrmuş olan kişi sigrtadan tararlanmıyormuş bn yararlanmm için ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinrm tşkkrler

Cevaplayan: Mehmet Çakır - 25.01.2012 17:18:05
Merhaba 18.03.1984 doğumluyum 2009 yılından beri işsizim ve sigortam ödenmiyor, aöf 3. sınıf öğrencisiyim yeni yasadan yararlana bilirmiyim? Primlerimi gelir tespiti yapıldıktan sonra devlet karşıyalayacak mı?

Cevaplayan: Tuncay Yiğit - 25.01.2012 18:20:02
merhaba ben 30.11.1987 doğumluyum yüksek lisans öğrencisiyim gelir testi yaptırmama gerek var mı birde gelir testinde aldığımız kredide değerlendiriliyor mu _?????????????????????

Cevaplayan: Ahmet Ünlü - 25.01.2012 18:24:37
merhaba 1988 dogumluyum ,, suanda 23 yasındayım. babam emekli memur. üniversite ögrencisiyken babamın üzerinden emekli sandıgından yararlanmaktaydım. şuanda mezun durumundayım. GSS ye basvurmam gerekir mi? yoksa 25 yaşına kadar babamın üzerinden yararlanmaya devam mı edicem? bu durum kız ve ya erkek olmaya gore degisiyor mu?

Cevaplayan: Meltem Altınbaş - 25.01.2012 18:53:58
merhaba..24.11.1990 doğumluyum önlisans 2. sınıf öğrencisiyim.. babamın ssk sından yararlanıyorum fakat sgk kaydı gibi birşeyler duydum öğrenci belgesi ile kayıt yaptırmak gerekiyormuş daha önce hiç böyle bir işlem yapmadım nedir nasıl olur bir bilgim yok yaptırmam gerekiyormu neler yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim..teşekkürler..

Cevaplayan: İlknur Müküs - 25.01.2012 19:16:22
Merhaba Yaşar Bey,
17.08.1987 doğumluyum. Üniversite 3. sınıf öğrencisiyim. Babam emekli. 17.06.2011 tarihinden beri özel bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaktayım. Benim herhangi bir başvuru ya da belge teslimi yapmam gerekiyor mu? Ayrıca işten çıkma durumunda birşey yapmam gerekiyor mu, şartlar değişecek mi? Şimdiden çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Kolay gelsin...

Cevaplayan: Burak Mırık Irık - 25.01.2012 19:21:28
1990 dogumluyum,babam emeklı,unıversıte ogrencısıyım ve stajla sıgortam basladı fakat su an yatmıyor.Gelir tespiti yaptırmam gerekıyormu ? Tesekkurler

Cevaplayan: Gürhan Kara - 25.01.2012 19:57:41
merhaba
1988 doğumluyum ve üniversite öğrenimime devam etmekteyim.Babam yeşil kartlı fakat annem ve abimin sigortası bulunmakta buna rağmen herhangi bir işlem yaptırmam gerekiyor mu ? ilginize teşekkür ederim...

Cevaplayan: Volkan Aşkar Şkar - 25.01.2012 20:19:32
BİR SORUM DAHA OLACAKTI BENİM KARDEŞİM 5, SINIFA GİDİYOR ONUN İÇİN ÖĞRENCİ BELGESİNİ SGK YA VERMEK ZORUNDAMIYIMM TEŞEKKÜRLERR..

Cevaplayan: Halim Cicioğlu - 25.01.2012 20:29:36
İyi günler.02.09.1986 Doğumluyum.Şu an AOF`de 3.SINIF ÖĞRENCİSİYİM Yukarıda Erkeklerin Sağlık sigortasından yararlanabilmesi için "25 yaşını doldurması" gerekir gibilerinden yorumlarınızı gördüm.Ben şimdi 02.09.2012 demi 25 yaşını dolduruyorum veya ben şimdi babamın emekli liğindne öğrenci olduğumdan dolayı yararlanabiliyroumuyum yoksa bu hakkımı 2011 de kaybetmişmi bulunuyorum TEŞEKKÜRLER SAYGIALRIMLA

Cevaplayan: Erkan Kaplan - 25.01.2012 20:44:59
Merhaba.Ben 22 yaşındayım üniversite 2.sınıfta okuyorum,aynı zamanda kısmi süreli part-time olarakda çalışıyorum.İkilemde kaldım. Ben 25yaş altı yüksekögrenim gören kesimden sayıldığımdan öğrenci belgesini sgk`ya vermem yeterli mi yoksa, kısmı süreli part-time çalıştığımdan eksik günlerin sigortasını ödemek zorundamıyım gelir testine mi gitmeliyim?

Cevaplayan: Seyhan Gülerer - 25.01.2012 23:36:00
hocam selamlar öncelikle
04.07.1986 duğumluyum ve üniv. 2. sınıf öğrencisiyim. Emekli olan babamın ssk`sından yararlanıyordum. Bugün başka bir arkadaşımın söylediğine göre, gelen yenileme ile birlikte üniv. öğrencilerinin yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyorum. Beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim hocam. Şimdiden teşekkür ederim.

Ünüversite öğrencileri 25 yaşına kadar babası üzerinden sağlık hizmeti alırlar.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emrah Kurt - 26.01.2012 02:11:58
Merhaba, yaşım 19 açık öğretim lisesinde okuyorum. Ve herhangi bir işte çalışmıyorum. Anladığım kadarıyla okuyanlara(lise), yani benim durumumda olanlar 20 yaşına kadar "anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir." Peki bu şartlar, Açık Öğretim Lisesindeki öğrencileri kapsıyor mu?

Bir sorum daha olacak, 20 yaşıma girdiğimde mağlum Asker olacağım. bu durumda Sağlık güvencem nasıl olacak? ayrıca Askerliğim bittiğinde (21 yaşımda) lise mezunu olacağım. haliyle 25 yaş altında olanlar, "yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir." yani Askerden geldiğim de Üniversiteye yerleşme durumunda 25 yaşıma kadar yararlanmaya devam edeceğim öyle değil mi?
Son olarak sorduğum sorularla ilgili olarak izlemem gereken bir yol var mı?

Cevaplarınız için teşekkürler.

Cevaplayan: Emrah Kurt - 26.01.2012 02:14:45
Merhaba, yaşım 19 açık öğretim lisesinde okuyorum. Ve herhangi bir işte çalışmıyorum. Anladığım kadarıyla okuyanlara(lise), yani benim durumumda olanlar 20 yaşına kadar "anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir." Peki bu şartlar, Açık Öğretim Lisesindeki öğrencileri kapsıyor mu?

Bir sorum daha olacak, 20 yaşıma girdiğimde mağlum Asker olacağım. bu durumda Sağlık güvencem nasıl olacak? ayrıca Askerliğim bittiğinde (21 yaşımda) lise mezunu olacağım. haliyle 25 yaş altında olanlar, "yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir." yani Askerden geldiğim de Üniversiteye yerleşme durumunda 25 yaşıma kadar yararlanmaya devam edeceğim öyle değil mi?
Son olarak sorduğum sorularla ilgili olarak izlemem gereken bir yol var mı?

Cevaplarınız için teşekkürler.

Cevaplayan: Emrah Kurt - 26.01.2012 02:14:49
Merhaba, yaşım 19 açık öğretim lisesinde okuyorum. Ve herhangi bir işte çalışmıyorum. Anladığım kadarıyla okuyanlara(lise), yani benim durumumda olanlar 20 yaşına kadar "anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir." Peki bu şartlar, Açık Öğretim Lisesindeki öğrencileri kapsıyor mu?

Bir sorum daha olacak, 20 yaşıma girdiğimde mağlum Asker olacağım. bu durumda Sağlık güvencem nasıl olacak? ayrıca Askerliğim bittiğinde (21 yaşımda) lise mezunu olacağım. haliyle 25 yaş altında olanlar, "yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir." yani Askerden geldiğim de Üniversiteye yerleşme durumunda 25 yaşıma kadar yararlanmaya devam edeceğim öyle değil mi?
Son olarak sorduğum sorularla ilgili olarak izlemem gereken bir yol var mı?


Cevaplayan: Esra Çakmaz - 26.01.2012 06:45:56
merhaba,
ben yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldım ve 21 yaşındayım gelir testi uygulaması için form doldurmam gerekiyor mu? şuanda üniversiteye hazırlanıyorum. annem çalışıyor ve sigortalı yararlanamazsam bile ödemem geren bi prim olur mu? gelir testi için dün form doldurmaya gittim ve bana 25 yaşın altında olduğunuz için gerek yok dendi ama ben tam olarak emin olamadım. yardımcı olursanız çok sevinirim. teşekkürler

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını doldurranlar anne ve babasından sağlık hizmeti almaya devam edecekler.Bu nedenle sizin GSS için işlem yapmanıza gerek yoktur.Cevaplayan: Salih Kurt - 26.01.2012 11:00:59
Salih KurtMerhaba 08,08,1987 dogumluyum,, 23 yasında 4 yıllık fakülteden mezun oldum, su an 24 yaşındayım, babamın emekli sandığından yararlanıyorum. Gelir testi yaptırmama gerek var mı?

az önce bir sgk görevlisi ile görüştüm,o 20 yaşını doldurduğum ıcın prosedürleri uygulamamı söyledi.

kısacası yaş sınırı 20 mi 25 mi benim durumum için?

1 Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını tamamlayanlara eski hızlar denilmektedir.Eski kızlar anne ve babalarının üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceklerdir.
Yaşar Gönenç


Verdiğiniz cevabın benim sorumla ne alakası oldugunu anlamadım. Eski kızlar beni ilgilendirmiyor (Salih Kurt)
Bir başkasına yazılan cevap size sehven yansımıştır.
Şevket Tezel Beyin buün kü yazısını okuyalım.Sağlık yardımı ünüversite bitince durdurulur.GSS ye müracat edilmesi gerekir.


Genel Sağlık Sigortasında Memur Çocuklarının Farklı Hakları- Yurtdışında İkamet Edenlerin GSS Durumu

Genel Sağlık Sigortasında Memur Çocuklarının Farklı Hakları
Zorunlu genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesiyle üzerinde durmaya fazlasıyla değer bulunan bu konulardan biri de genel sağlık sigortası kapsamında bakmakla yükümlü olunma şartlarını taşıyor olup olunmadığıdır. Zira bakmakla yükümlü olunan kişiler bedelsiz olarak genel sağlık sigortasından yararlanabilirken, 18 yaşından büyük diğer çocuklar için genel sağlık sigortası primi ödenmek durumunda kalınacak. 5510 sayılı Kanun birçok hüküm gibi çalışan veya emeklilerin eş ve çocuklarının sağlıktan yararlanmaları bakımından önemli olan “Bakmakla yükümlü olma” koşullarını değiştirmişti. Değişiklik 18 yaşına kadar olan çocukların haklarını değiştirmiyor, buna mukabil 18 yaş üstü çocukların sağlık yardımı alma hakların değiştiriyordu. Bu bağlamda kazanılmış hakların korunumu gereği 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan kız çocuklarının sağlık yardımından yararlanma hakkı bakımından önce kısmen ve sonra da 6111 sayılı Kanunla tamamen eski hakları iade edilmişti. Bu bakımdan ana-babası ister Bağ-Kur`lu olsun, ister Emekli Sandığı iştirakçisi olsun, ister SSK sigortalısı olsun, isterse özel banka sandığı sigortalısı olsun tüm kız çocuklarından 01.10.1990`dan önce doğmuş olanlar bu ayrık haktan faydalanmaya devam edecekler.
İşte bu ince nokta gibi bir başka ince noktaya daha Türk basınında yine ilk defa biz işaret edeceğiz. O da 01.10.2008 tarihi öncesinden beridir memur veya 399 sayılı KHK`ye tabi sözleşmeli personelin 18 yaşını doldurmuş erkek çocuğu olanların genel sağlık sigortası bakımından farklı haklarıdır. 01.10.1990`dan önce doğmuş bulunan ve 01.10.2008 tarihinde 18 yaşından büyük olan erkek çocuklar diğer çalışan veya emekli çocuklarından farklı olarak eğitim hayatlarına son vermiş olsalar dahi, işsiz ve bekar iseler 25 yaşını dolduruncaya kadar memur veya 399 sayılı KHK`ye tabi sözleşmeli personel olan anne veya babalarından dolayı sağlık yardımından yararlanmaya devam edebileceklerdir. Uygulamanın yasal dayanağı 657 sayılı Kanunun tedavi yardımı hakkını aile yardımı ödeneğine dayandırması ve aile yardımı ödeneğine müstehaklıkta 18-25 yaş arası çocuklar için eğitimlerinin devam edip etmeyeceğini aramamasıdır. Dolayısıyla Emekli Sandığı iştirakçiliğinden 5510/4/C sigortalılığına geçiş yapmış memur veya 399`luların 01.10.1990`dan önce doğmuş erkek çocukları eğitim yaşamına devam şartı olmaksızın 25 yaşını dolduruncaya kadar zorunlu GSS primi ödemeden genel sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilecekler, sadece evlenme veya çalışmaya başlama halinde ebeveynlerinden GSS hakkı sona erecektir.


Cevaplayan: Gürhan Kaya - 26.01.2012 11:03:41
merhaba
1988 doğumluyum ve üniversite öğrenimime devam etmekteyim.Babam yeşil kartlı fakat annem ve abimin sigortası bulunmakta buna rağmen herhangi bir işlem yaptırmam gerekiyor mu ? ilginize teşekkür ederim...

Annenizden sağlık yardımı almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sadet Işık - 26.01.2012 11:58:17
bn 22 haziran 1992 doğumluyum.okumuyorum.çalışmıyorum.annemin sigortasından yararlanıyorum.annem çalışıyor.gss yaptırmama gerek varmı. yardımlarınız için teşekkürler

Anneniz üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işleme gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Saliha - 26.01.2012 12:39:56
18 yaşına ocak ayında girdim baba sigortosndan yarralanabilirmiyim kaç yaşına kadar yarralanırım ve bide ben okumuyorm o yüzden yararlanabiliyormuyum.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Cevaplayan: Emrah Kurt - 26.01.2012 13:12:43
Merhaba, yaşım 19 açık öğretim lisesinde okuyorum. Ve herhangi bir işte çalışmıyorum. Anladığım kadarıyla okuyanlara(lise), yani benim durumumda olanlar 20 yaşına kadar "anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir." Peki bu şartlar, Açık Öğretim Lisesindeki öğrencileri kapsıyor mu?

Bir sorum daha olacak, 20 yaşıma girdiğimde mağlum Asker olacağım. bu durumda Sağlık güvencem nasıl olacak? ayrıca Askerliğim bittiğinde (21 yaşımda) lise mezunu olacağım. haliyle 25 yaş altında olanlar, "yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir." yani Askerden geldiğim de Üniversiteye yerleşme durumunda 25 yaşıma kadar yararlanmaya devam edeceğim öyle değil mi?
Son olarak sorduğum sorularla ilgili olarak izlemem gereken bir yol var mı?

Asker olduğunuz da sağlık hizmeti devlet taraffından karşılanır.

Cevaplayan: Aslı Gülpak - 26.01.2012 14:11:25
merhaba 1981 doğumluyum çalışmıyorum babamın emekli sandığından yararlanıyorum bir işlem yaptırmam gerekiyor mu ?ilginize teşekkür ederim.

Sayın Aslı Gülpak
Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işlem yaptırmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Meryem Solakoglu - 26.01.2012 15:41:38
mrb yaşar bey ben 16,08,1990 doğumluyum önlisans bitti şuan açıköğretim 3 sınıf okuyorum.sigorta girişim 1 2 ay gibi bir zaman yattı şuan çalışmıyorum.ben hiç kendi sigortamı aktivasyon yaptırmadım hep babamdan bakındım babam bağkurlu ben şuan çalışmıyorum benim ne yapmam gerekiyor .şimdiden teşekkürler...

30.09.1990 öncesi doğum tarihi olduğu için sağlık hizmetini babanız üzerinden almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sami Bozdağ - 26.01.2012 17:16:22
Yaşar bey ben 22 yaşında üniversite öğrencisiyim .babamdan sigortam yok yeşil kartlı kendisi.annemin babasından emekliliği var yetim maaşı alıyor.Bu durumda herhangi bir işlem yapacak mıyım ? lütfen yardımcı olun ne yapacagımı bilmiyorum...

Siz GSS için müracat etmeniz gerekir.

Cevaplayan: Burak İlgiç - 26.01.2012 22:35:30
18 yaşına yeni girdim babam bağkur çalışan Sağlık hizmetinden faydalanmak için ne yapmam gerek üniversite 1. Sınıf öğrencisiyim

öĞRENİM BELGESİNİ ALIP BİR DİLEKÇE İLE SGK NA VERMENİZ YETERLİDİR.
YAŞAR GÖNENÇ

Cevaplayan: İlknur Müküs - 27.01.2012 01:13:22
Merhaba Yaşar Bey, 17.08.1987 doğumluyum, üniversite 3.sınıf öğrencisiyim. Babam emekli. 17.06.2011 tarihinden beri part time olarak özel bir kuruluşta çalışmaktayım. 25 yaşına ay olarak henüz girmedim. Bu aşamada benim ne yapmam gerekiyor, herhangi bir başvuru yapmam gerekiyor mu? Ayrıca işten ayrılmam durumunda birşey yapmam gerekecek mi? Şimdiden çok teşekkür ederim bizlere zaman ayırdığınız için.

Cevaplayan: Mehmet Sahin - 27.01.2012 04:35:19
evliyim 1 çocuğum var 4 yaşında ben sigortalı çalışandım ama 9 aydır işsizim işsizlik maaşımda bitti gss için müracat etmem gerekiyormu?

GSS için müracat etmelisiniz.

Cevaplayan: Mehmet Gür - 27.01.2012 16:08:11
merhaba yaşar bey genel sağlık sigortasına başvuru süresi uzatıldı mı ? tşkler

Şubat sonuna kadar uzatıldı.

Cevaplayan: Nizamettin Korkmaz - 27.01.2012 16:17:30
İyi günler, evliyim ve 1 çocuğumuz var. Bugün eşimin adına sgk dan gss için gelir tespiti yapmamız gerektiğini belirten bir mektup geldi ama eşim için ev hanımlarına yönelik isteğe bağlı sigorta başvurusunu 14.01.2012 tarihinde yapmıştık ve kabul edildi ayrıca ocak ayı için yaklaşık 15 günlük primimizi ödedik, ama online olarak Sgk sorgulamamızda müstehak değildir uyarısı alıyoruz. (herhalde 30 günlük prim ödememiz gerektiği için) şubat ayı primini ödedikten sonra müstahak olacak mı? Adımıza gssborcu tahakkuk etmişmidir veya gss borcumuzu nasıl öğreneceğiz. Ayrıca öğrenmek istediğim, bu ay sonu itibariyle işime son verilecek, şubat ayında internet üzerinden online ile sağlık aktivasyonu yapsam , eşimin isteğe bağlı sigorta kapsamında gss den hem ben hem de çocuğumuz faydalanabilirmi yani, aktivasyon yapabilirmiyiz yoksa sgk Merkezlerine başvurmak gibi bir çile mi çekeceğiz. Cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevaplayan: Zafer Ömerli - 27.01.2012 16:58:50
suan 37 yaşındayim 1997 sigorta girişim var. 2006 yılından beri açıköğretim ögrecisiyim bu yıllar içerisinde herhangi bir isyerinde sigortalı çalışmadım. emekli olacagım zaman bu yılların primini ödeye biliyormuyum

Geriye doru prim ödeyemezsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kenan Şahan - 28.01.2012 01:20:34
merhabalar ben evliyim ve 1 çocuk sahibiyim benim sorum şu olcak ben 2011 mayıs ayında işten çıkarıldım işsizlik maaşı ve gss den yararlandım aralık 31 de hepsi bitti gss için başvurmam gerekiyor mu sanırım geriye dönük bir sene esası varmış yani 1 sene önce sigortalı işte çalışmayanların başvurması gerekiyormuş benim gerekmiyor diye duydum ne kadar doğru yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler

Siz GSS için işlem yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kenan Zan - 28.01.2012 02:38:44
şubat ayı içinde işe başlarsak misal 4-5 i gibi gss yaptımamıza gerek varmıCevaplayan: Ali Demir - 28.01.2012 04:19:25
Benim sgk sorgumda 4a için müstehaktır,müstehak yazdığında birşey yapmamız gerekmiyor değil mi?

Sizin durumunuz nedir.Sigortalı çalışorsanız sağlık hizmeti alıyorsunuz işleme gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayse - 28.01.2012 11:47:41
Merhaba 08.08.1988 doğumluyum. 1aylık sigorta girişim var. babam memur ve halen çalışıyor. ben aöf 4.sınıf öğrencisiyim ama babamın ssk yararlanamıyorum. bunun için aöf den okuduğuma dair belge alıp sgk` ya vermem gekekiyormuş. elime bugun taahhütlü sgk dan bi belge geldi. ben okuduğuma dair belgeyi sgk ya versem yeterli olur mu acaba?

Siz öğrenim belgesini bir dilekçeyle birlikte SGK na vermelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Cengiz Kaloğlu - 28.01.2012 11:51:26
merhaba 20 haziran 1987 doğumluyum dikey geçiş sınavına hazırlanıyorum bu ocak ayında üniversite 2 yıllık bitirmiş olacağım ben gelir testine şimdimi başvuracağım yoksa 20 haziran 2012 den sonra mı başvuracağım ayrıca 2012 eylül ayına kadar da üniversite öğrencisi olmayacağım eğer kazanırsam 3. sınıftan devam edeceğim ne yapmam gerekiyor

Anne veya babanızın sosyal güvencesi var mı

Cevaplayan: Ceylan Gül - 28.01.2012 14:11:42
ben 22 yaşındayım ve annemin üzerinden sigortalı olarak yararlanıyordum. Fakat bu iptal olmuş, ben 5 gün sonra nikahlı olacağım ve eşimin üzerine geçip onun sigortasından yararlanabilecek miyim? Yinede bu teste girmeli miyim şimdi?

Eşinizin üzerinden sağlık hizmeti almaya başlıyacaksınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Begüm Avcı - 28.01.2012 17:48:09
Merhaba Yaşar Bey,ben 28 yaşında son sınıf öğrencisiyim.annem ve babam emekli sandığından emekli.bende babamın sigortasıyla bakılıyorum.25 yaşını geçen öğrenciler gss yaptırmak zorunda diyorlar kafam bu konuda baya bi karıştı.şimdi ben gss yaptıracakmıyım?yoksa babamın sigortasından faydalanmaya devam edecekmiyim,herhangi bir işlem yaptırmak zorundamıyım?

Babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işlem yaptırmanıza gerek yoktur.

Cevaplayan: Özge Yükselen - 28.01.2012 17:57:08
iyi günler Yaşar Bey,ben 27 yaşındayım ve halen üniversite öğrencisiyim.annem ve babam emekli sandığından emekliler ve ben babam üzerinden emekli sandığına bağlıyım.fakat başka bir şehirde okuduğum için ikamethagım da ailemin yanında değil okuduğum şehirde gösteriyor.bu durumda benim durumum ne oluyor;?hala babam üzerinden emekli sandığına bağlı kalıyormuyum,herhangi bir yere başvurmam lazımmı?bu konuda kafam çok karıştı

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Cengiz Kaloğlu - 29.01.2012 06:24:52
merhaba 20 haziran 1987 doğumluyum dikey geçiş sınavına hazırlanıyorum bu ocak ayında üniversite 2 yıllık bitirmiş olacağım ben gelir testine şimdimi başvuracağım yoksa 20 haziran 2012 den sonra mı başvuracağım ayrıca 2012 eylül ayına kadar da üniversite öğrencisi olmayacağım eğer kazanırsam 3. sınıftan devam edeceğim ne yapmam gerekiyor

Anne veya babanızın sosyal güvencesi var mı

evet babam emekliği sandığına bağlı çalışıyor ayrıca gelir testi yaptıracaksam yanımda ne götürmem gerekiyor

Öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.Öğreniminiz devam etmezse 25 yaş kuralı uygulanmaz.

Cevaplayan: Oğuzhan Tuğluoğlu - 29.01.2012 11:22:15
20 yaşındayım öğrenci belgesi ile sgk ya gidip sigorta kayıt yeniletmem için son gün ne zaman acaba?

Bunu her zaman yaparsınız.

Cevaplayan: Çağrı Diker - 29.01.2012 23:12:37
İyi günler 4 yıllık üniversite öğrencisiydim fakat kaydımı dondurdum. Bu sene sınavlara tekrar hazırlanıyorum. Gelir testi mi yaptırmam lazım yoksa öğrenci belgesi mi vermem gerekiyor.. Teşekkürler

Cevaplayan: Mehme Gür - 29.01.2012 23:34:52
merhaba Yaşar bey genel sağlık sigortası başvurusu için şubat sonuna kadar süre uzatılması sadece yeşil kartlılar için mi herkes için mi ? tşk ederim.

Herkes için geçerlidir.

Cevaplayan: İlker Civanmirza - 30.01.2012 06:27:05
Emeğiniz için teşekkürler Yaşar bey .... Ben 31.08.1986 doğumlu yüksek lisans öğrencisiyim ikamet adresim şu anda üniversiteyi okuduğum sehirde geçen sene babam emekli olduğundan dolayı babamın sigortasından cıkartıldım su anda bir sağlık sigortam bulunmuyor ne yapacağımı tam olarak öğrenmek istiyorum ilk sorum acaba ben gelir tespiti yaptırmam gerekiyormu ( 25 yasının içinde olmusmu oluyorum bitirmişmi oluyorum bu durumda? ) eğer gerekmiyorsa sigortamı tekrar baslatmak için ne kadar süre içinde öğrenci belgemi götürmem gerekiyor ?
şimdiden cevaplarınız için teşekkürler...

1.Siz 31.08.1986+25=31.082011 tarihi itibariyle 25 yaşınızı doldurmuş oluyorsunuuz.
2.GSS için gelir testi yaptırmalısınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Faruk Atılgan - 30.01.2012 12:11:24
26 yaşındayım, lisans öğrencisiyim. babamdan kaynaklı yetim maaşı almaktaydım, o zaten bitti. 2009 da özel sektörden ssk girişim var. ancak durum kodu şu an * gözüküyor. GSS için gelir testi yaptırmalı mıyım? iyi çalışmalar..

Siz GSS içim işlem yaptırınız.

Cevaplayan: Melek Yeşil - 30.01.2012 12:11:45
25 yaşındayım üniversite mezunuyum. çalışmıyorum. babamın sağlık sigortasından yararlanıyorum ama bana sgk dan bildirim geldi güvencemin olmadığına dair.gelir testi yaptırmam gerekiyor mu teşekkür ederim.babam emekli olunca sigartasından yararlanamıyormuyum.

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.

Cevaplayan: Akın Avlar - 30.01.2012 12:26:54
ben 93 doğumluyum, babam memur emeklisi. geçen sene lise bitti bu sene tekrar hazırlanıyorum. şuan okumuyorum yani. sağlık sigortası yaptırmalımıyım? duyduğum kadarıyla memur çocukları 25 yaşına kadar bakılıyormuş. Aslı var mı bunun. teşekkür ederim cevaplarınız için..

25 yaşına kadar devam eder.Doğrudur.

Cevaplayan: Murat Bulut - 30.01.2012 13:35:19
İyi günler 25 yaş altı üniversite öğrencisi olduğum için babamın (bağ-kur) sigortasından yararlanıyorum. 2011-2012 eğitim dönemi başında öğrenci belgemle birlikte SGK`ya başvurarak sigorta süremi bir yıllığına uzattım. Fakat yeni sistemden dolayı tekrar öğrenci belgemle birlikte SGK`ya başvurmam gerekip gerekmediğini merak ediyorum. Çalışmalarınız için teşekkürler.

Saygılar,

Tekrar vermenize gerek yoktur.Müstehlıka mı ona bakınız.
1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Ahmet Yurdakul - 30.01.2012 15:06:03
Yardımlarınız için teşekkürler Yaşar bey .... eşim yaklaşık olarak 20 gün önce isteğe bağlı olarak tescillendi ve ocak ayı primimizi de ödedik fakat geçen gün eşimin adına gss için gelir tespiti yapması gerektiğini belirten bir mektup aldık. alo 170 aradık bize açıklayıcı bir cevap veremediler, şimdi eşim gelir tespiti için başvurması gerekli mi? yardımcı olursanız seviniriz. İyi çalışmalar.

Sizin GSS için işlem yapmanıza gerek yoktur.


Cevaplayan: Gülçin Aksoy - 30.01.2012 16:34:11
merhaba Yaşar bey ben şu an meb de öğretmenim ve yeni evlendim babam 15 yıl önce devlet memuruyken vefat etti babamın emekli maaşından annem ve kardeşlerim yararlanıyor ben çeyiz yardımından faydalanabilirmiyim? faydalanabiliyorsam ne yapmam gerekiyor ? teşekkür ederim

Çeyiz yardımı alabilmek için yetim maaşı alıyor olmak şartı vardır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nihal Acar - 30.01.2012 18:16:02
Mrb yaşar bey. Eşim devlet memuruyken yakaşık 15 yıl önce vefat etti ben eşimin emekli maaşını almaktayım. Gündemde olan intibak yasası emekli sandığından maaş alan emeklileride kapsıyor mu teşekkürler

Geniş kapsamlı tutulacak sizlerde dahil edilecektir.

Cevaplayan: Ali Gümüş - 30.01.2012 22:20:46
merhaba 02.01.1990 doğumluyum .üniversite 3. sınıfta okuyorum. babam ssk emeklisi. şuana kadar babamın üzerinden sağlık tan faydalanıyordum. yeni çıkan yasayla 25 yaşına kadar da faydalanacağımı öğrendim. ancak SGK başkanlığından bir mektup geldi MERNİS sorgulaması sonucunda herhangi bir sosyal güvencenizin olmadığı tespit edilmiştir. SYDV baş vurarak gelir testi işlemi yaptırmanız gerekmektedir. denilmekte yukarıdada belirttiğim gibi şuan üniversite 3. sınıfta okumaktayım ve 22 yaşımdayım. ne yapmam gerekiyor.
teşekkürler iyi çalışmalar.

Siz öğrenci belgenizi bir dilekçe ekinde SGK na vermelisiniz.Sağlık yardımı almaya devam edeceksiniz.Bir işleme de gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Eren Ertürkoğlu - 31.01.2012 01:11:04
Merhaba..
21.10.1989 doğumluyum. Yüksek Lisans 1. sınıftayım. Bu genel sağlık sigortası olayı patlayınca, bana gidip yaptırmam gerektiğini söylediler. Ben de muhtarlıktan aldığım belgeyle Kaymakamlığın yolunu tuttum. Gittim yaptırdım. Orada öğrenci olduğumu fakat babamın bağkurundan yararlanamadığımı belirttim. Çünkü Kaymakamlığa gitmeden önce bir eczaneye uğrayıp kimlik numaramla, bağkurdan faydalanıp faydalanamadığımı sordurdum ve bir şey gözükmediğini, faydalanamadığımı söylediler. Ancak bugün bir yüksek lisans öğrencisi arkadaşımın öğrenci belgesi ile sskya gidip başvuracağını ve böylece aktif olacağını öğrendim. Bu doğru mudur? Eğer öyleyse benim de Bağ-Kur`a gidip öğrenci belgesi vererek, durumumu aktifleştirmem mi gerekir? Peki bunu yaptıktan sonra o yaptırdığım Genel Sağlık Sigortası ne olacak?

Çok teşekkür ederim..

Siz 25 yaşına kadar yüksek öğrenim yaptığınız sürece babanızdan sağlık hizmeti alırsınız yalnız yüksek lisans öğrencisine bu hak verilmiyor.Onun için GSS işlemi yaptırmalısınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Arzu Ak - 31.01.2012 10:51:06
Meraba ben 1985 dogumluyum babam emeklı memur 2008den sonra ssklı calıstım daha sonra işten ayrıldım babamdan saglık yardımı almaya devam ettim.gelır testını de yaptırmam gerektıgı soylendı ve bende yaptırdım ama kafam karıstı 2008 yılında 23 yasındaydım işe girip ayrılmam mı durumumu etkiliyor anlamadım.babamdan yararlanmaya devam edemezmıyım.bır de sadece bır ay ıstege baglı bagkur prımı odemıstım sonra odemedım onu ıptal mı ettırmem gerekıyor.cevaplarsanız sevınırım.

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Eski kızların bu hakları vardır.30.09.1990 öncesi doğumlular.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Volkan - 31.01.2012 18:31:39
Merhaba,
1988 doğumluyum. Örgün öğretimde okumaktayım. Babam emekli sandığı emeklisi, sağlık hizmetinde ondan yararlanıyorum.
Sorum şu:
25 yaşına girince mi, bitirince mi artık babamdan yararlanamayacağım?
(Bu konuda uzmanlardan dahi çok çelişkili cevaplar mevcut)
İsteğe bağlı emekliliğe müracaat edersem ayrıca sağlık sigortasına pirimi ödemem gerekir mi?
Teşekkürler....

İsteğe bağlıya prim öderseniz sağlık hizmeti siz ve aile bireyleriniz alır ve emeklilik yolunda da ilerlersiniz.GSS için ayrıca da prime gerek yoktur.25 yılın tamamlanması 1988+25=2013.Şartı vardır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Serdar Vargün - 31.01.2012 21:38:30
geçen hafta pazartesi günü sgk ya öğrenci belgemi götürdüm 30.10.2012 ye kadar sağlık hizmetlerinden bakılacağım söylendi fakat sgk nın müstahaklık sorgulama sonucuna girdiğimde müstahak değildir yazıyor bu nasıl iş anlamış değilim inşallah kayıtlara girmiştir girmemişse prim falan söz konusu olurmu gss için.

Siz SGK na uğrayıp aktivasyon yaptırınız.Kimliğiniz ile.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Dilek Şanlı - 31.01.2012 22:42:23
ben 1987 doğumluyum 30.05.2003 yılında sigortam başladı 30.01.2009 da işten ayrıldım ve şimdiye kadar sigortam işlemedi annem sgk emekli ve sağlık çiin kendisinden faydalanamıyorum.açıköğretimden okuyorum.sgk ya her gidişimde faydalanamazsınız deniyor ne yapabilirim aklım çok karışık yasalar ne durumda?01.01.2013 yılında babam emekli olcak babamdan faydalanabilirmiyim?Cevaplayan: Okan Aydın - 01.02.2012 12:29:29
ben şuan 19 yaşındayım ama sıgortam bitmş durumda önceden babamın adına sigortalıydım liseyi yeni bitirdim ve sigortamda bitti yeni sayaya göre hala sigortalımıyım

Siz sigortalı değilsiniz.GSS için işlem yaptırmalısınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Hasan Söyler - 01.02.2012 19:28:52
Merhaba ben 25.05.1992 Doğumluyum. Babam SSK Emeklisi.Şuan açıköğretim fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim daha önce SGK Kurumuna Öğrencilik belgem verildi ve sigortam açıktı.Şimdi SGK Kurumundan gelir tespiti yaptırmam için kağıt geldi. Gelir tespiti yaptırmam gerekiyor mu ? Gelen yazı ile ilgili ne yapmam gerekiyorr.

Bu yazı ilgiliye de ilgili olmayanada gönderilmiştir.Anne veya babanızdan sağlık hizmeti alıyorsanız öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar almaya devam edeceksiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Salih Yılmaz - 02.02.2012 00:52:29
(24.12.1991)Erkek açıköğretim 1. sınıf öğrencisiyim 2011`de vizelettirdim, devam etmesi gerekiyordu.Fakat sağlık yararlanamıyorum.Çalışmıyorum sigorta girişimde yok , babam SGK emekli ne yapmam gerekir.Evime herhangi SGK tarafından GSS gelmedi.
Şimdeden teşekkürler...

Sizin müracatınız gereklidir.

Cevaplayan: Ahmet Hmet - 02.02.2012 01:52:04
merhaba ben 23 yaşındayım üniversite öğrencisiyim babam ssk emeklisi ,ben daha önce 1 ay sigortalı olarak çalıştım geçici olarak ,ssk girişim var sorgulamada görünüyor, ama şuan çalışmıyorum,gelir testi yaptıracak mıyım ? öğrenci belgemi sgk ya göndermem yeterli olacak mıdır ? teşekkürler

GSS için işleme gerek yoktur.Öğrenim belgesini SGK na vermeniz yeterlidir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Egemen Küçükgül Üçükgül - 02.02.2012 10:48:57
hocam meraba ben açık meslek lisesinde okuyorum 4. sınıfm yaşım 20 sağlıktan yararlanablirmiyim babam ssk emeklisi yada yararlanmam için yapıllması greken işlemler nelerdir

Siz GSS için gelir testi yaptırmalısınız.

Cevaplayan: İbrahim Yıldız - 02.02.2012 12:10:50
Merhaba hocam ben 05 06 1987 doğlumlu üniversite öğrencisiyim babam ssk emeklisi şuan hala babamın sigortasından yararlanabiliyorum.Şuan gelir tespiti yaptırmam gerekiyor mu? Yoksa 05 06 1987den sonra mı yaptırmam gerekiyor?
Şimdiden teşekkür ediyorum.

