facebook azbuz twitter ff su wlive delicious Paylas

SPONSOR REKLAMLAR
Cevapla Yeni Konu
14.09.2010 22:02:25
Metin Gönenç
Çeyiz Parası Nasıl Alınır
Yaşar Bey ceyiz parası hakkında açıklama yaparmısınız.Teşekkürler


Cevapla Yeni Konu
14.09.2010 22:08:17
Yaşar Gönenç
SGK ÇEYİZ PARASI NASIL ALINACAK?

01/03/2010
Merak edilen çeyiz parası ile ilgili SGK uygulamalarını soru cevap şeklinde Hazırladık:

SORU – 1: Çeyiz parası almak için nereye ve hangi belgelerle müracaat etmek gerekir ve çeyiz parası elden mi bankadan mı alınır?

CEVAP – 1: Çeyiz parasını alacak kız çocukları eğer 4/a (hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığı) ve 4/b (kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılığı) sigortalılığı kapsamında iseler ya da 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memurluğa başlayanların kız çocukları iseler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.

Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişi (vekili de olabilir) dilekçe ile:

a) 4/a(SSK’lılar) ve 4/b(Bağ-Kurlular) kapsamındakiler , SSK ve BAĞ-KUR (4/a-4/b) Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi,

b) 4/c (Devlet Memurları) kapsmında olanlar Devlet Memurları Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi

İlgili illerdeki SGK il müdürlüklerine veya SGK merkez Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası almak için yukarıda belirttiğimiz yerlere bir dilekçe* ile birlikte müracaat edilmesi gerekir. Dilekçe ekinde evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ya verilmesi gerekir. Nüfus kütüğüne işlenen evlilik işlemleri için ise, evlenme cüzdanının verilmesine gerek yoktur.

Çeyiz parasının elden alınması imkanı yoktur. Müracaat eden kişilerin ya kendileri tarafından açtırılan banka hesap numaralarına ya da SGK tarafından ikametlerine en yakın yerde açılacak banka hesap numaralarına yatırılmaktadır.

SORU – 2: Çeyiz parası alınmasında herhangi bir süre ve zamanaşımı şartı var mıdır?

CEVAP – 2: Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.

SORU – 3: Çeyiz parası almak için ne zaman müracaatta bulunulmalı ve çeyiz parasının başlangıç tarihi ne zamandır?

CEVAP – 3: Çeyiz parası almak için nikah tarihinden sonra başvuru yapılmalıdır. Çünkü çeyiz parası almak için kişinin evlenmiş olduğunun resmi bir belgeyle (nüfus kütüğü veya evlilik cüzdanı vb.) kanıtlanması gerekmektedir. Çeyiz parası, başvuru yapılan tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren alınmaya başlanmaktadır.

SORU – 4: Çeyiz parası yalnızca bir evlilik için mi alınabilir?

CEVAP – 4: Çeyiz parası bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bir sosyal güvenlik ödeneğidir. Çeyiz parasının birden fazla alınması mümkün olmamakla birlikte, ilk evlilikte alınması şartı da yoktur.

SORU – 5: Bir işverenin yanında sigortalı çalıştığı için müteveffa babasından yetim aylığı alamayan kız çocuğu işten çıkıp akabinde yetim aylığına bağlanıp ta evlenirse, çeyiz parası alabilir mi?

CEVAP – 5: Çeyiz parası almak için önemli olan husus, kız çocuğunun yetim aylığı alıyor olupta söz konusu bu aylığının evlenecek olması dolaysıyla kesilmesi gerektiğidir. Aksi takdirde, her evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmemektedir. Bu nedenden dolayı, işten ayrılıp ta yetim aylığı almaya başlayan ve yetim aylığı alırken evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmektedir. Ancak, yetim aylığına müstahak olduğu halde aylık almadığı bir devrede evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmesi mümkün değildir.

SORU – 6: Çeyiz parası alıp aylıktan çıkanların geride kalanlarının aylıkları ne zamandan itibaren güncellenmektedir?

CEVAP – 6: Çeyiz parası alan bütün 4/a sigortası kapsamındaki kişiler, 4/b sigortası kapsamındaki kişiler ile 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memur olan kişiler üzerinden çeyiz parası alan kişiler aylıktan çıktıklarında, aylık kapsamında kalan diğer hak sahiplerinin aylıkları 24 ay geçtikten sonra arttırılır. Örnek olarak, ölen bir SSK’lı kocanın geride aylık alan bir eşi bir de kız çocuğu varsa ve kız çocuğu çeyiz parası alarak aylıktan çıkmışsa annenin aylığı yüzde 25 oranında 24 ay geçtikten sonra arttırılır.

Çeyiz parasını 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kapsamında çeyiz parası alarak aylıktan çıkan alan kişilerin aylık kapsamında kalan ana, baba, eş ve kardeşlerinin dul ve yetim aylıkları ise, 12 aylık sürenin geçmesi beklenilmeden hemen arttırılır.

SORU – 7: Çeyiz parası alarak dul veya yetim aylığı kapsamından çıkan bir kişi evlilik tarihinden birkaç ay sonra bir işyerinde çalışmaya başlarsa almış olduğu çeyiz parasını SGK bu kişiden geri ister mi?

CEVAP – 7: Yetim aylığı alan kız çocuğunun aylığının evlenme nedeniyle kesilmesi durumlarında çeyiz yardımı verilir. Yani aylığın evlilikten önce herhangi bir nedenle kesilmemesi ve devam etmesi gerekir. Bunun dışında çeyiz yardımını aldıktan sonra isterse bir ay sonra bile sigortalı olarak bir işte çalışsa dahi, verilen çeyiz yardımı geri alınmaz. Çeyiz yardımında evlilikten sonraki değil, evlenmeden önceki çeyiz yardımı almak için gerekli şartların taşınıyor olması önemlidir.

SORU – 8: Vefat eden annesi üzerinden yetim aylığı alırken, aylığı evlenmesi nedeniyle kesilen ve SGK’dan iki yıllık maaş tutarında çeyiz parası alan bir kişi iki yıl boyunca annesi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilir mi?

CEVAP – 8: 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesinde, çeyiz parası alan kız çocuklarının 24 ay boyunca genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılacakları belirtildiği için, çeyiz parası alan kız çocukları da iki yıl boyunca aylık aldıkları kişi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilirler. Ancak, çeyiz parasını 12 aylık tutarında alan, yani 5434 sayılı Kanun’un 90. maddesi kapsamında çeyiz parası alanların evlilik tarihinden itibaren 12 ay daha sağlık yardımlarından yararlanma olanakları yoktur.

SORU – 9: 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’dan yetim aylığı alan kız çocuğu 1 Ekim 2008’den sonra evlenirse bu kız çocuğuna da çeyiz parası verilebilir mi?

CEVAP – 9: SGK’nın 2008/96 sayılı Genelgesi’nde; “Bağ-Kur sigortalılarından ölüm tarihi 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) önce olanların hak sahibi kız çocuklarının Kanun’un yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da Kanun’un 37. maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilecektir.” hükmü gereğince, soruda belirtilen durumdaki Bağ-Kurlunun kız çocuğuna da çeyiz parası verilecektir.

SORU – 10: Emekli Sandığından evlenme ikramiyesini 12 ay üzerinden almıştım, yeni çıkan yasadan yararlanarak 24 ay üzerinden alabilir miyim?

CEVAP – 10:Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aylığa girdiğiniz için evlenme ikramiyeniz 12 ay üzerinden ödenmiştir.

01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.

01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.Cevapla Yeni Konu
30.12.2010 17:19:57
Deniz Cevizci
hem annemden emekli sandığından hemde babamdan bağkur üzerinden maaş alıyordum şuan evlendim her ikisindende çeyiz parası alırmıyım yoksa yanlız birinden mi almam gerekiyor

Sayın Deniz Cevizci
Ceyiz parası bir sefer alınır.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
31.12.2010 15:07:36
Deniz Cevizci
annem emekli hemşireydi 2005 te vefat etti ve bu tarhten itibaren maaş almaya başladım ekim 2010 da evlendim maaşımın kaç katı tutarında çeyiz parası alabilirim?bağkur ve ssk da 24 katı çeyiz yardımı alınırken emekli sandığında neden 12 katı olarak geçiyor kurumlar birleştiğine göre ayrım olmaması gerekmiyor mu?


Evlenme Ödeneği, Çeyiz Yardımı Hakkında
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK)’dan yetim aylığı almakta olan kız çocuklarının evlenmeleri halinde hem aylıkları kesildiği için hem de evliliklerine destek olmak için kendilerine bilinen adıyla “Çeyiz Parası”, 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesi gereğince “evlenme yardımı” ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında yeniden düzenlenerek evlenme yardımıyla, eski Bağ-Kur yeni 4/b sigortalıların yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına da çeyiz parası verilmeye başlanmıştır. Sosyal Güvenlik Reformundan önce devlet memuru olanların eş ve analarına, yetim çocuklarına 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu doğrultusunda çeyiz parası ödenecektir. Hem eski sigorta kolları açısından hem de yeni dönemdeki göre çeyiz parasını incelersek,
a) Devlet Memurlarını Yönünden:
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 90. Maddesi’ne göre, “Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla, anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.” Emekli Sandığı’ndan eş veya çocuklarından dolayı dul ve yetim aylığı alan eş, kız çocuk ve anaya evlenmeleri durumunda bir defaya mahsus olarak almakta oldukları aylığın 12 katı tutarında çeyiz parası (evlenme yardımı) verilir. Çeyiz parası bir defaya mahsus olduğu için sonraki evliliklerde ikince defa çeyiz parası (evlenme ikramiyesi) ödenmez. Evlenmesi sonucu aylığı kesilen eş, ana veya kız çocuğundan dolayı diğer hak sahiplerinin almakta oldukları aylıkları 12 aylık süre beklemeden yeniden düzenlenerek artırılır. Ancak 12 aylık süre dolmadan evlilik son bulursa 12 aylık süre dolmadan tekrar aylık bağlanmaz.
Diğer taraftan, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen ancak 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, 10 tam yıl fiili hizmet süresi bulunmadığı için dul ve yetimlerine aylık bağlanamamış olanlardan en az 1800 gün prim (5 yıl fiili hizmet süresi) olanların dul ve yetimlerine yeni dönemde 5510 sayılı Kanun kapsamında dul ve yetim aylığı bağlanabiliyor. Bu şekilde hizmet azlığı nedeniyle aylık bağlanamayan ancak 5510 Sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanmış kız çocuklarının evlenmeleri halinde almakta oldukları aylıkların 24 aylık tutarı kadar çeyiz parası verilir. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında memuriyete tabi olanlar için yukarıdaki hükümler uygulanacaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ilk defa memur olanlar için, yeni dönemdeki hükümler uygulanacaktır.
b) Eski SSK ve Eski Bağ-Kur Yönünden:
Eski SSK kapsamındaki çeyiz parası (Evlilik yardımı) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Ek 12. Maddesine göre, sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere, aldıkları aylık ve gelirlerin 24 aylık tutarı çeyiz parası (Evlilik yardımı) olarak verilirdi. 24 aylık süre içersinde evlenmenin son bulması durumunda, 24 aylık süre tamamlanıncaya kadar hak sahibi kız çocuklarına aylık bağlanmayacağı gibi, 24 aylık süre içerisinde diğer hak sahiplerinin aldıkları aylık ve gelirlerinin oranı da artırılmazdı.
Eski Bağ-Kur sigortalılar yönünden 1479 Sayılı Kanun’da evlenme yardımı (çeyiz parası) ödenmesi yönünde bir hüküm bulunmadığı için, ölen Bağ-Kur sigortalıların yetim aylığı almakta olan kız çocuklarına çeyiz parası ödenmezdi.
Eski SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar için yeni dönemdeki hükümler uygulanacaktır.
c) Yeni Dönem (5510 Sayılı Kanun):
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 37. Maddesi ile belirlenen evlilik yardımı, 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında yetim aylığı alan, evlenmeleri nedeniyle gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarının evlenmeleri ve talepte bulunmaları durumunda aldıkları aylık ve gelirlerinin iki yıllık tutarında evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. Evlilik yardımı alan kız çocuğunun aylığı kesildiği tarihten itibaren iki yıllık süre içinde boşanması veya dul kalması nedeniyle yeniden hak sahibi olması durumunda, 2 yıllık süre tamamlanıncaya kadar aylık ve gelir bağlanmaz. Ancak bu durumda olanlar genel sağlık sigortası kapsamında sayılırlar.
Evlenme ödeneği verilmesi durumunda, 24 aylık sürenin dolmasından sonra, diğer hak sahiplerinin aylık ve gelirleri yeniden belirlenir.
Evlilik yardımı bir defaya (bir evliliğe) mahsus olarak verilmekte olup, istenilen evlilikte alınabilir. Yani ister ilk evlilikte, isterse ikinci evliliğinde kız çocukları alabilirler.
Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişinin veya vekilinin dilekçe ile
- 4/a(SSK’lılar) ve 4/b(Bağ-Kurlular) kapsamındakiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na
- 4/c (Devlet Memurları) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na
başvurmaları gerekmektedir…Cevapla Yeni Konu
31.12.2010 15:34:41
Deniz Cevizci
YANİ BENİM ALICAĞIM TUTAR EMEKLİ SANDIĞINA GÖRE 24 KATI MI 12 KATIMI KAFAM KARIŞTI ?

01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.

01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.

