SOYSAL GÜVENLİKTE ÇOK SORULAN KONULAR


Yazan: Yaşar Gönenç - 05.11.2010 16:52:45

SOSYAL GÜVENLİKTE ÇOK SORULAN KONULAR


Sponsor Reklam


Cevaplayan: Yaşar Gönenç - 05.11.2010 16:57:46
Yaşar Gönenç
SGK MÜDÜRLÜKLERİNE GİTMEDEN YAPILABİLEN İŞLEMLER
SGK 2004 yılında e-bildirge sistemine geçtikten sonra emekli, sigortalı ve hak sahipleri birçok işlemi SGK Müdürlüklerine gitmeksizin internet üzerinden yapabilmektedir. Hastane ve ilaç paralarının emekli aylıklarından kesilmesi nedeniyle emeklilerimiz her ay farklı ücret alabilmektedir. Yapılan kesinti tutarı ile kesintinin fazla olup olmadığı emeklilerimizin en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Oysa kesinti miktarını öğrenmek için SGK Müdürlüklerine gitmeye gerek yok.
EMEKLİ MAAŞI KESİNTİ MİKTARININ ÖĞRENİLMESİ
Emeklilerimiz maaşlarından yapılan her türlü kesintiyi SGK’nın kurumsal sitesi olan http://www.sgk.gov.tr adresindeki emekli menüsü içerisindeki rehberlik hizmetleri butonu tıklanarak öğrenebilir. Maaştan yapılan kesintiyi sorgulayabileceğiniz adresin tam adı: http://app.sgk.gov.tr/rehberlik/ dir. TC Kimlik numarası yazıldıktan sonra sorgula butonuna tıklandıktan sonra aylık döküm bölümündeki ay ve yıl kutucuğu seçilip sorgula butonuna basıldığı takdirde emekli kişi maaş tutarını, ek ödeme miktarını (vergi iadesi) yapılan kesinti miktarı ile kesintinin nedenlerini öğrenebilir dileseniz yazıcıdan bir çıktısını alabilirsiniz.
MAAŞ ALINAN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ
SGK günümüzde birçok banka ile anlaşmış durumda. Geçmişte maaşlarını PTT ya da Devlet Bankası şubelerinden alanlar dilerse banka değişikliklerini internet üzerinden yapabilmektedir. Maaşınızı aldığınız bankayı değiştirme işlemi şu an için sadece ayın 11 ile 30 arası yapılabilmektedir. Banka değişiklikleri http://app.sgk.gov.tr/bankaadres/ adresi üzerinden yapılabilmektedir. Banka değişikliği yapılabilmesi için öncelikle güvenlik ön planda tutulmuş. Bu işlemi yapacak emeklilerimiz önce SSK No, TC Kimlik No, Tahsis No, Daha önceki Banka adı, İli, Şubesi ve Hesap numarasını girdikten sonra sorgula butonunu tıklayacaklar sonrasında maaş almayı istedikleri yeni bankanın adı, ili, şubesini seçecekler akabinde değiştir butonuna basarak banka değişiklik işlemini gerçekleştireceklerdir. Adres satırına cep telefonu yada e-posta adresini yazanlara değişiklik bilgisi ayrıca mesaj olarak bildirilmektedir. Belirtelim ki; değişiklikler işlemin yapıldığı takip eden aydan başlamaktadır. Örneğin; banka değişikliği Temmuz ayında gerçekleştirilmişse Temmuz maaşı eski bankadan, Ağustos maaşı seçilen yeni bankadan alınacaktır.
SAĞLIK AKTİVASYONU SORGULANMASI
Sigortalı ya da emekliler sağlık yardımına müstahak olup olmadıklarını diğer bir ifade ile sağlık karnelerinin aktif hale getirilip getirilmediklerini internet üzerinden öğrenebilirler. 4/b sigortalıları http://app.sgk.gov.tr/BagkurMustehaklik/Mustehaklik.htm adresi, 4/a sigortalıları ise http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Portletler/Mustehaklik adresine girerek TC kimlik numaralarını yazmak suretiyle sağlık yardımına müstahak olup olmadıklarını öğrenebilecek. Sağlık yardımına hak kazandığı halde müstahaklık provizyonu alamayanlar SGK Merkez Müdürlüklerine aktivasyon için gitmeleri kaçınılmaz olacak.
KİTAP TANITIMI
SGK uygulamalarının anlatıldığı önemli bir eserden bahsetmek istiyorum. Son Düzenlemeler Işığında Tahsis, Kısa Vadeli Sigorta, Genel Sağlık Sigortası ve Yurt Dışı Borçlanma Uygulamaları isimli kitabın yazarları SGK Başmüfettişi Cüneyt OLGAÇ ve Resul LİMON. Eserde konular sistematik olarak ele alınmış olup günlük hayatta karşılaşılabilecek soru ve sorunlara açıklayıcı, yol gösterici yanıtlar verilmiş. TES-İŞ Sendikası tarafından yayınlanan eser Türk sosyal güvenlik hayatında önemli boşlukları dolduracak kaynak niteliğine sahip. İlgi duyanların okumasını tavsiye ederim.

Şerif AKÇAN



27.10.2010 22:11:30
Yaşar Gönenç
SAĞLIK KURUMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Yeni yasanın belki de en sevindirici taraflarından biri de sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin herkes için “30 gün”e düşürülmesi olmuştur. Sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı halinde 30 günlük süre de aranmamaktadır. Acil hallerde ise kişinin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın ilk müdahale yapılmaktadır.4/A’lı sigortalılar son 1 yıl içerisinde geriye dönük 90 gün prim günleri var ise işten ayrıldıktan sonraki 100 gün boyunca sağlık hizmetlerinden faydalanmaları mümkündür. Eğer sigortalının son 1 yıl içerisinde geriye dönük 90 günü yok ise işten ayrıldıktan sonra yalnızca 10 gün boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.4/B sigortalılarında ise geriye dönük 2 aya kadar prim borçları olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.Bilgilerinize
Yaşar Gönenç


27.10.2010 22:13:16
Yaşar Gönenç
GÖZLÜK ALMA SÜRESİ
30/06/2008 tarihine kadar gözlük alan SGK Mensupları 2 yıl sonunda yeni gözlük alabileceklerdir. 1 Temmuz 2008 tarihinden sonra verilmiş olan gözlük çerçeveleri için kullanım süreleri 3 yıl olarak belirlenmiştir


27.10.2010 22:18:40
Yaşar Gönenç
18 YAŞ ALTI SİGORTALILIK
Siz SSK dan emeklilik isteyecekseniz.18 yaş altı sigorta başlangıcı sayılır.Bu konuda aşşğıda açıklamalarımızı okursunuz.Bilgilerinize.Yaşar Gönenç

aşar Gönenç
-Sigortalıların emeklilik durumlarını düzenleyen ve kademeli emeklilik sistemini getiren (08.09.1999 tarih- 4447 sayılı ve 23.05.2002 tarih- 4759 sayılı Yasalar) mevcut uygulamaya göre, sigortalıların emeklilik hesabında sigorta başlangıç tarihi değil işe giriş tarihi esas alınmaktadır

-Bu nedenle 4447 Sayılı Yasa ile 506 Sayılı Yasa `ya eklenen ve emekliliğe hak kazanmada kademeli geçiş ve yaş şartını düzenleyen geçici 81`inci maddesi uyarınca 18 yaşından önce işe başlayan sigortalıların işe başlama tarihleri emeklilik hesaplamasında dikkate alınacak ve buna göre yıl ve yaş şartı belirlenecektir.
Yaşar Gönenç


27.10.2010 22:24:30
Yaşar Gönenç
23.10.2010 10:37:42
Yaşar Gönenç
En kısa zamanda emekli olmak için ne yapmalısınız?
23/10/2010 ·
MEMUR, İŞÇİ ve İŞVERENİN REHBERİ
LÜTFİ KÖKSAL

Kuralınca uygulanan emeklilik şartları sizi en kısa sürede emekli ediyor!

Siz değerli okurlarımızın emeklilik hakkındaki sorularını, köşemiz elverdiğince cevaplamaya çalışıyoruz.

Her gün elektronik posta kutuma yüzlerce posta gelmektedir. Göstermiş olduğunuz bu ilgi bizi mutlu ediyor. Gelen elektronik postalarda en çok karşılaştığımız soruların başında, emeklilik için gerekli şartları sağlayıp en kısa zamanda emekli olmak için başvurusunu nereye ve ne şekilde yapması gerektiğini bilemeyen sigortalıların soruları geliyor.

Bugün bu konudaki sorulara cevap vermek istiyorum.

1.) 4-1(a) dediğimiz SSK’lı çalışanların birden fazla sigorta numarası var ise emeklilikleri yaklaştığında bunları tek bir numarada birleştirmek için SGK Merkez ve İl Müdürlüklerine müracaat etmelidirler. Birden fazla ilde SSK’lı olarak çalışması olanlar da oralardaki dosyalarını, en son emekli olacakları İl Müdürlüğü’ne istemelidirler. Varsa Emekli sandığı, Bağ-Kur, Banka ve Özel Sandıklardaki hizmetler de birleştirilmelidir. Yedek subay hizmeti olan SSK’lılar, SGK Merkez ve İl Müdürlüklerine müracaat ederek hizmet birleştirmesi yapmalıdır. Bu işlemlere en geç emekliliğe altı ay kala başlanmalıdır.

2.) 2829 sayılı yasa ile emeklilikte hizmet birleştirmesi yapacak olanlardan, Bağ-Kur’a geçmiş döneme ait 15 TL’nin üzerinde borcu bulunanların aylık bağlama işlemleri, tahsis talep tarihini takip eden ay başı itibariyle yapılacak ve borçları birikmiş aylıklarından kesilecektir. Bağ-Kur ‘a göre aylık bağlanacak kişiler, iş yeri kapatma işlemlerini usulüne uygun yapmalıdırlar. Daha önceki Bağ-Kur basamak intibakının işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi, işlenmemişse işlettirilmesi, intibak nedeniyle çıkan borcun ödenmesi emekli maaşının bağlanması için şarttır. Prim borcu var ise ancak bu borcun ödendiği tarihi takip eden ay başı itibari ile hak edilen emekli aylığı bağlanacaktır. Bu sebeple Bağ-Kur’luların prim borcu bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekir.
Ayın son gününün hafta tatiline rastlaması halinde ilk iş günü başvuru yapılmış olsa dahi maaş, başvuruyu takip eden ay başı değil, başvurunun yapıldığı ay başından itibaren başlatılır.

3.) Emeklilik başvuruları mutlaka “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” isimli form dilekçe ile SGK’ya yapılmalıdır. Bu formlara ek olarak işverenlerden alınan işten ayrılış bildirgesi ve bir fotoğraf da eklenmelidir.

4.) Sigortalıya, emeklilik başvurusunun yapıldığı ayı takip eden ay başından itibaren maaş bağlanır. (Mesela; Ekim ayının son günü emeklilik başvurusu yapan sigortalıya 1 Kasımdan itibaren maaş bağlanır.) Bu sebeple emekliliğe hak kazandığı ayın son günü, resmî tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastladığı için emeklilik taleplerini kuruma veremeyen sigortalılar, başvurularını resmî tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak kuruma göndermelidir. Bu durumda gönderilen talepler, ayın son günü verilmiş gibi kabul edilmektedir. Adi posta veya kargo ile veya SGK’ya elden verilen başvurularda, tahsis talep tarihi olarak dilekçenin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınmaktadır.

5.) Emekli sandığına tabi memurlara, emekli olmak için kurumlarına verdikleri ilişik kesme belgelerinin o makamlarca onaylanarak ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanmaktadır.

6.) SGK’nın internet sitesi olan http://www.sgk.gov.tr ‘de emeklilik ve diğer işlemleriniz için “Hizmet Standartlarımız” kısmında detaylı bilgi verilirken, formlar kısmından emeklilik ile ilgili formları da temin edebilirsiniz.

7.) Emekli maaşlarınızın bağlanıp bağlanmadığını 4-1(a’lılar ) ve 4-1(b’liler) kurumun internet sayfasından rahatlıkla görebilirler.

LÜTFİ KÖKSAL
turkiyegazetesi.com.tr



27.10.2010 22:28:00
Yaşar Gönenç
TAHSİS NO ÖĞRENMEK İÇİN :

http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/Portletler/Mustehaklik

Not: Tarih kısmına önceki bir tarih yazınız.Bilgilerinize.
YAŞAR GÖNENÇ



27.10.2010 22:32:40
Yaşar Gönenç
ÇEYİZ PARASI
: Çeyiz parasını alacak kız çocukları eğer 4/a (hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığı) ve 4/b (kendi nam ve hesabına çalışanların sigortalılığı) sigortalılığı kapsamında iseler ya da 1 Ekim 2008’den sonra ilk defa memurluğa başlayanların kız çocukları iseler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir.

Evlenme ödeneği için resmi evlilik bağı kurulduktan sonra ödeneği alacak kişi (vekili de olabilir) dilekçe ile:

a) 4/a(SSK’lılar) ve 4/b(Bağ-Kurlular) kapsamındakiler , SSK ve BAĞ-KUR (4/a-4/b) Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi,

b) 4/c (Devlet Memurları) kapsmında olanlar Devlet Memurları Evlilik İkramiyesi Başvuru Dilekçesi

İlgili illerdeki SGK il müdürlüklerine veya SGK merkez Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası almak için yukarıda belirttiğimiz yerlere bir dilekçe* ile birlikte müracaat edilmesi gerekir. Dilekçe ekinde evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse evlenme cüzdanının bir örneğinin de SGK’ya verilmesi gerekir. Nüfus kütüğüne işlenen evlilik işlemleri için ise, evlenme cüzdanının verilmesine gerek yoktur.

Çeyiz parasının elden alınması imkanı yoktur. Müracaat eden kişilerin ya kendileri tarafından açtırılan banka hesap numaralarına ya da SGK tarafından ikametlerine en yakın yerde açılacak banka hesap numaralarına yatırılmaktadır.
Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç


28.10.2010 08:52:11
Yaşar Gönenç
RAPOR PARASI
Paranızın yatıp yatmadığını http://saglik.ssk.gov.tr/IsgoremezlikTeyit/kontrol.faces den takip edebilirsiniz.
Yukarıdaki linkin çalışmaması durumunda www.ssk.gov.tr devredilen kurum uygulamalarından SSK seçilir. Açılan pencerede e- sağlık Giriş seçildikten sonra İnteraktif uygulamalar penceresi karşınızdadır. İnteraktif uygumla penceresinden sistem müdürlükleri iş göremezlik ödeme görme kısmından takip edebilirsiniz.
TC kimlik numarası veya Sicil Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda kayıt bulunamadı yazısı görülürse işleminizin henüz bitmediği ve paranızın PTT�ye aktarılmadığını söylemektedir.
Konu ile ilgili daha fazla yardım için bağlı bulunduğunuz Sigorta Müdürlüğünü aramanız yeterlidir.
YAŞAR GÖNENÇ



28.10.2010 09:04:38
Yaşar Gönenç
İŞİŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA KISA BİLGİ
İşsizlik ödeneğini kimler alır.Öncelikle 1.şart İşten çıkarılmadan önce (Hizmet akdinin feshinden önce) 120 gün sürekli prim ödenmiş olunmalı yani son dört ay sürekli çalışılmış olmalı 2.şart ise son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olmalıdır.3.şart işçi kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalınmalıdır.
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak ne demektir.Bunu maddeler halinde yazalım

Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilmesi
Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilmesi
Sağlık sebepleri veya işyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilmesi ,
Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da sürenin bitiminde işsiz kalınması
İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olması
Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona ermiş olması

3) İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRE İLE VERİLECEK
600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,

900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,

1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği ödenecektir.
Eğer işsizlik ödeneği alınırken tekrar işe girilirse işsizlik ödeneği kesilecek ve tekrar işsiz kalınırsa ve ödenek almak için süreler ve şartlar kanuna uygun değilse daha önceki hakedilenler alınacaktır. Süreler ve şartlar yerine getirilmişse yeni hak sahipliğinden doğan işsizlik ödeneği alınacaktır.



28.10.2010 13:05:08
Yaşar Gönenç
KIDEM TAZMİNATI ALMA KOŞULU

SGK`dan kısmi emeklilik olarak adlandırdığımız şartlarda 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün sayısıyla emekli olabilmek için yıl ve gün koşulunu doldurup da yaş koşulunu bekleyenler bir defaya mahsus olmak üzere kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilirler. Bu haktan yararlanabilmek için işyerinizin bölgesinde bulunduğu SGK İl/Merkez Müdürlüğü`nden yazı götürmeniz zorunlu. Bu hakkı daha önce kullanmışsanız söz konusu müdürlükten yazı alamazsınız. Yine bazı SGK Müdürlükleri işyerinden çıkışınızın yapılmasını şart koşuyorlar. Önce işyeri çıkışınızı verecek. SGK İl/Merkez Müdürlüğü çıkışı gördükten sonra yazınızı veriyor. Yazıyı işyerinize ibraz ettiğinizde kıdem tazminatınız ödeniyor.



29.10.2010 09:44:35
Yaşar Gönenç
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
“İşsizlik Ödeneği”nin süresi, miktarı ve şartları nelerdir?
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile “İşsizlik Ödeneği” verilir.
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. On altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık, asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.