Siz babanızın üzerinden 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.Bu da 05.06.2012 trihinde dolar.Bu tarihde GSS için işlem yaptırmalısınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İbrahim Yıldız - 02.02.2012 12:11:29
Merhaba hocam ben 05 06 1987 doğlumlu üniversite öğrencisiyim babam ssk emeklisi şuan hala babamın sigortasından yararlanabiliyorum.Şuan gelir tespiti yaptırmam gerekiyor mu? Yoksa 05 06 1987den sonra mı yaptırmam gerekiyor?
Şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevaplayan: Damla Güler - 02.02.2012 23:00:36
Merhaba Hocam 01.01.1989 doğumluyum. 4 yıllık fakülteden 21.01.2011 tarahinde mezun oldum. Babam memur. Onun üzerinden sağlık yardımı aldım. Sağlık sigortam 25 yaşına kadar devam edecek mi?

İşe girene veya evlenene kadar sağlık hizmetini babanızın üzerinden alırsınız.Eski kızların bu hakkı vardır.1Ekim 2008 tarihinde 18 yaşını tamamlamış olanlar.


Cevaplayan: Evren Selim - 03.02.2012 02:32:26
Selamlar
1984 doğumluyum. 4 yıllık lisans öğrencisiyim 3. sınıftayım. Babam işçi ve ssk lı annem ev hanımı. Sgk dan gelen kağıt da herhangi bir sosyal güvencemin olmadığı ve durumu belirtmem için sgk gitmem gerektiği bildiriliyor.
Çalışmıyorum ve öğrenciyim 25 yaşımı aştığımdan babamın sigortasından yararlanamıyordum. Bu durumda tekrar yararlanabiliyor muyum yeni değişen yasa. Tam olarak anlayamadım. Yoksa belirli bir miktar para verip mi yararlanıyorum

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.25 yaşını doldurduğunuz için.GSS için gelir testine baş vurunuz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Batuhan Türk - 03.02.2012 18:46:54
Ben açıköğretim lisesi öğrencisiyim sigortam yok . Bu yeni uygulama için benim öğrenci belgem geçerlimidir ? .. Yani ücret ödeyecekmiyim her ay ? Yoksa Açık lise geçerlimidir.. ?

Cevaplayan: Sayın Semih Emih - 04.02.2012 00:07:19
ben unıverste okuyorum babamın bagkur kaydını yaptırdık ve babamın borcu cıktı ve bende ogrencı belgemı ıletmıstım benım saglık guvencem olurmu yasım 20 ve babamın borcu varr su an

Cevaplayan: Efe Şahin - 04.02.2012 14:27:48
merhaba yaşar bey 1990 doğumluyum ben. 2 yıllık üniversite okuyordum ama bıraktım kaydım silindi. simdi yenıden sınava hazırlanıyorum. bu yıl gircem sınava. bu yeni uygulamada ne yapmam gerekiyor bilgi verebilirmisiniz.
Siz anne veya babadan sağlık sağlık hizmeti alıyormusunuz.
Cevaplayan: Efe Şahin - 04.02.2012 14:44:34
hayır şu anda almıyorum oncekı yıl okurken alıyordum sımdı almıyorum. sınava hazırlanıyorum sımdı okuyor olarak gorunmuyorum ondan. sınava gırıs belgem var ama

Cevaplayan: Cahide Telek - 04.02.2012 15:59:20
merhaba Yaşar Bey 25,08,1986 doğumluyum bekarım çalışmıyorum sgkdan gelir testı yaptırmam için mektup geldi dünde hastaneye gittim babamın üzerinden bakınamadıgımı sgk ya gitmem gerektiğini söylediler ben ne yapıcam şimdi

Sayın Cahide Telek
Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almanız gerekir.Yeni duruma göre; 1 Ekim 2008 günü ana-babası üzerinden sağlık yardımı alan kız çocukları bundan sonra işe girip çıksalar, evlenip boşanıp tekrar baba evine dönseler bile eski kanunlardan yararlanıp, ana-babaları üzerinden sağlık yardımı alabilecekler.Eve çok kişiye mektup gönderdiler.Siz
Sisteme girin müstehak olup olmadığınız görebilirsiniz.Bu durumda aktivasyon yaptırmanız yeterlidir.
1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)

4.Sosyal Güvenlik Kurumu Evrak Kayıt ve Takip Sistemi Arama Sayfası
http://app.sgk.gov.tr/EvrakArama/

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Sümeyra Taşçı Aşçı - 04.02.2012 16:14:27
ben 87 doğumluyum annem ve babam boşandı babam bağkur emeklisi ancak babamla sorunlarımız olduğundan ben bağkurdan uzun süre yararlanamadim son 5 aydır yararlanıyorum önlisans mezunuyum aöf 3. Sınıftayım hiç çalışmadım sigorta girişimde yok

Sayın Sümeyra Taşcı
Siz babanızdan sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sümeyra Taşçı Aşçı - 04.02.2012 16:22:30
bu arada annemde boşandığı için dedemin emekli sandığından yararlanıyor maaşı yok sadece adında ev var o ne yapmalı yani ssk ya gidip bir bildirimde bulunmalımiyiz annem kendi için bende kendim için bi belge falan götürmemize gerek varmi .. Teşekkürler

Annen babasından yetim maaşı alıyorsa sağlık hizmetini de alır.Bunun için işleme gere yoktur.


Cevaplayan: Sümeyra Taşçı Aşçı - 04.02.2012 16:27:44
bu arada annem de babamdan boşandığı için dedemin emekli sandığından yararlanıyor annemin maaşı yok ancak adında 2 tane ev var bu bir sorun teşkil edermi annemin ne yapması gerek ayrıca benim babamdan yararlanmama devam etmem için ssk ya gitmem gerekiyormu

Cevaplayan: Sümeyra Taşçı Aşçı - 04.02.2012 16:30:48
hayır yetim maaşı almıyor dedem hayatta şuan

Cevaplayan: Cahide Telek - 04.02.2012 16:31:52
Yaşar BEY tekrar rahatsız ediyorum sisteme girdim müstehaktır yazdı şimdi sgkdan aktive mi yaptıracam hastaneden neden bakmadıklarını hala anlamış deilim

Müstehaktır yazıyorsa sağlık hizmeti alabilirsiniz.Bir sorun yok demektir.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Sümeyra Taşçı Aşçı - 04.02.2012 16:35:16
hayır yetim maaşı almıyor annem dedem hayatta çünkü bu durumda emekli sandığından yararlanamazmi :(

Dedenizin Sigortalılığı da yoksa anneniz yararlanamaz.

Cevaplayan: Sümeyra Taşçı Aşçı - 04.02.2012 16:42:50
hayır annem dedemden yetim maaşı almıyor dedem hayatta sadece boşandığı için emekli sandığından yararlanabiliyor ama adına 2 tane ev var annemin bu durumda sorun teşkil edermi

Cevaplayan: Sümeyra Taşçı Aşçı - 04.02.2012 16:47:40
dedem emekli öğretmen ve ayrıca bir sigortası yok yani sadece emekli sandığından yararlanıyor annem de boşandığı için bundan yararlanabiliyordu bu durumda ne yapması lazım

Annen dedenden sağlık hizmeti almaya devam edecektir.Bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Cevaplayan: Sümeyra Taşçı Aşçı - 04.02.2012 17:01:36
yaşar bey rahatsız ediyorum kusura bakmayın ancak anlamadım dedem emekli öğretmen emekli sandığından başka bir sigortası yok annem de boşandığından dolayı bundan yararlanıyor sadece adına 2 ev var bir geliri yok bu durumda bi değişiklik oldumu yeni yasayla ilgili

Cevaplayan: Sümeyra Taşçı Aşçı - 04.02.2012 17:08:05
teşekkürler yaşar bey verdiğiniz bilgiler için yordum sizi :-) kusura bakmayın hayırlı akşamlar

Sizlere de selamlar.

Cevaplayan: Elif Acar - 04.02.2012 19:34:43
merhaba..ben 23 yaşındayım ve AÖF okuyodum fakat dondurdum ama tekrar sınava gircem bu sene tekrardan okucam..babamın sgk sından yararlanıyorum ben 12 yıldır kalsiyum ilacı kullanıyrm ve babamın sgk sıyla alıyorum ilaclarımı..babam 2008 den önce emekli oldu..benim ne yapmam lazım ...tesekkürler..iyi akşamlar...

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Elif Acar - 04.02.2012 19:59:44
yani babamın sgk sından yaralanabilcem..peki bu ne zamana kadar dewa eder.

Sayın Elif Acar
Bir önceki soru ve açıklamayı izliyemiyorum.

Cevaplayan: Elif Acar - 04.02.2012 20:10:18
anladıgım kadarıyla benim raporum oldugu sürece babamın sgk sından yaralanabilcem..ewlenene kadar gecerli bu sanırım..

Cevaplayan: Mahmut Demir - 05.02.2012 15:58:36
merhaba yaşar bey ben 22 yaşındayım sınava hazırlanıyorum. şu an babamın sigostasından yararlanamıyorum. simdi sıgorta zorunlulugu cıktı. şehir dışındayım bende nüfusumun kayıtlı oldugu sehırde değilim. ssk işlemlerini nasıl halledecegım bilgi verebilirmisiniz.

Bakmakla yükümlülük durumu sona eren çocukların gelir testinde ana ve babasının gelirleri mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate alınacaktır?
Gelir tespitinde aile olarak aynı hane içinde yaşayan ve nüfus kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınmaktadır. Buna göre; ana ve/veya babasıyla aynı adreste ikamet eden ve yaş koşulları nedeniyle ana/babanın bakmakla yükümlüsü konumunda olmayanların gelir testi yapılırken ana, baba ve çocuğun gelirleri hesaplamada dikkate alınmaktadır.
Ancak nüfus kayıtlarında göre ana ve babasından ayrı ikamet eden bakmakla yükümlülük durumu sona ermiş olanların gelir testi, ayrı olarak yapılacaktır.

- Öğrenim görmesi nedeniyle ailesi ile aynı hanede yaşamayan 25 yaşından küçük çocuklar, gelir testi yapılırken dikkate alınacak mıdır?
Aynı hanede yaşamayan ve öğrenimi nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan öğrenim görmesi nedeniyle 25 yaşını doldurmamış olanlar, gelir testinde aynı aile içinde değerlendirilecektir.


Cevaplayan: Mürsel Yıldırım - 05.02.2012 16:09:33
Merhabalar. Sayıştay tarafından SGK`nın 2008 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu ödenen yersiz tedavi giderleri sebebi ile 870 TL borç olduğu tarafımıza bildirilmiştir. 24 Eyül 1984 tarihinde doğdum. Ağustos 2007 de Lisans öğrenimim sona erdi ve Ekim 2007 de işe girdim. nisan 2008 de bıraktım. 31 Temmuz 2008 tarihi itibariyle de askerlik hizmetime başladım. 31 Ocak 2009 tarihine kadar. Sigortalı olmadığım Nisan 2008 ile 31 Temmuz 2008 tarihleri arasında sigorta haklarımdan yararlanabilmem mümkünmüdür. Teşekkür ederim. Saygılar...

Cevaplayan: Mahmur Demir - 05.02.2012 22:31:04
şu anda nüfusumun kayıtlı olduğu şehırde deılım bır surelıgıne baska bır yerdeyım burdan oldugum sehırdende halledebılırmıyım veya babam benm yerıme nufusumun kayırlı oldugu yerden halledebılırmı? ailemle yaşıyorum ama bir surelıgıne sehır dısındayım

Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:11:13
Merhaba. ben babamın üstünden bakınıyrdum ama şimdı 19 yaşına girdim ama hala okuyorum babamın üstünden bakımam devam etcek mı yoksa sgk ya gitmem mı gerek babam ekmeklı sandıgına baglı. ? detaylı bilgi alırsam teşekkür ederim saygılar.

Siz hangi okulda okuyorsunuz.Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:15:47
lise daha okuyorum


Açık lise öğrenimi alan öğrenciler de 20 yaşına kadar varsa anne/baba üzerinden sağlık hizmetinden yararlanabileceklerdir.Genel sağlık sigortasına başvurmalarına gerek yoktur...

Öğrenci belgesini bir dilekçe ile SGK na vermelisiniz.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:17:21
lise de okuyorum şükrü seger ergil de. ama acık lisede okuyorum

Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:19:23
merhaba . ben babamın üstünden bakınıyordum şimdi 19 yaşındayım ama okuyorum bu babamın üstünden bakımam devam edıyormu yoksa sgk gitmem gereklimi.. babam ekmeklı sandıgı ?

20 yaşına kadar babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:20:02
acık lise şükrü segerde okuyorum.

Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:22:08
acık lise okuyorum şükrü seger ergil lisesinde.... yardımcı olursanız sevinirim.

Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:26:39
acık lise şükrü seger ergilde okuyorum ..

Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:32:09
peki ama bu babam ekmeklı sandıgına baglı ve ben acık liseden okuyrm bşy fark edıyr mu ? yda bu yenı yasaya uyup sigorta işi yapayım mı ?

Emekli andığı olması bir sorun yaratmaz.

Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:42:01
acık lise okuyorum bu fark eder mi ?

Öğrenci belgesini almak şartıyla sorun olmaz.

Cevaplayan: Mehmet Mert - 05.02.2012 23:44:27
ögrencı belgesi aldım vee babamın iş yerinde ki muhasebeciye verdım oda oonayladı sanırım ..


Cevaplayan: Mustafa Asberk - 05.02.2012 23:45:13
İyi günler, ben 24 yaşındayım, doktora ve ikinci üniversite öğrenimi (açıköğretim işletme) görüyorum,
2 gün önce evime SGK tarafından gelir testi yaptırmam için yazı gönderildi. Bu zamana kadar doktora öğrenci belgem ile annemin üzerinden sağlık güvencem vardı. Araştırmalarım sonucunda kanunda yüksek öğrenim ibaresi mevcut ama bazı yerlerde ve bazı uzmanlar y.lisans, doktora, ikinci üniversite vb. gibi öğrenim görenlerin 25 yaşından küçükte olsalar gelir testi yapılması gerektiğini okudum,

Açıkçası kafam karıştı ve size sormak istedim.

Sayın Mustafa Asberk
Yüksek lisans ve doktora öğreniminde anneniz üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.25 yaşından küçük de olsanız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hasan Kandemir - 06.02.2012 00:33:40
mrh ben 1997 yılında çıraklık meslek lisesi okudum orda okuduğum süre içerisinde sigortama yansırmı yani2004 iş ssk ma ama pirim olarak değil demek istediğim 1997 yasasından yararlana bilirmiyim geriye yönelik yasadan yarrarlanma gibi bir yaptırım ola bilirmi askerlik oluyor onu biliyorum ama bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim şimdiden tşk ederim?

Cevaplayan: Seda Özbilek - 06.02.2012 12:31:52
merhaba. ben 1988 doğumluyum şuan bir işte çalışıorum ama sigortam 30 günden eksik yatmakta aynı zamanda ben yazları çalışmıyorum yani sigortamda yatmıyor.Babam ssk emeklisi. bana sgk dan eksik günlerimi ödemem yada sağlık primi ödemem gerektiğine dair bir belge geldi. benim 30 günü tamamlamam durumunda gss ye başvurmam gerekir mi? yaptırmadığım durumda yada işten çıktığım durumda babamın sigortası üzerinden bakınabilirmiyim?

Cevaplayan: Nermin Kaya - 06.02.2012 14:52:48
mrb ben 22 yaşındayım aöf 4. sınıf öğrencisiyim anne ve babamın hiç bir sosyal güvencesi yok sağlık hizmetinden yararlanmam için ne yapmam gerekir?cevabınız için şimdiden teşekkürler.
195383

Siz GSS için gelir testi yaptırmanız gerekir.SYDVakfına (Kaymakamlık)
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nermin Kaya - 06.02.2012 19:30:25
Gelir testi yaptırdım yani gelir testi sonuçlanana kadar okuduğum üniversitenin sağlık hizmetinden yararlanamam mı?

Sanırım yararlandırmazlar.Oradaki durumda değişikliğe uğramıştır.

Cevaplayan: Mustafa Gürsoy - 06.02.2012 21:20:48
25 yaşımı doldurdum halen üniversitede okumaktayım babam emekli sandığından emekli babamın üzerindeydim fakat yaş dolduğu için babamın üzerinden düştüm. Şimde benim ne yapmam gerekir? İsteğe bağlı sigorta mı yaptırmam benim avantajıma yoksa gss mi yada bir yerde çalışıyor olarak ssk mı yaptırmalıyım?

Sayın Mustafa Gürsoy
Ayda 284 tl ödeme olanağınız varsa isteğe bağlı sigortaya giriş yapınız.Hem sağlık hizmeti alır hem de emeklilik yolunda ilerlersiniz.GSS için de işlem yapmanıza gerek kalmaz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşegül Acar - 06.02.2012 23:20:04
merhaba.1989 doğumluyum.part time çalışıyorum.17 günlük sigortam yatıyor.gerı kalan günü kendım yatırmak ıstıyorum.kaç para yatıracağım.açıköğretimde okuyorum.şu an sağlıkta babamın sigortasından yararlanıyorum.2011 aralaık net maaşım550tl.

Cevaplayan: Ahmet Demir - 07.02.2012 01:02:22
merhaba. ben 23 yaşındayım üniversite öğrencisiyim ailemle yaşıyorum.daha önce sigortalı olarak çalıştım ama geçici süre (1ay) şuan ögrenciyim.babam ssk emeklisi.gelir testi yaptırmak zorunda mıyım ? ne yapmalıyım.teşekkürler

Cevaplayan: Saliha - 07.02.2012 14:06:58
18 yaşımı doldurdumu ben babamdan yararlanamıyormuyum lütfen yardımcı olurmusunz lütfen açıklamalı yazarmısınz lütfenn...

Sayın Saliha Hanım efendi
Siz öğrencimisiniz Anne veya babanız sigortalı mı.Daha önce sağlık hizmeti alıyormusunuz.Bunları belirtmeniz gerekir.

Cevaplayan: Burak Ağca - 07.02.2012 14:14:47
haziranda18 yaşımı ve liseyi bitireceğim 25 yaşına kadar babamın sağlık sigortasından yararlanırmıyım.Teşekkür ederim.

Yüksek öğrenim yapmanıza bağlıdır.

Cevaplayan: Baler İlhan - 07.02.2012 14:38:32
Mehaba.Ben 21 yaşında ünüversite öğrencisiyim.Yaz ayında doktora gittim,öğrenim belgesinin 6 ayda bir yenilenmesi gerekiyor dediler muayenen olamadım.6 ay sonra tekrar öğrenim belgesi aldım ve yeniden doktora gittim bu seferde öğrenim belgesinin her sene yenilenmesi gerekiyor dediler yine muayene olamadım bunun yasal süreci tam olarak nedir?Teşekkürler.

Her öğrenim yılında öğrenci belgesini bir dilekçe ekinde SGK na vermek gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 07.02.2012 16:22:17
SAYIN YETKİLİLER BENİM 4500 GÜN SİGORTAM VAR, BEN NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM VE YA KAÇ GÜNÜM DAHA OLMASI LAZIM, EMEKLİ OLABİLMEM İÇİN YAİM 46 DIR.
ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM
mustafabilgin1960@ynet.com

SSK giriş tarihi ve doğum tarihiniz nedir.

Cevaplayan: Ayşegül Acar - 07.02.2012 16:28:26
merhaba.1989 doğumluyum.part time çalışıyorum.17 günlük sigortam yatıyor.gerı kalan günü kendım yatırmak ıstıyorum.kaç para yatıracağım.açıköğretimde okuyorum.şu an sağlıkta babamın sigortasından yararlanıyorum.2011 aralaık net maaşım550tl.

Günlüğü 9.46 Tl den yatırabilirsiniz.

Cevaplayan: Ayşegül Acar - 07.02.2012 16:54:44
ben cevap alamadım...

Cevaplayan: Gülşah Ateşoğulları - 07.02.2012 20:16:27
malülen emeklilikte lise veya üniversite mezunu olarak aylık bağlanan maaşta fark ediyormu.yardımlarınızı rica ederim.
teşekkürler.

Öğrenimin maaşa yansıması yoktur.

Cevaplayan: Yeliz Alkaya - 07.02.2012 20:43:16
Merhaba. Ben Ağustos 1986 doğumluyum. Lisans öğrenciyim. Çalışmıyorum. Babamın sağlık sigortasından faydalanabilmem için herhangi bir işlem yaptırmam gerekiyor mu? Şimdiden teşekkürler.

Cevaplayan: Merve Ekinci - 08.02.2012 01:09:33
Lisans mezunuyum ve açık öğretim fakültesi ön lisans programına devam etmekteyim. Önümüzdeki ay 25 yaşını dolduruyorum. Şu anda çalışmıyorum, ailemden ayrı yaşıyorum, annem ve babam ssk dan emekli. Yerine getirmem gereken yasal işlemler nelerdir?

Cevaplayan: Uğur Yıldız Merhabalar Ben Acık Ogretım. - 08.02.2012 08:01:15
merhabalar ben acık ogretım unıversıte ogrencısıyım suanda saglıktan faydalanabılıyormuyum babam bagkurlu

Siz 25 yaşına kadar öğrenciliğin devam ettiği sürece babanızdan sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar GönençCevaplayan: Uğur Yıldız Merhabalar Ben Acık Ogretım Unıversıte Ogrencısıyım Suanda Saglıktan Faydalanabılıyormuy - 08.02.2012 08:01:33
merhabalar ben acık ogretım unıversıte ogrencısıyım suanda saglıktan faydalanabılıyormuyum babam bagkurlu

Cevaplayan: Betül Öz - 08.02.2012 10:53:27
Merhabalar..Ben 657 ye tabi memurum.oğlum 1992 doğumlu olup,velayeti 2002 yılında babasına geçmişti...babasının hiç bir geliri yok..acaba benim sağlık yardımımdan faydalana bilir mi? Teşekkürler

Cevaplayan: Ali Yılmaz - 08.02.2012 11:40:21
Ben 17.11.1990 doğumluyum ve 2 yıllık MYO bitirdim. öğrenci olduğum zamanlar saglık sigortasından yararlanıyordum. bu sene mezun oldum ve saglık sigortam yok. acaba babam ssk dan emekli. babamın ssk sından yararlanabiliyormuyum. eğer yararlanabiliyorsam ne gibi işlemler yapmalıyım.

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 08.02.2012 12:09:01
İŞE GİRİŞ 01.05.1998 VE DOĞUM TARİHİ 28.08.1965 EMEKLİ OLABİLİRMİYİM GÜN SAYIM 4480 GÜN

55 yaşınız ve 5750 gün primini tamamlanmalıdır.25 yıllık sigortalılık süreniz de dolmalıdır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Gürsoy - 08.02.2012 14:17:52
Sizinde öneriniz üzerine isteğe bağlı sigortaya başvuru yaptım fakat benim merak ettiğim konu benim herhangi bir gelir vergisi ödemem gerekiyormu şu anda üniversitede öğrenciyim yani herhangi bir yerde çalışmıyorum.

Gelir vergisi ödemeniz gerekmez.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sinan Parlak - 08.02.2012 14:46:26
Ben 19 yaşındayım üniversite öğrencisiyim babamın sigortasından yararlanmak için ne yapmalıyım?

Öğrenci belgeni bir dilekçe ekinde SGK na veriniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Çakal - 08.02.2012 15:05:38
ben 19 yaşındayım ygs hazırlanıyom geçen sene mezun oldum bana bazı kişiler 2 yıl ygs hazırlık için babandan yararlanırsın dediler diploma mezun tarihi ygs başvuru kağıdı sgk götürsen onaylatırmış bu doğru mu öğrenmek istitiyorumda beni aydınlatırsanız teşekkür ederim.

Cevaplayan: Nazik Kolsuz - 08.02.2012 16:38:19
ben 22 yasındayım babam bagkurdan emekli onun üzerinden saglık sigortasından yararlanıyorum acaba halen yararlanmaya devam edecekmiyim bilgi verebilir misinizz?

Yararlanmaya devam edeceksiniz.

1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)
http://app2.sgk.gov.tr/AylikHesap/

4.Sosyal Güvenlik Kurumu Evrak Kayıt ve Takip Sistemi Arama Sayfası
http://app.sgk.gov.tr/EvrakArama/

5.Ne Zaman Emekli Olabilirim? Emekli hesaplamanızı yapabilirsiniz..
http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç.

Cevaplayan: Neslihan Zorlu - 08.02.2012 18:32:20
merhaba ben 19 yaşındayım üniversite ögrencisiyim hafta sonra part-time çalışıyodum sigorta başlangıcım var ve bana bu sgk dan bu gelir tespiti kagıtı geldi gitti sordum babamdan yararlanmak istiyorum dedim sigortanı iptal ettirmek zorundasın dediler ama bu kagıtta geldiyse mecbur başvurmalıısın müracata bulun sadece kaydını yaptırma dediler bende müracata bulundum.. ve sigortamı iptal ettim babamın üzerine geçdim .. ve bana msj geldii oraya müracat ettigim için kayıt yaptırın müracatınız yarım kalmışş diyee şimdi benim kayıt felan yaptırmama gerek yok demi .. lütfen cevabınızı bekliyorum...

Cevaplayan: Hakan Yilmaz - 08.02.2012 23:23:33
31 yasinda bir erkegim..1997 ssk kaydim
var 2000 yilinda zorunlu bagkurlu oldum.daha sonra cikan duzenleme ile 2008 e kadar olan hizmetimi sildirdim.halihazirda zorunlu bagkurlulugum devam ediyor.su anda sigortali olarak
bir yerde calisiyorum bir aydir.bagkur dan dolayi borcum da var malum.sonuc olarak isci olarak calistigimdan dolayi su anda aktif olarak saglik hizmetinden faydalanabilir miyim? bunu soracaktim. ve bu sigortali olduktan kac gun sonra baslar eger bagkur eski borcuma ragmrn faydalanabiliyorsam.tesekkurler..

Sigortalı olduktan 30 gün sonra siz ve aile bireyleri sağlık hizmeti alır.Bağ-kura borcunuz bu hakkınızı etkilemez.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Neslihan Zorlu - 09.02.2012 09:42:33
merhaba ben 19 yaşındayım üniversite ögrencisiyim hafta sonra part-time çalışıyodum sigorta başlangıcım var ve bana bu sgk dan bu gelir tespiti kagıtı geldi gitti sordum babamdan yararlanmak istiyorum dedim sigortanı iptal ettirmek zorundasın dediler ama bu kagıtta geldiyse mecbur başvurmalıısın müracata bulun sadece kaydını yaptırma dediler bende müracata bulundum.. ve sigortamı iptal ettim babamın üzerine geçdim .. ve bana msj geldii oraya müracat ettigim için kayıt yaptırın müracatınız yarım kalmışş diyee şimdi benim kayıt felan yaptırmama gerek yok demi .. lütfen cevabınızı bekliyorum...

Cevaplayan: Tamer26 - 09.02.2012 11:39:01
mrhb hocam annemin benım saglık guvencemden faydalanması ıcın annemın sıgorta kaydını yaptırdım kendı saglık guvencem uzerınden bunu ıcın benden bır aylık kesıntı olacak mı.

Kesinti olmaz.

Cevaplayan: Oğuzhan Türk - 09.02.2012 11:52:57
23 yaşıda aöf 3.sınıf öğrencisiyim.. 3 aylığına geçici sigortalı bir işte çalıştım .2 aydır çalışmıyorum bir sağlık güvencem yok .babam emekli sandığı onun sağlık güvencesinden faydalanmak istiyorum.. bu 3 aylık yatırılmış sigorta babamın emekli sandığına geçmeme engel olur mu ???

25 yaşına kadar babanızdan sağlık hizmeti alırsınız.

Cevaplayan: Tülay Ugur - 09.02.2012 15:45:59
mrb biz yurdisindan geldik esimin üzerine 4daire 1 araba var ben calissam esim ve oglum ssk yararlana bilirmi. esim min emekliligine 3yil var cevap yazin simdiden tesekkürler.

Siz çalışsanız eş ve oğul(Yaş durumu ?) sisin üzerinizden sağlık hizmeti alır.
Yaşr Gönenç

Cevaplayan: Neslihan Zorlu - 09.02.2012 23:55:46
benim neden msjma cvp atmıyorsunuzzz 2 gündür yazıyorum ben hariç herkese cevap veriyorsunuz..... tekrardan soruyorum cevap verirseniz sevinirim... merhaba ben 19 yaşındayım üniversite ögrencisiyim hafta sonra part-time çalışıyodum sigorta başlangıcım var ve bana bu sgk dan bu gelir tespiti kagıtı geldi gitti sordum babamdan yararlanmak istiyorum dedim sigortanı iptal ettirmek zorundasın dediler ama bu kagıtta geldiyse mecbur başvurmalıısın müracata bulun sadece kaydını yaptırma dediler bende müracata bulundum.. ve sigortamı iptal ettim babamın üzerine geçdim .. ve bana msj geldii oraya müracat ettigim için kayıt yaptırın müracatınız yarım kalmışş diyee şimdi benim kayıt felan yaptırmama gerek yok demi .. lütfen cevabınızı bekliyorum...

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Sigortanızı sonlandırdığınız için.GSS için işlem yaptırmanıza gerek yoktur.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Evren Selim - 10.02.2012 01:10:12
selamlar
1984 doğumluyum. Babam çalışıyor annem ev hanımı. babam annem ve kızkardeşim aynı evde oturuyor. Ben başka bir şehirde öğrenciyim. Seçimler nedeniyle kaydımı bu şehire aldım. İkametgahım falan okuduğum şehirde. Şu durumda ben gelir olarak ne göstermem gerekiyor. zorunlu sağlık sigortası için yine babamın gelirini mi belirtmem gerekir.

Sayın Evren
Aile bireyleri içinde gelir değerlendirilmesi yapılmalıdır.Bekar olduğunuz için.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emrah Arslan - 10.02.2012 11:36:21
Merhabalar, ben yaklaşık 6 aydır sigortalı olarak çalışmaktayım. Annem 2 ay öncesine kadar babam üzerinden sigortadan yararlanıyordu. Babam şuan yurtdışında ve annem sigortadan yararlanamıyor sanırım. Ben işyerime kayıt yaptırırken bakmakla yükümlü olduğum kişeler adına annemin nüfus cüzzdan fotokopisinide eklemiştim benim üzerimden yararlanma ihtimali varmı. Varsa eğer yapmam gerekenler nedir? şimdiden teşekkür ederim.

Cevaplayan: Sabri Şen - 10.02.2012 13:06:02
merhaba,Ben şuan üniversitede okumaktayım 21 yaşındayım babam emekliydi ve vefat edince maaşı anneme bağlandı.Ben öğrenci belgemi sgk`ya verdiğim taktirde sigortadan yararlanabiliyormuyum acaba ? şimdiden teşekkürler...

Sayın Sabri Şen
Siz üniversite de öğrenci olduğunuz için öğreniminiz devam ettiği sürece sağlık hizmetini babanızın üzerinden alırsınız.Hala yetim maaşına müracat etseniz bu maaşı da 25 yaşına kadar alır sağlık himeti de alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Recep Balkan Alkan - 11.02.2012 15:03:06
2012 01 02 de işten çıkarıldım 2012 01 25 de sigortam biti şu an çalışmıyorum gelir testine başvurmalımıyım.

GSS için işlem yaptırmanız gerekir.Cevaplayan: Süleyman Yılmaz - 12.02.2012 00:44:46
merhaba,ben 1991 doğumluyum üniversite 1 de okuyorum annemin tarım bağkuru var antalya da oturduğum eve bildiri gelmiş şimdi benim ne yapmam lazım kendim amasyada okuyorum öğrenim belgesiyle dilekçeyi ev hanesinden biri verebilir mi sgk ya şimdiden sağolun

Siz öğreniminiz devam ettiği sürece annenizin üzerinden 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yılmaz Yardımcı - 12.02.2012 19:18:48
Arkadsım bben sımdı 18 yasını doldurdum bir yerde okumuyorum babamın sıgortasından cıktım. ne yapmalıyım. şimdiden sağolun

GSS için gelir testi yaptırınız Bulunduğunuz yerdeki kaymakamlıpğa sydv.Bşa vurun.

Cevaplayan: Yılmaz Yardımcı - 12.02.2012 19:19:08
Arkadsım bben sımdı 18 yasını doldurdum bir yerde okumuyorum babamın sıgortasından cıktım. ne yapmalıyım. şimdiden sağolun

Cevaplayan: Zeynep Genç - 13.02.2012 11:38:31
merhaba ben 20 yaşındayım babamın bagkuru var ben ondan yararlanabiliyomuyum veya da sgk ya başvurmam gerekiyomu

Babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işleme gerek yoktur.

Cevaplayan: Zeynep Er - 13.02.2012 13:56:44
merhaba ben 24 yaşındayım aöf ünv okuyordum ama dondurdum 2 senelik olanlardan babam ssk emeklisi onun üzerinden yararlanıyorum bi işlem yapmama gerek varmı.

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Zeynep Er - 13.02.2012 13:58:43
merhaba ben 24 yaşındayım aöf ünv 2 senelik okuyorudum ama bu sene dondurdum babam sskdan emekli ondan yaralanıyordum gss yapmama gerek varmı

Cevaplayan: Sude Akar - 13.02.2012 14:43:20
mrh bende 23 yşndym bende açık ögretimi dondurdum ama babamdan yaralanıyorum ssk olarak 5 ay çalıştım ama aktif hale getirmemiştim hale babamdan yararlanıyom gelir sorgulama yapmama gerek varmı şimdiden teşekkürler

Siz sağlık hizmetini babanızın üzerinden almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sude Akar - 13.02.2012 14:49:32
mrh bende 23 yşndym bende açık ögretimi dondurdum ama babamdan yaralanıyorum ssk olarak 5 ay çalıştım ama aktif hale getirmemiştim hale babamdan yararlanıyom gelir sorgulama yapmama gerek varmı şimdiden teşekkürler

Cevaplayan: Sabri Şen - 13.02.2012 23:01:28
merhaba,öncelikle bir önceki cevabınız için teşekkürler sorumda 21 yaşında üniversite öğrencisi olduğumu belirtmiştim ve emekli olan babamın vefat ettiğinden ve anneme maaş bağlandığından bahsetmiştim. Sgk`ya öğrenci belgemi bıraktım durumumdan bahsettim ve kabul ettiiler bir kaç gün sonra hasteneye gittiğimde sigortamın geçersiz olduğunu söylediler ve tekrar sgk`ya gidip durumu anlattım benimde maaş almam gerektiğini söylediler sanırım benim alıcağım aylıkta annemin üzerine geçirilmiş ve ben bu maaşı bölmek istemiyorum çünkü işe girdiğim zaman iptal oluyor sanırım öğrenmek istediğim bu şekilde maaşın annemin üzerinde olması durumunda annem üzerinden sigortalı olma şansım varmı,şimdiden teşekkürler.

Yetim maaşı alan sağlık hizmeti de alır.Siz işe girdiğinizde yetim maaşınız tekrar annenize geri döner.Bilginize.

Cevaplayan: Fatma Bakır - 13.02.2012 23:03:29
ben 21 yaşında üniversite öğrencisiyim babam vefat etmiş üvey babam öğretmen şimdiye kadar sağlık güvencesinden faydalanıyordum şimdi faydalanamıyorum ne yapmalıyım teşekkür ederim

Cevaplayan: Erdal Akın - 15.02.2012 01:49:31
Efendim çok teşekkür ediyorum öncelikle ilginiz için lütfen acil cevap verirseniz çok sevinirim, 21.08.1986 doğumluyum yani 26ya giricem ağustos ayında, öğrenciyim, babam öğretmen, babamın üzerinden görünüyodum fakat 1 yıldır dr.a gitmediğim için şu an görünüp görünmediğimi bilmiyorum. prim ödeyecek miyim? ya da sağlık hizmetlerinden faydalanıyor muyum?

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.GSS için gelir testi yaptırmalısınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sevgi Kılıç Ilıç - 15.02.2012 15:15:15
merhaba 25.08.1986 doğumluyum.2008 yılından sonra sigortam var.2009 yazında işten çıktım ve sigortamı tekrar annemin ( emekli) üzerine aldırdım.daha öncede annemin üzerinden yararlanıyordum. şu an üniversite 2. sınıf öğrencisiyim.annemin üzerinden yararlanmaya devam edemiyormuyum.

Sayın Sevgi Kılıç
Siz annenizin üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işlem yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Erdal Akın - 16.02.2012 01:17:08
Efendim çok teşekkür ediyorum öncelikle hizmet için, emeğinize sağlık.. sorum şu olucak GSS sorgusu tamamlanması 1-2 ay kadar sürebileceği söyleniyor saçkıran oldum ve acilen dr.a gitmem gerekiyor.. bu süreçte her hangi bir rahatsızlığımda sigortam olmadığı için hastanelere para vererek mi muayene olucam??

linkine bağlanıldığında sağlık provizyonu olup olmadığı, hizmetler, emekli maaşı, işgöremezlik ödemesi gibi bilgilere e-devlet şifreniz olmadan da erişebilirsiniz.
(Kimlik Bilgilerinizi girerek)
E-SGM
esgm.sgk.gov.tr

Cevaplayan: Onur Can Kuş - 16.02.2012 11:24:17
hocam öncelikle iyi günler ben 20 yaşına girdim üniversite öğrencisiyim bana sgk dan belge geldi ben geçen sene öğrenci belgemi ssk ya vermiştim tekrar bu kagıdı yollama sebepleri nedir? hastaneye gittigmde ssk görünmüyor. babam emekli onun ssk sından faydalınıyordum. cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Sayın Onur
Siz öğreniminiz devam ettikçe 25 yaşına kadar babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bunun için bir dilekçeyle birlikte öğrenim belgeni kuruma vermeniz gerekir.Her yılda bu işlemi yapmalısınız ki öğreniminizin devam ettiğini kurum bilmelidir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yusuf Kara - 16.02.2012 18:05:02
Hocam iyi günler.Benim sorum şu ben 1. 5 ay önce öğrenci belgesi ile sgk ya gittim tekrar sigortadan yararlanmam için ama bugün ilaç almaya gittiğimde sigortasız olduğumu öğrendim.İşin komik tarafı benim bunu her ay yeniletmem gerekiyor mu?