YASAL DAYANAK : 5510 sayılı Kanun 37. maddesi

5434 sayılı Kanunun 90. maddesiBilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
31.12.2010 17:41:39
Deniz
annemden 2005 itibariyle 420 tl maaş alıyorum buna göre 2010 ekimde evlendiğime göre ne kadar evlenme ödeneği alıcam tam olarak miktar olarak yazarmısınız?teşekkürler

Deniz 24 aylık tutarında ceyiz yardımı alırsınız


Cevapla Yeni Konu
06.01.2011 15:00:01
Mehtap Kınacı
1996 dan itibaren babamdan ölümünden dolayı yetim maaşı alıyorum eylül 2010 da evlendim ne kadar çeyiz parası alabilirim tşkleer

Sayın Mehtap Kınacı

Yetim maaşınızın 24 katı tutarında çeyiz parası alırsınız.Bilgilerinize.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
06.01.2011 15:04:49
Mehtap Kınacı
1996 dan itibaren babamdan ölümünden dolayı yetim maaşı alıyorum eylül 2010 da evlendim ne kadar çeyiz parası alabilirim tşkleerCevapla Yeni Konu
11.01.2011 16:49:09
Hasret Tufan
merhaba 1990`dan beri babamdan dolayı emekli sandığından yetim aylığı almaktayım. adana sgkya bilgi edinmek için gittiğimde emekli sandığı çeyiz yardımı vermiyor dediler. doğruluk payı var mı yoksa bende alabilir miyim?

a) Devlet Memurlarını Yönünden:
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 90. Maddesi’ne göre, “Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş ve kız çocuklarla, anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.” Emekli Sandığı’ndan eş veya çocuklarından dolayı dul ve yetim aylığı alan eş, kız çocuk ve anaya evlenmeleri durumunda bir defaya mahsus olarak almakta oldukları aylığın 12 katı tutarında çeyiz parası (evlenme yardımı) verilir. Çeyiz parası bir defaya mahsus olduğu için sonraki evliliklerde ikince defa çeyiz parası (evlenme ikramiyesi) ödenmez. Evlenmesi sonucu aylığı kesilen eş, ana veya kız çocuğundan dolayı diğer hak sahiplerinin almakta oldukları aylıkları 12 aylık süre beklemeden yeniden düzenlenerek artırılır. Ancak 12 aylık süre dolmadan evlilik son bulursa 12 aylık süre dolmadan tekrar aylık bağlanmaz.
Diğer taraftan, 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen ancak 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre, 10 tam yıl fiili hizmet süresi bulunmadığı için dul ve yetimlerine aylık bağlanamamış olanlardan en az 1800 gün prim (5 yıl fiili hizmet süresi) olanların dul ve yetimlerine yeni dönemde 5510 sayılı Kanun kapsamında dul ve yetim aylığı bağlanabiliyor. Bu şekilde hizmet azlığı nedeniyle aylık bağlanamayan ancak 5510 Sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanmış kız çocuklarının evlenmeleri halinde almakta oldukları aylıkların 24 aylık tutarı kadar çeyiz parası verilir. 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında memuriyete tabi olanlar için yukarıdaki hükümler uygulanacaktır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ilk defa memur olanlar için, yeni dönemdeki hükümler uygulanacaktır.


Cevapla Yeni Konu
12.01.2011 08:23:56
Hakkı Yıldı
9.01.2011 de evlendik, karı ve koca olarak fiili olarak çalışıyoruz .Evlenme yardımı alabilirmiyiz.alabilirsek ne şekilde başvuru yapmalıyız.Not:İkimizde yetim aylığı almıyoruz.


Cevapla Yeni Konu
16.01.2011 16:12:28
Aynur Altunsoy
1996 yılında evlendim.annemden bağkurluyum ama benim o zamanda ceyiz parasından haberim olmadı.şu an maddi durumum iyi değil acaba başvursam alabilirmiyim.

Sayın Aynur Altunsoy
Bağ-Kur’dan yetim aylığı alırken evlenen kız çocukları 1 Ekim 2008 tarihinden sonra evlenmeleri halinde iki yıllık aylık tutarını bir defaya mahsus çeyiz parası olarak alacaklar.Bu nedenle siz alamazsınız.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
28.01.2011 10:32:34
Betül Karademir
1990 Yılında babamı kaybettim ve bağ-kurdan 18 yaşıma kadar maaş alıyordum. 18 Yaşından sonra kesildi. Şuan SSK`li olarak bir işyerinde çalışıyorum ve yakın bir tarihte evleneceğim. Çeyiz parası alma hakkım var mıdır? Ve nekadar çeyiz parası alırım.


Merak edilen çeyiz parası ile ilgili SGK uygulamalarını soru cevap şeklinde Hazırladık:

SORU – 1: Çeyiz parası almak için nereye ve hangi belgelerle müracaat etmek gerekir ve çeyiz parası elden mi bankadan mı alınır?

CEVAP – 1: Çeyiz parasını alacak kız çocukları eğer 4/a (hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığı) ve 4/b (kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılığı) sigortalılığı kapsamında iseler ya da 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memurluğa başlayanların kız çocukları iseler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.

Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişi (vekili de olabilir) dilekçe ile:

a) 4/a(SSK’lılar) ve 4/b(Bağ-Kurlular) kapsamındakiler , SSK ve BAĞ-KUR (4/a-4/b) Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi,

b) 4/c (Devlet Memurları) kapsmında olanlar Devlet Memurları Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi

İlgili illerdeki SGK il müdürlüklerine veya SGK merkez Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası almak için yukarıda belirttiğimiz yerlere bir dilekçe* ile birlikte müracaat edilmesi gerekir. Dilekçe ekinde evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ya verilmesi gerekir. Nüfus kütüğüne işlenen evlilik işlemleri için ise, evlenme cüzdanının verilmesine gerek yoktur.

Çeyiz parasının elden alınması imkanı yoktur. Müracaat eden kişilerin ya kendileri tarafından açtırılan banka hesap numaralarına ya da SGK tarafından ikametlerine en yakın yerde açılacak banka hesap numaralarına yatırılmaktadır.

SORU – 2: Çeyiz parası alınmasında herhangi bir süre ve zamanaşımı şartı var mıdır?

CEVAP – 2: Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.

SORU – 3: Çeyiz parası almak için ne zaman müracaatta bulunulmalı ve çeyiz parasının başlangıç tarihi ne zamandır?

CEVAP – 3: Çeyiz parası almak için nikah tarihinden sonra başvuru yapılmalıdır. Çünkü çeyiz parası almak için kişinin evlenmiş olduğunun resmi bir belgeyle (nüfus kütüğü veya evlilik cüzdanı vb.) kanıtlanması gerekmektedir. Çeyiz parası, başvuru yapılan tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren alınmaya başlanmaktadır.

SORU – 4: Çeyiz parası yalnızca bir evlilik için mi alınabilir?

CEVAP – 4: Çeyiz parası bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bir sosyal güvenlik ödeneğidir. Çeyiz parasının birden fazla alınması mümkün olmamakla birlikte, ilk evlilikte alınması şartı da yoktur.

SORU – 5: Bir işverenin yanında sigortalı çalıştığı için müteveffa babasından yetim aylığı alamayan kız çocuğu işten çıkıp akabinde yetim aylığına bağlanıp ta evlenirse, çeyiz parası alabilir mi?

CEVAP – 5: Çeyiz parası almak için önemli olan husus, kız çocuğunun yetim aylığı alıyor olupta söz konusu bu aylığının evlenecek olması dolaysıyla kesilmesi gerektiğidir. Aksi takdirde, her evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmemektedir. Bu nedenden dolayı, işten ayrılıp ta yetim aylığı almaya başlayan ve yetim aylığı alırken evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmektedir. Ancak, yetim aylığına müstahak olduğu halde aylık almadığı bir devrede evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmesi mümkün değildir.

SORU – 6: Çeyiz parası alıp aylıktan çıkanların geride kalanlarının aylıkları ne zamandan itibaren güncellenmektedir?

CEVAP – 6: Çeyiz parası alan bütün 4/a sigortası kapsamındaki kişiler, 4/b sigortası kapsamındaki kişiler ile 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memur olan kişiler üzerinden çeyiz parası alan kişiler aylıktan çıktıklarında, aylık kapsamında kalan diğer hak sahiplerinin aylıkları 24 ay geçtikten sonra arttırılır. Örnek olarak, ölen bir SSK’lı kocanın geride aylık alan bir eşi bir de kız çocuğu varsa ve kız çocuğu çeyiz parası alarak aylıktan çıkmışsa annenin aylığı yüzde 25 oranında 24 ay geçtikten sonra arttırılır.

Çeyiz parasını 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kapsamında çeyiz parası alarak aylıktan çıkan alan kişilerin aylık kapsamında kalan ana, baba, eş ve kardeşlerinin dul ve yetim aylıkları ise, 12 aylık sürenin geçmesi beklenilmeden hemen arttırılır.

SORU – 7: Çeyiz parası alarak dul veya yetim aylığı kapsamından çıkan bir kişi evlilik tarihinden birkaç ay sonra bir işyerinde çalışmaya başlarsa almış olduğu çeyiz parasını SGK bu kişiden geri ister mi?

CEVAP – 7: Yetim aylığı alan kız çocuğunun aylığının evlenme nedeniyle kesilmesi durumlarında çeyiz yardımı verilir. Yani aylığın evlilikten önce herhangi bir nedenle kesilmemesi ve devam etmesi gerekir. Bunun dışında çeyiz yardımını aldıktan sonra isterse bir ay sonra bile sigortalı olarak bir işte çalışsa dahi, verilen çeyiz yardımı geri alınmaz. Çeyiz yardımında evlilikten sonraki değil, evlenmeden önceki çeyiz yardımı almak için gerekli şartların taşınıyor olması önemlidir.

SORU – 8: Vefat eden annesi üzerinden yetim aylığı alırken, aylığı evlenmesi nedeniyle kesilen ve SGK’dan iki yıllık maaş tutarında çeyiz parası alan bir kişi iki yıl boyunca annesi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilir mi?

CEVAP – 8: 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesinde, çeyiz parası alan kız çocuklarının 24 ay boyunca genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılacakları belirtildiği için, çeyiz parası alan kız çocukları da iki yıl boyunca aylık aldıkları kişi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilirler. Ancak, çeyiz parasını 12 aylık tutarında alan, yani 5434 sayılı Kanun’un 90. maddesi kapsamında çeyiz parası alanların evlilik tarihinden itibaren 12 ay daha sağlık yardımlarından yararlanma olanakları yoktur.

SORU – 9: 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’dan yetim aylığı alan kız çocuğu 1 Ekim 2008’den sonra evlenirse bu kız çocuğuna da çeyiz parası verilebilir mi?

CEVAP – 9: SGK’nın 2008/96 sayılı Genelgesi’nde; “Bağ-Kur sigortalılarından ölüm tarihi 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) önce olanların hak sahibi kız çocuklarının Kanun’un yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da Kanun’un 37. maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilecektir.” hükmü gereğince, soruda belirtilen durumdaki Bağ-Kurlunun kız çocuğuna da çeyiz parası verilecektir.

SORU – 10: Emekli Sandığından evlenme ikramiyesini 12 ay üzerinden almıştım, yeni çıkan yasadan yararlanarak 24 ay üzerinden alabilir miyim?

CEVAP – 10:Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aylığa girdiğiniz için evlenme ikramiyeniz 12 ay üzerinden ödenmiştir.

01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.

01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.

YASAL DAYANAK : 5510 sayılı Kanun 37. maddesi

5434 sayılı Kanunun 90. maddesi

(4/a-4/b SGK’ya tabi olanlar eski adıyla ssk- bağkur emeklilerinin kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadardır.)

SORU – 11:Evlenme ikramiyemi istediğim bankadan alabilir miyim?

CEVAP – 11:Evlenme ikramiyesi ödeme emri ile gönderildiği için sgk nın yaptığı anlaşma gereği sadece Ziraat Bankalarından ödenmektedir.Cevapla Yeni Konu
01.02.2011 15:42:43
Kubra Polat
yakın bı zaman once babamı kaybettım 2 yıl sonrada evlenecegım ceyız parasını nekadar alırım ve aldıgım para aıleme baglanan maastan kesılırmı

Sayın Kübra
Allah sizlere sağlıklı bir ömür versin.Yetim maaşı alan kız çocukları 24 maaş tutarında ceyiz parası alırlar.Bitiminde annenizin dul maaşı %50 den %75 e çıkar sizden başka yetim maaşı alan yoksa.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
01.02.2011 20:50:31
Kübra Polat
ıkı kardesız ben ve 16 yasında kucugum var alacagım ceyız parasının daha sonra annemın mmasından kesılecegını duydum oyle bırsey varmı aceba bıde bu ceyız parası alınan toplam maasın 24 unumu bana dusun payın 24unu kapsıyo


Cevapla Yeni Konu
17.02.2011 08:02:04
Nurcan Karaman
Ben 2009 da sigortalı olarak çalışmaya başladım.Yaklaşık 5 aydır çalışıyorum ve mayıs gibi evlenmeyi düşünüyorum.Acaba bu çeyiz parası maaşından ben de yaralanabilir miyim? Ve eger yararlanabilyorsam bu para geri ödemeli mi?Ve bu çeyiz parasını almak için evlilikten sonra ne yapmam gerekiyor? Yrdımcı olurtsanıoz sevinirim.

Ceyiz parası almak için yetim maşı alırken evlenmek gereklidir.Önce yetim maaşını bağlatılması sonra nihah yapmak gerekir.
Bilginize.
Yaşar gönenç


Cevapla Yeni Konu
05.03.2011 15:45:11
Adem Kenger
eşim ıle 02.03 2011 tarıhınde evlendık eşim eskı esının vefatından dolayı emeklı maası almakta ıdı bız evlendık ve maası kesıldı eşim eskı esınden dolayı ceyız yardımı alabılırmı

Ceyiz yardımı yetim maaşı alan kız çocuklarına verilir.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
11.03.2011 17:28:00
Mihriban Tulan
ben vandan izmire gelin geldim babamın durumu iyi olmadı için bana çeyiz bırakmadı eşimin durumuda iyi degil o yuzden çeviz yardımı istiyorum sizden kaynanamla birlikte yaşıyorum evimde yok eşyam olmadıgı için kirayada çkmyrm çok zor durumdaym ltfn siden yrdm istyrm cvbnzı bklyorm.

Malesef ceyiz yardımı alamazsınız.


Cevapla Yeni Konu
20.03.2011 21:55:42
Nevruz
selamün aleyküm ben ve 3 kız kardeşim babamdan kalma yetim maaşı alıyoruz kızkardeşimin biri 2008 öncesi evlendi bize çeyiz parası alamayacagını söyleyip vermediler 2. kız kardeşim 2010 da evlendi tekrar gittik sorduk bize nikahınızı kıydıktan sonra gelin denildi kıyıldıktan sonra gittik dilekce verin dediler verdik bir müddet sonra yine başvurduk bize bankada bir süre beklemiş maaş siz almadıgınız için geri iade edilmiş denildi vermediler memurlar hiç ilgilenmiyorlar bu konuda hep başlarında savıyorlar bizi ne yapmamız gerek birde maaşlarımız her ay farklı veriliyo yani 220 tl şuan veriliyo kişi başı iki kız kardeş alıyoruz her ay kesintili veriyorlar açıkcası maaşımız nekadar onu bile bilmiyoruz annemde vefat etti onun maaşından hiç ekleme yapılmadı aydınlatırsanız seviniriz teşekkür ederiz saygılar


SGK nun resmi sitesine e-Devlet şifresi ile girerek TC numaranızdan öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk hizmetinizi izlersiniz. Yetim maşlarınızı ve kesintileri görebilirsiniz.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
21.03.2011 03:31:50
Ayzade Ayzade
merhabalar...1986 doğumluyum ve ben doğmadan babam vefat etmiş ve benim doğumumla asker olan babamdan emekli sandığı kapsamında maaş bağlandı bana 1986 da.hala da almaktayım.babamın hizmet yılı 6 yıl olduğu için 25 yaşına girince eylül 2011 de bu yüzden maaşım kesilecek.sağlık güvencem de kesilecek mi bilmiyorum ?
ve ben eylül ayından önce evlenirsem bu yardımdan faydalanabilir miyim?veya eylülden sonra evlensem faydalanamam mı?çeyiz yardımından faydalanacak olursam ne kadar yardım alırım?
bu konularda bilgilendirirseniz çok sevinirim,ilginiz için şimdiden teşekkür ediyorum..