29.10.2010 10:12:04
Yaşar Gönenç
KEM DUL HEM DE YETİM MAAŞI BİRLİKTE ALINIR MI
Eşlerden birinin vefatı halinde hayatta kalan eşe dul aylığı bağlanır. Eş kendi emekli aylığını ile eşinden dolayı dul aylığını birlikte alabilir. Sosyal güvenlik kurumlarının birinden emekli aylığı alan dul kadın, babasından dolayı SSK ve Bağ-Kur’dan yetim aylığı alamaz. Ancak, SSK veya Bağ-Kur’dan emekli aylığı alan dul kadın, babasından dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir. Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alan dul kadın, Emekli Sandığı’ndan babasından dolayı yetim aylığı alamaz.


29.10.2010 10:56:22
Yaşar Gönenç
ANNE VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASI

Sigortalı işçi öldüğü zaman ana ve babasına maaş bağlanması için gerekli açıklamalar aşağıdadır:
Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, eş ve çocuklarının yanı sıra, Kanunda aranan şartları sağlayan ana ve babasına da toplam yüzde 25 oranında gelir veya aylık bağlanıyor.
Ana ve babaya hangi durumda aylık bağlanacağı, başka bir anlatımla aylık bağlanması için aranan şartlar, 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu`nun 34. maddesinde yer alıyor.

ARANAN ŞARTLAR
Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için;
*Ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin, asgari ücretin net tutarından daha az olması,
**Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması,
***Ölen sigortalının evli ve çocuklarının bulunması halinde, hak sahibi eş ve çocuklardan artan hissenin bulunması şartları aranıyor.
Sigortalının ölüm tarihinde artan hisse bulunmaması nedeniyle aylık bağlanamayan ana ve babaya, daha sonra durum değişikliği nedeniyle artan hissenin ortaya çıkması durumunda aylık bağlanıyor. Yine durum değişikliği nedeniyle artan hissenin ortadan kalkması halinde ana ve babanın aylıkları kesiliyor.

ANA VE BABANIN 65 YAŞIN ÜSTÜNDE OLMASI
Ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması halinde artan hisse şartı aranmıyor. Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunmasa da diğer şartları yerine getirmek koşuluyla ana ve babaya ölüm aylığı bağlanıyor.

ANA VE BABANIN MEDENİ DURUMU
Ana ve babanın aylığa hak kazanmak için gereken şartları sağlayıp sağlayamadıklarının tespitinde, ana ve babanın durumu, evli veya ayrı olmalarına göre farklı değerlendiriliyor.
Ana ve baba arasında evlilik birliğinin bulunması halinde, yukarıda belirtilen şartlar yönünden ana ve babanın durumu birlikte değerlendiriliyor. Ana ve baba arasında evlilik birliğinin olmaması halinde ise ana ve babanın durumları ayrı ayrı değerlendiriliyor.
Örneğin; ölen sigortalının ana ve babası arasında evlilik birliği bulunması ve babanın kendi çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığı alıyor olması halinde, anneye ölen sigortalı çocuğundan dolayı aylık bağlanmıyor.
Yine anne veya babadan birisinin diğer çocuklarından aldıkları aylık ve gelirler hariç olmak üzere aldıkları gelir ve aylık bulunması halinde, aldıkları aylık ve gelirin tutarına bakılmaksızın ana ve babaya aylık bağlanmıyor.

GELİR TESPİTİ
Ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirlerinin, asgari ücretin net tutarından daha az olduğunun, daimi olarak oturdukları yerin bağlı bulunduğu il veya ilçe idare kurullarınca alınacak olan muhtaçlık kararı ile belgelenmesi ve bu belgenin, aylık başvurusu için Kuruma verilecek tahsis talep ve beyan taahhüt belgesine eklenmesi gerekiyor.
Ana ve babanın aylığa hak kazanma koşullarının tespitiyle ilgili olarak Kurumca gerekli görüldüğü hallerde ayrıca, sosyal güvenlik kontrol memurunun değerlendirmesini içeren gelir tespit raporu da istenebiliyor.



29.10.2010 14:03:27
Yaşar Gönenç
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

SK Emekli Maaşı Hesaplama. Ne kadar emekli maaşı alırım | Ücretsiz SSK Emekli Maaşı Hesabı adlı siteye giriyoruz.
"Emekli maaşımı hesapla" butonuna basıyoruz.
Gerekli olan bilgileri girdikten sonra "DEVAM" butonuna basıyoruz.
"SSK HİZMET ÇİZELGESİ" başlığı altında sarı bir sayfa var bu sayfaya http://app.sgk.gov.tr/SigortaliHizmet/amp/sicilSor adlı link`e girip TC no veya SSK SİCİL no ile Hzmet Dökümümüze ulaşıyoruz.
Hizmet Dökümü sayfasına girdikten sonra İnternet sayfamızın üzerinde "Düzen" e mause`nin sol tuşu ile bir defa tıklıyoruz çıkan gruptan "Tümünü seç" i tıklıyoruz. Rengi değişen Hizmet Dökümü`nün koyu renkli bir satırına mause`nin sağ tuşu ile bir defa tıklayıp "Kopyala" diyoruz.
"SSK HİZMET ÇİZELGESİ" başlığı altındaki sarı sayfanın herhangi bir yerine mause`nin sağ tuşu ile dokunarak "yapıştır" diyoruz.
"GÖNDER" tuşuna bastığımızda alacağımız emekli maaşı karşımızda. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.



29.10.2010 18:42:51
Yaşar Gönenç
BORDRONUZU MUTLAKA GÖRÜN

Örneğin; ilk defa 1 Haziran 1984 tarihinde sigortalı olan kişi 15 Haziran 2009 tarihinde emeklilik talebinde bulunmuşsa sigortalılık süresi 25 yıl 15 gündür.

Ancak burada şuna dikkat edilmesi gerekir: İşveren sigortalı için işe giriş bildirgesi verir ancak sigortalının çalışmalarına ait sigorta gün sayısı ile kazanç tutarını gösterir dönem bordrosunu SGK`ya vermez ise bu kişinin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarih sigortalı adına primi ödenen tarihtir.

Mesela işe giriş bildirgesi 1 Haziran 1984 tarihinde verilmiş ancak bu dönem için bordosu verilmemiş sigortalının işe giriş tarihi 01.06.1984 tarihi olarak değerlendirilmez. Aynı kişi için daha sonra bir başka işveren 01.10.1998 tarihinde sigortalı beyan ederek prim ödemeye başlamışsa bu kişinin işe giriş tarihi 01.10.1998 olarak değerlendirilir.

Bu gibi durumlarda kişinin çalışması 1 gün bile olsa kademeli emeklilik nedeniyle hem yaş hem sigortalılık süresi hem de prim ödeme gün sayısı hesabı değişir ve kişi daha geç zamanda emekliliğe hak kazanır.

HATALI SİCİL NO`LARIN DÜZELTİLMESİ

Sigortalı olarak çalıştığı halde SSK hizmet dökümünde çalıştığı dönemlerde sigortalı hizmetleri görünmeyen kişiler ya işveren tarafından sigortalı gösterilmemiş ya da sigortalının SSK sicil numarası işveren tarafından yanlış yazılmış olabilir.

Bazen uygulamada sigortalıya birden çok SSK sicil numarası verildiğine de rastlanmaktadır. Şayet kişinin birden çok SSK sicil numarası varsa Kuruma başvurarak mükerrer sicil numaralarının birleştirilmesi gerekir. Bu işleme Sosyal Sigortalarda "iptal-ipka" işlemi denilmektedir. Kişinin bir dilekçe ile en son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurması farklı sicillerin birleştirilmesi için yeterlidir.

PRİMLERİNİZ GÖRÜNMÜYORSA 2 YOL VAR

SSK hizmet dökümlerinde çalıştığı dönemler için sigortalı hizmetleri görünmeyen kişilerin öncelikle hatanın neden kaynaklandığını öğrenmesi gerekir. Şayet kişi çalıştığı ve işe giriş bildirgesi verildiği halde primi ödenmemiş ise yapması gereken İş Mahkemesine dava açmaktır.

Ancak işveren kişi adına prim ödemesine rağmen çalışmaları SSK hizmet dökümünde yoksa ortada sicilsiz tahakkuk olarak adlandırılan ve idari işlemle sonuçlandırılabilecek bir hata söz konusudur.

Geçmiş yılarda işlemler bilgisayar değil manuel yapıldığı için SSK sicil numarası bir numara hatalı bile olsa hizmetler görünmemekteydi. SGK e-Bildirge sistemi ile sigortalıları mağdur eden bu durumu ortadan kaldırdı. Ancak hâlâ geçmişte yapılmış bu tür hataların tamamı düzeltilemedi. Çünkü düzeltme işlemi için sigortalının başvurusu ve bazı evrakları temin edip Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir.

SİGORTA GİRİŞİ HATALI OLANLAR

İlk defa işe başladığı tarih için sigorta primleri görünmeyen sigortalı öncelikle ilk işe giriş bildirgesini temin etmelidir. Kendisi ilk işe giriş bildirgesini saklamamışsa işvereninden temin etmeli bu da mümkün değilse bir suretini bağlı olduğu SGK İl Müdürlüğünden istemelidir.

Bilinmelidir ki; işe giriş bildirgesinin ilk iki rakamı ilk işe giriş bildirgesinin bulunduğu ilin plakasını gösterir. Örnek; SSK numarası 65 ile başlıyorsa ilk işe giriş Bildirgesi Van SGK İl Müdürlüğündedir. SSK sicil no hatası nedeniyle görünmeyen hizmetlerin düzeltilmesini talep eden dilekçeye ilk işe giriş bildirgesi eklenmeli ve Kuruma verilmelidir. Bu işlem sonunda ilk defa işe başlanan işyerinden kaynaklanan sicil hatası düzeltilir.

Eğer SSK sicil hatası ilk defa işe girilen işyeri değil de daha sonraki işyerlerinden kaynaklanmış ise SSK sicil no düzeltme dilekçesine;

- Tekrar İşe giriş Bildirgesinin aslı yada fotokopisi,

- İşverenden alınacak SSK sicil no düzeltme dilekçesi,

- Çalışmaların geçtiği 4 aylık dönem bordosunun bir fotokopisi eklenmelidir.

YOKSA GEÇ EMEKLİ OLURSUNUZ!

Dönem bordosu işverenden temin edilmemişse Kurumdan da temin edilebilir. Zaten 4 aylık dönem bordrosunun dilekçeye eklenmesindeki maksat SSK sicil numarası hanesini inceleyerek hatanın SSK sicil numarasının yanlış yazılmasından kaynaklandığını anlamaya yöneliktir.

Okurumuzun anlattıklarından SSK sicil numarasının dönem bordrosuna yanlış yazıldığı anlaşılmaktadır. Okurumuzun 4 Temmuz 2009 tarihinde emekli olabilmesi 10 Şubat 1988 tarihinde en az bir gün çalışmasının olması gerektiğinden temin edeceği ilk işe giriş bildirgesi fotokopisini yazacağı dilekçeye ekleyerek Kuruma başvurması gerekir. Aksi takdirde emeklilik için 2 sene daha beklemek zorunda kalabilir.




29.10.2010 19:05:20
Yaşar Gönenç
STAJ SİGORTASI BAŞLANGIÇ SAYILIR MI
Staj döneminde kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına(malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatmadığından, staj sigortası emeklilik açısından başlangıç sayılmaz.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç



29.10.2010 19:09:52
Yaşar Gönenç
AVUKATLIK STAJ BORÇLANMASI
Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin stajyer olarak çalıştığı sürelerin borçlanılması mümkün değildir.
Ancak avukatlar; sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam bir yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile Kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabilirler.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç


30.10.2010 10:22:32
Yaşar Gönenç
1980 öncesi sigortalıların emeklilik formülü

1980 yılı ve öncesinden SSK kaydı olanlarda yaşlılık aylığı için aranan şartlar nedir? Halil Korkmaz

CEVAP

4447 sayılı kanun ile 8 Eylül 1981’den önce işe başlamış kadınlar ile 8 Eylül 1976’dan önce işe başlamış olan erkekler 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilir.

4759 sayılı Kanuna göre 23 Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalılar da diledikleri zaman emekli olabilir.


30.10.2010 11:08:04
Yaşar Gönenç



30.10.2010 11:38:03
Yaşar Gönenç
ÖLÜM HALİNDE KIZ ÇOCUKLARI

SSK`dan ya da Bağ-Kur`dan emekli olanlar, öldüğü zaman kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için üç koşul aranıyor.

1- Evli olmamak.

2- Herhangi bir işte çalışmamak.

3- Emekli olmamak.

T.C. Emekli Sandığı`na bağlı olan memur çocuklarında ise, durum farklı. Memurların ölümü halinde, kızlarına aylık bağlanabilmesi için, yalnızca ‘‘evli olmama koşulu`` aranıyor. Yani, memurların kızları bir işyerinde çalışsa ya da esnaf-tacir olarak işyeri bulunsa dahi, evli olmadıkları takdirde, memur olan ana-babasından dolayı T.C Emekli Sandığı`ndan yetim aylığı bağlanabiliyor.

İşte memur çocuğu olmakla işçi ya da esnaf-sanatkár ve tacir çocuğu olmanın farkı!..



30.10.2010 17:31:30
Yaşar Gönenç
SSK `dan dul aylığı alanlar , Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.

NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.

YASAL DAYANAK : 5434 sayılı Kanunun 66,67 ve 68. maddeleri



30.10.2010 22:36:32
Yaşar Gönenç
ihat ERTÜRK
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
cihaterturk@gmail.com
www.cihaterturk.com

























YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR
Tarih: 02.12.2008

Yurtdışında yaşamış ev hanımları ve çalışmış olan gurbetçi vatandaşlarımızın, Türkiye’de emeklilik hakkı kazanmak için merak ettikleri önemli bir sosyal güvenlik konusu olan Yurtdışı Hizmet Borçlanması, yazımızın konusunu oluşturmaktadır. 5510 sayılı Kanun yürürlüğe girdikten sonra yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması konusunda uygulamaya ilişkin beklenen yönetmelik 6.11.2008 tarih ve 27046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konunun detaylarının netleşmesi için yurtdışı borçlanma uygulamasının soru cevap şeklinde ele alınması uygun görülmüştür;

Yurtdışı hizmet borçlanması kimleri kapsar?
Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması uygulamasından faydalanmak için;
- Türkiye dışında, herhangi bir ülkede sigortalılık veya ev kadını olarak geçen süreleri olanları,
- Yurtdışında geçen sürelerde ve borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olanları kapsar.

Borçlanma başvurusu hangi kuruluşa yapılacaktır?
- Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olanlar, en son tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna (Devredilen SSK, Bağkur, Emekli Sandığı),
- Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına kaydı olmayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na
- Sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylık alanlar, aylık aldıkları sosyal güvenlik kuruluşuna,
yazılı olarak başvuruda bulunulması şarttır.

Posta yolu ile borçlanma başvurusu yapılabilir mi?
- Evet. Adi posta ve kargo yolu ile veya SGK’ya doğrudan yapılan yazılı başvurularda Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesinin SGK’nın evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih,
- İadeli taahhütlü, taahhütlü veya APS olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, SGK’ya intikal tarihi olarak kabul edilecek.

Hangi süreler borçlanma kapsamındadır?
Türk vatandaşı iken 18 yaşının doldurulmasından sonra;
- Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri,
- Sigortalılık süreleri içerisinde geçen bir yıla kadar olan işsizlik süreleri,
- Ev kadını olarak geçen süreler,
borçlanılacak süre olarak değerlendirilebilir.


Borçlanma başvurusunda hangi belgeler gerekmektedir?
Yurtdışı hizmet borçlanması talep dilekçesi ve taahhütname doldurularak imzalanmalı ve aşağıdaki belgeler eklenmelidir;
a. Borçlanılacak süre Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerde geçmişse;
- Çalışılan ülkede sigorta kurumundan alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartları,
- Yurtdışında kendine ait işyeri olanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslek kuruluşu veya birliklerinden aldıkları hizmet kartları,
b. Borçlanılacak süre sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçmişse;
- Türk konsoloslukları, çalışma müşavirlikleri veya ataşeliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgeleri,
- Çalışılan iş yerlerinden alınan hizmet süresini belirten bonservisler ve pasaportların çalışma izinlerinin tercümeleri,
c. Ev kadınları alacakları ikamet belgesinin tercümesini Türk temsilciliklerine onaylatmalı veya pasaport giriş çıkışlarının onaylı sureti ile emniyetten alınmış olan giriş çıkış listesini eklemeli.
Yukarıda belirtilen belgelerden sigortalıların durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekir.

Borçlanma tutarı nasıl tespit edilir ve nasıl ödenir?
- 5510 sayılı Kanunun 82. maddesinde belirtilen taban ve tavan ücretler arasında belirlenen prime esas günlük kazancın % 32’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı kadardır.

Örneğin: Taban ücretten / alt sınırdan borçlanmak isteyen bir sigortalı için şu an geçerli olan asgari ücret baz alındığında, günlük borçlanma bedeli 6,81.-YTL’dir.

