Çeyiz Parası Nasıl Alınır


Yazan: Metin Gönenç - 14.09.2010 22:02:25

Yaşar Bey ceyiz parası hakkında açıklama yaparmısınız.Teşekkürler


Sponsor Reklam


Cevaplayan: Yaşar Gönenç - 14.09.2010 22:08:17
SGK ÇEYİZ PARASI NASIL ALINACAK?

01/03/2010
Merak edilen çeyiz parası ile ilgili SGK uygulamalarını soru cevap şeklinde Hazırladık:

SORU – 1: Çeyiz parası almak için nereye ve hangi belgelerle müracaat etmek gerekir ve çeyiz parası elden mi bankadan mı alınır?

CEVAP – 1: Çeyiz parasını alacak kız çocukları eğer 4/a (hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığı) ve 4/b (kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılığı) sigortalılığı kapsamında iseler ya da 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memurluğa başlayanların kız çocukları iseler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.

Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişi (vekili de olabilir) dilekçe ile:

a) 4/a(SSK’lılar) ve 4/b(Bağ-Kurlular) kapsamındakiler , SSK ve BAĞ-KUR (4/a-4/b) Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi,

b) 4/c (Devlet Memurları) kapsmında olanlar Devlet Memurları Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi

İlgili illerdeki SGK il müdürlüklerine veya SGK merkez Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası almak için yukarıda belirttiğimiz yerlere bir dilekçe* ile birlikte müracaat edilmesi gerekir. Dilekçe ekinde evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ya verilmesi gerekir. Nüfus kütüğüne işlenen evlilik işlemleri için ise, evlenme cüzdanının verilmesine gerek yoktur.

Çeyiz parasının elden alınması imkanı yoktur. Müracaat eden kişilerin ya kendileri tarafından açtırılan banka hesap numaralarına ya da SGK tarafından ikametlerine en yakın yerde açılacak banka hesap numaralarına yatırılmaktadır.

SORU – 2: Çeyiz parası alınmasında herhangi bir süre ve zamanaşımı şartı var mıdır?

CEVAP – 2: Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.

SORU – 3: Çeyiz parası almak için ne zaman müracaatta bulunulmalı ve çeyiz parasının başlangıç tarihi ne zamandır?

CEVAP – 3: Çeyiz parası almak için nikah tarihinden sonra başvuru yapılmalıdır. Çünkü çeyiz parası almak için kişinin evlenmiş olduğunun resmi bir belgeyle (nüfus kütüğü veya evlilik cüzdanı vb.) kanıtlanması gerekmektedir. Çeyiz parası, başvuru yapılan tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren alınmaya başlanmaktadır.

SORU – 4: Çeyiz parası yalnızca bir evlilik için mi alınabilir?

CEVAP – 4: Çeyiz parası bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bir sosyal güvenlik ödeneğidir. Çeyiz parasının birden fazla alınması mümkün olmamakla birlikte, ilk evlilikte alınması şartı da yoktur.

SORU – 5: Bir işverenin yanında sigortalı çalıştığı için müteveffa babasından yetim aylığı alamayan kız çocuğu işten çıkıp akabinde yetim aylığına bağlanıp ta evlenirse, çeyiz parası alabilir mi?

CEVAP – 5: Çeyiz parası almak için önemli olan husus, kız çocuğunun yetim aylığı alıyor olupta söz konusu bu aylığının evlenecek olması dolaysıyla kesilmesi gerektiğidir. Aksi takdirde, her evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmemektedir. Bu nedenden dolayı, işten ayrılıp ta yetim aylığı almaya başlayan ve yetim aylığı alırken evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmektedir. Ancak, yetim aylığına müstahak olduğu halde aylık almadığı bir devrede evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmesi mümkün değildir.

SORU – 6: Çeyiz parası alıp aylıktan çıkanların geride kalanlarının aylıkları ne zamandan itibaren güncellenmektedir?

CEVAP – 6: Çeyiz parası alan bütün 4/a sigortası kapsamındaki kişiler, 4/b sigortası kapsamındaki kişiler ile 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memur olan kişiler üzerinden çeyiz parası alan kişiler aylıktan çıktıklarında, aylık kapsamında kalan diğer hak sahiplerinin aylıkları 24 ay geçtikten sonra arttırılır. Örnek olarak, ölen bir SSK’lı kocanın geride aylık alan bir eşi bir de kız çocuğu varsa ve kız çocuğu çeyiz parası alarak aylıktan çıkmışsa annenin aylığı yüzde 25 oranında 24 ay geçtikten sonra arttırılır.

Çeyiz parasını 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kapsamında çeyiz parası alarak aylıktan çıkan alan kişilerin aylık kapsamında kalan ana, baba, eş ve kardeşlerinin dul ve yetim aylıkları ise, 12 aylık sürenin geçmesi beklenilmeden hemen arttırılır.

SORU – 7: Çeyiz parası alarak dul veya yetim aylığı kapsamından çıkan bir kişi evlilik tarihinden birkaç ay sonra bir işyerinde çalışmaya başlarsa almış olduğu çeyiz parasını SGK bu kişiden geri ister mi?

CEVAP – 7: Yetim aylığı alan kız çocuğunun aylığının evlenme nedeniyle kesilmesi durumlarında çeyiz yardımı verilir. Yani aylığın evlilikten önce herhangi bir nedenle kesilmemesi ve devam etmesi gerekir. Bunun dışında çeyiz yardımını aldıktan sonra isterse bir ay sonra bile sigortalı olarak bir işte çalışsa dahi, verilen çeyiz yardımı geri alınmaz. Çeyiz yardımında evlilikten sonraki değil, evlenmeden önceki çeyiz yardımı almak için gerekli şartların taşınıyor olması önemlidir.

SORU – 8: Vefat eden annesi üzerinden yetim aylığı alırken, aylığı evlenmesi nedeniyle kesilen ve SGK’dan iki yıllık maaş tutarında çeyiz parası alan bir kişi iki yıl boyunca annesi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilir mi?

CEVAP – 8: 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesinde, çeyiz parası alan kız çocuklarının 24 ay boyunca genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılacakları belirtildiği için, çeyiz parası alan kız çocukları da iki yıl boyunca aylık aldıkları kişi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilirler. Ancak, çeyiz parasını 12 aylık tutarında alan, yani 5434 sayılı Kanun’un 90. maddesi kapsamında çeyiz parası alanların evlilik tarihinden itibaren 12 ay daha sağlık yardımlarından yararlanma olanakları yoktur.

SORU – 9: 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’dan yetim aylığı alan kız çocuğu 1 Ekim 2008’den sonra evlenirse bu kız çocuğuna da çeyiz parası verilebilir mi?

CEVAP – 9: SGK’nın 2008/96 sayılı Genelgesi’nde; “Bağ-Kur sigortalılarından ölüm tarihi 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) önce olanların hak sahibi kız çocuklarının Kanun’un yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da Kanun’un 37. maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilecektir.” hükmü gereğince, soruda belirtilen durumdaki Bağ-Kurlunun kız çocuğuna da çeyiz parası verilecektir.

SORU – 10: Emekli Sandığından evlenme ikramiyesini 12 ay üzerinden almıştım, yeni çıkan yasadan yararlanarak 24 ay üzerinden alabilir miyim?

CEVAP – 10:Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aylığa girdiğiniz için evlenme ikramiyeniz 12 ay üzerinden ödenmiştir.

01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.

01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.


Cevaplayan: Deniz Cevizci - 30.12.2010 17:19:57
hem annemden emekli sandığından hemde babamdan bağkur üzerinden maaş alıyordum şuan evlendim her ikisindende çeyiz parası alırmıyım yoksa yanlız birinden mi almam gerekiyor

Sayın Deniz Cevizci
Ceyiz parası bir sefer alınır.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Deniz Cevizci - 31.12.2010 15:07:36
annem emekli hemşireydi 2005 te vefat etti ve bu tarhten itibaren maaş almaya başladım ekim 2010 da evlendim maaşımın kaç katı tutarında çeyiz parası alabilirim?bağkur ve ssk da 24 katı çeyiz yardımı alınırken emekli sandığında neden 12 katı olarak geçiyor kurumlar birleştiğine göre ayrım olmaması gerekmiyor mu?


Evlenme Ödeneği, Çeyiz Yardımı Hakkında
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK)’dan yetim aylığı almakta olan kız çocuklarının evlenmeleri halinde hem aylıkları kesildiği için hem de evliliklerine destek olmak için kendilerine bilinen adıyla “Çeyiz Parası”, 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesi gereğince “evlenme yardımı” ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında yeniden düzenlenerek evlenme yardımıyla, eski Bağ-Kur yeni 4/b sigortalıların yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına da çeyiz parası verilmeye başlanmıştır. Sosyal Güvenlik Reformundan önce devlet memuru olanların eş ve analarına, yetim çocuklarına 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu doğrultusunda çeyiz parası ödenecektir. Hem eski sigorta kolları açısından hem de yeni dönemdeki göre çeyiz parasını incelersek,
a) Devlet Memurlarını Yönünden:
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 90. Maddesi’ne göre, “Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla, anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.” Emekli Sandığı’ndan eş veya çocuklarından dolayı dul ve yetim aylığı alan eş, kız çocuk ve anaya evlenmeleri durumunda bir defaya mahsus olarak almakta oldukları aylığın 12 katı tutarında çeyiz parası (evlenme yardımı) verilir. Çeyiz parası bir defaya mahsus olduğu için sonraki evliliklerde ikince defa çeyiz parası (evlenme ikramiyesi) ödenmez. Evlenmesi sonucu aylığı kesilen eş, ana veya kız çocuğundan dolayı diğer hak sahiplerinin almakta oldukları aylıkları 12 aylık süre beklemeden yeniden düzenlenerek artırılır. Ancak 12 aylık süre dolmadan evlilik son bulursa 12 aylık süre dolmadan tekrar aylık bağlanmaz.
Diğer taraftan, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen ancak 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, 10 tam yıl fiili hizmet süresi bulunmadığı için dul ve yetimlerine aylık bağlanamamış olanlardan en az 1800 gün prim (5 yıl fiili hizmet süresi) olanların dul ve yetimlerine yeni dönemde 5510 sayılı Kanun kapsamında dul ve yetim aylığı bağlanabiliyor. Bu şekilde hizmet azlığı nedeniyle aylık bağlanamayan ancak 5510 Sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanmış kız çocuklarının evlenmeleri halinde almakta oldukları aylıkların 24 aylık tutarı kadar çeyiz parası verilir. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında memuriyete tabi olanlar için yukarıdaki hükümler uygulanacaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ilk defa memur olanlar için, yeni dönemdeki hükümler uygulanacaktır.
b) Eski SSK ve Eski Bağ-Kur Yönünden:
Eski SSK kapsamındaki çeyiz parası (Evlilik yardımı) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Ek 12. Maddesine göre, sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları aylık ve gelirlerin 24 aylık tutarı çeyiz parası (Evlilik yardımı) olarak verilirdi. 24 aylık süre içersinde evlenmenin son bulması durumunda, 24 aylık süre tamamlanıncaya kadar hak sahibi kız çocuklarına aylık bağlanmayacağı gibi, 24 aylık süre içerisinde diğer hak sahiplerinin aldıkları aylık ve gelirlerinin oranı da artırılmazdı.
Eski Bağ-Kur sigortalılar yönünden 1479 Sayılı Kanun’da evlenme yardımı (çeyiz parası) ödenmesi yönünde bir hüküm bulunmadığı için, ölen Bağ-Kur sigortalıların yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına çeyiz parası ödenmezdi.
Eski SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar için yeni dönemdeki hükümler uygulanacaktır.
c) Yeni Dönem (5510 Sayılı Kanun):
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 37. Maddesi ile belirlenen evlilik yardımı, 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında yetim aylığı alan, evlenmeleri nedeniyle gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarının evlenmeleri ve talepte bulunmaları durumunda aldıkları aylık ve gelirlerinin iki yıllık tutarında evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlilik yardımı alan kız çocuğunun aylığı kesildiği tarihten itibaren iki yıllık süre içinde boşanması veya dul kalması nedeniyle yeniden hak sahibi olması durumunda, 2 yıllık süre tamamlanıncaya kadar aylık ve gelir bağlanmaz. Ancak bu durumda olanlar genel sağlık sigortası kapsamında sayılırlar.
Evlenme ödeneği verilmesi durumunda, 24 aylık sürenin dolmasından sonra, diğer hak sahiplerinin aylık ve gelirleri yeniden belirlenir.
Evlilik yardımı bir defaya (bir evliliğe) mahsus olarak verilmekte olup, istenilen evlilikte alınabilir. Yani ister ilk evlilikte, isterse ikinci evliliğinde kız çocukları alabilirler.
Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişinin veya vekilinin dilekçe ile
- 4/a(SSK’lılar) ve 4/b(Bağ-Kurlular) kapsamındakiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na
- 4/c (Devlet Memurları) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na
başvurmaları gerekmektedir…


Cevaplayan: Deniz Cevizci - 31.12.2010 15:34:41
YANİ BENİM ALICAĞIM TUTAR EMEKLİ SANDIĞINA GÖRE 24 KATI MI 12 KATIMI KAFAM KARIŞTI ?

01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.

01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.

YASAL DAYANAK : 5510 sayılı Kanun 37. maddesi

5434 sayılı Kanunun 90. maddesiBilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Deniz - 31.12.2010 17:41:39
annemden 2005 itibariyle 420 tl maaş alıyorum buna göre 2010 ekimde evlendiğime göre ne kadar evlenme ödeneği alıcam tam olarak miktar olarak yazarmısınız?teşekkürler

Deniz 24 aylık tutarında ceyiz yardımı alırsınız

Cevaplayan: Mehtap Kınacı - 06.01.2011 15:00:01
1996 dan itibaren babamdan ölümünden dolayı yetim maaşı alıyorum eylül 2010 da evlendim ne kadar çeyiz parası alabilirim tşkleer

Sayın Mehtap Kınacı

Yetim maaşınızın 24 katı tutarında çeyiz parası alırsınız.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Mehtap Kınacı - 06.01.2011 15:04:49
1996 dan itibaren babamdan ölümünden dolayı yetim maaşı alıyorum eylül 2010 da evlendim ne kadar çeyiz parası alabilirim tşkleer


Cevaplayan: Hasret Tufan - 11.01.2011 16:49:09
merhaba 1990`dan beri babamdan dolayı emekli sandığından yetim aylığı almaktayım. adana sgkya bilgi edinmek için gittiğimde emekli sandığı çeyiz yardımı vermiyor dediler. doğruluk payı var mı yoksa bende alabilir miyim?

a) Devlet Memurlarını Yönünden:
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 90. Maddesi’ne göre, “Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla, anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.” Emekli Sandığı’ndan eş veya çocuklarından dolayı dul ve yetim aylığı alan eş, kız çocuk ve anaya evlenmeleri durumunda bir defaya mahsus olarak almakta oldukları aylığın 12 katı tutarında çeyiz parası (evlenme yardımı) verilir. Çeyiz parası bir defaya mahsus olduğu için sonraki evliliklerde ikince defa çeyiz parası (evlenme ikramiyesi) ödenmez. Evlenmesi sonucu aylığı kesilen eş, ana veya kız çocuğundan dolayı diğer hak sahiplerinin almakta oldukları aylıkları 12 aylık süre beklemeden yeniden düzenlenerek artırılır. Ancak 12 aylık süre dolmadan evlilik son bulursa 12 aylık süre dolmadan tekrar aylık bağlanmaz.
Diğer taraftan, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen ancak 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, 10 tam yıl fiili hizmet süresi bulunmadığı için dul ve yetimlerine aylık bağlanamamış olanlardan en az 1800 gün prim (5 yıl fiili hizmet süresi) olanların dul ve yetimlerine yeni dönemde 5510 sayılı Kanun kapsamında dul ve yetim aylığı bağlanabiliyor. Bu şekilde hizmet azlığı nedeniyle aylık bağlanamayan ancak 5510 Sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanmış kız çocuklarının evlenmeleri halinde almakta oldukları aylıkların 24 aylık tutarı kadar çeyiz parası verilir. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında memuriyete tabi olanlar için yukarıdaki hükümler uygulanacaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ilk defa memur olanlar için, yeni dönemdeki hükümler uygulanacaktır.

Cevaplayan: Hakkı Yıldı - 12.01.2011 08:23:56
9.01.2011 de evlendik, karı ve koca olarak fiili olarak çalışıyoruz .Evlenme yardımı alabilirmiyiz.alabilirsek ne şekilde başvuru yapmalıyız.Not:İkimizde yetim aylığı almıyoruz.

Cevaplayan: Aynur Altunsoy - 16.01.2011 16:12:28
1996 yılında evlendim.annemden bağkurluyum ama benim o zamanda ceyiz parasından haberim olmadı.şu an maddi durumum iyi değil acaba başvursam alabilirmiyim.

Sayın Aynur Altunsoy
Bağ-Kur’dan yetim aylığı alırken evlenen kız çocukları 1 Ekim 2008 tarihinden sonra evlenmeleri halinde iki yıllık aylık tutarını bir defaya mahsus çeyiz parası olarak alacaklar.Bu nedenle siz alamazsınız.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Betül Karademir - 28.01.2011 10:32:34
1990 Yılında babamı kaybettim ve bağ-kurdan 18 yaşıma kadar maaş alıyordum. 18 Yaşından sonra kesildi. Şuan SSK`li olarak bir işyerinde çalışıyorum ve yakın bir tarihte evleneceğim. Çeyiz parası alma hakkım var mıdır? Ve nekadar çeyiz parası alırım.


Merak edilen çeyiz parası ile ilgili SGK uygulamalarını soru cevap şeklinde Hazırladık:

SORU – 1: Çeyiz parası almak için nereye ve hangi belgelerle müracaat etmek gerekir ve çeyiz parası elden mi bankadan mı alınır?

CEVAP – 1: Çeyiz parasını alacak kız çocukları eğer 4/a (hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığı) ve 4/b (kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılığı) sigortalılığı kapsamında iseler ya da 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memurluğa başlayanların kız çocukları iseler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.

Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişi (vekili de olabilir) dilekçe ile:

a) 4/a(SSK’lılar) ve 4/b(Bağ-Kurlular) kapsamındakiler , SSK ve BAĞ-KUR (4/a-4/b) Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi,

b) 4/c (Devlet Memurları) kapsmında olanlar Devlet Memurları Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi

İlgili illerdeki SGK il müdürlüklerine veya SGK merkez Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası almak için yukarıda belirttiğimiz yerlere bir dilekçe* ile birlikte müracaat edilmesi gerekir. Dilekçe ekinde evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ya verilmesi gerekir. Nüfus kütüğüne işlenen evlilik işlemleri için ise, evlenme cüzdanının verilmesine gerek yoktur.

Çeyiz parasının elden alınması imkanı yoktur. Müracaat eden kişilerin ya kendileri tarafından açtırılan banka hesap numaralarına ya da SGK tarafından ikametlerine en yakın yerde açılacak banka hesap numaralarına yatırılmaktadır.