Her ay değil her öğretim yılı yeniletmen gerekir.Siz SGK na uğrayıp aktivasyon yaptırmanız gerekir.

Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Yakup Karakelle - 17.02.2012 03:09:07
merhabalar hocam.Aöf öğrencisiyim bu yıl kayıt yenilemedim ve Temmuz ayında 25 yaşını doldurmuş oluyorum gelir testi yaptırmalı mıyım?

Kayıt yenlmedin ise GSS için gelir testi yaptırmalısınız.

Cevaplayan: Ahmet Uysal - 17.02.2012 15:43:45
Merhaba ben 21 yaşındayım.Aöf okuyorum ama bu sene kayıt yenilemedim kaydımı dondurdum.Seneye tekrar devam edicem.Şu durumda ben babamın sigortasından yayarlanabilir miyim?Babam Emekli Sandığından emekli.Teşekkür ederim.

25 yaşına kadar yararlanırsınız.

Cevaplayan: Ahmet Uysal - 17.02.2012 21:32:29
Cevabınız için çok teşekkür ederim.Şimdi benim ne yapmam lazım.Aöf bürosunu arayıp sordum.Kayıdınızı dondurduğunuza dair belge veririz dediler.Ama o belgede 2011-2012 döneminde öğrencimiz kayıt yenilemediğinden öğrencilik haklarından yararlanamaz diyor.O belgeyi alıp SGK ya gitsem babamın üzerinden bakılabilir miyim?İlginize çok teşekkür ederim.İyi akşamlar.Yaşım 21.

BAŞLANGIÇ2012 PRATIK BILGILER2012 YILI MUHASEBE ÜCRET TARİFESİ‏
YAZILARI TAKIP ET
YORUMLARI TAKIP ETGenel Sağlık Sigortasında Memur Çocuklarının Farklı Hakları-/ Şevket TEZEL

Genel Sağlık Sigortasında Memur Çocuklarının Farklı Hakları
Zorunlu genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesiyle üzerinde durmaya fazlasıyla değer bulunan bu konulardan biri de genel sağlık sigortası kapsamında bakmakla yükümlü olunma şartlarını taşıyor olup olunmadığıdır. Zira bakmakla yükümlü olunan kişiler bedelsiz olarak genel sağlık sigortasından yararlanabilirken, 18 yaşından büyük diğer çocuklar için genel sağlık sigortası primi ödenmek durumunda kalınacak.
5510 sayılı Kanun birçok hüküm gibi çalışan veya emeklilerin eş ve çocuklarının sağlıktan yararlanmaları bakımından önemli olan “Bakmakla yükümlü olma” koşullarını değiştirmişti. Değişiklik 18 yaşına kadar olan çocukların haklarını değiştirmiyor, buna mukabil 8 yaş üstü çocukların sağlık yardımı alma hakların değiştiriyordu. Bu bağlamda kazanılmış hakların korunumu gereği 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan kız çocuklarının sağlık yardımından yararlanma hakkı bakımından önce kısmen ve sonra da 6111 sayılı Kanunla tamamen eski hakları iade edilmişti.
Bu bakımdan ana-babası ister Bağ-Kur’lu olsun, ister Emekli Sandığı iştirakçisi olsun, ister SSK sigortalısı olsun, isterse özel banka sandığı sigortalısı olsun tüm kız çocuklarından 01.10.1990′dan önce doğmuş olanlar bu ayrık haktan faydalanmaya devam edecekler.
İşte bu ince nokta gibi bir başka ince noktaya daha Türk basınında yine ilk defa biz işaret edeceğiz. O da 01.10.2008 tarihi öncesinden beridir memur veya 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personelin 18 yaşını doldurmuş erkek çocuğu olanların genel sağlık sigortası bakımından farklı haklarıdır. 01.10.1990′dan önce doğmuş bulunan ve 01.10.2008 tarihinde 18 yaşından büyük olan erkek çocuklar diğer çalışan veya emekli çocuklarından farklı olarak eğitim hayatlarına son vermiş olsalar dahi, işsiz ve bekar iseler 25 yaşını dolduruncaya kadar memur veya 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel olan anne veya babalarından dolayı sağlık yardımından yararlanmaya devam edebileceklerdir.
Uygulamanın yasal dayanağı 657 sayılı Kanunun tedavi yardımı hakkını aile yardımı ödeneğine dayandırması ve aile yardımı ödeneğine müstehaklıkta 18-25 yaş arası çocuklar için eğitimlerinin devam edip etmeyeceğini aramamasıdır. Dolayısıyla Emekli Sandığı iştirakçiliğinden 5510/4/C sigortalılığına geçiş yapmış memur veya 399′luların 01.10.1990′dan önce doğmuş erkek çocukları eğitim yaşamına devam şartı olmaksızın 25 yaşını dolduruncaya kadar zorunlu GSS primi ödemeden genel sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilecekler, sadece evlenme veya çalışmaya başlama halinde ebeveynlerinden GSS hakkı sona erecektir.

Cevaplayan: Seda Ceylan - 18.02.2012 00:34:08
24 yaşındayım ve öğrenciyim.öğrenci belgesi ile birlikte ssk ya vermem gereken dilekçe formatını sitenizden bulmam mümkün mü?

Cevaplayan: Döndü Gençtürk - 18.02.2012 06:56:58
günaydn 22 02 19914 dogumlu olum var eşimi kaybetim ssk lıyız 18 02 2012 itibariyle oglumun ssk dan aldıgı maaç kesildi lise 3 te ouyor tekara maaş baglanırmı ve baglanması için ne yapmalıyaz yardımcı olusanız sevinirim

Sayın Döndü Gençtürk
Oğlunuz lise öğrenimi devam ettiğine göre 20 yaşına kadar yetim aylığını alması gerekir.Okuldan alacağı öğrenim belgesini bir dilekçeyle birlikte SGK na verdiğide tekrar almaya başlar.Yüksek okula gittiğinde yetim maaşını 25 yaşına kadar da alır.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Uysal - 18.02.2012 11:43:10
Hocam çok teşekkür ederim.Başınızı ağrıttım.Babam 35 yıllık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişliği yaptı ama yeni kanunu pek bilmiyor emekli olduğundan.15.04.2009 tarihinde emekli aylığı almaya başladı.Ben Pazartesi Babamla SGK `ya gidip rahatça yukardaki kanuna göre GSS primi ödemen sağlık yardımından faydalanabileceğim.Çok teşekkür ederim.

Sayın Ahmet Uysal
Sizin durumunuz nedir.Doğum tarihiz ve öğrencimiziniz bunların biinmesi gerekir.

Cevaplayan: Ahmet Uysal - 19.02.2012 10:45:00
10.05.1990 doğumluyum.Cinsiyetim erkek.Bu sene kayıt yenilemedim.AÖF bürosundan aldığım kağıda göre öğrencimiz öğrencilik haklarından kayıt yenilemediği için yararlanamaz yazıyor ama ben bu kanuna göre babamın üzerinden sağlık yardımından yararlanamaz mıyım?SGK ya nasıl hangi belgelerle başvurmam gerekir?Çok teşekkür ederim.

Cevaplayan: Esra Okur - 19.02.2012 16:35:44
merhaba yaşar bey.ben 14.01.1985 doğumluyum.2009 yılında işten ayrıldım şuanda açık öğretim son sınıf öğrencisiyim babam bağkur emeklisi babamın üzerinden sağlık yardımı almaya devam edebilirmiyim yoksa prim ödemem gerekiyormu?çok teşekkürler....

Sayın Esra Okur
Babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamaya devam edeceksiniz.Müstehak olduğunuzu izleyebilirsiniz.

1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)
http://app2.sgk.gov.tr/AylikHesap/

4.Sosyal Güvenlik Kurumu Evrak Kayıt ve Takip Sistemi Arama Sayfası
http://app.sgk.gov.tr/EvrakArama/

5.Ne Zaman Emekli Olabilirim? Emekli hesaplamanızı yapabilirsiniz..
http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç.
Cevaplayan: Ugur Guner - 21.02.2012 20:40:48
Herkese merhaba, ben su an ozel bir bankada part time olarak calisiyorum ayrica universitede okuyorum yasim 23
6 ay once evlendim esim de ogrenci istege bagli bakur lu gelir testi yaptirmam gerekirmi ?
daha once babam in ssk sindan faydalaniyordum hala devam ediyormu yoksa babam ustunden dustummu ?
tesekkurlerr

İsteğe bağlı prim ödeyen sağlık hizmeti alır.

Cevaplayan: Orhun Alper Tıkır - 22.02.2012 14:41:51
1988 doğumluyum açık lisede okumaktayım babam amekli sandığından emekli ben çalışmıyorum babamın emeklisinden yararlanabiliyormuyum teşekkürler

Cevaplayan: Nihal Can - 23.02.2012 00:19:57
04.08.1986 doğumluyum çalışan olarak sıgortaya baglı olan babamın ssk sından yararlanıyordum hiç sıgortalı işte çalısmadım baslangıcım yok ve hıc evlenmedım bu hızmetı almaya devam edebılecekmıyım yoksa basvuru yapmam gereklımı

Sayın Nihal Can
Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işleme yapmanıza gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İnci Türkay - 23.02.2012 00:43:40
iyi akşamlar ben üniversite ikinci sınıf öğrencisiyim babam bağkur ödüyor yararlanmak için öğrenci belgemi teslim etmiştim ama bu yeni uygulama kapsamında bana da başvuru mektubu geldi bende zaruri başvurmam gerektiğini zannedip başvurdum şimdi onu iptal ettirip tekrar babamın bağkurundan yararlanabilir miyim??şimdiden teşekkürler

Sayın İnci Türkay
Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için yapılan işlem iptal olur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İbrahim Dereci - 23.02.2012 13:56:55
MERHABA , 21/08/1989 doğumluyum üniversitede 3 sınıf okuyorum şu ana kadar her dönem ögrenci belgesi ile sgk ya başvurup tarih uzatıyordum , şimdi sgk dan düşmüşüm yine aynı şekilde sadece ögrenci belgesi ile tarih uzatmam yeterlimi yoksa ekstra bir evrak almam gereklimidir okuldan şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

Sayın İbrahim Dereci
Siz 25 yaşına kadar öğreniminiz devam ettiği sürece babanız veya anneniz üzerinden sağlık hizmti alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Gazi Sever - 23.02.2012 17:17:16
Merhaba 13.05.1992 doğumluyum 20 yaşındayım üniversite 1.sınıfta okuyorum ailemin yaşadığı yerden şehir dışındayım ne annemin ne de babamın sigortası var benim gelir testi yaptırmam gerekli mi babam yaptırsa olur mu ? birde ben sgk il müdürlüğüne gittim genel sağlık sigortası formu doldurdum öğrenci belgesi ile birlikte verdim o forma da sadece kendi ismimi ve babamın isim ve tc kimlik nosunu yazdım . Bunu tam olarak açıklaya bilir misiniz teşekkürler.

Cevaplayan: Ezgi Caner - 23.02.2012 20:02:02
Merhaba,
Ben 22.04.1988 doğumluyum. Annem ve babam ayrılar. Şu an yüksek lisans yapmaktayım. Ancak yüksek lisans kurumuna kayıt olan kişilerin GSS yaptırma zorunluluğu olup olmadığını bilmiyorum. Henüz 25 yaşımı da doldurmadım. Ne yapmam gerekiyor acaba?

Teşekkür ederim.

Siz anne veya babanızdan sağlık hizmeti alıyorsanız almaya devam edeceksiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gazi Sever - 23.02.2012 23:06:48
Merhaba 13.05.1992 doğumluyum 20 yaşındayım üniversite 1.sınıfta okuyorum ailemin yaşadığı yerden şehir dışındayım ne annemin ne de babamın sigortası var benim gelir testi yaptırmam gerekli mi babam yaptırsa olur mu ? birde ben sgk il müdürlüğüne gittim genel sağlık sigortası formu doldurdum öğrenci belgesi ile birlikte verdim o forma da sadece kendi ismimi ve babamın isim ve tc kimlik nosunu yazdım . Bunu tam olarak açıklaya bilir misiniz teşekkürler.şunlarıda cevaplasanız da 10 kere yazmasak ??

sizin gelire testi yaptırmanıza gerek yoktur.Öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar anne veya babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenci belgenizi bir dilekçe ekinde SGK na göndermeniz gerekmektedir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İsmail Hakkı Taş - 24.02.2012 03:02:31
Merhaba. 26 yaşındayım ve lisans 3. sınıf öğrencisiyim. Okurken sigortalı bir işte çalışabilir miyim?

Sigortalı olabilirsiniz.Bir engeli yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Ballı - 24.02.2012 08:58:23
Mrh ben 26 yaşındayım babam tarım sigortasından emekli ama ben sigortadan yararlanamıyorum beyanda bulunmam gerekiyor mu? Kolay gelsin tşk ederim

Cevaplayan: Dilek - 24.02.2012 12:45:52
Ben 22 yaşındayım üniversiteden yeni mezun oldum. Babam bağkur emeklisi onun sağlık sigortasından yararlanmaya devam edebilir miyim?

Siz babanızdan sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Cevaplayan: Mehmet - 24.02.2012 14:32:20
Ben 22 yaşındayım üniversiteden yeni mezun oldum. Babam emekli sandığı çalışanı sağlık sigortasından yararlanmaya devam edebilir miyim? gelir testi yaptıracak mıyım?Cevaplayan: Ahmet Yaşar - 25.02.2012 01:14:01
merhaba ben 28 yaşındayım lisans üçüncü sınıf öğrencisiyim babam ssk dan emekli. şimdiye kadar okulun sunduğu mediko sosyal hizmetten yararlanıyordum ancak bundan yeni uygulamada ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. gss testi yapmama gerek varmı yada başka ne yapmam gerek yardımcı olursanız çok iyiolur..şimdiden teşekkürler

GSS için işlem yaptırmalısınız.

Cevaplayan: Barış Kaya - 25.02.2012 23:27:57
merhaba üniveriste öğrencisiyim 1989 doğumluyum.babam garanti bankasından emekli şuan babamın üzerinden yararlanıyorum.şuan sigortalı part time işe girersem babamdan düşermiyim?Eğer düşersem ve işe girip çıkarsam tekrar 25 yaşına kadar babamdan yararlanabilirmiyim?Ayrıca gss için bi işlem yapmam gerekiyormu öğrenci belgesini sgk ya vermek gibi?teşekkürler..

Cevaplayan: Ali Taşpınar - 25.02.2012 23:44:16
merhaba. üniversite 4. sınıf öğrencisiyim. bu yıl okulum bitiyor ama yaşım 25`i doldurmuyorum. okulum bittikten sonra doğal olarak ssk dan yardım kesilecek. merak ettiğim soru: 2. bir üniversite okumayı düşünüyorum acaba 25 yaşımı doldurmadığım ve 2. bir üniversite de okuyor olduğum için ssk dan yararlanmaya devam edebilirmiyim. (not:üniversite açık öğretimde olabilir)

2.ci üniverste öğreniminde sağlık hizmeti alamazsınız.

Cevaplayan: Barış Kaya - 26.02.2012 12:42:59
merhaba üniveriste öğrencisiyim 1989 doğumluyum.babam garanti bankasından emekli şuan babamın üzerinden yararlanıyorum.şuan sigortalı part time işe girersem babamdan düşermiyim?Eğer düşersem ve işe girip çıkarsam tekrar 25 yaşına kadar babamdan yararlanabilirmiyim?Ayrıca gss için bi işlem yapmam gerekiyormu öğrenci belgesini sgk ya vermek gibi?teşekkürler..

Kısmi süreli çalışan işçiler için, eksik çalıştıkları süre için GSS primini 30 güne tamamlama zorunluluğu getirilmiştir.Cevaplayan: Serpil Yaygaran - 27.02.2012 09:09:55
Abim 27 yaşında ve 9 yıldır sigortalı.Annem 46 yaşında ve bugüne kadar hiç sigortalı olmamış.Annem Abimin sigortasından yararlanabilir mi? Şimdiden çok teşekkürler.

SGK na uğrayıp taahütname imzalaması gerekir.Annenyin gelir durumuna da bakılır.

Cevaplayan: Ali Tunç - 27.02.2012 12:08:37
19 yaşındayım düz lise mezunuyum şu an üniversiteye hazırlanıyorum ve hiç bir sosyal güvencem yok babamın sosyal güvencesinden nasıl faydalanabilirim...yardımcı olur musunuz lütfen acillll!!

GSS için gelir testi yaptırmalısınız.Üniversiteyi kazanırsan öğrenim belgesi vererek sağlık hizmeti almaya başlarsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Tunç - 27.02.2012 12:45:21
-GSS için gelir testi yaptırmalısınız.Üniversiteyi kazanırsan öğrenim belgesi vererek sağlık hizmeti almaya başlarsınız.
Yaşar Gönenç
teşekkürler yaşar bey e peki herhangi bir dilekçe verip babamın sosyal güvencesinden faydalanamıyor muyum?illa gelir testi yapıp ayda 30 ödemem mi gerekiyo? teşekkürler

18 yaşını geçmişseniz okumuyorsanız yararlanamazsınız.

Cevaplayan: Enir Sönmez - 27.02.2012 14:29:12
Merhaba. ben 30 yaşındayım sosyal sigortalı değilim bir yerde çalışmıyorum ve hiç bir gelirimde yok.annem babamdan kalan bağkur emeklisi ve ev de sadece ikimiz kalıyoruz .ben gelir testi yaptıramassam 213 tl her ay ödemem gerekecekmiş. gelirim olmadığı için ve bir yerde çalışmadığım için bu parayı ödemessem bana nasıl bir yasal hüküm uygulanacak.teşekür ederim ?

Cevaplayan: Emir Sönmez - 27.02.2012 14:31:59
Merhaba. ben 30 yaşındayım sosyal sigortalı değilim bir yerde çalışmıyorum ve hiç bir gelirimde yok.annem babamdan kalan bağkur emeklisi ve ev de sadece ikimiz kalıyoruz .ben gelir testi yaptıramassam 213 tl her ay ödemem gerekecekmiş. gelirim olmadığı için ve bir yerde çalışmadığım için bu parayı ödemessem bana nasıl bir yasal hüküm uygulanacak.teşekür ederim ?

GSS için müracat ediniz Gelir testi yaptırınız 295 den az olduğu için priminiz devlet tarafından karşılanır.Bundan neden kaçınıyorsunuz.Bilginize.


Cevaplayan: Emir Sönmez - 27.02.2012 14:35:29
mesela 2 yıl önce babam rahmetli oldu ve evin yarı hissesi bana verildi ama tapu üzerimde değil hiç bir işim yok hiç bir gelirim yok psikolojik nedenlerle bir yerde çalışamıyorum evde sadece annem ve ben kalıyoruz annemin babamdan kalan bağkur maaşından başka evin geliri yok.üzerimde sadece babamdan kalan yarı hissenin veraset ilanı var.bundan dolayı beni prim ödemeye mecbur bırakırlarmı aceba?her şekilde gelirim olmadığı için ödemessen yasal cezası nedir ?
teşekkür ederim.

Cevaplayan: Nazire Akalan - 27.02.2012 15:28:02
Merhaba,
Üniversite 3.sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl, annemin üzerinden sağlık hizmeti almak için başvurdum ve sağlık hizmetinden faydalanıyorum. İlk olarak, bu durumun devam etmesi için bu yıl SGK`ya öğrenci belgesi yollamak durumunda mıyım, bunu merak ediyorum. Yani bu belgenin, her yıl yollanması gerekiyor mu?

İkinci olarak, yazın dönemsel staj yaparsam ve sigortam okul tarafından ödenirse, bu hakkı kaybetmiş oluyorum sanırım. Bu süreçten sonra yapılması gereken nedir? Sağlık hizmeti için yeniden bu yola mı başvurmam gerekiyor? Yoksa Genel Sağlık Sigortası kapsamında mı bir şeyler yapmalıyım? Son olarak bu ikinci seçenek için, o tarihte gelir testi yaptırma imkanı sağlanacak mı? Herhangi bir yaptırımla karşılaşır mıyım?

Size şimdiden teşekkür ederim. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
İyi çalışmalar...

Sayın Nazire Aklalan
Siz annenizin üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bir işlem yaptırmanıza gerek yoktur.Müstahak gözükmezse aktivasyon yaptırırsınız.
Staj çalışması veya sigortası sizn sisteminizi etkilemez.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hasan Güler - 27.02.2012 15:53:46
Merhaba ben 18 yaşındayım üniversite ögrencisiyim ekim ayında ögrenci belgemle sgk gittim tekrar babamın uzerınden(bagkur)yararlanmak için onaylandı dendi ama bugun doktora gittiğimde hıc bir saglık guvencemın olmadıgı soylendı.Bu konuda ne yapabılırım yazın stajyer olarak otelde çalışmamdan sorun doğabılır mı?provizyon bilgilerimde 60g kapsamındasınız resen tescıl edılmıstır dıyor. ben ogrencıyım ama aktıf gosterılmemısım gss gelir testi yaptırmak zorundayımıyım ?

Öğrenci olduğunuz için babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işleme gerek yoktur.Öğrenci belgeni SGK na vermeniz yeterlidir.Aktivasyon yaptırınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yaşar Köroğlu - 27.02.2012 16:34:47
iyi günler yaşar bey. 7 haziran 1986 dogumluyum, üniversite 3. sınıf öğrencisiyim,daha önce hiç sigorta girişim olmadı,babam işçi emeklisi ve başka gelir yok.ailemiz 4 kişilik kardeşimde üniversite ögrencisi, ben gelir tespitini yaptım ve sonuç bugün acıklandı; yeşil kart cıktığını söylediler bu normal sonuç mu yani her 25 yaşını dolduran ögrencilere yeşil kart mı cıkıyor yoksa karara itraz etmelimiyim sonuçta sigortalı olmuyorum ilginize şimdiden teşekkürler..

Cevaplayan: Coşkun Deniz Bülbül - 27.02.2012 18:23:35
Merhaba .Ben 1994 AĞUSTOS dogumlu yani henüz 17 yasında üniversite 1. sınıf ögrencisiyim benim sgk`ya basvurmam gerekli mi yoksa gelecek yıl mı basvuracagım?

Cevaplayan: Emre Altay - 27.02.2012 20:12:33
merhaba,bir hafta önce yetim maaşı için ankaraya belge gönderdim yetim maaşı alma hakkım var ama henüz müstahak olarak gözükmüyorum sanırım işlemim daha gerçekleşmemiş acaba bu işlem gerçekleşene kadar gelir testinin son günü geçerse bi sorunla karşılaşırmıyım yani prim ödemek durumunda kalırmıyım, teşekkürler.

Siz GSS için işlem yaptırınız.Yetim maaşı bağlanması 3 ay kadar sürebilir.Bilginize.

Cevaplayan: Meysa Gamze Aydın - 27.02.2012 20:23:11
merhaba ben 1992 doğumluyum 2 yıl önceki 2 aylık bir sigorta girişim var. kısa dönem bir yerde çalışmıştım. şimdi 4 yıllık lisans öğrencisiyim. şuan babamdan faydalanabiliyorum. ama arkadaşlar öğrenci belgesi alıp sgk ya götürmem gerektiğini söylediler. yardımcı olursanız sevinirim

Cevaplayan: Meysa Gamze Aydın - 27.02.2012 20:44:44
merhaba ben 1992 doğumluyum 2 yıl önce kısa süreliğine bir yerde çalıştım ve sigortam başlatıldı. şimdi 4 yıllık lisans öğrencisiyim. hastaneye sürekli gidiyorum henüz bi sıkıntı yaşamadım ama arkadaşlar öğrenci belgesi alıp sgk`ya götürmem gerektiğini yoksa cezası olduğunu falan söylediler. yardımcı olursanız sevinirim...

Cevaplayan: Melisa Sevil - 27.02.2012 23:11:18
şuan açıköğretim öğrencisiyim, 2008den önce de babamın sigortasından yararlanıyordum, yine de öğrenci belgesi vermem gerekiyor mu? sanırım 2 gün kaldı, acil cevap verirseniz sevinirim :/

siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işleme gerek yoktur.Öğrenci belgesinide SGK na vermeniz gerekmez.

Cevaplayan: Neslihan Aydın - 28.02.2012 00:06:03
öğrenci belgesi için son gün ne zaman? şimdiden teşekkürler :)

Öğrenci belgesinde son gün diye bir durum olmaz.Her zaman verilebilir.Sağlık hizmetinden yararlanmanız için vermeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Uysal - 28.02.2012 00:14:43
2008den önce ailesinin sigortasından yararlanan biri öğrenci olmasa da gelir tespitine yine de gerek yok dimi, kafam çok karıştı lütfen yardım :(

Cevaplayan: Hikmet Yıldız - 28.02.2012 09:37:16
merhabalar ben de babamdan dolayı emekli sandığından yararlanıyorum; ancak benim vize yaptırmam için de 29 şubat 2012 tarihi son gün mü ?
bunu öğrenmek istiyorum... teşekkürler...

Siz sağlık hizmetini babanızdan alıyorsanız bir işleme gerek yoktur.

Cevaplayan: Melisa Sevil - 28.02.2012 12:02:38
``şuan açıköğretim öğrencisiyim, 2008den önce de babamın sigortasından yararlanıyordum, yine de öğrenci belgesi vermem gerekiyor mu? sanırım 2 gün kaldı, acil cevap verirseniz sevinirim :/

siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.GSS için işleme gerek yoktur.Öğrenci belgesinide SGK na vermeniz gerekmez.``

4yıllık lisansdan sonra ikinci üniversiteyi okuyorum, bu durumda bir değişiklik yaratır mı? yoksa öğrenci olup olmamamın bir önemi yok mu 2008den önce yararlandığım için.
çok teşekkürler..
Sizin ikinci ünüversite okumanız durumunuzda bir değişiklik yapmaz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Pınar Güler - 28.02.2012 12:59:31
merhaba ben 21 yaşındayım ve bi işyerinde ssk lı olarak 2 seneden beri çaılıyorum. annem ve babam benim üstümden bakılıyorlar. yani hastanede fln. onların sağlık sigortası yaptırmasına gerek var mı ?

Anne ve babanız sizn üzerinizden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.Gelirlerinde bir değişim olmadıkça Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ceyda Pınarbaşlı - 28.02.2012 18:10:06
merhaba hocam ben 1986 dogumlu ve hala üniversite lisans ögrencisiyim.babam 1998 yılında ssk dan emekli.benim sgk gidip aktivasyon yaptırmam gerekiyor mu acaba?çünkü okul memurları ögrenci belgemi sgkya götürmem içn beni aradılar.1mart son gün diye biliyorum.bilgilendirebilir misiniz?

Cevaplayan: Gonca Adsan - 28.02.2012 19:36:55
merhaba ben 24.09.1987 doğumluyum.4 yıllık lisans eğitimim bitti şuan hiçbir işte çalışmıyorum.babamın sigortasından yararlanmaya devam edebilirmiyim yoksa işlem yaptırmam gerekli mi?

Siz babanızdan sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.

Cevaplayan: Sefa Adsan - 28.02.2012 22:42:21
merhaba ben 11.10.1991 doğumluyum.hala 4 yıllık lisans eğitimim devam ediyor 3.sınıfım.babamın sigortasından yaralanmaya devam etmek için öğrenci belgemi sgk ya göndermem gerekir mi.teşekkürler.

Öğrenci belgesini SGK na vermelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Şeyma Tokur - 28.02.2012 22:50:47
üniversite 3.sınıf ögrencısıyım 21 yasındayım babamdan sigortalıyım, ancak sgkya gidip öğrenci belgesi vermem gerekiyormu her sene ?

Sayın Şeyma
Siz babanızdan sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.SGK na öğrenci belgesini vermeniize gerek yoktur.

Cevaplayan: Can Akik - 29.02.2012 01:45:36
Merhaba;
07.04.1990 doğumluyum annemin emekli sandığından yararlanıyorum ve üniversitede okuyorum. Gss için güncelleme yapmam gerekir mi?
Teşekkürler

Öğrenci belgeni bir dilekçe ekinde SGK na vermeniz gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatos Sahin - 29.02.2012 03:23:54
merhabalarr.. ben 1986 doğumluyumm... babam mekli sandığı emeklisiydi.. 2009dan berii yetim maaşı alıyorum.. ve şu an yükseköğretim görüyorum... 25 yaş sınırı deniliyor ama benim sigortam ve maaşım devam ediyor hala.. acaba bu da 2008 de 18 yaşımı doldurmamın bir avantajımı.... açıkcası aklım karıştı biraz.. yükseköğretim görenlerde yetimlerde 25 yaş sınırı deniliyo..ben okul bitene kadar sigortadan ve maaştan yaralanabilecek miyim merak ediyorum açıkcası. hukuk ocam dün sondu artık kaldırıldı gibiisinden birşeyler söyledi.. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim...

Siz sigortalı işe de girseniz işyeri de açsanız yetim maaşı almaya devam edeceksiniz yetim maaşı aldığınız sürece de sağlık hizmetini almaya devam edeceksiniz.Evlendiğinizde ya da memur olduğunuzda yetim maaşınız ve sağlık hizmeti almanız durdurulur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ugur Sahbudak - 29.02.2012 09:36:07
sorulmuş son iki soruya bakarak ögrenci belgesinin verilmesi veya verilmemesi konusunda çelişkide kaldım tam manada açıklarsanız sevinirim . üniversite ögrencisinin sigortasının devam etmesi için ögrenci belgesini sgk ya vermesi gerekiyor mu?

Üniversite öğrencisi öğrenin belgesini bir dilekçe ekinde SGK na vermelidir.Öğrenimi devam ettiği sürece 25 yaşına kadar anne veya babasının üzerinden sağlık hizmeti alır.GSS için işlem yaptırmasına gerek yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İlker Demir - 29.02.2012 14:28:46

1987 DOĞUMLU İZMİRDE İKAMET EDEN AÖF 4.SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİYİM...BABAM EMEKLİ MEMUR DOĞAL OLARAK DA EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI.AÖF BÜROSUNDAN ÖĞRENCİ BELGEMİ ALIP BASMANEDE ANA SGK BİNASINA GİTTİM ÖĞRENCİLER İÇİN GİRİŞTE UFAK Bİ BÖLMEDE MÜRACATLA İLGİLENEN GÜVENLİKÇİ BAYAN TEL NUMARASI VE AİLE BİREYLERDEN SİGORTAYA BAĞLI OLANLARDAN BİRİSİNİ İSTEDİ...BENDE KENDİSİNE BAŞKA HERHANGİ Bİ RİCANIZIN OLUP OLMADIGINI BUGÜN KAYDIMIN GEÇİP GEÇMEYECEĞİNE DAİR EN AZ 3-5 DEFA SORDUM;HERHANGİ Bİ SORUNUN OLMADIĞINI BUGÜN KAYDA GEÇECİNİ BEYAN ETTİ....BUGÜN İTİBARİYLE 24 SAAT GEÇTİ,İNT SORGULAMAMDA KAYDIN GERÇEKLEŞMEDİĞİNİ ŞUAN İTİBARİYLE GÖRDÜM...HERHANGİ Bİ ZORLUKLA KARŞILAŞIRMIYIM TŞK..


Cevaplayan: Servet Kocaa - 29.02.2012 18:03:10
mrb ben 30.08.1991 üniversite sınavına hazırlanyorum..babam bakura aylık para yatıryor..gelir testi içinn yani benim gelir testine girmem gerekirmi ayrıca süre bitti ama ..birdaha uzarmııı

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.

Cevaplayan: Elanur Balçiçek - 29.02.2012 20:20:31
1988 doğumluyum babam işçi emklisi . öğrenciyim ,ünşversite,ben öğrenci belgesi vermelimiydim ,yada ne yapmam gerekiyor du sağolun

Siz sağlık hizmetini babanızın üzer
inden almaya devam edeceksiniz.

Cevaplayan: Hasan Asan - 01.03.2012 02:10:17
ogrenci belgesı dılekceyı SGK NEZAMAN VERMELIYIZ SON TARIHI GEC SE OLURMU

Her zaman verebilirsiniz.

Cevaplayan: Gül Topçuoglu - 01.03.2012 14:33:17
mrb ben 31 yaşımdayım bekarım çalışmıyorum. annem emekli sandıgın dan emekli bende annem den yararlanıyorum. bundan 5 hafta önce sosyal yardımlaşmaya da başvurdum. basvuru yapmassan ceza ödersin die söylendi bana bende başvuru yaptım. annem den yararlandıgım için yapmamam gerekiyordu.ama şimdi ne olcak annem emekli sandıgından emekli, ben hala annemin sigortasından yayarlanacakmıyım bir sorun olurmu.

Siz annenizin sigortası üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Gelir testine gerek yok.İptal olur.

Cevaplayan: Mine - 01.03.2012 15:19:24
28 yaşında calışmıyorum gss gelir tesbidi neye göre yapılıyo ailemin gelirine bakılıyomu sonuçta benim bi gelirim yok

Cevaplayan: Hilal Çelik - 02.03.2012 10:31:03
14.02.1993doğumluyum. üniversite 1. sınıfta okuyorum. Babam emekli sandığına mensupve emekli. onun üzerinden bakılıyorum GSS için ne yapmalıyım.

GSS için işlem yaptırmanıza gerek yoktur.Öğrenci belgenizi SGK na vermeniz yeterlidir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Şaban Gürsoy - 02.03.2012 15:48:26
18 yaşını doldurmuş,lise mezunu bir kişi memur olan anne-baba üzerinden sağlık hizmetinden faydalanablir mi?teşekkürler...

Cevaplayan: Ömer Mert Ernez - 02.03.2012 19:20:27
18 yaşını doldurdum açık lise okuyorum hiç bir işte çalışmıyorum annem çalışıyor babam emekli memur ailemin üzerinden saglık hizmeti alabilirmiyim. GSS için müracaat ettim 212.76 TL. pirim çıktı ne yapmalıyım


Cevaplayan: Vahap Altıparmak - 03.03.2012 15:03:54
merhabalar , ben 1986 doğumluyum , bu sene öğretmen olarak atandım , bu yaz askere gitmeyi düşünüyorum. sormak istediğim şey ben askerdeyken eşim sağlık sigortasından faydalanabiliyor mu? çünkü eşim hamile gidip gitmemekte kararsız kalıyorum yardımcı olursanız sevinirim. saygılarımla...


Cevaplayan: Hacer Zeytin - 03.03.2012 20:24:23
22 yaşında üniversite öğrencisiyim babamın bağkur borcu var. ben üniversite tarafından sağlık sigortasından faydalanabilir miyim

Cevaplayan: Hcan - 04.03.2012 00:08:23
Merhabalar,

22Yaşındayım.Babam Bağ-Kur emeklisi. Ocak ayında üniversite-lisans eğitimimi tamamlayıp mezun oldum. Ancak elimde bir öğrenci belgesi bulunmakta (2011-12 Öğretim yılına ait) . Bu öğrenci belgemle kısa bir süre de olsa SGK `dan yararlanmam mümkün müdür?

Saygılarımla

Erkek öğrenciler öğrenim süresince sağlık hizmeti alırlar.

Cevaplayan: Ayşe Korkmaz - 05.03.2012 15:06:18
Merhaba,

21 yaşındayım çalışmıyorum ve okumuyorum babamın sağlık sigortasından yararlanabiliyor muyum? şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

Babanızdan sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Çetin - 05.03.2012 20:04:22
Merhaba 22 yaşındayım açık öğretim (üniversite) 1. sınıf öğrencisiyim. Babam bağkur emeklisi idi. Babamın sgk`dan yararlanabilirmiyim? Yetim maaşı alabilirmiyim?
İlginize teşekür ederim.

Yetim maaşı babanız vefaat ettiği için 25 yaşınna kadar öğreniminiz devam ettiği ürece alırsınız.Yetim maaşı alan da sağlık hizmeti alır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Vahap Altıparmak - 07.03.2012 17:14:15
merhabalar , ben 1986 doğumluyum , bu sene öğretmen olarak atandım , bu yaz askere gitmeyi düşünüyorum. sormak istediğim şey ben askerdeyken eşim sağlık sigortasından faydalanabiliyor mu? çünkü eşim hamile gidip gitmemekte kararsız kalıyorum yardımcı olursanız sevinirim. saygılarımla...

Cevaplayan: Mustafa Alptekin - 08.03.2012 14:04:12
Babam emekli sandığına tabi memur olarak çalışmakta 19 yaşındayım okumuyorum Genel Sağlık Sigortası için gelir testi yaptırmam gerekirmi teşekkür eder

Cevaplayan: Gokçek Mamedova - 09.03.2012 13:19:42
merhaba. Ben 29 yaşındayım sosyal sigortalı değilim .çalışmıyorum .evli değilim ama 4 yaşında bi kız çocuğum var.ben yabancı uyrukluyum babam tc vatandaşı oldu ama ben daha tc vatandaşı olmadım.babamın sağlık sigortasından faydalanabilir miyim?

ilginiz için teşekkür ederim.