- Borçlanma tutarı tebliğ edildikten sonra üç ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma işlemi geçersiz sayılır.
- Kısmi ödeme yapılırsa, ödenen miktara isabet eden süre geçerli sayılır.
- Borçlanma tutarı Türkiye’de ödenirse YTL, yurtdışında ödenirse tebliğ edilen YTL tutarına tekabül eden tutar kadar döviz olarak ödenir.


Borçlanma bedeli geri alınabilir mi?
- Eğer borçlanılan hizmet dikkate alınarak aylık bağlanılmamışsa, yurtdışı hizmet borçlanması için ödenen tutarın tamamı başvuru yapıldıktan sonra faizsiz olarak iade edilir. Kısmi tutar iadesi mümkün değildir.

Yurtdışı hizmet borçlanması emekliliği kolaylaştırır mı?
- Evet. Borçlanmanın asıl amacı Türkiye’den emekli olmak ve emekli aylığı elde etmektir. Borçlanılan süre emekli olabilmek için gereken eksik günlerin tamamlanmasını sağlar. Ayrıca eğer yurtdışında geçen süre sigortalılığın başlangıcından önceki süre ise, başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geriye götürülür. Bu durum emekliliği kolaylaştırır.
Kaynak: www.MuhasebeTR.com


30.10.2010 22:59:08
Yaşar Gönenç
MALULEN EMEKLİLİK
Malulen emekli olmak için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve yüzde 60 işgücü kaybı raporu aranmaktadır. 1800 gün prim ödemesi varsa ve kurumun göndereceği hastanenin sağlık kurulundan en az yüzde 60 oranında işgücü kaybına uğradığında dair rapor alabilirse, malulen emekli olabilir. Bu şartları sağlayamıyorsa rahatsızlığından dolayı malulen emekli olamaz.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç


30.10.2010 23:07:37
Yaşar Gönenç
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne (Devredilen)
ANKARA
Halen Sandığınıza tabi ...................................................................................................
.................................................................................................................... iştirakçi olarak
çalışmaktayım.
Daha önce S.S.K.’na / Bağ-Kur’a tabi geçen hizmetimin Sandığa tabi hizmetimle
birleştirilebilmesi için gereğini arz ederim.
. . ./. . ./200 .
İmza
ADRES :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adı Soyadı :
T.C.Kimlik Numarası :
Emeklilik Sicil Numarası :
S.S.K. – Bağ-Kur Sicil Numarası :
Sigortalı Hizmetin Geçtiği İl :
NÜFUSLA İLGİLİ BİLGİLER
Doğum yeri ve Tarihi :
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer :
Ana Adı :
Baba Adı :
Cilt No :
Aile Sıra No :
Sıra No :


30.10.2010 23:40:06
Yaşar Gönenç
ANNE VE BABANIN SAGLIK YARDIMINDAN YARARLANABILMESI IÇIN GEREKEN BELGELER
1- Dilekçe

TC
ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIGI
SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BASKANLIGI
SIGORTA ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
………………………… SIGORTA IL MÜDÜRLÜGܒNE
………………………

Kurumunuzda ……………… sigorta sicil numarasi ile kayitli olup, ……………………… adresinde faaliyet gösteren isyerinde ……………… tarihinden bu yana çalismaktayim

Bakmakla yükümlü oldugum, anneme ve babama, SSK 506 sayili Kanunun 42 nci maddesi uyarinca, Kurumunuz Saglik Hizmetlerinden yararlanabilmesi için Saglik Karnesi düzenlenmesini talep ediyorum

Ek’te sundugum Talep-Taahhüt belgesinde yer alan bilgilerin dogru oldugunu, aksinin kanitlanmasi halinde Kurumunuzun ugrayacagi tüm zararlari Yasal Faizleri ile birlikte ödeyecegini Beyan ve Taahhüt ederim

Saglik karnesinin tanzimi hususunda geregini,

Arz ederim

IMZA

SIGORTALININ
ADI – SOYADI :

EKI:
• Bir adet fotograf
• Vukuatli Nüfus Kayit Örnegi
• 120 günü gösterir 6 aylik saglik belgesi
• Talep taahhüt belgesi

IKAMETGAH ADRESI:

2- Ilgili Kurumlardan Alinacak Yazilar

0
digg


31.10.2010 07:36:23
Yaşar Gönenç
18 yaşından önceki başlangıcınız geçerli

Soru: 7 Temmuz 1974 doğumluyum. 14 yaşında komi olarak 5 Nisan 1988 tarihinde bir lokantada işe başladım. Ve bu tarih de sigorta girişim başladı. SGK dan bilgi aldığımda bana sigorta başlangıcımın 18 yaşında küçük olduğum için, başlangıcımın otomatikman 18 yaşını doldurduğum 7 Temmuz 1992 tarihi olarak dikkate alınacağını belirttiler. Bu doğru mu? Şu an 4800 gün prim ödemem var. Emekli olacağım tarihi öğrenebilir miyim?
Metin KESKİNOL

Cevap: 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olduğunuzdan, bu tarihte yürürlüğe konan ve emekli olmak için aranan prim ödeme gün sayısını artıran ve ayrıca yaş şartı getirerek emekli olmayı zorlaştıran 4447 sayılı yasa şartlarına tabi olarak emekli olacaksınız. Sözü edilen yasanın yürürlük tarihi olan 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle sizin gibi sigortalı olanların, yeni yasaya geçişleri kademeli olarak sağlandı. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle sahip olunan sigortalılık sürelerine göre getirilen yaş şartına ilişkin kademeler, Anayasa’ya aykırı bulunarak, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine yerine 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle sahip olunan sigortalılık süresine göre belirlenen yeni yaş kademeleri uygulamaya kondu. Yasanın kademeleri belirleyen maddesinde, 18 yaşla ilgili bir düzenleme olmadığından, 18 yaşından önceki sigorta başlangıcınız geçerli. Otomatikman 18 yaşını doldurduğunuz tarihte sigortalı olduğunuz gibi bir durum söz konusu değil.

5 Nisan 1988 deki başlangıç tarihinize göre, emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. 575 gün daha prim ödeyerek, 4800 gün olan prim ödemenizi 5375 güne tamamlamanız şartıyla, 50 yaşınızı dolduracağınız 7 Temmuz 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.


31.10.2010 07:45:50
Yaşar Gönenç
Staj döneminde, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası hükümleri uygulanıyor. Staj süresince emeklilik için gerekli olan malullük, yaşlık ve ölüm sigortalarına ilişkin prim ödenmediğinden, staja başlama tarihi emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç



31.10.2010 13:57:47
Yaşar Gönenç
ÇALIŞAN DÜNYASI
KANUN, MEVZUAT ve YÖNETMELİKLER
ŞERİF?AKÇAN


İstanbul’da aile hekimliği başlıyor

Ülkemiz sağlık sisteminde dönüşüm projesi kapsamında birçok ilde uygulamaya giren aile hekimliği sistemine 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren İstanbul ilinde de geçilecek. Sağlık Bakanlığı ile Sağlık İl Müdürlüğünün uzun bir zamandan beri yürüttükleri çalışma da nihayet sona gelindi.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, aile hekimliğine geçiş için gerekli olan tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup 1 Kasım günü sorunsuz olarak uygulama başlayacak. Bu çerçevede 3 bin 645 aile hekimi hizmet verecek. Yaklaşık olarak her 3 bin 500 kişiye bir aile hekiminin hizmet vermesi planlanmış ve sistem o şekilde kurulmuş.

Aile hekimi nasıl bulunacak?
Konu ile ilgili olan yetkililerin geçiş sürecinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı yönünde açıklamalarına rağmen vatandaşlarımız arasında bir tedirginlik olduğunu gözlemliyoruz. Kafaları karıştıran soruların başında aile hekiminin nasıl tespit edileceği geliyor. Yani bir kişi kendi aile hekimini nasıl bulacak?
Bunun için İstanbul Sağlık İl Müdürlüğünün internet sitesine girerek aile hekimini sorgulama bölümünden tespit yapabilirsiniz. www. İstanbulsaglik.gov.tr adresinden “aile hekimim kim” kısmına girmeniz ve vatandaşlık numaranızı yazmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde aile hekiminizin kim olduğunu, hangi adreste hizmet verdiğini ve iletişim bilgilerine ulaşmanız mümkündür.

Sevk zinciri yok
Vatandaşlarımızın kafasındaki ikinci önemli soru, aile hekimine başvurmadan başka hastanelere gidilip gidilemeyeceğidir. Aile hekimleri sağlık bakanlığının ve soysal güvenlik kurumunun sınıflandırmasında birinci basamak sağlık hizmetleri veren kurumlar olduğu için ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına sevk almadan gidilebilir mi?
1 Kasım tarihinde İstanbul’da hayata geçecek olan aile hekimliği sistemine göre sevk zinciri uygulanmayacak. Yani isteyen istediği hastaneye eskiden hangi koşullarda gidebiliyorsa aynen gidecek. Ancak, halen uygulanmakta olan katılım paylarını da ödemeleri gerekecek. Sadece devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri değil, sosyal güvenlik kurumu ile anlaşması olan özel hastaneler ile üniversite hastanelerine veya vakıf üniversitelerinin hastanelerine de sevksiz gidip muayene olmak mümkün olacaktır.

Aile hekimine ücret ödenmeyecek
Aile hekimliği sistemi ile ilgili merak edilen üçüncü önemli konu ise hastaların aile hekimine ücret ödeyip ödemeyeceği, ödeyecekse ne kadar ödeyeceği noktasında toplanmaktadır. Aile hekimine başvuran bir hasta kesinlikle aile hekimine ücret ödemeyecek.
Aile hekimlerinin ücretleri devlet tarafından baktıkları hasta sayılarına göre ödenecektir. Hastaların aile hekimine herhangi bir ad altında ücret ödemesi söz konusu olamayacaktır.

Aile hekimini değiştirmek serbest
Kafaları karıştıran bir diğer önemli konu da aile hekimini beğenmeyen kişi ne yapacak? İkamet adresini değiştirmediği sürece aynı aile hekimine muhtaç mı kalacak? Aile hekimliği sisteminin en önemli yanlarından birisi de kişilerin aile hekimlerini beğenmemeleri halinde değiştirme haklarının olmasıdır. Aslında bu konu hasta hakları içinde de bulunan ve evrensel bir kuraldır. Aile hekimlerinin denetimleri şüphesiz sağlık il müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Ancak, vatandaşların hekimlerinden memnun olmamaları halinde değişiklik yapma hakkının bulunması asıl denetimi halkın yapması anlamına geliyor.
Sonuç olarak sağlık sisteminde reform yapmayı amaçlayan hemen hemen her siyasi partinin söylemleri arasına giren ve yıllardır bir türlü uygulamaya konamayan aile hekimliği sistemine İstanbul gibi ülkemizin en büyük ilinde geçiliyor olması şüphesiz önemli bir adımdır. Her yenilik, her reform geçiş sürecinde bazı sıkıntıları ve sorunları da getirecektir.
Önemli olan bu sorunları anında tespit edip çözüm üretmek ve vatandaşlarımıza daha iyi ve güzel hizmetler sunmaktır.
Kasım ayı ile birlikte uygulanacak olan aile hekimliği sisteminin İstanbul halkına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz.



01.11.2010 13:57:08
Yaşar Gönenç
Kıdem ve ihbar tazminatı alabilme şartları

İş arama izni günde 2 saat

İşverenler, işten çıkaracağını bildirdiği çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur…Elbette temenni etmiyoruz ancak işsizliğin yüzde 15`leri geçtiği şu ortamda, mevcut çalışanlar da birer potansiyel işsiz konumunda. Bu yüzden de sadece işsizlerin değil, çalışanların da muhtemel işsizlikle yüz yüze geldiklerinde sahip olacakları hakları bilmeleri gerekiyor. İşte bugünkü yazımızda bu haklara değineceğiz:

Kıdem tazminatı alabilme şartları

Kıdem tazminatı, tabiri caizse bir çalışanın işverene gösterdiği sadakatin ve işyerine verdiği emeğin karşılığıdır. Bilhassa uzun yıllar aynı işyerinde çalışan personel için bu tazminat, üzerine hayaller kurulmaya başlanan bir meblağa ulaşır.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, iş mevzuatına aykırı bir hareketle yılların birikiminin heba edilmemesidir. Bu yüzden, iş akdi hangi hallerde son bulursa kıdem tazminatı alınabilir, hangi hallerde alınamaz, bunların iyi bilinmesi gerekir.

* Çalışan, işveren tarafından, ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı bir durumu tespit edilmediği halde işten çıkarılırsa,

* Çalışan, sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketini gerekçe göstererek veyahut da zorlayıcı sebeplerle işi bırakırsa,

* Askerlik görevi dolayısıyla işten ayrılırsa,

* Emekliliğe hak kazanır ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurursa,

* Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işi bırakırsa,

* Çalışan vefat ederse yine hak sahipleri de kıdem tazminatına hak kazanmış olur.

Ücrette indirimi kabul etmeme

Burada saydığımız hususların dışında çalışanlar, haklı bir nedeni olmaksızın istifa ederlerse kıdem tazminatı alamazlar. Burada önemli bir hususu hatırlatalım ki çalışanlar işverenin;

* Ücrette indirim yapma teklifini,

* Kısa çalışma ödeneği teklifini ve

* Ücretsiz izne çıkma teklifini kabul etmek zorunda değildir. Bu teklifleri reddeden bir çalışan işten çıkarılırsa, kıdem tazminatı başta olmak üzere tüm yasal haklarını alabilir.

İhbar tazminatı için önemli uyarı

Çalışanların işten ayrılırken alabilecekleri bir diğer hak da ihbar tazminatıdır. Fakat burada bir yanlış anlamayı düzeltmemiz gerekiyor. İhbar tazminatı sadece işveren tarafından çalışana ödenen bir yükümlülük değil. Aynı zamanda çalışanların da bazı durumlarda işverene ödemeleri gereken bir tazminattır. İhbar tazminatında amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır. Belirsiz süreli işlerde işçi veya işveren;

* 6 aydan az süren iş ilişkisinde en az 2 hafta önce,

* 6 ay – 1,5 yıl arası süren iş ilişkisinde 4 hafta önce,

* 1,5 yıl – 3 yıl arası süren iş ilişkisinde 6 hafta önce ve

* 3 yıldan fazla süren iş ilişkisinde 8 hafta önce işçi işi bırakacağı, işverense işten çıkaracağı bilgisini karşı tarafa iletmesi gerekir. Aksi halde bu sürelere uymayan taraf (ister işçi olsun ister işveren) karşı tarafa bildirim süresi tutarındaki ücreti ödemek zorundadır.

Çalışana ihbar süresince iş arama izni

2-4-6-8 haftalık ihbar süreleri içerisinde işveren, çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iznin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.



02.11.2010 08:43:44
Yaşar Gönenç
SAĞLIKTAN YARARLANMA SÜRESİ
Zorunlu sigorta (4/a,b,c) kapsamında primleri ödenen sigortalılar, bu kapsamdan çıktıklarında duruma göre 10 gün veya 100 gün daha sağlık yardımı almaya devam edebilirler. Örneğin işten çıkarılan bir işçi, çıkış tarihinden geriye doğru son bir yılda 90 gün prim ödemesi varsa (90+10) 100 gün, 90 günü doldurmamışsa 10 gün daha sağlık yardımı alır. Ancak isteğe bağlı sigorta primi veya sadece genel sağlık sigortası primi ödeyenler için böyle bir durum söz konusu değil. Bu kişiler prim ödemeyi kestikleri tarih itibariyle sağlık yardımları da kesilir


02.11.2010 08:48:49
Yaşar Gönenç
AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Aile sağlığı elemanı, aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür. İşte aile sağlığı elemanının görevlerinden bazıları:
1. Kişilerin hayat bulgularını
ölçer ve kaydeder.
2. Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygular.
3. Yara bakım hizmetlerini yürütür.
4. Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlar.
5. Poliklinik hizmetlerine yardımcı olur, sevk edilen hastaların gönderildiği kurumla koordinasyonunu sağlar.
6. Gereken tetkikler için numune alır, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapar veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlar.
7. Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir, evde bakım hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcı olur.

AİLE HEKİMİNİ SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI
Aile hekiminin kim olacağı, kişilerin ikamet ettikleri bölgelere göre il sağlık müdürlüğünce belirlenecektir. Yeni doğanlar, otomatik olarak annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine kayıt edilecektir. Uygulamanın ilerleyen döneminde, kişiler, beğenmedikleri takdirde aile hekimini değiştirerek yeni hekimlerini serbestçe seçebileceklerdir. Ancak zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce değiştirilemeyecektir.
Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince veya ilgili toplum sağlığı merkezince yapılacak. Aile hekimince yapılan değişiklik, talep belgesi ile birlikte 5 iş günü içerisinde ilgili toplum sağlığı merkezine ulaştırılacak. Yeni bir şehre taşınanlar istedikleri aile hekimine kayıt olabilecek. Kayıt olmamışlar ise İl Sağlık Müdürlüğünce kayıt edilecek. Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler, gezici sağlık hizmeti almak üzere başka bir aile hekimine kayıt olamayacak.
Aile hekimleri hastalarının kayıtlarını elektronik ortamda tutmak, gerekli görülen durumlarda ilgililere sunmak zorundadır. Gizlilik esasına göre hastalara ait evraklar yetkili kişilerin dışında hiç kimseye bilgi vermezler.
Bi kimse, aile hekiminin kim olduğunu öğrenebilmek için “www.istanbulsaglik.gov.tr” internet adresinden “aile hekimim kim” kısmına girerek TC kimlik numarasını yazması yeterli olacaktır.

www.calisandunyasi.com


Dün // 10:02:30
Yaşar Gönenç
Hem işçi, hem işveren olunur mu?
Çalışma hayatında merak edilen konulardan birisi de hem şirket ortağı olarak Bağ-Kur`lu hem de bir işyerinde sigortalı (SSK) olunup olunamayacağıdır.
Nitekim aynı konuyu Osman Ertan isimli okurumuz da merak etmiş ve soruyor;

Saadettin Bey iki konuda yardımıza ihtiyacım var.