Yükseköğrenim gören çocuklara ise 25 yaşlarının dolum tarihine kadar yetim aylığı bağlanmaktadır.

Bu yaşların doldurulmasından sonra kesilmektedir. Ancak, çocukların başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malul ve muhtaç olmaları halinde bu aylıklar ödenmeye devam edilmektedir
Maşınız kesildiğinde sağlık hizmeti de alamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
16.04.2011 00:06:23
Hülya Akan
2004un aralık ayında babam wefat ettı 2005in mart ayında yetim maaşı almaya başladım.2011 subatta ewlendım 10 mart 2011de çeyiz parası için müracaat ettim.nezaman ve nakadar çeyiz parası alabilirim.24 aylıkmı 12 aylıkmı alırım cvbınız için tesekkurler...

24 ay tutarında


Cevapla Yeni Konu
16.04.2011 20:01:47
Hülya Akan
peki nezaman alabilirim 10 martta müracaat ettim kac ay sonra alabilirim cvp için tesekkurler


Cevapla Yeni Konu
27.04.2011 23:46:01
Sevgi Sönmez
arkdslar ben yetim maaşı alıyodum şimdi dügünüm war ewlenecem hic ceyiz parası almadım nikahtan sonra ilk maaşım yatmış ikinci maaşım yatmamış mart ayında müracaat ettm 2 ay olacak nerdeyse nezaman alabilirim bi bilginiz varmı cvp için tesekrler

Siz SGK nun internetteki sitesinde buunan Bilgi Edinme birimine yazınız.15 gün içinde cevap gelir.
Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
28.04.2011 00:44:01
Sevgi Canat
arkdaşlar ben yetim maaşı alıyodum simdi ewlenecem nikah yaptık ilk maaşım yattı ıkıncı maaşım yatmadı ceyız parası ıcınde mart ayında muracaat ettım ceyz pparamı nezaman alabılrm acaba bı bı fıkrı olan varmı tesekurler


Cevapla Yeni Konu
28.04.2011 00:59:53
Sevgi Canat
arkdaşlar ben yetim maaşı alıyodum simdi ewlenecem nikah yaptık ilk maaşım yattı ıkıncı maaşım yatmadı ceyız parası ıcınde mart ayında muracaat ettım ceyz pparamı nezaman alabılrm acaba bı bı fıkrı olan varmı tesekurler


Cevapla Yeni Konu
28.04.2011 09:42:31
Ayşe Erdoğan Rdoğan
2011 kasımda annemi ve babamı kaybettim fakat kamu görevlisi olduğum için yetim aylığı bağlanmadı.Çeviz parası alabilirmiyim.

Malesef alamazsınız.


Cevapla Yeni Konu
28.04.2011 18:09:55
Hacer Devrim
ben boşanmıştım babamın maaşını alıyodum.2 ay önce tekrar evlendim.ama maaş kartıma iki ay maaşım yatmış.bir maaş tutarını (729tl) çeksem nekadar faizi olur.

Bunu çekme aynı zaman da suçtur.


Cevapla Yeni Konu
29.04.2011 00:32:31
Hacer Devrim
ilk evliligmde çeyiz parası almamıştım şimdi müracatta bulundum 1 ay once ceyız parasını nezaman alabilirim


Cevapla Yeni Konu
29.04.2011 23:57:29
Fatma Duman
çeyiz parası müracaat etmiştim 45 gun once kac ay yada gun ıcınde gelır acaba cvp ıcın tskurler

60 gün kadar sürüyor.


Cevapla Yeni Konu
03.05.2011 00:32:56
Hayrun Nisa Erdoğan
merhaba arkadaşlar ben yetimim evleniyorum evlenme ikramiyesi için basvuru yaptım en fazla kaç ay(gün) içinde geliyor basvurumu 55 gün önce yapmıştım daha gelmedi bi fikri olan varsa cevap yazsın lutfen yardımcı olursanız sevinirim
Cevapla Yeni Konu
04.05.2011 19:43:16
Fatma Sevinç
Ben 55 gün oldu ceyiz parası için müraacat ettim nezaman gelir ve nasıl haberim olucak


Cevapla Yeni Konu
04.05.2011 23:43:41
Hülya Sönmezateş
çeyiz parası içinet müracat tim ama hiç haber gelmedi 50 gün oldu adresime mi gelir bankayamı ve hangi bankaya

Ön bilgi adresinize gelir.


Cevapla Yeni Konu
06.05.2011 16:47:08
Aslı Erdem
Merhaba herkese

Ben de babamdan yetim aylığı alıyordum, 1,5 sene önce evlendim ve aynı hafta evlilik yardımı talebinde bulundum, lakin 1,5 senedir bağkurda görüşmediğim kişi kalmadı, hepsi oyalamakta, yok şu kontrolü yapılıyor yok bu kontrol yapılıyor diyerekten 1,5 sene geçti ve biz hala bu yardımı alamadık, ben bu uygulamanın tamamiyle hurafe olduğunu söyleyebilirim. Maaşı evlendiğiniz aynı ay kesiyorlar ama sizin çeyiz paranızı vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar, biz bu evlilik yardımı sayesinde evimizin eşyalarını alabilecektik ama mağduruz ve kesinlikle inanmayınız, bu uygulamayı parti seçimlerinin bir amacı olarak görüyorum.

Sayın Aslı Erdem
Bu konuda çok şikayet oldu.Bu durumu Bakanımıza ileteceğim.Bu kişinin hakkıdır.Bu kadar oyalanmaz.
Siz de SGK nun internetteki sitesinde bulunan Bilgi Edinme Birimine yazınız.15 Gün içinde cevap gelir.
Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
17.07.2011 23:58:24
Hacer
Aynı durumdayım ssk ya basvurdum ceyiz yardımı için ocak ayında nisan ayında bankaya paramın yattıgı söylendi gittim ne hesap var ne para ssk ya gidiyorum paranın hesabıma yattıgı söyleniyor bankaya gidiyorum para yok nereye basvuracagımı şaşırdım kac ay oldu hala paramı alamadım çalışanlarında hiç bir bilgisi yok bu nasıl bir sistem

Siz SGK internetteki sitesinde bulunan bilgi edinme birimine yazınız 15 gün içinde bilgi gelir.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
19.07.2011 20:22:54
Hacer Tunc
iyi gunler benayın26da resmı nıkahımı kıyıcam ben ankdayım esım istanbulda resmı nıkahı 1 ay once kıyıcaz resmı nıkahı kıydıgımız gun basvuru yapabılırmmıyız bıde basvuruyu ankaradan yapmam şartmı ıstanbulda olurmu dılekcede ne ıstenıyor yardımcı olurmusunuz tek basına yapmak ıstemıyorum esımde hafta ıcı gelemıyor yanıma o yuzzden nıkahın kıyıldıgı gun halledebılırmıyız


Cevapla Yeni Konu
19.07.2011 20:24:25
Hacer Tunc
birde kımlık cıkarmak ıcın yenı ne yapmamız gerekıyor ayrı ayrı ayrı sehırlerde cıkartabılırmıyız evlılık cuzdanı sartmı 1 haftasora cıkarırsak


Cevapla Yeni Konu
03.08.2011 11:17:06
Gizem Koã§
iyi gunler ben temmuzda evlendim agustos maasini alabilirmiyim yatarsa yoksa hic dokunmamam mi lazim ceyiz parasi icin henuz basvurmadim

Siz bu maaşı almamanız gerekir.Ceyiz parası için müracaat edin.


Cevapla Yeni Konu
24.08.2011 09:35:46
Fatma Altun
Annem ve babamdan emekli maaşı alıyorum.2 kardeşiz ve tek hak sahibi bekar ve işsiz olarak benim.Çeyiz parası alırken sadece babamdan dolayımı alacağım.Yoksa annem ve babamın emekliliklerinden dolayı ayrı ayrımı çeyiz parası alacağım.Teşekkürler.

Toplam yetim maaşı üzerenden alırsınız.24 maaş tutarındadır.


Cevapla Yeni Konu
21.09.2011 12:26:34
Naime Çakır
merhaba ben emekli sandığından 2009 tarihinden itibaren yetim maaşı alıyorum bu sene evleniceğim sgk ya sorduğumuzda babam 1996 tarihinden sonra emekli olduğu için 12 aylık tutarunda çeyiz parası alırsınız dediler acaba 12 aylıkmı 24 aylıkmı alıcağım bilgilendirseniz sevinirim.teşekkürler..

emekli sandığı çeyiz parası
22 Mart 2011 Yazan Turan Dağlıoğlu
emekli sandığı çeyiz parası

SORU – 1: Çeyiz parası almak için nereye ve hangi belgelerle müracaat etmek gerekir ve çeyiz parası elden mi bankadan mı alınır?
CEVAP – 1: Çeyiz parasını alacak kız çocukları eğer 4/a (hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığı) ve 4/b (kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılığı) sigortalılığı kapsamında iseler ya da 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memurluğa başlayanların kız çocukları iseler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.
Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişinin veya vekilinin dilekçe ile
- 4/a(SSK’lılar) ve 4/b(Bağ-Kurlular) kapsamındakiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na: – 4/c (Devlet Memurları) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na:
Devlet Memurları Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi
başvurmaları gerekmektedir
Çeyiz parası almak için yukarıda belirttiğimiz yerlere bir dilekçe* ile birlikte müracaat edilmesi gerekir. Dilekçe ekinde evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ya verilmesi gerekir. Nüfus kütüğüne işlenen evlilik işlemleri için ise, evlenme cüzdanının verilmesine gerek yoktur.
Çeyiz parasının elden alınması imkanı yoktur. Müracaat eden kişilerin ya kendileri tarafından açtırılan banka hesap numaralarına ya da SGK tarafından ikametlerine en yakın yerde açılacak banka hesap numaralarına yatırılmaktadır.
SORU – 2: Çeyiz parası alınmasında herhangi bir süre ve zamanaşımı şartı var mıdır?
CEVAP – 2: Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.
SORU – 3: Çeyiz parası almak için ne zaman müracaatta bulunulmalı ve çeyiz parasının başlangıç tarihi ne zamandır?
CEVAP – 3: Çeyiz parası almak için nikah tarihinden sonra başvuru yapılmalıdır. Çünkü çeyiz parası almak için kişinin evlenmiş olduğunun resmi bir belgeyle (nüfus kütüğü veya evlilik cüzdanı vb.) kanıtlanması gerekmektedir. Çeyiz parası, başvuru yapılan tarihi takip eden ödeme döneminden itibaren alınmaya başlanmaktadır.
SORU – 4: Çeyiz parası yalnızca bir evlilik için mi alınabilir?
CEVAP – 4: Çeyiz parası bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bir sosyal güvenlik ödeneğidir. Çeyiz parasının birden fazla alınması mümkün olmamakla birlikte, ilk evlilikte alınması şartı da yoktur.
SORU – 5: Bir işverenin yanında sigortalı çalıştığı için müteveffa babasından yetim aylığı alamayan kız çocuğu işten çıkıp akabinde yetim aylığına bağlanıp ta evlenirse, çeyiz parası alabilir mi?
CEVAP – 5: Çeyiz parası almak için önemli olan husus, kız çocuğunun yetim aylığı alıyor olupta söz konusu bu aylığının evlenecek olması dolaysıyla kesilmesi gerektiğidir. Aksi takdirde, her evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmemektedir. Bu nedenden dolayı, işten ayrılıp ta yetim aylığı almaya başlayan ve yetim aylığı alırken evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmektedir. Ancak, yetim aylığına müstahak olduğu halde aylık almadığı bir devrede evlenen kız çocuğuna çeyiz parası verilmesi mümkün değildir.
SORU – 6: Çeyiz parası alıp aylıktan çıkanların geride kalanlarının aylıkları ne zamandan itibaren güncellenmektedir?
CEVAP – 6: Çeyiz parası alan bütün 4/a sigortası kapsamındaki kişiler, 4/b sigortası kapsamındaki kişiler ile 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memur olan kişiler üzerinden çeyiz parası alan kişiler aylıktan çıktıklarında, aylık kapsamında kalan diğer hak sahiplerinin aylıkları 24 ay geçtikten sonra arttırılır. Örnek olarak, ölen bir SSK’lı kocanın geride aylık alan bir eşi bir de kız çocuğu varsa ve kız çocuğu çeyiz parası alarak aylıktan çıkmışsa annenin aylığı yüzde 25 oranında 24 ay geçtikten sonra arttırılır.
Çeyiz parasını 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kapsamında çeyiz parası alarak aylıktan çıkan alan kişilerin aylık kapsamında kalan ana, baba, eş ve kardeşlerinin dul ve yetim aylıkları ise, 12 aylık sürenin geçmesi beklenilmeden hemen arttırılır.
SORU – 7: Çeyiz parası alarak dul veya yetim aylığı kapsamından çıkan bir kişi evlilik tarihinden birkaç ay sonra bir işyerinde çalışmaya başlarsa almış olduğu çeyiz parasını SGK bu kişiden geri ister mi?
CEVAP – 7: Yetim aylığı alan kız çocuğunun aylığının evlenme nedeniyle kesilmesi durumlarında çeyiz yardımı verilir. Yani aylığın evlilikten önce herhangi bir nedenle kesilmemesi ve devam etmesi gerekir. Bunun dışında çeyiz yardımını aldıktan sonra isterse bir ay sonra bile sigortalı olarak bir işte çalışsa dahi, verilen çeyiz yardımı geri alınmaz. Çeyiz yardımında evlilikten sonraki değil, evlenmeden önceki çeyiz yardımı almak için gerekli şartların taşınıyor olması önemlidir.
SORU – 8: Vefat eden annesi üzerinden yetim aylığı alırken, aylığı evlenmesi nedeniyle kesilen ve SGK’dan iki yıllık maaş tutarında çeyiz parası alan bir kişi iki yıl boyunca annesi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilir mi?
CEVAP – 8: 5510 sayılı Kanun’un 37. maddesinde, çeyiz parası alan kız çocuklarının 24 ay boyunca genel sağlık sigortası kapsamında sigortalı sayılacakları belirtildiği için, çeyiz parası alan kız çocukları da iki yıl boyunca aylık aldıkları kişi üzerinden sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilirler. Ancak, çeyiz parasını 12 aylık tutarında alan, yani 5434 sayılı Kanun’un 90. maddesi kapsamında çeyiz parası alanların evlilik tarihinden itibaren 12 ay daha sağlık yardımlarından yararlanma olanakları yoktur.
SORU – 9: 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur’dan yetim aylığı alan kız çocuğu 1 Ekim 2008’den sonra evlenirse bu kız çocuğuna da çeyiz parası verilebilir mi?
CEVAP – 9: SGK’nın 2008/96 sayılı Genelgesi’nde; “Bağ-Kur sigortalılarından ölüm tarihi 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (1 Ekim 2008) önce olanların hak sahibi kız çocuklarının Kanun’un yürürlük tarihinden sonra evlenmeleri halinde, bunlara da Kanun’un 37. maddesi uyarınca evlenme ödeneği verilecektir.” hükmü gereğince, soruda belirtilen durumdaki Bağ-Kurlunun kız çocuğuna da çeyiz parası verilecektir.
SORU – 10: Emekli Sandığından evlenme ikramiyesini 12 ay üzerinden almıştım, yeni çıkan yasadan yararlanarak 24 ay üzerinden alabilir miyim?
CEVAP – 10:Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aylığa girdiğiniz için evlenme ikramiyeniz 12 ay üzerinden ödenmiştir.
01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.
01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.
YASAL DAYANAK : 5510 sayılı Kanun 37. maddesi
5434 sayılı Kanunun 90. maddesi
(4/a-4/b SGK’ya tabi olanlar eski adıyla ssk- bağkur emeklilerinin kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadardır.)
SORU – 11:Evlenme ikramiyemi istediğim bankadan alabilir miyim?
CEVAP – 11:Evlenme ikramiyesi ödeme emri ile gönderildiği için sgk nın yaptığı anlaşma gereği sadece Ziraat Bankalarından ödenmektedir.
Cevapla Yeni Konu
22.09.2011 19:37:14
Sevinç Agan Gan
yetim kızımyım nikahım onunca çeyiz para ne kadar ala bilirim cvp