Cevaplayan: Semih Yıldız - 10.03.2012 13:23:47
merhaba 27 yasındayım halen lısans ogrencısıyım.babam işçi emeklisi sgkdan yararlanabılırmıyım yada saglık kuruluslarından yararlanmam ıcın ne yapmam gereklıdır ılgınıze tesekkur ederım

Babanızın üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz

Cevaplayan: Semih Güldane - 12.03.2012 15:38:45
BEN 21 YAŞINDA AÇIK LİSE ÖGRENCİSİYİM BABAM SGK EMEKLİSİ DAHA ÖNCE BABAMIN ÜZERİNDEN YARARLANIYORDUM BUGÜN SGK GİTTİM BANA ARTIK YARARLANAMAZSIN DEDİLER BEN SGK DAN YARARLANA BİLİRMİYİM TŞK LER.

GSS için müracat etmeniz gerekir.

Cevaplayan: Gamze Çırlar - 14.03.2012 17:59:48
MERHABALAR 07.07.1986 TARİHLİ DOĞUMLUYUM.BABAMIN EMEKLİSİNDEN YARARLANIYORDUM ŞİMDİ İSE 1 AYDIR SSKLI BİR İŞE GİRDİM NE YAPMAM GEREKİYOR SGK HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ TESEKKÜRLER.

Sağlık hizmetini kendi sigortan üzerinden almalısınız.SGK na uğrayıp aktivasyon yaptırınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayse Bay - 17.03.2012 00:29:36
merhaba ben sene olarak 18 yasındayım fakat gun olarak girmedim nısanın 1inde gireceğim acık ogretim lisede okuyorum babamın uzerine sigortalıyım acaba dustuğum zmn okuyo olarak sigortalı nasıl gorunebilirim nereye muracat edebilirim...

Cevaplayan: Ayse Yagmur - 22.03.2012 12:40:59
mrb 24 yasındayım 2 yıllık unıversıte mezunuyum babam bagkur emeklısı sgk degıstı ben artık babamın uzerınden yararlanamıayacak evlı degılım hıc evlenmedım ve hıcde ıgorta baslangıcım olmadı hıcbır mal varlıgım ısım yok tesekurler

Siz babanızın üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Murat Doğan - 23.03.2012 17:32:32
ben 20 yaşındaym annemden emekli sandığından yarrlanıyorum bir işe girmek istiyorum işten çıktıktan sonra tekrar annemden yararlana bilirmiyim üniversite 1.sınıf öğrencisiyim.

Sayın Murat
Siz eğitime devam ettiğiniz sürece sağlık hizmetini 25 yaşına kadar anneniz üzerinden alırsınız.İşe girip çıktığınızda da bu hakkınız devam eder.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Murat Aslan - 24.03.2012 00:11:15
Merhaba,

Babam emekli sandığı emeklisi,bende 4 yıllık üniversiteden 2011 Haziran ayında mezun oldum. Şu anda 25 yaşını doldurmadım 1987 doğumluyum,daha önce babamın sağlık sigortasından yararlanıyordum üniversite bitince sağlık sigortam da bitti diye düşünüyordum fakat az önce fark ettim ki babamın sağlık sigortası üzerinden hala devam ediyor sağlık güvencem 4/c kapsamında gözüküyor. Hatta sigortam olmadığını düşünerek Genel Sağlık Sigortası testi bile yaptırmıştım. Bu konuda ne yapmam gerekiyor ileride bir yaptırımı veya cezası karşıma çıkar mı? 2011 Haziran ayından beri hiçbir sağlık hizmeti almadım.

Emekli sandığı mensubu 25 yaına kadar sağlık hizmeti alır.

Yardımcı olursanız sevinirim,teşekkürler.

Cevaplayan: İlker Yusun - 25.03.2012 15:44:05
Tam sormak istediğim seyi sormuş Murat Aslan Bey..Ayrıca ben bir şu konuyu eklemek isterim...Bende mezun olduktan sonra bana bittiğini ve devam etmeyeceğini söylediler..Devam edip etmediğini nerden ögrenebilirim?


1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)
app2.sgk.gov.tr/AylikHesap/
4.Sosyal Güvenlik Kurumu Evrak Kayıt ve Takip Sistemi Arama Sayfası
http://app.sgk.gov.tr/EvrakArama/

5.Ne Zaman Emekli Olabilirim? Emekli hesaplamanızı yapabilirsiniz..
http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

Yaşar Gönenç


Cevaplayan: İlker Yusun - 25.03.2012 16:10:17
Yaşar Bey verdiğiniz linklerden ögredim 07.07.2011 bitmiş sigortam bende zaten Haziran 2011 4 yıllık üniversiteden mezun oldum ..Soracağım sey şu Yaşar Bey benim yaşım 23 babamın emekli sandığından yararlanma hakkım var mıdır??Sorulan bir kaç soruya bakma imkanım oldu 25 yaşına kadar yararlanma gibi imkanı olduğunda bahsediliyor..Bu konuda yardımcı olursanız severim..Teşekkürler..


Genel Sağlık Sigortasında Memur Çocuklarının Farklı Hakları

Zorunlu genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesiyle üzerinde durmaya fazlasıyla değer bulunan bu konulardan biri de genel sağlık sigortası kapsamında bakmakla yükümlü olunma şartlarını taşıyor olup olunmadığıdır. Zira bakmakla yükümlü olunan kişiler bedelsiz olarak genel sağlık sigortasından yararlanabilirken, 18 yaşından büyük diğer çocuklar için genel sağlık sigortası primi ödenmek durumunda kalınacak. 5510 sayılı Kanun birçok hüküm gibi çalışan veya emeklilerin eş ve çocuklarının sağlıktan yararlanmaları bakımından önemli olan “Bakmakla yükümlü olma” koşullarını değiştirmişti. Değişiklik 18 yaşına kadar olan çocukların haklarını değiştirmiyor, buna mukabil 18 yaş üstü çocukların sağlık yardımı alma hakların değiştiriyordu. Bu bağlamda kazanılmış hakların korunumu gereği 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan kız çocuklarının sağlık yardımından yararlanma hakkı bakımından önce kısmen ve sonra da 6111 sayılı Kanunla tamamen eski hakları iade edilmişti. Bu bakımdan ana-babası ister Bağ-Kur`lu olsun, ister Emekli Sandığı iştirakçisi olsun, ister SSK sigortalısı olsun, isterse özel banka sandığı sigortalısı olsun tüm kız çocuklarından 01.10.1990`dan önce doğmuş olanlar bu ayrık haktan faydalanmaya devam edecekler.

İşte bu ince nokta gibi bir başka ince noktaya daha Türk basınında yine ilk defa biz işaret edeceğiz.

O da 01.10.2008 tarihi öncesinden beridir memur veya 399 sayılı KHK`ye tabi sözleşmeli personelin 18 yaşını doldurmuş erkek çocuğu olanların genel sağlık sigortası bakımından farklı haklarıdır. 01.10.1990`dan önce doğmuş bulunan ve 01.10.2008 tarihinde 18 yaşından büyük olan erkek çocuklar diğer çalışan veya emekli çocuklarından farklı olarak eğitim hayatlarına son vermiş olsalar dahi, işsiz ve bekar iseler 25 yaşını dolduruncaya kadar memur veya 399 sayılı KHK`ye tabi sözleşmeli personel olan anne veya babalarından dolayı sağlık yardımından yararlanmaya devam edebileceklerdir. Uygulamanın yasal dayanağı 657 sayılı Kanunun tedavi yardımı hakkını aile yardımı ödeneğine dayandırması ve aile yardımı ödeneğine müstehaklıkta 18-25 yaş arası çocuklar için eğitimlerinin devam edip etmeyeceğini aramamasıdır. Dolayısıyla Emekli Sandığı iştirakçiliğinden 5510/4/C sigortalılığına geçiş yapmış memur veya 399`luların 01.10.1990`dan önce doğmuş erkek çocukları eğitim yaşamına devam şartı olmaksızın 25 yaşını dolduruncaya kadar zorunlu GSS primi ödemeden genel sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilecekler, sadece evlenme veya çalışmaya başlama halinde ebeveynlerinden GSS hakkı sona erecektir.

ŞEVKET TEZEL - SÖZCÜ


Cevaplayan: Osman Aydın - 25.03.2012 16:32:45
Son 2 konuda da bahsedilmiş ama tam olarak anlayamadığımdan tekrardan soruyorum..2011de 4 yıllık üniversiteyi bitirdim..Babamda emekli sandığından emekli..Şu anda 22 yaşındayım..Acaba sağlık hizmetlerinden faydanlanma imkanım var mı acaba?Sizden gelen cevaba göre yarın harekete geçeceğim..İmkanım varsa bir takım sağlık sorunlarım onları tedavi ettirmek adına..
İlginiz içi şimdiden teşekkürler..


Genel Sağlık Sigortasında Memur Çocuklarının Farklı Hakları

Zorunlu genel sağlık sigortasının yürürlüğe girmesiyle üzerinde durmaya fazlasıyla değer bulunan bu konulardan biri de genel sağlık sigortası kapsamında bakmakla yükümlü olunma şartlarını taşıyor olup olunmadığıdır. Zira bakmakla yükümlü olunan kişiler bedelsiz olarak genel sağlık sigortasından yararlanabilirken, 18 yaşından büyük diğer çocuklar için genel sağlık sigortası primi ödenmek durumunda kalınacak. 5510 sayılı Kanun birçok hüküm gibi çalışan veya emeklilerin eş ve çocuklarının sağlıktan yararlanmaları bakımından önemli olan “Bakmakla yükümlü olma” koşullarını değiştirmişti. Değişiklik 18 yaşına kadar olan çocukların haklarını değiştirmiyor, buna mukabil 18 yaş üstü çocukların sağlık yardımı alma hakların değiştiriyordu. Bu bağlamda kazanılmış hakların korunumu gereği 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan kız çocuklarının sağlık yardımından yararlanma hakkı bakımından önce kısmen ve sonra da 6111 sayılı Kanunla tamamen eski hakları iade edilmişti. Bu bakımdan ana-babası ister Bağ-Kur`lu olsun, ister Emekli Sandığı iştirakçisi olsun, ister SSK sigortalısı olsun, isterse özel banka sandığı sigortalısı olsun tüm kız çocuklarından 01.10.1990`dan önce doğmuş olanlar bu ayrık haktan faydalanmaya devam edecekler.

İşte bu ince nokta gibi bir başka ince noktaya daha Türk basınında yine ilk defa biz işaret edeceğiz.

O da 01.10.2008 tarihi öncesinden beridir memur veya 399 sayılı KHK`ye tabi sözleşmeli personelin 18 yaşını doldurmuş erkek çocuğu olanların genel sağlık sigortası bakımından farklı haklarıdır. 01.10.1990`dan önce doğmuş bulunan ve 01.10.2008 tarihinde 18 yaşından büyük olan erkek çocuklar diğer çalışan veya emekli çocuklarından farklı olarak eğitim hayatlarına son vermiş olsalar dahi, işsiz ve bekar iseler 25 yaşını dolduruncaya kadar memur veya 399 sayılı KHK`ye tabi sözleşmeli personel olan anne veya babalarından dolayı sağlık yardımından yararlanmaya devam edebileceklerdir. Uygulamanın yasal dayanağı 657 sayılı Kanunun tedavi yardımı hakkını aile yardımı ödeneğine dayandırması ve aile yardımı ödeneğine müstehaklıkta 18-25 yaş arası çocuklar için eğitimlerinin devam edip etmeyeceğini aramamasıdır. Dolayısıyla Emekli Sandığı iştirakçiliğinden 5510/4/C sigortalılığına geçiş yapmış memur veya 399`luların 01.10.1990`dan önce doğmuş erkek çocukları eğitim yaşamına devam şartı olmaksızın 25 yaşını dolduruncaya kadar zorunlu GSS primi ödemeden genel sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilecekler, sadece evlenme veya çalışmaya başlama halinde ebeveynlerinden GSS hakkı sona erecektir.

ŞEVKET TEZEL - SÖZCÜ


Cevaplayan: Melike Adın - 25.03.2012 17:17:38
universite 3.sınıf ögrencisiyim..babamın sigortasından yararlanıyordum..ancak haftasonları parttime işe basladım kendi sigortam baslamıs oldu daha 2 günlük..işten ayrıldıgımda tekrar babamın sigortasından yararlanabilirmyimmm??sgk ya gidip sordugumda üniversite ögrencısı oldugum ıcın yararlanabılecegımı soyledılerr cewabınızı beklıyorum sımdıden tesekkurler..

Siz işten ayrıldığınızda tekrar sağlık hizmeti almaya başlayacaksınız.
Bilginize
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Ahmed Kara Ara - 27.03.2012 14:51:54
yaşım 19 açık lise okuyorum bu sigortadan faydalanabilirmiyim yoksa başvuru yapmam gerekiyormu..

Cevaplayan: Gökhan Peker - 03.04.2012 07:07:15
Öncelikle bizlere yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.

Sorum: 1987`liyim 25 yaşını doldurdum ve şuan hala AÖF`de öğrenciyim. SGK hizmetinden yararlanabilmem için ne yapılmalı yoksa öğrenci olduğum için yararlanmaya devam mı edicem? açıklarmısınız?

Yani esas merak ettiğimiz; 25 yaşını dolduran ERKEK ÖĞRENCİ`lerin ne yapması gerekir?

GSS için bulunuduğunuz yerde bulunnan(Kaymakamlık) SYDV gelir testi için başvurmanız gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yeşim Aykoç - 26.04.2012 15:46:00
merhaba ben işkur meslek kurslarına kayıt oldum kurs süresince sağlık sigortası yapılıyo ancak ben babamın sigortasından yararlanıyorum ve işkurdan gelen sigortayı istemiyorum bunun için sgk dan hangi belgeyi almam gerekiyo yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler...

Kişi önce kendisine ait olandan sağlık hizmetini almalıdır.

Cevaplayan: Yeşim Aykoç - 26.04.2012 16:06:39
kusura bakmayın anlayamadım.bana bir belge adı söylendi ve ben o belgenin adını tam hatırlayamıyorum müstahklık gibi birşeydi.işkurdan gelen sigortayı reddettiğime dair bir belge istendi.bunu soruyorum size.ilginize tekrar teşekkürler.

İŞKUR işgücü yetiştirme kurslarına katılım şartları:
Açılan her kursun alt ve üst yaş sınırı, öğretim durumu, cinsiyet şartları vardır. İşgücü yetiştirme kurslarına katılmak için öncelikle İŞKUR’a kayıt olmanız gerekmektedir. İşgücü Yetiştirme Kurslarında devam zorunludur. Kurslara başvuru için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-kur’a kayıtla olarak çalışmıyor olmalısınız. Mazeretli olarak eğitim süresinin 1/10 kadar devamsızlık yapma hakkınız vardır. Deva

İŞKUR özürlü meslek eğitim rehabilitasyon kursları:
Kurslara katılan kursiyerlere katıldıkları her gün için cep harçlığı (15TL), kurs süresi boyunca meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigorta yapılır.
Siz sağlık hizmetini almayıp dha önce size ait olandan kullanabilirsiniz.Müstahak olmak sağlık hizmeti almak anlamına gelir.

Cevaplayan: Bekir Can Demirci - 15.05.2012 11:19:02
slm iyi günler benim 22.10.1993 doğum tarihim 19 uma ekimin 22 sinde girecem yani ben suan bababın sıgortasından yararlanamıorum lıse mezunuyum unıversteye hazırlanıorum suan ogrencı degılım oğrencı olmayıpta gelir testi yaptırılarak bababım sıgortasından yıne yararlanabılıormuyum ve kac yasıma kadar yararlanabılıorum cevap verırsenız cok sewınırım saygılarımla.

Sayın Bekir Can
Siz öğrenimine devam etmediğiniz için babanızın üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Yüksek öğrenimine başlarsanız almaya devam edersiniz.Siz Gelir tesri için sydv bai vurun.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Bekir Can Demirci - 15.05.2012 11:38:40
sorumu cevapladığınız için teşekkur ederım ama gelir testi yaptırılarak babamın sigortasından yararlanamıyormuyum sımdı

Cevaplayan: Bekir Can Demirci - 15.05.2012 12:09:01
sorumu cevapladıgınız için teşekkür ederim ama gelir testi yaptırılarakta babamın sigortasından yararlanamıyormuyum.

18 yaşından sonra öğrenci olmadığınız için babanızın sigortasından sağlık hizmeti alamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Bekir Can Demirci - 15.05.2012 16:34:02
19 yaşındayım düz lise mezunuyum şu an üniversiteye hazırlanıyorum ve hiç bir sosyal güvencem yok babamın sosyal güvencesinden nasıl faydalanabilirim...yardımcı olur musunuz lütfen acillll!! diye soru yazmıslar sızın verdıgınız cevap şu...
GSS için gelir testi yaptırmalısınız.Üniversiteyi kazanırsan öğrenim belgesi vererek sağlık hizmeti almaya başlarsınız.
Yaşar Gönenç
ben de bu şahışla aynı durumdayım bana verdiğiniz cevap öğrenci olmadığınız için yararlanamazsınız dıosunuz tmm onu bılıorum ama gelir testi yapılarakta bababamın sigortasından yararlanamıyormuyum bunu soruyorum saygılarımla...
Gelir testi yapılarak babadan 18 yaşından sonra yararlanılmaz.

Cevaplayan: Dilek Güven Üven - 29.05.2012 10:55:51
18 yaşındayım babam emeklı sigortalı ben babamın sıgortasından cıktım mı yoksa evlenene kadar yararlanabılıyormuyum?

Siz babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.

Cevaplayan: Kerem Yiğit - 30.05.2012 23:11:51
merhaba.kızım 1994 doğumlu açık öyretim okuyor.kızım benim sigortamdan yararlanıyor 18 yaşını nisan 02de doldurdu.benim sağlık güvencemden yararlanması için ilgili sgkya her hangi bir belge veya gelir testi yaptırmamız gerekirmi.saygılarımla rica ediyoruz.

Kızınız sizn üzerinizden sağlık hizmeti almaya devam edecektir.Sistem de gözükmezse aktivazyon yaptırmanız gereklidir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Zeliha Açıkgöz - 05.06.2012 14:01:49
Merhaba, 1970 doğumluyum ve bekarım . 1992 yılında dan 2012 Nisana kadar çalışıtım ,Nisan ayında işten ayrıldım , şuan işsizlik maaşı alıyorum ve sağlık sigortam maaş aldığım sürece devam edecektir, ancak bu süre bittikten sonra annemin üzerinden sağlık hizmeti alabirmiyim , annem bir işyerinde çalışıyor ve sigortalıdır. Teşekkürler.

Anneniz üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Cevaplayan: Murat Akbulut - 11.06.2012 18:31:47
Merhaba,yaşım 23 ben babamdan dolayı yetim maaşı alıyorum 2 senelik yüksek okul bitirdim ve dikey geçişle açıköğretime kayıt yaptırmak istiyorum bu durumda yetim maaşım kesilirmi teşekkür ederim.

Yetim maaşınızı öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar alabilirsiniz.Öğrenci belgeni SGK nabir dilekçe ekinde vermelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Eren Tuna - 11.06.2012 22:54:41
Merhaba, yaşım 23 bu sene 4 yıllık üniversite meuznu oldum. Eylül ayında tekrar 2 yıllık ön lisans kazanmam halinde 25 yaşıma kadar SGK desteği devam edecekmi? Yoksa Lisans mezunu olduğum için artık bu imkandan yararlanamayacakmıyım.. teşekkür ederim.

Lisans eğitiminden sonra tekrar yetim maaşı alamazsınız.Bilginize.

Cevaplayan: Eren Tuna - 12.06.2012 16:04:21
Tekrar merhabalar, dün bir soru sormuştum,

Merhaba, yaşım 23 bu sene 4 yıllık üniversite meuznu oldum. Eylül ayında tekrar 2 yıllık ön lisans kazanmam halinde 25 yaşıma kadar SGK desteği devam edecekmi? Yoksa Lisans mezunu olduğum için artık bu imkandan yararlanamayacakmıyım.. teşekkür ederim.

Lisans eğitiminden sonra tekrar yetim maaşı alamazsınız.Bilginize.
Diye yanıt vermişsiniz,
Çok şükür babam sağ, merak ettiğim tekrar 2 yıllık ön lisans kazandığım takdirde SSK SAĞLIK provizyonundan yararlanıp yararlanmadığımdı..

Öğrenim devam ettiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmeti babanızın üzerinden alırsınız.Öğrenim belgesini kuruma vermeniz yeterlidir.

Cevaplayan: Okan Mertgil - 23.06.2012 19:54:26
merhabalar benim ölüm aylığı ile alakalı bir sorum olucaktı. bundan 4 ay önce babamın üstünden sigortadan yararlanma hakkı elde ettim yüksek öğretimde öğrenciyim 3 sınıfı geçtim yaşım 24. 25 yaşına kadar ve he herhangi bir işte asgari ücretle çalışmadığım sürece aylık almaya sanırım devam edicem fakat bu ay ki maaşımın bilgisine baktığımda aylığımın durdurulmuş olduğnu gördüm haftasonu olduğu için çağrı merkezini arayıp kyıt oluşturdurlar çarşamba gününe kadar beklemem gerekicek gerekli cevabı almak için. Şimdi sormak istediğim ben öğrenim gördüğüm okulun radyosunda staj yapıyorum bir aylık süre ile devam edicem hocamız bize sigorta yapılıcağını söylemişti fakat ben bu bir ay boyunca maaş yada herhangi bir ücret almıyorum kesilmeye bu bi etken olmuşmudur. Bir ikincisi ise maaş bağlandığında temmuz - ekim ayı için öğrenci belgesi yollamam gerektiğini söyleyen bir kağıt gelmişti fakat şu an için haziran ayındayız ve benim haziran maaşım kesilmiş durumda bu durumda bir etkenmidir. Son olarak kesintinin sebebini bana bildirmeleri gerekmiyormudur. Şimdiden teşkkürler.

Sayın Okan Mertgil
Öğrenci belgenizi bir dilekçe ekinde sgk na teslim ediniz.Sanırım bu nedenle kesilmiştir.Staj yapan öğrencinin yetim maaşı kesilmez.Ayrıca SGK nun internetteki sitesinde bulunan Bilgi Edinme Birimine durumu yazınız 15 gün içinde elektronik ortamda bilgi verilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Berkay Özgümüş - 27.06.2012 20:44:45
hocam oncelikle teşekkürler bugün 27.06.2012 tarihinde 18 yaşında oldum 94 doğumluyum.ancak liseden mezun olamadım.tek dersten borçluyum annem özel bir bankadan emekli onun üzerinden sağlık yardımı almaya devam edebilirmiyim.gelir testi yaptırmalı mıyım.emeğiniz için tekrar teşekkürler.

Sayın Berkay Özgümüş
20 yaşına kadar öğrenimin devam ettiği sürece sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenci belgeni SGK na bir dilekçe ekinde vermeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Elvan Uygun - 28.06.2012 14:01:04
merhaba ben 30 yaşındayım ücretli öğretmenlik yapıyorum babam bağkur emeklisi çalışmadığım dönemlerde babamın bağkurundan yararlanabilir miyim ?şimdiden teşekkürler.

Çalışmadığımn dönemde babanızın sigortası üzerinden yararlanırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gül Coşkun - 29.06.2012 17:25:38
merhaba, annem ve babamın sigortası olmadığı için sağlık hizmetinden yararlanamayan iki kardeşimin benim üzerimden sağlık hizmetinden yararlanması mümkün müdür? teşekkürler..

Malesef yararlanamzlar.

Cevaplayan: Hasan Bozkurt - 03.07.2012 01:03:50
Merhaba , ben1988 doğumluyum 2008 den beri rahmetli babamdan yetim aylığı alıyorum bu sene 4 yıllık üniversite bitti tekrar başka bi üniversite okumak istiyorum. Yetim aylığı 2. üniversitede kesiliyormu ,25 yaşı beklemeden emekli sandığı mevzuatını okudum kesileceği hükmüne vardım ben cevap için çok ama çok sağolun.

Sayın Hasan Bozkurt
ikinci ünüversite öğreniminde yetim aylığınız malesef kesilir
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hasan Bozkurt - 03.07.2012 14:06:46
peki yaşar bey yüksek lisans ya da master
yapmam durumunda kesilir mi onada bi cevap verirseniz saolun..

Sosyal güvenlik hukukunda, lise mezunu olmak orta öğrenim olarak kabul edilirken, iki yıllık meslek yüksek okulu, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak ise yüksek öğrenim olarak kabul edilmektedir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gökhan Doğru - 03.07.2012 16:26:45
Merhabalar, 23 yaşındayım bu haziranda Lisans tamamladım. Babam sgk emeklisi. Ağustos`ta kısa dönem askerlik yapacağım. Askerlikte Sgk nın sağlık hizmetinden yararlanıyormuyum? Gelir testini yaptırmam şu anda şart mı askerlikten döndükten sonra yaptırsam olmuyormu ? Detaylı bilgi verirseniz sevinirim saygılar..

Askerlik süresinde sağlık hizmetini devlet sağlar.Askerlik dönüşü yaptırmalısınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Neval Aksu - 07.07.2012 22:22:37
Merhabalar, 24 yaşındayım. 23 günlük dönemsel bir aktivitede çalıştım ve 23 günlük SSK primimi yatırıldı. Şuan çalışmıyorum. Çalışmadan evvel babamın SSK`sından (SSK`dan emekli) yaralanabiliyordum. Tekrar yaralanabilir miyim? Eğer ki yaralanabileceksem benim SSK müdürlüğüne müracaat mı etmem gerekiyor? Konuyla ilgilli beni bilgilendiriseniz sevinirim.
İyi çalışmalar.

Sayın Neval Aksu
Babanızın sigortası üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.SGK na kimliğinizle gidip aktivasyon yaptırınız.Müstehak olarak gözükmüyorsa.
1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama.
www.emekli-maasi.com/SSK Emeklilik maaşı hesaplama sitesi. SSK hizmet çizelgeniz üzerinden emeklilik maaşınızı ücretsiz olarak kendiniz hesaplayabilirsiniz.

4.Sosyal Güvenlik Kurumu Evrak Kayıt ve Takip Sistemi Arama Sayfası
http://app.sgk.gov.tr/EvrakArama/

5.Ne Zaman Emekli Olabilirim? Emekli hesaplamanızı yapabilirsiniz..
http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

Yaşar Gönenç
Cevaplayan: Cemal Gür Ür - 10.07.2012 00:01:04
ben 2012 de lisan eğitimiMİ tamamladım.şu an 23 yaşındayım. Rahmetli babamdan bana yetim maaşı bağlandı. (BABAM SSK EMEKLİSİ ) Şu an itibariyle herhangi bir yerde çalışmıyorum. RAHMETLİ BABAMDAN BANA BAĞLANAN MAAŞ KESİLECEK Mİ KESİLMEYECEK Mİ ?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Sayın Cemal Gür
Yüksek öğrenim bittiğine göre yetim maaşınız kesilir.Yetim maaşı kesilince de sağlık hizmeti alamazsınız.

Cevaplayan: Ercan Bakışlı Akışlı - 11.07.2012 01:53:25
işten ayrıldım iştenayrılalı 65 70 gün olmuştur şu anda sgk lı degilim dişlerimi yaptırmak istiyorum acaba sgk ücretsiz diş tedavimi yaparmı 4000 4200 gün gibi sgk kam var


SAĞLIK KURUMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI .4/A’lı sigortalılar son 1 yıl içerisinde geriye dönük 90 gün prim günleri var ise işten ayrıldıktan sonraki 100 gün boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanmaları mümkündür. Eğer sigortalının son 1 yıl içerisinde geriye dönük 90 günü yok ise işten ayrıldıktan sonra yalnızca 10 gün boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.
Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı halinde 30 günlük süre de aranmamaktadır. 4/B sigortalılarında ise geriye dönük 2 aya kadar prim borçları olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.


Cevaplayan: Serdar Mergen - 12.07.2012 15:13:05
1989 doğumlu olup, Haziran 2012 de 4 yıllık yüksek öğrenimimi tamamladım. Babam Emekli Sandığına tabi sözleşmeli personel statüsünde (399 değil) çalışıyor. Ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler.

Cevaplayan: Hasan Yayan - 12.07.2012 21:04:20
ben 20 yaşındayım hiçbiyerde çalışmıyorum üniverrsiteden bu sene mezun oldum.. babamın saglık güvencesinden yararlanabilirmiyim ya da herhangi bi kuruluşa müracaat edip ssk dan nasıl faydalanabilrim ..

GSS için bulunduğunuz yerdeki sydv (kaymakamlık) uğramanız gerekir.

Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Refik Gül - 14.07.2012 00:30:08
Üniversite öğrencisiyim bu sene 1 . senemi bitirdim fakat benden her dönem öğrenci belgezi getirip aktif ettirmemi istediler ve suan o belgleri getirmeme rağmen sigortalı gözükmüyorum . ne yapmam gerekiyor şimdiden tesekkurler ...

Siz sisteme girip müstehak olup oladığınız görebilirsiniz müstehak değilse öğrenci belgenizle sgk uğrayıp aktivasyon yaptırmanız gereklidir.

1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama.
www.emekli-maasi.com/SSK Emeklilik maaşı hesaplama sitesi. SSK hizmet çizelgeniz üzerinden emeklilik maaşınızı ücretsiz olarak kendiniz hesaplayabilirsiniz.

4.Sosyal Güvenlik Kurumu Evrak Kayıt ve Takip Sistemi Arama Sayfası
http://app.sgk.gov.tr/EvrakArama/

5.Ne Zaman Emekli Olabilirim? Emekli hesaplamanızı yapabilirsiniz..
http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Cemile Derin - 16.07.2012 16:01:59
Üniveriste 3. sınıf öğrencisiyim babam üzerinden yetim maaşı almak için 1 hafta önce başvurdum ancak henüz bir geri dönüş olmadı bana mektup mu gelecek yoksa e devlet üzerinden mi takip edeceğim bu süreç nasıl olcak cevaplarsanız sevinirim

size 3 ay içinde bilgi verilir.Evrak takipden de izleyebilirsiniz.

Cevaplayan: Mustafa Yalsan - 18.07.2012 16:06:46
mrh geçen gün bi soru sormuştum 23 yaşındayım 4 yıllık üni bitti yeni üniversitede yetim aylığı kesilirmi die siz kesilir dediniz ankara da sgk müdürlüğüne sordum kesilmez dedi 25 yaşına kadar öğrenci olduğun müddetce alırsın dedi.kafam karıştı ....?5510 sayılı Kanun’un 34. maddesi hükümlerine göre, malul olmayan erkek çocuklara bağlanan yetim aylıkları; sosyal güvenlikli olarak çalışmaya başlamaları halinde, hiçbir öğrenimi olmayan çocuklar 18 yaşını doldurduğunda, orta öğrenim mezunu olan çocuklar 20 yaşını doldurduğunda, yüksek öğrenim mezunu olan çocuklar ise 25 yaşını doldurduğunda kesilmektedir.

Sosyal güvenlik hukukunda, lise mezunu olmak orta öğrenim olarak kabul edilirken, iki yıllık meslek yüksek okulu, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak ise yüksek öğrenim olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, malul olmayan erkek öğrencilerin, üstte saydığımız okulları bitirdiklerinde yaşlarını doldurmaları beklenilmeden yetim aylıklarının kesilmesi gerekmektedir. Malul olmayan erkek çocukların yetim aylıkları evlenmeleri halinde kesilmemektedir.


Cevaplayan: Gökhan Yıldız - 20.07.2012 17:36:20
hocam ben 20 ekim 1987 doğumluyum aöf lisans programında okuyorum. yetim maasımı 25 yaşımı doldurana kadar alabiliyorum.25 yaşımı doldurduğum tarih 2013 e denk geliyor. ama nasıl oluyorsa 2012 tarihinde kesiliceği söyleniyor. su an benim gerçek yaşım 00 gün 09 ay 24 sene yani bu sene 25 yaşıma giricem.


Öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşını dolduruncaya kadar alırsınız.Bilginize.Yaşar Gönenç
20 .10.1987
25
20.10.2012 son tarih

Cevaplayan: Cemile Derin Erin - 20.07.2012 22:42:42
Ben ölen babam üzerinden maaş alabilmek için sgkya 2 hafta önce müracatta bulundum. Öğrenci belgesi vb.. dosyalrıda ekledim ancak hiç bir cevap gelmedi e devlet üzerinden yada evrak takibinde hiç birşey yok.Elimde su an verasat ilamı yok ama herhangi sgk merkezine nüfüs cüzdanımla gidip evrak hakkında bilgi edinebiliyor yada yeniden başvuru yapabliyormyum.

SGK nun internetteki sitesinde bulunan Bilgi Edinme Birimine yazınız.15 gün içinde cevap verilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ramazan Çınar - 21.07.2012 13:57:25
Yeşil kartım vardı ama iptal oldu. 23 yaşındayım üniversite 2. sınıf öğrencisiyim devlet hastenelerinden ücretsiz nasıl faydalanabilirim yada yeni bir sağlık karnesini almam için ne yapmam lazım.

GSS için bulunduğunuz yerdeki kaymakamlığa uğrayınız.

Cevaplayan: Yasin Mergen - 22.07.2012 18:21:06
Merhaba. Ben şuan 25 yaşımı doldurdum. Şuan açıköğretim 3. sınıf öğrencisiyim. Önceden babam üzerinden bakınıyordum. Şimdi gelir bildirimi yapmam için bir belge gönderdiler. Fakat bana bakmakla yükümlü kimse yok. Babam vefatetti. Annem ise babamdan dolayı emekli maaşı alıyor ve biz ben dahil 5 kişiyiz. Ben şuan çalışmadığım için sigorta primi yatırma durumum yok. Acaba öğrenim durum belgesi ile müracat etsem genel sağlık sigortasından yararlanabilir miyim? Yada bununla ilgili ne yapmam gerekir? Şimdiden teşekkür ederim.

Siz GSS için gelir testi yaptırmalısınız.Bulunduğunuz yerde bulunan SYDV uğramanız gereklidir.Belirtiğiniz gibi gelir durumunuzu belirtirsiniz.Geliriniz yoksa devlet sağlık hizmetleriniz karşılar araştırma yaptıktan sonra.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yasin Mergen - 22.07.2012 19:23:23
Merhaba. Ben şuan 25 yaşımı doldurdum. Şuan açıköğretim 3. sınıf öğrencisiyim. Önceden babam üzerinden bakınıyordum. Şimdi gelir bildirimi yapmam için bir belge gönderdiler. Fakat bana bakmakla yükümlü kimse yok. Babam vefatetti. Annem ise babamdan dolayı emekli maaşı alıyor ve biz ben dahil 5 kişiyiz. Ben şuan çalışmadığım için sigorta primi yatırma durumum yok. Acaba öğrenim durum belgesi ile müracat etsem genel sağlık sigortasından yararlanabilir miyim? Yada bununla ilgili ne yapmam gerekir? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevaplayan: Ecrin Duru - 23.07.2012 09:42:51
iyi Günler , Ben bugun bir sgk kurumuna yetim aylığı almak için başvurdum .3 adet birbirne zımbalı müracat formunu doldurdum 18 yaşından büyük olduğum için öğrenci belgem de yanımdaydıydı ve ölüm raporu ama 2 sinide istemediler bana evragı takip etmem için bi numara verdiler tamam sizin işiniz dediler bnm öğrenci belgesiyle ölüm raporu olmadan işlemimde bi sorun çıkmaz mı anlam veremedim lütfen yardımcı olun

Sayın Ecrin Duru
Bir çok bilgi zaten kurum kayıtlarında vardır.Diğer iade edilen evraklara gerek yoktur.Müracat formunu doldurup imzlamanız ve öğrenci belgesini eklemeniz yeterlidir.Evrak takipten izleyebilirsiniz Bilginize.

Yaşar Gönenç
Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.

http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/

-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/

-Diğer uygulamalar SGK

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ

Cevaplayan: Emre Güneş - 23.07.2012 10:39:43
Merhaba ben 18 yaşında liseyi bu yaz bitirmiş birisiyim. 18yaşını bitirdiğim için babamın üzerinden düştüm ve liseden mezun olduğum için sgk ya gidip tekrar babamın üzerine geçemiyorum. Bunu ancak üniversiteye başladığım zaman yapabiliyormuşum sanırım. Fakat ben bu sene üniversiteye girmezsem bi sene daha sınavlara hazırlanırsam ne olucak ?? her ay prim mi yatırmak zorundayım ? yada başka bir çaresi var mıdır bunun ??

GSS için bulunduğunuz yerde bulunan SYDV (Kaymakamlık) baş vurmanız gerekir.Gelir tespiti yapıldıkdan sonra prim belli olur.Gelir durumu az olanın da primini devlet öder.,
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İbrahim Aksan Ksan - 24.07.2012 17:23:45
İyi günler,
Ben 20 yaşındayım babam üzerinden ölüm aylığı almak istiyorum 7 ay oldu babam vefat edeli ancak herhangi bir başvuru yapmadım .Annemin kendi emeklisi var ve babamdan da dul aylığı öldüğünden beri maaş alıyor.Sorum şu ben 1) başvuru yapacağım zaman annemin maaşında bir eksilme olur mu?başvuru yapmadığım için annem bnm maaşımıda aldımı?
2)Ben geriye dönük 7 aylık tutarı hepsini alabilirmiyiym
Cevabınız için şimdiden teşekkürler
İyi Günler

Cevaplayan: Ecrin Duru - 24.07.2012 17:37:22
Sorumu cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Yalnız dediğim gibi formu doldurdum ama yetim aylığı benden öğrenci belgesi bile istemediler (sormama rağmen) geçen yılda gss için öğrenci belgesi için aynı sgk merkezinide gittiğimde de sizin için gerek yok demişlerdi .endişem şu benden belge istemediler ama internette öğrenci belgesini vermeniz zorunlu diyor ve eksik belgeden dolayı maaşın bağlanmasını geciktirmek istemiyorum

Kız çocukları öğrenci olsada olmasada hakları vardır.Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 28.07.2012 22:04:49
Merhaba ben ön lisans mezunuyum yaşım 21 sigortalı hiç bir işte çalışmadım. Açıköğretim 3. sınıftan devam etmek istiyorum babamdan dolayı yararlandığım yetim ağlığını yine almaya devam edermiyim. ayrıca başbakanlık bursluluklarını açıköğretim öğrencileri alabiliryor mu? cevablarınız için şimdiden çok tşk ederim.