1- Bir şahıs firmasında sigortalı olarak çalışmakta olan kişi, sigortalılığı devam etmekte iken bir limitet şirketine ortak oldu. Gün kaybı olmaksızın, yani ara vermeden, kendi ortak olduğu şirkette sigorta girişini yaparak eski yerden çıkışını yapmasında kanuni bir sakınca olur mu? Kişinin ortak olduğu şirkette sigortalı olarak çalışmasında kanuni bir engel var mı?

2- Bir işyerinde ayda 15 gün çalışan 4/a`lı kişi limitet şirkete ortak olacaktır. Diğer firmadaki sigortalılığı da devam edecek. Bu durumda ayda 15 gün prim yattığı için otomatikman Bağ-Kur`a (4/b) geçmesi gerekir mi? Osman Ertan

Cevap: Osman Bey, 5510 Sayılı Kanun`un 53. Maddesi gereği, bir şirketin sahibi veya ortağı, aynı şirketten sigortalı olarak bildirilemez. Bu, birinci sorunuzun cevabıdır. İkinci sorunuza gelirsek, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılık hallerinin çakışması halinde, önce başlayan sigortalılık esas alınır. Yani bir şirketin ortağı olup aynı zamanda başka bir işyerinde ücretli çalışma durumunda, SSK`lı mı yoksa Bağ-Kur`lu mu sayılacağında, önce başlayan statü dikkate alınır. Buna göre bir işyerinden 15 gün de olsa sigortalı bildirilen kişi, bu işe ara vermeden bir şirkete ortak olsa, ortağı olduğu şirketten dolayı Bağ-Kur`lu sayılmaz. Çalıştığı işyerinden SSK bildirimleri devam eder. SSK`lı olarak ayda 15 gün bildiriliyor olması, ara verme anlamına gelmez ve Bağ-Kur`a geçmeyi gerektirmez. Zira burada `ara verme`den kasıt, işverenle çalışan arasındaki hizmet akdinin sona ermesi, yani işten çıkarılmasıdır.


Bugün // 11:53:31
Yaşar Gönenç
Kız çocuklarının yetim aylığı ve sağlık hakları



Memet ESER 12.04.2010






Haberler Anında Cebinizde Hürriyet Mobil


Haberler Anında Bilgisayarınızda Haber Alarmı


Haber Kaçırmaya Son Hürriyet Mind


Sitene Haber Ekle Kazan Bumerang
“Sosyal güvenlik reformu” olarak bilinen 5510 sayılı Kanun ile sosyal sigorta uygulamaları büyük ölçüde değişikliğe uğrarken, ülkemizde ilk defa genel sağlık sigortasına geçilmiştir. Şüphesiz “reform” ile bazı olumlu adımlar da atılmıştır. Ama önemli hak kayıpları da beraberinde gelmiştir.

Kız çocuklarının bu kapsamdaki durumları dikkat çekicidir.
Gerçekten de kız çocuklarına yetim kalmaları halinde bağlanan ölüm aylığı ile anne-babaları sağ iken veya ölümleri halinde sağlık yardımı alma haklarında önemli değişiklikler yapılmıştır.
Kız çocuğa yetim aylığı
Kız çocuklar, sigortalı anne veya babalarının iş kazası ya da normal ölümü ile ölüm aylığı (yetim aylığı) veya ölüm geliri alabilirler. Ancak, bunun için önemli bazı koşulları taşımaları gerekmektedir.
Bu koşulları şu şekilde sıralayabiliriz:
? Bunların başında, kız çocuğun “çalışmaması” gelmektedir.
? İkincisi, kendi çalışmaları sebebiyle iş kazası geliri veya yaşlılık aylığı almıyor olacak.
? Üçüncüsü, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olacak.
? Son olarak da, yaşları ne olursa olsun evli olmamaları, evli olmakla beraber sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları gerekmektedir.

Çalışmanın sınırları

Kız çocuk 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olacak. Aksi halde yetim aylığı alamaz. Başka bir söyleyişle kız çocuk, ülkemiz mevzuatı açısından “işçi”, “esnaf-şirket ortağı” veya “memur” olarak çalışmamak durumundadır. Dahası, diyelim yetim çocuk, kısmi süreli ve düşük ücretli bir iş bulup çalışsa bile aylığı kesilecektir. Burada çalışarak elde ettiği kazanç tutarı da önemli değildir. Önemli olan ne olursa olsun “çalışmamasıdır”. Belirelim ki, bu durumda olanlar annesi veya babası eski SSK ya da Bağ-Kur sigortalısı olanlardır. Anne veya babası eski Emekli Sandığı sigortalısı olan kız çocukları ise sadece “memur” olarak çalıştıklarında yetim aylığı alamazlar ya da bağlanmış aylık kesilir. Diğer şekillerde çalışmalar yetim aylığı almalarına engel değildir. Dolayısıyla bu noktada eşitsizlik halen sürmektedir.

Bazı çalışmalar aylığı kesmez!

Yetim aylığı alan kız çocuk tutuklu veya hükümlü olup hapishanedeki iş yurdunda çalışıyor ise aylığı kesilmez! Çırak olarak pratik eğitimlerini yapanların, meslek lisesi veya üniversite öğrencisi olup zorunlu stajlarını yapanların ve üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin de yetim aylıkları kesilmemektedir! İŞKUR kursiyerleri olarak çalışarak eğitim alanların da bu sebeple yetim aylıkları kesilmez!

Kendi çalışmasından aylık almıyor olacak

Kız çocuk, ölen eşinden Emekli Sandığı’ndan “dul aylığı” alıyor ise, diyelim ölen SSK emeklisi annesinden de “yetim aylığı” alabilir. Zira, kendi çalışmaları sebebiyle malüllük ya da yaşlılık aylığı bağlanmamıştır. Eşin ölüm sebebiyle kanundan kaynaklanan yasal
hakkı gereğince aylık almıştır.

Yaş ve evlilik koşulu

Kız çocukları 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde ise 25 yaşını dolduruncaya kadar ölüm aylığı alabilir. 25 yaşını ikmal etseler bile evlenmedikleri müddetçe yine bu aylığı alabilirler. Hatta, diğer şartların da varlığı halinde, evlenip sonradan boşandıklarında veya dul kaldıklarında yaşları kaç olur ise olsun yetim aylığını almaya devam ederler.

Yeni bir kitap

SGK’nın İzmir İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısından güzel bir kitap. M. Keskin ile N. Şahin’in kaleme aldıkları, “Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İşveren Yükümlülükleri Ve Uygulama Esasları” adlı kitap yayınlandı. Kitapta, uygulayıcılar gözüyle işverenlere getirilmiş birçok yükümlülük konusunda önemli detay ve püf noktalara yer verilmiştir. Masanın öbür tarafındaki “uygulayıcıların” yararlanabilecekleri bir eser. Temin etmek isteyenler “http://www.isverenyukumlulukleri.com/” adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.

Kızların sağlık hakları

Kız çocukları, genel sağlık sigortalısı sayılan anne ve babaları hayatta iken “bakmakla yükümlü olunan kişi olmaları” koşulu ile onların üzerinden sağlık yardımı alabilmektedir. Kız çocuğun “bakmakla yükümlü olunan” statüde olabilmesi için ise bazı şartları taşıması gerekiyor.
Birincisi, kız çocuk, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmamalıdır. Ayrıca, kendi sigortalılığı sebebiyle de aylık veya gelir bağlanmamış olması gerekiyor.
İşte bu koşullarla birlikte, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocuklar ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar, bakmakla yükümlü olunan statüde sayılmaktadırlar.
Bu durumlarını muhafaza ettikleri süre boyunca da sağlık yadımlarından istifade edebilmektedirler.

25 yaşını dolduran ne yapacak?

Şüphesiz soruyu şu şekilde de somamız mümkün: 18 yaşını, lise eğitimi alıyor ise, 20 ve yüksek öğrenim öğrencisi ise 25 yaşını dolduran kız çocukları anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alabilecek mi?
1 Ekim 2008’den önce çalışmadıkları ve evlenmedikleri müddetçe kız çocukların bu hakları hep vardı. 26 yaşında da 56 yaşında da sağlık yardımı alabilirlerdi.. Dahası, öteden beri bu hakları olanlar “durumlarında değişiklik oluncaya kadar” yine bu hakkın sahipleri. Yani, evlenir ayrılır veya çalışmaya başlayıp işi bırakırlar ise bir daha anne ya da babaları üzerinden sağlık yardımı alamayacaklar.
Bunlar ve yeni Kanun kapsamında olanlar ise belirtilen yaşları ikmal ettiklerinde artık anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alamayacaklar. Çalışmazlar ise, SGK’ya başvurup zorunlu olarak genel sağlık sigortası primlerini ödemedikleri müddetçe de sağlık yardımı alamayacaklar.




Cevaplayan: Yaşar Gönenç - 10.11.2010 21:45:18
YEDEK SUBAY

Askerlik hizmetinizi tamamladıktan sonra yedek subay terhis belgenizin bir örneğini imzalı dilekçeniz ekinde aşağıdaki adrese göndermeniz halinde yedek subay olarak geçen hizmetiniz tarafınıza bildirilecektir. Yazışma adresimiz: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, (Emekli Sandığı Devredilen) Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı (Arşiv Dairesi) Ehlibeyt Mah. Cevizlidere Cad. No: 20 Balgat-Ankara
Bilgilerinizi rica ederiz.


Cevaplayan: Yaşar Gönenç - 15.11.2010 15:13:57
Emekli aylığı ile dul aylığı birlikte alınabilir
09 Şubat 2010
Yazı Boyutu:
Soru: Eşlerden biri öldüğünde, ölen eşinin maaşını alıp alamayacağını, kişinin babasının vefatı nedeniyle kendi maaşından hariç ayrıca ölen babasından yetim maaşını alıp alamayacağını, Emekli Sandığı veya SSK’lı olması durumunda hangisinin maaşı alıp alamayacağını açıklayıcı bir biçimde anlatır mısınız? Bayram ŞENER Cevap: Eşlerin ve babanın tabi olduğu sosyal güvenlik kurumunu bildirmemişsiniz. Oysa dul ve yetim aylığı bağlanması açısından önem taşıyor. Sorunuzu genel hatlarıyla şu şekilde cevaplandırabiliriz: Eşlerden birinin vefatı halinde hayatta kalan eşe dul aylığı bağlanır. Eş kendi emekli aylığını ile eşinden dolayı dul aylığını birlikte alabilir. Sosyal güvenlik kurumlarının birinden emekli aylığı alan dul kadın, babasından dolayı SSK ve Bağ-Kur’dan yetim aylığı alamaz. Ancak, SSK veya Bağ-Kur’dan emekli aylığı alan dul kadın, babasından dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir. Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alan dul kadın, Emekli Sandığı’ndan babasından dolayı yetim aylığı alamaz.

Cevaplayan: Yunus Özil - 24.12.2010 20:16:52
benim sgk da doğum ve bazı iş yerlerinde yatırılmış primlerde ismim yanlış yazılmış şirketimde kapalı 10 yıl oldu şimdi ben bu doğum tarihini ve hizmet dökümünde yanlış gözüken ismimi nasıl düzeltire bilirim ?

Cevaplayan: Bırol Türk - 11.01.2011 19:01:04
ben bugun hastahaneye kız kardesımını goturdum babam vefat ettıgı ıcın ölüm emeklısı ama kardesım 18 yasını doldurdugu ıcın muane olmadı sızce nıye olmadı ve maası keslırmı ama evlı deıl bekar kardesım evledıgınde ıse ceyız parasını nasıl alacak sımdıden cok tesekkurler

Sayın Birol
Kardeşiniz yetim maaşı aldığı sürece sağlık hizmetlerini de alır.bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Şerife Öztürk Ztürk - 24.01.2011 11:15:23
2022 kanun gereği yaşlılık maaşı almaktaydım.ödemede konutta yapılıyordu ancak adres değişikliği nedeniyle yeni taşındığımız evin adresi bilinmediğinden iki dönem maaşım ödenmedi PTT.SORDUĞUMDA biz maaşınızı merkeze göderdik dediler.Benim yaşlılık maaşından başka gelirim yok ödenmeyip merkeze gönderilen maaşlarımın yeniden ödenmesi ve adres değişikliğini hangi adrese bildirmeliyimki maaşım oturduğum konuta gelsin,yardınmcı olmanızı bekliyorum.Konunun ilgili mercilere iletilmesini sizlerden bekliyorum,ayrıca cevap bekliyorum.
Siz bir dilekçe yazın
Dilekçeyi şu adrese gönderin: Tuna Cad. No: 7 Kızılay / ANKARA
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı`na

... karar numarası ile kurumunuzdan 2022 sayılı yasa çerçevesinde maaş almaktayım.
........ dönemine ait maaşlarımı adres değişikliği nedeniyle alamadım.İlgili kurum tarafından maaşım geri gönderilmiştir.
Aşşağıda belirtiğim adrese geri gönderlmesini saygılarımla arz ederim.



Adın soyadın
tc kimlik numaran
adresin

Cevaplayan: Tunay Kızılkaya - 08.02.2011 23:20:56
torba yasanın içinde örenmek istediyim bir kereyemasus yılını ve gününü dolduranlar emekli edicekler diye söylentivar nekadarı doru nekadarı yalan bukonuda beni aydın latırsanız teşekkür ederim iyiçalış
lışmalar

Bu konuda bir çalışma yoktur.Sadece beklenti vardır.

Cevaplayan: Fatma Tosun - 04.06.2011 01:23:20
iyi calismalar . ben ölen babamdan sskadan annemle beraber dul we yetim maasi aliyorm . annemin wefati halinde aldigi dul maasi benm aldigim yetim maasima eklenirmi ? baska hicbir güwencem we gelirim yoktur . 2nci bir sorum dul maasi alan annemin wefati halinde sskadan cenaze weya defin islemleri icin herhangi bi yardim alabilirmiyim sorularimi cwplarsaniz memnun kalirim simdiden cok tsk ederim

Eklenmez.Siz yetim maaşı almaya devam edersiniz.

Cevaplayan: Fatma Tosun - 04.06.2011 01:23:36
iyi calismalar . ben ölen babamdan sskadan annemle beraber dul we yetim maasi aliyorm . annemin wefati halinde aldigi dul maasi benm aldigim yetim maasima eklenirmi ? baska hicbir güwencem we gelirim yoktur . 2nci bir sorum dul maasi alan annemin wefati halinde sskadan cenaze weya defin islemleri icin herhangi bi yardim alabilirmiyim sorularimi cwplarsaniz memnun kalirim simdiden cok tsk ederim

Cevaplayan: Elin Kalyon - 08.02.2012 10:17:54
İyi günler ben 2 yıldır bir şirkette calısmaktayım 3 ay once evlendim ve 1 yıl içinde işten cıkarsam kıdem tazminatımı alabilecegim i.k göre fakat işten cıktıktan 1-2 ay sonra baska bi işe girebilir miyim.Yda belli bir süre gecmesi mi gerekir..Simdiden tesekkürler

Tekrar başka bir iş de çalışabilirsiniz.Bir engeli yoktur.

Cevaplayan: Seda Güley - 22.02.2012 00:27:07
Sn. Yaşar Bey,
Babam, Bağ-kur`a prim borcu varken 2006 yılında rahmetli oldu. Çok etkilendiğim için, o zamanlar ilgilenmemiştim ama çevremden çok soruyorlar ben de Size danışmak istedim. Acaba bu prim borcunu ödeyip, kurum tarafından belirlenen koşulları yerine getirip, yetim maaşı alabilir miyim? Seçimden önce bu tür kamu alacaklarına tekrar af çıkacağını düşünüyorum, Sizin düşüncelerinizi merak etmekteyim.

Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar.

Sayın Seda Güley
Siz babanızın Bağkur giriş tarihini hizmetini ve borcunu belittiresniz ona göre önerimiz olur.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Fatma Adsan - 28.02.2012 23:53:19
iyi geceler.1987-1991 yılları arası şeker sigortaya sigorta primi ödedim.daha sonra ödemeyi bıraktım.yalnız poliçem kayıp.bu sigorta üzerinden ödemelerime devam edip emekli olabilirmiyim? ilginize teşekkürler.

Malesef bu bir özel sigortadır.