SORU – 2: Çeyiz parası alınmasında herhangi bir süre ve zamanaşımı şartı var mıdır?

CEVAP – 2: Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.

SORU – 3: Çeyiz parası almak için ne zaman müracaatta bulunulmalı ve çeyiz parasının başlangıç tarihi ne zamandır?

CEVAP – 3: Çeyiz parası almak için nikah tarihinden sonra başvuru yapılmalıdır. Çünkü çeyiz parası almak için kişinin evlenmiş olduğunun resmi bir belgeyle (nüfus kütüğü veya evlilik cüzdanı vb.) kanıtlanması gerekmektedir. Çeyiz parası, başvuru yapılan tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren alınmaya başlanmaktadır.

SORU – 4: Çeyiz parası yalnızca bir evlilik için mi alınabilir?

CEVAP – 4: Çeyiz parası bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bir sosyal güvenlik ödeneğidir. Çeyiz parasının birden fazla alınması mümkün olmamakla birlikte, ilk evlilikte alınması şartı da yoktur.

SORU – 5: Bir işverenin yanında sigortalı çalıştığı için müteveffa babasından yetim aylığı alamayan kız çocuğu işten çıkıp akabinde yetim aylığına bağlanıp ta evlenirse, çeyiz parası alabilir mi?

CEVAP – 5: Çeyiz parası almak için önemli olan husus, kız çocuğunun yetim aylığı alıyor olupta söz konusu bu aylığının evlenecek olması dolaysıyla kesilmesi gerektiğidir. Aksi takdirde, her evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmemektedir. Bu nedenden dolayı, işten ayrılıp ta yetim aylığı almaya başlayan ve yetim aylığı alırken evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmektedir. Ancak, yetim aylığına müstahak olduğu halde aylık almadığı bir devrede evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmesi mümkün değildir.

SORU – 6: Çeyiz parası alıp aylıktan çıkanların geride kalanlarının aylıkları ne zamandan itibaren güncellenmektedir?

CEVAP – 6: Çeyiz parası alan bütün 4/a sigortası kapsamındaki kişiler, 4/b sigortası kapsamındaki kişiler ile 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memur olan kişiler üzerinden çeyiz parası alan kişiler aylıktan çıktıklarında, aylık kapsamında kalan diğer hak sahiplerinin aylıkları 24 ay geçtikten sonra arttırılır. Örnek olarak, ölen bir SSK’lı kocanın geride aylık alan bir eşi bir de kız çocuğu varsa ve kız çocuğu çeyiz parası alarak aylıktan çıkmışsa annenin aylığı yüzde 25 oranında 24 ay geçtikten sonra arttırılır.

Çeyiz parasını 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kapsamında çeyiz parası alarak aylıktan çıkan alan kişilerin aylık kapsamında kalan ana, baba, eş ve kardeşlerinin dul ve yetim aylıkları ise, 12 aylık sürenin geçmesi beklenilmeden hemen arttırılır.

SORU – 7: Çeyiz parası alarak dul veya yetim aylığı kapsamından çıkan bir kişi evlilik tarihinden birkaç ay sonra bir işyerinde çalışmaya başlarsa almış olduğu çeyiz parasını SGK bu kişiden geri ister mi?

CEVAP – 7: Yetim aylığı alan kız çocuğunun aylığının evlenme nedeniyle kesilmesi durumlarında çeyiz yardımı verilir. Yani aylığın evlilikten önce herhangi bir nedenle kesilmemesi ve devam etmesi gerekir. Bunun dışında çeyiz yardımını aldıktan sonra isterse bir ay sonra bile sigortalı olarak bir işte çalışsa dahi, verilen çeyiz yardımı geri alınmaz. Çeyiz yardımında evlilikten sonraki değil, evlenmeden önceki çeyiz yardımı almak için gerekli şartların taşınıyor olması önemlidir.

SORU – 8: Vefat eden annesi üzerinden yetim aylığı alırken, aylığı evlenmesi nedeniyle kesilen ve SGK’dan iki yıllık maaş tutarında çeyiz parası alan bir kişi iki yıl boyunca annesi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilir mi?

CEVAP – 8: 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesinde, çeyiz parası alan kız çocuklarının 24 ay boyunca genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılacakları belirtildiği için, çeyiz parası alan kız çocukları da iki yıl boyunca aylık aldıkları kişi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilirler. Ancak, çeyiz parasını 12 aylık tutarında alan, yani 5434 sayılı Kanun’un 90. maddesi kapsamında çeyiz parası alanların evlilik tarihinden itibaren 12 ay daha sağlık yardımlarından yararlanma olanakları yoktur.

SORU – 9: 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’dan yetim aylığı alan kız çocuğu 1 Ekim 2008’den sonra evlenirse bu kız çocuğuna da çeyiz parası verilebilir mi?

CEVAP – 9: SGK’nın 2008/96 sayılı Genelgesi’nde; “Bağ-Kur sigortalılarından ölüm tarihi 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) önce olanların hak sahibi kız çocuklarının Kanun’un yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da Kanun’un 37. maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilecektir.” hükmü gereğince, soruda belirtilen durumdaki Bağ-Kurlunun kız çocuğuna da çeyiz parası verilecektir.

SORU – 10: Emekli Sandığından evlenme ikramiyesini 12 ay üzerinden almıştım, yeni çıkan yasadan yararlanarak 24 ay üzerinden alabilir miyim?

CEVAP – 10:Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aylığa girdiğiniz için evlenme ikramiyeniz 12 ay üzerinden ödenmiştir.

01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.

01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.

YASAL DAYANAK : 5510 sayılı Kanun 37. maddesi

5434 sayılı Kanunun 90. maddesi

(4/a-4/b SGK’ya tabi olanlar eski adıyla ssk- bağkur emeklilerinin kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadardır.)

SORU – 11:Evlenme ikramiyemi istediğim bankadan alabilir miyim?

CEVAP – 11:Evlenme ikramiyesi ödeme emri ile gönderildiği için sgk nın yaptığı anlaşma gereği sadece Ziraat Bankalarından ödenmektedir.


Cevaplayan: Kubra Polat - 01.02.2011 15:42:43
yakın bı zaman once babamı kaybettım 2 yıl sonrada evlenecegım ceyız parasını nekadar alırım ve aldıgım para aıleme baglanan maastan kesılırmı

Sayın Kübra
Allah sizlere sağlıklı bir ömür versin.Yetim maaşı alan kız çocukları 24 maaş tutarında ceyiz parası alırlar.Bitiminde annenizin dul maaşı %50 den %75 e çıkar sizden başka yetim maaşı alan yoksa.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kübra Polat - 01.02.2011 20:50:31
ıkı kardesız ben ve 16 yasında kucugum var alacagım ceyız parasının daha sonra annemın mmasından kesılecegını duydum oyle bırsey varmı aceba bıde bu ceyız parası alınan toplam maasın 24 unumu bana dusun payın 24unu kapsıyo

Cevaplayan: Nurcan Karaman - 17.02.2011 08:02:04
Ben 2009 da sigortalı olarak çalışmaya başladım.Yaklaşık 5 aydır çalışıyorum ve mayıs gibi evlenmeyi düşünüyorum.Acaba bu çeyiz parası maaşından ben de yaralanabilir miyim? Ve eger yararlanabilyorsam bu para geri ödemeli mi?Ve bu çeyiz parasını almak için evlilikten sonra ne yapmam gerekiyor? Yrdımcı olurtsanıoz sevinirim.

Ceyiz parası almak için yetim maşı alırken evlenmek gereklidir.Önce yetim maaşını bağlatılması sonra nihah yapmak gerekir.
Bilginize.
Yaşar gönenç

Cevaplayan: Adem Kenger - 05.03.2011 15:45:11
eşim ıle 02.03 2011 tarıhınde evlendık eşim eskı esının vefatından dolayı emeklı maası almakta ıdı bız evlendık ve maası kesıldı eşim eskı esınden dolayı ceyız yardımı alabılırmı

Ceyiz yardımı yetim maaşı alan kız çocuklarına verilir.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mihriban Tulan - 11.03.2011 17:28:00
ben vandan izmire gelin geldim babamın durumu iyi olmadı için bana çeyiz bırakmadı eşimin durumuda iyi degil o yuzden çeviz yardımı istiyorum sizden kaynanamla birlikte yaşıyorum evimde yok eşyam olmadıgı için kirayada çkmyrm çok zor durumdaym ltfn siden yrdm istyrm cvbnzı bklyorm.

Malesef ceyiz yardımı alamazsınız.

Cevaplayan: Nevruz - 20.03.2011 21:55:42
selamün aleyküm ben ve 3 kız kardeşim babamdan kalma yetim maaşı alıyoruz kızkardeşimin biri 2008 öncesi evlendi bize çeyiz parası alamayacagını söyleyip vermediler 2. kız kardeşim 2010 da evlendi tekrar gittik sorduk bize nikahınızı kıydıktan sonra gelin denildi kıyıldıktan sonra gittik dilekce verin dediler verdik bir müddet sonra yine başvurduk bize bankada bir süre beklemiş maaş siz almadıgınız için geri iade edilmiş denildi vermediler memurlar hiç ilgilenmiyorlar bu konuda hep başlarında savıyorlar bizi ne yapmamız gerek birde maaşlarımız her ay farklı veriliyo yani 220 tl şuan veriliyo kişi başı iki kız kardeş alıyoruz her ay kesintili veriyorlar açıkcası maaşımız nekadar onu bile bilmiyoruz annemde vefat etti onun maaşından hiç ekleme yapılmadı aydınlatırsanız seviniriz teşekkür ederiz saygılar


SGK nun resmi sitesine e-Devlet şifresi ile girerek TC numaranızdan öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk hizmetinizi izlersiniz. Yetim maşlarınızı ve kesintileri görebilirsiniz.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Ayzade Ayzade - 21.03.2011 03:31:50
merhabalar...1986 doğumluyum ve ben doğmadan babam vefat etmiş ve benim doğumumla asker olan babamdan emekli sandığı kapsamında maaş bağlandı bana 1986 da.hala da almaktayım.babamın hizmet yılı 6 yıl olduğu için 25 yaşına girince eylül 2011 de bu yüzden maaşım kesilecek.sağlık güvencem de kesilecek mi bilmiyorum ?
ve ben eylül ayından önce evlenirsem bu yardımdan faydalanabilir miyim?veya eylülden sonra evlensem faydalanamam mı?çeyiz yardımından faydalanacak olursam ne kadar yardım alırım?
bu konularda bilgilendirirseniz çok sevinirim,ilginiz için şimdiden teşekkür ediyorum..

Yükseköğrenim gören çocuklara ise 25 yaşlarının dolum tarihine kadar yetim aylığı bağlanmaktadır.

Bu yaşların doldurulmasından sonra kesilmektedir. Ancak, çocukların başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malul ve muhtaç olmaları halinde bu aylıklar ödenmeye devam edilmektedir
Maşınız kesildiğinde sağlık hizmeti de alamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hülya Akan - 16.04.2011 00:06:23
2004un aralık ayında babam wefat ettı 2005in mart ayında yetim maaşı almaya başladım.2011 subatta ewlendım 10 mart 2011de çeyiz parası için müracaat ettim.nezaman ve nakadar çeyiz parası alabilirim.24 aylıkmı 12 aylıkmı alırım cvbınız için tesekkurler...

24 ay tutarında

Cevaplayan: Hülya Akan - 16.04.2011 20:01:47
peki nezaman alabilirim 10 martta müracaat ettim kac ay sonra alabilirim cvp için tesekkurler

Cevaplayan: Sevgi Sönmez - 27.04.2011 23:46:01
arkdslar ben yetim maaşı alıyodum şimdi dügünüm war ewlenecem hic ceyiz parası almadım nikahtan sonra ilk maaşım yatmış ikinci maaşım yatmamış mart ayında müracaat ettm 2 ay olacak nerdeyse nezaman alabilirim bi bilginiz varmı cvp için tesekrler

Siz SGK nun internetteki sitesinde buunan Bilgi Edinme birimine yazınız.15 gün içinde cevap gelir.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sevgi Canat - 28.04.2011 00:44:01
arkdaşlar ben yetim maaşı alıyodum simdi ewlenecem nikah yaptık ilk maaşım yattı ıkıncı maaşım yatmadı ceyız parası ıcınde mart ayında muracaat ettım ceyz pparamı nezaman alabılrm acaba bı bı fıkrı olan varmı tesekurler

Cevaplayan: Sevgi Canat - 28.04.2011 00:59:53
arkdaşlar ben yetim maaşı alıyodum simdi ewlenecem nikah yaptık ilk maaşım yattı ıkıncı maaşım yatmadı ceyız parası ıcınde mart ayında muracaat ettım ceyz pparamı nezaman alabılrm acaba bı bı fıkrı olan varmı tesekurler

Cevaplayan: Ayşe Erdoğan Rdoğan - 28.04.2011 09:42:31
2011 kasımda annemi ve babamı kaybettim fakat kamu görevlisi olduğum için yetim aylığı bağlanmadı.Çeviz parası alabilirmiyim.

Malesef alamazsınız.

Cevaplayan: Hacer Devrim - 28.04.2011 18:09:55
ben boşanmıştım babamın maaşını alıyodum.2 ay önce tekrar evlendim.ama maaş kartıma iki ay maaşım yatmış.bir maaş tutarını (729tl) çeksem nekadar faizi olur.

Bunu çekme aynı zaman da suçtur.

Cevaplayan: Hacer Devrim - 29.04.2011 00:32:31
ilk evliligmde çeyiz parası almamıştım şimdi müracatta bulundum 1 ay once ceyız parasını nezaman alabilirim

Cevaplayan: Fatma Duman - 29.04.2011 23:57:29
çeyiz parası müracaat etmiştim 45 gun once kac ay yada gun ıcınde gelır acaba cvp ıcın tskurler

60 gün kadar sürüyor.

Cevaplayan: Hayrun Nisa Erdoğan - 03.05.2011 00:32:56
merhaba arkadaşlar ben yetimim evleniyorum evlenme ikramiyesi için basvuru yaptım en fazla kaç ay(gün) içinde geliyor basvurumu 55 gün önce yapmıştım daha gelmedi bi fikri olan varsa cevap yazsın lutfen yardımcı olursanız sevinirimCevaplayan: Fatma Sevinç - 04.05.2011 19:43:16
Ben 55 gün oldu ceyiz parası için müraacat ettim nezaman gelir ve nasıl haberim olucak

Cevaplayan: Hülya Sönmezateş - 04.05.2011 23:43:41
çeyiz parası içinet müracat tim ama hiç haber gelmedi 50 gün oldu adresime mi gelir bankayamı ve hangi bankaya

Ön bilgi adresinize gelir.

Cevaplayan: Aslı Erdem - 06.05.2011 16:47:08
Merhaba herkese

Ben de babamdan yetim aylığı alıyordum, 1,5 sene önce evlendim ve aynı hafta evlilik yardımı talebinde bulundum, lakin 1,5 senedir bağkurda görüşmediğim kişi kalmadı, hepsi oyalamakta, yok şu kontrolü yapılıyor yok bu kontrol yapılıyor diyerekten 1,5 sene geçti ve biz hala bu yardımı alamadık, ben bu uygulamanın tamamiyle hurafe olduğunu söyleyebilirim. Maaşı evlendiğiniz aynı ay kesiyorlar ama sizin çeyiz paranızı vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar, biz bu evlilik yardımı sayesinde evimizin eşyalarını alabilecektik ama mağduruz ve kesinlikle inanmayınız, bu uygulamayı parti seçimlerinin bir amacı olarak görüyorum.

Sayın Aslı Erdem
Bu konuda çok şikayet oldu.Bu durumu Bakanımıza ileteceğim.Bu kişinin hakkıdır.Bu kadar oyalanmaz.
Siz de SGK nun internetteki sitesinde bulunan Bilgi Edinme Birimine yazınız.15 Gün içinde cevap gelir.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hacer - 17.07.2011 23:58:24
Aynı durumdayım ssk ya basvurdum ceyiz yardımı için ocak ayında nisan ayında bankaya paramın yattıgı söylendi gittim ne hesap var ne para ssk ya gidiyorum paranın hesabıma yattıgı söyleniyor bankaya gidiyorum para yok nereye basvuracagımı şaşırdım kac ay oldu hala paramı alamadım çalışanlarında hiç bir bilgisi yok bu nasıl bir sistem

Siz SGK internetteki sitesinde bulunan bilgi edinme birimine yazınız 15 gün içinde bilgi gelir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hacer Tunc - 19.07.2011 20:22:54
iyi gunler benayın26da resmı nıkahımı kıyıcam ben ankdayım esım istanbulda resmı nıkahı 1 ay once kıyıcaz resmı nıkahı kıydıgımız gun basvuru yapabılırmmıyız bıde basvuruyu ankaradan yapmam şartmı ıstanbulda olurmu dılekcede ne ıstenıyor yardımcı olurmusunuz tek basına yapmak ıstemıyorum esımde hafta ıcı gelemıyor yanıma o yuzzden nıkahın kıyıldıgı gun halledebılırmıyız

Cevaplayan: Hacer Tunc - 19.07.2011 20:24:25
birde kımlık cıkarmak ıcın yenı ne yapmamız gerekıyor ayrı ayrı ayrı sehırlerde cıkartabılırmıyız evlılık cuzdanı sartmı 1 haftasora cıkarırsak

Cevaplayan: Gizem Ko㧠- 03.08.2011 11:17:06
iyi gunler ben temmuzda evlendim agustos maasini alabilirmiyim yatarsa yoksa hic dokunmamam mi lazim ceyiz parasi icin henuz basvurmadim

Siz bu maaşı almamanız gerekir.Ceyiz parası için müracaat edin.

Cevaplayan: Fatma Altun - 24.08.2011 09:35:46
Annem ve babamdan emekli maaşı alıyorum.2 kardeşiz ve tek hak sahibi bekar ve işsiz olarak benim.Çeyiz parası alırken sadece babamdan dolayımı alacağım.Yoksa annem ve babamın emekliliklerinden dolayı ayrı ayrımı çeyiz parası alacağım.Teşekkürler.

Toplam yetim maaşı üzerenden alırsınız.24 maaş tutarındadır.