24 aylık tutarında ceyiz yardımı alırsınız.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
10.10.2011 17:47:37
Yaprak Direk
merhabalar ben yaprak 2002 eylülden itibaren ssk dan yetim maaşı alıyordum.taki gecen yıla kadar gecen yıl bı kurumda çalışmaya basladıgım için kesıldi.bu yıl da tekrar o iş yerınden ayrıldım ve suan maasım tekrar baglandı bu ay ve 25 ekım de de nıkahım var ceyız parası hakkım oluyormus.evlenme ikramiyemi ne zamn alabılır nıkahtan hemen sonra dılekce yazsam ortalama kac gun sonra elıme gecer ceyız parası onu ogrenmek istıyorum..

Evlenme cüzdanınızla veya yeni nufus cüzdanınızla SGK na ceyiz parası almak için baş vurmanız gerekir.24 aylık tutarındadır.90 gün kadar süre alır.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
20.10.2011 23:37:12
Semra Dinçer
mehabalar ben semra,2006 yılında eşimden boşandım ve babamdan dolayı yetim aylığı almaktaydım,yeniden eski eşimle evlendim 2010 yılında,çeyiz parası alabilirmiyim.

Çeyiz parası evlilik yardımı evlenme parası olarakda anılır. çeyiz parası 2011 de ne kadar olacak. Burada tarihin önemi yoktur. Sorgulama yapacağınız ayda yetim maaşınızın ne kadar olduğudur

Bağkurdan yetim maaşı alan kız çocukları ssk dan yetim maaşı alan kız çocukları emekli sandığından yetim maaşı alan kız çocukları çeyiz yardımından yararlanır.

Çeyiz parasının şartı evlenme tarihinizde yetim maaşı alıyor olmanızdır.Yani yetim aylığınız kesilmemiş olmalıdır.Hakedipde yetim maaşı almayanlarda başvurabilir. Sadece kız çocukları yararlanır.Ne kadar çeyiz yardımı alacaksınız.Aldığınız yetim maaşının 24 katı .Çeyiz parası sorgulama yapamazsınız .nereye başvuracaksınız .Eğer ssk ve bağkurdan (4-a-veya 4-b) yetim maaşı alıyorsanız bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne eğer emekli sandığından yetim aylığı alıyorsanız Kamu görevlileri emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına müracatınızı yapmanız gerekir.Adresi Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara dır Çeyiz parasında Zamanaşımı hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır


Cevapla Yeni Konu
30.10.2011 13:43:56
Seda Sönük
Ben şu anda 26 aydır ssklı olarak çalışıyorum aralık ayında evlenmeyi düşünüyorum nikahtan sonra işten çıkmayı planlıyorum nezaman dilekçe vermeliyim vede nekadar ve nezaman para alırım. işten çıktıktan sonra işsizlik maaşı alabiliyormuyum.

Nikah yaptıktan sonra bir yıl geçmemesi gerekir.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
06.12.2011 12:31:42
İlhan Aydogan
meraba eşim babasından kalan çeyiz parasına başvurdu 6 ay sonra geldi 20.06.2011 de elimize kağıt ulaştı bu parayı ist bankasından almak istedik ama alamadık karaman daki bankadan almamız gerektiğini beyan etti dün karaman gidildi bugün bankadan parayı almak için gidildiğinde böyle bir para olmadığını beyan ettiler süresi geçmiştir diye ssk gitti araştırılıp arayacaz diyen beyan sunmuşlar bankaya gidilen tarih bugün yani 06.12.2011 de süresi daha var ama neden böyle bir durumla karşılaştık ve ne yapmamız gerektiğini bize söylerseniz seviniriz teşşekkürler


Cevapla Yeni Konu
20.12.2011 19:25:15
Yeşim Akay
merhbalar hocam ben 1994 yılından beri sigortalı olarak çalışmaktayım nişanlıyım ve 2012 yılında düğünüm var ben çeyiz parası alabilirmiyim ve evlendikten hemen soramı müraacat etmek gerekir yoksa 1 ay falan sonramı artı ne kadar zamanda alabilirim ve 12 kat nedir 24 kat nedir?

Sayın Yeşim Akay
Sizin çeyiz parası almanız için yetim maaşı alıyor olmak şartı vardır.Önce bu maaşın bağlanması gerekir.Aksi halde alamazsınız.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
22.12.2011 23:49:22
Gizem Kurtuluş
Merhaba 2001 yılından beri dul maaşı almaktayım.önümüzdeki ay evlenmeyi düşünüyorum.bende eşimden çeyiz parası alabilirmiyim.kızımda var onun maaşı 250 benim maaşımda 500 ytl ben evlenince kızımın maaşı artarmı.teşekkürler.

Siz yetim maaşı değil dul maaşı alıyorsunuz.Ceyiz parası yetim maaşı alan kız çocuklarına verilir.Siz evlenirseniz kızınızın maaşı %50 oranına çukar 500 tl olur.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
27.12.2011 17:37:16
Arda Simar
selam kolay gelsin.
Benim annem 2005 ten bu yana alıyor sanırım aylık annesinden.
Daha yeni evlendi ssk emeklisi sanırım.
24 katımı alıcak acaba aylıgın ?
Birde bunu aldıktan sora 5 senelik bi süre zarfı oldugu için tekrar alma şansı varmı 2 sene sora fln ?
Birde bu parayı ne süre zarfında temin edebilirler başvuru yapıldı ankaraya 2 hafta 1 ay kadar sürermi.
Birde bu para sgk dan sadece ziraat banka hesap numarasınamı yatıyor. ?
Teşekküerler...

Soru anlaşılamadı.


Cevapla Yeni Konu
27.12.2011 17:38:45
Arda Simar
selam kolay gelsin.
Benim annem 2005 ten bu yana alıyor sanırım aylık annesinden.
Daha yeni evlendi ssk emeklisi sanırım.
24 katımı alıcak acaba aylıgın ?
Birde bunu aldıktan sora 5 senelik bi süre zarfı oldugu için tekrar alma şansı varmı 2 sene sora fln ?
Birde bu parayı ne süre zarfında temin edebilirler başvuru yapıldı ankaraya 2 hafta 1 ay kadar sürermi.
Birde bu para sgk dan sadece ziraat banka hesap numarasınamı yatıyor. ?
Teşekküerler...


Cevapla Yeni Konu
14.01.2012 15:18:44
Esra Sra Yeter
neden emekli 2008 den önce aylığa bağlanan emekliler 12 aylık çeyiz parası alıyorlar


Cevapla Yeni Konu
18.01.2012 15:11:35
Neşe Burçak
Öncelikle hayırlı günler ... ben ve kız kardeşim annem ve babam vefat ettiği için babamında işçi emeklisi olması dolayısıyla 420şer tl yetim maaşı alıyoruz ben ileride evleneceğim evlendiğimde bu 420 tl nin 24 katını mı alırım.?
Ayrıca şayet ki bu maaşı alırsam kız kardeşim 2 sene boyunca maşını yine %40 oranında mı alacak? Bilgilendirirseniz sevinirim şimdideden teşekkürler...Kolay gelsin...

Siz çeyiz parası olarak aldığınız yetim maaşının 24 katını alacaksınız.Kız kardeşiniz sizin ceyiz parası süresi dolduğunda %40 yerine %50 oranında yetim maaşı alacaktır.Bilginize
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
28.01.2012 17:57:00
Aysun Aslan
iyi günler ben şubatta evleneceğim çeyiz yardımı kime veriliyor.aileye mi yoksa evlenen kişiyemi?2009 dan itibaren maaş alıyorum kaç aylık çeyiz parası alırım.

Yetim maaşı alırken evlenen kız çocuklarına veriliyor.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
28.01.2012 22:59:54
Seren Akbulut
merhaba hocam ben üç ayda bir maaş aliyorum aylık olarak nasıl hesaplanır bana yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler...

Siz yetim veya dul maaşı mı alıyorsunuz.Bu şekilde ise sisteme girip görebilirsiniz.


1.SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamaları http://app2.sgk.gov.tr/Esgm/Welcome.do adresinden yapılacak.

2..Hizmet Süresini İzleyebilme
http://app2.sgk.gov.tr/hizmetkontrolu/jsp/tcGir.jsp (Son bir yıl hizmeti izliyebilirsiniz.)

3.Emekli maaşı Hesaplama Ekranı(Emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.)

www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Emekli maaşınızı ve kesintilerini de görebilirsiniz.Maaş aktarmasını da yapabilirsiniz.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
06.03.2012 11:11:21
Asuman Ertürk
kolay gelsin ben ve erkek kardeşim babamızdan yetim maaşı alıyoruz kardeşim 18 den küçük bende1986 mayıs doğumluyum ve halen öğrenciyim 2012 mayısın maaşım kesilirmi? 25 yaşını tam doldurduğum için . vede ben evlendiğimde çeyiz parası alırsam kardeşimin maaşı kesilirmi ? iki ablamız evlendikten sonra onların maaşları anneme geçmişti fakat annem vefahat ett,ikten sonra onunki bize geçmiyormuş doğrumu?


Cevapla Yeni Konu
28.03.2012 09:04:09
Menderes Kaldan Aldan
çeyiz parası aldıktan sonra annenin maaşında herhangi bir düşüş yaşanırmı ve çeyiz parası kimin adına gelir çeyiz parası geldiginde herhangi bir kagıt geldigine dair bize gönderilirmi gönderilirse kime gönderilir
çeyiz parası annenin maaşındamı kesiliyor ben bunu ögrenecektim

Çeyiz parası aldığınzda annenizin dul maaşında düşü olmaz.Cetiz parası bitiminde %25 oranında artış olur.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
02.04.2012 20:05:43
Esma Sma
ben hem annemden hem babamdan yetim aylıgı alıyordum evlendi annem emekli sandıgından babamda ssk kadan emekli benşimdi her ikisindende çeyiz parası ala bilirmiyim

Birinden tam diğerinden yarım almış olduğun yetim maaşları toplamı üzerinden ceyiz parası alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
03.04.2012 13:27:11
Serap Bask
ben babamdan dolayı yetim aylığı alıyorum bunun kac ayını toplam alabilirim çeyiz parası olarak

Babanız Bağ-kur veya SSK Emeklisi ise 24 aylık tutarında memur emeklisi ise 12 aylık tutarında ceyiz parası alırsınız.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
03.04.2012 13:33:30
Serap Bask
ben babamdan dolayı yetim aylığı alıyorum bunun kaç ayını birden verirler çeyiz parası


Cevapla Yeni Konu
03.04.2012 13:43:40
Serap Bask
ssk dan emekliydi babamCevapla Yeni Konu
06.06.2012 19:35:37
Gülşah Aktaş
ilk önce böyle bir hizmet verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size.benim size sorum 2005 ten beri sigortalıyım özel bir şirkette evlenmeyi düşünüyorum fakat yeni yasa çıkacağını ve evlilik paralarının kalkacağı duyumları her geçen gün artmakta buda beni çok tedirgin etmekte bu konuyla alakalı beni bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim..

Sayın Gülşah Aktaş
Yeni yasanın hazırlanıp yürürlüğe girmesi zaman alır.Ayrıca kanun metninde hangi tarihden itibaren uygulamaya gireceği açıklanır.Bu nedenle siz müzterih olunuz.
Kadın İşçi Evlilik Nedeniyle İş sözleşmesini Ne Zaman Sona Erdirebilecektir?

İş Kanunu`nun 14. maddesindeki hüküm `kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi` şeklindedir. Yasal düzenlemeden anlaşılacağı üzere iş sözleşmesini sona erdirebileceği süre evlilik tarihini takip eden 20. günde olabilir, 1 yıllık sürenin dolmasına 20 gün kala da olabilir. Bilindiği üzere işçilerin (kadın-erkek işçi ayrımı olmadan) evlenmelerde üç güne kadar izin hakları vardır ve bugünler iş Kanunu`nda çalışılmış gibi kabul edilir[1].
Bilginize.
Yaşar Gnenç


Cevapla Yeni Konu
10.06.2012 17:56:19
Ebru Benzer
benimm annem ogretmendi. 2010 ocak ayinda oldu bende 11mayis 2011 de evlendim acaaba ne kadar yardim alirim.