Cevaplayan: Seda Güley - 10.03.2012 01:45:55
Sayın Yaşar Bey,
İlginize teşekkür ederim. Babam 31.03.2012 itibariyle 4b - 12. basamak - aktif sigortalı olarak görünüyor olup;
toplam gün sayısı: 14142
prim aslı borcu: 18.400 TL, gecikme zammı: 9.111 TL` dir.
2006 yılında yapılandırma istemiş ancak vefat ettiğinden prim borcunu bitirememiş. Ben Antalya`da ikamet etmekteyim oysa babam İstanbul Bağkur`a kayıtlı olduğundan, 4/b- 1,2,3 formunu ya şahsen ya da takipçiye devrederek doldurtmam gerektiğini öğrendim. Benim Sizden öğrenmek istediklerim;
1. Aktif sigortalı demek, Bağkur`a vefatı bildirmediğimden, borç artmaya devam mı ediyor demek?
2. böyle bir durum sözkonusu ise, düzeltme mümkün mü?
3. halihazırda prim borçları için yapılandırma var mı?
4. bu kadar emekten sonra yetim maaşı ortalama olarak ne kadar olur?

Şimdiden teşekür eder, saygılarımı sunarım.

Cevaplayan: Hasan Yılmaz - 27.04.2012 05:17:55
emekli maaşımı bir başka bankaya aktarmayı düşünüyorum fakat aklımda da şu soru var başka bir bankaya geçtiğimde maaşımdan kesinti olur mu bunu öğrenmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim....

Sayın Hasan Yılmaz
Maaşınızdan bir kesinti olmaz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Aysun Akbulut - 10.07.2012 23:08:24
17.05.2012 tarihinde nikah yaptım çeyiz paramın geldiğini nerden öğrenebilirim


Cevaplayan: Aysun Akbulut - 11.07.2012 08:06:56
17.05.20012 tarihinde nikah yaptım.aynı gün evraklarımı gönderdim nerdeyse iki ay olacak çeyiz paramın yattığını nasıl öğrenebilirim.şimdiden teşekkürler.

SGK tarafından adrese bilgi gönderlir.4 ay kadar sürmektedir.


Cevaplayan: Müzeyyen Gün - 31.07.2012 10:41:51
eşim 2008 şubat ayında vefat etti ve bana ssk dan dul maaşı bağlandı.2012 de babamı kaybettim.babam bğk.lu bana yetim maaşı da bağlanırmı?

Cevaplayan: Doğan Yakacık - 05.08.2012 02:38:27
hocam öncelikle saygılar ve selam babam 1978 01 01 tarihinde sskaya giriç yapmiştır 01 02 2002 ile 06 04 2005 arasında bagkurluyanı 3yıl 2 ay 5 gun 1145 olmuştur sskadan olan prim gunsayısı1657 +600gun askerlık ödedı toplam prim şimdi ise3402 gun hocam fakat askerlık ödenmesınden dolayı 20 ay geri geliyor bu tarihde 1976 nın mayıs ayına denk gelıyor bir muhasebeci arkadaşa hesaplattım 40 gunden 3 yıl kazandımızı söylüyor şimdi babam 3600 gunu doldurgu zaman emeklilik dilekcesını vere bılırmı yoksa 59 yaşimi beklermi doğum tarihi 01 01 1956 dır şimdiden vermiş oldunuz bılgıden dolayı sıze teşekkur ederım saygılarımla

Sayın Doğan Yakacık
Babanız sigortalı olmadsan askerlik görevini yaptığı için askerlik süresini borçlanmakla hem primlerine askerlik süresi ilave olur.Hem de askerlik süresi kadar da sigorta başlangıcı geriye gider 01.01.1978 sigorta giriş tarihi 01.05.10976 olur.Bu durumda 08.09.1976 yılı öncesi girişi olan erkekler 55 yaşını dolduklarında 3600 prim günü ile emekli olurlar.Yalnı son bağ-kur prim ödemesi 1260 gün olmasın hemen ssk lı çalışarak primi ödensin.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ufuk Kocayol - 22.08.2012 00:14:49
1988Ağustos ayında Yedeksubay adayı olarak İzmir Gaziemir`de yedeksubay okulunda 4 ay eğitim aldıkdan sonra bir yıl yedek subay olarak görev yaptım. 1990 01.08. tarihinden ssk`lı olarak işe başladım ve bu güne kadar 6700 gün sigortalı olarak çalıştım ve pirimim yattı.Arada 1 yıl bağkurlu olarak çalıştım. 04.04.1966`da doğdum.Benim emeklilik tarihim ne olur ve askerlik süresini borçlanmam mı gerekli? İyi çalışmalar

Cevaplayan: Ufuk Kocayol - 22.08.2012 00:15:07
1988Ağustos ayında Yedeksubay adayı olarak İzmir Gaziemir`de yedeksubay okulunda 4 ay eğitim aldıkdan sonra bir yıl yedek subay olarak görev yaptım. 1990 01.08. tarihinden ssk`lı olarak işe başladım ve bu güne kadar 6700 gün sigortalı olarak çalıştım ve pirimim yattı.Arada 1 yıl bağkurlu olarak çalıştım. 04.04.1966`da doğdum.Benim emeklilik tarihim ne olur ve askerlik süresini borçlanmam mı gerekli? İyi çalışmalar

Cevaplayan: Kemal Altındağ - 23.08.2012 23:21:39
emekli maaşımı bankaya aktardım fakat tahsis numaram yanlış yazılmış diğer bilgiler doğru bir problem olurmu SAYGILAR

Cevaplayan: Metin Karapınar - 27.08.2012 22:32:19
3600 gunluk sigorta prim odentisi ve 15 yıl once sigorta baslangıcı olan kisi,calıstıgı is yernden istifa edip tazmnt alabiliyormu bilgi verebilirseniz sevinirim....

Alabilir.SGK undan kıdem tazminatı alabilir yazısını aldıktan sonra

Cevaplayan: Adem Dem - 12.10.2012 00:48:46
iyi günler 2008 tarihinde memurluğa başladım. Geçenlerde ,emekli sicil numarası kişi bildirimi formuma göz atarken mahalle köy kısmında köyümün bir harfi yanlış yazıldığını farkettim. Diğer bilgilerimin hepsi doğru. Zamanında kurum memuru sicil numaramı almak için bu formu doldurmuştu. Şimdiğe kadar herhangi birşeyde problem olmadı. Bu konuda yapmam gereken birşey var mı. şimdikten teşekkürler....

Cevaplayan: Erkan Tosun - 25.03.2013 18:31:32
Merhaba Yaşar bey
kısaca özetlemeye çalışıcam 2000 yılında film yapım şirketine girdim sigorta yapılıcağını söyleyip 5 yıl boyunca sigortasız çalıştım ama maaş yol yemek maaş zammı ve pirim gibi durumlardan da yaranlanıyordum.2005 yılında sigorta yapıldı.
2011 de işverenimle konuşup çıkmak istedigimi söyledim tazminatımı almak istediğimi çok ihtiyacımın olduğunu belirterek işten ayrıldım benim hesaplarıma göre 11 yıllık tazminat tutarım ortalama 14 15 bin tl tekabul ediyor diye düşünüyordum ama 5 bin tl verildi ve karşılığında dalgınlığıma geldi paraya da ihtiyacım oldugunu bildiğim den itirazda edemedim alıcağım yoktur diye beyaz bir kağıda imza atıldı.
şimdi ben sigorta yapılmayan yıllarıma itaraz edebilirmiyim itaraz edersem ne olur nasıl haklar elde edebilirim?
eksik aldığım tazminatıma imza atmış oldugum halde itiraz etme hakkım mevcutmudur ? saygılarımla

Cevaplayan: Ülfet Mutlu - 10.04.2013 00:37:25
Sayın yaşar gönençben eşimden dul maaşı alıyorum boşanma arefesinde bir beyle birlikte yaşıyorum ama boşanma gerçekleşmedi yeniden dava açmaya hazırlanıyor bu durum benim maaşımın kesilmesine neden olurmu şimdiden teşekkürler acil cevap bekliyorum

Sayın Ülfet Mutlu
Nikah yapmadığınız sürece dul maaşınız kesilmez.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gülgün Dogan - 27.05.2013 10:01:50
merhabalar yaşar bey.Benim eski eşim vefat etti kendisi 2005 yılında TSK (JANDARMA) inden malulen emekli olmuştu.1996 ve 1999 lu bir kız bir erkek evladımız var.kendisi evlenmişti o eşinden de bir kızı var.maaş bağlanıcak sanırım 4 kişiye paylaşımı nasıl olucaktır?? teşekkür ediyorum şimdiden

Eşi %50 oranında dul maaşı alır.Kalan %50 si de üç çocuğa paylaştırılır.Bilginize.

Cevaplayan: Özcan İbrahimoviç - 02.06.2013 15:35:43
Merhaba Yaşar bey;

Size emeklilik hakkında soru sormak istiyorum. Annemin 3150 gün sigortası bulunmaktadır, bunun ılk 1579 günü SSK`dan daha sonra olan günleri ise bağkurdandır. Annemin sigortası ilk Ekim 1999 da çıkmıştır ve 1965 dogumludur. bana göre en mantıklı gelen 4500 gün 58 yaş kuralı ve 25 yıldan beri emeklı görunmesı bu durumda 59 yasında 25 yıllık sigorta girişi dolmaktadır. yani 2024 ekimde emekli olacaktır. ama kafama takılan soruyu sormak istiyorum şimdi annemi 7000 gun ile emekli yapsam SSK dan emekli olduğun da 4500 güne göre daha cok mu emekli maaşı alacaktır alsa da cok mu fark olur değer mi 2500 gün fazladan sigortalı olmaya ? Arada 2500 gün fazla ödemek pek mantıklı gelmiyor da . 4500 ile 7000 gün arasında emekli olduğun da Benim bildiğim yüzde 1 kesilme olduğunla ilgili ve sigortaya ödemediği günlerde sağlık hizmetinden faydalanamadığıdır. Yoksa yanlış mı biliyorum? Sizce ne yapmalıyım bana yardımcı olursanız çok müteşekkir olacağım.

Saygılarımla.


Cevaplayan: Nurdan Kök 20.06.2013 - 20.06.2013 10:55:55
Merhaba Sayın Yaşar Bey;

Sigorta başlangıcım 01.01.1981, kısa bir dönem ara vererek 01.12.1984 yılında tekrar işe başladım ve 03.12.1988
yılına kadar aralıksız çalıştım.

ssk kayıtlarında 1984 yılı için 30 gün,1985 yılı için 360 gün, 1986 yılı için 210 gün,1987 yılı için 360 gün ,1988 yılı için 333 gün olarak primlerin yatırılmış ( ÇIKIŞIM 03.12.1988)

Ancak, 1986 yılı için 210 gün yatırılmış olup 150 gün hiç gösterilmemiş bu 150 günü kendim boçlanabilirmiyim.
Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Sayın Nurdan Kök
Malesef geriye doğru prim ödemesi yapılamaz.Bunu da borçlanma olanağı yoktur.01.01.1981 yılında sigorta girişiniz yapılmış bu tarihde de prim ödemesi görünüyor ise bu tarih sigorta başlangıcınız olarak dikkate alınır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Nurdan Kök 20.06.2013 - 20.06.2013 15:21:23
Sayın Yaşar bey, geriye doğru prim ödemesi yapılamaz, Bunuda Borçlanma olanağı yoktur demektesiniz.
Sizden ricam 1986 yılı tam olarak çalışmış olmama rağmen yatırılmayan 150 gün için nereye ve nasıl başvuru yapmam gerekir. Bazı arkadaşlar isteğe bağlı olarak ödenmeyen günleri yatırabilirsin diyor ne kadar doğru ...
Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Zaman aşım süresi 5 yıl olduğundan dava açsanız da sonuç alamazsınız.

Cevaplayan: Göksel Önal - 08.08.2013 10:04:48
sayın yaşar bey benim 7622 gün primim var ne zaman emekli olabilirim.saygılar.cevap yazarsanız memnun olurum

Sigorta girişiniz ve doğum tarihini bilinmelidir.


Cevaplayan: Mehmet Sait Çelik - 07.10.2013 17:24:19
1 ay önce motorumla hareket halindeyken sola dönecektim sinyal vermedim arkada gelen bir minibüs bana vurdu minibüs 50 metre fren izi yapmış hızından dolayı duramamıştır.benim A2 ehliyetim olmadığından ceza uygulandı sol kolumun köprücük kemiği kırıldı ve platin takıldı şu an dava açsam kazanabilirmiyim evbınızı bekliyorum iyi günler


Cevaplayan: Ali Şanver - 15.10.2013 13:45:35
biraz önce bir mesaj gönderdim alındımı acaba

Cevap bile yazıldı.

Cevaplayan: Ali Şanver - 15.10.2013 15:39:05
Bayramınız mubarek olsun, 05.08.2013 tarihli emekli dilekçemi SGK Ankaraya gönderdim, halen işlemlerim bitmedi memurum tek bir kurumda çalıştım, evrak takibinde 09.10.2013 günü emekli aylığı bağlandı uzmana gönderildi yazıyor ama maaşımı alamadım 2 bayramdır mağdurum maaşımı ne zaman alırım

Sizin de bayramınız kutlu olsun.Emekli işlemleriniz tamamlanmış adresinize de emekli maaşı bilgileri gönderilmiştir.15 gün içinde de sisten de gözükür.Ayrıca müstehaklık bölümüne baktığınızda da emekli olduğunuz yer almıştır.Biraz daha sabır.Bilgilerinize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Şanver - 16.10.2013 11:01:14
Sayın Yaşar bey tescil durumumda terk yazıyor ama müstehaklıkta çalışan görünüyor. Bayram sonrası emekli maaşımı alabilirmiyim. Tşk..ler

Sistem de çalışan yerine emekli yazdığında ancak maaşınızı alabilirsiniz.Sanırım bayram sonuna maaşınız bağlanmış olur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Şanver Anver - 16.10.2013 11:35:26
Yaşar bey kusura bakmayın birde memur emeklisinin ilk maaşı nereye yatıyor, maaş uzmanın onayından sonramı alınır..

Emekli maaşları genel de PTT ye gönderiliyor.Bunun yanın da Emekli maaşı mürcatında da belirtilen banka ve şb gönderilir.Ayrıca ilk maaşı aldıktan sonra sisteme girilerek istediğiniz bankanın şubesine aktarabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE GİRİŞ
www.turkiye.gov.tr sitesine e-Devlet şifresi
ile girerek kişisel bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.Bu şifreyi
2 tl karşılığı PTT den alabilirsiniz.Bu şifreyle sisteme girip ssk ve bağkur
hizmetinizi ve giriş tarihinize bakabilirsiniz
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Şanver Anver - 16.10.2013 12:16:43
Yaşar bey dilekçemde herhangi bir banka belirtmedim, O zaman PTT den sormam gerek, Uzman onayı olmadan alamam herhalde. Tşk.ler

Siz adresinize gelecek SGK açıklamasını beklemeniz gerekir.


Cevaplayan: Ali Şanver Anver - 16.10.2013 13:31:26
Yaşar bey Uzman onayından çıkmıştır demekki istiyorsunuz, Tatil bitiminde Evrak takbinde bunlar açıklanırmı

Büyük ihtimalle bir hafta içinde açıklanır.

Cevaplayan: Ali Şanver Anver - 17.10.2013 15:17:16
Yaşar Bey Dün verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Uzman onayı ne demek onu anlayamadım. N kadar sürer
Dosyanızın konrtolünü yapan kişi uzmandır.Onun tetkikinden sonra işleminiz tamamlanır.

Cevaplayan: Ali Şanver Anver - 22.10.2013 12:21:13
Yaşar Gönenç bey 09.10.2013 tarihinde evrak uzmana gönderildi yazılmasına ragmen emekli maaşımı alamıyorum, tarafımada herhangi bir bilgi yok, İşlemlerim ile alakalı son net bilgiyi nereden öğrenebilirim. Tşk.ler

SGK Başkanlığı Kamu görevlileri emeklilik işlemnleri Daire Bşk.Ankara
Milli Müdafa Cad.No 24 Bakanlıklar/Ankara

Cevaplayan: Ali Şanver - 24.10.2013 12:03:16
Yaşar bey iyi günler, 09.10.2013 günü emeklilik dosyam Uzmana gönderildi yazıyor halen başka cevap yok, maaşımı almam daha ne kadar sürer.. Tşk.ler

Ya sabır.

Cevaplayan: Hatice Öncül - 13.07.2014 22:05:22
babam annemden sonra bir kadınla yaşıyor resmi nikah yapmadılar kadının üzerine ev tapusu verildi bu kadının şikayet durumunda maaşı kesilirmi saygılar

Nikah yapmadığı sürece kesilmez.

Cevaplayan: Hakan Kılınç - 13.08.2014 11:23:41
01.01.1999da SSK lı oldum 2012 de bağkura geçtim şimdi başkasının yanında sigortalı olarak çalışıyorum iş yerim duruyor. Pirim gün sayım dolduğunda yaşımı beklemek istiyorum. SSK ya pirim yatırmazsam bağkura borçlanırmıyım ne yapmamı önerirsiniz.