Siz öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar yetim maaşınız almaya devem edersiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hüseyin Yılmaz - 29.07.2012 15:51:58
Merhabalar ben ön lisans okuduktan sonra açıköğretim 3. sınıftan devam ettim ve bu sene açıköğretimden mezun oldum. yaşım 23. bu sene bir ön lisans bölümünü tekrardan okumak istesem. sağlık güvencem devam eder mi ayrıca yetim maaşım tekrardan bağlanır mı? cevabınız için şimdiden tşk ederim.

İkinci üniversiteye başlayınca yetim maaşı ve sağlık hizmeti alamazsınız.

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 29.07.2012 16:47:25
ben ön lisans mezunuyum 21 yaşındayım. Açıköğretim fakültesi 3. sınıftan devam edecem. peki açıköğretimi 25 yaşına kadar uzatsam yinede yetim maaşım devam eder mi?

Açıköğretime devam ettiğiniz sürece 25 yaşına kadar yetim maaşınızı alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 29.07.2012 16:50:36
aynı anda iki üniversite okuma hakkı var diye biliyorum peki hem açık öğretim hemde örgün öğretim okusam açıköğretimi uzatsam yetim maaşım devam eder mi?

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 29.07.2012 16:50:54
aynı anda iki üniversite okuma hakkı var diye biliyorum peki hem açık öğretim hemde örgün öğretim okusam açıköğretimi uzatsam yetim maaşım devam eder mi?

Cevaplayan: Kader İde De - 30.07.2012 15:23:26
22 yaşındayım babam vefat etti ve onun üzerinde sigortalıydım.sigortamın düştüğünü öğrendim böyle birşey olabilir mi hiç evlenmedim ve çalışmadım. bilgilendirirsenin çok memnun olurum.

Sayın Kader
Babanızdan yetim maaşı bağlandı ise sağlık hizmeti almaya devam edersiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kader İde - 30.07.2012 15:59:52
maaşımı alıyorum babam vefat edeli 20 sene oldu bu zamana kadar böyle birşeyle karşılaşmamıştık.bugun öğrendim ki sgk dan yararlanamıyormuşum ne yapmam lazım..

Siz sağlık hizmeti alırsınız.SGK na uğrayıp aktivasyon yaptırınız.


Cevaplayan: Kader İde - 30.07.2012 16:48:44
babam vefat edeli 20 sene oldu.ben 18 yaşımdan beri babamın hem maaşını alıyorum hemde sigortasından yararlanıyordum.sigortadan düştüğümü söylediler ne yapmal lazım.ilginiz için teşekkür ederim.

Cevaplayan: Eyüp - 30.07.2012 22:21:39
merhaba 1991 doğumluyum.babam vefat etti.meslek yuksek okulunu bitirdim okurken sigortadan yararlanıyordum şimdi yararlanamıyorum.Acaba açıköğretimden üzerine 4 yıllığa tamamlamayı düşünüyorum o zamanda sigortadan yararlanırmıyım?

Cevaplayan: Kader İde - 01.08.2012 05:41:54
merhaba yaşar bey sgk ya gittim ve üzerimde sigorta gözükmüş 1 gün.ben çalışmadım hiç bi şekilde ve okuyordum aktivasyon yapamadılar ve dilekçe yazıp ankaraya yolladm.maaşımı alalı 4 gün oldu böle birşey nasıl olur?beni bilgilendirirseniz sevinirim..

İsism benzerliğ olabilir.Ya da sehven hizmetiniz da yer almış olabilir.Tabiki kimlik kaybetme ve sahtecilik bir durum yoksa.Siz hizmet dökümüne bir bakınız.Bilgilerinize.

-Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.

http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/

-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/

-Diğer uygulamalar SGK

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ


Cevaplayan: İbrahim Aksan Ksan - 03.08.2012 13:52:22
Sormuş olduğum soruyu lütfen cevaplarmısınız ?


İyi günler,
Ben 20 yaşındayım babam üzerinden ölüm aylığı almak istiyorum 7 ay oldu babam vefat edeli ancak herhangi bir başvuru yapmadım .Annemin kendi emeklisi var ve babamdan da dul aylığı öldüğünden beri maaş alıyor.Sorum şu ben 1) başvuru yapacağım zaman annemin maaşında bir eksilme olur mu?başvuru yapmadığım için annem bnm maaşımıda aldımı?
2)Ben geriye dönük 7 aylık tutarı hepsini alabilirmiyiym
Cevabınız için şimdiden teşekkürler
İyi Günler

Annenizin kendi emekli maaşı olduğu için dul maaşı oranı %50 dir.
lise öğreniminiz sürdüğünce 20 yaşına yüksek öğrinime devam ettiğiniz sürece de 25 yaşınna kadar yetim aylığını alırsınız.Siz yetim maaşı aldığınızda annenizin dul maaşında eksilme olmaz.
öğrenimi yapmıyorsanız 18 yaşına kadar yetim aylığı alma hakkınız vardır.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Ecrin Duru - 04.08.2012 11:06:41
İyi Günler

Ölüm aylığı için başvurmuştum bugün evrak takibinde "EHGM SİGORTALI EMEKLİLİK D.B.EVRAK TASNİF SERVİSİNE ELDEN SEVK EDİLMEK ÜZERE İŞLENDİ" diye bir ibare çıktı bu demek ehgm nedir

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işlem yapılmıştır.

Cevaplayan: Sercan Hamak - 05.08.2012 06:27:48
Merhaba.. 07/04/1988 doğumluyum babamın vefatından ve üniversite öğrencisi olduğum için YETİM maaşı alıyorum 25 yaşına girdiğimde maaşım kesilecek heralde tam olarak hangi yıl hangi ay maaşım kesilecek bilginiz varmı acaba?

Öğrenimin sürdüğünce 25 yaşına kadar yetim maaşınızı alırsınız.07.04.1988+25=07.04.2013 tarihine kadar.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yüksel Yılmaz - 06.08.2012 14:38:34
23.05.1986 doğumluyum hiç bir işyerinde çalışmıyorum açıköğretim öğrenciyim(Lisans 4. Sınıf). Okulda iken babası -annesi sigortası olmayan sağlık sigortası üzerinden faydalanabiliyordu. babam annem sağ (babak ssk`lı ) ama aöf üzerinden okulda olduğu gibi sağlık sigortasından yararlanabilir miyim ? Birde şuan hiç gelir testi vs yaptırmadım. nasıl yapılıyor bilmiyorum. herhangi bir sorun teşkil eder mi ? Yaptırmadınız her ay için 200 tl gibi bir ücret borç falan oluyor diye duymuştum. yardımıcı olursanınz çok mutlu olurum. teşekkür ederim.

Siz 25 yaşınızı tamamlamışsınız.Bulunduğunuz yerde bulunan SYDF (Kaymakamlık) uğrayıp gelir testi yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Esra Er - 08.08.2012 18:56:28
Merhaba. Ben 1990 Ağustos doğumluyum. Bu yıl yüksek öğrenimimi bitirmiş bulunmaktayım. Söylediğiniz gibi 2008`de 18 yaşını doldurmuştum ancak ay önemli mi bunu merak ediyorum. Eğer ay önemli değilse şu an ailem üzerinden SGK`dan yararlanabilirim değil mi? Şimdiden teşekkürler.

Doğum tarihinizin üzerine 18 yaş ilave edeceksiniz ay ve günü de dikkate alacaksınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kadir Buğra Şentuna - 09.08.2012 19:20:24
Merhaba . Ben babamdan erkek cocuk yetim aylığı almaktayım ve 21 yaşındayım bu yıl 2 yıllık yüksekokulu bitirdim ve yetim maaşım kesildi . Benim sorum şu ben açıköğretime kayıt oldugumda üniversite 3.sınıftan devam etmiş olucam bana ödenmemiş olan 5 aylık yetim maasını toplu alabilirmiyim birde Açıköğretimde okurken sigortalı bir işe başlasam hem yetim aylığını hemde normal calısma ücretini alabilirmiyim. Cevaplarınız beni çok aydınlatacak Teşekkür Ederim .

Cevaplayan: Yüksel Yılmaz - 10.08.2012 02:07:48
Yaşar Bey ; Ailemle beraber yaşıyorum yaşım 26. Hiç bir gelirim yok öğrenciyim ve ailemle yaşıyorum. Daha öncede yazmıştım. Gelir testi yaptırdığımda sadece benim gelir durumuma mı bakıyorlar nasıl oluyor ? Ücretsiz sigorta olayında yararlanmak istiyorum malum yaştan dolayı babamınkinden faydalanamıyorum.

Cevaplayan: Bekir Polat - 11.08.2012 14:21:38
sayın yetkili ben ssk ya baglı olarak çalışıyorum. eşim emekli sandığına bağlı olarak çalışıyor, yeni doğan çocuğum annesi üzerinden sağlıktan faydalanması mümkün müdür?

Eskiden aile reisi baba olurdu.Şimdi bu uygulama kaldırıldığı için annesi üzerinden de sağlık hizmeti alır.Ona göre aktivasyon yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kadir Buğra Şentuna - 12.08.2012 02:24:11
Merhaba Yaşar Bey benim sorumla ilgili bir cevabınız yokmu acaba ?

Cevaplayan: Ahmet Bilgin - 13.08.2012 14:09:11
1988 YILINDAKİ AÇTIĞIM DÜKKANDAN HİÇ KAYIT BULAMAYACAKMIYIM VE NASIL BULABİLİRİM BANA BİR YOL GÖSTERİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM

sayın hocam 1988 yılında güngören de BİLGİN tuhafiye adı altında bir dükkan açtım fakat hiç kayıtlarda bulunamamaktayım ne yapmam lazım bana bilgi verirseniz memnun olurum mustafabilgin1960@mynet.com.tr. ye
meil atarsanız memnun olurum.

1 Ekim 2008 yılına kadar bağ-kur a tescilini yaptırmayanların tescili bu tarih olarak yapılır.DENİLMEKTEDİR FAKAT BU KONUDA BİLGİYE SAHİP DEĞİLDİM SURELİ OLDUĞUNU BİLMİYORDU

AHMET BİLGİN

BABA ADI : HAMZA BİLGİN
ANNE ADI : NURİYE BİLGİN
ADRES : DÜRÜMLÜ KÖYÜ Keban/ ELAZIĞ
D. TARİH İ : 28.08.1965
TC.NO :
SSK NO:

Sayın Ahmet Bilgin
Bağ-kur tesciliniz yapılmışsa sistemde gözükür.Yapılmamışsa 1 Ekim 2008 öncesine götüremezsiniz.Sisteme girip araştırabilirsiniz.
-Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.

http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/

-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/

-Diğer uygulamalar SGK

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ

Cevaplayan: Berk Kanlı - 13.08.2012 19:31:24
Sevgili hocam Erkek Cocuklar 25 yaşına kadar okurken yetim aylığı ve sigortalı bir işte çalışabilirmi ?

Erkek çocuklar 25 yaşına kadar öğrenimleri devam ettiği sürece yetim maaşı alırlar.İşe girdiklerinde bu maaş kesilir.Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Berk Kanlı - 13.08.2012 20:58:13
Yani hocam ikisini aynı anda almak mümkün değil mi ? okuluma devam ettiğim halde ?


5510/5-(a): Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalışmalar.

5510/5-(b): 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortasına; meslek liselerinde okumaktayken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrencilerle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmayanlarınsa iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi çalışmalar.

5510/5-(e): Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi çalışmalar.

Belirtilen bu istisnai şekillerdeki çalışmalar hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlanmasına engel değildir. Ayrıca yine bu tür çalışmalar, bağlanmış olan aylıkların kesilmesine de sebep olmaz.

Cevaplayan: Berk Kanlı - 13.08.2012 22:26:04
Sayın Hocam bir yazı okudum ben o yüzden size bu soruyu soruyorum . Sorulan soruyu ise bir bayan sormus 6 aylık vekil öğretmenlik yapıcam demiş uzman biriside bayana cevabını verdikten sonra not olaraka bu cevabı vermiş . `` Bu arada erkek yetim olsaydınız okuduğunuz sürece (25 yaşına kadar) yetim aylığınız çalışmanız nedeniyle kesilmezdi. ``


YETİM AYLIĞI ALAN KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARININ HANGİ TÜR ÇALIŞMAYA BAŞLARLARSA AYLIKLARININ KESİLMEYECEĞİ

Buraya kadarki ifade ettiklerimizden anlaşılacağı üzere, 5510 sayılı Kanun kapsamında yetim aylığı alan bütün çocukların (çocuğun malul olup olmaması ya da kız ya da erkek olup olmaması fark etmemektedir) aylıkları sosyal güvenlikli olarak çalışmaya başladıklarında kesilecektir.

Ancak, ifadelerimizde yer alan “çalışma” kavramı, yetim aylığı alan çocuğun bütün sigorta kollarına (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları) tabi olarak çalışması şeklinde anlaşılması gerekmektedir. Bu ifadelerimizi 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesi hükümleri teyit etmektedir.

Şöyle ki; 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesinde yetim aylığı alan çocuklar için gerekli olan “çalışmama” koşulu belirlenirken; “b) Bu Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan…” ibarelerinin yer aldığını görüyoruz.

5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri kapsamında yer alan ve yetim aylığı alan çocukların aylıklarının kesilmesini gerektirmeyen çalışmalar ise aşağıda sırasıyla yer almaktadır.

1- Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutukluların çalışmaları,

2- Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanan kişilerin çalışmaları,

3- 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile yine iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrencilerin çalışmaları,

4- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanan kursiyerlerin çalışmaları,

5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı (part-time) çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı asgari ücretten az olanların çalışmaları.

İşte, 5510 sayılı Kanun kapsamında yetim aylığı alırken üstte beş madde halinde belirttiğimiz şekilde çalışmaya başlayan çocukların yetim aylıklarının hiçbir şekilde kesilmemesi gerekmektedir. Çünkü, üstte beş madde halinde saydığımız çalışmalar bütün sigorta kollarına tabi olarak yürütülen ve yapılan çalışmalar değildir.

Üstte belirttiğimiz beş farklı çalışmadan herhangi birisine tabi olarak çalışmaya başlayan çocukların yetim aylıklarının kesilemeyeceğine ilişkin hükümler, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’nın 18.11.2008 tarihli ve 2008/96 sayılı Genelgesi’nin “Ölüm Sigortası” başlıklı bölümünün “F.b.2” madde numaralı alt bentlerinde de hüküm altına alınmıştır.

Yetim aylığı alan çocuklardan; bütün sigorta kollarına tabi olacak şekilde hizmet akdi ile çalışmaya başlayanların, kendi nam ve hesabına esnaf olarak çalışmaya başlayanların, tarımda kendi nam ve hesabına çalışmaya başlayanların ve kamu idarelerinde çalışmaya başlayanların aylıklarının ise zorunlu olarak kesilmesi gerekmektedir.Bilginize.


Cevaplayan: Betül Küçüker - 17.08.2012 03:06:54
ben 21 yaşındayım kardeşim sigortalı bir işte çalışıyor 2 yıldır babamın sigortası yok ben kardeşimin üstünden sigortalı olabilir miyim ?
şimdiden teşekkürler...

Malesef kardeşler arasında sağlık hizmeti alma diy bir uygulama yoktur.Yasası da yoktur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Okan Bilgin - 17.08.2012 04:10:23
Merhaba Sayın Hocam;
ben ünüversite 4.sınıf öğrencisiyim 08.05.1987 doğumluyum yaşımı dolduğundan artık babamın üzerinden yararlanamayacağımı söylediler ve ceza yiyecekmişim gelirimi bildirmediğim için en yüsek pirimle ödeyecekmişim bu aradaki zamanın, bana uyarı yollamaları gerekmiyo mu? ben bu cezayı nasıl ödeyecemi düşünüyolar hiç gelirim yok bundan sonra nasıl bir yol izlemeliyim.

Siz GSS için bulunduğunuz yerde bulunan SYDV(Kaymakamlık) gelir testi yaptırmak için gitmeniz gerekir.Gitmezseniz TC numaranıza borcunuz işlenir.Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Tayfun Doğru - 17.08.2012 17:17:33
Merhabalar, 23 yaşındayım bu haziranda Lisans tamamladım. Babam sgk emeklisi. Aralık`ta kısa dönem askerlik yapacağım. Askerlikte Sgk nın sağlık hizmetinden yararlanıyormuyum? Gelir testini yaptırmam şu anda şart mı askerlikten döndükten sonra yaptırsam olmuyormu ? Detaylı bilgi verirseniz sevinirim saygılar..

Siz bulunduğunuz yerde bulunan Kaymakamlık (SYDF) uğrayarak gelir testi yaptrmalısınız.Yapılmazsa TC numaranıza borç kaydı yazılır.

Cevaplayan: Betül Küçüker - 17.08.2012 21:26:14
peki benim sigortalı olamam için ne yapmam lazım? ne tür olursa olsun nasıl sigortalı olabilirim ?
teşekkürler şimdiden...

Ya bir işe girmek gerekir ya da isteğe bağlı sigortaya prim yatırmak.İsteğe bağlı sigorta hizmeti bağ-kur hizmeti olarak değerlendirilir.

Cevaplayan: Tayfun Doğru - 18.08.2012 11:14:03
Merhabalar, 23 yaşındayım bu haziranda Lisans tamamladım. Babam sgk emeklisi. Aralık`ta kısa dönem askerlik yapacağım. Askerlikte Sgk nın sağlık hizmetinden yararlanıyormuyum? Gelir testini yaptırmam şu anda şart mı askerlikten döndükten sonra yaptırsam olmuyormu ? Detaylı bilgi verirseniz sevinirim saygılar..

Siz bulunduğunuz yerde bulunan Kaymakamlık (SYDF) uğrayarak gelir testi yaptrmalısınız.Yapılmazsa TC numaranıza borç kaydı yazılır.

yazmışsınız. Peki ben ekim 1 inde tekrar yeni bir açıköğretim e kayıt olur okursam 25 yaşına kadarda öğrenciliğim devam edecek. Gelir testine tabi tutulurmuyum şu anda borç yazılmamış görünüyor sistemde ?

Erkek çocuklar 18 yaşını, lise ve dengi okulda öğrenim görenler 20, yüksek öğrenim görenler 25 yaşını doldurana kadar anne veya babalarından yetim aylığı alabilir. 25 yaşınızı doldurmamışsanız üniversiteye kaydolduğunuzda, okuldan alacağınız öğrenci belgesiyle bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne başvurmanız halinde, yetim aylığınızın bağlanması gerekir. Çünkü, yasada birinci, ikinci üniversite ayrımı yok.Cevaplayan: Tayfun Doğru - 18.08.2012 14:23:42
Merhabalar, 23 yaşındayım bu haziranda Lisans tamamladım. Babam sgk emeklisi. Aralık`ta kısa dönem askerlik yapacağım. Askerlikte Sgk nın sağlık hizmetinden yararlanıyormuyum? Gelir testini yaptırmam şu anda şart mı askerlikten döndükten sonra yaptırsam olmuyormu ? Detaylı bilgi verirseniz sevinirim saygılar..

Siz bulunduğunuz yerde bulunan Kaymakamlık (SYDF) uğrayarak gelir testi yaptrmalısınız.Yapılmazsa TC numaranıza borç kaydı yazılır.

yazmışsınız. Peki ben ekim 1 inde tekrar yeni bir açıköğretim e kayıt olur okursam 25 yaşına kadarda öğrenciliğim devam edecek. Gelir testine tabi tutulurmuyum şu anda borç yazılmamış görünüyor sistemde ?

Erkek çocuklar 18 yaşını, lise ve dengi okulda öğrenim görenler 20, yüksek öğrenim görenler 25 yaşını doldurana kadar anne veya babalarından yetim aylığı alabilir. 25 yaşınızı doldurmamışsanız üniversiteye kaydolduğunuzda, okuldan alacağınız öğrenci belgesiyle bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne başvurmanız halinde, yetim aylığınızın bağlanması gerekir. Çünkü, yasada birinci, ikinci üniversite ayrımı yok.İlginiz hızınız için çok teşekkür ederim efendim soruyu tam anlatamadım sanırım mazur görün. Yaşım 23 Babam sağ Allah`a şükür ben sadece sağlık provizyonundan 25 yaşına kadar yararlanmak istiyordum. Haziran ayında lisans mezunu oldum. GSS için gelir testi yaptırmadım önümüzdeki aralıkta kısa dönem askerim. Ekim ayının 1 inde 2. Bir üniversiteye kayıt olabilirim, Gelir testi yaptırmam şart mı yoksa bu 2 seçenekten hangisini yapmam gerekiyor illa öğrenci olmam mı gerekiyor ekim 1`inde, yoksa öğrenci olmadan askerliği beklesem ceza işlermi öneriniz nedir saygılar..

Açık öğretime kayıt olduğunuzda sağlık hizmetini babanız üzerinden almaya devam edeceksiniz 25 yaşına kadar.
GSS için müracaat ediniz ilerde bir borçla karşılanmamanız için.Bilginize.


Cevaplayan: Yasemın Kızıldag - 23.08.2012 11:42:58
ben 22 yasındayım unıversıtem yenı bıtdı 2009den berı babamın sıgortası yatıyor ben babamın sıgortasından yararlanabılıyor muyum yardım edersenız sevınırım

Babanızın sigortasından yararlanırsınız.

Cevaplayan: Betül Karasu - 27.08.2012 16:10:29
Sayın Yaşar Gönenç

Ben 26 yaşındayım ve 2000 yılında babamın vefatı üzerine yetim aylığı adı altında maaş almaktayım.Şuan üniversite eğitimim hala devam ediyor ve benim merak ettiğim konu yetim maaşım ne zaman kesilir ve babamdan yararlandığım sağlık sigortam ne zaman sona erer.Beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim.

Sayın Betül
Babanız memur emeklisi ise siz işe de girseniz işyeri de açsanız hala buralardan emekli de olsanız yetim maaşınız kesilmez.Evlenirseniz veya memur olursanız kesilir.Şayet işçi veya Bağ-kur emeklisi idiyse siz çalışmaya başlayınca kesilir.İşten çıktığınızda tekrar bağlanır.Yetim maaşı alana da sağlık hizmeti verilir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Öztürk - 28.08.2012 00:55:42
27 yaşındayım,bekarım.ücretli öğretmenlik yapıyorum.babam memur emeklisi.yaz tatilinde sigortam kesiliyor sağlık hizmetinden faydalanamıyorum.Babamın sağlık hizmetinden faydalanabilir miyim?

Yaz tatilinden sigorta çıkışınız yapılıyorsa babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gulay Duru - 31.08.2012 13:51:43
abim vefat etti abimin 27 yaşındaki oğlu şizofreni hastası şu ana kadar hiç bir işte çalışmadı.şimdiye kadar yeşil kart ile sağlık yardımı alıyordu.her hangi bir taşınmazı yoktu.Şimdi yeşil kartın süresi doldu.Şu anda babasından maaş ve sağlık yardımı almıyor.alabilir mi ? 15.1 md.ye girer mi.sağlık rapor almak için ne yapmamız gerekir.Vefat eden ninesinden (8 kişiye) intikal etmiş taşınmazı gözüküyor.Babasından sağlık yardımı alamazsa sosyal hizmet md.den sağlik yardimi alabilir mi?
Bilgi verebilirmisiniz.saygılar
şimdiden teşekkürler

Cevaplayan: Berk Erciyes - 01.09.2012 22:31:08
20 yaşındayım ve 25 yaşına kadar babamdan yararlanabiliyorum sigortadan.ama geçen sene okula ara vermek zorunda kaldım ve öğrenci belgesi alamadım.gelir testine girdim ve bu zamana kadar borcum birikti.bu dönemde tekrar devam edicem okula ve öğrenci belgesini ekim ayı içinde götürmüş olurum.ben belgeyi götürdüğümde bu aylık prim ödemesi hemen kesilir mi ve eski borcumun akıbeti ne olur bilgilendirirseniz sevinirim.Cevaplayan: İrfan Yılmaz - 04.09.2012 18:15:11
iyi günler ben 15.071987 doğumluyum üniversite 4.sınıf öğrencisiyim. sgk ya öğrenci belgemi verecektim sigortamı aktifleştirmek için ama 25 yaşımı doldurduğum için babandan faydalanamazsın diyorlar. ama acilen ameliyat olmam gerekiyor. ameliyat için tomografi ve işitme testi istemişlerdi onlar için hastaneden randevu almıştım 7 eylüle. şimdi randevu günü gitsem onlar için bir sorun olur mu... ssk mı aktifleştirmek için nerelere başvurmam gerekiyor, lütfen yardımcı olun, çünkü acilen ameliyat olmam gerekiyor...bilgi vermenizi bekliyorum, şimdiden allah razı olsun...

Sayın İrfan Yılmaz
Babanız üzerinden sağlık hizmetini 25 yaşını doldurduğunuz için alamazsınız.GSS için bulunduğunuz yerde bulunan SYDV(Kaymakamlık) baş vurmanız gerekir.Ya da isteğe bağlı sigortaya girip 30 gün sonra sağlıktan yararlanabilirsiniz.Aylık prim ödemesi 300 TL dir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sami Öz - 05.09.2012 21:08:07
iyi günler ben 01.01.1988 doğumluyum yani 25 yaşımı doldurmadım ve 2010 yılında (22 yaşındayken) 4 yıllık bir fakülteden mezun oldum 2011 yılında ise yüksek lisans eğitimime basladım ve hala devam etmekteyim. 25 yaşına kadar bakılabileceğimi söylediklerinden dolayı gelir testi de yaptırmadım fakat bu gün eczaneye gittiğimde 60g sigortalı olduğumu söylediler. benim su anda ailem üzerinden bakılmam gerekmez mi? eğer aile üzerinden bakılabiliyorsam ben bu duruma karşılık nasıl bir itirazda bulunabilirim? eğer itiraz hakkım yoksa bu ödenen tutarı düşürmek adına su anda gelir testi gibi bir şey yaptırma hakkım var mıdır? şimdiden ilginiz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevaplayan: Ömer Faruk Aruk - 07.09.2012 21:57:43
İYİ GÜNLER BİZ BABAMIN EMEKLI İKRAMIYESIYLE GEÇIMIMIZI SAĞLIYORDUK BEN 18 YAŞINI DOLDURDUĞUM İÇİN EMEKLI ÇOCUĞUNA VERILEN PARA KESILDI ŞİMDİ ÜNIVERSITEYI KAZANDIM BAŞVURU YAPARSAM BANA 25 YAŞINA KADAR TEKRAR MAAŞ BAĞLARLAR MI TEŞEKKÜRLER

Cevaplayan: Gökhan Erçelik - 11.09.2012 14:53:04
İyi günler ben 19.08.1988 doğumluyum 25 yaşıma gireli 22 gün oldu ve şu anda yüksek lisans öğrencisiyim.Ssk ya gelir tespiti yaptırdıktan sonra 22 gün geçmesinden dolayı ceza ödeyecek miyim? Eğitimime devam ettiğim süre içinde aylık ücret ödemem gerekiyor mu?İlginiz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevaplayan: İsmail Bozkır - 12.09.2012 11:20:33
slm ben 30 yaşındayım açık orta okul bitirmeye kayıt yaptırdım şu an tarım ssk yatırıyorum sigortam iptal olurmu yada
dondurulurmu veya devam etmemde bi sakınca varmı

Sigortanızla bir ilişiği olmaz.

Cevaplayan: Gürbüz Kemal - 12.09.2012 12:30:13
merhaba iyigünler 26 yaşında üniverste ögrencisiyim 07.01.2012 yılında maddı durumu iyi olmayan ögrenciler sgk ya genel sigorta kapsamına girdiler. kaymakamlıkdan mal tespitinde bulunması gerektıgını söylediler ve kaymakamlığa başvuru da bulundum. üzerime ve ailemin üzerine her hengi hiç birşey yok ve babam ölü onun emekli maaşida yok annem 3 ayda bir 260 tl yaşlılık maaş alıyor. 6. aya kadar kaymakamlık gelir tespiti ve mal araştırmasında bulunmadı ve ben hastaneye gıttığımde siğortam yok deniliyor sağlık güvencesinden yararlanamadım. 6. aydan sonra hastaneye gidemedim ve bu işi takıp edemedim bugün gittiğimde bana 400 tl ceza gelmiş ilk yasa cıktıgında 200 tl gişir ücreti imiş. her ayda 37.50 tl de siğortadan yararlanmam için belirtilen ücret. toplam 537.50 tl borç artı 30 tlde borçumu ödemediğim için faiz gelmiş .
1 . 6 aya kadar sağlık sıgartamı kullanamıyorum ve bunun parasını benden istiyor.
2 .6 ay boyunca beni madur ediyorlar
3. yasa cıakr cıkmaz 200 tl saorusuz sualsız borçlandırıyorlar.
4.siğortam ile ilgili bir kagıt gelmedi ne kadar borcum veya nasıl bir ödeme şekli olacagından habersiz bırakılıyorum 8 ayın faiz oranı ögrenciye 30 tl geliyor 100%10 dan daha fazla banka faizleri o kadar değil !
5.ailein geliri sadece 3 da bir 260 tl yaşlılık parası
6. benim ek bir gelirim ve çalışmış olduğum bir yer yok.
NOT: bu parayı ödemek zorundayım aksi takdirde hiç bir şekilde devlet hastanelerinden yararlanamayacagımı söylüyorlar . buradan yetkililere sesleniyorum aylık geliri olan bir insan annesinin geliri ile 600 tl ye yakın bir ücret nasıl ödeye bilir .cevap yazarsanız memnun olurum . BİZİM GİBİ DURUMU OLMAYAN İNSANLARA BU HAKMIDIR YOKSA HAKSIZLIK MIDIR ? buyurun birlikte düşünelim.

Cevaplayan: Gürbüz Kemal - 12.09.2012 12:33:20
merhaba iyigünler 26 yaşında üniverste ögrencisiyim 07.01.2012 yılında maddı durumu iyi olmayan ögrenciler sgk ya genel sigorta kapsamına girdiler. kaymakamlıkdan mal tespitinde bulunması gerektıgını söylediler ve kaymakamlığa başvuru da bulundum. üzerime ve ailemin üzerine her hengi hiç birşey yok ve babam ölü onun emekli maaşida yok annem 3 ayda bir 260 tl yaşlılık maaş alıyor. 6. aya kadar kaymakamlık gelir tespiti ve mal araştırmasında bulunmadı ve ben hastaneye gıttığımde siğortam yok deniliyor sağlık güvencesinden yararlanamadım. 6. aydan sonra hastaneye gidemedim ve bu işi takıp edemedim bugün gittiğimde bana 400 tl ceza gelmiş ilk yasa cıktıgında 200 tl gişir ücreti imiş. her ayda 37.50 tl de siğortadan yararlanmam için belirtilen ücret. toplam 537.50 tl borç artı 30 tlde borçumu ödemediğim için faiz gelmiş .
1 . 6 aya kadar sağlık sıgartamı kullanamıyorum ve bunun parasını benden istiyor.
2 .6 ay boyunca beni madur ediyorlar
3. yasa cıakr cıkmaz 200 tl saorusuz sualsız borçlandırıyorlar.
4.siğortam ile ilgili bir kagıt gelmedi ne kadar borcum veya nasıl bir ödeme şekli olacagından habersiz bırakılıyorum 8 ayın faiz oranı ögrenciye 30 tl geliyor 100%10 dan daha fazla banka faizleri o kadar değil !
5.ailein geliri sadece 3 da bir 260 tl yaşlılık parası
6. benim ek bir gelirim ve çalışmış olduğum bir yer yok.
NOT: bu parayı ödemek zorundayım aksi takdirde hiç bir şekilde devlet hastanelerinden yararlanamayacagımı söylüyorlar . buradan yetkililere sesleniyorum aylık geliri olan bir insan annesinin geliri ile 600 tl ye yakın bir ücret nasıl ödeye bilir .cevap yazarsanız memnun olurum . BİZİM GİBİ DURUMU OLMAYAN İNSANLARA BU HAKMIDIR YOKSA HAKSIZLIK MIDIR ? buyurun birlikte düşünelim.

Cevaplayan: Veysel Sönmez - 15.09.2012 09:50:35
07 07 2012 tarihinde yeşil kartımın vizesi doldu yeniden vize ala bilirmiyim

Cevaplayan: Veysel Sönmez - 15.09.2012 09:51:01
07 07 2012 tarihinde yeşil kartımın vizesi doldu yeniden vize ala bilirmiyim

Bulunduğunuz yerde bulunan SYDV(Kaymakamlık) uğramanız ve gelir testi yaptırmanız gerekir.

Cevaplayan: G.kemal - 17.09.2012 11:37:08
gelir tespiti yaptırdım üzerimize her hangi birşey yok

Ya muaf tutarlar ya da 37 TL prim çıkmış olabilir.

Siz Halk Bankasına uğrayıp TC numaranızdan borcunuza baktırabilirsiniz.

Cevaplayan: G.kemal - 18.09.2012 11:27:53
01.07.2012 tarıhınde bu kanun cıktı cıkar cıkmaz da 200 tl kayıt parasımı ne anlamadım ve bir defaya mahsus diyor 01.07.2012 tarıhınde yasa cıkıyor cıkar cıkmazda 200 tl alıyor nasıl oluyor bu un bir acıklaması var mıdır.

Cevaplayan: Abbas - 26.09.2012 12:12:02
Merhaba, şuan 4 yıllık üniversite mezunuyum okulum yeni bitti, babam emekli olduğu için onun sigortasından faydalanıyordum. Şuan her hangi bi yerde çalışmıyorum ve 23 yaşımı doldurdum. Sağlık hizmetlerinden faydalanmam nasıl olucak acaba, sgk`ya en son verdiğim öğrenci belgesinin süresi dolana kadar mı? ( 6 ay`ı daha geçmedi sanırım ) yoksa okulla ilişiğim kesildiği anda bitecek mi ve daha sonrası için napabilirim? teşekkürler..

Mezun olduğunuz tarih olarak sona srer.GSS için işlem yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali İhsan Çepni - 26.09.2012 14:49:39
Merhaba ben 15 Temmuz 2012 de üniden mezun oldum. 25 yaşım dolmadığı için ailemin sigortasından yaralanıyordum ama okul bittiği için sigortam da bitti. 25 yaşımı 19 ağustos 2012 de doldurdum. 19 Ekim 2012 de işe başlayacağım bu süre içerisinde ne yapmalıyım? GSS ye başvurmasam borç çıkarırlar mı? Yardımlarınız için teşekkürler

Cevaplayan: Ali Bengisu - 26.09.2012 18:32:22
Merhaba 22 yaşındayım 4 yıllık Üniversite mezunuyum , babam emekli .27 ekimde ameliyatım var. Sigortam 30 eylülde doluyor.
Ameliyata sigortalı girmek için ne yapmam gerekir . Lütfen yardım.

Cevaplayan: Tülay Özer - 27.09.2012 11:18:05
1968 Doğumluyum. 1989 dan beri sigortalı olarak çalışmaktayım. 2012 Eylü itibarı ile işten ayrıldım. Emekli olmama yaklaşık 1 sene var. Bu arada bağkur emeklisi babamın sağlık sigortasından faydalabilir miyim ? Daha önce hiç faydalanmdım.

Babanız üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ozan Özveran - 27.09.2012 18:03:07
yaşar bey ;
kafam cok karıstıgı ıcın acıl cevap beklıyorum sızden cunku ona gore işlem yapacağım.şu an 23 yasındayım ve yuksek lısans yapmaktayım. herhangı bı yerde çalışmıyorum.gelır testı yaptırmam gerekır mı?bazı yerlerde 25 yasına kadar babanızın annenızın sıgortasından saglık hızmetı alabılırsınız denılıyor?bazı yerlerde yuksek lısans kabule edılmez denılıyor.ne yapmam gerekıyor prım borcumda cıkmıs.gelır testı yaptırsam calısmadıgım ıcın onlar sılınır mı?

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerden olan erkek çocuklarının genel sağlık sigortası kapsamında sağlık yardımı alabilmesi için öğrenci değilse 18, ortaöğrenim yapması durumunda 20, yüksek öğrenim yapması durumunda 25 yaşını doldurmamış olması şarttır.
Ortaöğrenim 20, yükseköğrenim ise 25 yaşından önce bitirilmesi halinde ise genel sağlık sigortası kapsamından çıkarılmaktadır.

Normal şartlarda, eski emekli sandığı kapsamındaki iştirakçilerin bakmakla yükümlü oldukları erkek çocukları yüksek öğrenimi 25 yaşından önce bitirip, 25 yaşına kadar yüksek lisans yapması durumunda dahi 25 yaşına kadar anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti almakta idiler. Ancak yeni dönemde, SGK 25 yaşına kadar aktif öğrencilik şartı istemekte olup, erkek çocuğu 25 yaşından önce yüksek öğrenimin bitirilmesi durumunda, erkek çocuklarını bakmakla yükümlüler arasından çıkarmaktadır. Yani yüksek lisans maalesef yüksek öğrenim kapsamında değerlendirilmemektedir.