Cevaplayan: Naime Çakır - 21.09.2011 12:26:34
merhaba ben emekli sandığından 2009 tarihinden itibaren yetim maaşı alıyorum bu sene evleniceğim sgk ya sorduğumuzda babam 1996 tarihinden sonra emekli olduğu için 12 aylık tutarunda çeyiz parası alırsınız dediler acaba 12 aylıkmı 24 aylıkmı alıcağım bilgilendirseniz sevinirim.teşekkürler..

emekli sandığı çeyiz parası
22 Mart 2011 Yazan Turan Dağlıoğlu
emekli sandığı çeyiz parası

SORU – 1: Çeyiz parası almak için nereye ve hangi belgelerle müracaat etmek gerekir ve çeyiz parası elden mi bankadan mı alınır?
CEVAP – 1: Çeyiz parasını alacak kız çocukları eğer 4/a (hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığı) ve 4/b (kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılığı) sigortalılığı kapsamında iseler ya da 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memurluğa başlayanların kız çocukları iseler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.
Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişinin veya vekilinin dilekçe ile
- 4/a(SSK’lılar) ve 4/b(Bağ-Kurlular) kapsamındakiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na: – 4/c (Devlet Memurları) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na:
Devlet Memurları Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi
başvurmaları gerekmektedir
Çeyiz parası almak için yukarıda belirttiğimiz yerlere bir dilekçe* ile birlikte müracaat edilmesi gerekir. Dilekçe ekinde evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ya verilmesi gerekir. Nüfus kütüğüne işlenen evlilik işlemleri için ise, evlenme cüzdanının verilmesine gerek yoktur.
Çeyiz parasının elden alınması imkanı yoktur. Müracaat eden kişilerin ya kendileri tarafından açtırılan banka hesap numaralarına ya da SGK tarafından ikametlerine en yakın yerde açılacak banka hesap numaralarına yatırılmaktadır.
SORU – 2: Çeyiz parası alınmasında herhangi bir süre ve zamanaşımı şartı var mıdır?
CEVAP – 2: Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.
SORU – 3: Çeyiz parası almak için ne zaman müracaatta bulunulmalı ve çeyiz parasının başlangıç tarihi ne zamandır?
CEVAP – 3: Çeyiz parası almak için nikah tarihinden sonra başvuru yapılmalıdır. Çünkü çeyiz parası almak için kişinin evlenmiş olduğunun resmi bir belgeyle (nüfus kütüğü veya evlilik cüzdanı vb.) kanıtlanması gerekmektedir. Çeyiz parası, başvuru yapılan tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren alınmaya başlanmaktadır.
SORU – 4: Çeyiz parası yalnızca bir evlilik için mi alınabilir?
CEVAP – 4: Çeyiz parası bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bir sosyal güvenlik ödeneğidir. Çeyiz parasının birden fazla alınması mümkün olmamakla birlikte, ilk evlilikte alınması şartı da yoktur.
SORU – 5: Bir işverenin yanında sigortalı çalıştığı için müteveffa babasından yetim aylığı alamayan kız çocuğu işten çıkıp akabinde yetim aylığına bağlanıp ta evlenirse, çeyiz parası alabilir mi?
CEVAP – 5: Çeyiz parası almak için önemli olan husus, kız çocuğunun yetim aylığı alıyor olupta söz konusu bu aylığının evlenecek olması dolaysıyla kesilmesi gerektiğidir. Aksi takdirde, her evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmemektedir. Bu nedenden dolayı, işten ayrılıp ta yetim aylığı almaya başlayan ve yetim aylığı alırken evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmektedir. Ancak, yetim aylığına müstahak olduğu halde aylık almadığı bir devrede evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmesi mümkün değildir.
SORU – 6: Çeyiz parası alıp aylıktan çıkanların geride kalanlarının aylıkları ne zamandan itibaren güncellenmektedir?
CEVAP – 6: Çeyiz parası alan bütün 4/a sigortası kapsamındaki kişiler, 4/b sigortası kapsamındaki kişiler ile 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memur olan kişiler üzerinden çeyiz parası alan kişiler aylıktan çıktıklarında, aylık kapsamında kalan diğer hak sahiplerinin aylıkları 24 ay geçtikten sonra arttırılır. Örnek olarak, ölen bir SSK’lı kocanın geride aylık alan bir eşi bir de kız çocuğu varsa ve kız çocuğu çeyiz parası alarak aylıktan çıkmışsa annenin aylığı yüzde 25 oranında 24 ay geçtikten sonra arttırılır.
Çeyiz parasını 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kapsamında çeyiz parası alarak aylıktan çıkan alan kişilerin aylık kapsamında kalan ana, baba, eş ve kardeşlerinin dul ve yetim aylıkları ise, 12 aylık sürenin geçmesi beklenilmeden hemen arttırılır.
SORU – 7: Çeyiz parası alarak dul veya yetim aylığı kapsamından çıkan bir kişi evlilik tarihinden birkaç ay sonra bir işyerinde çalışmaya başlarsa almış olduğu çeyiz parasını SGK bu kişiden geri ister mi?
CEVAP – 7: Yetim aylığı alan kız çocuğunun aylığının evlenme nedeniyle kesilmesi durumlarında çeyiz yardımı verilir. Yani aylığın evlilikten önce herhangi bir nedenle kesilmemesi ve devam etmesi gerekir. Bunun dışında çeyiz yardımını aldıktan sonra isterse bir ay sonra bile sigortalı olarak bir işte çalışsa dahi, verilen çeyiz yardımı geri alınmaz. Çeyiz yardımında evlilikten sonraki değil, evlenmeden önceki çeyiz yardımı almak için gerekli şartların taşınıyor olması önemlidir.
SORU – 8: Vefat eden annesi üzerinden yetim aylığı alırken, aylığı evlenmesi nedeniyle kesilen ve SGK’dan iki yıllık maaş tutarında çeyiz parası alan bir kişi iki yıl boyunca annesi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilir mi?
CEVAP – 8: 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesinde, çeyiz parası alan kız çocuklarının 24 ay boyunca genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılacakları belirtildiği için, çeyiz parası alan kız çocukları da iki yıl boyunca aylık aldıkları kişi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilirler. Ancak, çeyiz parasını 12 aylık tutarında alan, yani 5434 sayılı Kanun’un 90. maddesi kapsamında çeyiz parası alanların evlilik tarihinden itibaren 12 ay daha sağlık yardımlarından yararlanma olanakları yoktur.
SORU – 9: 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’dan yetim aylığı alan kız çocuğu 1 Ekim 2008’den sonra evlenirse bu kız çocuğuna da çeyiz parası verilebilir mi?
CEVAP – 9: SGK’nın 2008/96 sayılı Genelgesi’nde; “Bağ-Kur sigortalılarından ölüm tarihi 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) önce olanların hak sahibi kız çocuklarının Kanun’un yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da Kanun’un 37. maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilecektir.” hükmü gereğince, soruda belirtilen durumdaki Bağ-Kurlunun kız çocuğuna da çeyiz parası verilecektir.
SORU – 10: Emekli Sandığından evlenme ikramiyesini 12 ay üzerinden almıştım, yeni çıkan yasadan yararlanarak 24 ay üzerinden alabilir miyim?
CEVAP – 10:Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aylığa girdiğiniz için evlenme ikramiyeniz 12 ay üzerinden ödenmiştir.
01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.
01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.
YASAL DAYANAK : 5510 sayılı Kanun 37. maddesi
5434 sayılı Kanunun 90. maddesi
(4/a-4/b SGK’ya tabi olanlar eski adıyla ssk- bağkur emeklilerinin kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadardır.)
SORU – 11:Evlenme ikramiyemi istediğim bankadan alabilir miyim?
CEVAP – 11:Evlenme ikramiyesi ödeme emri ile gönderildiği için sgk nın yaptığı anlaşma gereği sadece Ziraat Bankalarından ödenmektedir.Cevaplayan: Sevinç Agan Gan - 22.09.2011 19:37:14
yetim kızımyım nikahım onunca çeyiz para ne kadar ala bilirim cvp

24 aylık tutarında ceyiz yardımı alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yaprak Direk - 10.10.2011 17:47:37
merhabalar ben yaprak 2002 eylülden itibaren ssk dan yetim maaşı alıyordum.taki gecen yıla kadar gecen yıl bı kurumda çalışmaya basladıgım için kesıldi.bu yıl da tekrar o iş yerınden ayrıldım ve suan maasım tekrar baglandı bu ay ve 25 ekım de de nıkahım var ceyız parası hakkım oluyormus.evlenme ikramiyemi ne zamn alabılır nıkahtan hemen sonra dılekce yazsam ortalama kac gun sonra elıme gecer ceyız parası onu ogrenmek istıyorum..

Evlenme cüzdanınızla veya yeni nufus cüzdanınızla SGK na ceyiz parası almak için baş vurmanız gerekir.24 aylık tutarındadır.90 gün kadar süre alır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Semra Dinçer - 20.10.2011 23:37:12
mehabalar ben semra,2006 yılında eşimden boşandım ve babamdan dolayı yetim aylığı almaktaydım,yeniden eski eşimle evlendim 2010 yılında,çeyiz parası alabilirmiyim.

Çeyiz parası evlilik yardımı evlenme parası olarakda anılır. çeyiz parası 2011 de ne kadar olacak. Burada tarihin önemi yoktur. Sorgulama yapacağınız ayda yetim maaşınızın ne kadar olduğudur

Bağkurdan yetim maaşı alan kız çocukları ssk dan yetim maaşı alan kız çocukları emekli sandığından yetim maaşı alan kız çocukları çeyiz yardımından yararlanır.

Çeyiz parasının şartı evlenme tarihinizde yetim maaşı alıyor olmanızdır.Yani yetim aylığınız kesilmemiş olmalıdır.Hakedipde yetim maaşı almayanlarda başvurabilir. Sadece kız çocukları yararlanır.Ne kadar çeyiz yardımı alacaksınız.Aldığınız yetim maaşının 24 katı .Çeyiz parası sorgulama yapamazsınız .nereye başvuracaksınız .Eğer ssk ve bağkurdan (4-a-veya 4-b) yetim maaşı alıyorsanız bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne eğer emekli sandığından yetim aylığı alıyorsanız Kamu görevlileri emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına müracatınızı yapmanız gerekir.Adresi Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara dır Çeyiz parasında Zamanaşımı hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır

Cevaplayan: Seda Sönük - 30.10.2011 13:43:56
Ben şu anda 26 aydır ssklı olarak çalışıyorum aralık ayında evlenmeyi düşünüyorum nikahtan sonra işten çıkmayı planlıyorum nezaman dilekçe vermeliyim vede nekadar ve nezaman para alırım. işten çıktıktan sonra işsizlik maaşı alabiliyormuyum.

Nikah yaptıktan sonra bir yıl geçmemesi gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İlhan Aydogan - 06.12.2011 12:31:42
meraba eşim babasından kalan çeyiz parasına başvurdu 6 ay sonra geldi 20.06.2011 de elimize kağıt ulaştı bu parayı ist bankasından almak istedik ama alamadık karaman daki bankadan almamız gerektiğini beyan etti dün karaman gidildi bugün bankadan parayı almak için gidildiğinde böyle bir para olmadığını beyan ettiler süresi geçmiştir diye ssk gitti araştırılıp arayacaz diyen beyan sunmuşlar bankaya gidilen tarih bugün yani 06.12.2011 de süresi daha var ama neden böyle bir durumla karşılaştık ve ne yapmamız gerektiğini bize söylerseniz seviniriz teşşekkürler

Cevaplayan: Yeşim Akay - 20.12.2011 19:25:15
merhbalar hocam ben 1994 yılından beri sigortalı olarak çalışmaktayım nişanlıyım ve 2012 yılında düğünüm var ben çeyiz parası alabilirmiyim ve evlendikten hemen soramı müraacat etmek gerekir yoksa 1 ay falan sonramı artı ne kadar zamanda alabilirim ve 12 kat nedir 24 kat nedir?

Sayın Yeşim Akay
Sizin çeyiz parası almanız için yetim maaşı alıyor olmak şartı vardır.Önce bu maaşın bağlanması gerekir.Aksi halde alamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gizem Kurtuluş - 22.12.2011 23:49:22
Merhaba 2001 yılından beri dul maaşı almaktayım.önümüzdeki ay evlenmeyi düşünüyorum.bende eşimden çeyiz parası alabilirmiyim.kızımda var onun maaşı 250 benim maaşımda 500 ytl ben evlenince kızımın maaşı artarmı.teşekkürler.

Siz yetim maaşı değil dul maaşı alıyorsunuz.Ceyiz parası yetim maaşı alan kız çocuklarına verilir.Siz evlenirseniz kızınızın maaşı %50 oranına çukar 500 tl olur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Arda Simar - 27.12.2011 17:37:16
selam kolay gelsin.
Benim annem 2005 ten bu yana alıyor sanırım aylık annesinden.
Daha yeni evlendi ssk emeklisi sanırım.
24 katımı alıcak acaba aylıgın ?
Birde bunu aldıktan sora 5 senelik bi süre zarfı oldugu için tekrar alma şansı varmı 2 sene sora fln ?
Birde bu parayı ne süre zarfında temin edebilirler başvuru yapıldı ankaraya 2 hafta 1 ay kadar sürermi.
Birde bu para sgk dan sadece ziraat banka hesap numarasınamı yatıyor. ?
Teşekküerler...

Soru anlaşılamadı.

Cevaplayan: Arda Simar - 27.12.2011 17:38:45
selam kolay gelsin.
Benim annem 2005 ten bu yana alıyor sanırım aylık annesinden.
Daha yeni evlendi ssk emeklisi sanırım.
24 katımı alıcak acaba aylıgın ?
Birde bunu aldıktan sora 5 senelik bi süre zarfı oldugu için tekrar alma şansı varmı 2 sene sora fln ?
Birde bu parayı ne süre zarfında temin edebilirler başvuru yapıldı ankaraya 2 hafta 1 ay kadar sürermi.
Birde bu para sgk dan sadece ziraat banka hesap numarasınamı yatıyor. ?
Teşekküerler...

Cevaplayan: Esra Sra Yeter - 14.01.2012 15:18:44
neden emekli 2008 den önce aylığa bağlanan emekliler 12 aylık çeyiz parası alıyorlar

Cevaplayan: Neşe Burçak - 18.01.2012 15:11:35
Öncelikle hayırlı günler ... ben ve kız kardeşim annem ve babam vefat ettiği için babamında işçi emeklisi olması dolayısıyla 420şer tl yetim maaşı alıyoruz ben ileride evleneceğim evlendiğimde bu 420 tl nin 24 katını mı alırım.?
Ayrıca şayet ki bu maaşı alırsam kız kardeşim 2 sene boyunca maşını yine %40 oranında mı alacak? Bilgilendirirseniz sevinirim şimdideden teşekkürler...Kolay gelsin...

Siz çeyiz parası olarak aldığınız yetim maaşının 24 katını alacaksınız.Kız kardeşiniz sizin ceyiz parası süresi dolduğunda %40 yerine %50 oranında yetim maaşı alacaktır.Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aysun Aslan - 28.01.2012 17:57:00
iyi günler ben şubatta evleneceğim çeyiz yardımı kime veriliyor.aileye mi yoksa evlenen kişiyemi?2009 dan itibaren maaş alıyorum kaç aylık çeyiz parası alırım.

Yetim maaşı alırken evlenen kız çocuklarına veriliyor.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Seren Akbulut - 28.01.2012 22:59:54
merhaba hocam ben üç ayda bir maaş aliyorum aylık olarak nasıl hesaplanır bana yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler...

Siz yetim veya dul maaşı mı alıyorsunuz.Bu şekilde ise sisteme girip görebilirsiniz.


1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Emekli maaşınızı ve kesintilerini de görebilirsiniz.Maaş aktarmasını da yapabilirsiniz.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Asuman Ertürk - 06.03.2012 11:11:21
kolay gelsin ben ve erkek kardeşim babamızdan yetim maaşı alıyoruz kardeşim 18 den küçük bende1986 mayıs doğumluyum ve halen öğrenciyim 2012 mayısın maaşım kesilirmi? 25 yaşını tam doldurduğum için . vede ben evlendiğimde çeyiz parası alırsam kardeşimin maaşı kesilirmi ? iki ablamız evlendikten sonra onların maaşları anneme geçmişti fakat annem vefahat ett,ikten sonra onunki bize geçmiyormuş doğrumu?

Cevaplayan: Menderes Kaldan Aldan - 28.03.2012 09:04:09
çeyiz parası aldıktan sonra annenin maaşında herhangi bir düşüş yaşanırmı ve çeyiz parası kimin adına gelir çeyiz parası geldiginde herhangi bir kagıt geldigine dair bize gönderilirmi gönderilirse kime gönderilir
çeyiz parası annenin maaşındamı kesiliyor ben bunu ögrenecektim

Çeyiz parası aldığınzda annenizin dul maaşında düşü olmaz.Cetiz parası bitiminde %25 oranında artış olur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Esma Sma - 02.04.2012 20:05:43
ben hem annemden hem babamdan yetim aylıgı alıyordum evlendi annem emekli sandıgından babamda ssk kadan emekli benşimdi her ikisindende çeyiz parası ala bilirmiyim

Birinden tam diğerinden yarım almış olduğun yetim maaşları toplamı üzerinden ceyiz parası alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Serap Bask - 03.04.2012 13:27:11
ben babamdan dolayı yetim aylığı alıyorum bunun kac ayını toplam alabilirim çeyiz parası olarak

Babanız Bağ-kur veya SSK Emeklisi ise 24 aylık tutarında memur emeklisi ise 12 aylık tutarında ceyiz parası alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Serap Bask - 03.04.2012 13:33:30
ben babamdan dolayı yetim aylığı alıyorum bunun kaç ayını birden verirler çeyiz parası

Cevaplayan: Serap Bask - 03.04.2012 13:43:40
ssk dan emekliydi babam


Cevaplayan: Gülşah Aktaş - 06.06.2012 19:35:37
ilk önce böyle bir hizmet verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size.benim size sorum 2005 ten beri sigortalıyım özel bir şirkette evlenmeyi düşünüyorum fakat yeni yasa çıkacağını ve evlilik paralarının kalkacağı duyumları her geçen gün artmakta buda beni çok tedirgin etmekte bu konuyla alakalı beni bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim..

Sayın Gülşah Aktaş
Yeni yasanın hazırlanıp yürürlüğe girmesi zaman alır.Ayrıca kanun metninde hangi tarihden itibaren uygulamaya gireceği açıklanır.Bu nedenle siz müzterih olunuz.
Kadın İşçi Evlilik Nedeniyle İş sözleşmesini Ne Zaman Sona Erdirebilecektir?

İş Kanunu`nun 14. maddesindeki hüküm `kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi` şeklindedir. Yasal düzenlemeden anlaşılacağı üzere iş sözleşmesini sona erdirebileceği süre evlilik tarihini takip eden 20. günde olabilir, 1 yıllık sürenin dolmasına 20 gün kala da olabilir. Bilindiği üzere işçilerin (kadın-erkek işçi ayrımı olmadan) evlenmelerde üç güne kadar izin hakları vardır ve bugünler iş Kanunu`nda çalışılmış gibi kabul edilir[1].
Bilginize.
Yaşar Gnenç

Cevaplayan: Ebru Benzer - 10.06.2012 17:56:19
benimm annem ogretmendi. 2010 ocak ayinda oldu bende 11mayis 2011 de evlendim acaaba ne kadar yardim alirim.

Siz ceyiz yardımı olarak mı soruyorsunuz.