Sayın Hakan Kılınç
Başka bir iş yerinde sigortalı çalışmaya başlayınca bağ-kurluluğunuz durur.İşten ayrıldığınızda ise tekrar başlar.Bağ-kur terkini o zaman yaptırmalısınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hayriye Taş - 24.09.2014 15:46:08
1981 yılı ile 1993 yılları arasında 2600 gün asgari ücretten prim günüm var. 2011 yılından itibaren asgari ücretle tekrar çalışmaya başladım. 3600 günüm dolmasına 2 ay kaldı. 1981 ile 1993 yılları arasındaki 2600 günümden dolayı emekli maaşım fazla olurmu. çalışmaya devam edeyimmi yoksa 2015 sonunda yaşım doluyor işi bırakayım mı şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

En iyi emeklilik en erken olanıdır.Maaşlar bundan sonra pirim ödedikçe düşüyor.Bu nedenle 3600 gün dolunca pirim ödemenin bir anlamı yok.Yalnız sağlık hizmeti konusuna bir çözüm bulmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hayriye Taş - 26.09.2014 09:55:38
Yaşar bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
1981 yılı ile 1993 yılları arasında 2600 gün asgari ücretten ödenen gün sayım emekli maaşı bağlanırken katkısı olur mu. Teşekkürler.

2000 öncesi hizmet olduğu için oldukça faydası olur.

Cevaplayan: Hüsnü Çorbacı - 04.11.2014 19:26:22
sayın yaşar bey özel bir şirkette 16 yıldır çalışıyorum kendi isteyimle işten ayrılsam ihbar tazminatımı alabilirmiyim saygılar....

08.09.1999 öncesi girişiniz varsa 15 yıl da sigortalılık süreniz tamamlanmış ise 3600 gününüz de dolduğundan kıdem tazminatı alabilirsiniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hüsnü Çorbacı - 05.11.2014 15:41:51
07.07.1972 dogumluyum sigarta başlangıcım 06,06 1992 hocam benim sorum işten kendi isteyimle çıksam ihbar tazminatımı alabilirmiyim ihbar tazminatımı alabilirmiyim

Cevaplayan: Hüsnü Çorbacı Orbacı - 06.11.2014 19:52:18
hocam soruma cevap gelmedi


Cevaplayan: Muhsin Mantaroğlu - 06.11.2014 22:14:45
sayın yaşar bey...... 17.04.1975.dogumluyum 15.09.1999.sigorta başlangıcım ..4450 pirim günüm var .11 senedir özel bir şirkette çalışmaktayım kendi isteyimle işten ayrılsam tazminatımı ala bilrmiyim kolaygelsin

08.09.1999 sonrası girişiniz olduğu için siz ayrılırsanız tazminat alamazsınız.Ancak askerliğinizin 10 gününü borçlanırsanız bu hakkınız oluşur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emrah Yücel Ücel - 17.11.2014 10:57:48
Yaşar bey benim sigorta girişim 2001 toplam prim 4154 gün bir iş yerinde 56 aydır çalışmaktayım şehir değiştirecegim tazminatımi nasıl alırım ne gibi yol izlemem gerekir tazminat almam için şimdiden teşekkür ederim

Siz önce işveren ile yapılan sözleşmeyi incelemeniz gerekir.

Cevaplayan: Mehmet Yeşilli - 01.04.2015 00:44:47
hocam 15 yıl ve 3600 şartına uygunum .istifa edip kıdem tazminatımı aldıktan sonra işsizlik maaşına başvurma hakkım varmı acaba?

İşsizlik maaşı alamazsınız.

Cevaplayan: Ali Nurel - 22.05.2015 17:00:32
Hocam 2008-2014 arası bağkura borcum var 69 ay.Dükkanı kapattım dolayısıyla borç sabit kalmış 69 ay şeklinde.E devletten 4bden borcuma baktım 27949,63 tl yazarken bir de bağkur sorgulamadan baktım orda bağkur geçmiş dönem ve bağkur tp de yazan 27891,47 bu nen demek hocam korktum? ben bugüne kadar ne bağkur ödedim ne de taksitlendirme yaptım lütfen acil cevap verin dilekçe vercektim korktum gidemiyorum

Son çıkan yasa ile bu borçları sildirebilirsiniz .Dilekçe verek hemen yoksa 3 ay sonra kendiliğinden silinir.Ancak hizmetiniz de rafa kalkmış olur.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ali Nurel - 22.05.2015 17:32:59
hocam bu soruyu annem adına yazdım,annem zaten vefat eden babamdan ssk maaşı ve vefat eden babasından ise 1/4 oranında bağkur emekli maaşı alıyor dolayısıyla bu hizmete ihtiyacı yok.Borcu sildirmeye gittiğimizde annemin maaşlarına herhangi bir zarar gelmez di mi? bir de iki borç aslında aynı di mi yani farklı farklı bağkur borcu olmuyor?

Annenizin maaşlarına zarar gelmez.Etkilenmez.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Hüseyin Akıncı - 23.05.2015 13:08:35
Üç aylık süre içerisinde borcumu sildirmek için dilekçe vermesem sistem kendiliğinden siliyor diyorlar,peki hocam önümüzde seçim var olası bi hükümet değişikliğinde bu yasanın yürürlükten kaldırılması gibi bir durum var mı yani siz şimdiden sildirmeyi mi önerirsiniz? teşekkürler

Böyle bir durum olmaz.Siz merak ediyorsanız hgemen dilekçe yazıp sildiriniz.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ferudun Tüfenk - 21.07.2015 14:25:43
hocam ben rahatsızlıgımdan dolayı malülen emekli olabilmek için mersin akdeniz sgm ye başvurdum onlarda mersin ünv.tıp fak.sevk etti bayagı 1 ay boyunca gittim geldim en son 13.07.2015 de kurumun heyetine girdik bana yüzde 51 verdik dediler durumunuzu 1 ay sonra akdeniz sgm den ögrenebilirsiniz dediler acaba yüzde 51 kesin olurmu olursa malüllük maaşı ne zaman baglanır işe girişim ssk 01.01.1994 askerden sonra sigortalıyım 18 ay askerligide ödedim 7800 gün toplamım var 08.08.1968 dogumluyum bilgi verirseniz memnun olurum saygılarımla

16 yıl sigortalılık süresini ve prim sayısını tamamlamışsınız.Bu nedenle bu raporla emekli olursunuz.Yaş şartı da aranmaz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Emel Gunes - 02.09.2015 19:50:59
Merhabalar 33 yasindayim 2012 de ssk li isimden ayrildim. Gelir tespitine basvurmadim..suanda calismiyorum. Hastaneye gitigimde babamin uzerinden muayene oluyorum.. E devletten baktigimda tc kimlik numarasi icin herhangi bir hareket aktivasyonkaydi bulunmamistir.. Ibaresi yer aliyor. Nasil bir yol izlemeliyim. Tesekkurler.

Sistemde müstehak olarak gözüküyorsanız bir işleme gerek yoktur.Aksi halde kuruma gidip aktivasyon yaptırmanız gerekir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Mehmet Yaman - 07.09.2015 10:59:28
Sayın hocam; 1998 Eylül girişli olup 857 günüm var. 3600 günle emekli olma durumum var.28 08 1965 doğumluyum.
*2000 yılından sonra 3600 günle emekli olan ortalama maaş ne kadar?
*2000 yılından önceki 3600 günle emekli maaşlar ne kadar? merak ediyorum.
Teşekkür ederim....

Bu şuan hesabı yapamayız.2000 yılı öncekilerin maaşı daha yüksek olur.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gonca Özcan Zcan - 27.11.2015 18:03:25
Ssk dan emekli eşim vefat etti.Dul maaşı almaktayım.Babam da ssk emeklisi.Şubat ayında vefat etti.Hem eşimden hm babamdan maaş alabilir miyim? Teşekkürler..

Cevaplayan: Gonca Özcan - 27.11.2015 18:03:43
Ssk dan emekli eşim vefat etti.Dul maaşı almaktayım.Babam da ssk emeklisi.Şubat ayında vefat etti.Hem eşimden hm babamdan maaş alabilir miyim? Teşekkürler..

Cevaplayan: Gonca Özcan - 27.11.2015 18:04:12
Ssk dan emekli eşim vefat etti.Dul maaşı almaktayım.Babam da ssk emeklisi.Şubat ayında vefat etti.Hem eşimden hm babamdan maaş alabilir miyim? Teşekkürler..

Malesef alamazsınız.

Cevaplayan: Leyla Akarsu - 07.03.2016 19:49:33
657 ye tabi devlet memuru olarak öğretmen kadrosunda çalışıyorum.
20 yıllık hizmetimi tamamlayarak emeklilik yaşımı beklemek üzere işimden ayrılmak istiyorum.
Mebbis sisteminde emekli sandığına tabi emekliliğe ait sürem 18 yıl 9 ay olarak gözükmektedir.
Öğrenmek istediğim bazı konular var. 3 ay ücretsiz doğum iznimi ve 2 ay mazeretsiz ücretsiz iznimi borçlanarak 18 yıl 9 ay süre olan hizmetime ilave ettirebilir miyim. Yada kalan süreyi (20 yıla doldurmak üzere) çalışmadan borçlanarak ödeyebilir miyim. Bu konuda bilgi almak istiyorum şimdiden teşekkürler.

Memurların aylıksız izin borçlanmasında püf noktaları

Aylıksız izin borçlanmalarının hesabı askerlik, avukatlık stajı, tıpta uzmanlık süresi gibi borçlanmalardan çok farklı uygulanıyor. Görüleceği üzere memuriyetten önce veya memuriyetin başlarında gerçekleşen bazı mazeretlere istinaden yapılan askerlik, avukatlık stajı, tıpta uzmanlık süresi gibi borçlanmalarda "Öğrenim durumuna göre memuriyete giriş derecesi” esas alınırken aylıksız izin borçlanmalarında borçlanma talebinde bulunulan tarihteki derece esas alınıyor.
Nitekim 5434 sayılı Kanuna 1995 yılında 562 sayılı KHK ile eklenen ek 72 nci maddede “Personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya aylıksız izin süresinin bitim tarihini takip eden üç ay içinde; başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir”
denilirken,
4905 sayılı Kanunla 2003 yılında yapılan değişiklik ile madde "Personel mevzuatına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 102 nci maddede yazılı süreler içinde başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içinde defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir" biçimine dönüştürülmüştü.
Yani ilk halinde isteğe bağlı iştirakçiliğe benzer biçimde, memur izne ayrılmamış gibi bulunduğu derece ve kademe üzerinden hesaplanacak Emekli Sandığı matrahına göre ay be ay kesenekleri dışarından ödemeyi veya aylıksız izin bitim tarihinden itibaren üç ay içinde defaten ödemeyi içerirken 2003 yılında yapılan değişiklikle üç ay geçtikten sonra da toplu halde bu sürelerin keseneklerinin ödenmesi yolunun açılmış olması bu işlemi borçlanmaya dönüştürmüş ama menşeindeki ay be ay ödeme uygulamasından dolayı da daha yüksek ödemeyi içermiş bulunuyor.
Aylıksız izin süresine isteğe bağlı iştirakçilik gibi aylıksız izin süresinde ay be ay kesenek ödenebileceği gibi sonradan toplu olarak ödenmesi de 2003 yılından beri mümkün bulunuyor.
Bu haliyle askerlik, avukatlık stajı, tıpta uzmanlık süresi gibi diğer borçlanmalardan farklı olarak borçlanma tutarı da göreve giriş derecesi değil başvuru tarihinde bulunduğu dereceye göre şekilleniyor.
Bu durumda aldığı aylıksız izni 1/4 derecede iken borçlanmak isteyen bir hekim;
Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunan tıp doktoru (18 yıllık) bir memurun 2014 yılındaki başvurusunda 12 aylık aylıksız izin borçlanması hesabı ve borç tutarı
Geçerli memur maaş katsayısı
0,076998
Taban Aylık
1.205,27 TL
Gösterge aylığı (D/K:1/4) (1500 gösterge x katsayı)
115,50 TL
Ek gösterge aylığı (3600 gösterge x katsayı)
277,19 TL
Kıdem aylığı (360 x Katsayı)
27,72 TL
Ek göstergeye göre özel hizmet tazminatı
950,93 TL
Borçlanma matrahı
2.576,61 TL
Borçlanma tutarı (2576,61 x 12 x %36)
11.130,95 TL
Püf Noktaları
Aylıksız izinleri borçlanma işlemini yapmadan önce memurlar;
Memurların muvazzaf askerlik hizmeti hariç aylıksız izin borçlanmalarının ikramiyeye esas süreye dahil olmadığını,
Aylıksız izin borçlanmaları yoluyla kazanılmış hak aylık derecesinin artmayacağını,
Ancak hizmet süresini çoğaltarak aylık bağlama oranını her bir yıl için yüzde 1 oranında arttıracağını,
23.05.2002 tarihi sonrasına ilişkin borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemeyeceğini
bilmeli ve ona göre karar vermeliler.



Cevaplayan: Zeynep Anaç - 25.05.2016 21:52:09
01.07.1965 doğumluyum.Sigorta girişim 1988.Çıkışım 01.04.2001 . 3600 iş gününü doldurdum yaştan emekli oluyorum.Ne kadar aylık alırım emekliliğimin sonunda.Ben şuan babamdan dolayı maaş alıyorum ben emekli olursam babamdan aldığım maaş kesilir mi? Teşekkürler.

Maaşınızı hesaplayabilirsiniz.
NE KADAR MAAŞ ALIRIM ?
SSK: http://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/

Yetim aylığı aldığınız kişi(Babanız) memur emeklisi ise maaşınız kesilmez.Bağ-kur veya sigortalı ise kesilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gonca Özcan Zcan - 25.05.2016 21:57:33
Ben kendim emekliyim.Şubat 2015 de eşim vefat etti.Eşiminde emeklilik maaşı bana bağlandı.İkimizde SSK emeklisiyiz.Nasıl olduda bağlandı yeni bir yasa mı çıktı anlayamadım.Bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler

Hangi kurumdan olursa olsun eşi vefat eden hem kendi maaşını hem de eşi üzerinden dul maaşını alır.Dul maaşı sadece tekrar evlenilirse kesilir.Ayrıldığında yeniden bağlanır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Selma Sakız - 23.08.2016 15:04:20
Ben kendim sgk dan emekliyim babam bağ-kur emeklisi vefat etti maaş annene kaldı annemde vefat etti ben hiç evlenmedim babamin soy adını taşıyorum babamdan yetim aylığı alabilir miyim bilgiledirirseniz memlun olurum saygılar telefon numaram ........

Sayın Selma Hanım
Malesef alamazsınız.

Yetim maaşı
Ana-Babası SSK’lı veya Bağ-Kur’lu ise, üç şart ile yetim aylığı sahibi olabilir, bunlar;
1-Evli olmamak,
2-Çalışmamak (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı)
3-Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık sahibi olmamak yani emekli olmamak.
Ana-Babası eski adıyla T.C. Emekli Sandığı yani 5434 sayılı Kanuna tabi ise iki şart ile yetim aylığı alabilirler;
1-Evli olmamak,
2-Memur olmamak veya memur emeklisi olmamak.