Siz ceyiz yardımı olarak mı soruyorsunuz.


Cevapla Yeni Konu
28.06.2012 11:45:11
Deniz Akkuş
Merhaba,
16.Haziran`da çeyiz ödeneği almak üzere dilekçe ile başvurumu yaptım. Lakin yetim aylığı almamdan dolayı annemden kesilen tutarın bir kısmının tekrar anneme bağlanması için tekrar dilekçe yazmam gerektiği belirtildi. bu aşama da aklıma birkaç soru takıldı!
Öncelikle çeyiz parası alacağım için bu tutar anneme 24 aydan itibaren mi geçecek?
Eğer benim yetim maaşından kesilmem annemin aldığı maaşı arttırmak için yeterli ise yine de bunun için dilekçe yazmam gerekli midir?
Şimdiden ilginiz için çok teşekkür ederim. Birçok soruma cevap buldum fakat bu konuda verilen bilgi kafamı karıştırdı. yardımcı olursanız çok sevinirim.

Sayın Deniz Akkuş
Siz 24 ay tutarında çeyiz parası alırsınız.24 ayın bitiminde annenizin maaşı ancak artar.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
03.07.2012 15:13:05
Deniz Akkuş
Peki başvurunun dilekçe ile yapılması akabinde herhangi bir sorun olmadığı da göz önüne alınırsa ödenek elime ne kadar sürede ulaşır?
Bu arada ilginiz için çok teşekkür ederim.

Bir önceki konuyu göremiyorum.


Cevapla Yeni Konu
05.07.2012 14:10:09
Deniz Akkuş
"Merhaba,
16.Haziran`da çeyiz ödeneği almak üzere dilekçe ile başvurumu yaptım. Lakin yetim aylığı almamdan dolayı annemden kesilen tutarın bir kısmının tekrar anneme bağlanması için tekrar dilekçe yazmam gerektiği belirtildi. bu aşama da aklıma birkaç soru takıldı!
Öncelikle çeyiz parası alacağım için bu tutar anneme 24 aydan itibaren mi geçecek?
Eğer benim yetim maaşından kesilmem annemin aldığı maaşı arttırmak için yeterli ise yine de bunun için dilekçe yazmam gerekli midir?
Şimdiden ilginiz için çok teşekkür ederim. Birçok soruma cevap buldum fakat bu konuda verilen bilgi kafamı karıştırdı. yardımcı olursanız çok sevinirim." demiştim ve


"Sayın Deniz Akkuş
Siz 24 ay tutarında çeyiz parası alırsınız.24 ayın bitiminde annenizin maaşı ancak artar.Bilginize.
Yaşar Gönenç" şeklinde yanıtladınız

Peki başvurunun dilekçe ile yapılması akabinde herhangi bir sorun olmadığı da göz önüne alınırsa ödenek elime ne kadar sürede ulaşır?
Bu arada ilginiz için çok teşekkür ederim.

3 ay içerisinde geçer.Bilginize.


Cevapla Yeni Konu
05.07.2012 22:33:26
Süheyla Kaya
merhabalar ben annemden 2002 yılından beri yetim aylığı alıyordum.eski eşimle barıştık tekrar nikahlandık.26şubat2012nikahlandık martın 1 inde çeyiz parası için müracat ettik hiç haber çıkmadı.çeyiz parası alabilirmiyim ve nekadaralabilirim.12 aylık tutarımı yoksa24 aylıktutarım alabilirim annem s.s.k emeklisi idi.bilgilendirirseniz teşekkürederim.


Cevapla Yeni Konu
06.07.2012 11:19:51
Funda Çapar
İyi günler babam geçen sene vefat etti.vefatından sonra anneme ve bana maaş bağlandı.maaş bağlandıktan 3 ay sonra ücretli öğretmenlik yapmaya başladım ve bunu emekli sandığına bildirdim.bana geri dönüldü ve babamdan aldığım maaştan 4 aylık bir kesinti yapıldı ama maaşım yatmaya da devam etti.okullar kapandıktan sonra, 24.06.2012 tarihinde evlendim ve şimdi çeyiz parası almak istiyorum alırsam maaşın kaç katı olur ve annemin maaşından bir kesinti olur mu? İlginiz için teşekkürler.


Cevapla Yeni Konu
07.07.2012 13:50:11
Bahar Altınuç
merhabalar ben hem babam bağkur annem ssk ben ikisininde maaşını alıyorum ama şuan nişanlıyım bana 2 sinden ayrı ayrı mı çeyiz parası verirler yoksa sadece birinden mi


Cevapla Yeni Konu
08.07.2012 22:27:08
Cigdem Simsek
merhaba ben babamdan yetım maası alıyordum babam vefat ettı ben evlendım ceyız parasına basvurduk 5 ay gecmesıne ragmen hala bir cevap alamadım yardımcı olurmusunuz.

Siz SGK nun internetteki sitesinde bulunan bilgi edinme birimine durumu yazınız.15 gün içerisinde elektronik ortamda bilgi verilir.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
10.07.2012 11:26:07
Vildan Öztürk Ztürk
merhaba biz iki kız kardeş babamdan yetim aylığı almaktaydık ablam evlendi ve çeyiz parasına başvuru yapacak fakat annem bu maaştan almıyor daha sonra onun mağdur olmaması için ablam çeyiz parası almasa bu paranın şuan /50 sini alıyorum tamamı bana geçermi annem istediği zaman kestirip ona bağlanması için için şimdiden teşekkür ederim

Tamamı size geçmez.İki yetim %40 %40 tek yetim %50 olur.Dul maaşı alan olmazsa
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
15.07.2012 13:41:36
Şengül Tunç
MERHABALAR;
ÖNCELİKLE ZAMANINIZI AYIRIP BİZLERİ AYDINLATTIGINIZ ICIN TESEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM. BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM KONUYA GELINCE BEN 2003 YILINDAN BERİ BABAMDAN YETİM MAASI ALMAKTAYIM VE TEK HAK SAHIBI BENIM.2 AY SONRA NİKAH YAPIP CEYIZ YARDIMINA BASVURACAGIM.ÖDENEK TAHMİNİ OLARAK NE KADAR SÜRE SONRA BANA YAPILIR?
ILGINIZ ICIN TESEKKÜRLER.

Sayın Şengül Tunç
Yetim maaşı alırken evlenen kızlara çeyiz parası ödenir.Bunun için nikah yapıldıktan sonra SGK na uğrayıp talep dilekçenizi vermeniz gerekir.Babanızın maaşının %50 oranında yetim maaşı alımış olmalısınız bunun 24 katı tutarındadır.4 ay kadar sürmektedir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
16.07.2012 13:57:36
Özge
Öncelikle internette bu kadar kişiye cevap verdiğiniz için teşkkür ediyorum, sgk ya ve emekli sandığına gidip görüştüğümde; telefon ile bilgi almaya çalıştığımda hiç bir şekilde yardımcı olmadılar.. 2010 aralık ayında babamı kaybettim ve sigortalı çalıştığım ve kurumlar farklı olduğu için yetim maaşı almaya başladım, 2 ay önce evlendiğim için maaş kesildi ve çeyiz parası için başvuruda bulunmak istiyorum ancak sgk nın gönderin diye verdği dilekçe ssk bilgilerini sorgulayan bir yazı, benim babam ise emekli sandığında idi, nereye ne şekilde başvuruda bulunabileceğim konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

Sayın Özge

Çeyiz parasını 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı kapsamında alacak olanlar “Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara” adresine müracaatta bulunmaları gerekir.Bilginize.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
19.07.2012 23:18:04
Fatıma
selamun aleyküm annem babamın vefatından sonra dedemden yetim aylıgı almakta bende kendi babamdan ben evlendigim taktirde annem hem kendi babasından hemde babamdan aylık alabilirmi yani benim maasım annene döner mı


Cevapla Yeni Konu
26.07.2012 13:20:52
Sudenaz
selam yaşar bey ben annem babam rahmetli oldu bizde iki kardeş yetim aylığı almaktaydık yalnız ben işe girdim ssk başladı maaşım kesildi hemen bir ayiçinde akabinde evlendim evlendiğimde ssk ödeniyordu hala devam ediyor eşim ödüyor ben bu şartlarda çeyiz parası alabilirmiyim başvurmam gerekirmi işe başlamam evlenmem hepsi iki ayın içinde oldu ssk maaşı evlenme nedeniyle kesilirse ançak çeyiz parası alınırmış lütfen yardım edin teşekürler

Ceyiz parası alabilmek için yetim maaşı alırken evlenmek şartı vardır.


Cevapla Yeni Konu
31.07.2012 15:44:37
Hamdiye Karabudak
ben başvuru yaptım ama 1.5 ay oldu cevap gelmedi ne yapmam gerekiyor nereden öğreneceğim sonucunu nezaman cevap gelir


Cevapla Yeni Konu
07.08.2012 17:19:05
Özge Büke
ben 13.06.2012 tarihinde evlendim 14.06.2012 tarihinde başvurdum 1 ay içinde elinize para geçer denildi ama aradan 2 ay geçmesine ragmen hiç haber gelmedi ve bütün işlemler durdu.çeyiz parasından dolayı benim ailem ilaç ve para alamadılar böle bişey olurmu ve çeyiz parasının elime ulaşıp ulaşamayacagını nasıl ögrene bilirim ve bütün yorumları okudum kimse maaşlarını alamamış kaldırılmış olabilirmi yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Siz SGK nun internet de bulunan Bilgi Edinme Birimine durumu yazınız 15 gün içinde bilgi verilir. 3 ay kadar sürmektedir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
07.08.2012 19:29:30
Özge
Peki.nasl iptal edeblirim

Bir önceki durumu göremiyorum.


Cevapla Yeni Konu
08.08.2012 12:45:35
Fadime Adime
ben geçen sene eşimden ayrılmıştım ve annem emekli sandıgından babam da sgk,dan emeklilerdi ve vefat etmişlerdi bana her ikisinden maaş bagladılar iki çocugum vardı eşimle tekrar barıştık ve nikah yaptık bende çeyiz yardımı için başvuruda bulunmuştum ama 5 ay oldu elime hiçbir şekilde bir bilgi gelmedi bu sureç normalmidir yoksa bi sorunmu vardır beni bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim.

Bu süreç genelleme yaparsak normaldir.
Siz SGK nun internet sitesinde bulunan Bilgi Edinme Birimine durumu yazınız.15 gün içerisinde elektronik ortamda bilgi verilir.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
08.08.2012 16:28:29
Fadime Adime
peki ben bu parayı almaya haksayibi olurmuyum


Cevapla Yeni Konu
09.08.2012 21:31:14
Özge
Bu çeyiz parasını nasl iptal edebilirm.

Müracat mı ettiniz.İptalini mi istiyorsunuz.


Cevapla Yeni Konu
10.08.2012 14:23:24
Özge
Evet muracaat ettm 14 haziranda ama bu parayı almak zor gorunuyor o yuzden iptal etmek istyorum ama nasl yapılır bilgi werirsenz sevinirm.

SGK na dilekçe yazarak iptalini isteyebilirsiniz.Yalnız bir de durumunuza bilmek gerekir.Şöleki
Kaç kardeş yetim maaşı alıyır.Dul maaşı alanın kendi maaşı veya çalışması var mı.Diğer bir anlatımla siz almazsanız diğerlerine yansıması olur mu onu değerlendirerek işlemi yapmalısınız.Bu durumları yazın ben size açıklayım.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
10.08.2012 15:02:32
Özge
4 kişi alıyor ben hariç ama ben bu başwuruyu yaptktan snra ilaç we maaş çekememisler hesaplar durmuş öyle söylendi.ben bu parayı iptal ednce duzelir mi btun işler bnu ogrenmek istyorum.çalışan falan yok herkes babmın parasnnı alyo ama 4 kşiye bölunuyo


Cevapla Yeni Konu
22.08.2012 22:50:41
Zeynep Batur
bende çeyiz yardımına başvurdum hergün arıyorum sgkyı ama halen işlemlerin sürdüğünü sölüyorlar başka bir bilgi yok ben ne zaman alacağım bu çeyiz yardımını ve ne kadar sürüyor bunu almak biri beni bilgilendirsin

Sisteme girip izleyiniz 4 ay kadar sürüyor.

SGK
-Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.

app2.sgk.gov.tr/nezaman/

-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/

-Diğer uygulamalar SGK

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇ
Cevapla Yeni Konu
10.09.2012 14:15:42
Burcu
lütfen dilekçe örneğini nereden bulabileceğimiz ve başvurunun nereye yapılacağı konusunda da bilgi verir misiniz?

Bir önceki durumu göremiyorum.Hangi konuda dilekçe yazılacak.Cevapla Yeni Konu
12.09.2012 15:47:40
Firdevs Yıldırım
2000 yılında babam vefat etti annem, kız kardeşim ve üniversite okuyan bir erkek kardeşim var dul ve yetim aylığı almaktayız 5 ay sonra düğünüm var 215tl maaş almaktayım çeyiz parası olarak 215*12:2.580tlmi alacağım birde ben bu çeyiz parasını alınca aileme devredecek olan yetim aylığım kesilecekmi herhangi bir kesinti olacakmı ben gittikten sora ailemin mağdur olmasını istemiyorum geri ödeme olarak maaşımı 12 ay boyunca keseceklermi açıklayıcı bir cevap beklemekteyim şimdiden ilginize teşekkür ederim iyi çalışmalar...


Cevapla Yeni Konu
13.09.2012 13:53:38
Fatma Türk
ben ceyız odenegı ıcın basvuru yaptım 2 hafta oldu nezaman sonuc alabılırım?bırde maasın 24 katı dıyosunuz ama benım aldıgım parayla mı yoksa annemınkıyle toplam tutarla mı hesaplayacam ceyız parasını? sıgortalıyız bu arada.ilgınıze tsk


Cevapla Yeni Konu
19.09.2012 21:29:59
Ayse Sarp
İyi aksamlar dilerim. Agustos un sonunda dugunumuz oldu. Emekli sandigindan 1995 ten beri yetim ayligi almaktayim.
1. Ceyiz parasi icin basvuru suresi nedir?
2. 12 maas mi alacagiz? Ve yazmamiz gereken dilekce ornegini tam olarak bulamadik nerde bulabiliriz?
3. Aldigimiz paranin anneme baglanmasi icin de dilekce yazmamiz mi gerekmektedir mi? Gerekiyorsa dilekce orneginiz mevcut mudur?
Simdiden tesekkurler..
siz aşağıda örneği verilen dilekçeyi doldurup ilgili yere gönderiniz.SGK bu işlemi yapar.Yaşar Gönenç
EVLENME YARDIMI TALEP DİLEKÇESİ

T.C

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tahsisler Dairesi Başkanlığı`na
........