Cevaplayan: Deniz Akkuş - 28.06.2012 11:45:11
Merhaba,
16.Haziran`da çeyiz ödeneği almak üzere dilekçe ile başvurumu yaptım. Lakin yetim aylığı almamdan dolayı annemden kesilen tutarın bir kısmının tekrar anneme bağlanması için tekrar dilekçe yazmam gerektiği belirtildi. bu aşama da aklıma birkaç soru takıldı!
Öncelikle çeyiz parası alacağım için bu tutar anneme 24 aydan itibaren mi geçecek?
Eğer benim yetim maaşından kesilmem annemin aldığı maaşı arttırmak için yeterli ise yine de bunun için dilekçe yazmam gerekli midir?
Şimdiden ilginiz için çok teşekkür ederim. Birçok soruma cevap buldum fakat bu konuda verilen bilgi kafamı karıştırdı. yardımcı olursanız çok sevinirim.

Sayın Deniz Akkuş
Siz 24 ay tutarında çeyiz parası alırsınız.24 ayın bitiminde annenizin maaşı ancak artar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Deniz Akkuş - 03.07.2012 15:13:05
Peki başvurunun dilekçe ile yapılması akabinde herhangi bir sorun olmadığı da göz önüne alınırsa ödenek elime ne kadar sürede ulaşır?
Bu arada ilginiz için çok teşekkür ederim.

Bir önceki konuyu göremiyorum.

Cevaplayan: Deniz Akkuş - 05.07.2012 14:10:09
"Merhaba,
16.Haziran`da çeyiz ödeneği almak üzere dilekçe ile başvurumu yaptım. Lakin yetim aylığı almamdan dolayı annemden kesilen tutarın bir kısmının tekrar anneme bağlanması için tekrar dilekçe yazmam gerektiği belirtildi. bu aşama da aklıma birkaç soru takıldı!
Öncelikle çeyiz parası alacağım için bu tutar anneme 24 aydan itibaren mi geçecek?
Eğer benim yetim maaşından kesilmem annemin aldığı maaşı arttırmak için yeterli ise yine de bunun için dilekçe yazmam gerekli midir?
Şimdiden ilginiz için çok teşekkür ederim. Birçok soruma cevap buldum fakat bu konuda verilen bilgi kafamı karıştırdı. yardımcı olursanız çok sevinirim." demiştim ve


"Sayın Deniz Akkuş
Siz 24 ay tutarında çeyiz parası alırsınız.24 ayın bitiminde annenizin maaşı ancak artar.Bilginize.
Yaşar Gönenç" şeklinde yanıtladınız

Peki başvurunun dilekçe ile yapılması akabinde herhangi bir sorun olmadığı da göz önüne alınırsa ödenek elime ne kadar sürede ulaşır?
Bu arada ilginiz için çok teşekkür ederim.

3 ay içerisinde geçer.Bilginize.

Cevaplayan: Süheyla Kaya - 05.07.2012 22:33:26
merhabalar ben annemden 2002 yılından beri yetim aylığı alıyordum.eski eşimle barıştık tekrar nikahlandık.26şubat2012nikahlandık martın 1 inde çeyiz parası için müracat ettik hiç haber çıkmadı.çeyiz parası alabilirmiyim ve nekadaralabilirim.12 aylık tutarımı yoksa24 aylıktutarım alabilirim annem s.s.k emeklisi idi.bilgilendirirseniz teşekkürederim.

Cevaplayan: Funda Çapar - 06.07.2012 11:19:51
İyi günler babam geçen sene vefat etti.vefatından sonra anneme ve bana maaş bağlandı.maaş bağlandıktan 3 ay sonra ücretli öğretmenlik yapmaya başladım ve bunu emekli sandığına bildirdim.bana geri dönüldü ve babamdan aldığım maaştan 4 aylık bir kesinti yapıldı ama maaşım yatmaya da devam etti.okullar kapandıktan sonra, 24.06.2012 tarihinde evlendim ve şimdi çeyiz parası almak istiyorum alırsam maaşın kaç katı olur ve annemin maaşından bir kesinti olur mu? İlginiz için teşekkürler.

Cevaplayan: Bahar Altınuç - 07.07.2012 13:50:11
merhabalar ben hem babam bağkur annem ssk ben ikisininde maaşını alıyorum ama şuan nişanlıyım bana 2 sinden ayrı ayrı mı çeyiz parası verirler yoksa sadece birinden mi

Cevaplayan: Cigdem Simsek - 08.07.2012 22:27:08
merhaba ben babamdan yetım maası alıyordum babam vefat ettı ben evlendım ceyız parasına basvurduk 5 ay gecmesıne ragmen hala bir cevap alamadım yardımcı olurmusunuz.

Siz SGK nun internetteki sitesinde bulunan bilgi edinme birimine durumu yazınız.15 gün içerisinde elektronik ortamda bilgi verilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Vildan Öztürk Ztürk - 10.07.2012 11:26:07
merhaba biz iki kız kardeş babamdan yetim aylığı almaktaydık ablam evlendi ve çeyiz parasına başvuru yapacak fakat annem bu maaştan almıyor daha sonra onun mağdur olmaması için ablam çeyiz parası almasa bu paranın şuan /50 sini alıyorum tamamı bana geçermi annem istediği zaman kestirip ona bağlanması için için şimdiden teşekkür ederim

Tamamı size geçmez.İki yetim %40 %40 tek yetim %50 olur.Dul maaşı alan olmazsa
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Şengül Tunç - 15.07.2012 13:41:36
MERHABALAR;
ÖNCELİKLE ZAMANINIZI AYIRIP BİZLERİ AYDINLATTIGINIZ ICIN TESEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM. BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM KONUYA GELINCE BEN 2003 YILINDAN BERİ BABAMDAN YETİM MAASI ALMAKTAYIM VE TEK HAK SAHIBI BENIM.2 AY SONRA NİKAH YAPIP CEYIZ YARDIMINA BASVURACAGIM.ÖDENEK TAHMİNİ OLARAK NE KADAR SÜRE SONRA BANA YAPILIR?
ILGINIZ ICIN TESEKKÜRLER.

Sayın Şengül Tunç
Yetim maaşı alırken evlenen kızlara çeyiz parası ödenir.Bunun için nikah yapıldıktan sonra SGK na uğrayıp talep dilekçenizi vermeniz gerekir.Babanızın maaşının %50 oranında yetim maaşı alımış olmalısınız bunun 24 katı tutarındadır.4 ay kadar sürmektedir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Özge - 16.07.2012 13:57:36
Öncelikle internette bu kadar kişiye cevap verdiğiniz için teşkkür ediyorum, sgk ya ve emekli sandığına gidip görüştüğümde; telefon ile bilgi almaya çalıştığımda hiç bir şekilde yardımcı olmadılar.. 2010 aralık ayında babamı kaybettim ve sigortalı çalıştığım ve kurumlar farklı olduğu için yetim maaşı almaya başladım, 2 ay önce evlendiğim için maaş kesildi ve çeyiz parası için başvuruda bulunmak istiyorum ancak sgk nın gönderin diye verdği dilekçe ssk bilgilerini sorgulayan bir yazı, benim babam ise emekli sandığında idi, nereye ne şekilde başvuruda bulunabileceğim konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

Sayın Özge

Çeyiz parasını 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kapsamında alacak olanlar “Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara” adresine müracaatta bulunmaları gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Fatıma - 19.07.2012 23:18:04
selamun aleyküm annem babamın vefatından sonra dedemden yetim aylıgı almakta bende kendi babamdan ben evlendigim taktirde annem hem kendi babasından hemde babamdan aylık alabilirmi yani benim maasım annene döner mı

Cevaplayan: Sudenaz - 26.07.2012 13:20:52
selam yaşar bey ben annem babam rahmetli oldu bizde iki kardeş yetim aylığı almaktaydık yalnız ben işe girdim ssk başladı maaşım kesildi hemen bir ayiçinde akabinde evlendim evlendiğimde ssk ödeniyordu hala devam ediyor eşim ödüyor ben bu şartlarda çeyiz parası alabilirmiyim başvurmam gerekirmi işe başlamam evlenmem hepsi iki ayın içinde oldu ssk maaşı evlenme nedeniyle kesilirse ançak çeyiz parası alınırmış lütfen yardım edin teşekürler

Ceyiz parası alabilmek için yetim maaşı alırken evlenmek şartı vardır.

Cevaplayan: Hamdiye Karabudak - 31.07.2012 15:44:37
ben başvuru yaptım ama 1.5 ay oldu cevap gelmedi ne yapmam gerekiyor nereden öğreneceğim sonucunu nezaman cevap gelir

Cevaplayan: Özge Büke - 07.08.2012 17:19:05
ben 13.06.2012 tarihinde evlendim 14.06.2012 tarihinde başvurdum 1 ay içinde elinize para geçer denildi ama aradan 2 ay geçmesine ragmen hiç haber gelmedi ve bütün işlemler durdu.çeyiz parasından dolayı benim ailem ilaç ve para alamadılar böle bişey olurmu ve çeyiz parasının elime ulaşıp ulaşamayacagını nasıl ögrene bilirim ve bütün yorumları okudum kimse maaşlarını alamamış kaldırılmış olabilirmi yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Siz SGK nun internet de bulunan Bilgi Edinme Birimine durumu yazınız 15 gün içinde bilgi verilir. 3 ay kadar sürmektedir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Özge - 07.08.2012 19:29:30
Peki.nasl iptal edeblirim

Bir önceki durumu göremiyorum.

Cevaplayan: Fadime Adime - 08.08.2012 12:45:35
ben geçen sene eşimden ayrılmıştım ve annem emekli sandıgından babam da sgk,dan emeklilerdi ve vefat etmişlerdi bana her ikisinden maaş bagladılar iki çocugum vardı eşimle tekrar barıştık ve nikah yaptık bende çeyiz yardımı için başvuruda bulunmuştum ama 5 ay oldu elime hiçbir şekilde bir bilgi gelmedi bu sureç normalmidir yoksa bi sorunmu vardır beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim.

Bu süreç genelleme yaparsak normaldir.
Siz SGK nun internet sitesinde bulunan Bilgi Edinme Birimine durumu yazınız.15 gün içerisinde elektronik ortamda bilgi verilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fadime Adime - 08.08.2012 16:28:29
peki ben bu parayı almaya haksayibi olurmuyum

Cevaplayan: Özge - 09.08.2012 21:31:14
Bu çeyiz parasını nasl iptal edebilirm.

Müracat mı ettiniz.İptalini mi istiyorsunuz.

Cevaplayan: Özge - 10.08.2012 14:23:24
Evet muracaat ettm 14 haziranda ama bu parayı almak zor gorunuyor o yuzden iptal etmek istyorum ama nasl yapılır bilgi werirsenz sevinirm.

SGK na dilekçe yazarak iptalini isteyebilirsiniz.Yalnız bir de durumunuza bilmek gerekir.Şöleki
Kaç kardeş yetim maaşı alıyır.Dul maaşı alanın kendi maaşı veya çalışması var mı.Diğer bir anlatımla siz almazsanız diğerlerine yansıması olur mu onu değerlendirerek işlemi yapmalısınız.Bu durumları yazın ben size açıklayım.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Özge - 10.08.2012 15:02:32
4 kişi alıyor ben hariç ama ben bu başwuruyu yaptktan snra ilaç we maaş çekememisler hesaplar durmuş öyle söylendi.ben bu parayı iptal ednce duzelir mi btun işler bnu ogrenmek istyorum.çalışan falan yok herkes babmın parasnnı alyo ama 4 kşiye bölunuyo

Cevaplayan: Zeynep Batur - 22.08.2012 22:50:41
bende çeyiz yardımına başvurdum hergün arıyorum sgkyı ama halen işlemlerin sürdüğünü sölüyorlar başka bir bilgi yok ben ne zaman alacağım bu çeyiz yardımını ve ne kadar sürüyor bunu almak biri beni bilgilendirsin

Sisteme girip izleyiniz 4 ay kadar sürüyor.

SGK
-Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.

app2.sgk.gov.tr/nezaman/

-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/

-Diğer uygulamalar SGK

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇCevaplayan: Burcu - 10.09.2012 14:15:42
lütfen dilekçe örneğini nereden bulabileceğimiz ve başvurunun nereye yapılacağı konusunda da bilgi verir misiniz?

Bir önceki durumu göremiyorum.Hangi konuda dilekçe yazılacak.


Cevaplayan: Firdevs Yıldırım - 12.09.2012 15:47:40
2000 yılında babam vefat etti annem, kız kardeşim ve üniversite okuyan bir erkek kardeşim var dul ve yetim aylığı almaktayız 5 ay sonra düğünüm var 215tl maaş almaktayım çeyiz parası olarak 215*12:2.580tlmi alacağım birde ben bu çeyiz parasını alınca aileme devredecek olan yetim aylığım kesilecekmi herhangi bir kesinti olacakmı ben gittikten sora ailemin mağdur olmasını istemiyorum geri ödeme olarak maaşımı 12 ay boyunca keseceklermi açıklayıcı bir cevap beklemekteyim şimdiden ilginize teşekkür ederim iyi çalışmalar...

Cevaplayan: Fatma Türk - 13.09.2012 13:53:38
ben ceyız odenegı ıcın basvuru yaptım 2 hafta oldu nezaman sonuc alabılırım?bırde maasın 24 katı dıyosunuz ama benım aldıgım parayla mı yoksa annemınkıyle toplam tutarla mı hesaplayacam ceyız parasını? sıgortalıyız bu arada.ilgınıze tsk

Cevaplayan: Ayse Sarp - 19.09.2012 21:29:59
İyi aksamlar dilerim. Agustos un sonunda dugunumuz oldu. Emekli sandigindan 1995 ten beri yetim ayligi almaktayim.
1. Ceyiz parasi icin basvuru suresi nedir?
2. 12 maas mi alacagiz? Ve yazmamiz gereken dilekce ornegini tam olarak bulamadik nerde bulabiliriz?
3. Aldigimiz paranin anneme baglanmasi icin de dilekce yazmamiz mi gerekmektedir mi? Gerekiyorsa dilekce orneginiz mevcut mudur?
Simdiden tesekkurler..
siz aşağıda örneği verilen dilekçeyi doldurup ilgili yere gönderiniz.SGK bu işlemi yapar.Yaşar Gönenç
EVLENME YARDIMI TALEP DİLEKÇESİ

T.C

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsisler Dairesi Başkanlığı`na
........


Kurumunuzdan ………………………….. tahsis numarasıyla aylık almaktayım. ../../….. tarihinde evlendim. Evlenme cüzdanımın örneği ilişiktedir.Evlenme yardımının tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ederim. …../……/200.

Hak Sahibinin

Adı Soyadı : …………………………..

İmzası :

EKLER :

1- Evlenme Cüzdanı Fotokopisi

2- Vukuatlu nüfus kayıt örnneği
Adres :

………………………………………..


Cevaplayan: Sümran - 24.09.2012 01:02:41
İyi günler, Babamın vefatından dolayı yetim aylığı alıyordum. Daha sonra işe girmem dolayısı ile yetim aylığımı dilekçe ile kestirdim. eylül 2011 de işten ayrıldım ama yetim aylığına tekrar başvurmadan evlendim. çeyiz parası alabilirmiyim? Çeyiz parası alırsam kardeşimin aylığında kesilme olurmu ? İlginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.


Cevaplayan: Hulya Tekin - 27.09.2012 00:03:09
Merhabalar,annemden maaş aliyorum bende annem ve babami kaybettim.Annem 2008 öncesi ssk emeklisi.yakin zamanda evlenmeyi düşünüyorum sorum su 24 aylık mi 12 aylık mi toplamı alacağım ayrıca nikah yapıldıktan sonraki süreçte bizi neler bekliyo okuduğum ve duyumlarima göre yasal ödeme süreleri dışında 3,4,5,6 aylara kadar çıkıyormuş bunun net bir tarihi yokmudur vatandas nicin mağdur ediliyor insanlar burdan alicaklari parayla yuvalarını kurucaklar benim ne bir annem ne bir babam var devlet bize maaş bağlıyor ve bize yasal olarak bir çeyiz parası desteği veriyorken bundan sonraki süreç nicin sancılı geçiyor ricam bilirkişi olarak bizlere yasal olarak alabileceğimiz kesin bir tarih olup olmadığı ile ilgili bilgi verin.teşekkürler.

Belirtiğiniz gibi kesin bir tarih yoktur.Nikah yaptıktan sonra müracat edebilirsiniz.24 aylık tutarında çeyiz parası verilir.(Bağ-kur.SSK)Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Elif Bilgin - 04.10.2012 13:31:26
ben evlendiğimde ceyiz parası aldım. 2 seneyi geçti çeyiz parasını alalı ve annemin maşının kesintisinin devam etmemesi için nasıl başvuruda buluna bilirim.şimdiden teşekkür ederim
SGK bu işlemi kendisi yapar.Siz de dilekçe yazabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü
Tahsisler Dairesi Başkanlığı
Ankara

................ Tahsis numarası ile yetim maaşı almakta iken, evlendiğimden(Çeyiz parası almamdan) dolayı kesilen yetim maaşımın annemin maaşına ilave edilmesini arz ederim.
Tarih
TC. No:
Ad-Soyad
İmza

Cevaplayan: Ozge Buke - 15.10.2012 15:34:49
Iyi gunler ben çe yiz parasini aldim ailemin maasinda cok kesilme olmys bankaya borclusunuz diyolarmis bu yuzden beni mahkemeye verckler duzeltme imkanim var mi lutfen yardimci olun.

Size fazla ödenmişse bu bir kurum hatasıdır.Yeniden ek gecikme ödemeden düzeltilmesi gerekir.SGK na uğrayp gerekeni yapmalısınız.

Cevaplayan: Kaplan - 04.12.2012 10:45:19
24.11.2012 GUNU EMEKLİ SANDIĞI İÇİN ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSU İŞLEMLERİMİ EMEKLİ SANDIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERDİM BU İŞLEMİN TAKİBİNİ NASIL YAPABİLİRİM VE PARA ELİME NE ZAMAN ULAŞIR ACABA ACİL BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.

Biraz aman alır 60 gün kadar.Evrak Takipten öğrenebilirsiniz.
-Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.
app2.sgk.gov.tr/nezaman/
-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/
-Diğer uygulamalar SGK
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

www.sskemekli.com/son-12-ay-ssk-sorgulama.html
Bilgi Edinme Brimi
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger.../bilgi_edinme/

GSS Borcu Sorgulama Linki GSS PRİM-13
https://sgk.ziraatbank.com.tr
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ


Cevaplayan: Tuğba Ergovan - 05.12.2012 05:01:52
Babam emekli sandigindan emekli memurdu 06.02.2011 yılında öldu bende evlendim ve ceyiz parasini 24 aymi yoksa 12 ay olarakmi alicam?tam olarak net degil cunku cevaplarsaniz memnun olurum...

24 ay almanız gerekir.

Cevaplayan: Ayşe A. - 05.12.2012 18:46:25
iyi günler.ben kendim çalışıyorum 4b li olarak.evlilik ikramiyesi veya çeyiz parası alabilirmiyim?babamdan veya annemden maaş almıyorum.

Yetim maaşı alanlara çeyiz parası verilir.Malesef siz alamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sefanur Taber - 16.12.2012 19:04:43
1 temmuzda evlendim babamı kaybettim çeyiz paramı nasıl alırım nereye baş vurabilirim.