Durumunuzu herhangi bir medula kapsamındaki sağlık sunucusuna başvurarak görebilirsiniz, Medula sistemi güncellenmekte, genel sağlık sigortası kapsamında değilseniz sistemde görülür. Sistem dışı iseniz, sağlık hizmetinin bedeli tarafınızdan talep edilir

Cevaplayan: Ozan Özveran - 27.09.2012 18:48:53
yasar bey;
bana zaten genel saglık sıgortamın bıttıgı ve gelır testı yptırmam gerektıgı ıle ılgilı yazı geldı.benım buradakı asıl sorum:25 yas altındaysnız ve yuksek lısans yapıyorsanız aılenızın saglık sıgortasından yararlanma hakkınız(erkek için) varmıdır?

Cevaplayan: Ozan Özveran - 27.09.2012 19:15:23
yasar bey;
genel saglık sıgortamın bıttıgı ve gelır testı yaptırmam gerektıgı ıle ılgılı bır yazı geldı bana zaten. benım asıl kafamı karıstıran su: 25 yasın altında çalısmayan yuksek lısans yapan bır erkek ogrencı aılesının sıgortasından yararlanırmı?ve gelır testı yaptırması gerekırmı?

memur çocuğu iseniz 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Erdem Yücel - 27.09.2012 20:07:19
merhaba, 21 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim ve babam bağkurlu benim 1000 tl küsür borcum çıktı ne yapmalıyım

Babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenci belgenizi SGK na bir dilekçe ekinde vermeniz gerekmektedir
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Lütfi Aşık - 28.09.2012 11:34:03
Merhaba Yaşar bey;

08:10:88 doğumluyum. Üniversiteden 2011`de mezun oldum. 2010 yılına kadar babamdan faydalanıyordum fakat 2010 yılında babam vefat etti. Rahmetlik Babam bağ-kur emeklisiydi. Mezun olduğumu Sgk`ya bildirdim ve haliyle bana bağlanan aylık da kesildi. Sağlık güvencem sürüncemede olduğu için ben de bir çok kişi gibi bu sene gelir testi yaptırmıştım... Bana bu işin sonuçlandığına dair hiç bir bilgi -ödemem gereken miktar vs- hala verilmedi. Ya da sonuçlanınca bilgi verilecek mi? Hastaneye gittiğimde güvencem varsa ben hiçbir şey yapmadan otomatik olarak devreye girer mi? Yoksa gidip bizzat bilgi almam ve ödemem gereken bir tutar varsa ödemem mi gerekir?

Teşekkür ederim...

Sayın Lütfi Aşık
Siz mezun olduktan sonra GSS için gelir tesi yaptırmanız gerekirdi.Siz bir halk bankası şb uğrayınız prim borcuna baktırınız.TC numaranızla.Kaymakamlık(SYDV) uğrayıp işleminizi de sonuçlandırmanız gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sinan Gül - 28.09.2012 22:58:57
merhba ben 01.05.1987 doğumluyum 2011 haziranda mezun oldum 31.05.2012 tarihi itibai ile askerden geldim ve hiç sigortam yok benim ne yapmam gereli ve bu sene içinde dershaneye gideceğim yapacağım aşamalar ne olmalı ? genel sağlık sigortası yaptırmalımıyım?

GSS için bulunduğunz yerde bulunan SYDV(Kaymakamlık) gidip gelir testi yaptırmalısınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Erdinç Şentürk - 29.09.2012 03:11:25
28,04,1987 doğumluyum 25,03,2012 de işten ayrıldım gss veya sgk ya bi ödeme yapıcakmıyım

Gelir testi için SYDV(Kaymakamlık) uğramalısınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Erdinç Şentürk Entürk - 29.09.2012 14:40:19
peki ne kadar ücret öderim 25.03.2012-29.09.2012 arası gss ve sgk ya

Gelir testine tabi olacaksınız.
Esasında gelir testi yaptırdığı takdirde aylık geliri 313 liranın altında çıkması muhtemel binlerce vatandaşımız, test yaptırmadığı için GSS borcuna muhatap oldu. Çünkü gelir testine gitmeyen vatandaşın geliri 1.881 lira kabul ediliyor ve aylık 225 lira borç yazılıyor. Eğer teste gitmediğiniz için GSS borcu olanlardansanız, bir an önce teste başvurun. Aylık geliriniz 313 liranın altında çıkarsa bundan sonra ücretsiz/primsiz sağlık yardımı alabileceğiniz gibi geriye dönük çıkarılan borçtan da kurtulursunuz.


Cevaplayan: Esma Camcı - 29.09.2012 16:57:12
suann unıversıtee 1.sınıfımm ama part tıme ıste calıscmm sıgortalı lcwaıkıkıde ısten cıktgm zamn hala babmn sıgortasndan yararlanck mıyımmm?? bılgılendırırsenız sevınırmm :)

Babanız üzerinden tekrar sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seda Can - 02.10.2012 00:24:40
MERHABA BEN 19 YASINDAYIM ÜNİVERSİTEYE KAYIT OLSAMDA OLMASAMDA SAĞLIK GÜVENCEM DEVAM EDER Mİ YOKSA 18`Mİ GEÇTİĞİM İÇİN SAĞLIK GÜVENCEM OLMAZ MI BUNUNLA İLGİLİ BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM

Anne veya babanız üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Suzan Ertaş - 06.10.2012 18:16:33
MERHABA... BENİM COK ÖNEMLİ Bİ SORUNUM VAR LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN BEN ÜNİVERSİTE OGRENCİSİYİM VE 19.07.1991 DOGUMLUYUM VE BAGKUR SİGORTAM VAR ŞİMDİKİ SORUM... BEN BABAMIN ŞIRKETINE ORTAK OLDUKTAN SONRA BAGKUR SİGORTAM AKTİF OLDU VE 2010 DAN BERİ SIGORTAM AKTIF Bİ ŞEKİLDE CALISIYO AMA 2 SENE BOYUNCA HİC BORCUM ODENMEDİ VE 9 MİLYARA YAKIN BORCUM VAR VE BUNDAN DOLAYI SİGORTAMI KULLANAMIYORUM BU YUZDEN BEN BABAMIN SİGORTASINDAN YARARLANAMK İSTİYORUM BU DURUMDA YARARLANABİLİRMİYİM BABAMIN SIGORTASIN DA BORC YOK TEMIZ YANI :) EGER YARARLANABİLİYOSAM ONCELİKLE NE YAPMAM GEREKİYO BABAM BİDE AİLEMDEN HERHANGİ BİRİ GELİR TESTİ YAPTIRMADI VE BUNU YAPMAK ZORUNDAMIYIZ BİDE BABAMIN SİGORTASINDAN ONAY ALMAK İCİN SİGORTA MUDURUNE GİTMEM GEREKİYOMU VE GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR BİDE SSK AKTİVASYON İŞLEMİ NASIL YAPICAM BOYLE BİŞEYDE DUYDUM YA ASLINDA SİZ BANA NELER YAPMAM GEREKTİGİNİ EVRAKLARIYLA BİRLİKTE SOYLERSENİZ COK SEVİNİRİM :)

Sayın Suzan Ertaş
Siz bağ-kur terkimi yapmadan ve borcunu ödemeden babanız üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Önce bu sorunu çözmeniz gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Özen - 08.10.2012 12:29:38
25 yaşındayım öğrenciyim herhangi bir işte çalışmıyorum babam emekli sandığı emeklisi sağlık hizmetlerinden ne zamana kadar yararlanabilirim yeni yasa değişiklikleri nelerdir.

25 yaşından sonra sağlık hizmeti alamazsınız. GSS için Gelir testi yaptırmanız gerekir SYDF (Kaymakamlık)Uğrayınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Merve Kabak - 09.10.2012 21:22:24
merhaba... babam bağkur emeklisiydi şimdi yetim maaşı alıyoruz 25 yaşını dolduran iki abimin maaşı kesildi şimdi maaş alan iki kardeş kaldık ama abilerimin kesilen maaşı bize aktarılmadı bu konuyla ilgili dilekçe yazmamız gerekiyormuş fakat dilekçede tam olarak neleri belirmemiz gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler...

Yetim Maaşı Devir Dilekçesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü
Tahsisler Dairesi Başkanlığı
Ankara

................ Tahsis numarası ile yetim maaşı almakta iken, SSK`lı işe girdiğimden dolayı kesilen yetim maaşımın annemin maaşına ilave edilmesini arz ederim.
Tarih
TC. No:
Ad-Soyad
İmza

Cevaplayan: Nesrin A. - 11.10.2012 18:54:39
Merhaba. 23 yaşındayım. 2012 Haziran`da mezun oldum. Şu an çalışmıyorum. .Babamın tarım bağkuru var. Benim 1000 tl küsür borcum çıktı ne yapmalıyım? Babam üzerinden niye bakılamıyorum?


Cevaplayan: Ayşe Akar - 16.10.2012 18:53:28
Merhabalar,
Ben 22 yaşındayım ve üniversite okumaktayım. Ancak bir yandan da çalışmaya başladım ve sirket tarafından sigortam yaptırıldı.. Yaklaşık 1 sene sonra işten çıktığımda ve herhangi bir yerde çalışmadığımda sigortamı tekrar babamın üzerinden kullanma imkanım var mı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Sayın Ayşe Akar
İşten çıktığınızda tekrar babanız üzerinden alırsınız.Bir sorun yaşamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet - 20.10.2012 07:54:50
ben 22 yaşımdayım açık ögretim lisesinde okuyom vefat eden annemin maaşını alma hakkı bana düşüyormuş ama ben sigirtalı işte çalışıyom yinede annemin maaşını alabilirmiyim.

Sayın Mehmet
Siz çalıştığınız için yetim maaşı alamazsınız.İşinizi bıraktığınızda öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar yetim maaşı alamaya devam edersiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ömer Çodar - 24.10.2012 14:07:42
Merhabalar. Ben SGK emeklisiyim. Üniversite 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki oğlumun sigortasını açtırmak için geçen hafta SGK ya gittim. Bana Haziran ayına kadar (mezun olana kadar) benim sigortamdan faydalanabileceğini söylediler. Bugün hastaneye gittiğimde oğlumun sigortası olmadığını söylediler. Daha önce de oğlum kendisi aynı problemi 4-5 kez yaşamış. Yani SGK dan sigortanı açtık demelerine rağmen hastanede sigortasız görünüyor ve muayene ücreti talep ediliyor. Problem nedir? Nasıl çözebiliriz? teşekkürler.

Sayın Ömer Çodar
Siz oğlunuzun kimlik bilgileriyle sisteme girerek müstehak olup olmadığınızı izleyebilirsiniz.Şayet müstehak olarak gözükmüyorsa öğrenci belgesini bir dilekçe ekinde SGK na vermeniz gerekir.Öğrenimi devam ettşği sürece de 25 yaşına kadar sağlık hizmetini sin üzerinizden alır.Bilginize.
-Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.
http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/
-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/
-Diğer uygulamalar SGK
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ


Cevaplayan: Gizem - 02.11.2012 16:48:09
merhaba ben 19 yaşındayım annemin üstüne sigortalıyım ama okumuyorum yaralanabiliyomuyum yinede

Anneniz üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Şengül - 15.11.2012 15:52:44
Hocam ben 7 ay oncesine kadar babamın ssk sından yaralanıyordunm fakat artık yararlanamıyorum. 34 yaşındayım. 5 sene önce boşandım ve sigortalı bir işte çalışmadım. kaç yere gittiysem öğrenemedim. Bazı yer kullanabilirsin dedi bazı yerler kullanamazsın dedi. Bunu net nerden öğrenebilirim:?

Sayın Şengül
Siz babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Sistemde müstehak olarak gözükmüyorsa aktivasyomn yaptırmanız gerekir.Kimlik bilgilerinizle girip bakabilirsiniz.
Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.
http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/
-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/
-Diğer uygulamalar SGK
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ

Cevaplayan: Şenay - 20.11.2012 09:35:30
ben 35 yaşındayım annem emekli ama sağlıktan yararlanamıyorum çünkü annemim 89 yılından sadece 54 gün sigortası var kalan günleri yurt dışından sigortalı günlerini getirip ödedi yani 9 yıl 7 ay ını ödedi annemin vefatından sonra ben emeklisini alabilirmiyim bekarım bu arada

Cevaplayan: Orhan Karadayı - 22.11.2012 08:51:48
sayın hocam.oğlum 1990 doğumlu açık öğretim lisesini temmuz 2012 bitirdi.ben şubat 2012 açık öğ lisesinde okuduğuna dair belge alarak fatih sgk kurumuna verdim.haziran 2012 sonuna kadar geçerli dediler.eylül 2012 açık öğ fakültesine kaydını yaptırdı.okuldan aldığı belgeyi fatih sgk götürdüm.bana gelir testi yapılmamış dediler.oğlumun açık öğ.lisesini bitiriş tarihindentemmuz 2012 ağustos 2012 tarihine kadar iki aylık prim çıkardılar.275 tl prim ödedim.eylül ekim benim üzerimden yararlandı.kasım2012 itibari ile sorgulama yaptım borçlusunuz diyor.fatih sgk aradım.durumu anlattım.bana 1 ocak 2012 itibaren borç çıkarıyorlar.kendilerine madem böyle bir durum vardı eylülde geldiğimde bana bunu niye bildirmediniz.şubat 2012 size lise belgesi verdiğimde bunu niye kabul ettiniz dedim.anladım kadarıyla bana borç çıkaracaklar.hata kendilerinde benim şu an ne yapmam lazım bilgi verirseniz çok sevinirim saygılar

Cevaplayan: Faruk Hasırcı - 28.11.2012 14:59:34
Merhaba.ben 2 yıllık üni. okuyordum bu süreçte sgk`na öğrenci belgesi götürerek babamın ssk`sından yararlanıyordum.fakat üniversite bitti ssk dan da artık yararlanamam diyerek öğrenci belgesi götürmedim ve işe başladım. Birgün Sgk`nun yanından geçerken aklıma takıldı bi sorgulatayım diyerek içeri girdim. 22/092012 de babamdan yararlandığım ssk bitmiş ve 01.11.2012 tarihinde de çalıstığım yerin sigorta başlangıcı,bu tarihler arası 50 tl ye yakın borçlanmışım. ben bu parayı odememiş olsam faiz olarak katlanır mı yoksa zamanla silinir mi? Hem bu burcumu nereye yatırmam gerek yardımcı olursanız sevinirim.

Sayın Faruk Hasırcı
Siz GSS borcu sorgulamaya girip borcunuzu öğrenebilirsiniz.Gelir testi için ise SYDV uğramanız gerekir.
Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.
http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/
-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/
-Diğer uygulamalar SGK
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

www.sskemekli.com/son-12-ay-ssk-sorgulama.html
Bilgi Edinme Brimi
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger.../bilgi_edinme/

GSS Borcu Sorgulama Linki GSS PRİM-13
https://sgk.ziraatbank.com.tr
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ


Cevaplayan: Sema Özdemir - 30.11.2012 20:21:20
1991 doğumluyum babam bağkur primlerini ödmekte ben halk eğitimde 8 ay ustaöğretici olarak çalıştım bu yıl çalışmıyorum. şimdi babamdan yararlanabilir miyim yoksa gss mi yaptırmam gerekir babamdan yararlanmak için ne yapmam gerekiyor


Babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Müstehak olarak gözükmüyorsa SGK aktivasyon yaptırınız.
Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.
http://app2.sgk.gov.tr/nezaman/
-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/
-Diğer uygulamalar SGK
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

www.sskemekli.com/son-12-ay-ssk-sorgulama.html
Bilgi Edinme Brimi
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger.../bilgi_edinme/

GSS Borcu Sorgulama Linki GSS PRİM-13
https://sgk.ziraatbank.com.tr
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ

Cevaplayan: Uğur Aygün - 05.12.2012 14:57:00
MERHABA ben şu an açıkögretim işletme 3.sınıf öğrencisiyim emekli sandiğindan yetim aylığı alıyorum. 28.01.1988 doğumluyum ,ne zamana kadar maasımı alabilirim?
Şimdiden Teşekkürler...

28.01.1988+25=28.01.2013 tarihine kadar öğreniminiz devam ettiği sürece yetim maaşınızı alırsınız.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Burcu Urcu - 05.12.2012 23:42:18
merhaba 25 yasındayım universite oğrencisiyim babam işsizlık maasi alıyo birde erkek kardesim çalısıyo sigortalı; bu durumda prım odeyecek mıyim...

Babanız işsizlik maaşı aldığı sürece siz de sağlık hizmeti alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aslı Gürtan - 06.12.2012 19:36:36
Merhabalar.. 22 yaşındayım ve haziran ayı itibariyle üniversiteden mezun oldum. 2 ay önce sigortalı bir işe başladım ve kısa bir süre önce de işten ayrıldım. İşe başlamadan önce babamın sigortası üzerinden muayene olabiliyordum. Bu durum hala geçerli midir? Şimdiden teşekkürler..

Sayın Aslı Gürtan
Siz tekrar babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Doruk - 11.12.2012 11:33:39
Merhabalar. 23 yaşındayım. 2011 temmuz`dan beri üniversite mezunuyum. Babam emekli öğretmen, yani emekli sandığına bağlıyız. Şu an benim de 1300 lira civarında borcum görünüyor. 25 yaşını doldurmamış olduğum için itirazım kabul edilir mi yoksa üniversite mezunu olduğum için ödemek durumunda mıyım bu parayı? Teşekkürler.

Öğrenimi devam ederken 25 yaşına kadar yararlanılır.Siz GSS için mürcaat etmeniz gerekir.

Cevaplayan: Doruk - 11.12.2012 11:50:30
Teşekkür ederim cevabınız için. Yalnız şu an lisans mezunuyum, öğrenimim devam etmiyor yani.

Cevaplayan: Oğulca Ğulca Yıldız - 14.12.2012 20:10:35
ben 21 yaşındayım şu anda meslek lısesınde okuyorum acaba babamın ssksından yararlanabılırmıyım

20 yaşına kadar yararlanma hakkınız vardır.Yüksek öğrenimde 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Liseli - 15.12.2012 15:35:26
18in üsündeki lise öğencileri gssden yararlanamazmı?

GSS için gelir testi yaptırması gerekir.

Cevaplayan: Aslı Özhan - 22.12.2012 10:30:11
Merhaba
1979 doğumluyum ve şu anda açıköğretim önlisans okuyorum. Evli değilim ve hiç sigortalı bir işe girip çalışmadım. Babam SSK emeklisi onun sağlık sigortasından yararlanmaktayım. bugün işe girip çıktığımda tekrar bu sigortadan yararlanmaya devam edebilirmiyim? teşekkürler

İşe girerseniz kesilir işten çıktığınızda tekrar sağlık hizmeti alırsınız.

Cevaplayan: Cemal Beyaz - 09.01.2013 11:15:48
Merhaba Yaşar Bey,
05.01.1988 doğumluyum. Yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Yüksek lisans yaparken 8 ay çalıştım. 3 ay önce işi bıraktım. 5 ocakta 25 yaşımı doldurdum. Şu anda sağlık sigortamı ben mi ödemeliyim? Nasıl hizmet alabilirm? Ne zamana kadar yaptırmazsam kaymakamlıktan gelir testi,ceza alırım?
Teşekkürler.

25 yaşınızı doldurduğunuz için sağlık yardımızı anne veya babadan alamazsınız.Bulunduğunuz yerdeki kaymakamlık(SYDF) gidip gelir testi yaptırmanız gereklidir.Belirtilen primi ödemelisiniz.İmkanınız var ise isteğe bağlı bağ-kura giriş yapar hem sağlık hizmeti alır hem de emeklilik yolunda ilerlersiniz.Aylık prim 311 TL dir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Cemal Beyaz - 09.01.2013 11:38:00
Peki Yaşar Bey,
Aynı prosedür benimle aynı durumda olan bayanlar içinde geçerlimidir yoksa onlar 2010da torba yasa kapsamında evlenmemiş olanlar için anne babadan sağlık yardımı alabilirler mi?
Teşekkürler

Bayanlar evlenmediği ve işe girmediği sürece anne ve babadan sağlıhizmeti alırlar.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emir Polat - 11.01.2013 20:01:36
26 yasındayım örgün eğitimde üniversitede okuyorum bugun haberlerde yas sınırı 25 den 30 a cıkmıs anne veya babadan yararlanmak icin sizce dogruluk payı nedır acaba

Malesef doğru değil 25 yaşına kadardır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kübra Kök - 12.01.2013 17:02:52
Merhaba hocam ben 22 yaşındayım açıköğretim lisans öğrencisiyim,babam bağkur çalışan. 2012de yaklaşık 1 yıl çalıştım 3 ay önce bıraktım. Yani 90 günlük sağlık sigortası süresini doldurmak üzereyim tekrar babamdan yararlanabilir miyim? Teşekkür ederim

Sayın Kübra Kök
Siz babanız üzerinden tekrar sağlık hizmeti alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet İlter - 12.01.2013 18:59:41
Merhaba hocam ben iki yıllık muhasebe okudum şimdi açık öğretim okuyorum babam 2006 da vefat etti yetim maaşı alıyorum.Yeni bir işe girdim ssk yatıyor.Ayrıca açık öğretim öğrencisiyim yetim maaşını almaya devam etsem sorun olur mu? ileride herhangibir ceza ödermiyim.

Çalıştığınız için yetim maaşı almamanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emre Can - 15.01.2013 17:34:01
Merhaba iyi günler ,

Ben 22 yasında 4 yıllık bi üniversite mezunuyum babamdan maaş almaktayım.
Gelecek sene yurt dışında master yapmayı düşünüyorum babamdan aldığım maaş 25 yasıma kadar geçerli olacak mı okuduğum sürece ?

Teşekkür ederim

Cevaplayan: Mustafa Bilgin - 17.01.2013 11:20:37
SAYIN YAŞAR GÖNENÇ Ben bir iş yerinde ssk lı olarak çalıştım fakat işten çıkmak zorunda kaldım ben isteğe bağlı ssk`ya nasıl geçebilirim veya sizin önereceğiniz bir ssk türünü buna benzer ssk ek5 diye bir ssk varmı bana önerebilirmisiniz şimdiden teşekurler hayırlı işler.mustafabilgin1960@mynet.com.tr e bilgi verirseniz memnun olurum.

Siz isteğe bağlı olarak prim ödeyebilir emeklilik yolunda ilerler siz ve aile bireyleri sağlık hizmetlerinden de yararlanırsınız.Ek-5 in primi düşük emekli maaşı da az olur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Abdullah Dursun - 17.01.2013 17:44:25
ABDULLAH DURSUN 29.07.1989 doğumluyum öncelikle 2 senelik denizcilik okulu bitirdim ondan sonra aöf ye kayıt yaptırdım şuan 3.sınıftayım yaşım 25 in altında fakat aile hekimi bana ilaç yazdı eczanede sigortam görünmediği için ilaçları almadım bundan önceki senelerde 7-8 ay parça parça çalışmışlığım var babamın sigortasından faydalanabilirmiyim yada faydalanamazmıyım ne yapmam gerekir?

25 yaşına kadar siz babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Öğreniminiz devam ettiği sürece.Çalışmaya başlarsan kesilir bırakınca devam eder.Siz SGK na gidip aktivasyon yaptırınız.Öğrenim belgenizin kuruma verilmesi gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seher Yaman - 20.01.2013 05:44:44
merhaba ben ve kızım sskdan dul ve yetim maaşı alıyoruz benim sorum oğlum 24.01.1988. doğumlu aylığı kesilecek bu kesinti bana ve10 yaşındaki kızımın aylığına yansırmı şimdiden çok teşekkürler

%50 %25 %25 olan oran %60 %30 şekline dönüşür Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Hüsamettin Alaş - 21.01.2013 10:23:15
merhaba ben 19 yaşındayım bu yıl liseden mezun oldum ve babamı kaybettim şu an üniversite hazırlanıyorum. babamın maaşından öğrenci olmadığım için yararlanmıyorum. şimdi ben açık öğretim den tekrardan liseye kayt olsam babamın bağkurundan yayarnabilirmiym... tşk

Yüksek öğrenime başlarsanız yetim maaşı almaya devam edersiniz.

Cevaplayan: Cihan Murat Urat - 23.01.2013 18:25:26
merhabalar.11.01.1988 doğumluyum.kıbrısta inşaat mühendislği 3.sınıf öğrencisiyım.babam emekli sandığından emekli.ben kıbrısta yaşadığim için muhaceret(kıbrısda ıkamet etmek) yaptırdığımda genel sağlık sigortası uygulamasından muaf tutulurmyum?yani genel saglık sıgortası primi ödememe gerek varmı?
teşşekürler iyi çalişmalar.

Sizn GSS için ödeme yapmanıza gerek yoktur.

Cevaplayan: Yusuf Çelik - 24.01.2013 10:12:07
Meraba yaşar gönenç bey, ben 12.02.1988 doğumluyum babamdan dolayı sgk dan dul yetim maaşı almakta olup okumam dolaysıyla sigorta hizmetlerinden faydalamaktayım yanlış olmasam 25 yaştan dolayı maaşım kesilmekte şubatta aylık alabilecekmiyim bide annem ve 3 kardeş maaş almaktayız benim maaş kesilince annem ve 2 kardeşime maaşımın yansıması nasıl olacak ayriyetten sgk ya bu durumu bildirmem gerekyormu ? konu ile ilgili bilgi verirseniz teşekkür ederim.

Sayın Yusuf Çelik
Siz yetim maaşı almadığınıda Anneniz %50 oranında kardeşleriniz de %25 %25 oralarında yetim maaşı alırlar.SGK bu işlemi yapar siz de dilekçe verebilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yusuf Çelik - 24.01.2013 10:35:14
öncelikle verdiğiniz bilgilerden dolayı kendi adıma teşekkür ederim vatandaşların bilgilenmesi adına çok faydalı bir görev yerine getirmektesinz hocam çok sağolun... son olarak bişey daha sorcam peki benim aldığım maaş kesilince tamamı mı söylediğiniz oranlarda yansıtılaacak yoksa devletin kestiği bir pay olacakmı?( çünkü bana ilk maaş bağlandığında maaşın toplamında bir artış olmuştu)

Dul ve yetim maaşları toplamı %100 geçemez.Bu nedenle siz maaş aldığınızda yukarıdaki oranlardan kesinti yapılarak size ödeme yapılmıştır.Sizin yetim maaşınız kesildiğinde Az da olsa diğer yetim maaşlarına bir yansıması olur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Cihan Murat - 25.01.2013 22:14:51
TEŞEKKÜRLER CEVABINIZ İÇİN FAKAT SSK KURUMUNA GİTTİĞİMİZDE BİZE PRİM ÖDEMEMİZ GEREKTİĞİ SÖYLENİYOR

Cevaplayan: Mustafa Bahadır - 05.02.2013 23:18:40
ben 19 yaşındayım bu ağustosta askere gideceğim ilköğretim mezunuyum 3 ay önce işten ayrıldım açık öğretim lisesine kayıt yaptıracağım. açık öğretim lisesine gidersem babamın sigortasından faydalanabilir miyim? 04.09.1993 doğumluyum.

20 yaşına kadar yararlanırsınız.

Cevaplayan: Cem Altun - 07.02.2013 16:24:43
Ben öğrenciyim 18 yaşından büyük babamın sigortasından yararlanmak için okuduğum şehirde öğrenci belgesi verdim almadılar genel sağlık sigortasından dolayı ikamet ettiğiniz yerdeki sgk ya vereceksiniz dediler.Geldim memlekette verdim bu seferde geçen yıl okuduğunuz şehirde vermişsiniz geçen yıl okuduğunuza dair öğrenci belgesini getirmeniz gerekiyor ki genel sağlık sigortasını kapatalım dediler.kaç aydır bununla uğraşıyorum 3 yıldır hastaneye gitmedim bu nasıl sistemdir ya kapatılacaksa niye genel sağlık diye bişey çıkarıyorsunuz sağlıktan yararlanmak için daha ne yapmam lazım..

Sayın Cem Altun
Siz her yıl öğretim ylı başında öğrenci belgenizi SGK na verdiğiniz sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.Sehven yazılan GSS prim borcunun da silinmesi gerekir.Bunun için bir dilekçe vermeniz yeterli olması gerekir.Yeni kurulan bir sistem olduğu içim sizi biraz yormuşlar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Anıl Şehirlioğlu - 18.02.2013 14:55:11
Merhabalar,
Ben 22 yaşındayım annem babam ayrı. Babam 2010 yılında vefat etti. Ben lise ve üniversite hayatım boyunca aylık aldım fakat bu dönem üniversiteye devam edemeyeceğim pasif öğrenci olucakmışım fakateylul ayında o belgeyle acık ogretıme kayıt olabılıcekmısım subat ayından eylul ayına kadar pasif ögrencı olucam maaşı almaya devam edicekmiyim? Teşekkürler...

Öğrenci belgesini götürmezseniz yetim maaşı alamazsınız.

Cevaplayan: Nihal Doğan - 22.02.2013 15:27:43
Merhaba
Ben 04.1985 doğumluyum babam emekli öğretmen ve sağ.babamın üzerinden bakılıyorum öğrencide değilim şuan biryerdede çalışmıyorum hiç evlenmedimde.08.2008 yılında sigortalı olarak çalıştığım işten ayrıldım birdahada çalışmadım.benim öğrenmek istediğim şimdi sigortalı bir işte çalışsam ve ayrılma durumum olursa tekrar babamın üzerinden bakılabiliyormuyum.bakılamıyorsam ne yapmalıyım.şimdiden Teşekkür ederim.

Tekrar babanız üzerinden sağlık hizmeti alabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Halıl Çetin - 23.02.2013 18:10:18
selamlar.ben 27 yaşındayım kıbrısda okuyorum.arkadaşlardan duydum ssk primi ödemem gerekıyormuş yaşım 25 i geçtiği için.pekı kıbrısda okuyanların bi farklılıliği varmı yani burası yurt dışı oldugu için.teşekkürler.

İakametgahınız Kıbrısta ise GSS için bir işleme gerek yoktur.Borcunuz olmaz.Aksi halde Gelir testi yaptırıp prim ödenmelidir.Borcunuz olup olmadığını aşşağıdaki linkten görebilirsiniz.Yaşar Gönenç

GSS Borcu Sorgulama Linki GSS PRİM-13
https://sgk.ziraatbank.com.tr

Cevaplayan: Cihan Murat - 25.02.2013 20:56:08
merhabalar yaşar bey.ben 25 yaşındayım kıbrısda okuyorum.verdiğiniz linkten borcuma baktım ve 598 tl borç görünüyor.ben 4 yıldır kıbrısta okuyorum ama ikametgahım kıbrısda değildi.şimdı geriye dönük muhaceret yaptırsam yani oturma izni bu borcum silinirmi?


Belgeye dayanarak yapılan itiraz geçerli olur.

Cevaplayan: Cihan Murat - 25.02.2013 21:17:22
ben şuan muhaceret yaptırcam fakat türkiyeye 4 ay sonra gidebilirim ancak dolayısı ile itiraz edemiycem şuan bu borca faiz binermi acaba? çok teşekkürler

Faizi düşüktür.Anneniz veya babanızın sosyal güvenliği var mı ? varsa borcunuz yine silinir.Öğrenci belgenizi götürürseniz.

Cevaplayan: Cihan Murat - 25.02.2013 21:44:55
babam emekli sandığindan.yani muhaceret yaptırıp ögrenci belgemle gidersem mi borcum silinir?geçmişe dönük yapmama gerek yokmudur yani gerçi zaten 1 ocaktan itibaren ceza gelıor sanırsam.birde borç gün günmü yazılıyor acaba?bir çok arkadasım var benım durumuda şuan baktık kimine borç çıkmadı kimine çıkdı anlamadık bu işi.

Öğrenci belgenizi bir dilekçe ekinde SGK na veriniz.

Cevaplayan: Zeynep - 26.02.2013 10:58:59
merhaba yaşar bey ben 26 yaşındayım babam 2009 da vefat etti emeklisini annem ve ablam alıyor
1-ssk girişim olsada ben babamın maaşını alabiliyormuyum
2- babam vefat ettikten sonra üniv okudum ve bu sene bitti babamdan faydalana bilceğim haklarım nelerdir
(işsizim şuan.)
3- öğrenci olduğum sürelerde babamdan maaş alabiliyormuydum alabiliyorsam şuan toplu alma şansım varmı teşekkürler şimdiden

Sayın Zeynep
Babanız memur emeklisi ise siz çalışsanız da yetim maaşı alırsınız.Aksi halde alamazsınız.

Cevaplayan: Emir Polat - 26.02.2013 20:14:05
Ben 1986 dogumlu ve orgun bir egitimde okuyorum lisans ogrencisiyim 25 yasima kadar bagkur dan babamdan yararlaniyrdum fakat eylul den ber yasdan dolayi yararlanamiyorum ancak 1 ay once bununla ilgili calismalar oldugunu duydum 25 yas snirini 29 a mkadar ckarmislar dogruluk payi nedir acaba babam tekrar bakabilir mi bana


Malesef 25 yaş sınırı yükseltilmedi.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ezgi Yılmaz - 28.02.2013 14:07:35
merhabalar.. 24 yaşındayım bekarım. yüksek lisansımı bu sene bitirdim. şu anda babamdan ötürü bağkur(emekli) dan faydalanıyorum. sigortalı bir işe 3-4 aylığına giricem. işten ayrıldığımda tekrar babamın bağkurundan faydalanabilir miyim? bir de ablam skk lı olarka çalışıyor babamın yerine ablamdan faydalanma imkanım oluyor mu? 25 yaşını doldurduğumuzda faydalanma süremiz sona mı eriyor?

Siz bir işe girerseniz babanız üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.İşi bıraktığınızda ise tekrar babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Bu durum evlenene kadar devam eder.Kardeş üzerinden sağlık hizmeti alınmaz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seher Yaman - 04.03.2013 13:51:12
teşekkürler yaşar bey oğlum aylığını bana devretmek için dilekçe verecekmi ssk kendisi aylığı düzelermi

SGK bu işlemi yapar.

Cevaplayan: Büşra Ünal - 06.03.2013 13:42:40
iyi günler ben 22 yaşındayım bekarım emekli olan babamın üstünden sigortadan yararlanıyodum iki ay işe girdim sigortam yattı şuan işten çıktım tekrar babamdan yararlanabilir miyim? ayrıca açıktan üniversitede okuyorum..acil yardım saygılar

Sayın Büşra Ünal
Siz tekrar babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Sisteme girip müstehak olup olmadığınızı görebilirsiniz.Müstehak değil gözükürse SGK na uğrayıp aktivasyon yaptırmanız gereklidir.Bilginize.
Yaşar Gönenç
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ


Cevaplayan: Burak Selvi - 12.03.2013 22:26:36
merhaba ben 07.03.2013`de 18`ime girdim ve lise son sınıf öğrencisiyim 11.03.2013`de doktora gittim ama bana sigortanla ilgili problem var dediler.Bunu düzeltmek için SGK`ya hangi evraklarla gitmem gerekiyor.Yardımcı olursanız sevinirim.

Öğrenci belgenizi alıp bir dilekçe ekinde SGK na vermelisiniz.Anne veya babanız üzerinden 20 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.Aksi halde GSS için gelir testi yaptırmanız gerekir.SYDV(Kaymakamlık),
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Burak Selvi - 13.03.2013 10:14:10
merhaba ben dün de yazmıştım bügunde bir sorum olucak.ben 10. ve 11. sınıfın yaz tatilinde staj gördüm ve sigortam okul tarafından yatırıldı sigortamın gözükmemesinde bunun bir etkisi olabilirmi

Bir önecki konu ile birleştirelim.Göremiyorum

Cevaplayan: Burak Selvi - 13.03.2013 12:43:45
merhaba ben 07.03.2013`de 18`ime girdim ve lise son sınıf öğrencisiyim 11.03.2013`de doktora gittim ama bana sigortanla ilgili problem var dediler.ayrıca 10. ve 11. sınıfın yaz tatilinde staj gördüm ve sigortam okul tarafından yatırıldı sigortamın gözükmemesinde bunun bir etkisi olabilirmi.Bunu düzeltmek için hangi evraklarla ve nereye gitmem gerekiyor.bide dilekçe demişsiniz o nasıl olucak açıklarsanız sevinirim. Yardımlarınız için teşekkürler.

Sayın Burak
Annen ve ya babanın sosyal güvenceleri var ise bunlardan 20 yaşına kadar yararlanırsınız.Yüksek öğrenim de ise 25 yaşına kadar yararlanma hakkınız vardır.Yoksa GSS için gelir testi yaptırmanız gereklidir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Murat Can Coşkuner - 18.03.2013 10:07:26
ben 1994 doğumluyum 30 gün sigortalı çalıştım sonra işten çıktım şu anda çalışmıyorum sigortalı değilim. annem öğrtemen çalışıyor annemin sosyal güvencesinden yararlanabilirmiyim.

Anneniz üzerinden sağlık hizmeti malesef aalamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mine Özyurt - 18.03.2013 18:15:10
merhaba. 11.07.1989 doğumluyum geçtiğimiz sene konunda iki ay bir işte çalıştım 2 aylık sigorta başlagıcım oldu. babam ssk emeklisi. babamın sosyal güvencesinden tekrar yararlanmak için ne yapmalıyım?

Tekrar babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Müstehak olarak gözükmüyorsa SGK gidip aktivasyon yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seher Yaman - 22.03.2013 03:32:03
merhahaba yaşar bey oğlum 24.01.1988.doğumlu ssk yetim aylığı kesilirmi teşekkürler

Yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşına kadar yetim aylığı alır.Yetim aylığı kesilir.