Kurumunuzdan ………………………….. tahsis numarasıyla aylık almaktayım. ../../….. tarihinde evlendim. Evlenme cüzdanımın örneği ilişiktedir.Evlenme yardımının tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ederim. …../……/200.

Hak Sahibinin

Adı Soyadı : …………………………..

İmzası :

EKLER :

1- Evlenme Cüzdanı Fotokopisi

2- Vukuatlu nüfus kayıt örnneği
Adres :

………………………………………..Cevapla Yeni Konu
24.09.2012 01:02:41
Sümran
İyi günler, Babamın vefatından dolayı yetim aylığı alıyordum. Daha sonra işe girmem dolayısı ile yetim aylığımı dilekçe ile kestirdim. eylül 2011 de işten ayrıldım ama yetim aylığına tekrar başvurmadan evlendim. çeyiz parası alabilirmiyim? Çeyiz parası alırsam kardeşimin aylığında kesilme olurmu ? İlginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.Cevapla Yeni Konu
27.09.2012 00:03:09
Hulya Tekin
Merhabalar,annemden maaş aliyorum bende annem ve babami kaybettim.Annem 2008 öncesi ssk emeklisi.yakin zamanda evlenmeyi düşünüyorum sorum su 24 aylık mi 12 aylık mi toplamı alacağım ayrıca nikah yapıldıktan sonraki süreçte bizi neler bekliyo okuduğum ve duyumlarima göre yasal ödeme süreleri dışında 3,4,5,6 aylara kadar çıkıyormuş bunun net bir tarihi yokmudur vatandas nicin mağdur ediliyor insanlar burdan alicaklari parayla yuvalarını kurucaklar benim ne bir annem ne bir babam var devlet bize maaş bağlıyor ve bize yasal olarak bir çeyiz parası desteği veriyorken bundan sonraki süreç nicin sancılı geçiyor ricam bilirkişi olarak bizlere yasal olarak alabileceğimiz kesin bir tarih olup olmadığı ile ilgili bilgi verin.teşekkürler.

Belirtiğiniz gibi kesin bir tarih yoktur.Nikah yaptıktan sonra müracat edebilirsiniz.24 aylık tutarında çeyiz parası verilir.(Bağ-kur.SSK)Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
04.10.2012 13:31:26
Elif Bilgin
ben evlendiğimde ceyiz parası aldım. 2 seneyi geçti çeyiz parasını alalı ve annemin maşının kesintisinin devam etmemesi için nasıl başvuruda buluna bilirim.şimdiden teşekkür ederim
SGK bu işlemi kendisi yapar.Siz de dilekçe yazabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü
Tahsisler Dairesi Başkanlığı
Ankara

................ Tahsis numarası ile yetim maaşı almakta iken, evlendiğimden(Çeyiz parası almamdan) dolayı kesilen yetim maaşımın annemin maaşına ilave edilmesini arz ederim.
Tarih
TC. No:
Ad-Soyad
İmza


Cevapla Yeni Konu
15.10.2012 15:34:49
Ozge Buke
Iyi gunler ben çe yiz parasini aldim ailemin maasinda cok kesilme olmys bankaya borclusunuz diyolarmis bu yuzden beni mahkemeye verckler duzeltme imkanim var mi lutfen yardimci olun.

Size fazla ödenmişse bu bir kurum hatasıdır.Yeniden ek gecikme ödemeden düzeltilmesi gerekir.SGK na uğrayp gerekeni yapmalısınız.


Cevapla Yeni Konu
04.12.2012 10:45:19
Kaplan
24.11.2012 GUNU EMEKLİ SANDIĞI İÇİN ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSU İŞLEMLERİMİ EMEKLİ SANDIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERDİM BU İŞLEMİN TAKİBİNİ NASIL YAPABİLİRİM VE PARA ELİME NE ZAMAN ULAŞIR ACABA ACİL BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.

Biraz aman alır 60 gün kadar.Evrak Takipten öğrenebilirsiniz.
-Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.
app2.sgk.gov.tr/nezaman/
-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/
-Diğer uygulamalar SGK
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

www.sskemekli.com/son-12-ay-ssk-sorgulama.html
Bilgi Edinme Brimi
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger.../bilgi_edinme/

GSS Borcu Sorgulama Linki GSS PRİM-13
https://sgk.ziraatbank.com.tr
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇCevapla Yeni Konu
05.12.2012 05:01:52
Tuğba Ergovan
Babam emekli sandigindan emekli memurdu 06.02.2011 yılında öldu bende evlendim ve ceyiz parasini 24 aymi yoksa 12 ay olarakmi alicam?tam olarak net degil cunku cevaplarsaniz memnun olurum...

24 ay almanız gerekir.


Cevapla Yeni Konu
05.12.2012 18:46:25
Ayşe A.
iyi günler.ben kendim çalışıyorum 4b li olarak.evlilik ikramiyesi veya çeyiz parası alabilirmiyim?babamdan veya annemden maaş almıyorum.

Yetim maaşı alanlara çeyiz parası verilir.Malesef siz alamazsınız.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
16.12.2012 19:04:43
Sefanur Taber
1 temmuzda evlendim babamı kaybettim çeyiz paramı nasıl alırım nereye baş vurabilirim.

Siz yetim maşı alırken evlenmişseniz çeyiz parası alırsınız.Rahmetli babanız siz nikah yaptıktan sonra vefaat etmiş ise alamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
16.12.2012 20:55:24
Sefanur Tabar
çeyiz parası için nereye baş vuracam

Sayın Sefanur Tabar
Aşşağıda belirtilen kurumlara matbu dilekçesi doldurarak baş vurulur.Bilginize.Yaşar Gönenç

4/a (SSK’lılar) ve 4/b (Bağ-Kurlular) kapsamındakiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na,Ankara

- 4/c (Devlet Memurları) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı’na,

Başvurmaları gerekmektedir.Ankara


Cevapla Yeni Konu
07.01.2013 12:09:54
Melisa Sıkar
08.11.2007 Tarihinde SGK Başlangıçlıyım.Son iş Yerimde 05.10.2011 Tarihinde başladım.12.05.2013 Tarihinde Nikahım Var.Çeyiz Parası Almak İçin, Ne Gerekli ? Ve Maaşımın Kaç Katı Çeyiz Parası Alma Hakkım Var Daha Sonradan Sigortalı işe girersem Çeyiz Parası Geri İstenirmi ?

Ceyiz parası yetim maaşı alan kız çocuklarına evlendiğinde verilir.Siz yetim maaşı almıyorsanız çeyiz parası alamazsınız.


Cevapla Yeni Konu
08.01.2013 13:18:23
İdris Güzeltepe
çeyiz parasına basvurduk 2ay oldu cevep gelmedi ne yapmam lazım

Bilgi Edinme Birimine durumu yazınız.90 gün kadar sürmektedir.
Emekli Aylığı Hesaplamasını yapabilirsiniz.
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
-Ne Zaman Emekli Olabilirim sorusuna cevap bulabilirsiniz.
app2.sgk.gov.tr/nezaman/
-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/
-Diğer uygulamalar SGK
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/

www.sskemekli.com/son-12-ay-ssk-sorgulama.html
Bilgi Edinme Brimi
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger.../bilgi_edinme/

GSS Borcu Sorgulama Linki GSS PRİM-13
https://sgk.ziraatbank.com.tr
KİMLİK BİLGİLERİ İLE GİRİŞ
SGK yaptığı uygulama değişikliği ile 15/12/2011 tarihinden itibaren sigortalının tescil kaydının tespitini sorgulama, kişi emekli aylığı alıyor ise emekli aylık bilgisini sorgulama, kişinin sağlık yardımına müstahak olup olmadığını sorgulama ve SSK ve Bağ-Kur hizmet (gün) dökümlerinin çıktısını alma ekranlarını açtı. Hizmet sorgulamalarıhttps://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden yapılacak.
E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
1 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz

YAŞAR GÖNENÇCevapla Yeni Konu
09.01.2013 15:52:54
Sıdıka Sahın
ıyı gunler yasar bey ben bagkurdan yetım maası alıyordum bı sure once ışe gırdım ve kesıldı daha sonra ısten ayrıldım maasımı tekrar baglattım yozgat sgk da ordakı yetkılıler ıcerıde birikmıs param oldugunu soylemıslerdı ankaraya dondugumde bankada bu para gozukmedı ne yapmam gerekır ve ceyız parası ıcın bu aylıgın bellı bır müddet alınmasımı gerekir cevaplarsanız sevinirim.

Sayın Sıdıka Sahin
Ceyiz parası almanız için yetim maaşı alırken evlenmeniz gerekir.Nikahh yaptıktan sonra SGK na mürcaat edilerek 24 aylık tutarında çeyiz parası alırsınız.Çalışmaya başlayınca yetim maşınız kesilmiştir.SGK biriken parayı geri çekmiştir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
09.01.2013 18:51:19
Sıdıka Sahın
pekı tekrar maas baglattıktan sonra bellı bı zaman gecmesımı lazım ceyız parası alabılmek ıcın yoksa dırek basvurabılırmıyız bır ay falan sonra

Maaşın bağlanması yeterlidir.İlk aylığı alıp sonra işlem yapınız.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
14.01.2013 01:52:59
Gokce Yurt
iyi günler ben ekim ayında başvurdum ve hala ses seda yok..malesf her aradığımda tersleniyorum yada cevap yok çalışanlarda bilmiyor ne dediğini..acaba ne zaman çeyiz parsını alabilirim..ayrıca ekim ayından bu yana maaşım kesildiği için yatmadı..ekim kasım aralık ayıının maaşı ne oldu ? o süreçteki maaş boşamı gitti....valla bin pişman oldum başvurduğuma..?cevabınız için çok çok teşekkürler şimdiden..

Sayın Gökçe Yurt
Bilgi edinme Birimine durumu yazınız 15 gün içinde bilgi verilir.Yaşar Gönenç

www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger.../bilgi_edinme/


Cevapla Yeni Konu
16.01.2013 09:52:12
Dilek Uz
İyi günler sorum olacaktı 4senedir sigortalı olarak çalışıyorum annem babam sağ herhangi bir aylık almıyorum maaş dışında evlenme ödeneği için başvuru yapabilir miyim ve birde iş yerinden kendim çıkmam gerekiyor değil mi başvuru yapmak için nikahtan öncemi sonramı yapmam gerekiyor cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim iyi günler. hoşcakalın...

Siz nikah yaptıktan sonra müracaat ederseniz kıdem tazminatınızı alırsınız.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
06.02.2013 22:32:49
Furkan Aydın
Bu çeyiz parası evlenecek kıza mı verilir yoksa çeyizlerini almak için kızın ailesine mi verilir ailesi tarafından çeyizleri tamamen alınmış bi kıza bu çeyiz parası verilir mi?

Yetim maaşı alırken evlenen kızlara 24 aylık tutarında verilir.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
05.03.2013 00:43:05
Levent Yaman
esimle evlenelı 16 ay oldu esım ceyız parası alabılırmı

Yetim maaşı alırken evlenmiş olmanız gerekir.


Cevapla Yeni Konu
06.03.2013 03:16:48
Levent Yaman
anladım 2006 dan ıtıbaren alıyordu yetım maası benım ogrenmek ıstedım evlendıyımız gunden uzuzn zaman gectı bu nedenle sure asımı olurmu


Cevapla Yeni Konu
11.03.2013 19:39:12
Levent Yaman
çeyiz parasının sonucu nasıl öğreniliyor


-Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/


Cevapla Yeni Konu
13.03.2013 20:41:12
Muge Kepenek
Merhaba babam ogretmendi ogretmenliginin 32.yilinda vefat etti ben ozel bir kurumda calisiyorum ancak evlenene kadar yetim maasi aliyordum.eylul ayinda evlendim ve ceyiz odeneginden yaralmak istiyorum.ozel sektorde calistigim halde buna hakkim var mi? Varsa 12 ay mi yoksa 24 aylik mi alabiliyorim ve son sorum da basvuru icin kadikoy sgk sune mudurlugune gitsem olur mu yoksa genel mudurluge mi basvurmak gerekiyor? Yardiminiz icin tesekkur ederim.

Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.Cevapla Yeni Konu
13.03.2013 21:28:50
Müge Kepenek
Tekrar merhaba,
önceki mesajımda yer alan birkaç soruma sevap alamadım?
24 ay mı yoksa 12 aylık mı hakkın var?ü
kadıköy sgk merkezine başvurmam yeterli midir?yoksa genel müdürlüğe mi gitmek gerekir?
ve babamı kaybettiğimden beri ozel sektorde sigortalı olarak çalışıyorum ölmeden önce de çalışıyordum ve yettim maaşı aldım şuanda da özel sektörde sigortalı olarak çalışıyorum evlilik ödeneğinden çalışıyor olmama rağmen yararlanabiliyor muyum?

ÇEYİZ PARASI
01.10.2008 tarihinden sonra aylığa girip evlenen kız çocukları için evlenme ikramiyesi 24 maaş tutarı kadar ödenir.

01.10.2008 tarihinden önce aylık almaya hak kazananlar bu tarihten sonra evlenseler dahi Evlenme İkramiyesi tutarı maaşlarının 12 katı kadardır.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
…..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzdan …………………………… tahsis numarası ile gelir/aylık almaktayım.

…./…./20… tarihinde evlenmem nedeniyle tarafıma evlenme ödeneği ödenmesini arz ederim.

…./…./20…
Adı Soyadı
İmza

T.C. Kimlik No
(Sosyal Güvenlik Sicil No)
:
Adres :
Telefon :
:

EK: Evlenme Cüzdanı ÖrneğiSil - DüzenleCevapla Yeni Konu
13.03.2013 22:24:06
Esra Erenler
Yaşar Bey Merhaba,

Öncelikle yardımınız için ve böyle bir site yaptığınız için size çok teşekkür ederim.
Ben 08.09.2012`de evlendim.babam öğretmendi 2010da vefat etti.ben sigortalı olarak çalışıyordum ama
yetim maaşı alabildim.Yetim maaşım evlendikten sonra kesildi.Öncelikle hala sigortalı olarak çalıştığım halde çeyiz parası başvurusunda bulunabilir miyim?Bir de başvuruda bulunursam sen çalıştığın halde yetim maaşı almışsın cezalı duruma düştün derler mi?babam öğretmen olduğundan emekli sandığınına bağlıydı ama sonra hepsi birleşti diye biliyorum.Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim

Sayın Esra Erenler
Çeyiz parası mürcatında bulunabilirsiniz.Emekli sandığından yetim maaşı alanlar sigortalı çalışması nedeniyle yetim aylığı almaya devam ederler.Yetim aylığı kesilmez.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
19.03.2013 00:59:44
Habeş Cerrahoğlu
merhabalar... babam 2009 yılında vefat etti. SSK dan emekli oldu. bunun üzerine annem ben ablam ve erkek kardeşim dul ve yetim aylığı almaya başladık.ablam evlenip 17.09.2010 senesinde çeyiz parası aldı. 17.09.2012 tarihinde çeyiz parasının müddeti doldu.bunun üzerine annem müddetin dolduğu gün ilgili kuruma dilekçe yazdı.annem dilekçe yazalı 6 ay bitti 7.aya girdik. acaba ablamın aylığı anneme geçer mi ? yahut ben ve ye kardeşimin aylıkların da bir yükselme olur mu ? cevabınızı bekliyorum ve rica ediyorum şimdiden teşekkürler ...