Cevaplayan: Hatice - 24.08.2016 15:13:14
Merhaba esimden dul maaşı alıyorum 2 çocugumun maaşı okulu bitirdikleri için bana geçti maaş oranı 75 oldu ssk li işte çalışıyorum.çalışmayı bıraktığım da 25 lik kesilen kısım bana geri bağlanır mi? Teşekkürler şimdiden

İşten çıktığınızda dul maaşınız %50 den %75 tekrar çıkartılır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ahmet Düzgün - 24.10.2016 00:36:32
iyi günler; 2015 yilinda calistigim isyerinden vergi indirimine basvurdum.. hasekide heyete girdim. Bekleme Surecinde isten ayrildim. raporum %38 olarak isyerine gelmis ayrildigim icinde vergi dairesine geri gitmis.. ben bunu ögrenip raporun örnegiyle istanbul il saglık mdr. lugune itiraz ettim.. baska hastaneye gönderdiler ist.egt.arastrma.hast. %65 verdi simdide hakem hastane olarak okmeydanina gonderdiler.. ve oradanda %76 kesin raporu aldim... rapor 3 nüsha olarak.. bana..hastane.. ve il saglik mdr.lugune gonderilmek uzere hazirlanmis.. SORUM ŞU: Ben simdi vergi indirimini nasil alacagimda emekli olacagim... şu an issizim bu yazdigim sürec neredeyse 1 seneyi bulacak ilk basvurum ve 3 heyete girmem... vergi dairesine elimdeki raporla gitsem vergi indirimimi verirmi..yoksa bu süreci il sağlık müdürlüğümü tamamlayacak...
itiraz surecim devam ediyormudur.. diyelimki hakettim verdi ordan sgk ya gidip nasil bir Yol izliyecegim... bilmiyorum.. kısacası 3800 günüm var sigorta girişim 01/03/1988

Sayın Ahmet Düzgün
Aşağıdaki link tıkla TC.Numaranı ve soyadını yaz.Burada rapğor durumunu görürsünüz.Burada yer almışsa emekli mürcatınızı yaparsınız.Tahsis ve talep formunu doldurup vermeniz yeterlidir.Ben yardımcı olurum.Selamlar.Yaşar Gönenç
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
eviss.ivdb.gov.tr/


Cevaplayan: Birgül Yasaŕ - 13.02.2017 12:13:35
Sayın gönenç ben 43 yaşındaýım ssk girişim 92 nin 10 ayı toplamda 11 yıllık ssk var. 3 çocuk var doğum borclanması ödesem. Su an emekli olabilirmiyim

Sayın Bir gül Yaşar
Sigorta girişiniz 23.05.1992 öncesi ise 48 yaş 5525 pirim günü sonrası ise 49 yaş 5600 pirim gününüz tamamlanmalıdır.
Çocuklar arası 2 yaş farkı varsa ve o dönemler de çalışmadıysanız 720X3=2160 gün kadar borçlanabilirsiniz.Bu durumda da pirim gün sayınız 3960+2160=6120 gün piriminiz olur.Bu dumda 1640 gün borçlanma yeterli olur.3960+1640=5600 pirimgünü tmamlanır.49 yaş da tamamlandığında emekli maaşınız bağlanır.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Şengül Muhcu - 15.02.2017 13:56:40
Merhabalar yasar bey ben 10 yıldır calışmaktayım. taşınmak zorundayım. Kendim çıkış versem tazminat alabilirmiyim. Alabilirsem nasıl bir yol izlemeliyim. Kızımda 5 yıldır çalışmakta aynı iş yerinde. Şimdiden tesekkürler

Sigorta girişiniz 08.09.1999 öncesi ise SGK na gidip tazminat yazısını alıp işten ayrılabilirsiniz.Diğer durumda tazminat alamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Birsen Görgülü - 15.02.2017 21:21:51
Gönenc bey 11 yıllık bir iş yerinde calışmaktayım . 1 yıl saim yatırmamışlar.yemegimizi kendimiz götürüyoruz çayımızı kendimiz yapıp içiyoruz. 14 çalışanı var. Bulunduğumuz mevki olarak iş imkanı fazla olmadığından calışmaya devam ettim. Fakat taşınmak durumunda kaldık. Geçmişe dönük haklarını alabilirmiyim. Ve kendi çıkışını versem tazminat alabilirmiyim

Cevaplayan: Birsen Görgülü - 16.02.2017 15:11:13
Yaşar bey merhabalar ben 11 yıldır bir ışyerinde calışmaktayım. Is veren ilk 1 yıllık sgk mı yatırmamış. Bu 10 yılda da yemek lerin işi kendimiz evden götürdük çay molalarımız yoktu çalışırken icebilirswk içiyoruz. Bulunduğumuz mevki ve şartlardan dolayı çalışmak zorunda kaldık. Şimdi ben mecburiyetten dolayı işten ayrılmam gerek kendim çıkış versem tazminatımı alabilirmiyim ve geriye dönük hak talep edebilirmiyim. Ne yapmam gerek şimdiden tesekkurler

Cevaplayan: Mehmet Kandak - 07.03.2017 13:22:21
yaşar bey merhaba işlem ilk ödeme servisine gitti ne demek

Devam etmekte sona gelinde anlamındadır

Cevaplayan: Mehmet Kandak - 07.03.2017 13:24:46
dosya arşive iade edildi ne demektir yaşar bey

Cevaplayan: Cemal Gözet - 15.04.2017 20:37:21
Yasar bey size yazdm ama cevap alamadm sgk zaten ulașılamıyor sorun șu emekli maas baglandi kurum onayi istendi ikramiye icin oda geldi sistemde evrak malül aylik ödeme servisine gønderildi yaziyor ben malül degilim yanlișlıklamı gitti oraya acaba ikramiyemi ay icinde alabilirmiyim saygılar kolay gelsin

Bazen sehven evrak ilgisi olmayan birime gönderilir.Sonradan düzeltilir.Ay içinde ikramiyenizi alırsınız.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Yasemin Gözet - 25.04.2017 18:30:25
Yaşar bey dedikleriniz tek tek oluyor eşimin ikramiyesi için en son emekli maaşı bağlandı uzmana gönderildi yazıyor ikramiye yazmıyor 3, 4 gün daha sürermi eşim maaşı bağlandı 3 ay oldu neden óyle yazıyor saygılar kolay gelsin

10 gün içinde ödenir.





Cevaplayan: Şengül Birsen İrsen - 27.04.2017 23:36:54
Yaşar bey merhabalar ben ve çocuklarım dul yetim aylığı alıyoruz. 3 pay olarak ben 720 cocuklar ise 320tl cocuklar resit değil haliyle ben alıyorum. Toplamında 1460 tl maaş alıyoruz. Emekli promosyonu olarak nekadar alırım. Saygılar

Size %50 300/2=150
Çocukların her birine %25 oranında (150)promosyom verilir.Toplam 300 Tl
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatma Aloğlu - 26.05.2017 18:20:51
Hocam ben özel sektör de çalışıyorum.10 gün önce ameliyat oldum. Acaba çalışmamak için rapor alabiliyormuyum. Kolon ameliyatı olduğu için kolonoskopi torba taşıyorum.Alırsan ne kadar sürelik alabilirim. Ayrıca çalışmadığım süre içerisinde ssk maaş ödeme imkanı varmı varsa nasıl bir yol takip yapmalıyım. Teşekkür ederim.

Alabilirsiniz

Cevaplayan: Fatma Aloğlu - 08.06.2017 17:42:17
Özür dilerim hocam daha önce 26.05.2017 bazı sorularım olmuştu. Bir soru sormayı unuttum. Kısaca şöyle hocam;ben özel sektörde çalışıyordum ameliyat oldum. Maaşı alabilirmiyim diye sormuştum. Sizde alabileceğimi söylediniz,şu an 2,5 ay
İstirahat raporluyum bu 2,5 ayın maaşını ssk karşılarmı? Birde ssk primimin 2,5 ay ödenmeyecekğini söylüyorlar doğrumu. Teşekkür ederim.

Rapor parasını kurumdan alırsınız.

Cevaplayan: Kasım Yılmaz - 09.06.2017 13:04:02
hocam 2005 öğretmenlik mezunuyum.
1800 gün sigortam var.
2017/02/14 günü boyun fıtığından ameliyat oldum.
boynumda 1 tane platin var .
ENGELİ MEMUR için rapor alabilir miyim.
nasıl alabilirim yardımcı ve yol gösterebilir misiniz.



5510 sayılı Kanunla ise bu konuda bir yenilik daha getirilmiş bulunuyor.
Yani hem sakat kadrosunda olmayan, hem göreve girişinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış sakatlık oranının en az yüzde 40 oranında olduğunu gösterir raporu olmayanlar da,Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu,
SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

% 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760 gün, (16 yıl)
% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480 gün, (18 yıl)
olduğunun tespit edilmesi halinde emekli olabilecekler.

Not : hocam ben sadece engelli memur kpps ye girmek için gerekli olan ½ 40 rapor
alablilirmiyim.lütfen yardımcı olun.

Alabilirsiniz.
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.Bilginize.
Yaşar Gönenç


Cevaplayan: Ercan Mutlu - 06.07.2017 23:13:41
Yaşar bey ben 2 yıldır aynı işde çalışmaktayım. Bir hanımla birlikte yaşıyorum şuan 1 çocuğum var şimdi resmi nikah kıysam evlilik parası alırmıyım. Evlilik izni alırmıyım alırsam kaç gün olur

Evlenme izni alırsınız.
Evlilik izni kaç gün?
4857 Sayılı İş Kanunu, Ek Madde 2’de getirilen düzenlemeye göre, işçilere bazı özel durumlar için mazeret izni hakkı tanınmıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca, işçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün ücretli izin verilmelidir. Görüldüğü üzere, kanunda sayılan ve mazeret iznine konu olan durumlardan biri de evliliktir. Bununla birlikte, kanunda belirtilen süreler asgari sürelerdir, yani iş sözleşmelerinde artırılabilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ercan Mutlu - 07.07.2017 08:46:32
Yaşar bry merhabalar 2 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım. Evlilik parası alabilıyormuyum. Veya evlilik izni alabiliyorsam kaç tl be kaç gün teşekkürler

Evlilik izni kaç gün?
4857 Sayılı İş Kanunu, Ek Madde 2’de getirilen düzenlemeye göre, işçilere bazı özel durumlar için mazeret izni hakkı tanınmıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca, işçiye, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün ücretli izin verilmelidir. Görüldüğü üzere, kanunda sayılan ve mazeret iznine konu olan durumlardan biri de evliliktir. Bununla birlikte, kanunda belirtilen süreler asgari sürelerdir, yani iş sözleşmelerinde artırılabilir.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Ercan Mutlu - 07.07.2017 13:30:24
Yaşar bey peki 2 yıldır çalışıyorum evlilik parası alabilirmiyim? Saygılarımla

Evlilik Yardımı ve İzni
Evlilik İzni

4857 Sayılı İş Kanununun 55. Maddesine istinaden evlenecek olan personelin 3 iş günü izin kullanma hakkı vardır. Bu üç günlük izin yıllık izinden mahsup edilemez, ücretli olarak verilir.

Evlilik izni resmi nikâhın yapılmasıyla, yani evlenmenin gerçekleşmesiyle hak edilir. Bu nedenle, hak edilmediği tarihlerde nikâh öncesinde evlilik izninin kullanılması mümkün olamayacaktır.Kişi bu haktan yararlanmak için evlilik cüzdanının bir kopyasını işveren iletmek zorundadır.

Evlenme Yardımları

Gelir Vergisi Kanununun 25. Maddesinin 5 numaralı bendi hükmüne göre, personele, tıpkı doğum yardımı gibi, evlilik sebebiyle yapılan yardımların personelin iki aylık ücretine tekabül eden kısmı vergiden müstesnadır. Haftalık veya gündelik ücretle çalışanlarda günlük ücretin 60 katı istisnaya esas alınır.

Evlenme yardımları aylık prime esas kazançlara da dahil edilmez. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 80. maddesi gereği;

“b)Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.”

ÖRNEK: Brüt ücreti 1.500 TL olan kişi evlenince İşvereni evlilik yardımı altında 3.500 TL ’lik nakit para hediye eder. Bu tutarın bordroda hangi kesintilere tabi tutulacağını birlikte inceleyelim.

3.500 TL olan evlilik yardımının tamamı aylık prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Bu nedenle 3.500 TL üzerinden SGK ve İşsizlik payları hesaplanmayacaktır. Gelir vergisi tarafına gelince, iki aylık ücreti aşan bir evlilik yardımı yapılmış Bu nedenle 2 aylık ücreti aşan kısmının vergilendirilmesi gerekir. Yani 3000 TL’si vergiden muaf tutulup geri kalan 500 TL’si gelir vergisine tabi tutulur.
Damga vergisi ile ilgili bir istisna-indirim-muafiyet söz konusu olmadığı için damga vergisi hesaplanacaktır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatime Alıcıoğlu Lıcıoğlu - 11.07.2017 07:42:50
İyi günler hocam. 15.07.1996 sigortalıyım. Önce 10 günlük çalışmama raporu aldım. Şimdide 2 aylık çalışamama raporu aldım. Şimdi bana 10 günlüğün ücretini verdiler.Ne kadar doğru verdilersede. Ama sağlık sigortam yatmıyor. Bu doğrumudur sigortamın yatması için nereye başvurmalıyım. Teşekkür ederim.

iş-kur tarafından yatırılıyordur.

Cevaplayan: Fatime Alıcıoğlu Lıcıoğlu - 11.07.2017 17:40:33
Hocam çalışmama raporu alınca ssk primim ödenirmi bana ödenmez dediler. Şu andada ödenmiyor. Doğrumudur. Teşekkür ederim.

SGK mevzuatına göre istirahat raporu bulunan işçilere istirahatli oldukları süre boyunca işverenlerinin ücret ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak işverenlerin söz konusu sürelerde ücret ödemesi halinde de bir sakınca görülmüyor. Sadece yapılacak SGK işlemleri değişiyor.





SGK HANGİ HALLERDE RAPOR PARASI VERMEKTEDİR?
İşçilerin hastalanmaları halinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hallerinde iş göremezlik ödeneği veriliyor.
Halk arasında ‘istirahat parası’ veya ‘rapor parası’ olarak da bilinen bu uygulamadan hastalık halinde faydalanmak için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin 3. gününden başlamak üzere her gün için istirahat parası ödeniyor.
Hastalık halinde iş kazası ve meslek hastalıklarından farklı olarak hastalığın ilk 2 günü için SGK rapor parası vermiyor.
SGK mevzuatına göre istirahat raporu bulunan işçilere istirahatli oldukları süre boyunca işverenlerinin ücret ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak işverenlerin söz konusu sürelerde ücret ödemesi halinde de bir sakınca bulunmuyor. Sadece yapılacak SGK işlemleri değişmektedir. Bu işlemler aşağıdaaçıklanıyor.
RAPORLU İŞÇİYE ÜCRET ÖDENİRSE YAPILACAK SGK İŞLEMLERİ
İşverenler tarafından SGK’dan rapor parası (geçici iş göremezlik ödeneği) alan sigortalılara, ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeleri SGK prime tabi tutuyor.
SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanıyor.
Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekiyor.
Örneğin (B) Ltd. Şti.’ne ait bir işyerinde çalışmakta iken 17/3/2016-25/3/2016 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalı Veli Bey için işvereni tarafından bu süreler için SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2015/Mart ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır.
İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2016/Mart ayı prim ödeme gün sayısı 31-9=22 olacaktır.
Görüldüğü üzere istirahat raporu alan işçiye bu sürelerde işvereni tarafından ücret ödenip ödenmemesi aynı zamanda işçinin emekliliğini de etkilemektedir. Zira ücret ödenmesi halinde işçi SGK prim gün sayısını artırmaktadır. İşçinin ölümü halinde 1 gün bile SGK priminin eksik olması halinde geriye kalan dul ve yetimlerine maaş bağlanamadığı düşünüldüğünde söz konusu ücret ödemesinin ne kadar hayati öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılır.
İSTİRAHATLİ İŞÇİLERE İŞVEREN ÜCRET ÖDEMEZSE YAPILACAK SGK İŞLEMLERİ
Ay içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, hastalanmasına bağlı olarak ay içinde raporlu olması nedeniyle bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları; ilgili ay gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanarak işlem yapılması gerekiyor.
Örneğin (A) Ltd. Şti.’ne ait bir işyerinde çalışan Ali isimli işçinin, 2015/Eylül ayında hastalanması nedeniyle 10 gün istirahatli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu ayda 30 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2015/Eylül ayındaki prim ödeme gün sayısı 20 olacaktır.
İto Haber
İSA KARAKAŞ

Cevaplayan: Şennur Mutlucan - 05.10.2017 10:40:50
Yaşar bey merhabalar ben ve iki çocuğum eşim vefaat ettiğinden dolayı dul yetim aylığı alıyoruz. ( çocuklar 12 ve 8 yaş) evlenirsem benim aldığım 750 tlnin tamamımı çocukların üzerine aktarılıyor veya nekadarı?. 2. Sorumda evlendim anlaşamadık boşandım diyelim tekrar bağlanırmı? Kafam çok karıştı şimdiden teşekkürler

Siz evlenirseniz dul maaşınız kesilir.İki çocuk olarak her biri %40 +%40 şeklinde yetim maaşı alırlar.Diğer bir anlatımla maaşın %80 nini almış olurlar.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Saadet Güler - 08.10.2017 02:25:08
Sayın yaşar bey 2 yılı doldurdum bir fabrikada. Bu işyerinin 1500den fazla işçisi var bordro falan yok. Asgari ücretle çalışıyorum. Nişanlıyım evlenince evlilik yardımı alabilirmiyim? Tüm büyük fabrikalarda veya iş yerlerinde bu yardımlar var ise zorunlumu yoksa işverene mi bağlıdır? Teşekkür ederim saygılarımla

Cevaplayan: Saadet Güler - 12.10.2017 14:26:29
Sayın yaşar bey 2 yılı doldurdum bir fabrikada. Bu işyerinin 1500den fazla işçisi var bordro falan yok. Asgari ücretle çalışıyorum. Nişanlıyım evlenince evlilik yardımı alabilirmiyim? Tüm büyük fabrikalarda veya iş yerlerinde bu yardımlar var ise zorunlumu yoksa işverene mi bağlıdır? Teşekkür ederim saygılarımla

Kıdem tazminatınızı nikah yapınca alırsınız.
Yaşar Gönenç

KADINLARA ‘evlenme tazminatı’ denebilecek bu uygulamanın toplumsal faydası ise evlilik durumunda kadınların işten ayrılmaları halinde maddi kayba uğramalarının önüne geçmek. Kadın işçi evlilik tarihinden itibaren bir hafta içerisinde istifa etse de, evlilik tarihinin üstünden 11 ay geçtikten sonra istifa etse de tazminatını alabilir. Kadın işçiler, süreye dikkat ettikleri halde kıdem tazminatları işveren tarafından ödenmezse İş Mahkemeleri’ne dava açarak haklarını yasal olarak alabilirler.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Soner Gunay Unay - 29.10.2017 09:27:40
Yasar bey selamlar 18 yil sigortalilik ve 4640 gunden erken emeklilikte 4a sigorta koluna tabi calistigim isyerinde devam edebilecekmiyim kimse tam olarak cevabi bilmiyor

Engelli emekli de olsa çalışır. Malülen emekli çalışamaz.Çalışırsa maaşı kesilir.