Cevaplayan: Mine Özyurt - 29.03.2013 18:22:03
peki yardımınız için çok teşekkür ederim yaşar bey

Cevaplayan: Kemal Sönmez Önmez - 02.04.2013 21:49:21
az önce sorumu size beyan ettim ama burdan silindi neden acaba yanlış bir şey mi kullandım

Cevaplayan: Hasan Bozkurt - 03.04.2013 00:04:36
Merhabalar Babam 2012 Vefat ettıı ve okudugm ıcın babamdan yararlanıyoodum ssk `dan vee maas baglanmıstı yasım 24 2 yıllık unıversite bıtrıdım 2013 marttaa babamın emeklıı maasıı yaytyoodu ama gecenlerde gıttım baktım hesaaba para yatmamıs ama kardeslerımın ve annemın parasıı yatmıstıı bunun sebebıı ne olabılır acaba?? Teskkulerr

Yüksek öğrenime devam ettiğin sürece 25 yaşına kadar yetim maaşı alırsınız.Öğreniminize devam etmiyorsanız yetim maaşı kesilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seher Yaman - 03.04.2013 05:32:11
merhaba yaşar bey babam 2003 yılında vefat etti 11 yıllık sigortası vardı ama emekli olmamıştı benim sorum eşimden dul aylığıalan bayanım müracaat etsem babamdanda aylık alabilirmiyim teşekkürler

Rahmetli babanız memur olsa idi alırdınız sigortalı olduğundan alamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Cemil Hayat - 03.04.2013 12:39:18
merhabalar 1990 doğumluyum ve hiç biryerede çalışmıyorum. 22/02/2013 de önlisans(2 yıllık) tan mezun oldum eylül 15 inde açık öğretime yazılıcam ozamana kadar benim sigotadan yararlanabilmem için ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olabilir misiniz , öğrenciyken babamın emekli sandığından yararlanıyordum, şuan hala hastaneye gitsem okumadıiğım ve çalışmadığım için bakılabilme şansım var mıdır babamın üzerinden, yoksa da eylüle kadar kenimi nasıl baktırabilirim . hastane imkanlarından nasıl yararlanabilirim, lütfen yardımcı olur musunuz

Siz yakınınızda bulunan SYDV(Kaymakamlık) gidip GSS testi yaptırmanız gerekir.Sağlık hizmeti almanız için.Yüksek öğrenime kayıt olduğunuzda 25 yaşına kadar babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Cemil Hayat Ayat - 03.04.2013 20:01:53
teşekkür ederim yaşar bey ancak genel sağlık sigortası testi yaptırsam ne değişek orasını biraz daha açar mısınız , 5 aylık bir dönem var önümde GSS yaptırsam babamdan yararlanabilme şansım var mıdır, yoksa bu süre zarfında aylık bir para yatırarak sigorta yaptırabilir miyim kendime.

Cevaplayan: İkram Asrinam - 23.04.2013 16:41:27
ben üniversite 4. sınıf öğrencisiyim ve yurt sısına gitmek için vize işlemleri yapıyorum sorum şu: 1990 dogumluyum ve babamdan emekli sandığına bağlı sigortasından yararlanıyorum. okulum 2 ay sonra haziranda bitecek ve mezun olacağım ancak vizem temmuz ayında gecerlı olacak ve sigortalı olmasam vize almam zor. benim okul biter bitmez sigortam bitecek mi yoksa 25 yaşına kadar geçerli olacak mı? bitecekse haziran da mı bıter yoksa 2013 yılı sonuna kadar mı? yardımcı olursanız cok sevınırım durumum acil. saygılarla tesekkur ederım....

Öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmetinizi almaya devam edersiniz.Öğreniminiz bittiğinde 25 yaşınızın dolması beklenmez.Sağlık hizmetini alamazsınız.GSS için mürcaat gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Özge Demir - 24.04.2013 01:07:29
ben 21 yaşındayım açıköğretim lise okuyorum babam bağkur ondan yararlanamıyorum sgk ya başvurdum öğrenci belgemle ama 21 yaşında olduğum için yararlanamıyorum ne yapmalıyım sigorta borcum çıkar mı çalışmıyorum sigorta girişim şu ana kadar yapılmadı

Siz babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.sisteme girip müstehak olarak gözükmüyorsanız SGK aktivasyon yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ

SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren
sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise
emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup
olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma
ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi

2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsinizCevaplayan: Özge Demir - 24.04.2013 11:35:00
ama yararlanamıyorum işte sgk aktivitasyonu yaptırmaya gittiğimde 20 yaşımı doldurduğum için beni kaymakamlığığa yönlendirdiler bende şimdi borcum çııkar mı diye endişedeyim açıkcası

Babanız 2008 yılından sonra mı Sosyal Güvenliği oldu acaba.

GSS borcunun olup olmadığına aşşağıdaki linkten TC numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.
GSS Prim Borcunuzu aşşağıda ki linkten öğrenebilirsiniz
https://sgk.ziraatbank.com.tr/

Cevaplayan: Necati Çubuk - 09.05.2013 23:41:26
Merhaba
Benim babamın sağlık sigortası yok.Ben şu an 18 yaş altındayım.Bu yüzden sağlıktan yararlanıyorum.Fakat kısa zaman sonra 18 yaşını doldurcam.18 i doldurunca eğer okursam gine sağlıktan yararlanabilirmiyim?

GSS için gelir testi yaptırmalısınız SYDV.Kaymakamlık

Cevaplayan: Hazret Koçyiğit - 23.05.2013 23:13:48
Merhabalar Ben 1992 doğumluyum şuan babamdan kalan (vefat etti) sigortadan faydalanmıyorum . 7 ay önceye kadar kendi sigortam vardı . Şuan 21 yaşındayım ve Açık öğretim Lisedeyim . Bürodan belge alsam 21 yaşında olmama ragmen faydalanabilir miyim ? Acil cevap lütfen ... Fakülte degil lise ama .

Yüksek öğrenime başlarsanız ancak yararlanabilirsiniz.

Cevaplayan: Hazret Koçyiğit - 25.05.2013 12:38:07
Emin misiniz ? öğrenciyim ama askerliğimi tecil ettirdim ondanda faydalanamam mı :( .. Topuk dikeni sorunu yaşıyorum oyüzden ihtiyacım var ..

Sorunuzu ilk kısmı ile birlikte yazınız.

Cevaplayan: Reşat Ali Göncü - 25.05.2013 17:15:44
25 yaşımı henüz doldurmadım ama okulum bitti askerliğim yeni sonlandı bi süre çalışmak istemiyorum bu süre içinde sağlık sigortasından yararlan mak için nekadar pirim ödemeliyim ve nasıl bi prosüdür izlemem gerek bu saglık sigortasından yararlana bilmek için


Öğrenciliğin bittiğinde babanız üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız.Bulunduğunuz yerdeki SYDV(Kaymakamlık) gidip GSS için gelir testi yaptırmanız gerekir.Gelirinize göre prim ödemesi tutarı belirlenir.En az tutar 39 TL dir.Bilginize Yaşar Gönenç
01/01/2013 – 30/06/2013 Tarihleri Arası
Aylık Geliri 326,20 TL’den Az Olanlar
Aylık Geliri 326,20 TL’den 978,60 TL’ye Kadar Olanlar
Aylık Geliri 978,60 TL’den 1.957,20 TL’ye Kadar Olanlar
Aylık Geliri 1.957,20 TL’den Fazla Olanlar
0
39,14 TL
117,43 TL
234,86 TL

Cevaplayan: Hazret Koçyiğit - 25.05.2013 22:14:05
1. KISIM : Merhabalar Ben 1992 doğumluyum şuan babamdan kalan (vefat etti) sigortadan faydalanmıyorum . 7 ay önceye kadar kendi sigortam vardı . Şuan 21 yaşındayım ve Açık öğretim Lisedeyim . Bürodan belge alsam 21 yaşında olmama ragmen faydalanabilir miyim ? Acil cevap lütfen ... Fakülte degil lise ama .
Yüksek öğrenime başlarsanız ancak yararlanabilirsiniz.


2. KISIM :Emin misiniz ? öğrenciyim ama askerliğimi tecil ettirdim ondanda faydalanamam mı :( .. Topuk dikeni sorunu yaşıyorum oyüzden ihtiyacım var ..

20 yaşından sonra babanız üzerinden yetim maaşı ve sağlık hizmeti alamazsınız.GSS için bulunduğunuz yerdeki SYDV(Kaymakamlık) mürcaat etmelisiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Arda Sözen - 30.05.2013 16:54:33
Merhabalar ben 2012 yılında bir işyerinde 172 gün sigortalı çalıştım ve sonunda işten ayrıldım , üzerinden yaklaşık 7 ay geçti fakat internette işten ayrılmanızdan 10 ay sonraya kadar saglık güvenceniz vardır gibisinden birşey gördüm aydınlatabilir misiniz acaba ?

Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri (işten çıktıktan sonraki 10. gün) tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 10 + 90 gün daha bakmakla yükümlü oldukları kişiler dahil sağlık yardımlarından yararlanmaya devam ederler.
Bu kişilerin sigortalılık niteliklerini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün zorunlu prim ödeme gün sayısı yoksa sigortalılıklarının sona erdiği 10. günden sonra genel sağlık sigortası yardımları sona erecektir.


Cevaplayan: Merve Soylu - 17.06.2013 10:10:06
26 yaşındayım(24 mart 1987) şuan çalışıyorum yaklaşık 5-6 senedır ssk lı çalışıyorum ama sağlık problemlerımden dolayı artık çalışmak istemıyorum o zaman istifa edersem babamın ssksından yararlanabılır mıyım?

Sayın Merve Soylu
Siz işten ayrıldığınızda babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Yasin Çörekci - 17.07.2013 12:35:21
merhaba ben 27.11.1995 doğumluyum bu sene liseyi bitirdim fakat tekrar ygs yehazırlanacağım ben de bu sene kontenjansız 2 yıllık aöf tercih yapacağım hem puanımın sene ye kesilmeyeceği ve sağlıktan yararlanabilirmiyim bu şekilde yani kontenjansız aöf de okuyanlar babasının sigortasından yararlanabilirmi.

Öğreniminiz devam ettiğinizde babanız üzerinizden sağlık hizmeti almaya 25 yaşına kadar devam edersiniz.


Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 31.07.2013 16:35:58
Merhaba, 20 yaşındayım ve ben babamdan dolayı yetim aylığı almaktaydım. 2 yıllık ön lisans bölümüm bitince aylığım kesildi. Ara vermeden bu yıl Dikey Geçiş Sınavına girdim. Eğer tercihlerimden çıkan okul beni 1. veya 2. sınıftan başlattığı takdirde aylığım tekrardan bağlanır mı bunu öğrenmek istiyorum. yardımlarınız için şimdiden tşk ederim.

Yüksek öğrenime kayıt olan öğrenci öğrenim süresince 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırlar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Oğuz Kağan - 31.07.2013 16:41:15
yetim aylığında ikinci üniversiteye başladığımızda tekrardan başlanıyor mu? veya yetim aylığı alabilmek için AÖF e yazılsak 25 yaşımıza kadar yetim aylığımız devam eder mi?

Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 31.07.2013 16:49:33
Merhaba, 20 yaşındayım ve ben babamdan dolayı yetim aylığı almaktaydım. 2 yıllık ön lisans bölümüm bitince aylığım kesildi. Ara vermeden bu yıl Dikey Geçiş Sınavına girdim. Eğer tercihlerimden çıkan okul beni 1. veya 2. sınıftan başlattığı takdirde aylığım tekrardan bağlanır mı bunu öğrenmek istiyorum. yardımlarınız için şimdiden tşk ederim.

Yüksek öğrenime kayıt olan öğrenci öğrenim süresince 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırlar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

1. veya 2. sınıftan başladığım takdirde bir sorun olmaz dimi.
Bir sorun olmaz.Öğrenci belgesini SGK na vermeniz yeterlidir.

Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 31.07.2013 17:03:44
peki aynı anda hem örgün hemde aöf 3. sınıf okusak. örgün bittikten sonra aöf ile yetim aylığı almaya devam edebilir miyim.

Edebilirsiniz.

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 31.07.2013 17:18:10
örgün bitmeden 4. sınıfta aöf 3. sınıfa yazılsam örgün bittikten sonra aöf öğrenci belgem ile yetim aylığı tekrardan bağlanır mı peki.

öğrenim süresi devam ettiği sürece 25 yaşına kadar yetim maaşı alırsınız.SGK sorun çıkartırsa iş mahkemesine dava açılarak yine yetim maaşı alırsınız.Hatta yasa da birinci ünüversite ikinci ünüversite ayırımı da yoktur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 31.07.2013 17:41:07
yaşar Gönenç yardımlarınız için çok tşk ederim..

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 31.07.2013 17:44:06
Bir yükseköğrenimin bitirilmesinden sonra ikinci bir yükseköğrenimde geçen süreler ile doktora veya ikinci defa yapılan master veyahut lisans üstü uzmanlık öğreniminde geçen sürelerde aylık ödenmez.

bunu yazdınız. buradaki ikinci üniversite nasıl oluyor onu anlamadım. örgün bitti ve ben aöf e yazıldım bu ikinci üni olmuyor mu?

Cevaplayan: Nurselin Eligül - 19.08.2013 23:55:11
Ben üniversitede okuyorum. Yaşım 21 babamın üzerinden kaç yaşına kadar sigortadan yararlanabilirim? sgk`ya herhangi bir evrak götürmem gerekir mi okuduğuma ait? Yardım ederseniz çok sevinirim. Teşekkürler..

Siz işe başlayana ve evlenene kadar babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Mesut Karabacak Arabacak - 29.08.2013 16:37:04
babamın sigortasından 18 yaşından gün aldığım zamanmı yoksa 18 i doldurduğum zamanmı yararlanamam.

Doğum tarihinize +18 ekleyiniz o tarihin ay ve gününe kadar yararlanırsınız.


Cevaplayan: Kadir Sevim - 30.08.2013 21:49:43
Aralık 1990 Doğumluyum Aöf den 4 yıllık lisans bitirdim tekrar aöf den lisans okursam babamın sigortası üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilirmiyim?

Erkek çocuklar 18 yaşını, lise ve dengi okulda öğrenim görenler 20, yüksek öğrenim görenler 25 yaşını doldurana kadar anne veya babalarından yetim aylığı alabilir. 25 yaşınızı doldurmamışsanız üniversiteye kaydolduğunuzda, okuldan alacağınız öğrenci belgesiyle bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne başvurmanız halinde, yetim aylığınızın bağlanması gerekir. Çünkü, yasada birinci, ikinci üniversite ayrımı yok.
25 yaş ayrımı var. Yüksek öğrenim görüldüğü sürece, 25 yaş dolana kadar yetim aylığı alınabilir. Başvurduğunuzda kurum aylığınızı bağlayacaktır. Bağlamazsa, İş Mahkemesi’ne dava açıp, başvuru tarihinden itibaren aylığınızın bağlanmasını yargı yoluyla sağlayabilirsiniz. Ancak, 25 yaşınızı doldurmuşsanız, yüksek öğrenim görseniz de yetim aylığı alamazsınız. Emekli Sandığı’ndan alınan yetim aylığı, sigortalı çalışmayla kesilmez.

Cevaplayan: Kadir Sevim - 31.08.2013 12:14:17
Teşekkür ederim yani okula kayıt yaptırdığım anda öğrenci belgesini götürerek babamın ssk üzerinden yararlanabilirim ayrıca gss ücreti yatırmama gerek yok öylemi ?

Cevaplayan: Tarık Reisoğlu - 09.09.2013 15:21:02
Merhaba 1991 doğumluyum yani 22 yaşındayım. 2013 Haziran ayında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. İnternetten baktım GSS 375 lira borç görünüyor. Daha önce öğrenci belgemi götürerek SSK işçi emeklisi olan babamdan yararlanıyordum. Ekim ayında İkinci üniversite olarak AÖF`den bir bölüm daha okuyacağım. Oradan aldığım Öğrenci Belgesini götürsem 25 yaşını doldurana kadar yararlanmaya devam edebilir miyim? 375 liralık borcu silerler mi?

YÜKSEK ÖĞRENİM
Yüksek öğrenim hem örgün eğitim kurumlarını, hem açık öğretimi, iki yıllık veya dört yıllık yüksek okul ya da fakülteleri, hem de yüksek lisans veya doktora gibi lisans üstü öğrenimi kapsamaktadır. Dolayısıyla şartları tamamlanırsa öğrenim süresince aylık alanabilir.
SGK ikinci ünüversite de bu hakkı kullandırmıyor ama bunun bir yasal dayanağı yoktur.
Erkek çocuklar 18 yaşını, lise ve dengi okulda öğrenim görenler 20, yüksek öğrenim görenler 25 yaşını doldurana kadar anne veya babalarından yetim aylığı alabilir. 25 yaşınızı doldurmamışsanız üniversiteye kaydolduğunuzda, okuldan alacağınız öğrenci belgesiyle bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne başvurmanız halinde, yetim aylığınızın bağlanması gerekir. Çünkü, yasada birinci, ikinci üniversite ayrımı yok.
25 yaş ayrımı var. Yüksek öğrenim görüldüğü sürece, 25 yaş dolana kadar yetim aylığı alınabilir. Başvurduğunuzda kurum aylığınızı bağlayacaktır. Bağlamazsa, İş Mahkemesi’ne dava açıp, başvuru tarihinden itibaren aylığınızın bağlanmasını yargı yoluyla sağlayabilirsiniz. Ancak, 25 yaşınızı doldurmuşsanız, yüksek öğrenim görseniz de yetim aylığı alamazsınız.

Cevaplayan: İrfan Bağlan - 14.09.2013 18:13:21
1993 de sgorta girişim var 1840 ssk ka pirimim var 2400 bağkur borclanmam var ve 18 ay adkerliğimide borclanırsam nezaman emekli olabilirim.

Emeklilik hesabında ay ve günlerin önemi var.Doğum tarihi önemlidirAskerliğin yapıldığı tarih de etkendir.Bunlar belirtilmemiş.Hangi kuruma hangi tarih de giriş yapıldi.

Cevaplayan: Mustafa Kartal Kırlı - 26.09.2013 12:21:25
Hocam 1989 doğumluyum haliyle 25 yaşını doldurmadım bu sene üniversiteden mezun oldum.kpss hazırlanıyorum yani herhangi bir işte çalışmıyorum.yetim maaşımı anneme devrettim ama kafama bir soru takıldı.Annemin sigortasından yararlanma şansım var mı acaba ?

Sayın Mustafa Kartal
Malesef sağlık hizmetini babanız(Anneniz) üzerinizden alamazsınız.Bunun için Kaymakamlık(SYDV) gidip gelir testi yaptırmanız gerekir.Aksi halde TC üzerinden size prim borcu yazarlar.Bilginize.
GSS Prim Borcunuzu aşşağıda ki linkten öğrenebilirsiniz
https://sgk.ziraatbank.com.tr/
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Enez Al - 08.10.2013 16:18:59
şu anda 23 yaşındayım ve üniversite 4.sınıfta okumaktayım annem memur çalışan bana bu arada sgk dan 800tl borcunuz vardır diye bir yazı geldi 30.04.2012 tarihiden sonraki 7 aylık bir borç şu andaki durumumu bildiren öğrenci belgem ile sgk ya gittim fakat bu borcu ödemem gerektiğini söylüyorlar nereye itiraz etmem gerekiyor

Sayın Enez Al
Öğrenci olduğunuz döneme ait GSS borcu çıkarılmış ise bunun iptal edilmesi gerekir.Siz öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar anneniz üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.SYDV(Kaymakamlık) mürcaat etmeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayfer Çağlıyor - 09.10.2013 15:37:19
merhaba,
13.12.1990 doğumlu şu an 23 yaşında bir oğlum var .eylül ayı itibarı üniversiteyi bitirdi.ben ve eşim çalışıyoruz. bu güne kadar babasının üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanıyordu.şu an itibarı ile sağlık sigortası yok.Açık öğretime kayıt yaptırdı ve öğrenimini başka bir dalda devam ettirmek istiyor.Bu durumda 25 yaşına kadar sağlık sigortasından yeniden yararlanma durumu söz konusumudur? Yoksa gss için müracat mı etmelidir.İyi çalışmalar..Tşk.

Yasada bir ve ikinci ünüversite ayırımı yoktur.Öğrenciliği devam ettiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alır.Bu konuda dava açmak gerekir.SGK sorun çukarır ise.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Halit Şahin - 09.10.2013 23:35:04
28.04.1991 doğumluyum 01.10.2012 de babamın sigortasından kullanma hakkım bitti ve yenilemek için dilekçe ile sgk ya başvurmadım bu yüzden yeni saya gereği devlet benım adıma sgk primi ödemiş.. 11.02.2013 de çalışmaya başladım ve sigortam yatıyor...bugün elime borç bildirimi geldi 01.10.2012- 31.10.2013 tarileri arası için 554 lira devlet benım adıma yatırdıgı parayı istiyor bunu iptal ettirmek için işten çıkıp babamın sigortasına geçsem olurmu açık öğret şuan açık öğretimde okuyorum

Öğreniminiz devam ettiği sürece babanız üzerinden 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenci olduğunuz döneme ait GSS borcu iptal edilir.SYDV(Kaymakamlık) uğramanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Denizhan Yıldız - 12.10.2013 03:25:23
Ben 19 yaşına girmiş bir üniverste öğrencisiyim babam SSK dan emeklidir sigortamı tekrar aktif hale getirmem için öğrenci belgemi nereye vermem gerek

En yakın SGK na bir dilekçe ekinde öğrenci belgenizi veriniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Özgür Özdoğan - 21.10.2013 11:29:25
Merhaba ben 14.11.1990 doğumluyum. Gecen seneye kadar emekli Sandığından emekli babamin uzerine kayitliydim . Universitemi dondurup 1 yil yurtdisinda kaldım ve geldigimde emekli sandigindan cikatilip gss kapsamina alindigimi ve 1500 tl borclandigimi ogrendim. Biraz sorusturunca birkac kisiden,babam emeklisandigi emeklisioldugu icin universite okuyup okumaman onemli degil 25 yasina kadar babanin sigortasindan yararlanabilirsin diye birsey duydum. ne yapmam lazim.bu borcu sildirip tekrar babamin sağlık sigortasindan yararlanabilirmiyim ?

Yurt dışında kaldığınız sürece buradan GSS pirim borcunuz olmaması gerekir.Buna itiraz edebilirsiniz.Yüksek öğrenim yaptığınız sürece 25 yaşına kadar babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Babanızın emekli sandığı mensubu olmasının bir ayrıcalığı var ama kurum bunu uygulamamaktadır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Metin Ekici - 26.10.2013 04:58:20
Hocam iyi gunler
Benim bir sorum olacak size yasin 24 ve okuyorum ayni zamanda ise calisiyorum ..
Yetim ayligi alabilir miyim diye soracaktim

Çalıştığınız için yetim maaşı alamazsınız.

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 05.11.2013 17:06:38
Merhaba benim bir kaç sorum olacaktı. ben 1-) ön lisanstan mezun olup dgs ile başka bir üniversitede muafiyetim yapıldıktan sonra ikinci sınıftan başladım ben ön lisanstayken yetim aylığı alıyordum şimdi 2. sınıftan başladığım için yetim aylığım devam eder mi? - 2-) ayrıca aöf 3. sınıfa da kayıt oldum onun dilekçesini de göndersem yetim aylığım devam eder mi? 3-) ayrıca aöfü uzatsam da 25 yaşıma kadarda yetim aylığı alabilir miyim.. yardımcı olursanız çok sevinirim..

Yüksek öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar yetim maaşınızı alırsınız.Yasada birinci ikinci ünüversite ayrımı yoktur.yapılırsa itiraz etmek gerekir.Öğrenim belgenizi bir dilekçe ekinde SGK na her yıl vermeniz gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Emre İpek - 25.11.2013 17:11:18
15.07.1993 dogumluyum acık ögretımden okuyorum suan lise son staj goruyorum ama önceden sigortalı işte calıstım babam emekli calısıyo saglık sıgortasından yararlana bılırmıyım ?

20 yaşına kadar babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenci belgenizi SGK na vermeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emre İpek Pek - 25.11.2013 17:25:40
20 yasından sonra ne yapıcam suan hastaneye felan gıdemıyorum

GSS için bulunduğunuz yerdeki SYDF (Kaymakamlık) başvurmalısınız.Gelir testi yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emre İpek - 25.11.2013 17:42:19
20 yasından sonra ne yapmam lazım ?

Cevaplayan: Emre İpek - 25.11.2013 17:52:30
gelir testi yaptırcaktım kaymakamlıga gıttım neler gerekıyosa hepsını hazırladım okul cıraklık sigortası yaptıgı için gelir testi yapmadılar

Staj sigortasında sağlık primi ödendiğinden gelir testi yapmanıza gerek yok.Sağlık hizmeti de alırsınız.

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 30.11.2013 15:33:03
merhabalar ben babamdan yetim aylığı alıyordum önlisans okudum aöf üçüncü sınıfa kayıt oldum şimdi aylığımı tekrar bağlayacaklar peki ben aöfte 3. sınıfta kaldığım takdirde aylığım seneye tekrar edecek mi yardımcı olursanız sevinirim.

Snıfta kalsanız da yetim maaşı alırsınız.Yeterki öğrenim belgesini kuruma veriniz.

Cevaplayan: Hüseyin Akar - 09.12.2013 20:14:22
askerden yenı geldımm sigortam yok ama saglık guvencesınden nasıl yararlanabılırım.bıde bı ceza kanunu duydun sıgortasızlar ıcın nedır!

Sizin bulunduğunuz yerdeki Kaymakamlık(SYDV) gidip gelir testi yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Alper Arslan - 10.12.2013 12:54:40
21 yasındayım acık öğretim lisesi öğrecisiyim cıraklık öğrencisiyim babam devlet memuru ve bugun ssk kurumu bana 20 yasından sonra liseye ssk bakmıyor dedi ne yapmam gerekli

Cevaplayan: Neziha Çetin - 19.12.2013 17:50:39
merhaba ben 20 yasındayım maliye önlisans mezunuyum. 3 sınıftatan devam ediyorum suan 3. sınıf ögrencisiyim aynı zamanda evliyim ve 4 aylıkta kızım var. eşimin bagkurlu fakat askerde oldugu için ödenmiyo ve ben sağlıktan yararlanamıyorum.. 25 yas altı sgkdn yararlanabilmem için ne yapmam gerekli faydalanabilirmiyim ???

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 15.01.2014 23:52:47
merhabalar, benim yetim aylığım ön lisans bittikten sonra kesildi lisans öğretimime başladıktan sonra bağladı ilk olarak bana aylığım bağlandığında haziran ayından eylül ayına kadar olan toplu paramı alamadım kasım ve aralık ayını aldım sadece toplu şekilde sonra ocak ayında ilk aylığım hesabıma yattı. ocak 3 de yattı sınavlarımdan dolayı gidipte çekemedim internet bankacılığından bakarken bu paranın ocak 9 da geri çekildiğini gördüm bu paranın iadesini nasıl yaptırabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim..

SGK na bir dilekçe yazacaksınız öğrenim belgesini de bu dilekçenize ekleyeceksiniz.Geri çekilen yetim maaşlarının öğrenci olduğunuzu belirterek iadesini isteyeceksiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Li Özcan - 17.01.2014 22:57:44
o1.o1.1989 doğumluyum açıkögretim 4. sınıf ögrencisiyim okulum devam ediyor. yetim aylığı alıyorum 25 yaşıma girdiğimden dolayı aylığım ödenmedi dilekçe ve ögrenci belgesi göndersem aylığımı almayı hak edebilirmiyim

Öğrenimin devam ettiği sürece 25 yaşına kadar alırsınız. 01.01.1989+25=01.01.2014 tarihinde kesilir.Süresi tamamlanmıştır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Berkan Balkoç - 04.02.2014 09:52:11
15.10.1988 doğumlu Yüksek Lisans öğrencisiyim 15.10.2013 tarihine kadar Babamın üzerinden yararlanmaktaydım Bu tarihten itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamıyacağımı 15.10.2013 tarihinden itibaren bu güne kadar yani 2014 ocak ayına 450.30 tl tahakkuk eden borç olduğu belirtilmiştir ancak Ailemin gelir durumuna bakılarak her ay 128.52 tl ödememem gerektiği belirtilmiştir İşsiz olduğumdan bu parayı ailem değilde devletin ödemesi gerekmiyormu 26 yaşında yetişkin bir işsizin pirim borcunu ailesi neden ödesin (Evlat hayırsızsa )
Teşekkür ederim.

Siz 25 yaşını tamamlayana kadar babanız üzerinden sağlık hizmeti almışsınız.Bundan sonra da GSS için SYDV gidip gelir testi yaptırmanız gerekirdi.Bu işlemi yapmamışsınız şubat ayı içinde bu konuda bir yasa çıkacak bunlara bir iyileştirme geliyor.Bu haktan yararlanırsınız.İtirtazlarınızda da hakılısınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Berkan Balkoç - 04.02.2014 11:51:21
Sayın Yaşar Bey evet Babamın üzerinden sağlık hizmetinden faydalandım daha sonra SYDV Gelir tesbiti yaptırdım Ailemin gelirine göre bu rakamlar belirlenmiş şunu anlayamıyorum 26 yaşında yüksek lisans öğrencisi yetişkin işsiz bir bireyin GSS pirimini neden ailem ödesin Zaten bütün bakımımı yememi ,içmemi,barınmamı ve diğer ihtiyaçlarımı devlete yük olmadan onlar karşılıyor birde işsisz olduğum halde GSS pirimi cezalandırır gibi aileme ödettiriliyor anlamış diğelim Ödenmesse cezai durum uygulaması yapılırmı .
Teşekkür ederim.

Sizn ikametgahınız aile de gözükmez ise o zaman gelir birleştirme olmuyor.Çok az prim çıkıyor.Ya da devlet ödiyor.Bilginize.

Cevaplayan: Emine Kalkan - 11.02.2014 10:05:03
09.08.1988 doğumlu öğrenciyim GSS Ailemin üzerinden faydalanamıyorum ne yapmam gerekir.
Tarafıma borç çıkarmı Gelir tespiti yaptırsam Biz Anne Baba ve Üç kardeşiz Annem Memur babam memur emeklisi ne kadar ödeme çıkar.

Siz işe girmedikçe ve evlenmedikçe anne ve babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edeceksiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Göktaş - 10.04.2014 15:37:25
26.11.1989 dogumlu üniversite öğrecisiyim.Ailemin üzerinden sağlık hizmetlerinden yaralanıyorum.Nezamana kadar yararlanabilirim.Yararlanma sürcim bittiği zaman tarafıma borç çıkarmı.

26.11.1989+25=26.11.2014 yılına kadar öğrenimin devam ettiği sürece anne veya babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Mehmet Bariş - 04.05.2014 17:42:39
doğum tarihim 13,11,1988 lisans öğrencisiyim önceleri sağlıktan babamın emekliliğinden yararlanıyordum fakat şimdi yasım 26 sağlıktan nasıl yararlanabilirim ayda kaç para ödemem gerekir

İkametgahınızın olduğu yerde bulunan Kaymakamlık(SYDV) giderek gelir testi yaptırmalısınız.
Gelirinize göre pirim tutarı ödenir. Aylık gelir 357 TL den az ise pirim ödemezsiniz.Bilginize.Yaşar Gönenç

01/01/2014 – 30/06/2014 Tarihleri Arası
Aylık Geliri 357,00 TL’den Az Olanlar
Aylık Geliri 357,00 TL’den 1.071,00 TL’ye Kadar Olanlar
Aylık Geliri 1.071,00 TL’den 2.142,00 TL’ye Kadar Olanlar
Aylık Geliri 2.142,00 TL’den Fazla Olanlar
0
42,84 TL
128,52 TL
257,04 TLCevaplayan: Emine Aydoğan - 05.05.2014 23:18:21
ben 24 yaşındayım ve üniversite öğrencisiyim şuanda hiçbir sigorta güvencem yok.babam sigortalı değil ancak annem sigortalı.annemin sigortasından faydalanabilirmiyim ve bunun için annemin belirli bir sigorta primini doldurması gerekir mi?

Annenizin sigortası üzerinden siz sağlık hizmeti alırsınız. Müstehak gözükmüyorsanız SGK na gidip aktivasyon yaptırmanız gerekir.Müstahaklık kontrolünü aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.Bilginize.
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren
sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise
emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup
olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma
ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Durçuk - 28.05.2014 11:06:37
Merhabalar.23 yaşındayım.2011 de liseden mezun oldum ve ösys ye girdim ama bi yer seçmedim.2012 de bir daha girdim ve 21.09.2012 AÖF kayıt oldum.Ama şöyle bir durum var 03.07.2012 işe girdim ve sigortam başladı ama 3 gün sonra işten çıktım.Sonrada AÖF e kayıt oldum.Ayrıca babam vefat etti (Bağ-kurluydu) ama annemin ölüm aylığı var.Şimdi benim gss borçlarım AÖF boyunca mı silinebilir mi yoksa ösys sınavı boyunca dahil mi?ve birde Ben aile sigortasından yararlanabilir miyim çünkü işe girip çıktım üniversite kaydından önce.Lütfen yardımcı olabilir misiniz şimdiden teşekkürler.

Siz rahmetli babanızdan yetim maaşını öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar alabilirsiniz.Yetim maaşı alana da sağlık hizmeti verilir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Durçuk - 28.05.2014 16:06:20
Çok teşekkürler Yetim maaşı hakkında hiç bir bilgim yoktu.Peki Yetim maaşı alan kişiler GSS borçlarını silebiliyorlar mı?

GSS borcu silinir.

Cevaplayan: Mehmet Durçuk - 28.05.2014 17:36:17
Yine çok teşekkür ediyorum.Lütfen kusura bakmayın son bir sorum daha olacak.Şimdi ben 2011 yılında liseden mezun oldum.Ama üniversite kaydım 2012 yılının 9.ayında.Bu Gss 2012 yılında başında başlamış.Şimdi benim silinen borcum 2012 yılının 9.ayından (yani üniversiteye kaydımdan) itibaren mi silinir yoksa 2012 yılının başından itibaren mi silinir?Ve ben 2012 yılı 7.ayında işe girip sigortam başladı ama üç gün sonra işten çıktım.Bu durum öğrenim gördüğüm müddetçe yetim maaşı için engel teşkil eder mi (işi girip sigorta başlatmam)?Kusura bakmayın böyle bölüm bölüm sorduğum için ama yinede çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

Siz işe girince yetim maaşınız kesilir.İşten çıkınca tekrar başlar.Yetim maaşı aldığın sürece de sağlık hizmeti verilir.Borç varsa silinir. Ünüversiteye girmeden liseden sonra GSS yaptırılması gerekir.tabi o dönem yetim maaşı almıyorsanız.Siz borcu ödemede acele etmeyiniz.Yeni çıkacak torba yasa ile belki tanmamı silinir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Sak - 07.06.2014 01:22:36
Merhaba, ben bu ay üniversiteden mezun oluyorum, yaşım 24. Acaba babamdan kalan yetim maaşı sigortalı bir işe girdiğim anda mı kesilir yoksa mezun olduğumda mı? Eğer sigortalı bir işe girdiğimde kesilmezse, benim sigortalı bir işe girdiğimde mi yoksa mezun olduğumda mı ssk ya bildirmem gerekir? Teşekkürler

Yüksek öğrenimi bitirdiğin tarih de yetim maaşı da kesilir.Okulu bitirdiğinizi belirtmreniz gerekir.GSS için de mürcaat etmelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Bilal Kaya - 06.07.2014 09:16:24
Merhaba hocam ben 4yillik üniversite okudum tek dersten yıl uzattım yani 5 ledim yaşım 24 babamın ssk inda yararlana bilirmiyim

25 yaşına kadar sağlık hizmetini babanız üzerinden alırsınız.Öğreniminiz devam ettiği sürece.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Abdullah Hancı - 16.07.2014 12:00:29
Meraba ben 18 yaşımı doldurdum öğrenci belgesini götürdüm sürekli şimdi yeni yaşıma gireceğim orda ilgilenen beyefendi Eylül`e kadar yararlana biliyorsunuz dedi ama ben Ağustos da giriyorum yeni yaşıma okullar şuan tatil üniyi düşünmüyorum yeni yaşıma girdiğim zaman yararlanamıyor muyum ?

Eylül den sonra GSS için gelir testi yaptırmalısınız.

Cevaplayan: Tamer Çelik - 16.07.2014 13:49:03
Merhabalar,

Bir arkadaşım Okmeydanı SSK Eğitim ve Araştırma hastanesinde iki gün önce beyin ameliyatı geçirdi. 24 yaşında olan arkadaşımın sosyal güvencesi bulunmamakta. Ancak babasının ve ablası SGK ya bağlı olarak çalışıyor. Arkadaşımın ablası veya babası üzerinden SGK lı olarak ameliyat masrafları düşer mi ?
İlginiz için teşekkürler..

Yüksek öğrenim görmüyorsa babsı üzerinden sağlık hizmeti malesef alamaz.Geçmiş olsun Allah şifalar versin.GSS için gelir testi yapılmış mı acaba buradan ancak sağlık hizmeti alabilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seher Çağla Yörük Örük - 22.07.2014 05:39:12
Merhaba;
Oncelikle 22 yasindayim Iki ay öncesinde is yerinden çıkarıldığım için işsizlik maaşı bağlandı üniversiteye gitme ihtimalim var burs için basvurdugumda işsizlik maaşım kesilir mi

Kesilmez. ?