Siz yetim maşı alırken evlenmişseniz çeyiz parası alırsınız.Rahmetli babanız siz nikah yaptıktan sonra vefaat etmiş ise alamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sefanur Tabar - 16.12.2012 20:55:24
çeyiz parası için nereye baş vuracam

Sayın Sefanur Tabar
Aşşağıda belirtilen kurumlara matbu dilekçesi doldurarak baş vurulur.Bilginize.Yaşar Gönenç

4/a (SSK’lılar) ve 4/b (Bağ-Kurlular) kapsamındakiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na,Ankara

- 4/c (Devlet Memurları) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na,

Başvurmaları gerekmektedir.Ankara

Cevaplayan: Melisa Sıkar - 07.01.2013 12:09:54
08.11.2007 Tarihinde SGK Başlangıçlıyım.Son iş Yerimde 05.10.2011 Tarihinde başladım.12.05.2013 Tarihinde Nikahım Var.Çeyiz Parası Almak İçin, Ne Gerekli ? Ve Maaşımın Kaç Katı Çeyiz Parası Alma Hakkım Var Daha Sonradan Sigortalı işe girersem Çeyiz Parası Geri İstenirmi ?

Ceyiz parası yetim maaşı alan kız çocuklarına evlendiğinde verilir.Siz yetim maaşı almıyorsanız çeyiz parası alamazsınız.

Cevaplayan: İdris Güzeltepe - 08.01.2013 13:18:23
çeyiz parasına basvurduk 2ay oldu cevep gelmedi ne yapmam lazım

Bilgi Edinme Birimine durumu yazınız.90 gün kadar sürmektedir.
Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.
app2.sgk.gov.tr/nezaman/
-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/
-Diğer uygulamalar SGK
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

www.sskemekli.com/son-12-ay-ssk-sorgulama.html
Bilgi Edinme Brimi
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger.../bilgi_edinme/

GSS Borcu Sorgulama Linki GSS PRİM-13
https://sgk.ziraatbank.com.tr
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ


Cevaplayan: Sıdıka Sahın - 09.01.2013 15:52:54
ıyı gunler yasar bey ben bagkurdan yetım maası alıyordum bı sure once ışe gırdım ve kesıldı daha sonra ısten ayrıldım maasımı tekrar baglattım yozgat sgk da ordakı yetkılıler ıcerıde birikmıs param oldugunu soylemıslerdı ankaraya dondugumde bankada bu para gozukmedı ne yapmam gerekır ve ceyız parası ıcın bu aylıgın bellı bır müddet alınmasımı gerekir cevaplarsanız sevinirim.

Sayın Sıdıka Sahin
Ceyiz parası almanız için yetim maaşı alırken evlenmeniz gerekir.Nikahh yaptıktan sonra SGK na mürcaat edilerek 24 aylık tutarında çeyiz parası alırsınız.Çalışmaya başlayınca yetim maşınız kesilmiştir.SGK biriken parayı geri çekmiştir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sıdıka Sahın - 09.01.2013 18:51:19
pekı tekrar maas baglattıktan sonra bellı bı zaman gecmesımı lazım ceyız parası alabılmek ıcın yoksa dırek basvurabılırmıyız bır ay falan sonra

Maaşın bağlanması yeterlidir.İlk aylığı alıp sonra işlem yapınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Gokce Yurt - 14.01.2013 01:52:59
iyi günler ben ekim ayında başvurdum ve hala ses seda yok..malesf her aradığımda tersleniyorum yada cevap yok çalışanlarda bilmiyor ne dediğini..acaba ne zaman çeyiz parsını alabilirim..ayrıca ekim ayından bu yana maaşım kesildiği için yatmadı..ekim kasım aralık ayıının maaşı ne oldu ? o süreçteki maaş boşamı gitti....valla bin pişman oldum başvurduğuma..?cevabınız için çok çok teşekkürler şimdiden..

Sayın Gökçe Yurt
Bilgi edinme Birimine durumu yazınız 15 gün içinde bilgi verilir.Yaşar Gönenç

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger.../bilgi_edinme/

Cevaplayan: Dilek Uz - 16.01.2013 09:52:12
İyi günler sorum olacaktı 4senedir sigortalı olarak çalışıyorum annem babam sağ herhangi bir aylık almıyorum maaş dışında evlenme ödeneği için başvuru yapabilir miyim ve birde iş yerinden kendim çıkmam gerekiyor değil mi başvuru yapmak için nikahtan öncemi sonramı yapmam gerekiyor cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim iyi günler. hoşcakalın...

Siz nikah yaptıktan sonra müracaat ederseniz kıdem tazminatınızı alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Furkan Aydın - 06.02.2013 22:32:49
Bu çeyiz parası evlenecek kıza mı verilir yoksa çeyizlerini almak için kızın ailesine mi verilir ailesi tarafından çeyizleri tamamen alınmış bi kıza bu çeyiz parası verilir mi?

Yetim maaşı alırken evlenen kızlara 24 aylık tutarında verilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Levent Yaman - 05.03.2013 00:43:05
esimle evlenelı 16 ay oldu esım ceyız parası alabılırmı

Yetim maaşı alırken evlenmiş olmanız gerekir.

Cevaplayan: Levent Yaman - 06.03.2013 03:16:48
anladım 2006 dan ıtıbaren alıyordu yetım maası benım ogrenmek ıstedım evlendıyımız gunden uzuzn zaman gectı bu nedenle sure asımı olurmu

Cevaplayan: Levent Yaman - 11.03.2013 19:39:12
çeyiz parasının sonucu nasıl öğreniliyor


-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/

Cevaplayan: Muge Kepenek - 13.03.2013 20:41:12
Merhaba babam ogretmendi ogretmenliginin 32.yilinda vefat etti ben ozel bir kurumda calisiyorum ancak evlenene kadar yetim maasi aliyordum.eylul ayinda evlendim ve ceyiz odeneginden yaralmak istiyorum.ozel sektorde calistigim halde buna hakkim var mi? Varsa 12 ay mi yoksa 24 aylik mi alabiliyorim ve son sorum da basvuru icin kadikoy sgk sune mudurlugune gitsem olur mu yoksa genel mudurluge mi basvurmak gerekiyor? Yardiminiz icin tesekkur ederim.

Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.


Cevaplayan: Müge Kepenek - 13.03.2013 21:28:50
Tekrar merhaba,
önceki mesajımda yer alan birkaç soruma sevap alamadım?
24 ay mı yoksa 12 aylık mı hakkın var?ü
kadıköy sgk merkezine başvurmam yeterli midir?yoksa genel müdürlüğe mi gitmek gerekir?
ve babamı kaybettiğimden beri ozel sektorde sigortalı olarak çalışıyorum ölmeden önce de çalışıyordum ve yettim maaşı aldım şuanda da özel sektörde sigortalı olarak çalışıyorum evlilik ödeneğinden çalışıyor olmama rağmen yararlanabiliyor muyum?

ÇEYİZ PARASI
01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.

01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
…..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzdan …………………………… tahsis numarası ile gelir/aylık almaktayım.

…./…./20… tarihinde evlenmem nedeniyle tarafıma evlenme ödeneği ödenmesini arz ederim.

…./…./20…
Adı Soyadı
İmza

T.C. Kimlik No
(Sosyal Güvenlik Sicil No)
:
Adres :
Telefon :
:

EK: Evlenme Cüzdanı ÖrneğiSil - Düzenle


Cevaplayan: Esra Erenler - 13.03.2013 22:24:06
Yaşar Bey Merhaba,

Öncelikle yardımınız için ve böyle bir site yaptığınız için size çok teşekkür ederim.
Ben 08.09.2012`de evlendim.babam öğretmendi 2010da vefat etti.ben sigortalı olarak çalışıyordum ama
yetim maaşı alabildim.Yetim maaşım evlendikten sonra kesildi.Öncelikle hala sigortalı olarak çalıştığım halde çeyiz parası başvurusunda bulunabilir miyim?Bir de başvuruda bulunursam sen çalıştığın halde yetim maaşı almışsın cezalı duruma düştün derler mi?babam öğretmen olduğundan emekli sandığınına bağlıydı ama sonra hepsi birleşti diye biliyorum.Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim

Sayın Esra Erenler
Çeyiz parası mürcatında bulunabilirsiniz.Emekli sandığından yetim maaşı alanlar sigortalı çalışması nedeniyle yetim aylığı almaya devam ederler.Yetim aylığı kesilmez.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Habeş Cerrahoğlu - 19.03.2013 00:59:44
merhabalar... babam 2009 yılında vefat etti. SSK dan emekli oldu. bunun üzerine annem ben ablam ve erkek kardeşim dul ve yetim aylığı almaya başladık.ablam evlenip 17.09.2010 senesinde çeyiz parası aldı. 17.09.2012 tarihinde çeyiz parasının müddeti doldu.bunun üzerine annem müddetin dolduğu gün ilgili kuruma dilekçe yazdı.annem dilekçe yazalı 6 ay bitti 7.aya girdik. acaba ablamın aylığı anneme geçer mi ? yahut ben ve ye kardeşimin aylıkların da bir yükselme olur mu ? cevabınızı bekliyorum ve rica ediyorum şimdiden teşekkürler ...

Cevaplayan: Levent Yaman - 21.03.2013 12:49:27
s.a esıme boyle bır yazı geldı kurumumuza 10 05 2012 tarıhınde vermıs oldugunuz dılekcede evlenme yardımı talep etmememnız nedenıyele verdıgınız ılk dılekce gecerlı olup ıslem yapılamamktadır yazıyor ne yapmamız gerekıyor.

Sanırım siz çeyiz parası almayacağınızı kuruma iletmiş siniz.Sonra başka bir dilekçe mi gönderdiniz.

Cevaplayan: Levent Yaman - 21.03.2013 13:05:10
evet yenı gonderdık ceyız parasından haberımız yoktu dılekceyı bız vermedık esımın kardesı vermıs sanırım bunu duzeltme sansımız varmı

Tabi ki düzeltilir.Siz dilekçe yazınız imza beyannamesini dilekçenize ekleyiniz.

Cevaplayan: Levent Yaman - 21.03.2013 13:16:41
kusura bakamyın rahatsız edıyorum ankaraya mı yollagacagız bırde ımza beyannamesı ne oluyor fazla anlamıyorum o nedenle cok tesekkurler

Noterden imzanın size ait olduğunu gösteren açıklamadır.Memur yetim iseniz Ankara değilse bulunduğunuz yerdeki SGK na
Yaşar Gönenç

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
…..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzdan …………………………… tahsis numarası ile gelir/aylık almaktayım.

…./…./20… tarihinde evlenmem nedeniyle tarafıma evlenme ödeneği ödenmesini arz ederim.

…./…./20…
Adı Soyadı
İmza

T.C. Kimlik No
(Sosyal Güvenlik Sicil No)
:
Adres :
Telefon :
:

EK: Evlenme Cüzdanı Örneği


Cevaplayan: Habeş Cerrahoğlu - 23.03.2013 13:48:08
19.03.2013 tarihin de bir soru sormuştum size cevabını alamadım rica etsem beni de aydınlatır mısınız ? bu konu üzerinden ... teşekkürler ..

Sorunuz nedir.


Cevaplayan: Levent Yaman - 23.03.2013 14:37:48
ben ankara emeklı ıslerını aradım dılekcenın duzeltılemeyecegını soyledıler ben yınede ımza beyannamesı ıle dılekceyı gonderelım mı

Göndermeniz uygundur

Cevaplayan: Habeş Cerrahoğlu - 23.03.2013 15:08:10
merhabalar... babam 2009 yılında vefat etti. SSK dan emekli oldu. bunun üzerine annem ben ablam ve erkek kardeşim dul ve yetim aylığı almaya başladık.ablam evlenip 17.09.2010 senesinde çeyiz parası aldı. 17.09.2012 tarihinde çeyiz parasının müddeti doldu.bunun üzerine annem müddetin dolduğu gün ilgili kuruma dilekçe yazdı.annem dilekçe yazalı 6 ay bitti 7.aya girdik. acaba ablamın aylığı anneme geçer mi ? yahut ben ve ye kardeşimin aylıkların da bir yükselme olur mu ? cevabınızı bekliyorum ve rica ediyorum şimdiden teşekkürler . bunu sormuştum teşekkür ederim...


Cevaplayan: Habeş Cerrahoğlu - 23.03.2013 15:10:54
merhabalar... babam 2009 yılında vefat etti. SSK dan emekli oldu. bunun üzerine annem ben ablam ve erkek kardeşim dul ve yetim aylığı almaya başladık.ablam evlenip 17.09.2010 senesinde çeyiz parası aldı. 17.09.2012 tarihinde çeyiz parasının müddeti doldu.bunun üzerine annem müddetin dolduğu gün ilgili kuruma dilekçe yazdı.annem dilekçe yazalı 6 ay bitti 7.aya girdik. acaba ablamın aylığı anneme geçer mi ? yahut ben ve ye kardeşimin aylıkların da bir yükselme olur mu ? cevabınızı bekliyorum ve rica ediyorum şimdiden teşekkürler ...

Cevaplayan: Habeş Cerrahoğlu - 23.03.2013 15:12:16
merhabalar... babam 2009 yılında vefat etti. SSK dan emekli oldu. bunun üzerine annem ben ablam ve erkek kardeşim dul ve yetim aylığı almaya başladık.ablam evlenip 17.09.2010 senesinde çeyiz parası aldı. 17.09.2012 tarihinde çeyiz parasının müddeti doldu.bunun üzerine annem müddetin dolduğu gün ilgili kuruma dilekçe yazdı.annem dilekçe yazalı 6 ay bitti 7.aya girdik. acaba ablamın aylığı anneme geçer mi ? yahut ben ve ye kardeşimin aylıkların da bir yükselme olur mu ? cevabınızı bekliyorum ve rica ediyorum şimdiden teşekkürler

Yetim maaşı alan hiç kalmaz ise o zaman anneninizin dul maaşı %50 den %75 çıkartılır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Habeş Cerrahoğlu Errahoğlu - 23.03.2013 15:29:08
teşekkürler... peki çeyiz parası almamış olsaydı o zaman geçer miydi.?

Cevaplayan: Afra Adıgüzel - 25.03.2013 16:12:11
Merhaba, dilekçede tahsis numarası olarak bankamatik kart numarasınımı yazacağız teşekkürler

Hayır emeklilikte verilen numaradır.

Cevaplayan: Ozan Şişman - 28.03.2013 17:43:05
Merhaba, benim kız kardeşim 2011 in nisan ayında evlendi ve 24 aylık çeyiz parası aldı, bize söylenenlere ve kulağımıza gelenler evlendikten 24 ay sonra bu kız kardeşimin aldığı para tekrardan anneme geçiyormuş herhalde aylık olarak bunun için bir işlem yapmamız gerekiyormu.
Yetim maaşı alan hiç kalmaz ise o zaman anneninizin dul maaşı %50 den %75 çıkartılır.
Yaşar Gönenç
Bide bunu yazmışsınız dul maaşı derken babamdan anneme kalan maaş dimi yoksa ayrı bir maaşlarıdamı var
TEŞEKKÜRLER

Dul maaşı eşlerden biri vefaat ettiğnde kalan eşe bağlanan aylığın adıdır.Yetim maaşı ise çocuklara bağlanan maaşın adıdır.Bilginize.

Cevaplayan: Sibel İtik - 01.04.2013 22:20:47
merhaba annem babamdan emekli maşı alıyordu ssk lı bende alıyordum 20 12 2012 yılında evlilik yaptım çeyiz parası için başvuru yaptım param gelmeden annem 18 03 2013 te vefat etti para alma hakkım yanar mı yoksa alabilirmiyim

Ceyiz parasını alırsınız.Müracatınız geçerlidir.Bilginize.

TC numaranızı girerek aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/

Cevaplayan: Hanife Bostan - 10.04.2013 20:09:50
eşimden 2011 de aldatma durumu nedeniyle avukat aracılığı ile ayrıldım.aynı yıl içinde yani 6 ay içinde çocuklarımın ısrarı ile yeniden evlendim.ayrı olduğumuzda babamdan yetim maaşı alıyordum.evlendikten sonra maaşı geri iade için dilekçe yazdığımda çeyiz parası için de başvuru yaptım.17 ay oldu fakat bana herhangi bir sonuç elime geçmedi.acaba bu parayı alabilir miyim.

Cevaplayan: Cengiz Akyel - 16.04.2013 09:57:29
Eşimin babası sskdan emekli olmuş ve vefat etmiş eşim evlenmeden önce aylık alıyordu biz 2007 yılında evlendik ama çeyiz parası almadık şimdi başvursak alabilirmiyiz 5 yılı geçti evlendikten sonra

Sayın Cengiz Akyel
Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun`un 97. maddesindeki; "…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…" hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Cengiz Akyel - 16.04.2013 12:52:51
Bilgi için teşekkürler Yaşar bey benim de anlamadığım resmi nikahtan sonra her zaman başvurabilir diyor ancak 5510 sayılı kanun 97.maddesindeki konuyu anlayamadım yani 5 yıl sonra düşer diyor. Kısacası çeyiz yardımı alabilirmiyiz alamazmıyız 2007 Ekim ayında nikahımız oldu

Sayın Cengiz Akyel
Belirtiğiniz gibi yasada her zaman baş vurabilir ifadesi geçmektedir ve 97 madde ise 5 yıl zaman aşımı eklemesi yapılmaktadır.Siz SGK na bir dilekçe ile müracat etmeniz daha uygun olur.

Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.


Cevaplayan: Handan Çevik - 26.04.2013 01:05:21
1 ay oldu çeyiz parası için müracaat ettim haberyok sonucu nasıl örene bilirim tşk

Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.net/2013-sgk-evrak-takibi.htm

Cevaplayan: Sibe Kızılel - 02.05.2013 14:06:53
ŞU dul anaemin maaşını almıyorum çeyiz parasıda almadım şayet evlenirsem çeyiz parası alabilirmiyim

Yetim maaşı almak gerekir ve alıyorken nikah yapan kızlara çeyiz parası verilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Siber İber Kızılel - 02.05.2013 14:08:03
ŞU an dulum anaemin maaşını almıyorum çeyiz parasıda almadım şayet evlenirsem çeyiz parası alabilirmiyim

Çeyiz parası almanız için Önce yetim maaşı bağlanması talebinde bulunun sonra nikah yapmak gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Cengiz Akyel - 25.05.2013 18:53:27
İyi günler eşim yetim maaşı alıyordu ancak evlenmeden önce 2-3 ay bir iş yerinde çalıştı ssksı yattı yetim aylığı kesildi daha sonra işten ayrıldıktan 2 ay sonra filan evlendik başvurduk ama çeyiz parası çıkmadı yetim aylığı daha önceden kesilmiş diye bunun bir çözümü yok mu acaba

Çeyiz parası almak için yetim maaşı alıyorken nikah yapmak gerekir.Yetim maaşı Müracatı nikahtan önce yapılmış olsa idi yine çeyiz parası ödenirdi.Bu durumda malesef çeyiz parası alamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yasin Özkan - 19.06.2013 20:31:37
Merhaba size sorum nişanlımla haftaya nikahımız var Allah nasip ederse, nişanlım hiç çalışmadı şuan babasından yetim maaşı alıyor 180-200 arası gibi biz evlendikten sonra o hakkı bitermi yoksa bir işe girene kadar devam edermi? Diğer bir sorum da çeyiz parası bağkurlu olduğundan 24 katınımı alır nikahtan sonra başvuru yapmamız gerekiyor orayı anladım peki bu parayı tahminen ne kadar sürede öderler ve kesinti yapılırmı kayınvalidemin maaşından falan. Bu konularda bilgilendiriseniz sevinirim.Saygılarımla

Sayın Yasin Özkan
Allah size mutluluklar versin.İyi günler göresiniz.Nikahtan sonra SGK na müracat ederseniz 24 aylık tutarında çeyiz parası nışanlınıza verilirir.3 veya 4 ay içinde elinize geçer.Tabi ki yetim maaşı kesilir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Ayşe Duru - 21.06.2013 08:23:24
Sayın Yasin Özkan;
Babamdan yetim maaşı alıyor iken ssk işe girdim ve daha sonra işten ayrıldım ama ssk dilekçe verilmesi gerekiyormuş tekrardan maaş bağlanması için ben dilekçe vermedim. ve evledim Sosyal Sigortalar Kurumuna evraklarımı gönderdim benden işten çıkış belgemi istediler şimdi istedikleri evrakları yolluyacagım. ben çeyiz ödeneğini alabilirmiyim ?