Cevapla Yeni Konu
21.03.2013 12:49:27
Levent Yaman
s.a esıme boyle bır yazı geldı kurumumuza 10 05 2012 tarıhınde vermıs oldugunuz dılekcede evlenme yardımı talep etmememnız nedenıyele verdıgınız ılk dılekce gecerlı olup ıslem yapılamamktadır yazıyor ne yapmamız gerekıyor.

Sanırım siz çeyiz parası almayacağınızı kuruma iletmiş siniz.Sonra başka bir dilekçe mi gönderdiniz.


Cevapla Yeni Konu
21.03.2013 13:05:10
Levent Yaman
evet yenı gonderdık ceyız parasından haberımız yoktu dılekceyı bız vermedık esımın kardesı vermıs sanırım bunu duzeltme sansımız varmı

Tabi ki düzeltilir.Siz dilekçe yazınız imza beyannamesini dilekçenize ekleyiniz.


Cevapla Yeni Konu
21.03.2013 13:16:41
Levent Yaman
kusura bakamyın rahatsız edıyorum ankaraya mı yollagacagız bırde ımza beyannamesı ne oluyor fazla anlamıyorum o nedenle cok tesekkurler

Noterden imzanın size ait olduğunu gösteren açıklamadır.Memur yetim iseniz Ankara değilse bulunduğunuz yerdeki SGK na
Yaşar Gönenç

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
…..…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne
…..…………Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzdan …………………………… tahsis numarası ile gelir/aylık almaktayım.

…./…./20… tarihinde evlenmem nedeniyle tarafıma evlenme ödeneği ödenmesini arz ederim.

…./…./20…
Adı Soyadı
İmza

T.C. Kimlik No
(Sosyal Güvenlik Sicil No)
:
Adres :
Telefon :
:

EK: Evlenme Cüzdanı ÖrneğiCevapla Yeni Konu
23.03.2013 13:48:08
Habeş Cerrahoğlu
19.03.2013 tarihin de bir soru sormuştum size cevabını alamadım rica etsem beni de aydınlatır mısınız ? bu konu üzerinden ... teşekkürler ..

Sorunuz nedir.Cevapla Yeni Konu
23.03.2013 14:37:48
Levent Yaman
ben ankara emeklı ıslerını aradım dılekcenın duzeltılemeyecegını soyledıler ben yınede ımza beyannamesı ıle dılekceyı gonderelım mı

Göndermeniz uygundur


Cevapla Yeni Konu
23.03.2013 15:08:10
Habeş Cerrahoğlu
merhabalar... babam 2009 yılında vefat etti. SSK dan emekli oldu. bunun üzerine annem ben ablam ve erkek kardeşim dul ve yetim aylığı almaya başladık.ablam evlenip 17.09.2010 senesinde çeyiz parası aldı. 17.09.2012 tarihinde çeyiz parasının müddeti doldu.bunun üzerine annem müddetin dolduğu gün ilgili kuruma dilekçe yazdı.annem dilekçe yazalı 6 ay bitti 7.aya girdik. acaba ablamın aylığı anneme geçer mi ? yahut ben ve ye kardeşimin aylıkların da bir yükselme olur mu ? cevabınızı bekliyorum ve rica ediyorum şimdiden teşekkürler . bunu sormuştum teşekkür ederim...Cevapla Yeni Konu
23.03.2013 15:10:54
Habeş Cerrahoğlu
merhabalar... babam 2009 yılında vefat etti. SSK dan emekli oldu. bunun üzerine annem ben ablam ve erkek kardeşim dul ve yetim aylığı almaya başladık.ablam evlenip 17.09.2010 senesinde çeyiz parası aldı. 17.09.2012 tarihinde çeyiz parasının müddeti doldu.bunun üzerine annem müddetin dolduğu gün ilgili kuruma dilekçe yazdı.annem dilekçe yazalı 6 ay bitti 7.aya girdik. acaba ablamın aylığı anneme geçer mi ? yahut ben ve ye kardeşimin aylıkların da bir yükselme olur mu ? cevabınızı bekliyorum ve rica ediyorum şimdiden teşekkürler ...


Cevapla Yeni Konu
23.03.2013 15:12:16
Habeş Cerrahoğlu
merhabalar... babam 2009 yılında vefat etti. SSK dan emekli oldu. bunun üzerine annem ben ablam ve erkek kardeşim dul ve yetim aylığı almaya başladık.ablam evlenip 17.09.2010 senesinde çeyiz parası aldı. 17.09.2012 tarihinde çeyiz parasının müddeti doldu.bunun üzerine annem müddetin dolduğu gün ilgili kuruma dilekçe yazdı.annem dilekçe yazalı 6 ay bitti 7.aya girdik. acaba ablamın aylığı anneme geçer mi ? yahut ben ve ye kardeşimin aylıkların da bir yükselme olur mu ? cevabınızı bekliyorum ve rica ediyorum şimdiden teşekkürler

Yetim maaşı alan hiç kalmaz ise o zaman anneninizin dul maaşı %50 den %75 çıkartılır.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
23.03.2013 15:29:08
Habeş Cerrahoğlu Errahoğlu
teşekkürler... peki çeyiz parası almamış olsaydı o zaman geçer miydi.?


Cevapla Yeni Konu
25.03.2013 16:12:11
Afra Adıgüzel
Merhaba, dilekçede tahsis numarası olarak bankamatik kart numarasınımı yazacağız teşekkürler

Hayır emeklilikte verilen numaradır.


Cevapla Yeni Konu
28.03.2013 17:43:05
Ozan Şişman
Merhaba, benim kız kardeşim 2011 in nisan ayında evlendi ve 24 aylık çeyiz parası aldı, bize söylenenlere ve kulağımıza gelenler evlendikten 24 ay sonra bu kız kardeşimin aldığı para tekrardan anneme geçiyormuş herhalde aylık olarak bunun için bir işlem yapmamız gerekiyormu.
Yetim maaşı alan hiç kalmaz ise o zaman anneninizin dul maaşı %50 den %75 çıkartılır.
Yaşar Gönenç
Bide bunu yazmışsınız dul maaşı derken babamdan anneme kalan maaş dimi yoksa ayrı bir maaşlarıdamı var
TEŞEKKÜRLER

Dul maaşı eşlerden biri vefaat ettiğnde kalan eşe bağlanan aylığın adıdır.Yetim maaşı ise çocuklara bağlanan maaşın adıdır.Bilginize.


Cevapla Yeni Konu
01.04.2013 22:20:47
Sibel İtik
merhaba annem babamdan emekli maşı alıyordu ssk lı bende alıyordum 20 12 2012 yılında evlilik yaptım çeyiz parası için başvuru yaptım param gelmeden annem 18 03 2013 te vefat etti para alma hakkım yanar mı yoksa alabilirmiyim

Ceyiz parasını alırsınız.Müracatınız geçerlidir.Bilginize.

TC numaranızı girerek aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/evrak_takip/


Cevapla Yeni Konu
10.04.2013 20:09:50
Hanife Bostan
eşimden 2011 de aldatma durumu nedeniyle avukat aracılığı ile ayrıldım.aynı yıl içinde yani 6 ay içinde çocuklarımın ısrarı ile yeniden evlendim.ayrı olduğumuzda babamdan yetim maaşı alıyordum.evlendikten sonra maaşı geri iade için dilekçe yazdığımda çeyiz parası için de başvuru yaptım.17 ay oldu fakat bana herhangi bir sonuç elime geçmedi.acaba bu parayı alabilir miyim.


Cevapla Yeni Konu
16.04.2013 09:57:29
Cengiz Akyel
Eşimin babası sskdan emekli olmuş ve vefat etmiş eşim evlenmeden önce aylık alıyordu biz 2007 yılında evlendik ama çeyiz parası almadık şimdi başvursak alabilirmiyiz 5 yılı geçti evlendikten sonra

Sayın Cengiz Akyel
Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun`un 97. maddesindeki; "…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…" hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
16.04.2013 12:52:51
Cengiz Akyel
Bilgi için teşekkürler Yaşar bey benim de anlamadığım resmi nikahtan sonra her zaman başvurabilir diyor ancak 5510 sayılı kanun 97.maddesindeki konuyu anlayamadım yani 5 yıl sonra düşer diyor. Kısacası çeyiz yardımı alabilirmiyiz alamazmıyız 2007 Ekim ayında nikahımız oldu

Sayın Cengiz Akyel
Belirtiğiniz gibi yasada her zaman baş vurabilir ifadesi geçmektedir ve 97 madde ise 5 yıl zaman aşımı eklemesi yapılmaktadır.Siz SGK na bir dilekçe ile müracat etmeniz daha uygun olur.

Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.Cevapla Yeni Konu
26.04.2013 01:05:21
Handan Çevik
1 ay oldu çeyiz parası için müracaat ettim haberyok sonucu nasıl örene bilirim tşk

Evrak Takibini İzleyebilirsiniz
www.sgk.net/2013-sgk-evrak-takibi.htm


Cevapla Yeni Konu
02.05.2013 14:06:53
Sibe Kızılel
ŞU dul anaemin maaşını almıyorum çeyiz parasıda almadım şayet evlenirsem çeyiz parası alabilirmiyim

Yetim maaşı almak gerekir ve alıyorken nikah yapan kızlara çeyiz parası verilir.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
02.05.2013 14:08:03
Siber İber Kızılel
ŞU an dulum anaemin maaşını almıyorum çeyiz parasıda almadım şayet evlenirsem çeyiz parası alabilirmiyim

Çeyiz parası almanız için Önce yetim maaşı bağlanması talebinde bulunun sonra nikah yapmak gerekir.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
25.05.2013 18:53:27
Cengiz Akyel
İyi günler eşim yetim maaşı alıyordu ancak evlenmeden önce 2-3 ay bir iş yerinde çalıştı ssksı yattı yetim aylığı kesildi daha sonra işten ayrıldıktan 2 ay sonra filan evlendik başvurduk ama çeyiz parası çıkmadı yetim aylığı daha önceden kesilmiş diye bunun bir çözümü yok mu acaba

Çeyiz parası almak için yetim maaşı alıyorken nikah yapmak gerekir.Yetim maaşı Müracatı nikahtan önce yapılmış olsa idi yine çeyiz parası ödenirdi.Bu durumda malesef çeyiz parası alamazsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
19.06.2013 20:31:37
Yasin Özkan
Merhaba size sorum nişanlımla haftaya nikahımız var Allah nasip ederse, nişanlım hiç çalışmadı şuan babasından yetim maaşı alıyor 180-200 arası gibi biz evlendikten sonra o hakkı bitermi yoksa bir işe girene kadar devam edermi? Diğer bir sorum da çeyiz parası bağkurlu olduğundan 24 katınımı alır nikahtan sonra başvuru yapmamız gerekiyor orayı anladım peki bu parayı tahminen ne kadar sürede öderler ve kesinti yapılırmı kayınvalidemin maaşından falan. Bu konularda bilgilendiriseniz sevinirim.Saygılarımla

Sayın Yasin Özkan
Allah size mutluluklar versin.İyi günler göresiniz.Nikahtan sonra SGK na müracat ederseniz 24 aylık tutarında çeyiz parası nışanlınıza verilirir.3 veya 4 ay içinde elinize geçer.Tabi ki yetim maaşı kesilir.Bilginize.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
21.06.2013 08:23:24
Ayşe Duru
Sayın Yasin Özkan;
Babamdan yetim maaşı alıyor iken ssk işe girdim ve daha sonra işten ayrıldım ama ssk dilekçe verilmesi gerekiyormuş tekrardan maaş bağlanması için ben dilekçe vermedim. ve evledim Sosyal Sigortalar Kurumuna evraklarımı gönderdim benden işten çıkış belgemi istediler şimdi istedikleri evrakları yolluyacagım. ben çeyiz ödeneğini alabilirmiyim ?

Yetim maaşı alırken evlenen kızlara ceyiz parası verilir.Evlenmeden önce yetim maaşını bağlatmanız ve sonra nikah yapmış olmanız gerekirdi.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
26.06.2013 00:00:38
Yasin Özkan
Çok Teşekkür ederim Yaşar Bey...

Saygılarımla


Cevapla Yeni Konu
30.07.2013 01:07:08
Selma Çalım
merhaba benim sorumda şu olucak bende çeyiz parası aldım evlenmeden önce ben 180 annem 450 alıyordu .2 yıl bitti şuan ben dilekçe verdim tekrardan anneme bağlansın diye maaşın kalanı .sorum şu annemin maaşına benim 2 yıl evvel aldığım 180 tl mi eklenecek yoksa 450tlnin yüzde 25i mi neden tamamı değil

Bu hesap babanızın emekli maaşı üzerinden yapılır.24 ay sonra tekrar annenşizn maaşı %50 oranından %75 oranına çıkartılır. %25 artar.Bilginize.


Cevapla Yeni Konu
20.09.2013 16:27:00
Fatma Akın
mrb bağkurdan çeyiz parası alın dığını duydum benden önce 2 ablam daha evlendiler biri6 yıl önce diğeri 5 yıl önde bende 2 yıl once evlendim suan 3 ümüzde başvura bilirmiyiz acaba

Çeyiz parası almak için yetim maaşı alırken nikah yapmak gerekir.Bağkurdan yetim maaşı alan kız çocukları ssk dan yetim maaşı alan kız çocukları emekli sandığından yetim maaşı alan kız çocukları çeyiz yardımından yararlanır.