Cevaplayan: Kübra - 22.07.2014 09:29:07
merhaba ben üniversite öğrencisiyim ve 21 yaşındayım babamın sigortasından faydalanıyorum 1 haftalığına bir işe gireceğim ve işyeri sigortamı yatırcak işten çıktıktan sonra tekrar babamın sigortasından otomatik olarak yararlanabilirmiyim yoksa o ayı 1 aylık sigortaya tamamalamak için ücret mi ödemeliyim sgk bana babamdan faydalanamayacağımı söyledi şimdiden teşekkürler...

Sayın Kübra
İşten çıkınca tekrar babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya başlarsınız.Müstehak olarak gözükmez ise SGK na gidip aktivasyon yaptırmanız gerekir.
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren
sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise
emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup
olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma
ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Fatos Sahin - 04.08.2014 12:31:12
Merhaba. Ben 25 yaşındayım. 6 ay önce falan isimden ayrıldım. Ssk idi sigortam. Simdi tekrar babamın sigortasınin üzerine geçme şansım var mı? Onunki emekli Sandığı. Teşekkürler.

Babanız üzerinden tekrar sağlık hizmeti alırsınız
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Can Dersim - 04.09.2014 12:35:25
Merhaba.Hocam ben 25 yaşımı bitirmiş bulunmaktayım.Annem ssk emeklisi ve bende ondan faydalanıyordum.Fakat şu an 25 imi geçtiğim için faydalanamıyorum.Universite öğrencisiyim ve devletten burs alıyorum.Yani sigortalı bir işe girmem durumunda bursum yanıyor.Sigortasızda sağlık güvencem yok.Bu durumda ne yapılabilir?
İyi çalışmalar...

GSS için bulunduğunuz yerdeki SYDV(Kaymakamlık) mürcat etmeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seher Yaman - 15.09.2014 04:02:01
yakın bir tanıdığım babadan yeti aylığı alıyordu ayrıldığı eşi ile yeniden evlendi çeyiz parası ssk kurumundan adres verdiği bankaya gelmiş fakat maaşına müteait verilen kıredi borcu ile alakalı ssk kurumundan gelen parasına banka tedbir koymuş bu konuda arkadaşım nasıl bir yol izlemeli bilgilerinize saygılar

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 15.09.2014 14:22:57
MERHABALAR, BENİM BİR SORUM OLACAKTI BEN 1993 DOĞUMLUYUM BABAMDAN YETİM AYLIĞI ALMAKTAYIM. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4. SINIF İŞLETME OKUYORUM, AYLIĞIMIN DEVAM ETMESİ İÇİN TÜM DERSLERİ SEÇİP SINIFTA KALSAM VEYA BİR KAÇ DERS SEÇİP SINIFTA KALDIĞIMDA DA AYLIĞIM DEVAM EDER Mİ ACABA?

25 yaşına kadar devam eder.Öğreniminiz sürdüğü sürece

Cevaplayan: Ahmet Yıldız - 19.09.2014 08:40:39
1962 dogumluyum 1991 de sikorta başlangıçım torba yasasından yarallana bilirmiyim emekli olabilmek için bana yardım çı olabilirmisiniz

Torba yasa bir iyileştirme malesef getirmedi.

Cevaplayan: Ahmet Yıldız - 19.09.2014 08:59:37
1962 dogumluyum ssk girişim 7/5/1991 nezaman emekli olabilirim bana yardım cı olurmusunuz

52 yaş 5525 piriminiz tamamlanmalıdır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Yıldız - 19.09.2014 09:17:21
3823 GÜN SSK PİRİMİM VAR 2004 TE BAKURA GEÇTİM 1962 DOGUMLUYUM NEZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ

Sigorta girişiniz nedir.

Cevaplayan: Fatih Değer - 19.09.2014 18:43:51
merhabalar ben 07.04.1987 doğumluyum üniversite 4. sınıf öğrencisiyim bekarım herhangi bir işte çalışmadım şu an da da çalışmıyorum sağlık hizmeti alabiliyor muyum ? alamıyorsam ne yapmam gerekir bilgilendirirseniz sevinirim

07.04.1987+25=07.04.2012 de tamamlanmış GSS için Kaymakamlık SYDV müarcat etmeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Can Gümüş - 22.09.2014 01:16:19
merhaba ben 23 yaşındayım üniversiteyi bu sene haziran ayında bitirdim ve şu an çalışmıyorum. acaba hala babamın sosyal güvencesinden faydalanabilir miyim? teşekkürler

GSS için SYDV(Kaymakamlık) müracaat etmeniz gerekir
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet İlhan - 22.09.2014 18:30:25
18 yaşındayken 2012 Haziranda liseden mezun oldum ve yetim maaşım kesildi , 2014 eylülde 4 yıllık üniversiteye başladım ve henüz 20 yaşımı doldurmadım. 2012 haziran ile 2014 eylül arası alamadıgım yetim maaşı toplu halde almak için dilekçe yazmalımıyım ?

Yüksek öğrenime başladığınızda yetim maaşı da almaya başlarsınız.Öğreniminiz devam ettiği sürece de 25 yaşına kadar da almaya devam edersiniz.Yüksek öğrenimine başlamadan önceki dönem maalesef ödenmez.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Buse Aytaş - 09.10.2014 11:30:55
20 yaşıma girdim ve önlisans 2. Sınıf öğrencisiyim. Babamın sigortasından yararlanıyordum. Babam emekli. Yaz tatilinde part time çalıştım ve 6 günlük bir sigorta yaptılar. Şuan çalışmıyorum okulum devam ediyor. Babamın sigortasından düşmüşmüyümdür? Tekrar yararlanmak için ne yapmalıyım ? Cevap verirsniz sevirim. Teşekürler..

Siz çalışmayı bırakınca babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya başlarsınız.Sisteme girip müstahak olup olmadığınız izlersiniz.Bilginize.
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren
sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise
emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup
olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma
ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Buse Aytaş - 09.10.2014 23:15:12
Sağlık yardımını aorguladgmda Tescil kaydını bulunmaktadır . Yazıyor ve tam olarak sorgulayamadım. Şuan babamın sigortasında yararlanmak için birşey yapmam gerekmiyor öylemi ? Otomatik babamdan yararlanabilyorum yani. Fakat dikkatimi çeken birşey daha var sigorta dökümünde işten çıkış tarıhım yazmıyor. Hala çalısıyor görünüyor olabılırmıym ? Şuan hastaneye gıtsem sorun yaşarmıyım ?

Babanız üzerinden işten çıkış yapınca yararlanırsınız.
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren
sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise
emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup
olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma
ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mesut Cigdemtepe - 11.10.2014 11:42:57
Babam ptt de calisiyordu kadrolu olarak ama emekli olmadan mefat etti yani manuel emekli oldu ve ben 18 yasima kadar sorun olmadan annemin ustunden yararland8m 18 gecince de acik ogretden okudugum icin 20 yasinaca Yaralandım 20 yasinda askere gttim geri gelince yararlanan adım suan 21 yasindayim geri sigortadan annemin ustunden yararlanmak icin acik ogretime devam etmem yeterli olurmu

Size yetim maaşı bağlanması gerekir.Öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar hem sağlık hizmetlerinden yararlanırsınız hem de yetim maaşı alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mesut Cigdemtepe - 11.10.2014 12:08:40
Bu ogrenim durumu lise yani universite degil ama bu durumu etkiliyor mu ?

Yüksek öğrenim sayılmıyor ise 20 yaşına kadar

Cevaplayan: Burcu Ulu - 14.10.2014 22:00:35
Merhaba. Şuan 20 yaşındayım. lise son sınıfta 30 mayısta 18 yaşımı doldurmuştum. ve lise öğrenci belgemi sgkya verdim. babmın sigortasından 20 yaşına yoksa 25 yaşına kadar mı yararlanabilirim?

Çalışmadığınız ve evlenmediğiniz sürece babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edersiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Brt Brt - 21.10.2014 00:54:33
merhaba hocam 27 yasındayım evliyim aöf öğrencisiyim ssk dan yararlanabilirmiyim yararlandığımda eşimde benden faydalanabilirmi?

Ancak eşinizin sosyal güvenliği varsa onun üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nurgül - 22.10.2014 14:50:29
Merhaba
Bağkurdan çıkmam sonucu sigorta borcum oluşmuştur.Ancak oluştuğu zamanlar lisans eğitimime devam etmekteydim.
Bu şartlar altında prim borcum siliniyor mu? Öğrencilikte 25 yaş sınırı sadece erkeklerde mi var? 25 yaş üstü bayan öğrenciler için borç oluşturulabilinir mi? Çünkü 26 yaşında mezun oldum.

Cevaplayan: Ahmet Mithat - 09.11.2014 11:25:14
19 yasindayim universite ogrenccisiyim kiz arkadasim 18 yasinda universite ogrecisi calismiyorum evlenirsek babalarimizin sigortasindan dusermiyiz

Sayın Ahmet Mithat
5510 sayılı kanuna göre sağlık hak sahipleri kimlerdir?
Sigortalı olmayan, kendi adına gelir ve aylık almayan eşi
18 yaş (İlk Öğretim 18 yaşın içinde) Orta öğrenimde 20 yaş, Yüksek öğrenimde 25 yaşını
doldurmamış evli olmayan çocukları
Yaşına bakılmaksızın malul olduğu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan
çocukları,
Geçiminin sigortalı tarafından sağlanan öz ana ve babası
Burada da açıklandığı gibi evli olmama şarı vardır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hatice Uysal - 14.11.2014 09:51:58
20 yasindayim 2 yillik uni bitirdim suanda calismiyorum babamin saglik guvencesinden mi yararlanicam

Yararlanırsınız.Çalışmadığınız sürece

Cevaplayan: Emre - 30.11.2014 20:20:30
Ameliyat olacam bagkurum var ama aktif degil babamun bagkurundan faydalanabilirmiyimmm 27yasindayim

Babanzı üzerinden bağ-kur terki yapmadan sağlık hizmeti alamazsınız.

Cevaplayan: Mustafa Karahan - 10.12.2014 13:08:43
1996 dan 2014 e kadar 18 yıl sigortalı çalıştım şimdi işsizim primim 6476 kalan senem 6 yıl 8 ay yaşatan 11 yıl 6 ay var . Şimdi sorum çalışmadığım zamanlar da kalan senemden yani 6 yıl 8 aydan düşme oluyor mu? Yani uzunca bir süre çalışmasam da mesela 2/3 yıl gibi senem eksilmeye devam eder mi yoksa işsizlik maşı bitince sigortalı olarak çalışmaya başlayıncaya kadar aynı mı kalır? Şimdiden teşekkürler.

Sigortalılık süresi dolu dolu 25 yıl çalışma anlamına gelmez.Başlangıçtan itibaren 25 yıl geçmesidir.Emekli maaşınızdan da düşme olmaz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Filiz Yavuz - 19.12.2014 21:58:20
İyi aksamlar, 15.06.1990 dogumlu,lisans mezunuyum.hic evlenmedim ve hic calısmadım.mezun olduktan sonra gelir testi yaptırmadım.Borcum var mıdır?varsa da ne yapmam lazım? Borcum varsa da ben bu borcu odeyemem babam asgeri ucretle calısıyor.(ailemizin kisi sayısı 6) Tesekkurler...

Sayın Filiz Yavuz
Siz anne veya babanızdan sağlık hizmeti almıyorsanız SYDV(Kaymakamlık) gidip gelir testi yaptırmanız gerekirdi.Borcunuza kimlik bilgileri ile sisteme girip bakabilirsiniz.İyi akşamlar.
TC.KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren
sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise
emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup
olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma
ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/adresinden yapılacak.

İikinci açıklamanızda babanızın çalıştığını yazmmışsınız.Babanızn çalıştığı sürece babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Filiz Yavuz - 19.12.2014 21:59:55
İyi aksamlar, 15.06.1990 dogumlu,lisans mezunuyum.hic evlenmedim ve hic calısmadım.mezun olduktan sonra gelir testi yaptırmadım.Borcum var mıdır?varsa da ne yapmam lazım? Borcum varsa da ben bu borcu odeyemem babam asgeri ucretle calısıyor.(ailemizin kisi sayısı 6) Tesekkurler...

Cevaplayan: Filiz Yavuz - 19.12.2014 23:17:50
Tekrar tesekkur ederim cok yardımcı oldunuz.prim borcum 1589.43 tl ben 3 mart 2014 mezun oldum bu borcu odemek zorundamıyım. Peki bu islemler icin gerekl belgeler nelerdir?babam calısıyor asgeri ucret alıyor.babamın uzerınden sigortalı olarak bakılıyordum. Mezun olduktan sonra gelir testi hic yaptırmadım.suan sigortam devam edip etmedigini de bilimiyorum.

Babanızın sigortasında bir kesintilik(Ara verme) yok ise dilekçe vererek bu borç iptal olur.Siz işe girene ve evlenene kadar babanız üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edersiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Onur Yılmaz - 24.01.2015 22:20:18
25 yaşını doldurdum fakat okumaya devam ediyorum. babamın üstünden saglık sigortasından yararlanabiliyor muyum?

25 yaşınız tamamlanmıiş ise sağlık yardımını babanız üzerinden alamazsınız.GSS için(Kaymakamlık) SYDV na müracat etmeniz gerekir
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Savaş Eğin - 26.02.2015 18:28:44
Ben 19 yaşındayım. Sigortam yok. Açık öğretimde okuyorum. Babamın sigortasından yararlanabiliyor muyum?

Yüksek öğrenim yapanlar 25 yaşına kadar babanızın üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.

Cevaplayan: Merve Yılmaz - 06.03.2015 20:22:48
Ben 22 yaşındayım ögrenciligim bitti. Kısa bir süre part time çalıştım ve sigortam part time yattı. İşten ayrıldığım için tekrar babamın bağkurundan faydalanabilir miyim ? Faydalabiliyorsam ne yapmam gerekir?

BABANIZ ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIRSINIZ.
Müstehak olarak gözükmüyor ie SGK na gidip aktivasyon yaptırmanız yeterlidir.
Yaşar Gönenç

TC.KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren
sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise
emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup
olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma
ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aykut Yayla - 17.03.2015 18:03:02
Merhaba, 23 yaşındayım öğrenciliğim bitti. çalışmıyorum. babam ssk emeklisi. ondan faydalanabilirmiyim yoksa zorunlu genel sağlık sigortası (gss) ödemem mi gerekiyor.

GSS için SYDF(Kaymakamlık) müracaat etmelisiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Durçuk - 18.03.2015 14:54:27
merhabalar
Babam 2011 yılında vefat etmişti. vefat tarihinden itibaren öğrenciyim
ama ben 2014 ağustos ayından itibaren sizin bilgilendirmeniz sayesinde yetim aylığı almaya başladım
Ve malesef 2014 ağustos ayına kadar gss borcu işlenmişti.
Siz söylemiştiniz ki yetim aylığı aldığım zaman gss borcu silinir
Bende gittim gss borcunu sildirmeye ama silmediler.
Bu borcu sildirmek için benim kanuni hakkım var mı?

YHetim maaşı almaya başladığınız tarih den sonra GSS borcu yazılamaz.Ondan önce varsa bu ayın 30 na kadar yapılandırmaya gitmeniz gerekir.Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yıldırım Soysal - 26.03.2015 10:11:26
Babam SSK emeklisiyken vefat etti. Ben üniversite kaydımı yaptığımda bana aylık SSK tarafından yaklaşık 270 lira verilmeye başlandı. Şimdi ikinci üniversitemi okuyorum. 2 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde aldım. Fakat 3. yılımda 25 yaşına girdim ve aylık kesildi. Bununla ilgili yaş sınırımı var. Bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

25 yaşınız tamamlandığında yetim maaşı kesilir.B ilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sevilay Davarci - 07.06.2015 14:15:25
Merhaba ben 29 yaşındayım daha hic SSK girişim yok babamın skk sından yararlanabilir miyim uzun zamandır hasteneye gitmiyorum şimdi değişenler şeyler var mi bilmediğim için size sormak istedim şimdiden teşekürler

Sayın Sevilay Davarcı
1 Ekim 2008 tarihinden önce ana veya babasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alan kız çocukları, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da bekâr olmaları ve çalışmamaları halinde bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı alabiliyorlar.Bunun için sisteme girip müetahak olup olmadığınıza bakabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Melisa Şimşek - 30.06.2015 13:02:02
ii çalışmalar erkek arkadaşım 26 yaşında okulu geçen sene bitirdi hala babasından yarrlanıyo gözükmekte üzerine herhengi bir borç çıkar mı diye merak ediyoruz yardımcı olur musunuz?

25 yaşından sonra babası üzerinden sağlık hizmeti alamaz.SGK gidip GSS için gelir testi yaptırtması gerekir.Mezun olduktan sonra GSS borcu çıkartılır.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Şeref Eref - 04.09.2015 13:12:39
Merhabalar geçen yıl sigortalı olarak çalışmıştım. Daha sonra işten ayrıldım. şimdi yüksek lisans ögrenimine başladım. Babamın sigortası üzerinden saglık hizmeti alabilir miyim ?

25 yaşınızı tamamlamadıysanız yüksek lisans yapsanız da babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız
Yaşar Gönenç
25 yaşın altındaki öğrencilerin yüksek lisans yaptığı halde sağlık yardımı alamaması, bunların öğrenci belgeleri ile Kuruma başvurmamalarından kaynaklanmaktadır. Öğrenci belgelerini ibraz etmedikleri için aktivasyonları yapılamayan ve Kurumca re’sen Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilip kendilerine borç tahakkuk eden 25 yaşın altındaki öğrencilerin öğrenci belgesi ile Kuruma başvurmaları halinde öğrenci oldukları tarihten itibaren aktivasyonları açılmakta ve kendilerine tahakkuk eden genel sağlık sigortası prim borçları da silinmektedir.

Cevaplayan: Yasemin Parlak - 04.09.2015 17:23:24
Merhabalar ben bu sene üniversiteyi bitirdim ve 22 yaşındayım .babam şuan işsiz.GSS yi benim mi yaptırmam gerekiyor yoksa babamın mı?kız çocuğu olduğum için 25 yaşına kadar babamın üzerinden sağlık faydalanamıyormuyum ?

- SORU: GSS primini aynı ailedeki herkes ödeyecek mi?

CEVAP: Yapılan gelir tespiti sonucu prim ödeyerek GSS kapsamına dahil olması gerektiği anlaşılan kişinin, bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babası için ayrıca GSS primim ödemesine gerek yok. Bakmakla yükümlü olunan kişiler GSS primi ödeyen aile reisi üzerinden sağlık yardımı alabilecek.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Yasemin Parlak - 04.09.2015 17:30:31
Merhabalar.ben 23 yasındayım üniversiteyi yeni bitirdim.babam işsiz.GSSyi babamın mı yaptırması gerekir yoksa benim mi?kız çocukları 25 yasına kadar babaları üzerinden saglıktan faydalanamıyorlar mı?GSSyi babam yapsa bende onun üzerinden faydalanamazmıyım kız çocuğu olduğum için ? tesekkürler

- SORU: GSS primini aynı ailedeki herkes ödeyecek mi?

CEVAP: Yapılan gelir tespiti sonucu prim ödeyerek GSS kapsamına dahil olması gerektiği anlaşılan kişinin, bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babası için ayrıca GSS primim ödemesine gerek yok. Bakmakla yükümlü olunan kişiler GSS primi ödeyen aile reisi üzerinden sağlık yardımı alabilecek.


Cevaplayan: Yasemin Parlak - 04.09.2015 17:30:50
Merhabalar.ben 23 yasındayım üniversiteyi yeni bitirdim.babam işsiz.GSSyi babamın mı yaptırması gerekir yoksa benim mi?kız çocukları 25 yasına kadar babaları üzerinden saglıktan faydalanamıyorlar mı?GSSyi babam yapsa bende onun üzerinden faydalanamazmıyım kız çocuğu olduğum için ? tesekkürler

Cevaplayan: Yasemin Parlak - 04.09.2015 17:31:19
Merhabalar.ben 23 yasındayım üniversiteyi yeni bitirdim.babam işsiz.GSSyi babamın mı yaptırması gerekir yoksa benim mi?kız çocukları 25 yasına kadar babaları üzerinden saglıktan faydalanamıyorlar mı?GSSyi babam yapsa bende onun üzerinden faydalanamazmıyım kız çocuğu olduğum için ? tesekkürler

Cevaplayan: Murat Buyukbirer - 29.09.2015 18:26:44
Merhaba ben bu sene örgün olarak 4 yıllık iktisat bölümü mezunu oldum babam ssk dan emekli. Universitede okuyorken babamın üstünden sgk güvencem vardı smdi mezun olduğum için bu ay açık öğretimden 2 yıllık adalet bölümüne kayıt oldum. Açık öğretimden alacağım öğrenci belgesi ile sgk ya başvurarak yine babamın üzerinden sağlık güvence hakkım olur mu ? Bu arada 24 yaşındayım

Cevaplayan: Murat Büyükbirer Üyükbirer - 29.09.2015 18:32:20
Merhaba ben 24 yaşındayım bu sene örgün olarak 4 yıllık iktisat bölümünü bitirdim şimdide 2 yıllık açık öğretimden adalet bölümüne kayıt oldum. 25 yaşına kadar babamın üstünden sağlık güvence mi yenileyebilir miyim. Şuan açık öğretimden öğrenci belgesi aldigim taktirde bu belgeyi sgk kurumuna versem yararlanabilir miyim tesekkurler


Yasa birinci ikinci ünüversite ayırımı yapmıyor.Öğreniminiz devam ettiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Uğur K. - 22.12.2015 00:04:27
Merhaba.01.08.1993 doğumluyum. Babam 2014. De vefat etti annem ise 2010 yılın da fakat 18 yaşını geçtiğim için babamın emekli maaşını bağlamadılar. Şuan açıköğretim lise okuyorum. Babamın emekli maaşını alabilir miyim hiç bir yerde çalışmıyorum.

20 yaşına kadar alabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Buğrahan Yılmaz - 22.03.2016 17:00:40
24 yaşındayım ve bir lisans programına devam etmekteyim. Annem ve babam öğretmen. Annem yada babamın üzerinden herhangi bir sağlık güvencesinden yararlanabilme şansım var mı acaba? Herhangi bir sağlık güvencesinden faydalanabilmem için öğrenci olduğumu belgelemem mi gerekiyor ?

25 yaşına kadar anne veya babadan sağlık hizmeti alırsınız.Öğrenci belgenizi kuruma vermeniz gerekir.Şayet Sistemdem de müstehak görünüyorsa belgeye gerek olmaz.
Yaşar Gönenç
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Hknkrky Knkrky - 13.04.2016 08:55:18
Hocam merhaba ben üniversite öğrencisiyim babamın sigortası yok. Ben hastahane ne bakılabilir miyim yaşım 22

GSS için gelir testi yaptırmanız gerekir.SYDV(Kaymakamlık)
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Elif Agan - 13.05.2016 10:08:21
31.03.2016 da 20 yaşını dolduran oğlum şu an bir bankada açık mesleki lise stajyeri,ygs den yeterli puanı aldı ve üniversiteye başlayana kadar ki boşlukta anne baba sigortasından da öğrencilik hakların dada yararlanamamakta. okul staj sigortası yapalım demiş ama bir ay sonra faydalanabiliceği söylenmiş ve bu bir aylık süreçte acil sağlık sorunları var ..elimiz kolumuz bağlandı.ne yapmamız lazım ??

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 15.06.2016 15:31:09
MERHABALAR, BEN OCAK 1993 DOĞUMLUYUM. BABAMDAN DOLAYI YETİM AYLIĞI ALMAKTAYIM. ŞUAN AÖF 4. SINIF ÖĞRENCİSİYİM FAKAT ALTTAN DERSİM OLDUĞU İÇİN YETİM AYLIĞI ALMAYA DEVAM ETMEKTEYİM. ASKERLİĞİM TECİLLİ AMA BEN TECİLİMİ BOZDURUP ASKERE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUM, ASKERE GİDERSEM YETİM AYLIĞI ALMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

Öğrenci belgenizi kuruma verdiğiniz sürece yetim maaşını 25 yaşına kadar alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Ali Tiktas - 30.06.2016 05:40:03
Merhaba hocam ben lisans öğrencisiyim bu yıl mezun oldum ama okulla ilişiği henüz kesmedim 3 haziranda 25 yaşımı doldurdum ve geçenlerde hastaneye işim düştü beni muayene etmediler tekrardan devletin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmem için ne yapmam gerekir detaylıca aktarırmısınız lütfen
Şimdiden teşekkürler...

Sizin ikametgahınızn bulunduğu Kaymakamlık(SYDV) gidip GSS için gelir testi yaptırmanız gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Selim İleri - 30.06.2016 14:31:34
Hocam merhaba 25 yaşımı doldurmadım henüz 23 yaşındayım fakat bu ay lisans mezunu oldum ve ekim ayında diplomamı alacağım. Diplomanın verildiği tarihten itibaren veya şu an babadan yararlanmaya devam edebilir miyim?

Sisteme girip müstahak olup olmadığınıza bakınız.Öğrenim devam ettiği sürece 25 yaşına kadar sağlık hizmeti verilir.
Yaşar Gönenç
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Uğur Ali Bitim - 30.06.2016 17:09:36
Merhabalar üniversite eğitimi sona eren 25 yaşını doldurmamış çalışmayan kişilerin müstahaklık durumu okul bittiğinde biter mi yoksa 25 yaş dolana dek müstahak sayılırlar mı?

Okul bittiğinde biter GSS için işlem yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Eda Çınar - 12.07.2016 01:34:14
ben 18 yaşındayım ve şuanda okumuyorum ve çalışmıyorumda daha yeni mezun oldum peki bu durumda hala babamın üstünde görünüyormuyum ?

Babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Adem Aygün - 12.07.2016 14:34:13
1992 doğumluyum.2015 de üniversiteden mezun oldum. Bugün doktora gittim ve reçete verdi fakat eczanede sigortamın olmadığını söyledi. Sağlık sigortamı nasıl yenileyebilirim ? Neler yapmalıyım

Bulunduğunuz yerdeki SYDV(Kaymakamlık) gidip GSS için gelir testiyaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Erhan Ekiz - 06.10.2016 18:00:04
Merhabalar, benim yaşım 21 ve 2 hafta önce önlisans diplomamı aldım.25 yaşına kadar babamın üstünden bakılabilir miyim? Hastahanelerden ve muayenelerden faydalanabilir miyim?

Öğreniminiz devam ettiği sürece ancak 25 yaşına kadar babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Öğreniminiz bittiğine göre Kaymakamlık (SYDV) gidip GSS için gelir testi yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Aslı Tangüner - 06.11.2016 17:23:39
Merhabalar. Ben 18 yaşıma geçtim ve sağlık lisesinde son sınıf öğrencisi olarak stajyerim. Artık sağlık sigortasını devlet tarafından ödenmediğini öğrendim ama bir çalışan olarak gözüküyorsam sigortamın hastane ödemesi gerekmiyormu yasal olarak öyle değil mi? Bunu merak ediyorum şimdiden teşekkürler.

Staj süresince yatırılan sigorta primi, kısa vadeli sigorta kollarından ödendiğinden emeklilik hesabında dikkate alınmıyor. Bu sigortalılık iş kazası, meslek hastalığı gibi sağlık problemleri için kullanılıyor.Bu nedenle sağlık hizmeti için GSS için işlem yaptırınız.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 15.11.2016 11:35:02
merhabalar ben babamdan dolayı yetim aylığı almaktayım. aöf öğrencisi olduğum için yetim aylığım devam ediyorken askere gittiğimde kesilir mi? cevap için şimdiden tşk ederim.

Öğrenci belgenizi kuruma verdiğiniz sürece 25 yaşına kadar kesilmez.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 15.11.2016 13:26:44
ben 10.01.1993 doğumluyum en son yetim aylığımı ne zaman alıcam. 25 yaşına girince mi kesiliyor yoksa 25 yaşını doldurunca mı?

10.01.2018 kadar alırsınız.Öğrenim devam ettiği sürece
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 15.11.2016 13:26:57
ben 10.01.1993 doğumluyum en son yetim aylığımı ne zaman alıcam. 25 yaşına girince mi kesiliyor yoksa 25 yaşını doldurunca mı?

Yüksek öğrenim gören 25 yaşını doldurana kadar yetim aylığı alabilir
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 15.11.2016 13:30:02
Yaşar Bey ilginiz için ve insanlara yardımlarınızdan dolayı tüm arkadaşlar adına size tşk ederim.

Sağ olasınız.Selamlar.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ceren Şahin - 19.11.2016 18:04:12
1991 doğumluyum 25 yaşına 26 05 2016 tarihinde yani mayıs ayında girdim.Bu sene 2016 yılında yüksek lisansı bitirdim.Bugüne kadar hiç çalışmadım ve evlenmedim.Babam ve annem ssk emeklisi.Babamın sigortasından sağlık hizmeti alabilirmiyim ?

Babanız üzerinden sağlık hizmeti alırsınız.Sistemde de müstehak olarak gözükürsünüz.Gözükmez ise Kimliğiniz ile SGK na gidip aktivasyon yaptırmak gerekir.İnternet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 24.11.2016 12:23:03
Merhaba Yaşar Bey, size bir sorum olacaktı. 1993 doğumluyum ve lisans okuduğumdan babamdan dolayı yetim aylığı almaktayım. lisansı bitirip yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. 25 yaşımı doldurduğumda yine de yetim aylığım yüksek lisans okuduğumdan dolayı devam eder mi?
cevabınız için şimdiden tşk ederim.

25 yaşınız tamamlandığında kesilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Omer Kara - 26.11.2016 23:02:41
Hazırlıkla birlikte 5 senelik bir bölüm okuyordum, 4.senemde okulu bırakıp yeni bir okula geçtim, şimdi yeni okulumun 3.senesindeydim , kredi almıştım, borcumun ödenmesi şimdiki okulumun bitişinden 2 sene sonra başlıyor, şu anda sigortalı bir işe girip çıksam borcumu şu anda mı ödemeye başlamam gerekir

Kredi şartlarındaki sözleşmenin içeriği önemlidir.Buna bakmanız ona göre değerlendirmeniz gerekir.

Cevaplayan: Rabia Yıldırım - 04.01.2017 14:50:57
iyi günler ben şuan çalışmaktayım sigortam aylık 4 gün olarak yatıyor. ben aöf öğrencisiyim sigortam az olduğu için muayene olamıyorum hastanede.babamın üzerinden yararlanabilirmiyim çalıştığım halde

30 güne tamamlamanız gerekir 26 gün de isteğebağlı olarak

Cevaplayan: Hilal Avcı - 12.01.2017 23:48:38
Kızım 9 Ocak 2017 de 25 yasını doldurdu. Su an yüksek lisans yapiyor. Emekli sandigi emeklisiyim ve kızım benim üzerimde. Hic calismadı ve evli degil.
25 yasini doldurdugu halde halihazirda sağlik sigortasindan yararlanmaya devam eder mi?
Iyi calismalar

Sizin üzerinizden sağlık hizmeti alır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sona Akdag 16 01 2017 - 16.01.2017 18:53:47
İyi aşklar oglum 23 yaşında açık üniversitede okuyor sgk emeklisi babanin aylığına dönmek için ne yapmam gerekiyor tesekkurler

Öğrenci belgesini SGK na bir dilekçe ekinde vermesi gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatma Akdağ - 16.01.2017 23:30:56
Merhaba 19 yaşındayım annem baban sigortalı değil ben üniversite okuyorum sağlıktan nasıl yararlanabilirim

GSS için SYDV(Kaymakamlık) başvurmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Bilal Koçak - 06.02.2017 11:43:09
25 yaşını doldurmamış açık öğretim lisende okuyanlar sigorta primi ödemesi gerekiyor mu.
Babasının sigortasından yararlanabilir mı.

Evet GSS için Kaymakamlık (SYDV) baş vurmanız gerekir.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: İbrahim Kadagan - 18.03.2017 02:05:07
Merhaba ben henüz 25 yaşımı dodurmadım 4 yıllık üniversite bitirdim. Ancak çalışmıyorum. Babamdan ölüm aylığı alıyordum. açık öğretime başladım sene başında. 25 yaşımı doldurana kadar bir işe girmediğim sürece yetim aylığımı almaya devam edebilirmiyim ?

Öğrenim sona erdiğinde yetim maaşı alamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Celal Ümit - 23.03.2017 15:01:52
Merhaba.Ben 4 yillik uninin son senesinde okulu biraktim ancak 4 yillik aciogretimde ayni sekilde devam ediyor zamaninda 2.universite olarak basvurmustum simdi sadece orada kaydim kaldi.25yasin altindayim. Ameliyat olacagim babamin sigortasindan sgk dan yararlanabiliyormuyum hala,

Öğrenci belgesini kuruma vererek 25 yaşına kadar sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Mustafa Yıldırım - 10.07.2017 23:24:20
MERHABALAR YAŞAR BEY,

BEN AÖF SON SINIF ÖĞRENCİSİYİM. BABAMDAN DOLAYI YETİM AYLIĞI ALMAKTAYIM. 25 YAŞIMI HENÜZ DOLDURMADIM AMA AÖF 3 AY TATİLDE AYLIĞIMI YATIRMIYOR KAYIT OLDUĞUMDA YATIRMAYA DEVAM EDİYOR. BEN AYNI ZAMANDA YÜKSEK LİSANSA KAYIT OLDUM.
1-) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGESİNİ GÖNDERSEM AYLIĞIM DEVAM EDER Mİ?
2-) AYRICA YÜKSEK LİSANS OKUSAM DA 25 YAŞIMI DOLDURUNCA YETİM AYLIĞI KESİLECEK Mİ YOKSA DEVAM EDER Mİ YÜKSEK LİSANS OKUDUĞUM İÇİN? CEVAPLARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM. İYİ AKŞAMLAR

Öğrenim devam ettikçe(Öğrenci belgesini kuruma verdiğinizde) 25 yaşına kadar ytim aylığı almaya devam edersiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Rahşan Özgür - 31.07.2017 05:13:06
Merhaba,

Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren, hem KKTC hem TC vatandaşı olan SERAP, TC emekli sandığından babası tarafından yetim maaşı almakta ve babasından dolayı hak etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti sağlık güvencesi haklarından Türkiye`de faydalanmaktadır (Kıbrıs`ta çalışıyor ve Kıbrıs`ta geçerli kendi sağlık hakları olmasına rağmen)…Tüm bu hakları kesintiye uğramadan devam ederken Haziran 2017`de bir TC vatandaşıyla Türkiye’de nikahlanmış ve eşiyle birlikte Kıbrıs’ta ikamet etmeye devam etmektedir…


Eşi tarafından Türkiye’de yararlanacağı sağlık güvencesi yoktur… Serap’ın çifte vatandaşlığı olmasından da kaynaklı olarak ( TC ve KKTC ) , Türkiye’deki TAM kapsamlı sağlık güvencesinden faydalanabilmesi için yapabileceği bir şey var mıdır?... (İsteğe bağlı sağlık primi ödeme, yeşil kart v.b seçenekler mümkün müdür?.) (SGK kapsamında)


a )Eğer böyle bir şey mümkünse seçenekleri nelerdir?.. Nerelere hangi kurumlara ya da hangi kurumun hangi birimlerine müracaat etmesi gerekir?..


b )Eşinin Türkiye’de sağlık güvencesi olmamasından dolayı, çeyiz parasını aldığı süre kadar ya da belli bir süre Türkiye’de babasının Sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edebilir mi?


Cevaplayan: Emir Mir Korkmaz - 15.08.2017 18:30:18
Merhaba.23 yasimdayim universiteden mezun olacağım.Mezun olup ogrencilikle ilgili bir alakam olmadıgında 25 yasima kadar babamin sosyal guvencesinden faydalana bilirmiyim.faydalanamazsam ne yapmam lazim tedavi goruyorum

Cevaplayan: Ugur Can - 13.10.2017 12:30:27
doğum tarihim 15 ekim 1993 şuan üniversite son sınıfım babamın sigortasından yararlanıyorum ama sgk bana dediki 15 ekim 2017 den itibaren sigortadan yararlanamazsınız 15 ekim 2018 olması gerekmiyormu ?

15.10.1993+25=15.10.2018 kadar öğrenim devam ettiği sürece sağlık hizmeti alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emre Kalender Alender - 02.11.2017 11:43:58
doğum tarihim 31.08.1989 şunanda üniverste son sınıf öğrencisiyim babamın sağlık güvencesi yeşil kart ,öğrenciliğim halen devam ettiği için bundan yararlanabiliyormuyum.

Cevaplayan: Emre Kalender Alender - 02.11.2017 12:34:18
doğum tarihim 31.08.1989 şunanda üniverste son sınıf öğrencisiyim babamın sağlık güvencesi yeşil kart ,öğrenciliğim halen devam ettiği için bundan yararlanabiliyormuyum.

Babanız üzerinden sağlık hizmeti alamazsınız. GSS için SGK na mürcat etmeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Berkcan Güngor - 03.11.2017 12:01:44
merhaba 10.10.1992 doğumluğum bu dönemin başına kadar ailem üzerinden sağlık sigortasından yararlanıyordum hala lisans okumaktayım ancak hastaneye gittiğim zaman sağlık sigortanız gözükmüyor dediler bunu yenileme gibi bir imkanım var mı tekrar yararlanmak için?

25 yaş tamamlanmış olduğundan GSS için SGK na müracaat etmeniz gerekir.
Yaşar Gönenç

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın

Etiketler : ,