Yetim maaşı alırken evlenen kızlara ceyiz parası verilir.Evlenmeden önce yetim maaşını bağlatmanız ve sonra nikah yapmış olmanız gerekirdi.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yasin Özkan - 26.06.2013 00:00:38
Çok Teşekkür ederim Yaşar Bey...

Saygılarımla

Cevaplayan: Selma Çalım - 30.07.2013 01:07:08
merhaba benim sorumda şu olucak bende çeyiz parası aldım evlenmeden önce ben 180 annem 450 alıyordu .2 yıl bitti şuan ben dilekçe verdim tekrardan anneme bağlansın diye maaşın kalanı .sorum şu annemin maaşına benim 2 yıl evvel aldığım 180 tl mi eklenecek yoksa 450tlnin yüzde 25i mi neden tamamı değil

Bu hesap babanızın emekli maaşı üzerinden yapılır.24 ay sonra tekrar annenşizn maaşı %50 oranından %75 oranına çıkartılır. %25 artar.Bilginize.

Cevaplayan: Fatma Akın - 20.09.2013 16:27:00
mrb bağkurdan çeyiz parası alın dığını duydum benden önce 2 ablam daha evlendiler biri6 yıl önce diğeri 5 yıl önde bende 2 yıl once evlendim suan 3 ümüzde başvura bilirmiyiz acaba

Çeyiz parası almak için yetim maaşı alırken nikah yapmak gerekir.Bağkurdan yetim maaşı alan kız çocukları ssk dan yetim maaşı alan kız çocukları emekli sandığından yetim maaşı alan kız çocukları çeyiz yardımından yararlanır.

Çeyiz parasının şartı evlenme tarihinizde yetim maaşı alıyor olmanızdır.Yani yetim aylığınız kesilmemiş olmalıdır.Hakedipde yetim maaşı almayanlarda başvurabilir. Sadece kız çocukları yararlanır.Ne kadar çeyiz yardımı alacaksınız.SSK ve Bağkur için aldığınız yetim maaşının 24 katı .Emekli sandığı için ise 12 katı .Çeyiz parası sorgulama yapamazsınız .nereye başvuracaksınız .Eğer ssk ve bağkurdan (4-a-veya 4-b) yetim maaşı alıyorsanız bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne eğer emekli sandığından yetim aylığı alıyorsanız Kamu görevlileri emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına müracatınızı yapmanız gerekir.Adresi Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara dır Çeyiz parasında Zamanaşımı hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır.(1 ekim 2008 başladı)Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gülüşan Gök - 05.10.2013 23:54:38
iyi günler ben babam yaşarken 2 kere evlilik yaptım ayrıldım. yaklaşık 12 senedir babamdan yetim maaşı alıyorum. daha önce hiç evlilik ödeneği almadım bu yıl evlenicem babam ssk dan emekli ben çeyiz parası alabilirmiyim. eğer alabiliyorsam 24 katımı 12 katımı alıcam şimdiden teşekkürler

Siz yetim maaşı alırken evlenirseniz ceyiz parası alırsınız.24 aylık tutarındadır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hatice Deniz - 06.11.2013 13:48:40
Merhabalar yasar bey ben ceyiz parası basvurusunda bulundum basvuruda bulunduktan nekadar zaman snra ceyiz parası yatiyor? ögrenebilirmiym simdiden tesekkürler.

3 AY KADAR SÜRÜYOR.BİLGİNİZE.

Cevaplayan: Rahime Uludağ - 09.11.2013 15:10:24
hayırlı günler efendimallah nasip ederse ben 21 kasımda evleneceğim hem annemden hemde babandan yetim maaşı alıyorum benım durumum biraz özel çünkü ilk evliliğimi 1989 da yaptım 1985 yılında babamı kaybettik ben bekarken annemle babamdan dolayı maaş alıyordum o zamanki maasım yüzde yiımi beş oranında olduğu için çok az maaş alıyordum o zaman sadece babamdan çeyiz parası aldım şimdi yapacağım evliliğimden her ikisinin toplamındanmı hesaplanacak ceyiz param diğer bie sorum nikahtan birkaç gün sonra işe girsem alacağım çeyiz parasına bir engel teşkil edermi şimdiden teşekür ederim böyle bilgilendirme yaptıgınız için allah razı olsun

Sayın Rahmi Uludağ

Evlilik yardımı bir defaya (bir evliliğe) mahsus olarak verilmekte olup, istenilen evlilikte alınabilir. Yani ister ilk evlilikte, isterse ikinci evliliğinde kız çocukları alabilirler.Siz ilk evlilğinizde ceyiz parasını almışsınız.Bir kişi hem anneden hem de babadan yetim maaşı aldığında birinden tam diğerinden yarım olarak alır.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Sevda Öztaş - 03.12.2013 15:41:21
ben 2011 evlendım ceyız parası aldım merak ettıgım o para devlet tarafından kesılıyo bana verılen mıktara kadar sonra anneme aktarlıyomuş bıtınce 3te1 ölemi...öleyse onu gerı aktarılması ıcın nereye başvurmalıyız...?

Sayın Sevda Öztaş
Siz aşağıdaki dilekçe örneğini doldurup SGK na göndermeniz gerekir.Yaşar Gönenç
Yetim Maaşı Devir Dilekçesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü
Tahsisler Dairesi Başkanlığı
Ankara

................ Tahsis numarası ile yetim maaşı almakta iken, evlendiğinden dolayı kesilen yetim maaşımın annemin maaşına ilave edilmesini arz ederim.
Tarih
TC. No:
Ad-Soyad
İmza

Cevaplayan: Aysun Karaman - 24.03.2014 17:32:47
Benim esim 2006 mart ayinda vefat etti 14 yillik polis memuruydu kendi aracimizda vazife disinda kaza yapti su 2cocugum var esimin benden onceki evliliginden bir kizi var su an ben ve iki cocugum 800 tl aliyorum maasim neden bu kadar dusuk oldugunu ogrenebilirmiyim bunun nereye basvurmam gerekiyor simdiden tesekkurler

İnanın bütün emekliler de durum böyle.Çalışırken maaşa ilave edilen tutarlar emeklilik de eklenmiyor.Siz SGK na dilekçe yazarak tekrar kontrol edilmesini isteme hakkınız vardır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Belkizar Dirican - 10.05.2014 14:23:25
benim babam 1986 da vefat etti biz beş kız kardeşiz hepimize aylık bağlandı evlendikten sonra kesildi çeyiz parası verildi ben en küçükleriyim ben evlendikten sonra müracat ettim çeyiz paramı alamadım aradan 9 yıl geçti tekrar baş
vursam alamazmıyım bu benimde hakkım şimdiden teşekkürÇeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.

Cevaplayan: Belkızar Elkızar Dırıcan 10.05.2014 - 10.05.2014 15:36:33
benım babam 1986 yılında öldü bız 5 kız kardesız bıze babamızdan yetım aylıgı baglandı ablalarım evlenırken ceyız parasını aldılar ben muracat ettım alamadım evlenelı 10 yıl oldu bu benım hakkım deılmı neden alamıyorum cvp beklıyorum

Sayın Belkızar Dırıcan
Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Belkizar Dirican 10 05 5 2014 - 10.05.2014 16:39:38
ben zaten müracat ettim nikahım kıyldı evrakları gönderdim ama yinede alamadım bende fazla üstelemedim
burda benim onlar hakkımı vermediler ben başka bir şey yapamazmıyımsuçum yok

Aşşağıda belirtiğim link e durumu yazınız 15 gün içinde kurum açıklama yapar
Yaşar Gönenç

Bilgi Edinme Birimi
http://uyg.sgk.gov.tr/bilgiedinmebasvuru/BasvuruAnaSayfaForm.do
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/bilgi_edinme

Cevaplayan: Selen - 15.05.2014 22:55:32
Merhaba yaşar bey ben babamdan yetim aylığı aliyordum. evlendim ve çeyiz parası almak istemedigimi belirtim. Evleneli 2 yıl oldu almak istediğimi belirttim ve evraklarimi gonderdim. Acaba başta istemediğimi belirttigim için hakkım yanmismidir.

Hakkınız yanmaz.

Cevaplayan: Selen - 15.05.2014 23:04:21
Alabilme ihtimalim varmidir peki yaşar bey şimdiden tesk..

Bir önceki durumu göremiyorum.Baştan gönderebilirseniz açıklama yapayım.

Cevaplayan: Nazli - 19.05.2014 13:48:26
Evlendigim tarihte çeyiz parası istemedim. 3 yıl sonra talep ettigimde bana istrmediginiz durumu belirterek annenize aktarilmistir diye cevap geldi. Ben bu olayi nasıl cozebilirim.bogle bsi varmidir. Benim 5 yıl içinde talep etme hakkım yok mu???

Siz ben almıyor diye beyanda bulunmuşsanız alamazsınız.Beyanının yoksa alırsınız.
Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.

Cevaplayan: Nazli - 19.05.2014 14:23:04
Evlendigim tarihte babamdan yetim ayligi aliyordum. Evlendikten 3 yıl sonra başvuru yaptım gelen evrakta istrmediginizi belirterek gerikli işlemler yapılıp annenizin aylığına aktarilmistir hukuken alamazsınız diye cv geldi. 5 yıl talep etme hakkım olduğu sogleniyor.ben bu olayi nasıl çözümlerin.hangi hukuk maddesince almaya hakkım yoktur.

Cevaplayan: Gülderen Ülderen - 28.05.2014 17:23:02
Yaşar Bey merhabalar, kızımın dogrumu için yurtdışına çıktığımda babamdan almış olduğum maaşı hesabımdaki hareketsizlikten dolayı ,geriye iade edilmiş . Böyle bir durumda ne yapmam gerekir? Alacağım maaşlar nerede birikiyor? Bu konuda bana lütfen etraflıca bulgu verirmisiniz. Size sağlık dolu gubler diler com teşekkürler ederim. nesnel1@yahoo.com

Sayın Gülderen
6 ay içinde çekilmeyen maaşlar kurum tarafından geri alınır.Siz SGK na bir dilekçe yazarak iadesini istersiniz.Hemen ilgili hesaba iade edilir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gözde Kalaylar - 03.06.2014 21:48:38
merhaba ben babamdan yetim aylığı alıyordum 2 yıl önce evlendim ceyiz yardımımı aldım ve 2 yıllık sürem eylül ayında dolacak aylık alan annem ve 13 yasında kız kardesim var benim maaşım anneme ve kardesime ne zaman gecer dilekçe yazmamıza ve başvuruda bulunmamıza gerek varmı? yoksa kendiliğinden hesaplanıyormu 2 yıl süre dolunca onu merak ediyorum ve benim maaşımın ne kadarı onlara gececek yardım ederseniz sevinirim birde dilekçe vermek gerekiyorsa benimmi yoksa anneminmi vermesi gerekiyor teşekkürler

Annenizin dul maaşı yetim maaşı alan olmadığında ancak %50 oranından %75 oranına gelir %25 artar.Bu nedenle annenize ve kardeşinize sizin maaşı bir yansıması olmaz.%25 oranı devlete kalır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gözde Kalaylar - 04.06.2014 17:13:57
yani annem ile kardeşimin maaşı yükselmezmi?


Cevaplayan: Şırnaklı - 05.08.2014 16:57:09
EVLENECEĞİM KIZIN BABASI EMEKLİ KÖY KORUCUSUYDU.VEFAT EDİNCE KIZIN ANNESİ BABASINDAN KALAN EMEKLİ MAAŞINI ALIYOR EVLENECEĞİM KIZ YETİM MAAŞI ALMIYOR HAFTAYA EVLENİYORUZ ÇEYİZ PARASI ALABİLİRMİYİZ

Yetim maaşı alırken evlenben kız çocuğu ancak ceyiz parası alır.

Cevaplayan: Elanur Yılmaz - 17.09.2014 13:14:41
Merhaba ben nisan ayinda çeyiz parası için sgk ya başvurdum ama henüz vermediler ne kadar zamanda verirler bilgilendirir misiniz?

2 ay içinde verirler.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mine Çelik E - 10.11.2014 02:02:22
Merhabalar , bu ayın sonunda nikahım var ,
ve ben 2011 tarihinden bu yana yetim maaşı alıyorum
fakat belirtmek istediğim bir dırum var , ben yetim maaşı alabilmek için babamın askerlik parasını yatırdım toplam 300 günü vardı bende kalan 600 günü askerliği yatırarak tamamladım , başvuru yapsam çeyiz parası hakkına sahip olurmuyum , ve 24 mü, 12 ay olarakmı alırım ?
Çeyiz maaşına ne zaman başvuru yapmalıyım ? Nikahdan önce olurmu

Yetim maaşı alırken evlenen kız çocuklarına çeyiz parası verilir.Nikah yaptıktan sonra başvurulur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emre Kapcak - 16.11.2014 12:55:48
Ceyiz parasına 15 gun once basvuru yaptım sgk yı aradığimda işleminiz sırada diyor ne zaman alırım odenegi bi yakınım 10 gun içinde almıştı

2 ay kadar sürmektedir.

Cevaplayan: Sevda Alagöz - 24.11.2014 04:26:47
Ben bagkurdan babamdan yetim maasi aliyorm 1996yilindan beri..agustos 2014 te evlendim ceyiz parasina basvurdum ama hala aradigimda bagkuru ankaradan onay bekleniyor diyor..kac ay oldu hala alamadim..not:ablamda 4yil evvel evlendi ceyiz parasi almamisti oda benden 1 ay kadar evvel geriye donuk ceyiz parasi icin basvurda bulundu..iki kardesiz diye bir dosya olusturmuslar..neyi hesaplayamadilar neyi veremediler 5 aydir bilmiyorm ama bunu hizlandirmanin bir yolu yokmu? Tesekkurler

Sayın Sevda Alagöz
Siz durumu aşağıdaki link yazınız 15 gün içinde size elektronik ortanda bilgi verilir.Oldukça işleminiz geçikmiş.Bilginize.Yaşar Gönenç
Bilgi Edinme Birimi
http://uyg.sgk.gov.tr/bilgiedinmebasvuru/BasvuruAnaSayfaForm.do
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/bilgi_edinme

Cevaplayan: Kübra Yıldız - 09.12.2014 11:44:34
meraba ben babamdan yetim maaşı alıyorum bir hafta sonra nikahım var ösym tarafından atandığım görülüyor ama henüz işe başlamadım ve ne zaman başlayacağım konusundada bir bilgim yok bu durumda ben atandığım kurum tarafından sigortalı sayılıyor muyum veya sigortam ne zaman başlatılır ? haftaya evlendiğim zaman çeyiz parası talebinde bulunursam alabilir miyim? haftaya nikahtan sonra talepte bulunsam bir ay sonra işe başlarsam iki ay sonra yatacak çeyiz parasını geri ödemek zorunda kalır mıyım ?

Siz çeyiz parası alırsınız.Göreve başlama tarihi belli olmadığı için.

Cevaplayan: Fatma Kuş - 17.01.2015 02:55:05
vadeli hesapta param olursa çeyiz parasını almama engel olur mu?

Olmaz.İlgisi yoktur.Yasal Hakkınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Selda Karaca - 21.03.2015 02:42:59
Annem vefat etti babam isteğe bağlı sigorta emeklisi ben babamdan sigorta konusundayararlanıyorrum ben de Çeyiz parası alma hakkım var mı

Malesef alamazsınız.Yetim maaşı alırken evlenen kızların bu hakları vardır.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Rüya Gün Ün - 01.04.2015 01:03:47
merhaba benim babam bağkurdan emekliydi vefat etti çehiz parası almak istiyorum fakat geri ödemeli olup olmadığını merak ettim yardımcı olurmusunuz teşekkürler

Ceyiz parası yetim maaşı laırken evlenen kız çocuklarına verilir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Suna Arıdır - 25.04.2015 21:14:25
ben 4 yıl önce eşimden boşanmıştım ve babamdan yetim maaşı alıyordum boşandığm eşimle tekrar 12 şubat nikah yaptık 2015 de aynı gün çeyiz yardımı için başvurduk bir netice alamadık benin ikamet adresim izmir ama şu anda nevşehirde bulunmaktayım 170 i arıyoruz evraklarınız incelemede diyorlar inceleme ne oluyor bizi aydınlatırsanız memnun oluruz

Siz SGK nun internet de bulunan Bilgi Edinme Birimine durumu yazınız 15 gün içinde bilgi verilirç.
Yaşar Gönenç
Bilgi Edinme Birimi
http://uyg.sgk.gov.tr/bilgiedinmebasvuru/BasvuruAnaSayfaForm.do
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/bilgi_edinme

Cevaplayan: Gamze İlgazi - 10.06.2015 16:36:40
BEN 14.05.2015 TE EVLENDİM 22 MAYISTA ANKARAYA DİLEKÇEYLE BASVURDUM 25 MAYISTA DİLEKÇEM ELLERİNE ULAŞTI. EVLENME ÖDENEGİ TARAFIMA NEZAMAN YATIRILIR LÜTFEN BİLGİ İSTİYORUM

Temmuz ayı başında bağlanmış olur.