Cevaplayan: Soner Gunay Unay - 29.10.2017 18:23:03
ben hangi statude oluyorum acaba engelli emekli mi malul mu bilgilendirebilirseniz cok sevinirim

Rapor oranı nedir.

Cevaplayan: Soner Gunay Unay - 29.10.2017 20:25:21
heyete girdigim gun dosya da kontrole girdigim doktorlarin gorusleri yaziyordu sadece, oran yada yuzde yazmiyordu bizden haber bekle ve 1 ay sonra sgk dan takip et dediler 2 gun sonra unkapani sgk dan arandim sadece askerlik belgelerimi istediler goturdum yetkiliye teslim ettim 1 2 ay icinde haber gelir dedi yani rapor orani hakkinda bir bilgim yok bende anlayamadim ama sgk evrak takip sayfasında kontrol ettigim bir tahsis no su atandigini gordum daha onceden bu numara yoktu

Cevaplayan: Soner Gunay Unay - 30.10.2017 20:56:36
bir cevap yazmadınız neden?

Cevaplayan: Leyla Genbay - 28.11.2017 12:31:07
Kıymetli yaşar bay 1973 doğumlu hic bir geliri olmayan ev hanımıyım evde tarhana yapıp yada nakış yaparak sigorta primimi ödemek bu şekilde emekli olmak istiyorum aylık nekdar prim ödemem gerekiyor ? cevabınıza şimdiden tşk ederim.

Sayın Leyla Hanım

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası en düşük isteğe bağlı bağkur primi: 568,80 T.L.
2017 Ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ne kadar?

01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası en düşük ev hanımı sigorta primi : 455,04 T.L.

2017 En Düşük Ek5 Tarım isteğe bağlı sigorta primi ne kadar?
01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 arası en düşük Ek5 ssk istege bagli sigorta primi: 490,59 TL.
Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Leyla Genbay - 30.11.2017 12:43:41
Yaşar bey verdiğiniz cevaba cok teşekkür ederim.Ev hanımı sigorta primi 455.04 T.L olarak ödemeye başlasam ne zaman emekli olurum ?ve nekadar emekli maaşı alırım 1973 doğumluyum 80 günlük ödenmiş primim var son bikez cavebınızı rica ediyorum size teşekkürlerimi sunarım sağlıcakla kalın.

EK-5 giriş yapar ayda 490 TL öderseniz sigorta hizmeti sayılır.
Yaşar Gnnenç

Cevaplayan: Leyla Genbay - 30.11.2017 12:44:00
Yaşar bey verdiğiniz cevaba cok teşekkür ederim.Ev hanımı sigorta primi 455.04 T.L olarak ödemeye başlasam ne zaman emekli olurum ?ve nekadar emekli maaşı alırım 1973 doğumluyum 80 günlük ödenmiş primim var son bikez cavebınızı rica ediyorum size teşekkürlerimi sunarım sağlıcakla kalın.

Sayın Leyla Genbay
Sigortaya hangi yıl girişiniz yapılmıştı.

Cevaplayan: Leyla Gencay - 30.11.2017 15:19:50
Kıymetli yaşar bey sigorta girişim 11.10.2013 te yapıldı

15 yıl (5400 gün) pirim ödemeniz gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Leyla Gencay - 07.12.2017 16:36:47
Yaşar bey. Ev Önceki yazımda bana 15 yıl prim öderseniz emekli olursunuz demiştiniz. son bişey ben bu primi ödemeye başlasam ve emekli olmadan örneyin 5 yıl prim ödeyip emekli olmadan vefat etsem ödediğim primler ne oluyor haklarım yanıyormu yoksa ödediğim pirimler Aileme iyade edilirmi ?sizden ricam bununda cevabını bana yazınız şimdiden cevabınıza teşekkür ederim sayğılar sunarım.

1800 gün olduğunda geride kalanlara maaş bağlanır. Hastalanıp %60 rapor alınırsa malülen emeklilik hakkı doğar.Bilginize
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Leyla Gencay - 07.12.2017 18:09:15
Kıymetli yaşar bey bizlere en doğru bilgileri siz veriyorsunuz Vatandaş olarak bize yardımcı oluyorsunuz Allah sizin de gücünüzü rast getirsin.Dilerim sağlıklı huzurlu mutlu bir ömrünüz olsun.

Hakkımda güzel açıklamanıza ben de teşekkür ederim.Allah gönlüne göre versin.Sağlık günler dilerim.
Yaşar Gönenç

Açıklamanızı facebook da da yayınladım.

Cevaplayan: Leyla Gencay - 07.12.2017 22:13:52
Yaşar bey keşke bana face adresinizi iletseydiniz oradanda sizin kıymetli yorumlarınızı takip etmek isterim sizinle tanışma onurunu bana verirseniz cok mutlu Sayğılarımla.

Yaşar Gönenç
Arkadaşlık önerirseniz hemen kabul ederim.


Yaşar Gönenç
Yaşar Ticaret`te çalışıyor
İstoç Denetçisi`de çalışıyor
A.İ.T.A çukurova Üniversitesi`de okudu (1975)


Cevaplayan: Leyla Gencay - 08.12.2017 21:22:15
Kıymetli Yaşar hocam istege bağlı emeklilik başvurumu yapıcam ancak kafama takılan bir durum var.eşim emekli memur ben pirim öderken eşimin vefat etmesi durumunda benim ödediğim pirimler yanıyormuş ve devlet pirimide emekliliği hak edersem eşimin maaşı yüksek olduğu için sadece eşimin maaşını veriyormuş. benim maaşımı vermiyormuş böyle bir şey varmı ?Yani eşimin maaşı 3000 lira yüksek diye devlet sadece bana eşimin yüksek olan maaşımı veriyor ?yaşar bey soru limitim doldu farkındayım ama affınıza sığınarak bu sorumuda cevaplamanızı rica ediyorum şimdiden yanıtınıza tşk ederim kıymetli hocam Ömürünüz uzun olsun var olun.

Pirimler yanmaz.Emekli yaşı dolduğu halde emekli olamayanların pirimleri dilekçe ile geri alınır.Bir kişi hem kendi maaşını hem de eşinden dolayı dul maaşını birlikte alır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Zeynep Kahraman - 10.12.2017 22:41:54
Sayın Yaşar Bey: Ben ev hanımıyım çalışmıyorum eşim memur emeklisi ssk dan eşim maaşını benim üstüme komple devredebilir mi ? 2. sorum da ev hanımları için ödenen ssk priminden emekli olmak istiyorum 450 tl aylık 15 yıl ödesem yaşım dolduğunda bugünün parasıyla ne kadar maaş bağlarlar ? cevabınıza şimdiden teşekkür ederim saygılarımı sunarım.

Devir edemez.700 TL dolaylarında

Cevaplayan: Zeynep Kahraman Ahraman - 15.12.2017 20:24:44
Sayın gönenç Ev hanımıyım isteğe bağlı bagkur primi ödeyip emekli olmak istiyorum ancak Eşimin sigortasından da çıkmak istemiyorum hem eşimin sigortasından yararlanmak hemde bagkurdan emekli olmak istiyorum ancak bagkurun sağlık sigortasından yararlanmak sağlık sigortası pirimi ödemesem olurmu öyle bir şansım varmı acaba ? cevabınıza şimdiden teşekkür ederim.

Malesef bağ-kur da bu durum kaldırıldı.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Fatma Fin İn - 17.12.2017 22:32:15
Merhaba Yaşar bey.Ben 03.02.1970 doğumuyum.14.11.1988 de sigortalı çalışmaya başladım.02.06.1998 de işten ayrıldım.Sonra 07.04.2015 de tekrar işe başladım.31.12.2015 de çıkış yaptım.Sonra 17.02.2016 da tekrar giriş yaptım.30.06.2016 da çıkış yaptım.Toplam 3835 gün primim oldu.Ben 3600 günden emekli olabilir miyim,olabiliyorsam kaç yaşında olurum?Emekli olabilmek için neler yapmalıyım?Şayet emekli olursam ne kadar aylık alabilirim?Teşekkürler...

3600 pirim günü ile 58 yaşında emekli olabilirsiniz.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Gonca Özcan Zcan - 17.01.2018 20:46:04
Merhaba Yaşar bey ben eşimden dul aylığı almaktayım.Sigortalı bir işe girersem maaşım kesilir mi? Teşekkürler...

Sayın Gonca Özcan
Dul aylığı sigortalı çalışmaya başlarsanız kesilmez.İş yeri açıp bağ-kurlu da olsanız kesilmez.Sadece tekrar evlenirseniz kesilir.Ayrılırsanız tekrar bağlanır.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: İbrahim Sakin - 31.01.2018 23:53:21
Hocam ben is kazasi gecirdim sgk hastaneye sevk etti oran sifir geldi tekrar dilekce yazdim yine oran ayni iki yil gecti aradan tekrar muracaat edebilurmiyim hastaneye sevk isteyebilirmiyim veye ne yapmam gerek vucudumda alti adet vida var simdiden sagolun

Tekrar başvuruda bulunmanız uygun olur.

Cevaplayan: Fatime Alıcıoğlu - 25.02.2018 21:53:16
1970 Doğumluyum. 15-07-1996 Ssk girişim var. Şimdiki iş yerine girişim 07-04-2003 dür. Aralıksız bu 07-04-2003 tarihten 24-02-2018 tarihine kadar asgari üçretle bu işyerinde çalıştım. Kendi isteğimle 24-02-2018 tarihinde işten ayrıldım.
Bu iş yerinden kıdem tazminatımı alabilirmiyim. Alabilirsem ne kadar alabilirim. 2017 ye göremi 2018 e göremi hesaplanır.
Teşekkür ederim.

15 yıl 3600 kuralı yerine geldiğinden tazminat alırsınız.Önce SGK na gidip kıdem tazminatı alabilir yazısını alıp işverene sunmanız gerekir.Bilginize.
Yaşar Gönenç

Aşağıdaki link tıklayıp değerleri yazmanız yeterlidir.

http://www.verginet.net/dtt/kidem-ve-ihbar-tazminati-hesaplama.aspx


Cevaplayan: Gülay Koçan - 12.04.2018 11:02:41
Merhabalar,
sorumu yönelttim lakin cvp gelmedi başka nereden ulasabilirim Yaşar Bey`e

Buyrun sorun nedir.

Cevaplayan: Fatime Alıcıoğlu - 16.04.2018 18:07:05
İyi günler hocam ben 2- Mart - 2018 de işten kendi isteğimle işten ayrıldım. Primim dolmasına 1,5 yıla yakın bir zaman var acaba ben şu anda işsizlik üçreti alabilirmiyim. Alırsam nereye baş vurmalıyım. Teşekkür ederim.

Siz ayrıldığınız için alamazsınız.
Yaşar Gönenç

Cevaplayan: Azize Kılıç - 26.04.2018 19:39:15
Merhaba Yaşar Bey,

Annem 2000, babam da 2001 de emekli oldular. Babam 2006`da vefat etti. Annem hem kendi emekli maaşını hem de babamın maaşının %60`nı alıyor. Ben de iki aydır yetim maaşı alıyorum. Şubat ayında başvurdum. 484 TL maaş bağlandı. Mart ayındaki ilk maaşımda, birikmişlerle birlikte 1010 TL yatırıldı.

Annemin babamdan aldığı maaş ise 1160 TL`den 789 TL`ye düştü. Eğer annem babamın maaşından %50 oranında para alması gerekiyorsa bu durumda maaşı 968 TL olması gerekmez miydi?

Bu yanlışlığı düzeltmek için nereye başvurmam gerekiyor. Ve nasıl bir dilekçe yazmalıyım. Dilekçe annemin adına mı olmalı yoksa kızı olarak benim adımla da olabilir mi?

Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Anne ve babanız hangi kurumdan emekli oldular memur veya ssk,bağkur


Cevaplayan: Azize Kılıç - 26.04.2018 21:24:06
Her ikisi de SSK emeklisi..

Soruyu tekrar birlikte yazınız.

Cevaplayan: Azize Kılıç - 27.04.2018 12:30:18
Merhaba Yaşar Bey,

Annem 2000, babam da 2001 de emekli oldular. Babam 2006`da vefat etti. Annem hem kendi emekli maaşını hem de babamın maaşının %60`nı alıyor. Ben de iki aydır yetim maaşı alıyorum. Şubat ayında başvurdum. 484 TL maaş bağlandı. Mart ayındaki ilk maaşımda, birikmişlerle birlikte 1010 TL yatırıldı.

Annemin babamdan aldığı maaş ise 1160 TL`den 789 TL`ye düştü. Eğer annem babamın maaşından %50 oranında para alması gerekiyorsa bu durumda maaşı 968 TL olması gerekmez miydi?

Bu yanlışlığı düzeltmek için nereye başvurmam gerekiyor. Ve nasıl bir dilekçe yazmalıyım. Dilekçe annemin adına mı olmalı yoksa kızı olarak benim adımla da olabilir mi?

Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Anne ve babanız hangi kurumdan emekli oldular memur veya ssk,bağkur

***
Her ikisi de SSK emeklisi..

Sayın Azize Kılıç
Aynı kurumdan emekli olmak sizin durumunuzda herhangi bir fayda sağlamıyor. Emekli eşlerden birinin vefatı halinde, hayatta kalan eşe, bağlı olunan sosyal güvenlik kurumu dikkate alınmadan ölüm (dul) aylığı bağlanır. Eş emekli olduğundan aylık bağlama oranı yüzde 50’dir. Eş emekli olmasaydı yüzde 75 aylık bağlanacaktı. Emekli eşlerden birinin vefatı halinde hayatta kalan eş, kendi aylığı yanında eşinden dolayı da dul aylığı alır.

Anneniz kendi emekli olduğu için eşi üzerinden %50 oranın da dul aylığı siz de %25 oranında yetim aylığı alırsınız.

- Hak sahibi sadece eş: Hisse oranı 2/4 (sigortalı çalışması yoksa, emekli değilse 3/4).

- Hak sahibi, eş ve bir çocuk: Hisse eş 2/4, çocuk 1/4.

- Hak sahibi, eş ve iki çocuk: Hisse oranları sırasıyla eş 2/4, çocuklar 1/4.

Cevaplayan: Azize Kılıç - 27.04.2018 17:32:35
Sayın Azize Kılıç
Aynı kurumdan emekli olmak sizin durumunuzda herhangi bir fayda sağlamıyor. Emekli eşlerden birinin vefatı halinde, hayatta kalan eşe, bağlı olunan sosyal güvenlik kurumu dikkate alınmadan ölüm (dul) aylığı bağlanır. Eş emekli olduğundan aylık bağlama oranı yüzde 50’dir. Eş emekli olmasaydı yüzde 75 aylık bağlanacaktı. Emekli eşlerden birinin vefatı halinde hayatta kalan eş, kendi aylığı yanında eşinden dolayı da dul aylığı alır.

Anneniz kendi emekli olduğu için eşi üzerinden %50 oranın da dul aylığı siz de %25 oranında yetim aylığı alırsınız.

SGK nun internet de bulunan Bilgi edinme birimine yazınız.15 gün içinde açıklama elektronik ortanmda size gelir.Bilginize.
Yaşar Gönenç
Bilgi Edinme - Sgk
www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/ana-sayfa/footerlink/bilgi_edinme

- Hak sahibi sadece eş: Hisse oranı 2/4 (sigortalı çalışması yoksa, emekli değilse 3/4).

- Hak sahibi, eş ve bir çocuk: Hisse eş 2/4, çocuk 1/4.

- Hak sahibi, eş ve iki çocuk: Hisse oranları sırasıyla eş 2/4, çocuklar 1/4.

***

Merhaba Yaşar Bey,

Öncelikle geri dönüşünüz için çok teşekkür ederim.

Bizim durumumuz: Hak sahibi, eş ve bir çocuk: Hisse eş 2/4, çocuk 1/4. oluyor.

Ben 1/4 oranında alıyorum. Annem kendi emekli olduğu için eşi üzerinden 2/4 oranın da dul aylığı alması gerekirken eksik alıyor.

Ben 484 TL alıyorum bu durumda annemin de 484x2= 968 TL alması gerekirdi. Ama bana maaş bağlandıktan sonra onun maaşı 1160 TL`den 789 TL`ye düştü.

Annemin maaşından %25 kesinti olmuş ama o babamın maaşının %75`imi değil sadece %60`ını alıyordu (bu %60 oranı sanırım 2008 öncesi bir kanundan kaynaklanıyor galiba tam bilemiyorum)

Ben zannediyorum ki annemin babamdan %75 oranında para aldığı hesap edilerek yanlışlıkla %25 oranında kesinti yapılmış. Oysa ki %60 aldığı için sadece %10 oranında kesinti yapılması gerekirdi. Bu durumda yanlış bir hesaplama yapılmış olabilir mi?

Eğer yanlışlık varsa düzeltmek için nereye başvurmalıyım? Dilekçe annemin adına mı olmalı yoksa kızı olarak ben de başvurabilir miyim?








Konu İle Alakalı Soru veya Görüşlerinizi Buraya Yazın
Adınız Soyadınız

Konu İle Alakalı Soru veya Görüşleriniz

Resimdeki kodu kutuya yazın

Etiketler : SGSYAL GÜVENLİK