Çeyiz parasının şartı evlenme tarihinizde yetim maaşı alıyor olmanızdır.Yani yetim aylığınız kesilmemiş olmalıdır.Hakedipde yetim maaşı almayanlarda başvurabilir. Sadece kız çocukları yararlanır.Ne kadar çeyiz yardımı alacaksınız.SSK ve Bağkur için aldığınız yetim maaşının 24 katı .Emekli sandığı için ise 12 katı .Çeyiz parası sorgulama yapamazsınız .nereye başvuracaksınız .Eğer ssk ve bağkurdan (4-a-veya 4-b) yetim maaşı alıyorsanız bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne eğer emekli sandığından yetim aylığı alıyorsanız Kamu görevlileri emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına müracatınızı yapmanız gerekir.Adresi Milli Müdafaa Cad. No: 24 06643 Bakanlıklar/Ankara dır Çeyiz parasında Zamanaşımı hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır.(1 ekim 2008 başladı)Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
05.10.2013 23:54:38
Gülüşan Gök
iyi günler ben babam yaşarken 2 kere evlilik yaptım ayrıldım. yaklaşık 12 senedir babamdan yetim maaşı alıyorum. daha önce hiç evlilik ödeneği almadım bu yıl evlenicem babam ssk dan emekli ben çeyiz parası alabilirmiyim. eğer alabiliyorsam 24 katımı 12 katımı alıcam şimdiden teşekkürler

Siz yetim maaşı alırken evlenirseniz ceyiz parası alırsınız.24 aylık tutarındadır.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
06.11.2013 13:48:40
Hatice Deniz
Merhabalar yasar bey ben ceyiz parası basvurusunda bulundum basvuruda bulunduktan nekadar zaman snra ceyiz parası yatiyor? ögrenebilirmiym simdiden tesekkürler.

3 AY KADAR SÜRÜYOR.BİLGİNİZE.


Cevapla Yeni Konu
09.11.2013 15:10:24
Rahime Uludağ
hayırlı günler efendimallah nasip ederse ben 21 kasımda evleneceğim hem annemden hemde babandan yetim maaşı alıyorum benım durumum biraz özel çünkü ilk evliliğimi 1989 da yaptım 1985 yılında babamı kaybettik ben bekarken annemle babamdan dolayı maaş alıyordum o zamanki maasım yüzde yiımi beş oranında olduğu için çok az maaş alıyordum o zaman sadece babamdan çeyiz parası aldım şimdi yapacağım evliliğimden her ikisinin toplamındanmı hesaplanacak ceyiz param diğer bie sorum nikahtan birkaç gün sonra işe girsem alacağım çeyiz parasına bir engel teşkil edermi şimdiden teşekür ederim böyle bilgilendirme yaptıgınız için allah razı olsun

Sayın Rahmi Uludağ

Evlilik yardımı bir defaya (bir evliliğe) mahsus olarak verilmekte olup, istenilen evlilikte alınabilir. Yani ister ilk evlilikte, isterse ikinci evliliğinde kız çocukları alabilirler.Siz ilk evlilğinizde ceyiz parasını almışsınız.Bir kişi hem anneden hem de babadan yetim maaşı aldığında birinden tam diğerinden yarım olarak alır.Bilginize.
Yaşar GönençCevapla Yeni Konu
03.12.2013 15:41:21
Sevda Öztaş
ben 2011 evlendım ceyız parası aldım merak ettıgım o para devlet tarafından kesılıyo bana verılen mıktara kadar sonra anneme aktarlıyomuş bıtınce 3te1 ölemi...öleyse onu gerı aktarılması ıcın nereye başvurmalıyız...?

Sayın Sevda Öztaş
Siz aşağıdaki dilekçe örneğini doldurup SGK na göndermeniz gerekir.Yaşar Gönenç
Yetim Maaşı Devir Dilekçesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü
Tahsisler Dairesi Başkanlığı
Ankara

................ Tahsis numarası ile yetim maaşı almakta iken, evlendiğinden dolayı kesilen yetim maaşımın annemin maaşına ilave edilmesini arz ederim.
Tarih
TC. No:
Ad-Soyad
İmza


Cevapla Yeni Konu
24.03.2014 17:32:47
Aysun Karaman
Benim esim 2006 mart ayinda vefat etti 14 yillik polis memuruydu kendi aracimizda vazife disinda kaza yapti su 2cocugum var esimin benden onceki evliliginden bir kizi var su an ben ve iki cocugum 800 tl aliyorum maasim neden bu kadar dusuk oldugunu ogrenebilirmiyim bunun nereye basvurmam gerekiyor simdiden tesekkurler

İnanın bütün emekliler de durum böyle.Çalışırken maaşa ilave edilen tutarlar emeklilik de eklenmiyor.Siz SGK na dilekçe yazarak tekrar kontrol edilmesini isteme hakkınız vardır.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
10.05.2014 14:23:25
Belkizar Dirican
benim babam 1986 da vefat etti biz beş kız kardeşiz hepimize aylık bağlandı evlendikten sonra kesildi çeyiz parası verildi ben en küçükleriyim ben evlendikten sonra müracat ettim çeyiz paramı alamadım aradan 9 yıl geçti tekrar baş
vursam alamazmıyım bu benimde hakkım şimdiden teşekkürÇeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.


Cevapla Yeni Konu
10.05.2014 15:36:33
Belkızar Elkızar Dırıcan 10.05.2014
benım babam 1986 yılında öldü bız 5 kız kardesız bıze babamızdan yetım aylıgı baglandı ablalarım evlenırken ceyız parasını aldılar ben muracat ettım alamadım evlenelı 10 yıl oldu bu benım hakkım deılmı neden alamıyorum cvp beklıyorum

Sayın Belkızar Dırıcan
Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
10.05.2014 16:39:38
Belkizar Dirican 10 05 5 2014
ben zaten müracat ettim nikahım kıyldı evrakları gönderdim ama yinede alamadım bende fazla üstelemedim
burda benim onlar hakkımı vermediler ben başka bir şey yapamazmıyımsuçum yok

Aşşağıda belirtiğim link e durumu yazınız 15 gün içinde kurum açıklama yapar
Yaşar Gönenç

Bilgi Edinme Birimi
http://uyg.sgk.gov.tr/bilgiedinmebasvuru/BasvuruAnaSayfaForm.do
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/bilgi_edinme


Cevapla Yeni Konu
15.05.2014 22:55:32
Selen
Merhaba yaşar bey ben babamdan yetim aylığı aliyordum. evlendim ve çeyiz parası almak istemedigimi belirtim. Evleneli 2 yıl oldu almak istediğimi belirttim ve evraklarimi gonderdim. Acaba başta istemediğimi belirttigim için hakkım yanmismidir.

Hakkınız yanmaz.


Cevapla Yeni Konu
15.05.2014 23:04:21
Selen
Alabilme ihtimalim varmidir peki yaşar bey şimdiden tesk..

Bir önceki durumu göremiyorum.Baştan gönderebilirseniz açıklama yapayım.


Cevapla Yeni Konu
19.05.2014 13:48:26
Nazli
Evlendigim tarihte çeyiz parası istemedim. 3 yıl sonra talep ettigimde bana istrmediginiz durumu belirterek annenize aktarilmistir diye cevap geldi. Ben bu olayi nasıl cozebilirim.bogle bsi varmidir. Benim 5 yıl içinde talep etme hakkım yok mu???

Siz ben almıyor diye beyanda bulunmuşsanız alamazsınız.Beyanının yoksa alırsınız.
Çeyiz parası almak için başvuru mutlaka nikahın resmi kayıtlara intikal ettiği tarihten sonra olmak zorundadır. Nikahtan sonra olmak üzere her zaman için çeyiz parası almak üzere başvuruda bulunulabilir. 5510 sayıl Kanun’un 97. maddesindeki; “…Kısa vadeli sigorta kollarından ve ölüm sigortasından kazanılan diğer haklar, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşer…” hükmünün gereği olarak, çeyiz parası beş yıl içinde istenmediği takdirde bu hak ortadan kalkmaktadır.


Cevapla Yeni Konu
19.05.2014 14:23:04
Nazli
Evlendigim tarihte babamdan yetim ayligi aliyordum. Evlendikten 3 yıl sonra başvuru yaptım gelen evrakta istrmediginizi belirterek gerikli işlemler yapılıp annenizin aylığına aktarilmistir hukuken alamazsınız diye cv geldi. 5 yıl talep etme hakkım olduğu sogleniyor.ben bu olayi nasıl çözümlerin.hangi hukuk maddesince almaya hakkım yoktur.


Cevapla Yeni Konu
28.05.2014 17:23:02
Gülderen Ülderen
Yaşar Bey merhabalar, kızımın dogrumu için yurtdışına çıktığımda babamdan almış olduğum maaşı hesabımdaki hareketsizlikten dolayı ,geriye iade edilmiş . Böyle bir durumda ne yapmam gerekir? Alacağım maaşlar nerede birikiyor? Bu konuda bana lütfen etraflıca bulgu verirmisiniz. Size sağlık dolu gubler diler com teşekkürler ederim. nesnel1@yahoo.com

Sayın Gülderen
6 ay içinde çekilmeyen maaşlar kurum tarafından geri alınır.Siz SGK na bir dilekçe yazarak iadesini istersiniz.Hemen ilgili hesaba iade edilir.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
03.06.2014 21:48:38
Gözde Kalaylar
merhaba ben babamdan yetim aylığı alıyordum 2 yıl önce evlendim ceyiz yardımımı aldım ve 2 yıllık sürem eylül ayında dolacak aylık alan annem ve 13 yasında kız kardesim var benim maaşım anneme ve kardesime ne zaman gecer dilekçe yazmamıza ve başvuruda bulunmamıza gerek varmı? yoksa kendiliğinden hesaplanıyormu 2 yıl süre dolunca onu merak ediyorum ve benim maaşımın ne kadarı onlara gececek yardım ederseniz sevinirim birde dilekçe vermek gerekiyorsa benimmi yoksa anneminmi vermesi gerekiyor teşekkürler

Annenizin dul maaşı yetim maaşı alan olmadığında ancak %50 oranından %75 oranına gelir %25 artar.Bu nedenle annenize ve kardeşinize sizin maaşı bir yansıması olmaz.%25 oranı devlete kalır.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
04.06.2014 17:13:57
Gözde Kalaylar
yani annem ile kardeşimin maaşı yükselmezmi?Cevapla Yeni Konu
05.08.2014 16:57:09
Şırnaklı
EVLENECEĞİM KIZIN BABASI EMEKLİ KÖY KORUCUSUYDU.VEFAT EDİNCE KIZIN ANNESİ BABASINDAN KALAN EMEKLİ MAAŞINI ALIYOR EVLENECEĞİM KIZ YETİM MAAŞI ALMIYOR HAFTAYA EVLENİYORUZ ÇEYİZ PARASI ALABİLİRMİYİZ

Yetim maaşı alırken evlenben kız çocuğu ancak ceyiz parası alır.


Cevapla Yeni Konu
17.09.2014 13:14:41
Elanur Yılmaz
Merhaba ben nisan ayinda çeyiz parası için sgk ya başvurdum ama henüz vermediler ne kadar zamanda verirler bilgilendirir misiniz?

2 ay içinde verirler.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
10.11.2014 02:02:22
Mine Çelik E
Merhabalar , bu ayın sonunda nikahım var ,
ve ben 2011 tarihinden bu yana yetim maaşı alıyorum
fakat belirtmek istediğim bir dırum var , ben yetim maaşı alabilmek için babamın askerlik parasını yatırdım toplam 300 günü vardı bende kalan 600 günü askerliği yatırarak tamamladım , başvuru yapsam çeyiz parası hakkına sahip olurmuyum , ve 24 mü, 12 ay olarakmı alırım ?
Çeyiz maaşına ne zaman başvuru yapmalıyım ? Nikahdan önce olurmu

Yetim maaşı alırken evlenen kız çocuklarına çeyiz parası verilir.Nikah yaptıktan sonra başvurulur.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
16.11.2014 12:55:48
Emre Kapcak
Ceyiz parasına 15 gun once basvuru yaptım sgk yı aradığimda işleminiz sırada diyor ne zaman alırım odenegi bi yakınım 10 gun içinde almıştı

2 ay kadar sürmektedir.


Cevapla Yeni Konu
24.11.2014 04:26:47
Sevda Alagöz
Ben bagkurdan babamdan yetim maasi aliyorm 1996yilindan beri..agustos 2014 te evlendim ceyiz parasina basvurdum ama hala aradigimda bagkuru ankaradan onay bekleniyor diyor..kac ay oldu hala alamadim..not:ablamda 4yil evvel evlendi ceyiz parasi almamisti oda benden 1 ay kadar evvel geriye donuk ceyiz parasi icin basvurda bulundu..iki kardesiz diye bir dosya olusturmuslar..neyi hesaplayamadilar neyi veremediler 5 aydir bilmiyorm ama bunu hizlandirmanin bir yolu yokmu? Tesekkurler

Sayın Sevda Alagöz
Siz durumu aşağıdaki link yazınız 15 gün içinde size elektronik ortanda bilgi verilir.Oldukça işleminiz geçikmiş.Bilginize.Yaşar Gönenç
Bilgi Edinme Birimi
http://uyg.sgk.gov.tr/bilgiedinmebasvuru/BasvuruAnaSayfaForm.do
www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/bilgi_edinme


Cevapla Yeni Konu
09.12.2014 11:44:34
Kübra Yıldız
meraba ben babamdan yetim maaşı alıyorum bir hafta sonra nikahım var ösym tarafından atandığım görülüyor ama henüz işe başlamadım ve ne zaman başlayacağım konusundada bir bilgim yok bu durumda ben atandığım kurum tarafından sigortalı sayılıyor muyum veya sigortam ne zaman başlatılır ? haftaya evlendiğim zaman çeyiz parası talebinde bulunursam alabilir miyim? haftaya nikahtan sonra talepte bulunsam bir ay sonra işe başlarsam iki ay sonra yatacak çeyiz parasını geri ödemek zorunda kalır mıyım ?

Siz çeyiz parası alırsınız.Göreve başlama tarihi belli olmadığı için.


Cevapla Yeni Konu
17.01.2015 02:55:05
Fatma Kuş
vadeli hesapta param olursa çeyiz parasını almama engel olur mu?

Olmaz.İlgisi yoktur.Yasal Hakkınız.
Yaşar Gönenç


Cevapla Yeni Konu
21.03.2015 02:42:59
Selda Karaca
Annem vefat etti babam isteğe bağlı sigorta emeklisi ben babamdan sigorta konusundayararlanıyorrum ben de Çeyiz parası alma hakkım var mı

Malesef alamazsınız.Yetim maaşı alırken evlenen kızların bu hakları vardır.
Yaşar GönençKonu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın
EtiketlerCeyiz Parası