Cevaplayan: Aydan Koyuncu - 06.07.2015 11:59:02
MERHABA BENİM 02.08.2015 TARİHİNDE NİKAHIM OLACAK BABAM 2007 YILINDA VEFAT ETTİĞİ İÇİN ONDAN YETİM MAAŞI ALMAKTAYIM FAKAT BEN İŞE BAŞLADIM VE İŞE BAŞLAYINCA MAAŞIMI KESTİLER DAHA SONRA BENDE ONU SÜREKLİ BÖYLE KESİNTİLER OLMASIN DİE ANNEMİN ÜZERİNE VERDİM YANİ BENİM PARAM ANNEMİN ÜZERİNE YATIYOR BEN ŞİMDİ ÇEYİZ PARASI İÇİN BAŞVURU YAPSAM ALABİLİRMİYİM? VE NİKAHTAN NE KADAR SONRA BAŞVURU YAPMAM GEREK

Yetim maaşı alıyorken nikah yapmanız gerekir.Başka türlü alamazsınız.Önce yetim maaşını bağlatıp sonra nikah yapınız.Çeyiz parasını alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nehir - 18.07.2015 03:09:55
Babamdan maaş alıyorum. Kpss hazırlanıyorum puanım iyi olursa yani Atanma durumum kesine yakın olacak bı puan alırsam hemen evlilik yapıp çeyiz parasına başvuru yapsam akabinde de atamam olsa çeyiz parası alabilir miyim yoksa hakkım yanar mi? Yani başvuru için müracaat tarihindeki unsurlar göz önüne alınarak işsiz ve evlilik yapmış biri gibi mi olurum yoksa nikahtan sonra bile olsa ataması olmuş öğretmen olarak hakkım yanar mı? Teşekkürler.

Cevaplayan: Ayşenur Özkul - 19.07.2015 17:46:17
Merhaba bn babamdan maaş alıyordum 18 yaşından küçük olsugum için annem alıyordu 18 yasına gelince evlendim çeyiz parasına basvurdum 460 tl alıyordum aylık 460 tl yi 24 ayla hesaplayınca 11.000 civarında para yatması gerekirken 3.420 tl yatmış itiraz dilekçesi verdik neden gerekenden az yattıgını söylerseniz sevinirm

Babanız memur ise (emekli sandığı mensubu) 12 aylık tutarında çeyiz yardımı verilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nehir - 20.07.2015 08:04:42
Babamdan maaş alıyorum. Kpss hazırlanıyorum puanım iyi olursa yani Atanma durumum kesine yakın olacak bı puan alırsam hemen evlilik yapıp çeyiz parasına başvuru yapsam akabinde de atamam olsa çeyiz parası alabilir miyim yoksa hakkım yanar mi? Yani başvuru için müracaat tarihindeki unsurlar göz önüne alınarak işsiz ve evlilik yapmış biri gibi mi olurum yoksa nikahtan sonra bile olsa ataması olmuş öğretmen olarak hakkım yanar mı? Teşekkürler.

Nikah yapıp çeyiz parasına mürcat ederseniz çeyiz parası alırsınız.Atamanın yapılması durumu engellemez.


Cevaplayan: Nehir - 20.07.2015 12:42:22
Babamdan maaş alıyorum. Kpss hazırlanıyorum puanım iyi olursa yani Atanma durumum kesine yakın olacak bı puan alırsam hemen evlilik yapıp çeyiz parasına başvuru yapsam akabinde de atamam olsa çeyiz parası alabilir miyim yoksa hakkım yanar mi? Yani başvuru için müracaat tarihindeki unsurlar göz önüne alınarak işsiz ve evlilik yapmış biri gibi mi olurum yoksa nikahtan sonra bile olsa ataması olmuş öğretmen olarak hakkım yanar mı? Teşekkürler.

Nikah yapıp çeyiz parasına mürcat ederseniz çeyiz parası alırsınız.Atamanın yapılması durumu engellemez.

Bu şekilde cevap vermişsiniz. Bu durumda diyelim atandım öğretmenliğe başlayınca da başvuru yapabilir miyim? Sadece üstteki gibi atama kesinleşmeden önce hemen bu sekilde mi yapmalıyım. Tekrar teşekkürler.

Öğretmenliğe başlayınca baş vurunuz kabul edilmez.Yetim maaşı alıyorken nikah yapmak gerekir.

Cevaplayan: Nihan Serra - 11.08.2015 00:04:37
merhaba.ben 1998 yılından 14 aralık 2014e evlendiğim tarihe kadar babamdan yetim aylığı alıyordum. evlendikten sonra şubat ayında çeyiz parası almak için başvuru yaptım.hala beklemekteyim. bir ay önce kadıköy sgk dan ifade vermek için çağırıldım gelir testi için. belgelerimin vergi dairesine gidip temmuz ayı içerisinde ödeneği alacağım söylendi. geçen hafta salı günü bağlı olduğum bursa sgk yı aradığımda paranız yatmış istediğiniz zaman ziraat bankasından çekebilirsiniz dediler. bugün bankaya gitttim böyle bir paranın olmadığı söylendi. tekrar bursa sgk yı aradım belgelerimin gelir testine gittiği söylendi. ben şimdi ne yapmalıyım? bir para yattı diyorlar bir yok diyorlar. nereye başvurmalıyım? yardımcı olursanız çok sevinirim. teşekkürler..

Çeyiz parası alma sizin yasal hakkınızdır .SGK nun internet de bulunan Bilgi Edinme Birimine yazınız 15 gün içinde sonuçlanır.Açıklamada gönderilir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Tenzile Türker - 27.08.2015 19:19:03
ikinci evliliğimi eşki esimle çeyiz parası alabilir miym

BOŞANDIĞINIZ EŞİNİZLE YENİDEN EVLENİRSENİZ ÇEYİZ PARASI YOK Yaşar Gönenç

5510 sayılı Kanunda boşanılaneşle yaşayanların aylıkların kesileceği öngörülmüş. Ancak, SGK kendini Kanunyerine koyup, yıllar önce eşinden boşanan ve herhangi bir nedenle boşandığıeşle yeniden evlenenlere çeyiz parası ödemiyor.

Çeyiz parasının ödenmesindeki önkoşulu yukarıda belirttik. Evlenmesi nedeniyle yetimin aylığı kesiliyorsa,almakta olduğu aylığın 24 katını talep etmesi halinde çeyiz parası olarak vermekzorundasınız.

Gelin görün ki SGK olmaz diyor veuzun yıllar yetim aylığı ödediği kişinin eski eşiyle evlenmesi durumunda, bunuda muvazaa olarak değerlendirip Kanuna aykırı bir şekilde olayı denetime tabitutarak çeyiz parasını vermiyor.

Boşandığın eşle birlikte yaşamadiyen SGK, bu defa da boşandığın eşle yeniden evlenme diyor.

Cevaplayan: Aslı Çeçen - 03.10.2015 10:36:39
Ceyiz parası nereye yatıyor

Banka veya PTT

Cevaplayan: Münüre Tekelen Ekelen - 16.11.2015 18:53:16
Çeyiz ödeneği

Cevaplayan: Gülşah Karlıdağ - 22.11.2015 20:29:50
ben annemden maas alıyorum maaşın üzerinede kredi kullandım evlendiğimde ceyiz parası hesabıma yattığında parama el koyarmı banka


Cevaplayan: Elçin Menteşe - 01.12.2015 22:05:07
öğretmen olarak atandım yetim aylığım kesildi şimdi çeyiz parası alamıyormuyum ben ?

Yetim maaşı alırken nikah kıyanlar ancak yetim maaşı alırlar.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emral Korhan Orhan - 17.12.2015 23:56:38
Bn birgünlük sigortalı göründüm bn ceyiz parasin alabilirm ama bnim haberim yoktu sigortali olarak neyapma gerekiyor

Çeyiz parasını almanız için Tekrar yetim maaşını bağlatmanız ondan sonra nikah yapılması gerekir
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Zeynep Celik - 04.01.2016 14:05:10
Ben 43 yasindayim babamdam emekli maasi aliyorm yakinda eclenicem ama ceyiz parasi alabilirmiyim ilk evliligim yas siniri varmi bosanma halinde tekrar maas baglanirmi
Tesekkurlr

Çeyiz parası almanız için yetim maaşı alırken nikah yapmanız şarttır.Bu durumda alırsınız.Tekrar ayrılırsanız 24 ay sonda yetim maaşınız bağlanır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Pınar Kala - 27.01.2016 09:49:27
merhaba benim babam 23-09-2008 de vefa etti.ben 2011 de emekli sandığına yetim maaşı için başvuru yaptım ve 4 yıl boyunca maaş aldım.2 ay önce evlendim benim çeyiz yardım tutarım nedir.babam emekli sandığından 2000 de emekli oldu.2008 de vefat etti ben maaş almaya 2011 yılında başladım.teşekkürler

12 ay yetim maaşı tutarında ceyiz parası alırsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Duygu Tamtürk - 01.02.2016 16:48:29
2006 yılında vefat eden Babamdan (SSK`lı)dolayı yetim aylığı almaya başladım.2012 yılında adıma işyeri açtığım için Bağkurlu oldum.Yasal olarak yetim aylığı almaya devam ettim. 30.10.2015 tarihinde evlendiğim için çeyiz parası için müracaat ettim.Ancak, müracaatımın ne olduğunu öğrenmek istediğim alo170 hattından " çalışmalarınız tespit edildiği için tarafınıza çeyiz ödeneği yapılamamaktadır." diye cevap geldi. Bunun yasal dayanağı varmıdır ?

Yetim maaşı alırken evlenen kız çocuklarına ceyiz parası ödenir.Çalışmaya başlayınca da yetim maaşınızın kesilmesi gerekir.Buradan size yetim maaşlarının iade edilmesi yazısıda gelebilir.Çalışmaya başladığınızı kuruma bildirmeniz gerekirdi.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Esra Yüce - 12.02.2016 20:31:07
Sigortali iste calisiyorum. Ayni zamamda yetim ayligida almaktayim. Ceyiz yardimindan faydalanabilirmiyim ?

Sanırım yetim aylığını üzerinden aldığınız anne veya babanız memur emeklisi olsa gerek.Nikah yaptıktan sonra müracat ederek çeyiz parasını alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Selime - 12.02.2016 22:47:51
Merhaba.. sigortali bi işte çalisiyorum. Babamdan kalan emekli sandigindan da maas aliyorumm. 10 haziran 2016 nikah tarihim. Nikahtan hemen sonra bosvuru yapsam ceyiz parasi icim ne kadar zaman sonra para hesaba gecer

60 gün sonra

Cevaplayan: Bilge - 26.04.2016 21:45:10
Ceyiz parasinda herhangi bir kesinti yapilabilirmi

Yapılmaz

Cevaplayan: Esra Arslan - 21.05.2016 21:25:26
Ben 2000 de babamı kaybettim 1998de emekli olmuşdu babam 16 senedir maaşını alıyorum bu sene evleniyorum ben nekadar çeyiz parası alabilirim birde nikahdan sonra başvurudan sonra para elime ne zaman geçer

Nikah yaptıktan sonra ceyiz parası için kuruma dilekçe vermelisiniz 24 aylık turatında ceyiz parası alırsınız(Rahmet li babanız Sigortalı veya bağ-kurlu ise.)Emekli sandığı mensubu ise 12 aylık tutarında ödenir.En geç 3 ay içinde elinize geçer.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Berrin Gür - 31.05.2016 10:11:12
Merhaba,
Şubat 2011 de babamı kaybettim ve o tarihten beri yetim aylığı alıyorum. (emekli sandığı)
Mayıs başında evlendim. Çeyiz parası için başvuracağım. Kaç aylık ödeme alırım?
Bir de yetim aylığım ayın 1 inde yatıyor yani 1 mayısta yetim aylığımı aldım ve kullandım. Düğünüm 9 Mayısta oldu.Yani maaşım yattıktan sonra oldu. Mayıs ayının maaşını benden iade talep ederler mi?

Teşekkürler.

Emekli sandığı mensuplarına 12 aylık çeyiz parası verirler.Nikahtan önce alınan maaşı geri istemezler.Siz SGK na nikahtan sonra çeyiz parası almak için mürcaazt ediniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Savaş - 10.06.2016 16:13:47
Eşim yetim aylığı alıyorken işe girdi 1 ay filan çalıştı geri çıktı yetim aylığına başvuru yaptı ve eve kapıt geldi ziraat bankasından 1 ay sonra çekebilirsiniz diye maaşı alma tarihi gelmeden nikah kıydık ve çeyiz parasına başvurdul bir sıkıntı olurmu .
Bir diğer husus 24 katında hesaplanıyor fakat net maaş tutarı deniliyor ne kadar bir ek ödeme kesilmesi olur .

Aldığı yetim maaşının 24 katı tutarında çeyiz parası ödenir.Bir sorun yaşamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kübra Afşar - 14.06.2016 16:30:05
Babam ssk dan emeklıydi yetim maası alıyordum 8 haziranda evlendim yetim maaşı icin ankaraya mı dilekce yolluyacam bide kac ay icinde yatar para
Kolay gelsın

Bulunduğunuz yerdeki SGK na da verebilirsiniz.Aşşağıdaki adrese de gönderebilirsiniz.2 ay için işlemlerin tamamlanır.Yaşar GönençSGK BAŞKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SİGORTALI EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Elektronik Posta
Telefon (312) 229 95 31
Faks (312) 229 31 80
Adres NECATİBEY CAD. NO:37 KIZILAY / AANKARA

Cevaplayan: Ahmet Savaş - 18.06.2016 01:31:52
İşlem
1 10.06.2016 EHGM H.A.Ç.E.D. BŞK. EVRAK TASNİF SERVİSİNE ELDEN SEVK EDİLMEK ÜZERE İŞLENDİ
2 10.06.2016 EHGM H.A.Ç.E.D. BŞK. EVRAK TASNİF SERVİSİNE
3 13.06.2016 EHGM H.A.Ç.E.D. BŞK. EVRAK DOSYA BAĞLAMA SERVİSİNE ELDEN SEVK EDİLMEK ÜZERE İŞLENDİ
4 13.06.2016 EHGM H.A.Ç.E.D. BŞK. EVRAK DOSYA BAĞLAMA SERVİSİNE
5 15.06.2016 EHGM H.A.Ç.E.D. BŞK. ÖLÜM İKİNCİ KARAR İŞLEMLERİ SERVİSİNE ELDEN SEVK EDİLMEK ÜZERE İŞLENDİ
6 15.06.2016 EHGM H.A.Ç.E.D. BŞK. ÖLÜM İKİNCİ KARAR İŞLEMLERİ SERVİSİNE
7 17.06.2016 ŞAHIS ELDEN SEVK EDİLMEK ÜZERE İŞLENDİ
8 17.06.2016 ŞAHIS
9
Evrak kapandı yazıyor yani sonuçlandı bunun tam bilgisini nasıl öğrenebiliriz ödeme tarihi ne zaman olacağına dair teşekkürler şimdiden

15 gün içinde adresinize açıklama gelir.Ayrıca e-devlet şifresi ile de sistem den bakabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Savaş - 18.06.2016 15:49:01
YAŞAR BEY ÇEYİZ PARASINA İLİŞKİN E DEVLETTEN BAKABİLİRSİNİZ DEMİŞSİNİZ FAKAT HANGİ İHZMETİNDE BAKILDIĞINI BULAMADIM DETAYLI BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ E-DEVLETTEN NASIL BAKABİLECEĞİME DAİR .

Cevaplayan: Ahmet Savaş - 21.06.2016 00:43:05
YAŞAR BEY ÇEYİZ PARASINA İLİŞKİN E DEVLETTEN BAKABİLİRSİNİZ DEMİŞSİNİZ FAKAT HANGİ İHZMETİNDE BAKILDIĞINI BULAMADIM DETAYLI BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ E-DEVLETTEN NASIL BAKABİLECEĞİME DAİR .


Dul ve yetim maaşlarında ki oran durumuna bakarak çeyiz parası hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Cevaplayan: Murat Okutan - 01.08.2016 19:02:30
Selamlar, 1 ay once ewlendim eşim 2011 yilindan beri vefat eden babasindan emekli sandigindan maas aliyordu. Basvuruyu yaptik 12 aylik mi yaticak 24 aylikmi net birsey soyleyen olmadi yardimci olursaniz sewinirim

Sayın Murat Okutan
SSK VE BAĞ-KUR’DA 24 AY, SANDIKTA 12 AY
Çeyiz parası, 5510 sayılı kanuna göre SSK veya Bağ-Kur`dan yetim aylığı alan kızlar için 24 aylık maaşları tutarında olup, ana-babası Emekli Sandığı`na tabi olanlar için ise 12 aylık maaş tutarındadır. Ayrıca TC Emekli Sandığı sadece yetim kızlara çeyiz parası vermez, dul aylığı alan erkek veya kadın ile kızı-oğlu üzerinden aylık alan anaya ve yetim aylığı alan kızlara da çeyiz parası öder.(Ali Tezel)Alıntı
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Melike Eren - 06.08.2016 02:03:06
Merhaba ben babamdan emekli yetim maaşı alıyorum ben evlendiğimde anneme para ne zaman geçecek

2 ay içinde geçer sizden başka yetim maaşı alan yoksa Annenizin dul maaşı oranı %50 den %75 çıkar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Bülbül Ülbül - 30.08.2016 20:12:12
Merhaba ben babam dan yetim aylığı alıyor dum ve 11 8.2016 tarihinde evlendim ceyiz parasí için 22.8.2016 tarihinde başvuru yaptım ödeme nezaman yapılır

2 ay içinde sonuçlanır.

Cevaplayan: Kubra Alkan - 19.09.2016 01:33:55
Şuanda nisanliyim 1 hafta sonra nikahim var nikahtan hemen sonra ceyiz parasina basvuracagim babam tarafindan ssk liyim.yetim maasi alirken nikahlandikdiktan sonra belgelerimle ceyiz parasina basvuracagim daha sonra memurluk sonucum belli olabilir.bu ceyiz parasini almama engel olusturur mu?nikahimin oldugu tarihte yetim maasi aliyordum ama sonuclanmamisken memur olmam sorun olusturur mu?

Yetim aylığı alan kız çocuğunun aylığının evlenme nedeniyle kesilmesi durumlarında çeyiz yardımı verilir. Yani aylığın evlilikten önce herhangi bir nedenle kesilmemesi ve devam etmesi gerekir. Bunun dışında çeyiz yardımını aldıktan sonra isterse bir ay sonra bile sigortalı olarak bir işte çalışsa dahi, verilen çeyiz yardımı geri alınmaz. Çeyiz yardımında evlilikten sonraki değil, evlenmeden önceki çeyiz yardımı almak için gerekli şartların taşınıyor olması önemlidir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Safiye Demirkoparan Emirkoparan - 25.09.2016 14:38:51
Ben ceyiz parasi için geçen hafta başvurdum. Nikahim olduğunda babamin emeklinin maaşını alıyordum kesildi l. Ve ayriyetten iskur dan maaş alıyorum sorun olur mu

Soru : Şu an SSK’lı olarak çalışıyorum çeyiz parası almak için işten ayrılacağım. Ancak işsizlik sigortası için de hak doğmuş olacak. Hem yetim maaşı hem de işsizlik maaşı alabilir miyim? Bir de çeyiz parasına ne zaman başvurmam gerek?

Cevap: Çeyiz parası almak için yetim maaşı alıyor olmanız gerekmektedir. Yetim maaşı alıyorken işsizlik maaşı alamazsınız. Çeyiz parası almanız sizin için daha iyi olur. Nikahtan sonra istediğiniz zaman çeyiz parasına başvurabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Ö - 28.09.2016 22:54:59
İyi akşamlar bey ben ceyiz parasi için 22.8 2016 tarihinde başvuru yaptım hesabıma nezaman yat ve nasıl öğrenebilirim Öden digini bilgileriniz için şimdiden teşekkür ler

Sisteme de gözükür.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Bülbül Ülbül - 07.10.2016 19:49:54
İyi akşamlar Çeyiz Parası için 2 ay önce başvuru yaptım hesabıma nezaman yatar ve hesabıma yattığını nasıl öğrenirim şimdiden teşekür ler

Kurum önce size ptt ile açıklama gönderir.Evrak takipten de izleyebilirsiniz.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Özdemir Zdemir - 17.10.2016 10:56:27
İyi günler yaşar bey ne ceyiz parasi için başvuru yapmıştım yatmadi ve 170 arayip sorduğum da 2013. Te sigortalı işte çalışmışim 6 ay ve sigortaya haber vermemiş im verilmesi gerek tigini bilmiyordum otamatik olarak düşer zannediyor dum ve aldığım para asgari ücretin altınday sa alcagi mi söylediler ne yapmam gerekiyor alabilmek için bilgi verir seniz çok sevinirim teşekkür ler şimdiden

Yetim maaşı alıyorken nikah yapanlara ceyiz parası ödenir.Sigortalı işe girince de yetim maaşı kesilir.Çıkış yapıp yetim maaşı bağlatıp öyle nikah yapmanız gerekirdi.Bu nedenle bir işlem yapamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Özdemir Zdemir - 17.10.2016 13:23:24
2013 te çalışmış tim 6 ay sözlesmeli nikahim 2016 11 ağustosta yapıldı ve o tarihte yetim maaşı alıyor dum ve 2013 Te alışmış olmam ceyiz parasi almama engel mi

Engellemez.Yetim maaşınız bağlı iken nikah yapmışsınız.Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ayşe Yşe Özdemir Zdemir Zdemir - 17.10.2016 23:41:24
Yasar bey verdiginiz bilgiler için çok teşekkür ler biraz da olsa için rahatladı

İyi günleriniz olsun.

Cevaplayan: Esra Yalcin - 18.10.2016 00:10:09
Ben bekar kizim ne zaman evlenecegim belli degil annem vefat etmis annem ölmeden önce çalisiyordum. ben evli olmasamda ceyiz parasi yada ayilik bir para alabilirmiyim?

çeyiz parası yetim maaşı alırken nikah yapan kızlara verilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatma Aksu - 19.10.2016 17:54:23
iyi günler bu dilekçe de geçen tahsis numarası nedir maaş kartlarında yazıyor mu acaba...

E devlet şifresi ile sisteme girerseniz maaş bölümünde yer alır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emel Güner - 28.11.2016 17:18:51
Merhaba babam vefat ettikten sonra 2 ay yetim aylıgı aldım gectiğimiz hafta evlendim aylık alırken evlendiğiö için çeyiz parası alabiliyorum ama şöyle bir konu var sigortalı bir işe girme durumum var başvuru yaptıktan sonra çeyiz parası hesabıma geçmeden sigortalı calısırsam para ödenmeme gibi bir durum olurmu yada geri isterlermi? Yani örneğin yarın ceyiz parasına basvuru yapsam 2 gün sonra sigortam başlasa sorun olurmu? Teşekkürler

Geri istenmez.Yetim maaşı alırken nikah yaptığınız için.Mürcattan sonra çalışmaya başlamnızda bir sakınca olmaz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ravza Resul - 16.12.2016 21:38:20
Ben emekli sandığına göre alıyorum galiba babamdan aldığım maaş 420 ben ne kadar alabirim?
Yardımcı olurmusunuz

Cevaplayan: Ayşe - 21.12.2016 18:01:07
Üvey kızım evlendi ve çeyiz parası alacak.Onun kesilen maaşı benim maaşım üzerine eklenecek mi?Yoksa 24 ay daha yetim Aylığı alacak şekilde bizden her ay kesilecek mi?

24 ay sonra eklenir.

Cevaplayan: Caziye Ustun - 09.02.2017 21:10:36
İyi akşamlar benim babam 2008 de vafet etti 2 yıl emekli maaş 2011 den beri ssklı calişyorum ceyiz parası albilyormuyum

Yetim maaşı alırken nikah yapan kız çocuklarına ceyiz parası verilir.

Cevaplayan: Ayşe Yşe Özdemir Zdemir Zdemir - 21.02.2017 19:01:17
İyi akşam lar yasar bey ben 2016 22 ağustos tarihinde nikah parasi için başvuru yaptım ve hala Öden medi nekadar bi sürede ödeniyor

Durumu SGK nun internet sitesinde bulunan bilgi edinme birimine yazınız.15 gün içinde bilgi verilir
Yaşar Gönenç
https://uyg.sgk.gov.tr/bilgiedinmebasvuru

Cevaplayan: Ayşe Yşe Özdemir Zdemir Zdemir - 25.02.2017 13:06:25
İyi günler yaşar bey ben ceyiz parasi yatmadi onun la ilgili bilgi almak istemiş tim siz de ssk nin internet sitesin den bilgi eninme kurumuna yazmamı söylemiş tiniz ama o siteye girdim başvuru numarasi istedi ama bana öyle bi no verilmedi nerden alabilirim şimdiden teşekkür ederim

Baş vuru numarasını verir sizden istemez.

Cevaplayan: Havva Demir - 01.04.2017 13:29:34
Merhaba baba 2007 yılında vefat etti bende 2008 yılında evlendim.malulen emekli oldu ve aylığını anne ve kız alma şansı varmış bunu annem aldığı için kıza belirli bir miktarda para birincisi olmuş bir sene icinde . para bankaya yatıyor bir hafta içinde bakya gidiyorum ama para geri dondu deniyor bunun üzerine hem kızlık soyad hem de suanki soyadları dilekçe veriyorum ama cevabi gelmedi ben bunu bir yerde duydum geri alma şansın var denildi ne yapmam lazim şimdiden tskler

Cevaplayan: Ayşenur Durmuş - 10.04.2017 17:39:53
Babam 2006 emekli sandığından emekli oldu . 2016 da babamı kaybettik 504 lira yetim aylığı bağlandı bana. Benim anlamadığım 12 aylık mi yoksa 24 aylık mi para alacağım . Şimdiden teşekkürler

Emekli Sandığı olması dolayısıyla kız çocuğuna ödenen çeyiz parası ölüm aylığının 12 aylık tutarı kadar oluyor.
Bilginize.
Yaşar GönençCevaplayan: Burcu Onder - 17.04.2017 13:00:26
Calistigim yerden Çeyiz parası almak için anne veya babanın ölmesi mı gerekiyor

Yetim maaşı alırken evlenen kız çocukları ceyiz parası alır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Burcu Onder - 17.04.2017 13:15:23
Ama benim annem babam sağ hayattar cÇeyiz parası alamıyormuyum

Alamazsınız.


Cevaplayan: İrem Dursun - 20.06.2017 18:53:50
Iyi gunler, babam 1 ay once vefat etti.Sagliginda emekli maasi baglanmamisti,sigortali calisandi.4500 sigortali gunu var.annemle babam ayrilar.universitede okuyan erkek kardesim var 20 yasinda. Ben 26 yasinda kizim bir kac ay sonra evlenicem, calismiyorum.
1.Eger ikimiz de (ben ve kardesim) yetim ayligi icin basvurursak her birimzin alacagi maas yuzde kac olur?
2.Ceyiz parasi almam halinde kardesimin maasi ilk 2 sene ve sonrasinda nasil degisir?
3.Eger sadece kardesim yetim ayligina basvurursa alacagi maas yuzdesi ne olur?
Beni daha iyi anlamaniz icin merak ettigim su ki ben ceyiz parasi aldigimda eger kardesime maddi olarak zararim dokunacaksa, sadece onun yetim ayligi almasi alinacak toplam para acisindan (5 yil boyunca-25 yasina kadar ) daha mantikli ise kendime aylik baglatmayip ceyoz parasina basvurmayacagim. Yukarida sormus oldugum 3 soruyu farazi maaslarla sayisal olarak orneklerseniz daha iyi anlamama yardimci olursunuz. Pesinen tesekkur ederim. Saygilar.

Sayın İrem Dursun
İki yetim olduğunuzdan maaş %40 %40 şeklinde paylaştırılır.Tek yetim kalındığında ise %50 olur.
Sizin mutlaka ceyiz parası alamanız gerekir.24 ay sonra kardeşinizin yetim maaşı %40 dan %50 ye çıkartılır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Esin Kabahar - 19.07.2017 17:36:38
Merhaba ben 10senelik evliyim ceyiz parası almadım bilmiyodum yeni ögrendim evlendigimde babam hayattaydı şuan babam vefat edeli 3 sene oldu bende ceyiz parası alabilirmiyim öyle bir yetkim var mı banada bir yardımcı olursanız com sevinirim

Yetim maaşı alırken evlenene çeyiz parası verilir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sinem Hilal İlal - 15.08.2017 02:44:09
İyi günler ben evleneli 20 gün oldu. Çeyiz parası için SGK ya gidip dilekçe vericem. Ama nüfus müdürlüğüne gidip henüz nüfus cüzdanımı yeniletmedim. SGK ya çeyiz parası için başvurmaya giderken evlilik cüzdanıyla gitmem yeterli olur mu yoksa nüfus cüzdanımın değişmiş olması mı gerekir merak ediyorum ??

Sayın Sinem Hilal
Aşağıdaki dilekçe örneği doldurulup kuruma verilmesi gerekir.Yaşar Gönenç
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…..………...Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
…..………...Sosyal Güvenlik Merkezine


Kurumunuzdan …………………………… tahsis numarası ile gelir/aylık almaktayım.

…./…./20… tarihinde evlenmem nedeniyle tarafıma evlenme ödeneği ödenmesini arz ederim.…./…./20…
Adı Soyadı
İmza


T.C. Kimlik No
(Sosyal Güvenlik Sicil No)
:
Adres :
Telefon :
:EK: Evlenme Cüzdanı Örneği
Cevaplayan: Jale Karayalcın - 16.08.2017 15:42:46
merhaba ben ve annem 2008 den önceye kadar babamdan maas alıyorduk ancak 18 yasını doldurmadıgım için maasımı vekılım olarak annem alıyordu.daha sonra sıgortalarda 3000 tl ye kadar bırıkmış bır maas cıktı 18 yasından sonra bırıkmış .ben bunu aldım ,ancak çalıştıgım için ve sigortalı oldugum için maasım kesıldı.daha sonra çalışmaya devam ettım evlendım.ama çeyız parası almadım .suan 3 buçuk yıldır evlıyım hakkım oldugunu ögrendım basvuru yapabılırmışım .pekı gerçekten haksahıbımıyım.suan çalışmıyorum .bır sigorta kapsamındada degılım


Çeyiz parası almak için yetim maaşı alırken nikah yapmanız gerekirdi.Siz çalışırken nikah yapmışsanız çeyiz parası alamazsınız.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Emine Balasar - 17.08.2017 23:58:10
19.07.2017 tarihinde evlilik yaptım çeyiz parası için başvuru yapmıştım ne zamana kadar sonuçlanır ve maaş aldığım bankaya mı yoksa devlet bankasına mı yatar lütfen bı cevap

Bu ay içinde size ptt ile bilgi gönderilir.Sistemde de gözükür.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hulya Ulya Çakır - 11.09.2017 19:14:39
ben 2002 yılında eşimden ayrıldım 2014 yılında babam öldü onun ssk maaşını alıyordun3sene dir boşanmış olduğum eski eşimle anlaıp tekrar evlendim2017 30-3-2017de eşim şeker hastası olduğu için ben çeyiz parası için müracat ettim araştıma aşamasında diye kağıt geldi 6 aydır bekliyorum cevap gelmedi acaba bana çeyiz parası verilmiyecekmi lütfen cevap verin

Sayın Hülya Çakır
BOŞANDIĞINIZ EŞİNİZLE YENİDEN EVLENİRSENİZ ÇEYİZ PARASI YOK

5510 sayılı Kanunda boşanılaneşle yaşayanların aylıkların kesileceği öngörülmüş. Ancak, SGK kendini Kanunyerine koyup, yıllar önce eşinden boşanan ve herhangi bir nedenle boşandığıeşle yeniden evlenenlere çeyiz parası ödemiyor.

Çeyiz parasının ödenmesindeki önkoşulu yukarıda belirttik. Evlenmesi nedeniyle yetimin aylığı kesiliyorsa,almakta olduğu aylığın 24 katını talep etmesi halinde çeyiz parası olarak vermekzorundasınız.

Gelin görün ki SGK olmaz diyor veuzun yıllar yetim aylığı ödediği kişinin eski eşiyle evlenmesi durumunda, bunuda muvazaa olarak değerlendirip Kanuna aykırı bir şekilde olayı denetime tabitutarak çeyiz parasını vermiyor.

Boşandığın eşle birlikte yaşama diyen SGK, bu defa da boşandığın eşle yeniden evlenme diyor.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Özge Çelik - 24.09.2017 14:28:29
Ben 13.09.2017 tarihinde evlendim dilekçe ve aile cüzdanı fotokopisini ilgili kuruma gönderdim nekadar sürede işleme girer ve tahmini nekadar sürede çeyiz parası elime geçer?

3 ay kadar sürdüğü oluyor

Cevaplayan: Özge Can An - 26.10.2017 01:55:30
Merhabalar ben ilk evliliğimi yaptığımda babam sağdı sonra 3 yıl sonra boşandım boşandığım da vefat etmişti şuan yetim aylığı alıyorum 1 ay sınra evlenicem çeyiz parası alabilir miyim??

Yetim maaşı alırken evlenenlere ceyiz parası ödenir.SGK na Baş vuru yapmanız gerekir.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sultan Sarıbacak - 30.11.2017 17:05:45
babam bakkurdan emekli vefat ettikten sonra yaşım tutmadıgı için annem aldı maaşı17 yaşında evlendim sonra 7 yıl sonra ayrıldım sigartalı çaşmaya başladım aradan 10 yıl geçti tekrar evlendim 4 yıl oldu çeyiz parasını alma şansım varmıdır cvp verirseniz sevinirim

Malesef yok.Çeyiz parası almak için yetim maaşı alırken nikah yapmanız gerekir.Önce yetim maaşını bağlatacaksınız nikahtan sonra da müracat edeceksiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gülizar Erdoğan - 05.12.2017 20:48:40
Babamdan yetim maaşı alıyorum maaşımda kredi kesintisi var yinede evlenince çeyiz parası alabiliyormuyum ve yaşım 40 beni bilgilendirirmisiniz

Çeyiz parası alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hatice Yaylagul - 19.12.2017 16:49:05
Merhaba
Çeyiz parasına başvuru yaptıkdan ne kadar sonra işe başlanabilir.


Çeyiz parası almak için yetim aylığı alıyorken nikah yapılması gerekir. Kuruma baş vurum kayıtlara girmesi ve işlem yapılmasın dan sonra çalışmaya başlıyabilirsiniz.

Cevaplayan: Venüs - 02.01.2018 22:52:34
Merhabalar çeyiz parası için başvuruda bulındurm sadece iadeli tahhüt geri geldi.170 i arayıp sorgulattım, işleminiz başlatılmış dediler ama 3ay geçti hala ses yok. Başka nasış Bilgi alabilirim acaba?

Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
http://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatma Şeker - 09.03.2018 11:24:18
Ben 12 martta evlenicem ama bankada kredim var benim ceyiz paramı banka kesip oraya kesermiCevaplayan: Nur - 15.03.2018 15:14:58
Babamdan dolayı yetim maaşı alıyorum emekli sandığından. Kardeşim ve annemin maaşında artış olurmu.tek bir çocuğa mi çeyiz parası veriliyor.birde kredim var çeyiz param kesilir mi

Anneniz %50 dul maaşı sizler de %25 %25 yetim maaşı alıyorsunuz.
Siz almadığınız da %60 %30 şeklinde dağılım olur %10 devlete kalır.
Yetim maaşı alırken evlenen kızlara verilir.kaç kişi yetim maaşı alıyorsa onlar da evlendiğinde alır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nur - 15.03.2018 15:44:07
Tsk ederim yaşar bey.
Peki kredim var çeyiz parasindan kesinti olurmu

Bir sorun yaşamazsınız.

Cevaplayan: Gülay Ülay Keskin - 15.03.2018 16:08:00
Emekli sandığından yetim maaşı alıyorum 12 ay kesinti olurmu anne ve kardeşlerimin maasinda 12 ay sonra mı artış olur

Evet

Cevaplayan: Kübra Yıldız - 03.04.2018 13:35:11
Merhaba ben 1994 doğumluyum babam ben 7 yaşındayken vefat etti o zamandan beri annemle maaş alıyoruz. 2017 ekimde evlendim ve çeyiz parası için başvuru yaptm ptt den alma haber kartı geldi. Ne kadar para alacağım ve ne zaman nerden alabilirim.?

Bütün ptt lerden çekebilirsiniz. 24 aylık tutarındadır.(Aylığınızın 24 katı)
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kübra Yıldız - 04.04.2018 13:36:39
Teşekkürler yaşar bey.

Alma haber kartının gelmesi paranın yattığı anlamınamı geliyor. Kart benim elimde şuan o kartla gidip çekebilirmiyim.

Çekebilirsiniz.

Cevaplayan: Kübra Yıldız - 05.04.2018 00:00:06
Bugün ptt aradım paranız henüz yatmamış dediler. 08.03.2018 de başvuru yaptım alma haber kartı 16.03.2018 bana ulaştı. Paranız henüz yatmamış dediler neden acaba?

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günleri vardır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Kübra Yıldız - 06.04.2018 14:35:06
Tahsis numarasına nereden bakabilirim acaba?

Maaş bağlandıktan sonra sistemde gözükür.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Seher Çiftçi - 08.04.2018 21:58:46
Babam vefat etti annem dedemin Bağkur maaşını alıyor bu halde ben Çeyiz parası alabilir miyim

Yetim maaşı alan ancak ceyiz parası alır.Bu nedenle siz alamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Elif Aksan - 08.05.2018 11:32:07
İŞTEN AYRILDIM. İŞSİZLİK MAAŞI VE YETİM AYLIGI ALIYORUM ŞUAN. EYLÜLDE EVLENECEĞİM İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN ÇEYİZ YARDIMI ALABİLİRMİYİM ?

Yetim aylığı alırken nikah yaparsanız çeyiz parası alırsınız.İşsizlik maaşı engel değil.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Sumeyra Kotan - 09.05.2018 16:32:38
Mrb ben ailemden dul yetim ayligi aliyom hesapladim 24 ayi 8bintl veriyo kimileri 16 bin 12 bin aliyo ben alamazmiyim

Almış olduğun yetim maaşının 24 katı tutarında alırsınız.(Bağ-kur ve SSK ise) Emekli sandığı(memur) 12 aylık tutarındadır.
Yaşar Gönenç

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın

Etiketler : Ceyiz Parası